Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » relativni-absolutni-odkazy-excel
Logo začátečník pokročilý

Relativní a absolutní odkazy - styl A1 - R1C1


Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Není odkaz jako odkaz. Typ odkazů: relativní - absolutní - (smíšený). Styl odkazů: A1 - R1C1 více a podrobněji v tomto článku.

Článek doplněn a aktualizován: 11.6.2014

Úvodem aneb co se dozvíte

V tomto článku se dozvíte jaký je rozdíl mezi stylem odkazu A1 - R1C1 a jak v těchto stylech použít absolutní, relativní, smíšené odkazování. Jak využít pojmenované oblasti, případně stylem naformátovat tabulku jako Tabulku.

Obecně o odkazech

Proč odkazy? Odkazy jsou jednou z nejdůležitějších znalostí, která vám z Excelu vytvoří obrovskou pomůcku pro usnadnění práce s vašimi daty.

V Excelu se bez odkazů neobejdete (předpokládám, že Excel používáte pro skutečnou práci). Pokud v Excelu provádíte výpočty (neopisujete otrocky čísla) musíte používat odkazy. Zadáváním do buněk přímo hodnot pro výpočet např. =1+1, je nesmysl. Buňka výpočet provede, ale při požadavku na změnu hodnot (místo 1 budete potřebovat zadat 2) musíte projít jednotlivé buňky a hodnoty ručně opravit ve vzorci (což je zdlouhavé, nepraktické a zbytečné). Navíc na první pohled nevíte z jakých čísel je výpočet proveden.

U mnoha funkcí (např. vyhledávací, logické) si nedovedu představit smysluplný zápis vzorce (funkce) bez odkazů.

Proto správné, rychlé, elegantní je, mít v část buněk pro hodnoty a v dalších buňkách příslušné výpočty. Pokud se změní jedna hodnota, změníte příslušnou buňku a ostatní buňky se přepočítají automaticky sami.

V tomto článku se dozvíte, jaké Excel má možností odkazování (typy odkazů), na praktických příkladech představím jejich použití. Pokud odkazování pochopíte, uznáte, že myšlenka odkazování je geniální a bez odkazu se již neobejdete.

Odkazy

V Excelu se dá odkazovat:

styl odkazů - Excel

Druhy odkazů

V Excelu existují druhy/typy odkazů:

 • A1 - klasickým - tj. že řádky jsou označeny čísly a sloupce písmeny (nejčastější použití) - tato odkazy navíc mohou být:
  • absolutní
  • relativní
  • smíšení
 • R1C1 - programátorským - méně používaný, ale pro programátory výhodný (lépe se orientuje v rozsáhlých tabulkách, hlavně pokud programujete ve VBA) i tyto odkazy mohou být:
  • absolutní
  • relativní
  • smíšení

Navíc se v Excelu lze odkazovat pomocí:

 • Definované názvy - jde vlastně o absolutní odkaz, kdy daná buňka (oblast buněk) nese své jedinečné jméno
 • Formát tabulky - pokud na tabulku aplikujete formát, můžete využít odkazy na tabulku s formátem/stylem (na první pohled vypadá složitě, ale opak je pravdou, styly pomohou zpřehlednit a zjednodušit vaše vzorce). Tj. na tabulku se aplikuje styl (formát).

Poznámka: Musíte si vybrat buď použití stylu (způsobu) adresování A1, nebo R1C1. Použití definovaných názvů a na buňky, je nezávislé na volbě stylu adresování A1/R1C1.

A1 - klasický

Nejčastěji používáno pro klasické výpočty, odkazy jsou na první pohled přehlednější. Při prvním spuštění Microsoft Excelu je tento styl odkazu přednastaven (pokud jej někdo nezmění, např. "zákeřný" kolega).

A1 styl odkazů - Excel

R1C1 - programátorský

Oblíbený hlavně programátory. Výhoda při programování ve VBA se nemusíte zabývat písmenky (zda jde o sloupec AA nebo AB?), postě přičtete patřičný počet sloupců.

R1C1 - styl odkazů - Excel

Definovaný název

R1C1 - styl odkazů - Excel

Více o definovaných názvech v samostatném článku: Definované názvy, aneb jak pojmenovat buňku (oblast) a dále ji využít pro výpočty.

Formát tabulky

Použití odkazování pomocí adres pro tabulku s formátem je popsáno dále. Případně podrobněji v samostatném článku Jak na formát (styl) tabulky - Microsoft Excel

Formát tabulky - styl odkazů - Excel

Změnit styl A1 -> R1C1 a zpět R1C1 -> A1

Finta, na které někteří personalisté zkouší, zda umíte základy Excelu. Opačně je můžete zmást a přepnout jim zobrazení na styl R1C1 (zjistíte, zda neučí orla lítat) :)

Pro Excel 2010. Na kartě Soubor - Možnosti v zobrazeném dialogovém okně Možnosti aplikace Excel v menu Vzorce zatrhnout Styl odkazů R1C1 a máte hotovo.

číslovaní sloupců A1 na R1C1

Vtípek - Typ: Takto můžete "pozlobit" své kolegy ;-)

Pro Excel 2007 jsem popsal v článku: Označování sloupců čísly - styl odkazů R1C1

Absolutní relativní (smíšené) odkazy

Ukázky jak vypadají jednotlivé odkazy (absolutní, relativní smíšený) v jednotlivých stylech:

 • A1
 • R1C1

Poznámka: Přepínaní mezi absolutním, relativním, řádkově absolutním a sloupcově absolutním odkazem lze pomocí klávesové zkratky F4.

Poznámka 2: Odlišnosti Apple a konkurence (OppenOfice, Google tabulky) jsou uvedeny na konci tohoto článku.

Styl A1

 • relativní A1 - při kopírování vzorce se dynamicky mění odkaz. Příklady v další kapitole.
 • absolutní $A$1 - při kopírování buňky nedochází je změně odkazu
 • smíšený - tento odkaz může být buď:
  • řádkově absolutní A$1
  • sloupcově absolutní $A1
Odkazy - A1

Styl R1C1

 • relativní R[-1]C[-1] - pokud ve stejném sloupci řádku bez čísla
 • absolutní R9C6 - při kopírování buňky nedochází je změně odkazu
 • smíšený - tento odkaz může být buď:
  • řádkově absolutní R14C[-1]
  • sloupcově absolutní R[-1]C5
Odkazy - R1C1

Praktické příklady - pro styl odkazů A1

Teorií máte za sebou, jdeme na praktické příklady.

Úkol: Vypočtěte cenu v Kč, pokud znáte převodní kurz. Pro dvě tabulky, kdy data jsou:

 • Data ve sloupcích
 • Data v řádcích

Data ve sloupcích

Styl A1 - příklad 1
=C8*$G$6

Postačí jen řádkově absolutní odkaz pro kurz.

=C8*G$6

Data v řádcích

Styl A1 - příklad 2
=C8*G$6

Praktický příklad pro smíšené odkazování

Vypočtěte plochu obdélníkových plechů.

Máte zdrojovou tabulku s udanou délkou a šířkou daných plechů. V řádku je výška ve sloupci šířka. Vašim úkolem bude vypočíst plochu jednotlivých plechů.

Ukázka tabulky:

obdélník šířka

obdélník výška
10 20 30 40 50
10     
20     
30     
40     
50     
Postup řešení

Takže nejprve si vypočteme plochu. Čísla jsou volena schválně tak jednoduchá ať si můžete zkontrolovat výsledek z hlavy. Plocha plechu je jasná: Výška x šířka, pokud zadáte jen =B9*C8 při rozkopírováni do dalších buněk obdržíte nesprávné údaje.

Pro funkční rozkopírováni vzorce musíte doplnit o smíšené odkazování tj.:

 • pro první část vzorce sloupcově, aby se neměnil sloupec, když kopírujeme doprava
 • pro druhou část vzorce, aby se neměnil řádek, když kopírujeme dolů

takže správný vzorec vypadá:

Výška x šířka =$B9*C$8

=$B9*C$8 Styl A1 - příklad 3

Poznámka: Je pravda, že můžete vzít buňku po buňce a do každé doplnit výška * šířka, ale při tabulce o 1000 položkách na to budete potřebovat týden.

Praktické příklady pro styl odkazů R1C1

Úkol: Vypočtěte cenu v Kč, pokud znáte převodní kurz. Pro dvě tabulky, kdy data jsou:

 • Data ve sloupcích
 • Data v řádcích

Data ve sloupcích

Styl R1C1 - příklad 1
=RC[-1]*R8C8

Postačí jen řádkově absolutní odkaz pro kurz.

=C8*G$6

Data v řádcích

Styl R1C1 - příklad 2
=R[-1]C*R24C8

Praktický příklad pro smíšené odkazování

Vypočtěte plochu obdélníkových plechů.

Máte zdrojovou tabulku s udanou délkou a šířkou daných plechů. V řádku je výška ve sloupci šířka. Vašim úkolem bude vypočíst plochu jednotlivých plechů.

Ukázka tabulky:

obdélník šířka

obdélník výška
10 20 30 40 50
10     
20     
30     
40     
50     
Postup řešení

Správný vzorec vypadá: Výška x šířka

=RC2*R8C Styl R1C1 - příklad 3

Pokročilejší odkazy

Odkazovat se nemusíte jen na buňku v daném listě, ale také:

 • =A1 - odkaz na buňku ve stejném listu
 • =List2!A1 - odkaz na buňku v jiném listu
 • =[priklad.xls]List1!A1 - sešit musí být otevřen
 • ='[jiny nazev s mezerami.xls]List1'!A1 - musí být uvedeno v uvozovkách
 • ='C:\Dokumenty_moje\Excel\[priklad.xls]List1'!A1 správně nastaveno v možnostech, aby se provedlo automaticky načtení změněných hodnot
 • =Excel.Sheet.12|'D:\smaz\excel.xlsx'!'!List 1!R12C5' - propojení
 • =[@[MujSloupec]] - další způsob odkazů, pokud používáte styly tabulek kde MujSloupec je název sloupce. Podrobnější popis je uveden níže.

Poznámka

Pokud máte odkaz do jiného sešitu, musíte mít nastaveno automatické obnovování v možnostech. Jinak při otevření sešitu se nenačtou automaticky data z těchto externích sešitu.

Operátory oblasti

Aneb odkazovací operátory

Operátor Popis Význam Příklad
: dvojtečka operátor oblasti Jeden odkaz na všechny buňky mezi dvěma odkazy včetně těchto odkazů (B2:C5)
; středník operátor sjednocení Kombinuje více odkazů do jednoho odkazu (sjednocuje) (B2:C4;C7)
mezera operátor průniku Vytváří jeden odkaz na buňky společné dvěma odkazům (tj. průnik), viz ukázka (B7:D7 C6:C8)

Podrobnější odkazovací operátory jsem sepsal v článku operátory v kapitole odkazovací operátory.

Počítání

Mějte v buňce:

=(1+2+3)*2

Označte1+2+3 a stiskněte klávesu F9 dojde k výpočtu v buňce bude (i po stisku Enter):

=(6)*2

Vrátit můžete přes ikonu Zpět nebo Ctrl + Z.

Podobně při použití odkazu na buňku B2.

=B2*2

Označte=B2 a stiskněte klávesu F9 přenese se číslo (hodnota) z buňky B2.

Definované názvy (pojmenované oblasti)

Jak tyto odkazy definovat, jak je použít ve funkcích, jejich výhody a nevýhody, jak přiřadit buňce nebo oblasti buněk jméno, atd. Toto téma přesahuje rámec tohoto článku. Pokud vás zajímá sepsal jsem samostatný článek Definované názvy - úvod a pro pokročilejší práci s definovanými názvy je k dispozici článek Definované názvy pro dynamicky měněné oblasti.

Styl tabulky - Strukturované odkazy

Při použití stylu tabulka na tabulce se můžete odkazovat na jednotlivé buňky (oblasti buněk) pomocí "strukturovaných odkazů". Ve funkci místo odkazu na buňku C3 uvidíte @[MujSloupec]. Podrobnější informace o těchto odkazech jsou v přípravě (přeci jen se jedná o velice specifickou záležitost a její použití už není tak časté, ač výhody jsou obrovské).

V každé verzi Excel 2007 nebo Excel 2010 je tento zápis trochu odlišný (snad z důvodu, aby Microsoft zmátl carský režim a uživatele Microsoft Excel ;-)), ale při práci s tabulkymi se použitáí vyplatí, nejen pro větší přehlednost.

Strukturované odkazy

Jak na styly Tabulky je popsáno v samostatném článku styly Tabulky v Microsoft Excel.

Možné komplikace

Jaké chyby můžete při zadávání odkazu způsobit. Na co si dávat pozor.

 • kopírování tabulek s odkazy - do jiných sešitů
 • přesouvání tabulek - ať už celé tabulky či části tabulky na jiné místo v listu, sešitu
 • mazaní řádků, sloupců (buněk) - na které vedou odkazy
 • špatně definované oblasti - velká zrada (mnohdy se složitě hledá)
 • přepsaný vzorec
 • ...

Podrobnější popis je v přípravě.

Apple a konkurence

Rozdíly, aneb jaké jsou odlišnosti u Apple a konkurenčních produktů.

Funkce F4 Konkurence
F4 Google tabulky
Apple klavesa - ventilator + T Apple logo
Shift + F4 OpenOffice logo

Ke stažení

Soubor Absolutní relativní odkazy pro styl A1 R1C1 soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Poznámka jen jako doplnění co již bylo řečeno: Pro funkci příslušného stylu odkazů R1C1 nebo A1, musíte v možnostech zvolit správný (požadovaný) styl.

Závěrem

Takže základy odkazování ve stylu A1 i R1C1 - absolutně, relativně, smíšeně, případně využití pojmenované oblasti, nebo stylu tabulky jako Tabulky máte za sebou. Pro případné doplnění, na co jsem v článku zapomněl, můžete použít komentáře.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>
Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |