Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » klavesove-zkratky-super

Klávesové zkratky - Microsoft Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

... aneb zkratky, které vám usnadní práci s Microsoft Excelem ...

Doplněno 1.9.2013

Proč klávesové zkratky?

Microsoft Excel - zkratky - klávesnice

Při práci v Excelu časem zjistíte, že využívaním klávesových zkratek se vaše práce zefektivní, zpříjemní a zrychlí. V Excelu existuje velké množství klávesových zkratek, učit se je nazpaměť nemá cenu, ale postupně se je naučíte, když pro často používané operace se podívate do seznamu zda na něj neexistuje klávesová zkratka.


Zkratky pro funkční klávesy

    Alt + Ctrl + Shift +
F1 Nápověda Vložit graf do listu Minimalizovat pás karet
F2 Úprava aktivní buňky Uložit jako Náhled před tiskem Vložit do buňky komentář
F3 Vložit název Dialogové okno – Správce názvu Vložit funkci – dialogové okno
F4 Opakovat operaci
odkaz- absolutní relativní
Zavřít Excel Uložit změny? Přesun na další sloupec
F5 Přijít na Zmenšit okno sešitu Najít a nahradit
F6 Přepnutí další podokno Další otevřený sešit Přepnutí předchozí podokno
F7 Kontrola pravopisu Přesun okna sešitu Zdroje informací
F8 Rozšířit výběr Makro Změnit velikost okna Přidat k výběru
F9 Výpočet listu Minimalizovat okno sešitu Přepočet aktuální list
F10 Aktivace pásu karet Maximalizovat okno sešitu Zobrazit nabídku
F11 Vložit graf nový list Otevřít Visual Basic Vložit nový list Nový list
F12 Uložit jako Otevřít – Dialogové okno Uložit sešit

Zkratky s Ctrl

CTRL + C, CTRL + V, CTRL + P (známá zkratka ze školy) a protokol je hotov :) ...

 • Ctrl + A Označení všech buněk
 • Ctrl + B Tučné/netučné písmo (funguje pro následující psané znaky)
 • Ctrl + C Zkopíruje obsah označených buněk do schránky
 • Ctrl + D Kopírování obsahu a formátu horní buňky do buňky pod ní
 • Ctrl + F Najít (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + G Přejít na (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + H Nahradit (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + I Písmo kurzivou/nekurzivou (funguje pro následující psané znaky)
 • Ctrl + K Vloží hypertextový odkaz (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + L Vytvoří seznam
 • Ctrl + N Otevře nový sešit
 • Ctrl + O Otevře soubor
 • Ctrl + P Vytiskne
 • Ctrl + R Kopírování obsahu a formátu levé buňky do buňky vpravo
 • Ctrl + S Uložení souboru
 • Ctrl + S Uložení souboru
 • Ctrl + T Zobrazení dialogového okna: Vytvořit tabulku
 • Ctrl + U Podtrženo/Nepodtrženo
 • Ctrl + V Vloží do buňky obsah schránky
 • Ctrl + W Zavře otevřený soubor (pokud byla provedena změna, možnost uložit)
 • Ctrl + X Vyjme obsah označených buněk
 • Ctrl + Y Opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)
 • Ctrl + Z Vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky
 • Ctrl + 1 Zobrazení dialogového okna Formát buněk
 • Ctrl + Home Přesun do buňky A1
 • Ctrl + End Přesune kurzor na poslední plnou buňku
 • Ctrl + Enter Do všech označených buněk stejný obsah
 • Ctrl + PageDown Přepnutí na další list
 • Ctrl + PageUp Přepnutí na předcházející list
 • Ctrl + Mezerník Výběr celého(celých) sloupce(ů)
 • Ctrl + Shift + Mezerník Výběr celého listu
 • Ctrl + F1 Zobrazení/skrytí - pás karet
 • Ctrl + F2 Náhled před tiskem
 • Ctrl + F3 Správce názvu - dialogové okno
 • Ctrl+Shift+Enter Vložení maticového vzorce

Zkratky s Alt

 • Alt + Enter Zahájení nového řádku ve stejné buňce (vcelku šikovná pomůcka)
 • Alt + = Vložení vzorce SubTotal
 • Alt + F1 - Vytvoření grafu do listu
 • Alt + F11 - VBA spustí se VBA editor

Zkratky s Shift

 • Shift + F2 - Úprava komentáře
 • Shift + F3 - Vložit funkci dialogové okno
 • Shift + F8 - tvorba/netvorba nesousedících výběru viz info stavový panel
 • Shift + F9 - přepočet aktivního listu
 • Shift + F10 - místní nabídka pro buňku
 • Shift + F11 - vložení nového list
 • Shift + Enter - přesunete se o buňku nahoru
  • Enter - přesunete se o buňku dolů
 • Shift + Tab - přesunete se o buňku vlevo
  • Tab - přesunete se o buňku vpravo

Zkratky pro funkční klávesy

 • F1 Nápověda nebo pomocník (stejné jako u jiných aplikací např. Word)
  • Alt + F1 - Vytvoření grafu do listu
  • Ctrl + F1 - Zobrazení/skrytí - pás karet
 • F2 Změna v buňce
  • Shift + F2 - Úprava komentáře
  • Ctrl + F2 - Náhled před tiskem
 • F4 Opakování poslední akce
  • F4 - odkaz - změna typu odkazu (absolutní, relativní, smíšený, tj $)
 • F5 Dialogové okno: Přejít na
 • F7 Dialogové okno: Kontrola pravopisu
 • F9 Přepočet všech listů
 • F11 Vytvoření grafu pokud je označena oblast, graf v samostatném listu
  • Shift + F11 - nový list
  • Alt + F11 - spuštení VBA Editor
 • F12 Uložit jako dialogové okno

Zkratky ostatní

 • Tab Přesunutí na další buňku, nebo přesunutí v zamknutém listu mezi odemknutými buňkami
  • Shift + Tab Přesunutí o buňku zpět (vlevo)
 • Šipka dolů Přesun o buňku dolů
 • Šipka nahoru Přesun o buňku nahoru
 • Šipka vlevo Přesun o buňku vlevo
 • Šipka vpravo Přesun o buňku vpravo
 • Home Přesunutí na začátek řádku

Navigace uvnitř listu

Klávesové zkratky pro navigaci uvnitř listu v sešitu Excel

 • Alt + Page Down - Pohyb v listu o jednu obrazovku vpravo
 • Alt + Page Up - Pohyb v listu o jednu obrazovku vlevo
 • Alt + šipka dolů - Zobrazení seznamu pro automatický filtr
 • Ctrl + End - Přesun do poslední buňky s obsahem
 • Ctrl + F - Zobrazí se dialogové okno Najít
 • Ctrl + H- Zobrazí dialogové okno Nahradit
 • Ctrl + Home - Přesun na začátek listu (A1)
 • Ctrl + G - Zobrazit dialogové okno Přejít na (také zkratka F5)
 • Ctrl + šipky - Přesun na okraji další oblasti dat
 • Ctrl + šipka vlevo - Uvnitř buňky: Přesun o jedno slovo doleva
 • Ctrl + šipka doprava - Uvnitř buňky: Přesun o jedno slovo doprava
 • End - Uvnitř buňky: přesunout na konec buňky
 • F2 - Kurzor na poslední pozici v buňce
 • F5 - Zobrazit dialogové okno Přejít na (také zkratka Ctrl + G)
 • Home - Přesun na začátek řádku v kterém se nachází kurzor (tj. do sloupce A)
 • Home - Uvnitř buňky: přesunout na začátek buňky.
 • Page Down - Přesun o jednu obrazovku dolů
 • Page Up - Přesun o jednu obrazovku dolů
 • Shift + Tab - Přesunutí o jednu buňku vlevo
 • Shift + F4 - Opakujte poslední nález
 • Šipky - Přesun o jednu buňku nahoru, dolů, doleva doprava
 • Tab - Přesunutí o jednu buňku vpravo

Výběr buněk v listu

Klávesové zkratky pro výběr buněk v listu (listech) v sešitu Excel

 • Ctrl + * (hvězdička) - Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (tabulku)
 • Ctrl + A - Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (druhý stisk Ctrl + A celý list)
 • Ctrl + Mezerník - Vybere sloupec
 • Ctrl + Shift + End - Rozšíření výběru k poslední použité buňce
 • Ctrl + Shift + Home - Rozšíření výběru k začátku listu
 • Ctrl + Shift + Mezerník - Vybere celý list
 • Ctrl + Shift + O - Výběr všech buněk s komentáři
 • Ctrl + Shift + PgUp - Vybere aktuální a předchozí list v sešitu
 • Ctrl + Shift + PgDn - Vybere aktuální a následující list v sešitu
 • Ctrl + Shift + Šipky - Rozšíření výběru k okrajové buňce s obsahem
 • Esc - Zrušit výběr
 • Shift + Home - Rozšíření výběru k začátku řádku
 • Shift + Mezerník - Vybere řádek
 • Shift + Šipky - Rozšíření aktuálního výběru o jednu buňku

Práce s aktivním (označeným) výběrem

Jak pracovat s již označeným výběrem oblasi(í) v Excelu.

 • Ctrl + Alt + Šipka vpravo - Přesunout vpravo mezi nesousedícími oblastmi výběru
 • Ctrl + Alt + Šipka vlevo - Přesunout vlevo mezi nesousedícími oblastmi výběru
 • Ctrl + . (tečka) - Pohyb aktivní buňky po rozích výběru
 • Enter - Přesun aktivní buňky dolů ve výběru
 • Esc - Zrušit výběr
 • F8 - Zapnout rozšíření výběru (šipkami se pak zvětší výběr)
 • Shift + Mezerník - Vybrat pouze aktivní buňky, pokud je vybráno více buněk
 • Shift + Enter - Přesun aktivní buňky nahoru ve výběru
 • Shift + Tab - Přesun aktivní buňku vlevo ve výběru
 • Tab - Přesun aktivní buňku vpravo ve výběru

Vkládání speciálních znaků

Jak vládat pomocí klávesových zkratek speciální znaky, aneb zbytečně se nepřepínejte mezi klávesnicemi.

 • Ctrl+Alt+E - znak € (také zkratka AltGr + E)
 • Ctrl+Alt+Q - znak \ (také zkratka AltGr + Q)
 • Ctrl+Alt+W - znak | (také zkratka AltGr + W)
 • Ctrl+Alt+S - znak đ (také zkratka AltGr + S)
 • Ctrl+Alt+D - znak Đ (také zkratka AltGr + D)
 • Ctrl+Alt+F - znak [ (také zkratka AltGr + F)
 • Ctrl+Alt+G - znak ](také zkratka AltGr + G)
 • Ctrl+Alt+L - znak ł(také zkratka AltGr + L)
 • Ctrl+Alt+X - znak #(také zkratka AltGr + X)
 • Ctrl+Alt+C - znak &(také zkratka AltGr + C)
 • Ctrl+Alt+V - znak @(také zkratka AltGr + V)
 • Ctrl+Alt+B - znak {(také zkratka AltGr + B)
 • Ctrl+Alt+N - znak } (také zkratka AltGr N)
 • Ctrl+Alt+, (<) - znak < (také zkratka AltGr + ,)
 • Ctrl+Alt+. (>) - znak > (také zkratka AltGr + .)

Závěrem

V komentářích se můžete pochlubit, které klávesová zkratka je vaše nejoblíbenější...

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>




Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |