Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » klavesove-zkratky-super

Klávesové zkratky - Microsoft Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

... aneb zkratky, které vám usnadní práci s Microsoft Excelem ...

Doplněno 1.12.2022

Proč klávesové zkratky?

Microsoft Excel - zkratky - klávesnice

Při práci v Excelu časem zjistíte, že využívaním klávesových zkratek se vaše práce zefektivní, zpříjemní a zrychlí. V Excelu existuje velké množství klávesových zkratek, učit se je nazpaměť nemá cenu, ale postupně se je naučíte, když pro často používané operace se podívate do seznamu zda na něj neexistuje klávesová zkratka.


Klávesové zkratky jako tahák

Ukázka taháku pro klávesové zkratky

Ať dlouho nehledáte, můžete si stáhnout přehled nejčastěji použivaných klávesových zkratek na A4.

Stačí vytisknout a máte ;)

Ke stažení

Poznámka

Otestováno na Excel pod Windows.


Zkratky pro funkční klávesy

    Alt + Ctrl + Shift +
F1 Nápověda Vložit graf do listu Minimalizovat pás karet
F2 Úprava aktivní buňky Uložit jako Náhled před tiskem Vložit do buňky komentář
F3 Vložit název Dialogové okno – Správce názvu Vložit funkci – dialogové okno
F4 Opakovat operaci
odkaz- absolutní relativní
Zavřít Excel Uložit změny? Přesun na další sloupec
F5 Přijít na Zmenšit okno sešitu Najít a nahradit
F6 Přepnutí další podokno Další otevřený sešit Přepnutí předchozí podokno
F7 Kontrola pravopisu Přesun okna sešitu Zdroje informací
F8 Rozšířit výběr Makro Změnit velikost okna Přidat k výběru
F9 Výpočet listu Minimalizovat okno sešitu Přepočet aktuální list
F10 Aktivace pásu karet Maximalizovat okno sešitu Zobrazit nabídku
F11 Vložit graf nový list Otevřít Visual Basic Vložit nový list Nový list
F12 Uložit jako Otevřít – Dialogové okno Uložit sešit

Zkratky s Ctrl

CTRL + C, CTRL + V, CTRL + P (známá zkratka ze školy) a protokol je hotov :) ...

 • Ctrl + A Označení všech buněk
 • Ctrl + B Tučné/netučné písmo (funguje pro následující psané znaky)
 • Ctrl + C Zkopíruje obsah označených buněk do schránky
 • Ctrl + D Kopírování obsahu a formátu horní buňky do buňky pod ní
 • Ctrl + F Najít (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + G Přejít na (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + H Nahradit (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + I Písmo kurzivou/nekurzivou (funguje pro následující psané znaky)
 • Ctrl + K Vloží hypertextový odkaz (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + L Vytvoří seznam
 • Ctrl + N Otevře nový sešit
 • Ctrl + O Otevře soubor
 • Ctrl + P Vytiskne
 • Ctrl + R Kopírování obsahu a formátu levé buňky do buňky vpravo
 • Ctrl + S Uložení souboru
 • Ctrl + S Uložení souboru
 • Ctrl + T Zobrazení dialogového okna: Vytvořit tabulku
 • Ctrl + U Podtrženo/Nepodtrženo
 • Ctrl + V Vloží do buňky obsah schránky
 • Ctrl + W Zavře otevřený soubor (pokud byla provedena změna, možnost uložit)
 • Ctrl + X Vyjme obsah označených buněk
 • Ctrl + Y Opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)
 • Ctrl + Z Vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky
 • Ctrl + 1 Zobrazení dialogového okna Formát buněk
 • Ctrl + Home Přesun do buňky A1
 • Ctrl + End Přesune kurzor na poslední plnou buňku
 • Ctrl + Enter Do všech označených buněk stejný obsah
 • Ctrl + PageDown Přepnutí na další list
 • Ctrl + PageUp Přepnutí na předcházející list
 • Ctrl + Mezerník Výběr celého(celých) sloupce(ů)
 • Ctrl + Shift + Mezerník Výběr celého listu
 • Ctrl + F1 Zobrazení/skrytí - pás karet
 • Ctrl + F2 Náhled před tiskem
 • Ctrl + F3 Správce názvu - dialogové okno
 • Ctrl+Shift+Enter Vložení maticového vzorce

Zkratky s Alt

 • Alt + Enter Zahájení nového řádku ve stejné buňce (vcelku šikovná pomůcka)
 • Alt + = Vložení vzorce SubTotal
 • Alt + F1 - Vytvoření grafu do listu
 • Alt + F11 - VBA spustí se VBA editor

Zkratky s Shift

 • Shift + F2 - Úprava komentáře
 • Shift + F3 - Vložit funkci dialogové okno
 • Shift + F8 - tvorba/netvorba nesousedících výběru viz info stavový panel
 • Shift + F9 - přepočet aktivního listu
 • Shift + F10 - místní nabídka pro buňku
 • Shift + F11 - vložení nového list
 • Shift + Enter - přesunete se o buňku nahoru
  • Enter - přesunete se o buňku dolů
 • Shift + Tab - přesunete se o buňku vlevo
  • Tab - přesunete se o buňku vpravo

Zkratky pro funkční klávesy

 • F1 Nápověda nebo pomocník (stejné jako u jiných aplikací např. Word)
  • Alt + F1 - Vytvoření grafu do listu
  • Ctrl + F1 - Zobrazení/skrytí - pás karet
 • F2 Změna v buňce
  • Shift + F2 - Úprava komentáře
  • Ctrl + F2 - Náhled před tiskem
 • F4 Opakování poslední akce
  • F4 - odkaz - změna typu odkazu (absolutní, relativní, smíšený, tj $)
 • F5 Dialogové okno: Přejít na
 • F7 Dialogové okno: Kontrola pravopisu
 • F9 Přepočet všech listů
 • F11 Vytvoření grafu pokud je označena oblast, graf v samostatném listu
  • Shift + F11 - nový list
  • Alt + F11 - spuštení VBA Editor
 • F12 Uložit jako dialogové okno

Zkratky ostatní

 • Tab Přesunutí na další buňku, nebo přesunutí v zamknutém listu mezi odemknutými buňkami
  • Shift + Tab Přesunutí o buňku zpět (vlevo)
 • Šipka dolů Přesun o buňku dolů
 • Šipka nahoru Přesun o buňku nahoru
 • Šipka vlevo Přesun o buňku vlevo
 • Šipka vpravo Přesun o buňku vpravo
 • Home Přesunutí na začátek řádku

Navigace uvnitř listu

Klávesové zkratky pro navigaci uvnitř listu v sešitu Excel

 • Alt + Page Down - Pohyb v listu o jednu obrazovku vpravo
 • Alt + Page Up - Pohyb v listu o jednu obrazovku vlevo
 • Alt + šipka dolů - Zobrazení seznamu pro automatický filtr
 • Ctrl + End - Přesun do poslední buňky s obsahem
 • Ctrl + F - Zobrazí se dialogové okno Najít
 • Ctrl + H- Zobrazí dialogové okno Nahradit
 • Ctrl + Home - Přesun na začátek listu (A1)
 • Ctrl + G - Zobrazit dialogové okno Přejít na (také zkratka F5)
 • Ctrl + šipky - Přesun na okraji další oblasti dat
 • Ctrl + šipka vlevo - Uvnitř buňky: Přesun o jedno slovo doleva
 • Ctrl + šipka doprava - Uvnitř buňky: Přesun o jedno slovo doprava
 • End - Uvnitř buňky: přesunout na konec buňky
 • F2 - Kurzor na poslední pozici v buňce
 • F5 - Zobrazit dialogové okno Přejít na (také zkratka Ctrl + G)
 • Home - Přesun na začátek řádku v kterém se nachází kurzor (tj. do sloupce A)
 • Home - Uvnitř buňky: přesunout na začátek buňky.
 • Page Down - Přesun o jednu obrazovku dolů
 • Page Up - Přesun o jednu obrazovku dolů
 • Shift + Tab - Přesunutí o jednu buňku vlevo
 • Shift + F4 - Opakujte poslední nález
 • Šipky - Přesun o jednu buňku nahoru, dolů, doleva doprava
 • Tab - Přesunutí o jednu buňku vpravo

Výběr buněk v listu

Klávesové zkratky pro výběr buněk v listu (listech) v sešitu Excel

 • Ctrl + * (hvězdička) - Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (tabulku)
 • Ctrl + A - Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (druhý stisk Ctrl + A celý list)
 • Ctrl + Mezerník - Vybere sloupec
 • Ctrl + Shift + End - Rozšíření výběru k poslední použité buňce
 • Ctrl + Shift + Home - Rozšíření výběru k začátku listu
 • Ctrl + Shift + Mezerník - Vybere celý list
 • Ctrl + Shift + O - Výběr všech buněk s komentáři
 • Ctrl + Shift + PgUp - Vybere aktuální a předchozí list v sešitu
 • Ctrl + Shift + PgDn - Vybere aktuální a následující list v sešitu
 • Ctrl + Shift + Šipky - Rozšíření výběru k okrajové buňce s obsahem
 • Esc - Zrušit výběr
 • Shift + Home - Rozšíření výběru k začátku řádku
 • Shift + Mezerník - Vybere řádek
 • Shift + Šipky - Rozšíření aktuálního výběru o jednu buňku

Práce s aktivním (označeným) výběrem

Jak pracovat s již označeným výběrem oblasi(í) v Excelu.

 • Ctrl + Alt + Šipka vpravo - Přesunout vpravo mezi nesousedícími oblastmi výběru
 • Ctrl + Alt + Šipka vlevo - Přesunout vlevo mezi nesousedícími oblastmi výběru
 • Ctrl + . (tečka) - Pohyb aktivní buňky po rozích výběru
 • Enter - Přesun aktivní buňky dolů ve výběru
 • Esc - Zrušit výběr
 • F8 - Zapnout rozšíření výběru (šipkami se pak zvětší výběr)
 • Shift + Mezerník - Vybrat pouze aktivní buňky, pokud je vybráno více buněk
 • Shift + Enter - Přesun aktivní buňky nahoru ve výběru
 • Shift + Tab - Přesun aktivní buňku vlevo ve výběru
 • Tab - Přesun aktivní buňku vpravo ve výběru

Vkládání speciálních znaků

Jak vládat pomocí klávesových zkratek speciální znaky, aneb zbytečně se nepřepínejte mezi klávesnicemi.

 • Ctrl+Alt+E - znak € (také zkratka AltGr + E)
 • Ctrl+Alt+Q - znak \ (také zkratka AltGr + Q)
 • Ctrl+Alt+W - znak | (také zkratka AltGr + W)
 • Ctrl+Alt+S - znak đ (také zkratka AltGr + S)
 • Ctrl+Alt+D - znak Đ (také zkratka AltGr + D)
 • Ctrl+Alt+F - znak [ (také zkratka AltGr + F)
 • Ctrl+Alt+G - znak ](také zkratka AltGr + G)
 • Ctrl+Alt+L - znak ł(také zkratka AltGr + L)
 • Ctrl+Alt+X - znak #(také zkratka AltGr + X)
 • Ctrl+Alt+C - znak &(také zkratka AltGr + C)
 • Ctrl+Alt+V - znak @(také zkratka AltGr + V)
 • Ctrl+Alt+B - znak {(také zkratka AltGr + B)
 • Ctrl+Alt+N - znak } (také zkratka AltGr N)
 • Ctrl+Alt+, (<) - znak < (také zkratka AltGr + ,)
 • Ctrl+Alt+. (>) - znak > (také zkratka AltGr + .)

Závěrem

V komentářích se můžete pochlubit, které klávesová zkratka je vaše nejoblíbenější...

Článek byl aktualizován: 01.12.2022 07:56

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Václav

Přidáno: 22.09.10 12:08

Dobrý den, strašně mi vadí, že není klávesová zkratka, která by vložila z clipboardu jen hodnotu nebo vzorec, ale nikoliv formát. Nemáte nějakou pomůcku, třeba jako makro (a spouštět jej klávesovou zkratkou)?

Pavel Lasák

Přidáno: 23.09.10 16:40

To Václav: Musíte vytvořit makro, které při kopírování zvolí povolí vložit jen hodnotu.

Kód pro vložení.
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False

xlnc

Přidáno: 24.07.11 00:38

Není potřeba makro, už v dřívějších verzích Excel nabízel ikonku pro vložení hodnoty (v novodobých Excelech navolte Všechny příkazy a hledejte název Hodnoty nebo Vložit hodnoty). Excel 2010 pak výrazně obohatil kontextové menu.

Pavel Lasák

Přidáno: 24.07.11 06:15

To xlnc: Děkuji za upozornění na další možnost.

Carlos

Přidáno: 19.04.12 08:30

Ahoj všem, věděl by někdo, zda existuje klávesová zkratka na nastavení filtru? Přes podtržená písmena nastavím filtry na potřebnou oblast, ale už se nedostanu na nastavení kriterií daného filtru. Předem dík za odpověď. carlos.one@seznam.cz

Pavel Lasák

Přidáno: 26.02.13 19:58

To Carlos: Alt + šipka dolů - Pokud je aktivní buňka daného filtru, který je pořeba nastavit

Tom

Přidáno: 17.07.13 11:09

Dobrý den. Koumám na zkratky a co Ctrl+D a Ctlr+R? Obě používám a zde nejsou uvedeny . .

Pavel Lasák

Přidáno: 17.07.13 17:38

To Tom: Zrovna zkratky Ctrl+D a Ctlr+R vůbec nepoužívám, ale děkuji za upozornění, doplnil jsem.

Tomáš

Přidáno: 24.09.13 14:38

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je možné bez použití myši dokončit řadu (místo tažení za malej čtvereček). Děkuji

Václav

Přidáno: 06.12.13 22:37

Dobrý večer! Nevím proč tu nejsou uvedeny všechny kl.zkratky! Tak třeba celkem užitečná pro vložení datumu a také třeba vložení času?

MIgi

Přidáno: 27.12.13 12:11

Ahoj, ja jsem tehda nekde nasel klavesovou zkratku na to, kdyz jsem ve spravci nazvu a chci editovat "odkaz na", ktery muze byt pekne dlouhy a potrebuje clovek pomoci sipek si posunout doleva ci doprava aby se tam porad nepridavalo + List1!.... byla nejaka moznost tohle docasne vypnout, nevite to prosim nekdo? Dekuji predem.

Migi

Přidáno: 27.12.13 12:22

tak jsem na to prisel nakonec sam, metoda zkus macnknout vsechno a uvidis co to udela :-D Takze kdyz je dlouhy kod v radce Odkaz na, staci macknout F2 a pak se v tom clovek muze pohybovat pomoci sipek a dopisovat cokoliv rucne ;)

SMP

Přidáno: 29.12.13 08:51

Já bych možná dodal... Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 v podávní tvůrce programu: http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/klavesove-zkratky-v-aplikaci-excel-2010-HP010342494.aspx

SMP

Přidáno: 29.12.13 09:02

A ještě dodatek ke klávese F4: Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních referencí procházet pomocí klávesy F4. Jako máte uvedeno na http://office.lasakovi.com/excel/zaklady/relativni-absolutni-odkazy-excel/

Pavel Lasák

Přidáno: 29.12.13 10:24

To SMP: Díky doplnil jsem. Zkratek je k dispozici velké množství. Některé co Microsoft uvádí v české verzi nefungují - například pro práci s kontingenčními tabulkami (holt jen přeložil EN nápovědu a prakticky nevyzkoušel). Na druhou stranu kolik klávesových zkratek člověk prakticky používá (já cca 30).

Jiří Kučera

Přidáno: 07.02.14 17:10

Můžete mi někdo poradit? Používám MO profesional Plus 2007 Excel 2007. Stává se mi že, při použití Ctrl+C místo kopírování chce mazat řádek, ještě že se nejdžíve zeptá "Chcete odstranit celý řádek listu?". To samé se stane pokud provedu kopírování pomocí myši na vložení použiji Ctrl+V. Setkal se někdo s podobným problémem? kucera.orel@seznam.cz

Pepa

Přidáno: 21.02.14 06:36

Dobrý den, pod Win8 mi v Excelu nefunguje F4, nevíte jak to napravit, díky. Pepa

Martin

Přidáno: 09.03.14 10:03

Dobrý den, v minulých verzích šla použít zkratka CTRL + šipka dolů/nahoru pro přechod na následující vyplněnou buňku. Bohužel ve 2010 jsem ji nenašel a dost mi chybí. Jde to něčím nahradit? Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 09.03.14 16:20

To Marin: Ctrl + šipky fungují i v Excel 2010.

Martin

Přidáno: 18.03.14 10:53

To Pavel Lasák: Ano, ale v současnosti mi to neskočí na poslední vyplněnou buňku před první prázdnou v daném sloupci, ale až na konec tabulky - v případě, že mám ve sloupci některé buňky nevyplněné, tak je to nyní přeskočí a jde až na konec tabulky. Předtím jsem mohl skákat na jen v rámci mezer.

jirka

Přidáno: 05.05.14 14:50

Dobrý den, chtěl bych se zeptat 1) ve dvaceti sloupcích vybírám automatické filtry - hodnotu. lze nějak zkratkou makrem, zrušit naráz všechny zadané automatické filtry (ve všech sloupcích) ? 2) v jednom řádku a deseti sloupcích mám nastavené hodnoty jež zadávám do jednotlivých sloupců pro automatický filtr, lze to udělat i jinak než ručně ?

Pavel Lasák

Přidáno: 05.07.14 08:34

To Jirka:
1) Přes vložit smazat filtr Ctrl+Shift+L
2) Přes VBA, jiný způsob mě zrovna teď nenapadá

Honza

Přidáno: 13.12.14 19:05

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli existuje zkratka, která by zkopírovala obsah/vzorec stejně jako dvojklik myši (na takové plusko v levém dolním rohu) Něco jako označení CTRL + SHIFT + END a pak CTRL + D, ale tak aby to fungovalo... Formulace je strašná, ale nevím jak jinak... Děkuji Honza

Honza

Přidáno: 09.02.15 09:25

Zdravím, nemohu sivzpomenout ani dohledat zkratku pro sloučení buněk. Mohu poprosit o radu? Dky H.

Fred

Přidáno: 04.03.15 12:51

Existuje v Excel 2013 klávesová skratka pro přeškrtnutí textu?? Dik

Ivona

Přidáno: 13.03.15 16:15

Dobrý den, existuje zkratka pro vložit link? Děkuji I.

Aleš

Přidáno: 19.05.15 13:13

Děsně mne štve jedna věc :-) Ve open verzi excelu jsem si označil oblast buněk a klávesou Shift+F4, jsem změnil ve všech typ adresování vzorců z relativního na absolutní, kombinovaný apod. Ale sakra v Excelu 365 to nejde, tam musím do editace každé buňky a teprve pak F4, to se z těch 5000 buněk pos.... Není na to nějaká finta fň? Díky za nakopnutí. (hledám už dva dny...)

Zdeněk

Přidáno: 09.06.15 14:03

Dobrý den. Prosím o vysvětlení zkratky CTRL+?. Zde jsem ji nenašel. Roztáhne sloupce a nevím k čemu je to dobré. Děkuji.

Jiří

Přidáno: 18.08.15 14:49

Dobrý den, Prosím Vás, existuje klávesová zkratka která kopíruje pouze formát buňky. Předem děkuji za odpovědi.

Nick

Přidáno: 11.01.16 11:24

dobrý den, jaká je klávesová zkratka pro jednu uvozovku nahoře ? Například když beru data z Listu1 do Listu2, tak to musím dát mezi ty uvozovky. Jaká je zkratka tedy pro jednu uvozovku nahoře ?

Ján P.

Přidáno: 18.03.16 15:00

Nemohu najít způsob jak resetovat funkci klávesových zjratek. Od jednoho mně neznámého momentu mi místo tisku při kombinaci Ctrl+P vychází Odstranit buňky, a totéž se děje i při Ctrl+S . Děkuji za radu, jak se toho zbavit. Tisk i ukládání přes ikonku fungují.

Vlada Rehak

Přidáno: 18.05.16 09:46

Zdravím, chci se zeptat, existuje nějaká kl.zkratka na vložit - hodnoty (nebo prostý text při kopírování textu z internetu)? A jinak hodila by se odpověd na otázku - kl.zkratky pro kopírování formátu? Díky za odpověď na rehak.vladimir@gmail.com Excelu zdar! :-) V.

Michal

Přidáno: 12.07.16 12:12

Dobrý den, existuje klávesová zkratka - ekvivalent úchopu a tažení pravého dolního rohu buňky (roztáhnutí vzorce, atd)? Děkuji za odpověď.

Dana Komárková

Přidáno: 04.11.16 16:15

Dobrý den! Prosím Tě o radu. Lze vyměnit nepodtržená slova v buňkách za podtržená? Potřebuji veliký počet různých slov podtrhnout. Po jednom bych to dělala rok. Děkuji.

milan

Přidáno: 26.11.16 16:08

Dobry den.mam takovy problem.ulozil jsem soubor a zavrel.pri opetovnem otevreni mam uz tabulku jen ve 2/3 velikosti.nevim jak se to stalo a jak to vratit do puvodni velikosti.

Klára

Přidáno: 15.12.16 12:29

Dobrý den chtěla bych se zeptat, zda existuje klávesová zkratka pro přizpůsobení šířky sloupce na základě obsahu buněk. Děkuji


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |