Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » navod-microsoft-excel-2016
Microsoft Excel logo

Návod Microsoft Excel 2016
Krok za krokem


Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Od spuštění Microsoft Excelu 2016, zadání prvních dat(hodnot), přes vytvoření tabulky, z které vytvoříte graf, následně vytisknete a nakonec vše uložíte. Článek k rychlému zvládnutí práce v tomto programu - vhodný pro přípravu k pracovnímu pohovoru.

Co se v článku (návodu) naučíte?

MS Excel 2016 - ikona

Naučte se rychle pracovat v Microsoft Excelu 2016. Třeba Vás čeká pracovní pohovor (kdy máte v životopise informaci, že Excel zvládate, ale chcete si to ověřit), případně chcete znát základy a další vychytávky zatím nepotřebujete. Chcete vytvořit k základní tabulce vytvořit graf a tento vytisknout? Přesně pro Vás je tento článek.

Desatero kapitol ;)

Naučíte se rychle a efektivně zvládnout základy Microsoft Excelu v těchto 10 kapitolách:

Poznámka: Ukázky, jsou z Excel 2016 (česká verze pod Windows 7).

Starší verze?

Máte starší verzi než 2016? K dispozici jsou i články pro starší verze:

1) Spuštění Excelu, pojmenování, uložení

V tomto článku se naučíte pracovat s Excelem při vytváření fiktivní tabulky a grafu pro ní. Daty vznikly spočtením odpovědí ve fiktivním dotazníku. Takže jdeme postupně na to:

Nejprve spusťte Excel 2016, klikem na ikonu na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Excel 2016 (pokud máte Windows 8 (10), najděte příslušnou ikonu na dlaždici).

MS Excel 2016 - ikona spuštění

Spuštění Excelu je indikováno dialogovým oknem:

MS Excel 2016 - spuštění

Od verze Excel 2013 (tedy i v Excel 2016) je, že není zobrazeno okno aplikace (které lze vypnout ať se zobrazí přímo prádný sešit), ale Úvodní okno Excelu, zde si vyberete buď některý z naposled otevřených sešitu (jsou zobrazeny, pokud jste již s Excel pracovali), případně můžete otevřít Prázdný sešit nebo si vybrat některou z předpřipravených šablon. Vyberte si: Prázdný sešit

MS Excel 2016 - Úvodní okno Excelu

Teprve výběrem dojde k zobrazení aplikace Excelu s prázdným listem (pokud někdo nenastavil jinak). Oproti předchozím verzím je změna a zobrazuje se pouze jeden list (většina uživatelů jich ani víc nepotřebuje).

MS Excel 2016 - okno aplikace

Pár novinek

V této verzi (2016) je několik novinek, které jdou vidět na první pohled:

 • List nově otevřený sešit má jen jeden list, stejně více listu lidé nevyužívají.
 • Řekněte mi možnost vyhledávat podle klíčových slov.
 • Dotykové ovládaní možnost využívat dotykového ovládaní.

Uložení sešitu

Uložení sešitu se provedete - karta Soubor a z menu Uložit jako následně Počítač a klik na ikonu Procházet (Oproti předchozím verzím tlačí Microsoft do používaní cloudu a jejich SkyDrive).

MS Excel 2016 - uložit jako

V dialogovém okně Uložit jako vyberte místo kam chcete dokument uložit a pojmenujte jej například PrvniSesit a uložte tlačítkem Uložit. MS Excel 2016 - uložit

Pokud se Vám povedlo váš sešit pojmenovat a uložit, máte za sebou úspěšně první krok.

2) Vytvoření tabulky

Než začnete tvořit excelovskou tabulku trocha nezbytné teorie.

Teorie

Excel se skládá z jednoho listu. List se skládá z buněk. Představit si to můžete jako čtverečkovaný sešit, kdy listy jsou jednotlivé listy v sešitě. Jednotlivé čtverečky odpovídají buňkám. Do buněk se mohou vkládat čísla, vzorce, texty, (dokonce i minigrafy), poznámky, atd. Každá buňka má svou adresu (pozici například A1), takže umístění není neznámé. V Excelu jsou v základním nastavení sloupce označeny písmeny, řádky čísly. Takže první buňka má adresu A1, druhá buňka v první řádku B1. Buňka ve třetím sloupci a třetím řádku C3.

Poznámka: Toto označování a odkazování se vám bude hodit v dalších kapitolách, kde ho proberu podrobněji.

Příklad tabulky

Vytvořte si ukázkovou tabulku

Moje první tabulka s grafem
Kdo zodpovídal dotazník?
 
Pohlaví osob Procent
Muž 35  
žena 45  
Nezodpovězeno 5  
 
Celkem zodpovídalo osob    

Pokud vytvoříte bude v Excelu 2016 vypadat podobně:

MS Excel 2016 - tabulka bez formátování

Poznámka: Nami vložené texty (tabulka) vypadají zatím nepřehledně, proto data v další kapitole doplníme o základní formátování.

3) Formátování tabulky

Design prodává.

V této kapitole se naučíte použití základního formátování. Ať výše tabulky vypadají lépe. Uvedu použití

 • Sloučení buněk
 • Úprava fontu - velikost barva
 • Ohraničení

3.1 Sloučení buněk

Označíte buňky A1 až C1. Na kartě Domů v sekci Zarovnání vyberete ikonu sloučit.

MS Excel 2010 - ikona sloučit

a máme hotovo

Microsoft Excel 2016 - karta Domů

Výsledkem bude.

MS Excel 2016 - tabulka buňky sloučeny

Podobně můžete provést i pro další buňky.

3.2 Úprava fontu

Protože už máte označeny (případně je znovu označte) buňky A1 až C1 provedete změnu fontu. Na kartě Domů v sekci Písmo Zvolíte velikost fontu a pak pomocí ikonu pozadí buňky a také barvu písma

Microsoft Excel 2016 - karta domů

Máme hotovo

MS Excel 2016 - formatovani hotovo

Podobně můžete upravit druh fontu, změnit jej na kurzívu nebo tučné písmo atd. i pro další buňky.

3.3 Ohraničení

Ještě provedeme ohraničení tabulky a budeme mít úplný základ za sebou.

Označíte buňky A4 až C7 (prostě data která budou tvořit tabulku). Na kartě Domů v sekci Písmo vyberete ikonu Ohraničení MS Excel 2016 - ikona ohraniceni z nabídnutého seznamu vyberte Všechna ohraničení.


MS Excel 2016 - výběr ohraničení

a máme hotovo. Tabulka je ohraničená například takto.

MS Excel 2016 - tabulka s formátováním.

Princip je jasný, v případě potřeby můžete tabulku doplňovat o tlusté ohraničení okolo, dolní dvojité ohraničení atd.

HOTOVO

Pokud si trochu pohrajete s formátováním, může vaše tabulka vypadat podobně (nebo ještě lépe).

MS Excel 2016 - tabulka s formátováním.

Poznámka: Grafiku máme za sebou a v další kapitole si zase zkusíme trochu matematiky.

4) Výpočty v tabulce

Excel je tabulkový kalkulátor, takže v této kapitole se naučíte provádět jednoduché výpočty (+-*/) a funkce.

Součet

Protože do tabulky potřebujete doplnit procenta, potřebujete nejprve znát celkový počet osob, který odpovídal na dotazník. Můžete sečíst jednotlivé buňky B5, B6, B7 (v další kapitole ukáži, že jde použít i funkci SUMA).

Vzorec se do buňky vkládá tak, že nejprve se zadá znaménko rovná se = a poté stačí jednotlivé buňky sečíst tj. do buňky B9 zadejte =B5+B6+B7 stiskem Enter se provede výpočet.

Poznámka bud napíšete do buňky její adresu (tj. B6), nebo na buňku kliknete a její adresa se vloží automaticky.

Zadání vzorce:

MS Excel 2016 - výpočet v buňce

Výsledek bude 85

Poznámka: Lze využít funkce SUMA, ale o tom dále.


Výpočet procent

V této podkapitole ukáži jak vzorec kopírovat, ať nemusíte stále opisovat stejné hodnoty.

Pro výpočet procent jednotlivých odpovědí, použijete vypočtenou hodnotu celkového počtu osob, jež odpovídaly a vypočteme procenta =B5/$B$9*100. Hodnota dolar$ u odkazu buňky B9 představuje absolutní odkazování (tj. aby se hodnota této buňky dynamicky neměnila při kopírování.

Vzorec zadáme, klik do buňky pak zadat = (rovná se) pak klid na buňku B5 pak zadat z klávesnice / (lomítko) pak klik na buňku B9 stisk funkční klávesy F4 (ta vloží dolary) následně se zadá *100 (krát sto).

Jakmile je hotovo, stisknete Enter a rozkopírujete vzorec.

MS Excel 2016 - výpočet v buňce

Rozkopírování vzorce

Nejprve vyberete předchozí buňku (Enter způsobil, že stojíte pod buňkou s výpočtem). Kopírování se pak provede klikem na malý čtvereček (na aktivní buňce - silněji orámována), kurzor se změní na malý kříž a táhnout myší dolů. Tím bude vzorec rozkopírován na další buňky.

Poznámka: Lze rozkopírovat i dvojklikem na "čtvereček", když je kurzor jako černý křížek..

MS Excel 2010 - kopírovaní

Poznámka: Lze odebrat i desetinná místa.

Výsledek bude:

MS Excel 2016 - výpočet v buňce

Poznámka: Další informace Relativní a absolutní odkazování v MS Excelu je uvedeno v samostatném článku.

5) Využití vzorců

Co jsou vzorce a jak je využít?

Vzorec úvod

Excel obsahuje mnoho vzorců (funkcí), které jsou rozděleny do několika kategorií:

 • Finanční
 • Logické
 • Text
 • Datum a čas
 • Vyhledávací a referenční
 • Matematické a trigonometrické
 • statistické
 • konstrukce
 • datová krychle
 • informace
 • kompatibilita

Vzorec - knihovna funkcí - SUMA

Sečíst jednotlivé buňky B5, B6, B7 vede ke správnému výsledku, ale je méně profesionální. Pokud buněk bude 200 tak se upíšete. V Microsoft Excelu existuje spousta funkcí. Pro tento případ se hodí funkce SUMA, které provede stejnou akci. Do buňky B10 (pro porovnání) zadejte =SUMA(B5:B7) stiskem Enter se provede výpočet. Tento musí souhlasit s předchozím.

Případně můžete vložit vzorec přes kartu Vzorce sekce knihovna funkcí vyberete Mat. a trig. z nabízeného seznamu zvolíte SUMA.

MS Excel 2016 - vzorce

V zobrazeném okně Argumenty funkce klikněte na ikonu MS Excel 2016 - vzorce a vyberte požadované buňky které chcete zadat do SUMA, tj. B5 až B7 a klik na OK a vzorec je vložen.

MS Excel 2016 - vzorce - funkce

Podobně vyzkoušejte, zda jsou procenta spočtena správně. Ověřte v buňce D9. Pokud jste vše udělali správně, dostanete hodnotu 100. Vzorec je =SUMA(C5:BC7).

MS Excel 2016 - vzorce

Výsledek může vypadat:

MS Excel 2016 - vzorce

Poznámka: Vzorce přesahuji rámec tohoto úvodu, budete-li chtít se o nich dozvědět více, sepsal jsem článek, který se odkazuje na jednotlivé kategorie vzorců: Vzorce - Funkce v MS Excelu - úvod je uvedeno v samostatném článku.

6) Vytvoření grafu

Kvalitní graf řekne více než dlouhá nepřehledná tabulka.

Tabulku máme hotovou včetně vypočtu, tak pro ní udělejte graf. Pro náš ukázkový příklad použijete výsečový (koláčový).

Nejprve označte data, která chcete do grafu. Vyberte text odpovědí na otázku a počet odpovědí.

Poté na z karty Vložení sekce Grafy vyberete stiskem Výsečový.

MS Excel 2016 - karta vložit graf

Na výběr máte několik typů, můžete vybrat například Prostorový výsečový

MS Excel 2016 - graf vkládání

výsledkem bude.

MS Excel 2016 - graf vložen

Poznámka: Tento graf se dá dále upravovat a zdokonalovat. Je k tomu k dispozici dočasná karta Nástroje grafu

MS Excel 2016 - graf vložen

Případně můžete měnit graf pomocí inteligentních ikon:

MS Excel 2016 - graf vložen

Toto ale překračuje možnosti rychlého přehledu. V přípravě podrobnější články.

7) Vložení obrázku, klipartu

Vkládání obrázku se může zdát nepotřebné, ale při tvorbě firemních dokumentů se většinou tento neobejde bez loga společnosti, které je většinou obrázkové.

Vložení je jednoduché na kartě Vložení sekce ilustrace ikona obrázek.

MS Excel 2016 - karta vlozeni - obrazek

V zobrazeném dialogovém okně Vložit obrázek vyberete vhodný obrázek a kliknete na Vložit.

MS Excel 2016 - vložit obrázek - dialog okno

Obrázek vložen

MS Excel 2016 - obrázek vložen

Vložený obrázek můžete přesunout na požadované místo, dále upravovat (zvětšit/zmenšit). Pro další úpravy je k dispozici karta Nástroje obrázku - Formát. Popis přesahuje rámec tohoto článku.

8) Vložení symbolů, vzorců

Podobně jako v MS Wordu i v Excelu lze do buněk vkládat symboly a vzorce. Na kartě Vložení v sekci Symboly vyberete ikonu Rovnice pro vkládání rovnic nebo Symbol, pro vkládání symbolů.

MS Excel 2016 - karta vložit

8.1. Vložení symbolu

Klikem na ikonu Symbol obdržíte okno: Symbol. Zde si můžete vybrat požadovaný symbol, který vložíte do požadované buňky.

MS Excel 2016 - symbol

8.2. Vložení rovnice

Pro jednoduchost vložte nějakou z předpřipravených rovnic. Na kartě Vložení v sekci Symboly vyberete ikonu Rovnice například Povrch kruhu.

Výsledek

Buňky se symbolem a vzorec mohou vypadat například takto:

MS Excel 2016 - hotovo

9) Tisk tabulky s grafem

Na kartě Soubor v menu Vytisknou (oproti předchozím verzím, kde bylo pod položkou Tisk) obdržíme okno pro nastavení a přípravu tisku (Vytisknout).

Poznámka: Pokud máte vybraný graf, bude zobrazen jen tento graf (což může zmást) a nic dalšího.

MS Excel 2016 - tisk

V zobrazeném okně nastavíte požadovanou tiskárnu, orientaci a můžete stisknout tlačítko Tisk.

Poznámka: Máte vytisknuto? Teď jen uložit a základy práce v MS Excel 2016 máte úspěšně za sebou. V poslední kapitole se krátce podíváme na filtry.

10) Filtry

Doplnění na závěr. Aneb určitě se bude na 100% hodit.

Přesuňte se na druhý list a vytvořte si podobnou tabulku. Pro jednoduchost je krátká ať na první pohled poznáte, že filtry fungují. Jak si budete s filtry jistí, můžete tabulku rozšiřovat na stovky tisíc řádků.

MS Excel 2016 - Filtry tabulka

Vložení Filtru

Označte horní řádek tabulky, tj. řádek 2. Na kartě Domů v sekci Úpravy ikona Seřadit a filtrovat v rozbalovacím menu vyberte filtr.

MS Excel 2016 - karta filtr

Nadpisy sloupců obdrží filtrovací šipky.

MS Excel 2016 - filtr hotov

Klikem na šipku lze zobrazit menu pro aplikací filtrů. Na daný sloupec se aplikuje požadovaný filtr. V Excelu 2016 lze filtrovat dle mnoha možnosti (větší menší, rovno), můžete zatrhávat příslušné hodnoty, které chcete vyfiltrovat. Navíc můžete filtrovat podle barev :)

MS Excel 2016 - filtr hotov

Zatrhnete-li u bydliště pouze hodnotu Ostrava, zobrazí se osoby, které splňují tuto podmínku tj. Iva. Navíc čísla řádku, nejdou popořádku (některé chybí - ty které nevyhovují podmínce) a změní se šipka u označení sloupce (ve kterém je proveden výběr).

MS Excel 2016 - filtr hotov

Poznámka: Více informací o filtrech a jak je využít v MS Excelu jsem popsal v článku: Filtry v MS Excelu

Závěrem

Pokud jste došli až sem a vše fungovalo, zvládáte základy práce v Excelu 2016. Jak rychle se Vám povedlo vytvořit váš první list s grafem? Můžete se pochlubit v komentářích. Stejně tak můžete sdělit vlastní názor, zda je tento návod pochopitelný. Chybí Vám v tomto návodu něco?

Chcete-li více informací: Doporučují článek Microsoft Excel on-line návod (kurz) zdarma. Případně pro pokročilejší Microsoft Excel návod (kurz) VBA (Visual Basic for Application.

Pokud studujete Microsoft Excel pro pracovní pohovor, můžete po jeho absolvování sepsat požadované požadavky na znalosti Microsoft Excelu u pracovního pohovoru.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Miloš Tvrdý

Přidáno: 30.01.16 16:36

Používal jsem Excel nebo i Libre Office k tvorbě popisek květin. Nyní mám nejnovější verzi, má mnoho funkcí, stala se méně přehlednou. Mám potíže s umístěním textu do okna vytvořené tabulky. Proti dřívějším verzím lze umístit text jen nahoru, dolú nebo uprostřed. Lze nějakým jiným způsobem posunout text nahoru nebo dolů?

Pavel Lasák

Přidáno: 03.02.16 10:27

To Miloš Tvrdý: Na umístění textu v buňce lze použít zarovnání (nahoru, dolů, vpravo, vlevo, odsazení), případně využít textové pole.

Milena

Přidáno: 02.04.16 07:46

Božíííííí stránky.

Dáša

Přidáno: 15.04.16 19:30

Super návod, díky

Pavel Lasák

Přidáno: 18.04.16 07:34

To Milena, Dáša: Rádo se stalo, ať web slouží a ať v Excel excelujete ...

Jirka

Přidáno: 16.06.16 05:59

Přeji dobrého dne Mohl by jste uvést výhody i úskalí sdíleného sešitu excelu? Děkuji

Pavel Lasak

Přidáno: 04.07.16 17:28

TO Jirka: Děkuji dodat jsem si doplnil jsem si do ToDo listu a časem zveřením.

J.M.

Přidáno: 24.07.16 11:04

Skvěle a přehledně uděláno. Pavle, veliké díky!

Iva

Přidáno: 21.09.16 11:12

Dobrý den, mně se stránky také moc líbí. Pokud používám balíček Office pro Mac, mohu se vzdělávat v návodu pro Excel 2016, že ano? Děkuji mnohokrát.


Samozdřejmě, základní principy platí (MAC, G-tabulky - OpenOffice), jen budete mít ikonky jinde.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |