Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » prace-v-listech-excel
Logo začátečník

Práce v listech v MS Excel


Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak pracovat v listu MS Excelu, co vše na listech můžete dělat s řádky a sloupci (vkládaní, přidávání, mazání, skrývání, atd.) aneb vše co jste chtěli o listu vědět, ale báli se zeptat.

Jak pracovat s celými listy je popsáno v samostatném článku: Práce s listy v Microsoft Excel.

23.2.2014 Článek doplněn.

Úvodem k listům

Jak určitě víte excelovský soubor (sešit) se skládá z listu(ů). Protože v listech se dá s buňkami, řádky, sloupci, provádět mnoho různých činností (vkládat, kopírovat, skrývat, atd.) je cílem tohoto článku probrat jednotlivé možností práce v listu v MS Excelu (co, proč, jak).

Seznam kapitol tohoto článku

Pohyb v listech

Když už jste na správném listu, naučte se po tomto listu pohybovat. Pokud máte větší tabulky, většinou se na Vaši obrazovku nevejdou. K pohybu můžete kromě šipek použít i klávesové zkratky, které proberu v tomto článku.

 • myš
 • kurzorové klávesy
 • klávesové zkratky

Případně kombinace výše uvedeného.

Myš

Klikem na pravítka se posunete do požadované oblasti a klikem vyberete požadovanou buňku.

MS Excel 2010 - pohyb v listu

Označit oblast: Stisk levého tlačítka myši a pohybem můžete vybrat oblast buněk.

Kurzorové klávesy

Pomocí kurzorových kláves se můžete přesunout na požadovanou buňku. Využití kurzorových kláves (vpravo, vlevo, nahoru, dolů), je velice jednoduché.

MS Excel 2010 - kurzorové klávesy

Poznámka: Stisk klávesy Shift a pomocí kurzorových kláves vyberete požadovanou oblast.

Pokud se potřebujete rychleji přesunout dolů/nahoru je možnost použít klávesy (Pgup, Pgdn), takto se posunete o stánku dolů (stránku nahoru).

Klávesové zkratky

Asi nejrychlejší možnost přesunu na rozlehlé tabulce.

 • Ctrl+G - můžete zadat příslušnou adresu buňky na kterou se potřebujete přesunout (pokud používáte pojmenované buňky/definované oblasti jsou v tomto seznamu)
 • Ctrl+Home - buňka A1
 • Ctrl+ šipka vpravo - poslední vyplněná buňka v daném řádku, nebo poslední buňka
 • Ctrl+ šipka vlevo - první vyplněná buňka v daném řádku, nebo poslední buňka
 • Ctrl+ šipka nahoru - první vyplněná buňka v daném sloupci, nebo poslední buňka
 • Ctrl+ šipka dolů - poslední vyplněná buňka v daném sloupci, nebo poslední buňka

Ctrl + šipka vpravo a Ctrl + šipka dolů - Takto zjistíte poslední sloupec (řádek) v prázdném listu. - Oblíbené to dotazy přednášejících :)

Kombinace kláves a myší

Nejčastěji používaná je kombinace myší a klávesových zkratek. Budete-li Excel používat častěji, zvládnete tento způsob v závislosti, co potřebujete provést.

Finta - nepravidelná oblast

Při stisknuté klávese Ctrl, můžete označit nepravidelnou oblast.

Zpět na seznam kapitol o listech.

Označovaní buněk, řádků, sloupců

Pokud zvládáte pohyb po listech je vhodné umět onačit část buněk (například pro kopírování, přesun). Co tedy můžete označit:

 • jednu buňku
 • celý list
 • řádek/řádky
 • sloupec/sloupce
 • souvislou oblast
 • nesouvislé oblasti

Označit jednu buňku

Většinou je aktivní jen jedna buňka. Má kolem sebe silnější ohraničení. Takže klikem na požadovanou buňku jste ji zároveň vybrali.

Oznacit jednu buňku - MS Excel 2010

Označit celý list

klikem do levého horního rohu označíte celý list.

Oznacit celý list - MS Excel 2010

Označit řádek/řádky

Řádek označíte klikem na číslo řádku. V případě požadavku na více řádku označujete, při stisknuté klávese Shift při stisknuté klávese Ctrl můžete označit nesouvislé řádky. Případně můžete souvislou oblast řádku označovat za současného držení levého tlačítka myši.

Klávesová zkratka Shift + Mezerník

Oznacit řádek - MS Excel 2010

Označit sloupec/sloupce

Sloupec označíte klikem na písmenu sloupce. V případě požadavku na více sloupců označujete při stisknuté klávese Shift při stisknuté klávese Ctrl můžete označit nesouvislé sloupce. Případně můžete souvislou oblast sloupců označovat za současného držení levého tlačítka myši.

Klávesová zkratka Ctrl + Mezerník

Oznacit sloupce - MS Excel 2010

Označit souvislou oblast

Klikem na buňku, od které chceme začít a při držení levého tlačítka myši nebo držení klávesy Shift se přesunete na konec oblasti.

Oznacit sloupce - MS Excel 2010

Označit nesouvislé oblasti

Klik myší na požadované buňky za držení tlačítka Ctrl.

Oznacit sloupce - MS Excel 2010

Označit celou tabulku

Ctrl + * nebo Ctrl + A

Potřebujete-li označit celou tabulku stačí mít aktivní buňku v této tabulce a využít klávesovou zkratku Ctrl + *. Poznámka tabulka musí být souvislou oblasti. Lze využít i klávesovou zkratku Ctrl + A - pokud ale není aktivní buňka v souvislé oblasti (tabulce), vybere se celý list.

Doplněno na zákaldě dotazů v emailu.

Skrývat řádky sloupce - Zobrazit jen tabulku

Pro BFU (Běžný Franta Uživatel) stačí skrýt sloupce/řádky s výpočty a tento uživatel se ji již nezobrazí. Takto si můžete skrývat řádky (sloupce) i sami, pokud si nechcete nechtěně přepsat nějaké výpočty.

Skrývat sloupce

Označíte požadovaný sloupec(e) a pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt.

skryt sloupce - MS Excel 2010

Skrývat řádky

Označíte požadovaný řádek/řádky a pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt.

skryt radky - MS Excel 2010

Zobrazit jen tabulku (skrýt ostatní)

V předchozí kapitole jsem probral jak skrývat řádky/sloupce. Co když ale potřebujete z listu zobrazit jen tabulku. Tj. musíte skrýt řádky a sloupce od konce tabulky doprava a dolů. Musíte vybrat všechny sloupce/řádky za/pod tabulkou a poté je skrýt. Takže postup:

 • 1a) - označíte první prázdný sloupce za tabulkou a klávesou Ctrl + Shift + šipka doprava.
 • 1b) - pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt
 • 1a) - označíte první prázdný řádek za tabulkou a klávesou Ctrl + Shift + šipka dolů.
 • 2b) - pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt
MS Excel 2010 - pohyb v listu

Zpět na seznam kapitol o listech.

Zobrazit řádky/sloupce.

Skrýt řádky (sloupce) umíte. Zobrazit řádky/sloupce provedete karta Domů sekce Buňky ikona Formát z menu Skrýt a zobrazit - zobrazit skryté řádky nebo zobrazit skryté sloupce

MS Excel 2010 - zobrazit

Poznámka: Podobně nemusíte při skrývaní používat pravé tlačítky myši, ale využít podobnou cestu jako při zobrazování skrytých řádků/sloupců.

Zpět na seznam kapitol o listech.

Kopírovat - buňky, řádky, sloupce

Jak zkopírovat řádek, sloupce, buňku. Na výběr máte ze tří možnosti provedení dané operace:

 • Klávesová zkratka
 • Ikony na pásu karet
 • Myš

Kopírovat buňku

Klávesové zkratky: Označte buňku kterou chcete zkopírovat, stisk klávesové zkratky Ctrl+C. Máte hotovo (ve schránce máte požadované údaje). Vkládaní viz další kapitola.

Poznámka: Klávesová zkratka pro vložit a stiskněte Ctrl+V, klávesová zkratka Ctrl+X je pro vyjmout (tj. kopírovaná buňka zmizí, je pouze ve schránce).

Ikona Na kartě Domů skupina Schránka ikona Kopírovat, a data máte ve schránce.

Vkládaní je popsáno v další kapitole, zde ve zkratce přesunete se na místo, kam chcete zkopírovanou buňku vložit a opět na kartě Domů skupina Schránka, ale ikona Vložit a máte hotovo.

MS Excel 2010 kopirování buněk, řadek, sloupců

Myš označenou buňku klik pravým tlačítkem a v zobrazeném menu vybrat Kopírovat a opět mate data ve schránce.

Kopírovat řádek(y), sloupec (sloupce)

Obdobně jako kopírovaní buňky (buněk), označíte požadovaný řádek, sloupec posléze pomocí klávesových zkratek, nebo pomocí pasu karet provedete zkopírování.

Kopírování vzorců (výpočtu)

Pokud kopírujete buňku ve které je výpočet nemusí fungovat tak jak potřebujete. Na vině je vlastní zadání výpčtu (funkce, vzorce). Zda je zadán relativně nebo absolutně. Doporučuji článek absolutní a relativní odkazy kde jsem popsal nejen relativní a absolutní odkazy, ale také smíšené odkazy.

Speciální vkládání (zkopírováno již máte)

Kopírovat lze i trochu jinak, například jen hodnoty, jen formát, tabulku při kopírování transponovat. Tyto informce přesahují možnosti tohoto článku, ale více jsou rozepsány:

Zpět na seznam kapitol o listech.

Vložit - buňky, řádky, sloupce

Jak vložit řádek, sloupce, buňku. Vkládat můžete:

 • Hodnoty ze schránky
 • Prázdné řádky/sloupce

Pro vkládání hodnot předpokládám, že buňku, řádek(y), sloupec máte zkopírované ve schránce (jak na to jsem popsal v předchozím odstavci). Případně ve schránce máte vkládané hodnoty z jiné aplikace. Opět jako u kopírování máte pro vložení na výběr:

 • Klávesová zkratka
 • Ikony na pásu karet
 • Myš

Vložit buňku

Klávesové zkratky: Označte buňku, kde chcete vložit a stiskněte Ctrl +V. Máte hotovo.

Ikona Přesunete kurzor na místo, kam chcete zkopírovanou buňku vložit a opět na kartě Domů skupina Schránka, ale ikona Vložit a máte hotovo.

MS Excel 2010 -

Myš označenou buňku klik pravým tlačítkem a v zobrazeném menu vybrat Vložit a opět data ze schránky budou vložena.

Poznámka: Speciální možnosti vkládání zkopírovaných dat proberu v samostatném článku (například vkládat jako hodnoty, kopírování formátu, atd.)

Vložit řádek/sloupec

Podobně jako u vložení buňky u vkládaní řádků/sloupců nejprve označíte místo kam chcete vložit a pak vložíte, jak Vám vyhovuje (myš, klávesová zkratka, pás karet).

Vložit prázdný řádek/sloupec

Popis v přípravě.

Zpět na seznam kapitol o listech.

Přesun - buňky, řádky, sloupce

Jak přesouvat řádek, sloupce, buňku. Pokud potřebujete přemístit buňky, řádky, sloupce. Pokud se vám nehodí kopírování a vkládání. můžete dané části přesouvat. Na výběr máte stejně jako u kopírování a vkládaní několik možnosti:

 • Klávesové zkratky
 • Ikony na pásu karet
 • Myš

TIP PREHAZOVÁNÍ SLOUPCŮ

Elegantně lze využít i pře přehození sloupců. Pokud při přesouvání držíte klávesu Shift můžete přehodit elegantně dva sloupce aniž s je přepíšete!

Přesun listu

Jak přesouvat listy je sepsáno v samostatném článku Přesun litu MS Excel

Zpět na seznam kapitol o listech.

Odstranit (Smazat) - Buňky, řádky, sloupce

Jak odstranit řádek, sloupce, buňku ve vaší excelovské tabulce.

Odstranit buňky

Nejjednodušší je použít klávesovou zkratku, označit buňku a stisk Delete.

Ikona na pásu karet Na kartě Domů skupina Schránka ikona Vyjmout. Případně na kartě Domů sekce Buňky

Myš označenou buňku klik pravým tlačítkem a v zobrazeném menu vybrat Odstranit... ikona Odstranit z nabízeného menu vyberte co chcete odstranit zda řádek/sloupc/buňku.

MS Excel 2010 -

Zpět na seznam kapitol o listech.

Příčky ukotvení

Ukotvení příček se používá pro rozsáhlejší tabulky, kdy chcete mít k dispozici záhlaví tabulek (neplést si se záhlavím listů).

Pro ukotvení označte buňku nad kterou chcete řádky ukotvit. Na kartě Zobrazení sekce Okno ikona Ukotvit příčky z nabídnutého menu vyberte, jak chcete příčky ukotvit:

 • ukotvit příčky
 • Ukotvit horní řádek
 • Ukotvit první sloupec
Ukotvit příčky - MS Excel 2010

Zpět na seznam kapitol o listech.

Záhlaví a zápatí

Pás karet Vložení sekce Text ikona Záhlaví. Zobrazí se Vám možnost vkládat záhlaví a zápatí. Jak na záhlaví a zápatí probere v samostatném článku.

MS Excel 2010 - Záhlaví a zápatí

Podrobněji v záhlaví (vkládání úpravách) v samostatném článku:

Zpět na seznam kapitol o listech.

Úpravy listu - posuvníky, mřížky

Nastavování se provádí na kartě Zobrazení v sekci Zobrazit. Vybrat (zatrhnout můžete):

 • Pravítko
 • řádek vzorců
 • Mřížka
 • Záhlaví

Jak na posuvníky, mřížky bude předmětem samostatného článku, kde bude toto téma probráno podrobněji.

Zpět na seznam kapitol o listech.

Šířky sloupců / výšky řádků

Pro změnu šířky řádku sloupce. Požadované řádky (sloupce) označíte. Změnu lze provést:

 • Pomocí menu (ikony) na kartě
 • Myši

Ikonou na kartě

Karta Domů - sekce Buňky Formát - Podle požadavku vybrat Výška řádku nebo šířka sloupce v zobrazeném dialogovém okně natavit se požadované hodnoty (pro výšku šířku).

MS Excel 2010 - výška - šířka řádku

Myši

Jakmile máte označeny sloupce (řádky) přesunete se kurzorem myši mezi sloupce. Ikona kurzoru se změní. Klik a roztažení (stažení) velikosti. Všechny označené sloupce (řádky) budou mít stejnou šířku (výšku).

MS Excel 2010 - výška - šířka řádku

Poznámka: Dvojklik automaticky přizpůsobí šířku sloupce, výšku řádku na maximální délku textu.

Zpět na seznam kapitol o listech.

Zamykání buněk

Další velice užitečné je využít zamykání buněk. Jako autor budete moci určit jen ty buňky, které půjdou přepisovat (měnit). Pokud si vytvoříte nějaký populární sešit (fakturu, docházkový list, ...) bude se vám hodit uzamčení buněk. To znamená, že buňky nepůjdou přepsat (až na těch pár, které necháte odemčeny). Nestane se vám, že nechtěně přepíšete nějaký vzorec, soubor uložíte a příště v domění, že v dané buňce stále vzorec budete s touto špatnou hodnotou dále počítat.

Zamknout list

Na kartě Domů - sekce Buňky - Formát vyberete Zamknout list.

MS Excel 2010 - zamknout list

V následně zobrazeném dialogovém okně Uzamknout list můžete nastavit Heslo (pokud chcete uživateli zamezit odemknutí). Případně dále upravit co uživatel může nemůže s uzamčenými buňkami dělat.

MS Excel 2010 - zamknout list

Pozor: Heslo není nepřekonatelné, na internetu jsou k dispozici prográmky, které ho dokáži zjistit (odstranit). Přitom většina uživatelů si nedokáže odemknout sešit, který je bez hesla.

Změna zamčené buňky

Pokud je buňka zamčená a vy jí budete chtít změnit obdržíte dialogové okno, které vás bude informovat o tom, že daná buňka je zamčená.

Buňky které chci nechat měnit

Pro buňky kterým chcete nechat možnost zápisu tak v dialogovém okně Formát buněk - karta Zámek (dialogové okno zobrazíte například klávesovou zkratnou Ctrl + Shift + F) musíte odškrtnout Uzamknout

Poznámka: Chápu, že pokud máte sešit uložený jako šablonu nemusí vás trápit pokud něco přepíšete. Jen co mám zkušenost, tak správně šablony témeř nikdo nepoužíva.

Zpět na seznam kapitol o listech.

Ostatní o listech

Co se jinam nevešlo a co Vás ještě může zajímat. Maximální počet listů v sešitě je omezen jen dostupnou pamětí. Max počet řádků a sloupců.

 • Excel 2010 (2007)
 • Excel 2003 (97)

Zpět na seznam kapitol o listech.

Závěrem

Napadá Vás, co ještě nebylo řečeno o práci v listu? Máte nějaký postup pro práci v listu, který jsem zatím nepopsal? Můžete se zmínit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Martin

Přidáno: 09.01.13 14:27

Ahoj, super články. Bohužel jsem si "skryl" buňky mimo požadovanou tabulku... když je chci znova ukázat, tak se mi objeví max sloupec IV (tabulka končí na HU. Něco podobného se mi už stalo - a stačilo změnit velikost buněk, která byla 0. Ale nyní si nevím rady. Děkuji za info.

Pavel Lasák

Přidáno: 09.01.13 16:11

To Martin: Označit celou tabulku a karta Domů sekce Buňky ikona Formát z menu Skrýt a zobrazit - zobrazit skryté sloupce

Vladimír Pisk

Přidáno: 31.03.14 15:21

Při změny šířky řádku, nebo sloupce se nezobrazuje dialogové okno s číslem. Kde se dá tato funkce přepnout? Předem děkuji za radu.

Libor

Přidáno: 03.04.14 08:43

Dobrý den. Prosím o radu. nevím jak nastavit aby se mi text z jedné buňky prvního listu opakoval i na ostatních listech daného sešitu. Děkuji za odpověď.

Zdeněk

Přidáno: 11.06.14 21:19

Zdravím. Mám tabulku, kde první tři sloupce A,B,C umožňují vkládat pouze do neuzamčených buněk C s označením např. kusy. Totéž mám v D,E,F (kusy jsou v F). Zamknu list a entrem se pohybuji posloupně mezi C2, F2, C3, F3, C4, F4. Lze nějak "jednoduše" zajistit, abych šel nejdříve C2, C3, C4 a pak až F2, F3, F4? Díky za jakoukoliv odpověď, kromě "překopej to tak, aby to nevadilo".

ondrej.homolka@scania.cz

Přidáno: 17.06.14 10:18

Zdravím, mám poměrně rozsáhlý excel soubor...baj voko 40 listů, rozsáhlý tabulky několik stovek řádků a pár desítek sloupců v každým listu, nějaký funkce svyhledat prolinkovaný na 1 další soubor,pár indexů, v jednom listu obyč graf, jedna pivotka, nějaký automat.formáty ... žádný makra ani nic extra složitýho...už teď má soubor přes 70MB a každý den to trochu dokrmuju nějakýma číslama....kam až to může růst než ten soubor klekne a já budu totálně v háji? Už jednou se mi tam něco kouslo a nefungoval mi kvůli tomu celej comp...sežralo to celou paměť. Dalo by se to nějak zmenšit/zformátovat? Díky za info. Ondra

ondrej.homolka@scania.cz

Přidáno: 17.06.14 10:42

Teď jsem si uvědomil, že tohle asi není nejlepší sekce na můj dotaz výše...ale třeba se uchytí! :-) Díky

Ravalah

Přidáno: 18.07.14 12:01

Libor - v list1 v bunce A1 je text, ktery chces opakovat. V list2 do bunky A1 napises =, pak kliknes dole na list1, vyberes bunku A1 s textem a zmacknes enter Ondrejovi doporucuji nektere listy hodit do samostatneho souboru nebo zauvazovat, jestli by nebyla vhodnejsi databaze:) Nas vyrobni soubor s informacemi o cele velke vyrobe ma kolem 30MB a to ma nekolik grafu, a taky spoustu listu s udaji. http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/specifikace-a-limity-datoveho-modelu-HA102837464.aspx - tady jsou nejake specifikace excelu a dole je odkaz na nejakou optimalizacni utilitu (nezkouseno, bez zaruky)

Jojo

Přidáno: 24.07.14 13:03

To Zdeněk: -- Exc2003 --> Nástroje/Možnost/Úpravy + zakliknúť "Posunúť výber po stisk.kl.Enter + vybrať "Smer" -- Exc2007 --> Možnosti/Rozšírené/Možnosti úprav + hneď prvá voľba

Jojo

Přidáno: 24.07.14 13:28

To Ondrej: http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/technicke-udaje-a-omezeni-aplikace-excel-HP010073849.aspx

Oliver

Přidáno: 04.08.14 18:15

Dobrý den. Mám obdobný dotaz jako Zdeněk. Při stisku kurzorové šipky se mi vždy posunulo označení buňky příslušným směrem. Asi jsem musel něco někde zmáčknout, ale najednou se po stisknutí šipky nezmění označení buňky, ale posune se celý list (označena zůstává původní buňka). Nikde jsem nenašel, jak to dostat do původního nastavení... Poradíte prosím? Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 05.08.14 19:44

To Oliver klavesa: Scroll, nebo Scroll Lock zálaží na klávesnici (mnohy přístupné přes Fn klávesu).

Lenka

Přidáno: 28.08.14 16:25

Ahoj, do tabulky jsem vložila prvek "Posuvník". Poté, co zvolím ve Formátu ovládacího prvku "Odemčeno" a zamknu list, posuvník nefunguje. Pod posuvníkem mám sloučené buňky(také odemčené. Děkuji za radu.

Jojo

Přidáno: 05.09.14 09:12

To Lenka: Nepomôže použiť "Formulárový" prvok miesto "Ovládacieho" prvku?

Jojo

Přidáno: 05.09.14 09:35

To Lenka: ...ešte môže byť, že bunka nastavená v "LinkedCell" je zamknutá. -- Treba ju odomknúť: Nastaviť sa na bunku + cez "Formát_buněk.../Zámek" odkliknutím zrušiť "Uzamčeno".

Lucka K.

Přidáno: 08.09.14 14:03

Dobrý den, chtěla bych dalším uživatelům zamezit možnost číst text z určitého listu. Pokud ale např. skryju sloupec s daty a následně zadám odkaz na skrytou buňku do Pole názvů, obsah buňky se zobrazí v Řádku vzorců. Prosím o radu.

Jojo

Přidáno: 10.09.14 07:47

To Lucka K.: 1) Ak sa dá prinútiť uživateľov(napr.cez vhodné makro(nerozpisujem), aby používali makrá+ich uzamknúť, tak napr:Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Column = 3 Then Range("A1").Select End Sub2) Iné (čiastočné riešenie, lebo môžu "Řádek vzorců" potrebovať + vedia si to nastaviť späť): --> V nastaveniach odkliknúť "Řádek vzorců"

Jojo

Přidáno: 10.09.14 09:22

To Lucka K.: -- pokračovanie - (to najlepšie na koniec :-) ) -- 3) Vybrať(vysvietiť) daný stĺpec + zakliknúť "Formát buněk/Zámek/Skrýt vzorce" + "Zamknout list" (s heslom)

Lucka K.

Přidáno: 10.09.14 14:06

Jojo podle mě jsi geniální, 3. varianta je ta pravá, děkuju moc!

Jojo

Přidáno: 11.09.14 08:09

To Lucka K.: -- Teším sa, že pomohlo...a prejavuj ľudom naďalej vďačnosť.

Aleš

Přidáno: 25.09.14 13:00

Ahoj, pořebuji kopírovat záhlaví do tab.,která má jinou vel. buněk-rozdílné vel.,moc děkuji. A

Alena P.

Přidáno: 14.10.14 23:02

Zdravím, jde u odkazu na jinou buňku "vzít s sebou" i formát dané buňky? Nebo obecně, dá se formát určit podle nějaké podmínky?

Jojo

Přidáno: 17.10.14 07:48

To Alena P.: -- Určenie formátu podľa podmienky: cez "Podmienené formátovanie" napr: -- http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/

Václav

Přidáno: 03.12.14 19:47

Ahoj, mohu se zeptat, jak ukotvit příčky, aby se na obrazovce zafixoval kromě prvního i poslední řádek tabulky a ostatní řádky tabulky rolovaly mezi nimi? Předem díky za nápady.

Václav

Přidáno: 03.12.14 19:59

A ještě jeden otazníček: do tabulky, která má některé buňky uzamčeny, nelze přidávat nové řádky!?

Jojo

Přidáno: 05.12.14 07:31

To Václav: -- o ukotvení aj spodného riadku neviem, ale dal by sa použiť takzvaný "Fotoaparát" Excelu(Exc2003=cez Nástroje/Vlastní..). Potom by bolo treba vysvietiť(vyznačiť) spodný riadok+stlačiť fotoaparát+ označiť miesto, kde má vložiť "fotku" "Fotoaparátu"( vložil by som pod prvý(-é) riadok(-y)+potom by som ukotvil priečku pod prvými riadkami. (Zmena v poslednom riadku sa bude prejavovať aj na fotke "Fotoaparátu"

Jojo

Přidáno: 05.12.14 08:47

To Václav: -- 2) Dá sa. Pred uzamknutím listu treba povoliť "Vložit řádky" (v okne, kde sa zadáva heslo)

Frantino

Přidáno: 15.02.15 13:18

Zdravím Vás, mám jeden dotaz týkající se odstranění / vymazání přebytečných řádků a sloupců. Postupoval jsem stejně jak je napsáno v kapitole "Zobrazit jen tabulku (skrýt ostatní)" ale pokud zbývající sloupce a řádky skryji, celý excel se zpomalí a velikost souboru naroste až o 2 MB. Vzhedem k tomu, že mám v sešitu asi 20 listů, celková velikost souboru by dosahovala víc než 40 MB což nechci a navíc celý sešit bude pomalý. Jak lze toto vyřešit? Děkuji za odpověď.

Irena

Přidáno: 07.01.16 10:14

Zdravím Vás,prosím o radu. Potřebuji zkopírovat hodnotu z D4 např. na B60,pak E4 na B61 a tak dále celý řádek 4 do sloupce na B. Jak na to, prosím?? Děkuji předem za odpověď.

Jarda

Přidáno: 30.01.16 16:48

to Irena Do B60 vložíte vzorec =D4 a hodnota z D4 se vám bude zobrazovat i v B60. Pokud v D4 hodnotu změníte, změní se i hodnota v B60.

Irena

Přidáno: 02.02.16 07:31

to Jarda: Po jednom to umím,ale když je těch položek cca 50, jak to udělat najednou a ne po jednom? Jinak děkuji za odpověď :-)

Míša

Přidáno: 14.04.16 11:02

To Irena: Zkopírovat, pak Vložit - Vložit jinak a zvolit dole "Transponovat".

Irena

Přidáno: 25.04.16 11:38

To Míša : Děkuji,tak to šlo. A teď jestli víte, jak překopírovat vzoreček i s výsledkem?Mám na řádku 5 text, ten se překopíruji,pak ve sloupcích jsou čísla,která se na řádku 20 sčítají a řádku 21,se ten součet ještě pronásobuje. A já bych chtěla přesunout text z řádku 5 překopírovat do sloupce A,výsledek z řádku 20 do B a z řádku 21 do C. A když vložím nový sloupec mezi hotové,tak aby se to celé posunulo. Dělám to ručně po jednom,už jen rozšiřuji,tak toho není tolik,ale jestli by to nešlo jinak.

Pavel Lasák

Přidáno: 01.08.16 20:25

To Irena: Musí být správně nastaveny odkazy. Doporučuji článek absolutní a relativní odkazy kde jsem podrobněji popsal


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |