Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » excel-kurz-vba-on-line-zdarma

Kurz Excel VBA - on-line a zdarma

Videokurzy Excel

Ve spoluprci se SEDUO jsem vytvoil nkolik videokurz:

On line kolen programovn v Excel VBA. Chcete-li zvldnout prci ve Excel VBA a nechcete utrcet za drah kolen mete vyut tto on line pruky.

Seznam hlavnch kapitol

MS Excel 2010 - ikona

lnku o VBA je ji na tomto webu je mnoho, proto jsem se tyto lnky pokusil logicky roztdit podle tematickch celku, a Vm usnadn ppadn studium VBA.


Tento on-line manul je stle ve stadiu tvorby a vylepovn.

Zklady makra - VBA

Teoretick vod, co je vlastn VBA, co jsou udlosti, metody, cykly, skoky, promnn, atd. Seznam jednotlivch lnku spadajch pod zklady prce ve VBA:

Makra

 • Co jsou makra
 • vod do maker
 • Nahrvat makra
 • Upravovat makra
 • Jak a kde ukldat makra

VBA

Promnn, cykly

Funkce procedury

 • Co jsou funkce ve VBA
 • Vytvoit vlastn funkci
 • Pouit funkc - npovda
 • O procedurch
 • vytven procedur

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Prce bukou ve VBA

Zaneme s bukami, zkladnmi stavebnmi prvky tabulky (listu / seitu).

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Prce s listem ve VBA

Kdy u vte nco o bukch, mete zat pracovat s celm listem:

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Prce se seitem ve VBA

Listy mte za sebou, monosti prce s celm seitem.

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Prce se soubory ve VBA

Koprovat, mazat, vytvet, atd:

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Formule ve VBA

Jak na formule v VBA, jejich tvorbu, pravy, pedvan parametr:

Jednotliv formulov prvky

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Grafy ve VBA

Bez grafu se v dnen dob neobejdete, take jak si pomoc VBA zautomatizovat jejich tvorbu:

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Prce s aplikac Excel ve VBA

Prce s aplikac VBA, napklad zavt (i automaticky) MS Excel, odchytvat stisknut klvesy, atd.

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Praktick pklady za vyuit VBA

Praktick ukzky "aplikac" a pomcek, kter obsahuj VBa kdy. Jde o skuten aplikace, jen zdrojov data obsahuj smylen daje, take napklad msto neexitujc osoby XY, je "skuten" osoba jako napklad Jra Cimrman, Snn mu, Rkosnek, Fantomas, atd. ;-)

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Funkce ve VBA

Funkc se mysl funkce pro MS Excel (ne funkce generlnho editele)

 • Obecn o funkcch
 • Vlastn funkce jak vytvoit
 • Pouvn vestavnch funkc
 • prava (transformace) dat
 • Matice ve VBA
 • Hledn v textu bukch
 • Text ve VBA
 • sla ve VBA
 • Datum a as ve VBA
 • Absolutn relativn odkazy R1C1
 • Peklad funkc EN - CZ
 • Peklad funkc CZ - EN
-

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Triky ve VBA

Zajmav zleitosti, kter vyuijete pi programovn ve VBA.

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Ostatn o VBA

Co se jinam nevelo, aneb nezaaditeln lnky, kter jsou pro tvorbu Nvod VBA kdu takt dleit a mohou Vm pomoci.

 • Sprva maker - revize, verze,
 • Jak zapisovat kd
 • Koprovan maker (funkc) do dalch seit
 • Tvorba vlastnch panel nstroj
 • O zabezpeen - bezpenost maker, zabezpeen kdu proti "odcizen"
 • Odstrann VBA (maker) ze seitu
 • Jazykov mutace
 • ...

Zpt na seznam kapitol o Nvod VBA Excel.

Zvrem

Tento on-line nvod (kolen) VBA se stle dopluj, dle aktulnch asovch monost. Mte-li njak dotaz i pn na pednostn zpracovn njakho tmatu, mete napsat do koment, pokusm se vyhovt, ale nic neslibuji ;-)

Zpt na seznam kapitol o VBA Excel.

Dkuji Vem, kte respektuj autorsk prv a uvdj odkaz na zdroj.

Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>

Komente

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude monost pidn komente" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //oteve soubor book.dat pro ten $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //pete data ze souboru a ulo do promnn "data" - kvli tomu aby se zobrazoval posledn pspvek nahoe FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |