Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » chybove-hodnoty

Chybové hodnoty - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak na chybové hodnoty v buňkách Microsoft Excel. Než opravíte chybu v buňce, musíme vědět, co jednotlivé chyby znamenají. Jakmile víte, čeho se chyby týká, můžete ji opravit. Jak na to se dozvíte v tomto článku.

23.7.2019 - doplněno o nové chybové hodnoty

Chybové hodnoty

Při práci v Microsoft Excelu, se stane, že místo požadovaného výsledku se v buňce objeví chybová hodnota (na první pohled nesmyslný údaj jako například #DIV/0!, #N/A, atd.). Na druhý pohled tento údaj vůbec nesmyslný není, označuje, co jste udělali za chybu (druh chyby).

Využitím znalosti co konkrétní chybová hodnota představuje, opravíte chybu o mnoho rychleji.

Seznam chyb:

Poznámka: Jelikož si Microsoft libuje v překladech, začal od verze Excel 2007, překládat názvy chybových hodnot. Místo elegantního #N/A je nově #NENÍ_K_DISPOZICI, atd.

Nové chybové hodnoty

V Insider verzi Excel 365 (zatím 07/2019, ale brzo budou k dispozici ve všch verzích 365) jsou k dispozici nové chybové hodnoty. Chyby reagují na nové funkce FILTER, SORT, atd.

Proč nepřeložil rovhnou chybovou hodnotu #UNKNOWN! ? Když ostatní Microsoft překládal, stejně tak proč jsou volné čísla chyb 10 a 11 a proč existuje chyby 13, když v několika číselnicích Microsoft číslo 1š přeskajuje? To je mi záhadou, ale možná se můžeme těšit na další dvě nové chyby ;)

Nechybová hodnota:

Pozor: pokud máte buňku úzkou, může se za zobrazením nechybové hodnoty skrývat hodnota chybová. Zjistíte například zvětšením šířky buňky.

Jak zjistit typ chyby a počet chyb?

Využití: například při "ošetřování" buněk ve formulářích (než je tento vyplněn), dále při programování ve VBA, atd.

Chybová hodnota #NULL!

MS Excel - chyba #NUM! nebo #ČÍSLO!

Chybová hodnota #NULL! se objeví v případě, že určíte průnik dvou oblastí, které se nepřekrývají.


Možná oprava:

 • Upravit oblast tak ať se překrývá (funkce POLÍČKO).

Chybová hodnota #DIV/0! nebo-li #DĚLENÍ_NULOU!

MS Excel - chyba #DIV/0! nebo #DĚLENÍ_NULOU!

Chybová hodnota #DIV/0! #DĚLENÍ_NULOU! se objeví v případě, že ve vzorci dělíte 0 (nulou).


Poznámka: Podle verze Excelu (97, 2003, 2007, 2010) obdržíte buď #DIV/0! nebo #DĚLENÍ_NULOU!

Možná oprava:

Zkontrolujete vzorec, zda někde nedělíte nulou (=10/0, třeba tento nesmysl :)).

Chybová hodnota #HODNOTA!

MS Excel - chyba #HODNOTA!

Chybová hodnota #HODNOTA! se objeví v případě, že používáte nesprávný typ argumentu nebo operandu, nebo když funkce automatické opravy vzorců nemůže chybný vzorec opravit.


Možné příčiny:

 • text v matematických operacích - Excel nemůže sečíst
 • Chybné argumenty například u vyhledávacích funkcí

Možná oprava:

 • Místo součtu použít =SUMA(C6;C7)
 • Pro zadávání hodnot použijte ověření dat (uživatel musí zadat číslo)
 • zkontrolujete funkci, zda neobsahuje překlep, odkaz ne nevhodný argument

Někdy může být oprava chyby složitější, ale čím více podobných chyb odstraníte, tím rychleji získáte rutinu v jejich odstraňování (případně k této chybě ani nedojde).

Chybová hodnota #REF! nebo-li #ODKAZ!

MS Excel - chyba #REF! nebo #ODKAZ!

Chybová hodnota #REF! (#ODKAZ!) se objeví v případě, že je odkaz na buňku neplatný.


Možná oprava:

Často se stane, když se odkazujete mezi listy a jeden list smažete. Již neexistuje odkaz na tento list (chyba #REF! (#ODKAZ!) se může se objevit přímo ve vzorci).

Chybová hodnota #NÁZEV?

MS Excel - chyba #NÁZEV?

Chybová hodnota #NÁZEV? se objeví v případě, že text ve vzorci není rozpoznán.


Možná oprava:

 • Špatně naspané názvy funkcí. (Např. místo SUMA máte, naspáno SSUMA.)
 • Chybně zadaný název buňky/oblasti, oblast neexistuje.

Chybová hodnota #NUM! nebo-li #ČÍSLO!

MS Excel - chyba #NUM! nebo #ČÍSLO!

Chybová hodnota #NUM! (#ČÍSLO!) se objeví v případě výskytu problému s číslem ve vzorci nebo funkci například výpočet úrokové míry.


Možná oprava:

Nalezení chyby je složitější. Zkuste si projit nápovědu k dané funkcí. Můžou chybět uvozovky, středník, číslo nemá patřičný formát. Nejedná se o funkci, která interaguje.

Chybová hodnota #N/A nebo-li #NENÍ_K_DISPOZICI

MS Excel - chyba #N/A nebo #NENÍ_K_DISPOZICI

Chybová hodnota #N/A (#NENÍ_K_DISPOZICI) se objeví v případě, že hodnota není funkci nebo není pro vzorec dostupná. Budou-li buňky v listu obsahovat data, která ještě nejsou k dispozici. Vzorce, které odkazují na tyto buňky, budou vracet #N/A (#NENÍ_K_DISPOZICI) místo pokusu o výpočet hodnoty.


Možná oprava:

Najít zatím nevyplněnou buňku, případně vzorec doplnit o kontrolu. Když nebudou známy všechny hodnoty tak se nic nezobrazí (funkce CHYBA.TYP). Nebo se s touto hláškou smířit a počkat až budou k dispozici vypočtené hodnoty.

Chybová hodnota #GETTING_DATA nebo-li #NAČÍTÁNÍ_DAT

MS Excel - chyba #GETTING_DATA nebo-li #NAČÍTÁNÍ_DAT

Chybová hodnota #GETTING_DATA (#NAČÍTÁNÍ_DAT) se objeví v případě načítaní dat přes OLAP. Mnohdy jde jen dočasnou chybu, než se data aktualizují z databáze (nedostupnost / rychlost).


Možná oprava:

Počkat na načtení dat z externí databáze.

Chybová hodnota #PŘESAH! neboli #SPILL!

Chybová hodnota #PŘESAH! neboli #SPILL! se objeví v případě, že výsledek dynamické funkce zasahuje do oblasti ve které už je nějaký text, případně v oblasti kde se tvoří dynamický výsledek funkcí (SORT, FILTER) je sloučená buňka.


Možná oprava:

Smazat zasahující texty případně odsloučit (rozdělit) buňky.

Chybová hodnota #UNKNOWN!

Chybová hodnota #UNKNOWN! (v češtině i angličtině stejný název). Více inforrmací v přípravě.


Možná oprava:

v přípravě.

Chybová hodnota #POLE! neboli #FIELD!

Chybová hodnota #POLE! neboli #FIELD! se zobrazí pokud v se odkazované pole nenajde v propojeném datovém typu. Například při použití datových typů Země, Město ....


Možná oprava:

Upravit odkaz na správně definovaný typ.

Chybová hodnota #VÝPOČET! neboli #CALC!

MS Excel - chyba

Chybová hodnota #VÝPOČET! neboli #CALC! například pokud zadáte v dynamicky tvořené funkci RANDARRAY chybně rozměr matice (neboli matice nemůže mít nula řádku/sloupců).

=RANDARRAY(0;4;1;10)

Možná oprava:

Upravit rozsah oblasti (počty čárků sloupců).

Malá buňka "nechybová hodnota" ####

Pozor: pokud máte buňku úzkou, může se za zaobrazením nechybové hodnoty skrývat hodnota chybová (tj. Excel není schopen zbrazit celý obsah buňky - #NENÍ_K_DISPOZICI je o mnoh delší než #N/A).

MS Excel - chyba ####

Hodnota zadaná do buňky je příliš velká (dlouhá) a Excel jí nemůže zobrazit v buňce.


Možné opravy:

 • změnit údaj v buňce (zkrátit)
 • rozšířit sloupec
 • změnit formátování buňky (zalamovat)

Typ chyby v Excelu

MS Excel - CHYBA.TYP

Jak zjistit typ chyby pomocí funkce (vzorce):

=CHYBA.TYP(chyba)

Chyba - je typ chyby, jejíž číslo chcete zjistit.


Čísla chyb:

 • #NULL! - číslo 1
 • #DIV/0! (#DĚLENÍ_NULOU!) - číslo 2
 • #HODNOTA! - číslo 3
 • #REF! (#ODKAZ!) - číslo 4
 • #NÁZEV? - číslo 5
 • #NUM! (#ČÍSLO!) - číslo 6
 • #N/A (#NENÍ_K_DISPOZICI) - číslo 7
 • #NAČÍTÁNÍ_DAT - číslo 8
 • Cokoli jiného - chyba tj. #N/A

Příklad:

Pomocí následujícího vzorce (funkce) lze zjistit, zda buňka E50 obsahuje chybovou hodnotu #N/A. Pokud buňka tuto hodnotu obsahuje, zobrazí se text "V buňce chybí hodnota". V opačném případě je vrácena hodnota buňky E50.

KDYŽ(CHYBA.TYP(E50)=7, "V buňce chybí hodnota", E50).

Počet chybových hodnot v oblasti

Jak zjistitk kolik chybových hodnot se nachází v oblasti. Například v Tabulce A1:B300? Jednoduše pomocí funkce COUNTIF a názvu hledané chyby například #HODNOTA! :

=COUNTIF(A1:B300;"#HODNOTA!")

Případně přes pojmenovanou oblast, kdy název oblasti je zároveň v buňce B13.

=COUNTIF(NEPŘÍMÝ.ODKAZ(B13);"#DĚLENÍ_NULOU!")

Závěrem

Jak odhalujete chyby vy. Máte na to nějaký elegantní postup?

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>
Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |