Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » data-v-bunkach-co-lze-vkladat

Data v buňkách - co obsahuje, co lze vkládat

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Informace o buňkách v Microsoft Excel. Co mohou jednotlivé buňky obsahovat, co le do nich vkládat. Jak tato data vkládat.

26.6.2013: Doplněno rozšířeno.

Úvodem

Microsoft Excel logo

V tomto článku se dozvíte na praktických příkladech, co může být obsahem buňky. Kromě hodnoty což je jasným předpokladem, obsahuje buňka současně formát hornoty (obsahu buňky). Co se zobrazí mnohdy není to co je v buňce (například u času, data, procent ...).

Doplnění buňky o komentář (který se může zobrazovat automaticky, nebo může být zobrazen trvale).

Jak do buňky vložit minigraf (od Excel 2010 může být v buňce i minigraf), atd.


Data v buňce

Sešit v Microsoft Excelu se skládá z jednotlivých listu. List se poté skláda z buněk. Každá buňka má svou jedinečnou adresu. Do každé buňky lze umístit informace (hodnotu, formát, text,...). Dále se podívame podrobněji.

Co buňka obsahuje

Každá jednotlivá buňka, může obsahovat:

 • Hodnota - číselné, textové, datum čas, .....
  • Číslo - číselné hodnoty, což kromě samotného čísla může představovat datum, čas.
  • Text - Jakýkoliv text, omezení jen délkou pro jednotlivou buňku.
  • Datum, čas
  • Logická PRAVDA, NEPRAVDA
  • Chybová např. =1/0
 • Vzorec (funkce) - v buňce se provede operace, nejen matematické, k dispozici jsou funce statistické, finanční, textové,... Místo správného výpočtu může být obsahem chybová hodnota.
  • Maticový vzorec
 • Formát (automaticky, vlastní, podmíněný) - například barva, ohraničení (obsahem buňky může být něco jiného než je zobrazeno například vzorec, datum čas, ...)
 • Hypertextový odkaz - například klikatelnýá odkaz na web office.lasakovi.com :)
 • Komentář - komentář (klasický žlutý lístek) můžete upravovat (přiřadit mu tvar barvu)
 • Minigraf - od Verze Excel 2010 může být v buňce i graf (minigraf).

Hodnota

Zadávat lze různé hodnoty (číslo, text, datum, čas, procenta). Toto lze povést:

 • Ručně - zadá se ručně
 • Automaticky - klávesovou zkratkou - klávesovou zkratkou lze vložit aktuální datum čas (viz dále)
 • Automaticky - makro VBA - VBA (makro) - může automaticky vkládat údaje do příslušných buněk.
 • Automatická změna formátu - po zadáni hodnoty data, času ve správném času dojde k automatické změně formátu (= pro vkládání vzorce).
 • Ruční změna formátu - pomocí menu můžete nastavit příslušné formáty

Ručně

Ruční zadávaní, nejčastější, do kativní buňky zadáte požadovanou hodnotu. Pro specifická zadání se provede automatický formát (o tom podrobněji v další kapitole tohoto článku).

Poznámka: - Klávesová zkratka F2 pro aktivaci zápisu do buňky (pokud nechcete používat myš).

Automaticky klávesovou zkratkou

Existuje několik klávesových zkratek, které ihned zadají do buňky příslušnou hodnotu:

 • Ctrl+; - zadá aktuální datum
 • ALT+ + - Vložení vzorce SubTotal

Další oblíbená klávesová zkratka, pokud máte data ve schránce:

 • Ctrl + V - Ze schránky

Poznámka: Pokud data mají jiný rozměr, může při vkládaní dojít k chybě.

Klávesová zkratka pro vkládaní matic.

 • Ze schránky - Ctrl + V

Poznámka: Podrobněji v dašlí kapitole o vkládaní a úpravě funkcí (vzorců).

Automaticky - makro VBA

Zadávání hodnot (údajů) pomocí VBA a maker je popsáno v samostatných článcích (přesahuje možnosti tohoto článku).

Změna formátu (automatická ruční)

Při vložení některých specifických hodnot dojde k automatické změně formátu, když vkládate datum, čas, procenta. Například:

1.1.2013

Poznámka: Vložená hodnota se automaticky změní na formát datum (a patřičně se naformátuje číslo v buňce). Na první pohled sice stále vidíte ono datum, ale ve skutečnosti je v buňce číslo. Viz další kapitola o formátu.

K další automatické změně dojde při zložení symbolu = (rozná se). Excel automaticky předppokládá vložení funkce (popis funkci následující kapitola).

' apostrof Při použití apostrofu bude Excel ignorovat použití automatického formátu. Takto můžete zobrazit '=A10+A12, bez použíti apostofu se provede výpočet.

Funkce (vzorce) - zadávaní/úprava

Jak jsem psal výše, aby Excel poznal, že jde o vzorec (funkci), musíte jej uvodit znakem rovno =. Poté již můžete vkládat vzorec. Pro vložení funkce (vzorce) máte opět několik možností:

 • Ručně
 • Myší
 • ze schránky - Ctrl + V
 • VBA - makro

Ručně

Nejrychlejší možnost, pokud znáte příslušnou funkci, můžete začít ihned psát, například:

=KDYŽ(A10=1;A3;A5)

Poznámka: Klávesová zkratka F4 při psdaní přepína odkazování. Podrobněji o odkazování v samostatném článku: Relativní a absolutní odkazy - styl A1 - R1C1.

Příklady funkcí (vzorců):

 • =A1 - odkaz na buňku A1, pokud v ní bude hodnota 24, bude i v buňce (B2) hodnota 24 (nemateli změněno formátování)
 • =1+1 - nemusíte se vůbec nikam odkazovat a Excel Vám spočítá, kolik je 1+1
 • =A1+A2 - spočtete součet, který dávají čísla v buňkách A1 a A2 (pokud v buňkách nebude číslo, obdržíte chybovou hodnotu)

Poznámka: - Podrobnější popis funkcích (vzorcích) je v sekci věnované vzorcům: funkce - seznam článku o funkcích (vzorcích).

Myší

Pokud funkci neznáte, můžete pomocí myši vybrat z pasu karet Vzorce sekce knihovna funkcí ikona Vložit funkci v zobrazeném dialogovém okně si již vyberete co potřebujete.

Vložit funkci - Excel
Klávesová zkratka (Ctrl + V)

Podobně jako u vložení hodnot, pokud máte ve schránce příslušný funkci (vzorec) tento bude vložen do buňky (buněk).

VBA

Vkládaní vzorců pomocí VBA kódu je popsáno v samostatných článcích tykajících se programování Zapiš vzorec (funkci) do buňky - VBA Excel nebo VBA od základu Kurz Excel VBA - on-line a zdarma

' apostrof Při použití apostrofu bude Excel ignorovat použití automatického formátu. Takto můžete zobrazit '=A10+A12, bez použíti apostofu se provede výpočet.

Formátování (včetně podmíněného)

Formátování buňek je nedilnou součásti hodnoty. Každá hodnota je po zadáni automaticky naformátovana. Tento formát pak můžete nastavit (změnit).

Ruční nastavení formátu

Jak nastavit formát buňky jsem popsal v samostatných článcích:

Automatické formátování

Excel automaticky formátuje zadávané hodnoty (převádí na číslo, datum,) Zkuste zadat a uvidíte co se stane:

 • A - zustane tak jak je
 • 23 - automaticky se zarovná doprava (jedná se o číslo)
 • 12.1.2012 - automaticky se převede na datum
 • 12:12 - automaticky se převeden na čas

Poznámka: - při použití apostrofu ' nebude použito automatické formátování, text zůstane tak jak jej napíšete (například vzorec, datum, čas, ...).

Hypertextový odkaz

V Excelu se můžete odkazovat na web. Například na tyto stránky :) http://office.lasakovi.com. Nejjednodušeji v buňce, do které potřebujete zadat hypertextový odkaz. Pravým tlačítkem a vyberete hypertextový odkaz.

komentář v buňce - Excel

Do Zobrazený text: zadáte co chcete, aby se zobrazilo v buňce, např: office.lasakovi.com - nejlepší web o Excelu :) a do Adresa: zadáte http://office.lasakovi.com/excel/ kliknete OK a máte hotovo.

Komentáře

Do buňky se dají vkládat komentáře. Nejjednodušeji přes pravý klik na buňce a vložit komentář. Nebo na kartě revize sekce komentáře.

komentář v buňce - Excel

Poznámka: - Buňka, která obsahuje komentář má v pravém horním rohu červený praporek.

Podrobněji se o vkládání, zobrazování, mazání komentářů zmíním v dalším článku.

Minigrafy

O minigrafech jsem sepsal samostatný článek Minigrafy - základy.

Ukázka buňky s miniografem.

Minigrafy - Excel

Závěrem

Základy o buňkách a jejich obsahu (co a jak v nich může být umístěno). Pokud chcete něco doplnit (co jsem opomenul můžete použít komentáře).

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>
Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |