Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » zaklady » excel-2013-navod
Microsoft Excel logo

Návod Microsoft Excel 2013
Krok za krokem


Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Od spuštění Microsoft Excelu 2013, zadání dat, přes vytvoření tabulky, z této tabulky graf, tisk tabulky s grafem včetně uložení Vámi vyhotovéného souboru. Článek jako rychlé zvládnutí práce v tomto programu - vhodný pro přípravu k pracovnímu pohovoru.

Co se v článku (návodu) naučíte?

MS Excel 2013 - ikona

Naučte se rychle pracovat v MS Excelu. Třeba Vás čeká pracovní pohovor, máte v životopise, že zvládáte práci v Excelu, ale zatím jste v tomto programu moc nepracovali? Případně chcete znát jen základy a další vychytávky nepotřebujete; chcete pouze vytvořit k tabulce graf a tento vytisknout? Přesně pro Vás je tento článek.

Desatero kapitol ;)

Naučíte se rychle zvládnout základy Microsoft Excelu v těchto 10 kapitolách:

Poznámka: Ukázky, jsou z Excel 2013 (česká verze pod Windows 7).

Novější / starší verze?

Máte jinou verze než 2013? K dispozici jsou i články pro novější a starší verze:

1) Spuštění Excelu, pojmenování, uložení

V tomto článku se naučíte pracovat s Excelem při vytváření fiktivní tabulky a grafu pro ní. Daty vznikly spočtením odpovědí ve fiktivním dotazníku. Takže jdeme postupně na to:

Nejprve spusťte Excel 2013, klikem na ikonu na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Excel 2013 (pokud máte Windows 8, najděte příslušnou ikonu na ploše).

MS Excel 2013 - ikona spuštění

Spuštění Excelu je indikováno dialogovým oknem:

MS Excel 2013 - spuštění

Novinkou od verze Excel 2013 je, že není zobrazeno okno aplikace, ale Úvodní okno Excelu, zde si vyberete buď některý z naposled otevřených sešitu (jsou zobrazeny, pokud jste již s Excel pracovali), případně můžete otevřít Prázdný sešit nebo si vybrat některou z předpřipravených šablon. Vyberte si: Prázdný sešit

MS Excel 2013 - Úvodní okno Excelu

Teprve výběrem dojde k zobrazení aplikace Excelu s prázdným listem (pokud někdo nenastavil jinak). Oproti předchozím verzím je změna a zobrazuje se pouze jeden list (většina uživatelů jich ani víc nepotřebuje).

MS Excel 2013 - okno aplikace

Uložení sešitu

Uložení sešitu se provedete - karta Soubor a z menu Uložit jako následně Počítač a klik na ikonu Procházet (Oproti předchozím verzím tlačí Microsoft do používaní cloudu a jejich SkyDrive).

MS Excel 2013 - uložit jako

V dialogovém okně Uložit jako vyberte místo kam chcete dokument uložit a pojmenujte jej například Moje-tabulka a uložte tlačítkem Uložit. MS Excel 2013 - uložit

Pokud se Vám povedlo váš sešit pojmenovat a uložit, máte za sebou úspěšně první krok.

2) Vytvoření tabulky

Než začnete tvořit excelovskou tabulku trocha nezbytné teorie.

Teorie

Excel se skládá z listu (sice ve verzi 2013 máte k dispozici list jeden, ale není problém jich přidat více). List se skládá z buněk. Představit si to můžete jako čtverečkovaný sešit, kdy listy jsou jednotlivé listy v sešitě. Jednotlivé čtverečky odpovídají buňkám. Do buněk se mohou vkládat čísla, vzorce, texty, (dokonce i minigrafy), poznámky, atd. Každá buňka má svou adresu (pozici například A1), takže umístění není neznámé. V Excelu jsou v základním nastavení sloupce označeny písmeny, řádky čísly. Takže první buňka má adresu A1, druhá buňka v první řádku B1. Buňka ve třetím sloupci a třetím řádku C3.

Poznámka: Toto označování a odkazování se vám bude hodit v dalších kapitolách, kde ho proberu podrobněji.

Příklad tabulky

Vytvořte si ukázkovou tabulku

Moje první tabulka s grafem
Kdo zodpovídal dotazník?
 
Pohlaví osob Procent
Muž 35  
žena 45  
Nezodpovězeno 5  
 
Celkem zodpovídalo osob    

Tabulka bude Excelu 2010 vypadat podobně:

MS Excel 2013 - tabulka bez formátování

Poznámka: Tabulka vypadá trochu nepřehledně, proto v další kapitole jí doplníme o základní formátování.

3) Formátování tabulky

Design prodává.

V této kapitole se naučíte použití základního formátování. Ať výše tabulky vypadají lépe. Uvedu použití

 • Sloučení buněk
 • Úprava fontu - velikost barva
 • Ohraničení

3.1 Sloučení buněk

Označíte buňky A1 až C1. Na kartě Domů v sekci Zarovnání vyberete ikonu sloučit.

MS Excel 2010 - ikona sloučit

a máme hotovo

Microsoft Excel 2013 - karta domů

Výsledkem bude.

MS Excel 2010 - tabulka buňky sloučeny

Podobně můžete provést i pro další buňky.

3.2 Úprava fontu

Protože už máte označeny (případně je znovu označte) buňky A1 až C1 provedete změnu fontu. Na kartě Domů v sekci Písmo Zvolíte velikost fontu a pak pomocí ikonu pozadí buňky a také barvu písma

Microsoft Excel 2013 - karta domů

Máme hotovo

MS Excel 2013 - formatovani hotovo

Podobně můžete upravit druh fontu, změnit jej na kurzívu nebo tučné písmo atd. i pro další buňky.

3.3 Ohraničení

Ještě ukážu jak ohraničit tabulku a budete mít úplný základ za sebou.

Označíte buňky A4 až C7 (prostě data která budou tvořit tabulku). Na kartě Domů v sekci Písmo vyberete ikonu Ohraničení MS Excel 2013 - ikona ohraniceni z nabídnutého seznamu vyberte Všechna ohraničení.

MS Excel 2013 - výběr ohraničení

a máme hotovo. Tabulka je ohraničená například takto.

MS Excel 2013 - tabulka s formátováním.

Princip je jasný, v případě potřeby můžete tabulku doplňovat o tlusté ohraničení okolo, dolní dvojité ohraničení atd.

HOTOVO

Pokud si trochu pohrajete s formátováním, může vaše tabulka vypadat podobně (nebo ještě lépe).

MS Excel 2013 - tabulka s formátováním.

Poznámka: Grafiku máme za sebou a v další kapitole si zkusíte trochu matematiky.

4) Výpočty v tabulce

Excel je tabulkový kalkulátor, takže v této kapitole se naučíte provádět jednoduché výpočty (+-*/) a funkce.

Součet

Protože do tabulky potřebujete doplnit procenta, potřebujete nejprve znát celkový počet osob, který odpovídal na dotazník. Můžete sečíst jednotlivé buňky B5, B6, B7 (v další kapitole ukáži, že jde použít i funkci SUMA).

Vzorec se do buňky vkládá tak, že nejprve se zadá znaménko rovná se = a poté stačí jednotlivé buňky sečíst tj. do buňky B9 zadejte =B5+B6+B7 stiskem Enter se provede výpočet.

Poznámka bud napíšete do buňky její adresu (tj. B6), nebo na buňku kliknete a její adresa se vloží automaticky.

Zadání vzorce:

MS Excel 2013 - výpočet v buňce

Výsledek

MS Excel 2013 - výpočet v buňce

Výpočet procent

V této podkapitole ukáži jak vzorec kopírovat, ať nemusíte stále opisovat stejné hodnoty.

Pro výpočet procent jednotlivých odpovědí, použijete vypočtenou hodnotu celkového počtu osob, jež odpovídaly a vypočtete procenta =B5/$B$9*100. Hodnota dolar$ u odkazu buňky B9 představuje absolutní odkazování (tj. aby se hodnota této buňky dynamicky neměnila při kopírování. Stisknete Enter a rozkopírujete vzorec.

MS Excel 2013 - výpočet v buňce

Rozkopírování vzorce

Nejprve vyberete předchozí buňku (Enter způsobil, že stojíte pod buňkou s výpočtem). Kopírování se pak provede klikem na malý čtvereček (na aktivní buňce - silněji orámována), kurzor se změní na malý kříž. Za současného držení klávesy Ctrl táhnout myší dolů. Tím bude vzorec rozkopírován na další buňky.

MS Excel 2010 - kopírovaní

Výsledek bude:

MS Excel 2013 - výpočet v buňce

Poznámka: Další informace Relativní a absolutní odkazování v MS Excelu je uvedeno v samostatném článku.

5) Využití vzorců

Co jsou vzorce a jak je využít?

Vzorec úvod

Excel obsahuje mnoho vzorců (funkcí), které jsou rozděleny do několika kategorií:

 • Finanční
 • Logické
 • Text
 • Datum a čas
 • Vyhledávací a referenční
 • Matematické a trigonometrické
 • statistické
 • konstrukce
 • datová krychle
 • informace
 • kompatibilita

Vzorec - knihovna funkcí - SUMA

Sečíst jednotlivé buňky B5, B6, B7 vede ke správnému výsledku, ale je méně profesionální. Pokud buněk bude 200 tak se upíšete. V Microsoft Excelu existuje spousta funkcí. Pro tento případ se hodí funkce SUMA, které provede stejnou akci. Do buňky B10 (pro porovnání) zadejte =SUMA(B5:B7) stiskem Enter se provede výpočet. Tento musí souhlasit s předchozím.

Případně můžete vložit vzorec přes kartu Vzorce sekce knihovna funkcí vyberete Mat. a trig. z nabízeného seznamu zvolíte SUMA.

MS Excel 2013 - vzorce

V zobrazeném okně Argumenty funkce klikněte na ikonu MS Excel 2013 - vzorce a vyberte požadované buňky které chcete zadat do SUMA, tj. B5 až B7 a klik na OK a vzorec je vložen.

MS Excel 2013 - vzorce - funkce

Podobně vyzkoušejte, zda jsou procenta spočtena správně. Ověřte v buňce C9. Pokud jste vše udělali správně, dostanete hodnotu 100. Vzorec je =SUMA(C5:BC7).

MS Excel 2013 - vzorce

Výsledek může vypadat:

MS Excel 2013 - vzorce

Poznámka: Vzorce přesahuji rámec tohoto úvodu, budete-li chtít se o nich dozvědět více, sepsal jsem článek, který se odkazuje na jednotlivé kategorie vzorců: Vzorce - Funkce v MS Excelu - úvod je uvedeno v samostatném článku.

6) Vytvoření grafu

Kvalitní graf řekne více než dlouhá nepřehledná tabulka.

Tabulku máme hotovou včetně vypočtu, tak pro ní udělejte graf. Pro náš ukázkový příklad použijete výsečový (koláčový).

Nejprve označte data, která chcete do grafu. Vyberte text odpovědí na otázku a počet odpovědí.

Poté na z karty Vložení sekce Grafy vyberete stiskem Výsečový.

MS Excel 2013 - karta vložit graf

Na výběr máte několik typů, můžete vybrat například Prostorový výsečový

MS Excel 2013 - graf vkládání

výsledkem bude.

MS Excel 2013 - graf vložen

Poznámka: Tento graf se dá dále upravovat a zdokonalovat. Je k tomu k dispozici dočasná karta Nástroje grafu

MS Excel 2013 - graf vložen

Případně můžete měnit graf pomocí inteligentních ikon:

MS Excel 2013 - graf vložen

Toto ale překračuje možnosti rychlého přehledu. V přípravě podrobnější články.

7) Vložení obrázku, klipartu

Vkládání obrázku se může zdát nepotřebné, ale při tvorbě firemních dokumentů se většinou tento neobejde bez loga společnosti, které je většinou obrázkové.

Vložení je jednoduché na kartě Vložení sekce ilustrace ikona obrázek.

MS Excel 2013 - karta vlozeni - obrazek

V zobrazeném dialogovém okně Vložit obrázek vyberete vhodný obrázek a kliknete na Vložit.

MS Excel 2013 - vložit obrázek - dialog okno

Obrázek vložen

MS Excel 2013 - obrázek vložen

Vložený obrázek můžete přesunout na požadované místo, dále upravovat (zvětšit/zmenšit). Pro další úpravy je k dispozici karta Nástroje obrázku - Formát. Popis přesahuje rámec tohoto článku.

8) Vložení symbolů, vzorců

Podobně jako v MS Wordu i v Excelu lze do buněk vkládat symboly a vzorce. Na kartě Vložení v sekci Symboly vyberete ikonu Rovnice pro vkládání rovnic nebo Symbol, pro vkládání symbolů.

MS Excel 2013 - karta vložit

8.1. Vložení symbolu

Klikem na ikonu Symbol obdržíte okno: Symbol. Zde si můžete vybrat požadovaný symbol, který vložíte do požadované buňky.

MS Excel 2013 - symbol

8.2. Vložení rovnice

Pro jednoduchost vložte nějakou z předpřipravených rovnic. Na kartě Vložení v sekci Symboly vyberete ikonu Rovnice například Povrch kruhu.

Výsledek

Buňky se symbolem a vzorec mohou vypadat například takto:

MS Excel 2013 - hotovo

9) Tisk tabulky s grafem

Na kartě Soubor v menu Vytisknou (oproti předchozím verzím, kde bylo pod položkou Tisk) obdržíme okno pro nastavení a přípravu tisku (Vytisknout).

Poznámka: Pokud máte vybraný graf, bude zobrazen (vytisknut jen tento graf). Co může někdy zmást.

MS Excel 2013 - tisk

V zobrazeném okně nastavíte požadovanou tiskárnu, orientaci a můžete stisknout tlačítko Tisk.

Poznámka: Máte vytisknuto? Teď jen uložit a základy práce v MS Excel 2013 máte úspěšně za sebou. V poslední kapitole se krátce podíváme na filtry.

10) Filtry

Doplnění na závěr. Aneb určitě se bude na 100% hodit.

Přesuňte se na druhý list a vytvořte si podobnou tabulku. Pro jednoduchost je krátká ať na první pohled poznáte, že filtry fungují. Jak si budete s filtry jistí, můžete tabulku rozšiřovat na stovky tisíc řádků.

MS Excel 2013 - Filtry tabulka

Vložení Filtru

Označte horní řádek tabulky, tj. řádek 2. Na kartě Domů v sekci Úpravy ikona Seřadit a filtrovat v rozbalovacím menu vyberte filtr.

MS Excel 2013 - karta filtr

Podrobnější pohled

MS Excel 2013 - karta filtr

Nadpisy sloupců obdrží filtrovací šipky.

MS Excel 2013 - filtr hotov

Klikem na šipku lze zobrazit menu pro aplikací filtrů. Na daný sloupec se aplikuje požadovaný filtr. V Excelu 2013 lze filtrovat dle mnoha možnosti (větší menší, rovno), můžete zatrhávat příslušné hodnoty, které chcete vyfiltrovat. Navíc můžete filtrovat podle barev :)

MS Excel 2013 - filtr hotov

Zatrhnete-li u bydliště pouze hodnotu Ostrava, zobrazí se osoby, které splňují tuto podmínku tj. Iva. Navíc čísla řádku, nejdou popořádku (některé chybí - ty které nevyhovují podmínce) a změní se šipka u označení sloupce (ve kterém je proveden výběr).

MS Excel 2013 - filtr hotov

Poznámka: Více informací o filtrech a jak je využít v MS Excelu jsem popsal v článku: Filtry v MS Excelu

Závěrem

Pokud jste došli až sem a vše fungovalo, zvládáte základy práce v Excelu 2013. Jak rychle se Vám povedlo vytvořit váš první list s grafem? Můžete se pochlubit v komentářích. Je tento návod pochopitelný? Chybí Vám v tomto návodu něco?

Chcete-li více informací: Doporučují článek Microsoft Excel on-line návod (kurz) zdarma. Případně pro pokročilejší Microsoft Excel návod (kurz) VBA (Visual Basic for Application.

Pokud studujete Microsoft Excel pro pracovní pohovor, můžete po jeho absolvování sepsat požadované požadavky na znalosti Microsoft Excelu u pracovního pohovoru.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Petra

Přidáno: 04.01.14 16:02

Díky za tento návod a vůbec za celý web. Máte můj obdiv.

Pavel Lasák

Přidáno: 11.01.14 07:28

To Petra: Rádo se stalo at návod slouží a pomáhá.

DÁŠA

Přidáno: 03.02.14 23:18

MOC DÍKY ZA TUTO STRÁNKU,PMOHLA,JEN BYCH UVÍTALA MOŽNOST TISKU, COŽ JSEM NĚJAK NEZVLÁLA

Pavel Lasák

Přidáno: 04.02.14 21:17

To DÁŠA: Rádo se stalo. Je vaše nastavena tiskárna správně, jde tisknout z jiných programů?

Monča

Přidáno: 14.02.14 19:38

Děkuji za tyto stránky. Jste borec.

Pavel Lasák

Přidáno: 16.02.14 06:54

To Monča: Děkuji.

Honza

Přidáno: 28.03.14 11:24

Ahoj, poradíte mi prosím někdo, jak uložit graf jako obrázek. Pokud to jde, tak jak ziskat kod HTML, abych mohl graf publikovat na webu. Předem moc dík

Pavel Lasák

Přidáno: 23.04.14 08:22

To Honza: Nejjednodušší postup. Uložit sešit jako webovou stránku.

Monika

Přidáno: 26.04.14 18:21

Super :)

Maťa

Přidáno: 02.05.14 17:25

Nejlepší návod, děkuji Vám.

Evča

Přidáno: 14.05.14 20:40

Ahoj, díky za tento návod, prošla jsem ho během pěti minut a bez problému jsem všechno pochopila. Je to super, ještě jednou moc díky za pomoc.

Martin

Přidáno: 20.05.14 09:24

Taky se připojím. Bez těhlech stránek bych poslední dobou nic neudělal. Moc díky za práci.

Anonym

Přidáno: 27.05.14 15:23

Článek je super, to se musí nechat. Potřeboval bych poradit se složitějším problémem. Jak to udělat, když mám dvě podobné tabulky o dvou sloupcích, kdy v jednom sloupečku je název produktu a v druhém barva a já potřebuji do nějakého sloupce vypsat názvy těch produktů, které mají stejné barvy (každá barva je jiná). Můžete mi s tím prosím poradit.

Benda

Přidáno: 02.06.14 23:42

2 Anonym: a normalni SVYHLEDAT nelze pouzit? Nebo jeste lepe... nebyl by priklad? Pridejte odkaz na soubor.

Pavel Lasák

Přidáno: 06.07.14 20:11

To Anonym: Zkus funkci SVYHLEDAT

Brodský Bohumil

Přidáno: 09.08.14 10:54

Nesmírně rád bych věděl něco o kompatibilitě VBA 13 s předchozími verzemi. Existuje nějaký manuál? Mám komplikovaný program s VBA který chodí pod 10 spolehlivě, který používá několik datových souborů. Pod 13 absolutně nechodí. Totálně roztrhaná okna a na obrazovce se mi částečně podařilo odstranit prošpikováním programu "DoEvents", částečně vložením čekacích cyklů. Bohužel fakt, že když přepnu pomocí příkazu Workbooks nebo Windows do jiného sešitu tak klidně začne pracovat s daty z minulého sešitu - to už nezvládám. Prosím poraďte.

Pavel Lasák

Přidáno: 11.08.14 12:05

TO Brodský Bohumil: O takovémto manuálu nevím. Pokud ví někdo z čtenářů budu rád za odkaz.

Jojo

Přidáno: 14.08.14 07:46

To Brodský Bohumil: -- .Select alebo .Activate (poprípade spolu) nepomôže?

stepan

Přidáno: 17.09.14 09:13

Mam jeden dotaz. Mam nejakou tabulku. Ohranicenou, v bunkach text. A ted bych chtel vlozit obrazek pod text a do te tabulky. Lze to v excelu? Dekuji za odpoved.

Pavel Lasák

Přidáno: 23.09.14 14:20

To stepan: Lze viz bod 7) Vložení obrázku, klipartu a pak případně posunout a upravit velikost obrázku.

petr

Přidáno: 26.09.14 06:29

ahoj, v praci jsme presli z 2010 na 2013 a komlikace pro me je uz na zacatku: napr. pracuji v nejakem xlsx a chci otevrit soubor umisteny uplne v jine slozce nez soucasny - drive stacilo zmacknout ikonu otevrit a pres oblibene slozky umistene vlevo jsem byl u sveho potrebneho souboru. ted zmacknu ikonu otevrit, dostanu se na uvolni okno v excelu, pak musim zmacknout "pocitac" a pak musim zmacknou "prochazet" => 2 kroky navic pri otevirani noveho souboru a to tech souboru pouzivam desitky. neni nejaky figl? diky

Karel

Přidáno: 14.10.14 11:23

Díky moc, hodně mi to pomohlo :)

TomexTuner

Přidáno: 15.10.14 17:49

Naprosto skvělé!!!Včetně podrobností,fotonávodů,krok za krokem a především vše srozumitelné.Skvělá práce:)

Houba

Přidáno: 23.10.14 21:39

Fajný návod! Fakt dobrá robota!!! Nejlepší web o Office! Dík za to co robiš.

Pavel Lasák

Přidáno: 13.11.14 11:20

To Houba: Děkuji za fajný komentář.

Radek

Přidáno: 02.01.15 16:42

Dobrý den, v MS Office 2013 používám aut. tabulku která má oproti běžné spoustu výhodných auto funkcí. (automatické vzorce v celém sloupci, součtový řádek...) Bohužel se mi stává že v určitém okamžiku filtr vybírá nesprávné hodnoty. Tedy kromě požadovaných hodnot také hodnoty špatné. Některé řádky nejsou v oblasti dat pro filtrování(čísla řádků nejsou modré ale černé) a tak se nefiltrují. Je tu nějaké omezení pro velikost této tabulky. Tabulka má (700 řádků a 50 sloupců)? Děkuji za odpověď Radek

Terka

Přidáno: 16.01.15 13:44

Dobrý den, měla bych dotaz. Prosím Vás jak v Excelu udělám cos (2x) a sin x, když mám řadu od -180 do +180 s krokem 5, které jsem převedla na radiány? A poté z cos a sin mám udělat grafy. Děkuji za odpověď.

Vladimír

Přidáno: 19.01.15 13:48

Perfektní stránky nicméně našel jsem zde malinkou chybku v odstavci Výpočet procent ve vzorci v textu je =B5/$B$9*100 a mělo by tam být =B5/$C$9*100 pro daný příklad. Jinak děkuji za super návod.

František

Přidáno: 31.01.15 10:53

Dobrý deň. Chcel som sa spýtať, či na slovensku sa nenajde niekto kto v exceli spraví napríklad PRACOVNÝ KALENDÁR, DAŇOVÉ PRIZNANIE a iné potrebné tlačivá. Keď niečo potrebujem v exceli tak na českých stránkach to najdem ale na slovenských nie.

Jan

Přidáno: 10.02.15 03:35

Dobry den, je mozne vytvorit v Excelu 2013 rolovaci tabulku s nekolika barvami?

evelina

Přidáno: 31.03.15 15:54

Dobý den, provadite take konzultace pri zaslani tabulek. Vytvorila jsem si tabulku s vypočty, mozna by mi pomohla vaše odborna rada. Jde tabulku přeposlat nějakým způsobem k Vám? Děkuji za odpověd. evelina123@centrum.cz

Pepa

Přidáno: 17.04.15 11:07

Dobrý den, potřebuji pomoci s propojením dvou (více sešitů) 1. sešit je hlavní 2. sešit jsou akční ceny Z Akčního ceníku potřebuji nahrát akční ceny - pomocí kodu u výrobku (buňka A) cena buňka E do Hlavního ceníku kde kód výrobku je v buňce A a cena v buňce D. S tím, že ne všechny výrobky z akčního ceníku jsou v hlavním ceníku. Chtěl jsem použít kod vyhledat. Ale nějak mi to nebere data. Děkuji za pomoc!

Albert

Přidáno: 06.05.15 21:20

Dobrý den, nemůžu přijít na to, proč se mi při spuštění Excelu 2013 poklepem na nějaký xlsx soubor otevře Excel 2x. Jedno okno s otevíraným souborem, druhé okno jen excel, bez souboru, prázdný.. Na druhém compu s Excelem 2010 se to neděje, otevírá se správně pouze jedno okno s tím otevíraným souborem.. Nemůžu za boha přijít na to čím to je, můžete trknout? Děkuji.

Pepa

Přidáno: 29.05.15 07:41

Dobrý den, v tabulce vytvořené v Excelu 2003 nejsou na kartě Vložení dostupné volby Ilustrace a Grafy. Po volbě Vložit z kontextového menu se zobrazí chybové hlášení "aplikace microsoft office excel nemůže data vložit". Na netu jsem našel pouze tuto případnou příčinu https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/213904/cs, ale nedostupnost je i na nově vytvořeném listu daného sešitu s vymazanými formáty všech (prázdných) buněk. Děkuji za reakci.

Jozef

Přidáno: 03.06.15 08:07

Už nejakú dobu sa stretávam s chybou v Exceli ktorá spočíva v tom, že po otvorení .xls, alebo .xlsx súboru sa obsah nezobrazí. Po kliknutí vpravo hore na ikonku okno/maximalizovať sa po zmene obsah excel súboru zobrazí... Je aj iný spôsob ako znova zobraziť "skytý" obsah. Mám overené, že to robia microsoft aktualizácie excelu. Jedna bola s názvom KB2920753, po odinštalovaní ktorej sa zobrazenie obnovilo tak ako má. No prišli ďalšie aktualizácie a problém sa opakuje. Nevie niekto, čo to spôsobuje a ako to odstrániť ? Za pomoc vopred ďakujem.

Petr Halačka

Přidáno: 27.07.15 20:18

Dobrý den, zničeho nic mi v souborech MS Excel 2013 nejde měnit typ a velikost písma. Při kliknutí na tuto volbu se začne nekonečné načítání bez výsledku, hláška "Program neodpovídá" a při "odkřížkování" nabídka: "Vyhledat řešení a restartovat / Restartovat / Počkat na odpověd programu". Ve výsledku ani jedna z nabízených akcí nevede k úspěchu....

Karel

Přidáno: 31.07.15 09:13

Dobrý den, lze současně do jedné buňky vepisovat hodnotu a zároveň tam mít i vzorec? Příklad: zadám do buňky 25. v záhlaví sloupce mám rozevírací seznam Metr a Stopa. Chci tedy vědět kolik je to stop (=25/0,3048)

Pavel Lasák

Přidáno: 06.08.15 22:15

To Karel: Lze pokud se zapíše celý vzorek tj. =25/0,3048 pokud je chceš zadávat jen 25 tak to nelze. Původní informace se přepíše. Doporučuji jednu buňku mít pro zadání hodnoty 25 (A1) a v další buňce B1 mít výpočet =A1/0,3048

Viliam

Přidáno: 20.08.15 12:40

Dobrý deň, dá sa nejako nastaviť nejaká default vlastonosť, aby mi po otvorení neukazovalo stále na kartu Soubor, ale na kartu Domu. Hrozne mi to lezie na nervy, ked to musím stále preklikávať. Ďakujem,

idk

Přidáno: 18.09.15 12:52

chybělo mi uvést klávesová zkratka dolaru, je to psáno pro dummies a ti nevědí, kde dolar najdou, musela sjem na net, abych našla ctrl+alt+ů jinak je to super čláek

Pavel Lasák

Přidáno: 10.10.15 12:41

To idk: Díky za doplnění klávesové zkratky pro dolar. Podrobněji mám klávesové zkratky popsány v samostatném článku: Jak na klávesové zkratky v Excel

Pavel Lasák

Přidáno: 10.10.15 13:01

To Viliam: Jde v Kartě Soubor - menu Možnosti v založce Obecné, zrušit zaškrtnutí "Při spuštění této aplikace zobrazovat úvodní obrazovku".

René

Přidáno: 11.02.16 07:58

Dobrý den mám takový dotaz když vytvořím hypertextové odkazy v List1 a udělám kopii List1(2) do toho samého sešitu Sešit1 tak mě okaz v Listu1(2) odskočí do Listu1. Dělám něco špatně a nebo to v kopii nejde. Děkuji za odpověď.

René

Přidáno: 11.02.16 08:09

Taková ůvaha nemůže to bít tím že nazvy na které se odkazuji jsou definovány na List1 a né na Sešit1?

Pavel Lasák

Přidáno: 18.04.16 07:32

To: René: Kopie si drží názvy Listu1. Tj. pokud je odkaz v Listu1 na jinou buňku v Listu1(2) se bude odkazovat stále na List1. Možno vyřešit přes funkci NEPŘÍMÝ.ODKAZ nebo přepsat ručně.

Monika

Přidáno: 21.08.16 16:08

kupila som 2 knihy. bola som z nich jelen. az tieto stranky mi pomohli vdaka obrovska :)L

Bára

Přidáno: 29.08.16 11:37

Moc děkuji za tento návod, velmi srozumitelný a rychlý. :-) Super.

Tomáš

Přidáno: 01.10.16 14:00

Máte můj největší obdiv. Naprosto skvělé stránky a ještě k tomu zdarma. Díky moc!

Mirek

Přidáno: 09.10.16 03:23

Prosím o pomoc. Potřeuji vyřešit vzorec.Ze seznamu dat narození vypsat v aktuálním roce kulatá výročí. Napsal jsem tohle, ale špatně. Ve sloupci D od buňky D2 jsou data narození. = KDYŽ(YEARFRAC(D2;DNES())=1;"1Rok Narozenin";KDYŽ(YEARFRAC(D2; DNES())/5=CELÁ.ČÁST(YEARFRAC(D2;DNES())/5);YEARFRAC(D2;DNES()) a "Rok narozenin"; ""))


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |