Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » funkce-vyhledavaci-svyhledat-vvyhledat

SVYHLEDAT (VLOOKUP) - VVYHLEDAT (HLOOKUP) - Funkce vyhledávací

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Na co jsou a jak použít funkce SVYHLEDAT (VLOOKUP) - VVYHLEDAT (HLOOKUP) v Microsoft Excelu

od teoretického úvodu, přes praktické příklady, včetně ukázek ke stažení.

Úvodem k článku, co vše se dozvíte

V tomto článku proberu funkci SVYHLEDAT, VVYHLEDAT. Pro přehlednost, je tento článek rozdělen na jednotlivé kapitoly, z důvodu přehlednosti tohoto článku (pokročilý čtenáři mohou teoretické úvody přeskočit).

Úvodem do SVYHLEDAT (VLOOKUP) - syntaxe

Funkce SVYHLEDAT (VLOOKUP) vyhledá v prvním sloupci tabulky požadovanou/hledanou hodnotu a vrátí hodnotu, která je ve stejném řádku (jako hledaná hodnota), ale nachází se v jiném sloupci zdrojové tabulky.

Ukázka

MS Excel 2010 - SVYHLEDAT - úkázka

Syntaxe a popis atributu

Syntaxe funkce:

SVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec[;typ]) MS Excel 2010 - funkce svyhledat vvyhledat

Popis atributu funkce:

 • hledat - hodnota (číslo, logická hodnota, odkaz), hledaná v prvním sloupci tabulky.
 • tabulka - prohledávaná tabulka u které je první sloupec prohledáván. Argument tabulka může být odkaz na oblast nebo název oblasti.
 • sloupec - je celé číslo sloupce v argumentu tabulka, ze kterého se bude přiřazovat. Lze zadávat od 1 až max. hodnoty počtu sloupců v tabulce (tabulka). První sloupec má hodnotu 1.
 • typ nepovinný parametr - nabývá logických hodnot (0 - NEPRAVDA - FALSE, 1 -PRAVDA - TRUE).
  • PRAVDA - (nezadáno/prázdné) - přesná shoda nebo nejvyšší hodnotu, která je menší než hledaná.
  • NEPRAVDA - vrátí hodnotu pokud najde přesnou shodu.

Poznámky:

Písmeno S v názvu funkce SVYHLEDAT znamená sloupec/svisle. Tj. hledaná data musí být ve sloupcích napravo od požadované hodnoty v prvním sloupci.

Písmeno V v názvu funkce VVYHLEDAT znamená vodorovně.

Pro anglické VLOOKUP, kde V jako vertikalní. HLOOKUP horizontální.

Hodnoty v prvním sloupci prohledávané tabulky musí být seřazeny vzestupně, jinak funkce SVYHLEDAT vrací nesprávné hodnoty!

Nerozlišuje malá a vleká písmena (ač by se někdy hodilo).

Existuje-li v prvním sloupci tabulky více shodných hodnot, funkce SVYHLEDAT vrátí nevýše nalezenou hodnotu (první od konce/spodu).

Funkce SVYHLEDAT a VVYHLEDAT jsou podobné (stačí pochopit jednu, druhá je analogická). Rozdíl je v tom, máte-li data ve sloupcích, použijete (SVYHLEDAT) nebo řádcích-vodorovně použijete (VVYHLEDAT).

Zpět na seznam kapitol o funkci SVYHLEDAT.

Úvodem do VVYHLEDAT (HLOOKUP) - syntaxe

Funkce VVYHLEDAT (HLOOKUP) vyhledá v prvním řádku tabulky požadovanou/hledanou hodnotu a vrátí hodnotu, která je ve stejném sloupci (jako hledaná hodnota), ale nachází se v jiném řádku zdrojové tabulky.

Ukázka

MS Excel 2010 - VVYHLEDAT - ukázka

Syntaxe a popis atributu

Syntaxe funkce:

VVYHLEDAT(hledat;tabulka;řádek[;typ])

Popis atributu funkce:

 • hledat - hodnota (číslo, logická hodnota, odkaz), hledaná v prvním řádku tabulky.
 • tabulka - prohledávaná tabulka u které je první řádek prohledáván. Argument tabulka může být odkaz na oblast nebo název oblasti.
 • řádek - je celé číslo řádku v argumentu tabulka, ze kterého se bude přiřazovat. Lze zadávat od 1 až max. hodnoty počtu řádků v tabulce (tabulka). První řádek má hodnotu 1.
 • typ nepovinný parametr - nabývá logických hodnot (0 - NEPRAVDA - FALSE, 1 -PRAVDA - TRUE).
  • PRAVDA - (nezadáno/prázdné) - přesná shoda nebo nejvyšší hodnotu, která je menší než hledaná.
  • NEPRAVDA - vrátí hodnotu pokud najde přesnou shodu.

Zpět na seznam kapitol o funkci SVYHLEDAT.

Jednoduchý příklad (navíc praktický)

Pro pochopení funkce je nejlepší vytvořit příklad a pokud možno praktický. Úkolem našeho, bude podle zadaného dne a měsíce dohledat jméno osoby, která má v tento den jmeniny.

Zdrojová data

Pro tvorbu tabulky budou potřeba zdrojová data. Můžete je stáhnout z internetu například na http://svatky.pitevna.cz/seznam-svatku/ po menší úpravě obdržíte podobnou tabulku.

Poznámka: Civčně si můžete vytořit i druhou tabulku, ve které se bude hledat datum jmenin, na základě zadaného jména.

MS Excel 2010 - Úvodní obrazovka

Řešení

Tabulku máte tak není nic jednoužšího než napsat správně funkci SVYHLEDAT.

Pro nalezení jména osoby jež má jmeniny:

=SVYHLEDAT(B5;B8:C384;2)

Pro získaní data jmenin pro zadané jméno můžete zkusit samostatně, nebo opsat tento vzorec:

=SVYHLEDAT(E5;E8:F384;2)

Takže nic težkého. A navíc už nezapomenete na jmeniny své drahé polovičky. Já to mám jednoduché 11.12. (dobře se to pamatuje).

Trik

Pokud do políčko kde se zadává datum zadáte funkci:

=DNES()

Po spuštění Vám Microsoft Excel sdělí, kdo má aktuální den naozeniny :).

Sešit ke stažení

Ke stažení zdarma: Funkce SVYHLEDAT - jak zjistit jmeniny. soubor ve formátu *.xlsx Tabulka nerespektuje zatím přestupný rok. Šlo o princip použití funkce, třeba časem dodělaám ;)

Zpět na seznam kapitol o funkci SVYHLEDAT.

Příklad 1 včetně řešení

Máte k dispozici tabulku a potřebujete označit řádky, které mají požadovaný datum (v ukázkovém příkladu 3.2.2011), pokud je požadovaný datum obdržíme text ANO. Jak na to?

MS Excel 2010 - funkce svyhledat vvyhledat

Ukázka řešení. Na konci článku je příklad ke stažení zdarma.

Platí pro sloupec "C" =SVYHLEDAT(A5;$H$6:$H$6;2;NEPRAVDA)

Řešení má nevýhodu, že v případě, že není splněno hledané kritérium, funkce vrátí chybovou hodnotu #NENI_K_DISPOZICI. Toto můžete obejít doplněním funkce SVYHLEDAT o funkci IFERROR.

Platí pro sloupec "D" =IFERROR(SVYHLEDAT(A5;$H$6:$I$6;2;NEPRAVDA);" ")

Poznámka: Pokud zapomenete ve funkci SVYHLEDAT uvést argument NEPRAVDA, hodnotu ANO budete mít i u novějšího Data (datum).

Ukázka pro sloupec "E" =SVYHLEDAT(A5;$H$6:$I$6;2)

Zpět na seznam kapitol o funkci SVYHLEDAT.

Příklad 2 včetně řešení

Máme k dispozici tabulku a potřebujeme:

 • A. Do první tabulky doplnit údaje z druhé podle klíče: V první tabulce máme seznam výrobků a v druhé máme k daným položkám třeba ceny a potřebujeme je doplnit do první tabulky - údaje v druhé tabulce jsou ve sloupci (opět použijete funkci SVYHLEDAT).
 • B. Do první tabulky doplnit údaje z druhé podle klíče: podobně jako v předchozím, ale údaje v druhé tabulce jsou v řádku (tj použijete funkci VVYHLEDAT).

Ukázka řešení. Dále přesnější popis.

MS Excel 2010 - funkce svyhledat vvyhledat

Řešení příkladu 2A

Jelikož jsou data ve druhé tabulce ve sloupcích, použijeme SVYHLEDAT (S jako svisle)

=SVYHLEDAT(F5;$K$11:$L$13;2)

Řešení příkladu 2B

Jelikož jsou data ve druhé tabulce v řádcích, použijeme VVYHLEDAT (V jako vodorovně)

=VVYHLEDAT(F5;$K$17:$M$18;2)

Zpět na seznam kapitol o funkci SVYHLEDAT.

Příklad 3 včetně řešení

Máte tabulku s hmotnosti zásilky a cenou za přepravu. V řešení potřebujete, aby jste po zadání hmotnosti přepravovaného zboží obdržely cenu za přepravu. Tj. hmotnost je udána ve skocích. Hmotnost přepravovaného zboží a k tomu cena.

MS Excel 2010 - funkce svyhledat vvyhledat

Řešení příkladu 3

Ukázka za použití funkce SVYHLEDAT najde vhodnou cenu za přepravu. Použijeme v typu PRAVDA, jelikož půjde o přibližné hledání. Tj. pro 123,3 kg musí funkce SVYHLEDAT najít vhodnou sazbu.

Poznámka: Pozor u hmotností, je uvedena cena od. Tj. pozor ať se vám ceny neposunou o řádek!

=SVYHLEDAT(D6;A5:B10;2;PRAVDA)

Stejného výsledku dosáhnete, když (typ) - tj. PRAVDA vynecháte.

=SVYHLEDAT(D6;A5:B10;2)

Poznámka: Tento úkol lze řešit i pomocí logické funkce KDYŽ. V tomto článku, ale šlo o ukázku použití funkcí SVYHLEDAT (VVYHLEDAT).

Zpět na seznam kapitol o funkci SVYHLEDAT.

Ke stažení

Ke stažení zdarma: Funkce svyhledat vvyhledat soubor ve formátu *.xls

Chyby a jejich odstranění

Při odlaďování vašich tabulek s funkcí SVYHLEDAT můžete narazit na problémy.

Syntaktické chyby

Musíte opravit syntaxi, Pozor při kopírování ukázek, anglické verze Microsoft Excelu používají čárku (,), české středník (;).

Nesprávné seřazení

Hodnoty v prvním sloupci prohledávané tabulky musí být seřazeny vzestupně, jinak funkce SVYHLEDAT vrací nesprávné hodnoty!

Malá hodnota

Pokud je hledaná hodnota menší než nejmenší hodnota v prvním sloupci tabulky, vrátí funkce SVYHLEDAT chybovou hodnotu #N/A (záleží na typ).

Argumentu sloupec

Špatně nastaven argument sloupec, menší než 1, vrátí funkce SVYHLEDAT chybovou hodnotu #HODNOTA!. Nebo pokud je hodnota argumentu sloupec větší než počet sloupců v oblasti tabulka, vrátí funkce SVYHLEDAT chybovou hodnotu #REF!.

Zpět na seznam kapitol o funkci SVYHLEDAT.

Doplňující informace

 • V EN verzi Excelu a VBA je název funkce VLOOKUP a HLOOKUP (vertical / horizontal).
 • Položky v druhé tabulce doporučuji řadit abecedně.
 • Tabulky mohou být v různých listech

Závěrem

Daří se Vám funkce SVYHLEDAT, VVYHLEDAT používat? Používate je?

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Karel

Přidáno: 19.04.12 14:14

To jsem potřeboval, díky.

Pavel Lasák

Přidáno: 19.04.12 18:14

To Karel: Pokud článek pomohl vyřešit problém, bylo mi potěšením.

Pavel Lasák

Přidáno: 19.05.12 18:04

Doplnil jsem druhý příklad ať je funkce SVYHLEDAT (VVYHLEDAT) jasnější

Jana

Přidáno: 21.05.12 13:04

KONEČNĚ něco pochopitelného i pro mě!! Děkuji:)

Pavel Lasák

Přidáno: 21.05.12 17:52

To Jana: Jsem rád, že je článek pochopitelný.

Engine

Přidáno: 08.06.12 12:46

Dobře vysvětlené, konečně jsem to pochopil. Ale našel jsem ještě dva dobré odkazy, které se mohou někomu hodit: http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/vvyhledat-HP005209114.aspx http://www.excelentnitriky.com/2010/02/svyhledat-vvyhledat-vlookup-slookup.html

Pavel Lasák

Přidáno: 08.06.12 18:01

To Engine: Díky za odkazy, určitě se budou někomu hodit.

Vojtěch Brokl

Přidáno: 22.06.12 15:30

zdravím potřebuju tuto fci použít v jednom listu, ale s tím, že potřebuji aby mi to přiřadilo k číslu text...př.mám závodníka Pavla který zaběhl závod za 21,56 a v jiné tabulce mám 21,56 a potřebuji aby mě to z tej první tabulky našlo že to byl Pavel...a nevím jak, když sem to zkoušel podel návodu pořád mě to píše N/A..díky za odpověď

Peter

Přidáno: 27.07.12 11:09

Zdravim, ja by som potreboval poradit, ako to spravit, aby mi prehladavalo text v stlpci a (text moze byt na ktorejkolvek pozicii, nezavisle od poctu pismen zo zaciatku)a priradil k nemu hodnotu, ktoru scita. Teda nieco ako "SUMIF" Dakujem za odpoved

Pavel Lasák

Přidáno: 19.12.12 17:29

To Vojtěch Brokl, Peter: Pošlete ukázku.

Peter

Přidáno: 02.02.13 00:17

Ja mám otázku, lebo neviem ktorý vzorec mám použiť. Chcem mať v tabulke nasledujúce hodnoty: krajina / hodnota / index .................................. Slovensko 10Sk 55 Slovensko 5sk 42 Česko 10hal 24 USA 1$ 44 keď pôjdem na ďalšiu bunku, a napíšem Slovensko A 10sk, aby mi automaticky naskočilo index 55. Ale ak dám Slovensko A 5sk nech 42 atd... mám to robiť cez nekonečko argumentov, alebo existuje nejaky zlepšovák?

Pavel Lasák

Přidáno: 02.02.13 07:51

To Peter: Bude k dispozici nějaká druhá tabulka kde budou hodnotě přiřazené indexy?

Honza

Přidáno: 25.07.13 11:44

Dovolte mi dotaz a mozna i dost hloupy... Zacal jsem se prat s funkci SVYHLEDAT, kde se mi tedy povedla první část vyhledani a pote ziskani hodnoty o 4 sloupce vedle, jenze muj problém je v tom, ze bych potreboval hodnotu, která je ještě o 3 radky niz... Je to nejak uskutecnitelne??? Moc diky

Pavel Lasák

Přidáno: 25.07.13 15:08

Honza: Pro posun doporučuji funkci POSUN i když si zatím nedokáží představit praktický důvod, proč to musí být o 3 řádky níže.

Vítek

Přidáno: 03.09.13 15:11

Ahoj, dalo by se vyhledávat mezi více tabulkami na různých listech. Např. funkcí Min() najdu nejmenší hodnotu ze všech tabulek na všech listech, ale potřeboval bych k té nejmenší hodnotě ještě údaj z vedlejší buňky. Nebo pokud bych mohl zjistit pozici té buňky s výsledkem funkce Min(). Díky moc za pomoc

Pavel Lasák

Přidáno: 03.09.13 16:41

To Vítek: Pozici minima v tabulce lze zjistit například pomocí funkce POZVYHLEDAT, vyhledávat ve více tabulkách, buď tabulky sloučit do jedné nebo použít Průvodce kontingenční tabulkou a grafem

Leoš

Přidáno: 02.10.13 23:03

Pavle, pěkný večer, žádám o radu a klaním se až k zemi, protože si nad tím nevím rady. Mám zcela jednoduchou tabulku na dvou listech sešitu. V prvním listu je 20 jmen, nějaké číselné hodnoty a součet těchto hodnot. V druhém listu je sumarizace a seřazení. Dokážu si hravě seřadit hodnoty od největší po nejnižší, ale neumím na stejný řádek před tuto hodnotu, vytáhnout příslušné jméno, komu tato hodnota patří. Čili vytvořit jakési pořadí. Vyzkoušel jsem za celý den polovinu zde doporučených vzorečků a vždy se mi vrací nějaká chyba. Pomožte/pomož mi prosím opravit jen vzoreček, který už v buňkách mám. http://whippet.cz.sweb.cz/excel_vyhledat_01.xlsx

Pavel Lasák

Přidáno: 03.10.13 16:38

To Leoš: Čísla ve kterých se hledá musí být v prvním sloupečku prohledávané tabulkym, proto nefunguje.

Leoš

Přidáno: 03.10.13 16:48

Tak to se propadnu asi studem. To mě mělo napadnout :-( Už mi to funguje, děkuji opravdu a rád! Mohu poprosit o jednu a poslední obdobnou věc? Opět pořadí a seřazení od největšího k nejmenšímu. Ale teď podle jmen a čísel ve (žlutých) sloupcích D a E. Jenže chci, aby se v buňce řadily obě hodnoty vedle sebe a ještě od nejvyšší, po nejnižší součet. Např. pokud je nejvyšší součet 8, tak se do C2 vpíše "2 - 6" (jedna buňka+libovolný znak+druhá buňka) z jednoho řádku, na kterém je jejich součet nejvyšší. Před C2 se opět napíše příslušné jméno, komu toto nejvyšší číslo patří. Pokud na mě ještě s tímto budete mít čas, chuť a náladu, budu rád. Opět tam vzoreček mám, ale teď asi spíše s chybou. http://whippet.cz.sweb.cz/excel_vyhledat_vzorec.xlsx

Leoš

Přidáno: 04.10.13 16:02

Vyřešeno, můžete smazat. Pěkný víkend.

Martina

Přidáno: 14.10.13 15:07

Dobrý den. Potřebovala bych poradit s jednou drobností k Vašemu příkladu "o funkci Svyhledat/Vvyhledat v kostce" : Jak nastavit, aby se výsledek při změně parametrů zobrazoval v tom samém formátu jako je v tabulce - teda aby byl formát buňky proměnlivý (buňka pro výsledek je nastavená v obecném formátu, tudíž mi to např. datum píše ve formátu pořadového čísla). Zkoušela jsem to přes funkci KDYŽ nebo podmíněné formátování, ale nevím si s tím rady. Předem děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 14.10.13 16:59

To Martina: Pokud je potřeba zajistit specifický formát doporučuji funkci HODNOTA.NA.TEXT, kde se dá požadovaný formát nadefinovat.

Pavel

Přidáno: 01.11.13 20:06

Dobrý den, omlouvám se, že tímto obtěžuji, ale chtěl bych požádat o pomoc se sestavením formuláře dle následujících kritérií o 30 řádcích - seznam jmen. V prvním sloupci bude příjmení a jméno, ve druhém sloupci pak název, ve třetím sloupci pak číslo ve formátu např. 38,15. Z těchto hodnot bych potřeboval v následujícím sloupci vygenerovat pořadí (nejvyšší číslo je vítěz) a v dalším sloupci dle získaného pořadí vygenerovat počet získaných bodů za umístění (1. místo získává 36 bodů, 2. místo 31 bodů, 3. místo 29 bodů, 4 místo 27 a pak každé nižší pořadí získává o jeden bod méně). Pak bych potřeboval např. v vygenerovat umístění na stupni vítězů.

mates

Přidáno: 01.11.13 22:32

Potřebuji pomoc a nevím jakou funkci použít. Mám tabulku kde mám sepsané služby a potřeboval bych aby mi podle sepsaných smluv se přiřazovala hodnota provize. příklad provize za adsl základní ( od 1-15 sepsaných smluv )je 800 ale když napíšu smluv 16 už se mi zvedá provize na 1000 a tak to pokračuje 25 mám 1200, 34 mám 1500 a když napíšu 35 a víc tak mám 2000 jak to mám napsat aby se mi to vyhledávalo a zároveň počítalo kdyžtak pošlu onu tabulku díky za pomoc beckmar@centrum.cz

Krtek2000

Přidáno: 06.12.13 13:57

Dobrý den. Potřebuji poradit s problémem. Uvedu příklad. Mám dva listy, kde na listu A je tabuka o 10 sloupcích. Sloupec 1 obsahuje číselný kód výrobku, ve sloupci 2-10 je např. cena a různé údaje. Na listě 2 si pomocí funkce SVYHLEDAT po zadání číselného kódu do sloupce 1 vypisuji do sousedních buněk jen určité hodnoty sloupců z listu 1. Problém mám s tím, že v tabulce na listu 1 je i "několikrát" stejný číselný kód s různými hodnotami ostatních sloupců. Pro objasnění: výrobek má různou cenu při koupy v sadě nebo jednotlivě. Na listě 2 ale potřebuji vypsat všechny tyto možnosti. Bohužel funkce SVYHLEDAT vypíše hodnoty jen z prvního nalezeného řádku a k dalším už nepokračuje. Děkuji za radu.

Krtek2000

Přidáno: 06.12.13 15:19

Ještě doplním: V tabulce na listu 1 mám pomocí funkce COUNTIF i informaci o počtu výskytů daného kódu v tabulce na listu 1.

Honza

Přidáno: 02.01.14 13:30

Dobrý den, potřeboval bych pomoci s funkcí SVYHLEDAT. Potřeboval bych aby mi tato funkce vracela funkční vzorec z pomocné tabulky tak, abych ho mohl zkopírovat do celé tabulky a vybral vzorec pro výpočet na základě sloupce v tabulce. Funkce mi vrací stejné výsledky ve všech řádcích, tedy pouze jednu původní hodnotu. Děkuji za pomoc

Marek

Přidáno: 06.02.14 10:16

Ahoj, příklad se svátky - upozornění: právě jsem si ho stáhl a zjistil, že vyhledávání jména, které má ve zvolený den svátek, nefunguje. Příklad -chci zjistit kdo má svátek 25.4., napíšu do buňky B5 25.4, výsledek: Silvestr, což není pravda. Důvod - dnes vložené datum 25.4. bere excel automaticky jako 25.4.2014 (41754), kdežto zdrojová tabulka byla vytvořena v roce 2012 a v ní uvedené datum je 24.5.2012 (41053).

Pavel Lasák

Přidáno: 06.02.14 18:37

To Marek: Děkuji za dobrý postřeh. Už jsem provedel aktualizaci na nový rok (a upravil tak, ať funguje pro každý následující rok). Holt ten čas utíká rychle.

noe2014

Přidáno: 25.02.14 16:07

Dobrý den, nevěděli byste prosím jak vypsat ze sloupce hodnoty, které jsou rozmístěny v některých i nesousedních buňkách (ostatní jsou prázdné) tyto hodnoty do jedné buňky oddělené např. středníkem? Díky za nasměrování. Nechci to psát ve VBA. Popř. jak vypsat hodnoty ze sloupce dle kritéria v jiném sloupci, ale opět do jedné buňky oddělené např. středníkem (symbolemú. Zkoušel jsem všechny svyhledat, index, posun atp.

Jan

Přidáno: 03.04.14 01:11

=IFERROR(VLOOKUP(E3;Sheet4!$A$3:$A$32;1;FALSE);"no") Konečně a ani to nebolelo, ten IFERROR mě stál několik desítek minut přemýšlení a bez pomoci stránek bych se s tím lopotil snad ještě teď, díky moc za pomoc! :-)

Zdeňka

Přidáno: 03.06.14 12:16

Dobrý den, chci se zeptat. Kde může být problém, když potřebuji k určitým výrobkům přiřadit např. minimální množství. Mám tabulku s kódy a druhou, kde mám v jednom sloupci kódy a v druhém minimální množství k danému výrobku. Když dám funkci svyhledat, tak u výrobků, kde nemám žádné nastavené minimální množství, tak mi to nehodí hlášku není_k_dispozici, ale přiřadí to samo nějaké číslo, které samozřejmě neplatí. Dá se s tím něco dělat? Předem děkuji

zdeněk

Přidáno: 10.06.14 14:22

Dobrý den, potřeboval bych poradit s fcí svyhledat. Hledám možnost vyhledávání z oblasti rozložené na více listech. Pokud je tabulka pro výběr na jednom - jiném listě, to funguje. Nedokážu propojit oblasti/tabulky o stejném počtu sloupců i označení na více listech, tak aby fce svyhledat vyhledávala na všech listech. Při všech mých pokusech fce pracuje pouze na prvním listě. Děkuji předem za info i Tvůj čas. Zdeněk

Jojo

Přidáno: 11.07.14 14:15

To Zdeňka: 1) tabuľka obsahuje duplicitu kódov ALEBO 2) nie je nastavený rovnaký formát ALEBO 3) obsahuje iný počet medzier ALEBO 4) SVYHLEDAT Typ=PRAVDA (treba nastaviť: Typ na NEPRAVDA)

Toomicek

Přidáno: 04.08.14 15:22

Ahojte, používám Svyhledat na dohledání různých věcí, ale nyní mám problém s tím, že mi funkce vrací vždy z tabulky věc o jeden řádek výše. Setkali jste se s tímto problémem někdy? Kam mám kdyžtak vložit ukázku? Díky Tom

Jojo

Přidáno: 05.09.14 09:12

To Toomicek: -- Nestalo sa to, že po správnom zápise napr: =SVYHLEDAT(C2;A2:B20;2;0) sa dodatočne vypustila/odstránila jedna bunka zo stĺpca "B" (zmena v tabuľke síce nastane, ale nie v odkaze SVYHLEDAT, lebo sa nevypustila bunka aj zo stĺpca "A")

Petr

Přidáno: 27.03.15 10:33

Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám soubor s 160 listy v něm, název každého listu je specifické číslo. V každém samostatném listě se nachází tabulka. Já bych potřeboval abych si ze všech těch listu, z každé té tabulky vytáhnul 4 hodnoty. Přemýšlel jsem, že si vytvořím list, ve kterém budou všechny čísla listu, a vedle toho bude vzorec, který si bude z té tabulky hledat podle číslo listů, jednotlivý list a pak danou hodnotu. Došel jsem k tomu: =SVYHLEDAT($C$1;NEPŘÍMÝ.ODKAZ("'"&INDEX(A2:A165;POZVYHLEDAT(PRAVDA;COUNTIF(NEPŘÍMÝ.ODKAZ("'"&A2:A165&"'!E1:E4");$C$1)>0;0))&"'!E1:F4");2;0) Ale tenhle vzorec, nehledá listy podle čísla listů, ale bere to postupně. Nevím si rady :(

zelenac

Přidáno: 31.03.15 16:20

mam dotaz k prikladu 2 nejak mi tam nesedi hodnoty sloupcu, nebo je to jen pro ucely screenshotu, sloupce K,M,L v tabulce nevidim.

Pavel

Přidáno: 04.06.15 10:18

Dobrý den, potřebuji radu funkce svyhledat vyhledá pouze první hodnotu, pokud mám tuto hodnotu ve zdrojové tabulce vícekrát (duplicita), vzorec vrací stále data z prvního řádku, kde se hledaná hodnota vyskytuje. Existuje vzorec, který by fungoval podobně jako svyhledat, ale uměl vracet data i z následujících řádků duplicitních hodnot? V mém případě je odstranění duplicit nežádoucí, protože data v řádcích s hledanou hodnotou nejsou shodná. Co řádek, to jiné záznamy. Přepsání dat ze všech řádků do jednoho by bylo jednak pracné a také ve výsledku nepřehledné. Napadlo mě třeba použít postup: Budu hledat číslo z řádku 20, takže nejdřív zjistit, kolikrát se objevuje stejné číslo v řádcích 1-19 ve stejném sloupci. Dejme tomu že 3x a pak pomocí svyhledat by se číslo vyhledalo ve zdrojové tabulce, ale vzorec by vrátil data až ze třetího řádku, kde se vyskytuje hledané (duplicitní) číslo. Jen nevím, zda je to realizovatelné, případně pomocí jakých vzorců. Předem díky za odpověď!

Pavel

Přidáno: 04.06.15 10:54

Ještě malá oprava k předchozímu příspěvku k větě ...ale vzorec by vrátil data až ze třetího řádku, kde se vyskytuje hledané (duplicitní) číslo. Vzorec by měl samozřejmě vracet data ze čtvrtého řádku a ne ze třetího!

Pavel

Přidáno: 04.06.15 16:50

Tak už jsem to vyřešil, na tomto odkaze http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=35&t=61360 je návod na vytvoření uživatelské funkce, kterou jsem si podle potřeby upravil.

NIKA

Přidáno: 22.11.15 18:52

Zdravím, v první řadě bych Vám chtěla moc poděkovat za Vaše stránky. Moc mi v mnohém pomohly a naučily! :) Chtěla bych Vás poprosit o pomoc s funkcí SVYHLEDAT. Mám 4 sloupce, vždy v jednom jednu hodnotu (tu potřebuji vyhledat) a ve vedlejším druhou hodnotu (tu potřebuji po vyhledání vložit). Dokument obsahuje hodně dat, proto musí být rozdělena do více než dvou sloupců. Funkci zkouším na menší tabulce, při hledání nějakých dat z první dvojice sloupců je vše v pořádku, ale když zadám hledání data které je v další dvojici sloupců, tak už je problém a funkce ukazuje chybně poslední hodnotu z první dvojice sloupců. Mohu se zeptat zda má můj problém nějaké řešení? Předem děkuji za odpověď.

RomanTE

Přidáno: 04.01.16 10:54

Dobrý den, možná by mi pomohlo, kdybych si v konkrétní buňce mohl nechat zobrazovat (trvale) nejvyšší číslo z konkrétního sloupce. Děkuji za pomoc!

Pavel Lasák

Přidáno: 05.01.16 08:47

To RomanTE: Využít funkce MAX

Jan

Přidáno: 17.02.16 09:07

Dobrý den, je možné pomocí funkce SVYHLEDAT doplnit hodnotu kde se ukáže text z buňky, včetně hypertextového odkazu?

Tomáš Till

Přidáno: 03.03.16 09:14

Zdravím, chtěl bych se zeptat na následné seřazení výsledku. Mám tabulku v níž je fce svyhledat. Pokud tuto tabulku seřadím tak se mi vzorec nepřepočítá, tedy "řádek se přesune na jinou pozici, ale ve vzorvi zůstane u vyhledávacího kritéria původní hodnota. Když do výsledku vložím řádek, tak se vzorec přepočítá. (je jedno, jestli použiji řazení z automatického filtru, nebo tabulku seřadím funkcí seřadit). Nevíte co s tím?

Tomáš Till

Přidáno: 03.03.16 09:32

Pokud je ve ve vzorci odkaz na list tedy svyhledat(list1!C22;list2!C:D;2;NEPRAVDA) tak se excel chová jak jsem výše popisoval. Když ale vzorec upravíme tak, že u kritéria odstraníme list1! a bude tam samotná buňka C22 pak se bude chovat excel správně, tedy i když změním řazení přepočítá se vzorec.

Tomas

Přidáno: 08.04.16 11:48

Dobrý den, moc Vám děkuji za Vaše stránky, jsou velmi přínosné. Mám na Vás prosím jeden dotaz ohledně fce v excelu - jde mi o podobnou funkci jako je svyhledat. Potřeboval bych sloučit do jedné tabulky data z jiné tabulky, ale potřeboval bych je přiřadit podle dvou kritérií. Dám tedy příklad - mám zdrojovou souhrnnou tabulku, kde jsou uvedeny SPZ vozidel a k těmto SPZ jsou každý den přiřazeny nějaké stavy (vypraveno, odstaveno, v poruše apod.) - jedná se tedy otři sloupce (SPZ; DATUM; STAV). Potřeboval bych tyto údaje dostat do druhé tabulky, kde mám v prvním sloupci uvedeny SPZ a co další sloupec mám definován jeden den. Tím pádem potřebuji do této nové tabulky přiřadit stav z první tabulky a to dle dvou kritérií (SPZ a datum). Klasická funkce SVYHLEDAT funguje jen s jedním kritériem. Dokážete mi prosím poradit. Děkuji

Radek486

Přidáno: 06.05.16 10:25

Dobrý den. Děkuji za tyto skvělé stránky, které vyřešily nejeden můj problém v oblasti maker. Mám tu však věc, ke které jsem nenašel řešení. Potřeboval bych příkaz, který podobně jako SVYHLEDAT, kromě textu překopíroval i formát buňky, konkrétně zabarvení buňky. Je něco takového? Děkuji moc a fandím Vaší práci.

Increasehax

Přidáno: 02.06.16 12:45

Tomáši : Tvůj problém má řešení, ale svyhledat to nebude fungovat, nicméně dá se to vyřešit pomocí makra. Uložil jsem ti na leteckou poštu soubor, kde marka ve visual basic využívám je to soubor co jsem připravil pro naše pers.odd, tak prosím nakládat rozumě :) http://leteckaposta.cz/417448064 snad pomůžu, kdyby jsi měl otázku směřuj jí buď na tuto stránku, nebo mi napiš e-mail z.strait@seznam.cz ----------------------------------------------- Nyní bych já sám potřeboval poradit. řeším obdobný problém jako Radek486. mám několik vnořených funkcí s podmínkou provázanou s xy listy ve zdrojových listech jsou vloženy čísla v různých formátech ( barvy ) Avšak vyhledávací funkce není schopná zobrazit data ve vstupním formátu (barvy) ze zdroje máme nějaké řešení? za případou pomoc bych byl vděčný

Jana

Přidáno: 25.10.16 16:00

Dobry den, preco v priklade kalendar nevyhlada meno k datumu 16.12.? Dava odpoved Silvester, co nie je pravda. Dakujem

David

Přidáno: 01.12.16 15:15

Zdravim, potreboval bych poradit. Je nejaka moznost jak pomoci svyhledat vypsat cely radek ? Potreboval bych z urciteho radku udelat countif, ale nedari se mi to. Diky

Jojo

Přidáno: 05.12.16 13:39

To David: -- Výpis riadku napr.aj takto: -- http://www.exceltip.com/lookup-formulas/retrieving-the-entire-row-of-a-matched-value.html


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |