Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » informace-informacni-funkce-excel

Informace funkce - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Přehled informačních funkcí včetně příkladů a ukazkouvého sešitu zdarma ke stažení.

1.2.2016 doplněno o funkci ISFORMULA z Excel 2013.

Informace (informační) funkce - MS Excel

Informace seznam funkcí

V tomto článku se zminím o těchto funkcích:

 • COUNTBLANK - COUNTBLANK - přesunuto do statistických
 • CHYBA.TYP - ERROR.TYPE - Číslo odpovídající chybě.
 • ISEVEN - ISEVEN - PRAVDA pro sudé číslo.
 • ISFORMULA - ISFORMULA - PRAVDA obsahuje vzorec - Excel 2013
 • ISODD - ISODD - PRAVDA pro liché číslo
 • JE.ČÍSLO - ISNUMBER - Jde o číslo?
 • JE.CHYBA - ISERR - Jde o chybu?
 • JE.CHYBHODN - ISERROR - Jde o chybovou hodnotu?
 • JE.LOGHODN - ISLOGICAL - Jde o logickou hodnotu?
 • JE.NEDEF - ISNA -
 • JE.NETEXT - ISNONTEXT - Jde o netext?
 • JE.ODKAZ - ISREF - Jde o odkaz?
 • JE.PRÁZDNÉ - ISBLANK - Jde o prázdnou?
 • JE.TEXT - ISTEXT - Jde o text?
 • N - N - Hodnotu převede na číslo.
 • NEDEF - NA - Vrátí chybovou hodnotu #N/A.
 • O.PROSTŘEDÍ - INFO - Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.
 • POLÍČKO - CELL - Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.
 • SHEET - SHEET - Číslo odkazovaného listu. - Excel 2013
 • SHEETS - SHEETS - Počet listů v odkazu. - Excel 2013
 • TYP - TYPE - Číslo označující datový typ hodnoty.

Ke stažení: v přípravě.


CHYBA.TYP (ERROR.TYPE)

Vrátí číslo odpovídající jedné z chybových hodnot aplikace Microsoft Excel

Syntaxe:

CHYBA.TYP(chyba)

Popis argumentů:

 • chyba - je typ chyby, jejíž číslo chcete zjistit tj:
  • #NULL! 1
  • #DIV/0! 2
  • #HODNOTA! 3
  • #REF! 4
  • #NÁZEV? 5
  • #NUM! 6
  • #N/A 7
  • #NAČÍTÁNÍ_DAT 8

Poznámky:

Pokud nejde o chybu (například v buňce je číslo) funkce ohlásí chybu #N/A.

Příklady:

 • =CHYBA.TYP(A1) - rovná se 1 pokud je v buňce A1 chyba #NULL!

Ukázka:

CHYBA.TYP funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

ISEVEN (ISEVEN)

PRAVDA pro sudé číslo.

Syntaxe:

ISEVEN(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - číslo u kterého chcete zjistit zda je sudé.

Poznámky:

Podobná funkce ISODD (pro liché).

Pro nečíslo vrátí funkce chybu #HODNOTA!.

Příklady:

 • =ISEVEN(-3) - NEPRAVDA
 • =ISEVEN(2) - PRAVDA

Ukázka:

ISEVEN funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

ISFORMULA (ISFORMULA)

PRAVDA pokud je v buňce vzorec (od Excel 2013).

Syntaxe:

ISFORMULA(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - hodnota u který chcete zjistit zda obsahuje vzorce.

Příklady:

 • =ISFORMULA(A1) - PRAVDA
 • =ISFORMULA(A2) - NEPRAVDA

Ukázka:

ISFORMULA funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

ISODD (ISODD)

PRAVDA pro liché číslo.

Syntaxe:

ISODD(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - číslo u kterého chcete zjistit zda je liché.

Poznámky:

Podobná funkce ISEVEN.

Pro nečíslo vrátí funkce chybu #HODNOTA!.

Příklady:

 • =ISODD(-3) - PRAVDA
 • =ISODD(2) - NEPRAVDA

Ukázka:

ISODD funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.ČÍSLO (ISNUMBER)

Funkce zjisti, zda hodnota v buňce je číslo.

Syntaxe:

JE.ČISLO(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit, zda jde o číslo.

Příklady:

 • =JE.ČÍSLO(4) - rovná se PRAVDA
 • =JE.ČÍSLO("NEPRAVDA") - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

JE.ČÍSLO funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.CHYBA (ISERR)

Funkce zjisti, zda hodnota v buňce je libovolná chybová hodnota kromě #N/A.

Syntaxe:

JE.CHYBA(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit zda je chybová hodnota kromě #N/A.

Příklady:

 • =JE.CHYBA(A1) - PRAVDA

Ukázka:

JE.CHYBA funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.CHYBHODN (ISERROR)

Funkce zjisti, zda buňka obsahuje libovolnou chybovou hodnotu (#N/A, #HODNOTA!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NÁZEV? nebo #NULL!).

Syntaxe:

JE.CHYBHODN(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit zda je chybová hodnota (#N/A, #HODNOTA!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NÁZEV? nebo #NULL!).

Příklady:

 • =JE.CHYBHODN(A1) - rovná se PRAVDA

Ukázka:

JE.CHYBHODN funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.LOGHODN (ISLOGICAL)

Funkce zjistí zda buňka obsahuje logockou hodnotu.

Syntaxe:

JE.LOGHODN(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit zda jde o logickou hodnotu

Příklady:

 • =JE.LOGHODN(PRAVDA) - rovná se PRAVDA
 • =JE.LOGHODN(2) - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

JE.LOGHODN funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.NEDEF (ISNA)

Zjistí, zda buňka odkazuje na chybovou hodnotu (#N/A)

Syntaxe:

JE.NEDEF(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - hodnota u které chcete zjistit zda obsahuje #N/A

Příklady:

 • =JE.NEDEF(PRAVDA) - rovná se NEPRAVDA
 • =JE.NEDEF(B2) - rovná se PRAVDA

Ukázka:

JE.NEDEF funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.NETEXT (ISNONTEXT)

Odkazuje buŇka libovolnou hodnotu kromě textu (tj. i prazdnou buňku).

Syntaxe:

JE.NETEXT(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - hodnota u které chcete zjistit zda se jedná o "netext".

Příklady:

 • =JE.NETEXT(2) - PRAVDA
 • =JE.NETEXT("Ahoj") - NEPRAVDA

Ukázka:

JE.NETEXT funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.ODKAZ (ISREF)

Zjistí zda buňka obsahuje odkaz.

Syntaxe:

JE.ODKAZ(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u která chcete zjistit zda je odkazem.

Příklady:

 • =JE.ODKAZ(2) - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

JE.ODKAZ funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.PRÁZDNÉ (ISBLANK)

Obsahuje buňka práznou hodnotu.

Syntaxe:

JE.PRÁZDNÉ(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit, zda jde o prazdnou buňku.

Příklady:

 • =JE.PRÁZDNÉ(2) - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

JE.PRÁZDNÉ funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.TEXT (ISTEXT)

Funkce zjišťuje, zda buňka obsahuje text.

Syntaxe:

JE.TEXT(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit, zda obsahuje text.

Příklady:

 • =JE.TEXT("pokus") - rovná se PRAVDA
 • =JE.TEXT(2) - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

JE.TEXT funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

N (N)

Vrátí hodnotu převedenou na číslo.

Syntaxe:

N(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - je převáděná hodnota. Viz následující tabulka:
Hodnota Výsledek
Číslo Stejné číslo
Datum Pořadové číslo tohoto data
PRAVDA 1
NEPRAVDA 0
Chybová hodnota Chybová hodnota
Cokoli jiného 0

Poznámky:

Tuto funkci v Excelu jsem zatím nikdy nepoužil.

Příklady:

 • =N(PRAVDA) - 1
 • =N("T") - 0

Ukázka:

N funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

NEDEF (NA)

Vrátí chybovou hodnotu #N/A

Syntaxe:

NEDEF()

Popis argumentů:

 • Funkce je bez argumentu

Poznámky:

#N/A je chybová hodnota, která znamená „žádná hodnota není dostupná“.

Funkce NEDEF je v Microsoft Excelu obsažena kvůli zachování kompatibility s jinými tabulkovými procesory.

Příklady:

 • NEDEF() - #N/A

Ukázka:

N funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

O.PROSTŘEDÍ (INFO)

Vrátí informaci o aktuálním pracovním prostředí.

Syntaxe:

O.PROSTŘEDÍ(typ)

Popis argumentů:

 • typ - je text, který určuje typ požadované informace
  • "directory" - Cesta umístění aktuálního souboru
  • "numfile" - Počet aktivních listů v otevřených sešitech
  • "origin"
  • "osversion" - verze operačního systému
  • "recalc" - režim přepočítávíní
  • "release" - verze Microsoft Excel
  • "system" - typ prostředí

Poznámky:

Pozor až díky použití této funkce neprozdaríte více než musíte neznalým osobám. Znalé si odemnkou a zobrazí cokoli.

Příklady:

 • =O.PROSTŘEDÍ("directory") - aktuální umístění souboru
 • =O.PROSTŘEDÍ("release") - 12.0 pro Excel 2007

Ukázka:

O.PROSTŘEDÍ funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

POLÍČKO (CELL)

Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.

Syntaxe:

POLÍČKO(informace;[odkaz])

Popis argumentů:

 • informace - Textová hodnota, která určuje typ informací o buňce, které mají být vráceny:
  • "adresa" - "address" - Odkaz na první buňku oblasti
  • "sloupec" - "col" - Číslo sloupce
  • "barva" - "color" - 1 pokud má buňka nastavenou barvu pro záporné hodnoty, jinak 0
  • "obsah" - "contents" -
  • "názevsouboru" - "filename" - Název souboru (včetně celé cesty) - ("") pokud nebyl sešit uložen
  • "formát" - "format" - Identifikátor číselného formátu buňky
  • "závorky" - "parentheses" - 1 buňka má nastaveno závorkování kladných nebo všech hodnot; jinak 0
  • "prefix" - "prefix" -
  • "zámek" - "protect" - Zámek (0 - buňka odemčená, 1 buňka zamčena).
  • "řádek" - "row" - Číslo řádku buňky
  • "typ" - "type" - Typ dat v buňce, ("b", prázdná buŇka, "l" textová konstanta, "v" ostatní případy.)
  • "šířka" - "width" - Šířka sloupce zaokrouhlená na celé číslo.
 • odkaz - nepoviné - Adresa buňky, o které chcete získat informace, můžete mít tyto hodnoty

Příklady:

=POLÍČKO("row";A1) Výsledek - 1

Ukázka:

POLÍČKO funkce - MS Excel

Poznámka

Používat anglické názvy u argumentu informace.

=POLÍČKO("šířka";C75) lepší použít: =POLÍČKO("width";C75)

Tip Trik

Jak zjistit název listů pomocí funkcí:

=NAHRADIT(POLÍČKO("názevsouboru");1;NAJÍT("]";POLÍČKO("názevsouboru"));"")

Zpět na seznam funkcí informace

SHEET (SHEET) - od Excel 2013

Číslo odkazovaného listu

Syntaxe:

SHEET(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - nepovinné, název listu nebo odkaz u kterého je potřeba zjistit číslo listu, pokud není argument uveden, vrací funkce číslo listu na kterém se nachází

Poznámka:

K dispozici v Excel 2013.

Příklady:

 • =SHEET() - 2 (pokud je na listě 2)
 • =SHEET(DPH) - 5 (pokud je buňka se jménem DPH na listě 5)

Ukázka:

V přípravě

Zpět na seznam funkcí informace

SHEETS (SHEETS) - od Excel 2013

Počet listů v odkazu.

Syntaxe:

SHEETS(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - nepovinné, počet listu, které odkaz obsahuje. Poklud není argument uveden vrací počet listů.

Poznámka:

K dispozici v Excel 2013.

Příklady:

 • =SHEETS() - 2 (pokud sešit obsahuje skryté listy)
 • =SHEETS(Moje) - 2 (pokud definovaný náze obsahuje: List2:"List3!$A$1:$C$3

Ukázka:

V přípravě

Zpět na seznam funkcí informace

TYP (TYPE)

Vrátí typ hodnoty.

Syntaxe:

TYPE(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - libovolná hodnota používaná v Excelu (např. číslo, text, logická hodnota apod.).
  • Číslo 1
  • Text 2
  • Logická hodnota 4
  • Chybová hodnota 16
  • Matice 64

Poznámky:

Tato funkce pouze určuje typ výsledné (zobrazené) hodnoty.

Příklady:

 • =TYP(A2)

Ukázka:

TYP funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

Související informace:

Další funkce si můžete prohlédouv v kompletním seznamu funkcí pro Excel. Seznam je k dispozici zde.

Ke stažení

Ukázkový soubor je v přípravě.

Závěrem

Která z funkcí infroamce je vaše neoblíbenější? Máte nějaký oblíbený vzorec? Můžete se zmínit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Petr Pecháček

Přidáno: 16.04.14 20:38

Poznámka: SHEET a SHEETS jsou nepoužitelné, nejsou náležitě "Volatile", tj. nepřepočítávají se třeba s přidáním listu. U funkce POLÍČKO vřele doporučuji zadávat nelokalizované argumenty.

Pavel Lasák

Přidáno: 17.04.14 20:55

To Petr Pecháček: Děkuji za doplnění přínosných informací.

Mirek

Přidáno: 19.06.14 08:48

Parádní stránky, DÍKY. u funkce POLÍČKO máš seznam možných hodnot u argumentu "odkaz" má být u argumentu "informace"

Jiří Stašek

Přidáno: 14.10.14 14:03

Dobrý den, Rád bych se zeptal bohužel nemám ještě nový Microsoft office a tak v práci pracuji se starým 2003 excelem. Rád bych se dozvěděl, jestli je nějaká možnost, pokud mám funkci na buňce a ta mi odkáže na chybovou hodnotu #N/A, jestli jí mohu nějakou funkcí převést na potřebný text například na --- ono mohl bych to přepisovat růčo, ale dělat takhle přes 6000 vzorců je opravdu nemilé. Děkuji S pozdravem Jiří Stašek. PS: mám funkci =SVYHLEDAT(B6,'Kontrola před pecí'!$B$2:$AG$267,15,0) a ta mi odkáže na chybu tak aby se mi to převedlo na například ----.

Jiří Stašek

Přidáno: 17.10.14 08:37

Tak zdravím ještě jednou. problém který byl z mé strany ohledně chybové hodnoty jsem vyřešil. Použití funkcí když. šlo jen o to dát si ještě s funkcí když funci je.chybhodnot, která v tomto směru určuje že buňka s chybovou hodnotou se spočítá dřív než prázdná buňka. tudíž vzorec vypadá nakonec takto =KDYŽ(JE.CHYBHODN(SVYHLEDAT(B2,'Kontrola před pecí'!$B$2:$AG$267,17,0)),"----",SVYHLEDAT(B2,'Kontrola před pecí'!$B$2:$AG$267,17,0))


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |