Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » ms-excel-funkce-logicke

Logické funkce - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Logické funkce -přehled a jak je prakticky využít...

29.2.2014: Doplněno nové funkce IFS a SWITCH v Excel 2016 (z balíku Office 365 přidáno únor 23.2.).

Logické funkce - úvod

Při tvorbě složitějších výpočtů se v Excelu bez logických funkcí neobejdete.

MS Excel 2010 - Logické funkce

V následujícím textu si ukážeme jednotlivé funkce podrobněji (v závorce anglický název dané funkce):

 • A (AND)
 • IFERROR (IFERROR) od ver. 2007, někdy CHYBHODN
 • IFNA (IFNA) od verze 2013
 • IFS (IFS) od verze 2016 z balíku (Office 365)
 • KDYŽ (IF)
 • NE (NOT)
 • NEBO (OR)
 • NEPRAVDA (FALSE)
 • PRAVDA (TRUE)
 • SWITCH (SWITCH) - od verze Excel 2016 (z balíku Office 365)
 • XOR (XOR) - od verze Excel 2013

Pro rychlý přehled

Přehled logických funkcí česky - anglicky

Česky Anglicky Syntaxe Popis Poznámka
A AND =A(loghod1; [loghod2]; ...) PRAVDA, pokud všechny argumenty jsou PRAVDA  
IFERROR IFERROR (CHYBHODN) =IFERROR(testo­vaný_výraz; hodnota_při_chybě) Pokud chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce Excel 2007
IFNA IFNA =IFNA(testova­ný_výraz; hodnota_při_na) Pro #N/A zadaná hodnota, jinak výsledek testovaný_výraz Excel 2013
IFS IFS IFS(logický_test1; hodnota_když_pravda1; [logický_test2; hodnota_když_pravda2]; ..) Několikanásobná funkce KDYŽ. Excel 2016
KDYŽ IF =KDYŽ(podmínka; [ano]; [ne]) Určí, který logický test má proběhnout.  
NE NOT =NE(loghod) Logická negaci argumentu  
NEBO OR =NEBO(loghod1; [loghod2]; ...) Hodnota PRAVDA, pokud alespoň jeden argument je roven PRAVDA  
NEPRAVDA FALSE =NEPRAVDA() Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.  
PRAVDA TRUE =PRAVDA() Logickou hodnotu PRAVDA  
XOR XOR =XOR(loghod1;[loghod2]; ...) Hodnota logické operace XOR Excel 2013

Přehled logických funkcí anglicky - česky

Lze využít i pro google tabulky ;)

Anglicky Česky Syntaxe Popis Poznámka
AND A =AND(loghod1; [loghod2]; ...) PRAVDA, pokud všechny argumenty jsou PRAVDA  
FALSE NEPRAVDA =FALSE() Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.  
IF KDYŽ =IF(podmínka; [ano]; [ne]) Určí, který logický test má proběhnout.  
IFERROR IFERROR =IFERROR(testo­vaný_výraz; hodnota_při_chybě) Pokud chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce od Excel 2007
IFNA IFNA =IFNA(testova­ný_výraz; hodnota_při_na) Pro #N/A zadaná hodnota, jinak výsledek testovaný_výraz od Excel 2013
IFS IFS IFS(logický_test1; hodnota_když_pravda1; [logický_test2; hodnota_když_pravda2]; ..) Několikanásobná funkce KDYŽ. Excel 2016
NOT NE =NOT(loghod) Logická negaci argumentu  
OR NEBO =OR(loghod1; [loghod2], ...) Hodnota PRAVDA, pokud alespoň jeden argument je roven PRAVDA  
TRUE PRAVDA =TRUE() Logickou hodnotu PRAVDA  
XOR XOR =XOR(loghod1;[log­hod2]; ...) Hodnota logické operace XOR od Excel 2013

A - AND

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud všechny argumenty jsou PRAVDA; vrátí hodnotu NEPRAVDA, pokud alespoň jeden z argumentů je NEPRAVDA.

Syntaxe česky:

A(loghod1;[loghod2;] ...)

Syntaxe anglicky:

AND(loghod1,[loghod2,] ...)

Popis argumentů:

 • loghod1, loghod2 - může být až 30 testovaných podmínek, které mohou být buď PRAVDA, anebo NEPRAVDA. Pokud zadaná oblast neobsahuje žádné logické hodnoty, vrátí funkce A chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklady:

 • A(PRAVDA; PRAVDA) - rovná se PRAVDA
 • A(PRAVDA; NEPRAVDA) - rovná se NEPRAVDA
 • A(2+2=4; 2+3=5) - rovná se PRAVDA
 • A(B1:B3) - rovná se NEPRAVDA Pokud B1:B3 obsahuje hodnoty PRAVDA, NEPRAVDA a PRAVDA

Ukázka:

A - Logické funkce - Excel

Zpět na seznam logických funkcí

IFERROR - IFERROR (CHYBHODN)

Otestuje zda je zadaný výraz v pořádku. Pokud není vrátí námi zadanou hodnotu.

Syntaxe česky:

IFERROR(testovaný_výraz; hodnota_při_chybě)

Syntaxe anglicky:

IFERROR(testovaný_výraz, hodnota_při_chybě)

Popis argumentů:

 • testovaný_výraz - funkce (vzorec), který chceme vyhodnotit
 • hodnota_při_chybě - co se vrátí v případě chyby

Poznámky:

Od verze Microsoft Excel 2007. Microsoft na svém webu uvádí pod názvem CHYBHODN, ale v Excel 2007 CZ i EXCEL 2010 CZ je pod názvem IFERROR.

Příklady:

 • =IFERROR(A1;"Chyba") - pokud je v A1 chyba (=1/0) vypíše se "Chyba" jinak hodnota v A1
 • =IFERROR(12;"Chyba") - vrátí 12
 • =IFERROR(1/0;"Chyba") - vrátí Chyba

Ukázka:

IFERROR - Logické funkce - Excel

Zpět na seznam logických funkcí

IFNA - IFNA (od Excel 2013)

Vrátí zadanou hodnotu, pokud je výsledkem výrazu hodnota #N/A, v opačném případě výsledek výrazu.

Syntaxe česky:

IFNA(hodnota; hodnota_na)

Syntaxe anglicky:

IFNA(hodnota; hodnota_na)

Popis argumentů:

 • hodnota - jakákoli hodnota, výraz, odkaz
 • hodnota_na - jakákoli hodnota, výraz, odkaz

Příklady:

 • =IFNA(10;"chyba") - výsledek 10
 • =IFNA(NEDEF();"chyba") - vrátí chyba

Zpět na seznam logických funkcí

IFS - IFS (od Excel 2016)

Několikanásobná funkce KDYŽ. Vrátí určité hodnoty, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA.

Syntaxe

IFS(logický_test1; hodnota_když_pravda1; [logický_test2; hodnota_když_pravda2]; ..)

Podrobněji

Popis jak funkce funguje mám sepsáno v sanosstatném článku: jak na praktické použití IFS funkce

Poznámka: V google tabulkách tato funkce není imlementována. Kontrolováno: 29.2.2016.

Zpět na seznam logických funkcí

KDYŽ - IF

Vrátí určitou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. Funkce KDYŽ se používá při testování hodnot a vzorců.

Syntaxe česky:

KDYŽ(podmínka; ano; ne)

Syntaxe anglicky:

IF(podmínka, ano, ne)

Popis argumentů:

 • Podmínka - je libovolná hodnota nebo výraz, který může nabývat hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA.
 • Ano - je vrácená hodnota, je-li hodnota argumentu podmínka PRAVDA.
 • Ne - je vrácená hodnota, je-li hodnota argumentu podmínka NEPRAVDA.

Poznámky:

Excel 2007 a vyšší může vnořovat až 64 funkcí, do Excel 2003 vnořených funkcí může být maximálně sedm.

Více příkladu v článku KDYŽ - funkce logická - popis včetně praktických příkladů.

Příklady:

 • =KDYŽ(A9=1;"jednička";"jiné číslo")

Funkce KDYŽ podrobně

Podrobný článek o praktickém použití funkce KDYŽ jsem sepsal zde.

Zpět na seznam logických funkcí

NE - NOT

Neguje hodnotu argumentu. Funkci NE použijte, když se chcete ujistit, že hodnota není rovna nějaké konkrétní hodnotě.

Syntaxe česky:

NE(loghod)

Syntaxe anglicky:

NOT(loghod)

Popis argumentů:

 • loghod je hodnota nebo výraz, který může být vyhodnocen jako PRAVDA nebo NEPRAVDA. Pokud je argument loghod NEPRAVDA, funkce NE vrátí PRAVDA a naopak.

Příklady:

 • =NE(NEPRAVDA) - rovná se PRAVDA
 • =NE(1+1=2) - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

NE - Logické funkce - Excel

Zpět na seznam logických funkcí

NEBO - OR

Vrátí logickou hodnotu PRAVDA, jestliže alespoň jeden z argumentů má hodnotu PRAVDA. Jsou-li všechny argumenty NEPRAVDA, vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.

Syntaxe česky:

NEBO(logická1; logická2; ...)

Syntaxe anglicky:

OR(logická1, logická2, ...)

Popis argumentů:

 • logická1,logická2 - je 1 až 30 podmínek, které chcete testovat. Výsledkem každé z nich může být logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Příklady:

 • =NEBO(PRAVDA) - rovná se PRAVDA
 • =NEBO(1+1=1;2+2=5) - rovná se NEPRAVDA
 • =NEBO(A1:A3) - rovná se PRAVDA - Pokud oblast A1:A3 obsahuje hodnoty PRAVDA, NEPRAVDA a PRAVDA

Ukázka:

NEBO - Logické funkce - Excel

Zpět na seznam logických funkcí

NEPRAVDA - FALSE

Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.

Syntaxe česky:

NEPRAVDA()

Syntaxe anglicky:

FALSE()

Popis argumentů:

 • funkce je bez argumentů

Poznámky:

Můžete také přímo do tabulky nebo do vzorce zapsat slovo NEPRAVDA, aplikace Microsoft Excel je pochopí jako logickou hodnotu NEPRAVDA.

Funkce NEPRAVDA je k dispozici kvůli kompatibilitě s jinými tabulkovými aplikacemi.

Příklady:

 • =NEPRAVDA() - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

NEPRAVDA - Logické funkce - Excel

Zpět na seznam logických funkcí

PRAVDA - TRUE

Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.

Syntaxe česky:

PRAVDA()

Syntaxe anglicky:

TRUE()

Popis argumentů:

 • funkce je bez argumentů

Poznámky:

Hodnotu PRAVDA můžete zadat do buněk nebo vzorců přímo bez použití této funkce, aplikace Microsoft Excel je pochopí jako logickou hodnotu PRAVDA.

Funkce PRAVDA je k dispozici kvůli kompatibilitě s jinými tabulkovými aplikacemi.

Příklady:

 • =PRAVDA() - rovná se PRAVDA

Ukázka:

PRAVDA - Logické funkce - Excel

Zpět na seznam logických funkcí

SWITCH

Funkce porovnává hodnotu výrazu se seznamem hodnot a jako výsledek vrací první shodnou hodnotu. Nenajde-li shodnou hodnotu, může vrátit volitelnou výchozí hodnotu (nebo vrátí #NENÍ_K_DISPOZICI).

Syntaxe

SWITCH(výraz; hodnota1; výsledek1; [výchozí hodnota nebo hodnota2; výsledek2];...)

Popis argumentů

 • výraz povinné - hodnota, která se bude porovnávát s hodnotami hodnota1 až hodnota126.
 • hodnota1 ... 126 porovnává se s výraz
 • výsledek1 ... 126 vrátí se danná hodnta pokud argument hodnota* (tj 1 - 126) má hodnotu odpovídající výraz
 • výchozí hodnota (nepovinný argument) - tato hodnota se vrátti pokud není nalezen žádný odpovídající v hodnota*

Poznámka: Osobně bych volil jiné pořadí argumentu v syntaxi, ale obrovský pokrok v Excel.

Příklady:

Potřebuji v případě že v buňce D3 písmeno A vypíše se text "Písmeno A", pro B a C obdobně. K řešení lze využít i funkci KDYŽ. Mi použijeme SWITCH. Protože to funkce umožňuje, zadáme i hodnotu v případě, že nebude zadáno žádné z písmen A, B, C. Budeme chcít vypsat nezadáno písmeno A, B, nebo C.

=SWITCH(D3;"A";"Písmeno A";"B";"Písmeno B";"C";"Písmeno C") nebo vylepšené o: =SWITCH(D3;"A";"Písmeno A";"B";"Písmeno B";"C";"Písmeno C";"Nezadáno písmeno A, B, nebo C")

Ukázka:

SWITCH - Logické funkce - Excel

Poznámka: V google tabulkách tato funkce není imlementována. Kontrolováno: 29.2.2016.


XOR - XOR (od verze Excel 2013)

Vrátí exkluzivní logický součet.

Syntaxe česky:

XOR(logická1; [logická2]; ....[logická254])

Syntaxe anglicky:

XOR(logická1, [logická2], ....[logická254])

Popis argumentů:

 • logická1,logická2 - je 1 až 254 podmínek, které chcete testovat. Podmínky musí mít logickou hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Poznámka

XNOR - exkluzivní negace logického součtu.

Využití pokud se zabýváte číslicovou technikou, může vám funkce usnadnit život. Nemusíte si ji přepisovat pomocí funkcí NEBO, AND a Karnaughových map ;)

Příklady:

 • =XOR(PRAVDA;PRAVDA) - rovná se NEPRAVDA
 • =XOR(PRAVDA;NEPRAVDA) - rovná se PRAVDA
 • =XOR(NEPRAVDA;NEPRAVDA) - rovná se NEPRAVDA
 • =XOR(NEPRAVDA;NEPRAVDA;NEPRAVDA;NEPRAVDA) - rovná se NEPRAVDA
 • =XOR(PRAVDA;NEPRAVDA;NEPRAVDA;NEPRAVDA) - rovná se PRAVDA
 • =XOR(PRAVDA;PRAVDA;NEPRAVDA;NEPRAVDA;NEPRAVDA) - rovná se NEPRAVDA
 • =XOR(3>1;2<3) - rovná se PRAVDA

Zpět na seznam logických funkcí

Tahák logických funkcí

MS Excel - Logické funkce tahák

Tahák ke stažení

Soubor Tahák logických funkcí v Excelu soubor ve formátu *.pdf ke stažení zdarma. Lze použít i pro google tabulky (pokud použijete anglické názvy).

Příklady ke stažení

Excel - Logické funkce - ke stažení

Soubor Logické funkce prakticky v MS Excelu soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma. Nemusíte opisovat - rovnou můžete zkoušet na příkladech, které jsou součásti souboru.

Případně si můžete stáhnout Tahák logických funkcí pro Excelu soubor ve formátu *.pdf Lze (použít) funguje i pro google tabulky (pokud použijete anglické názvy).


Google tabulky

Ukázka jak vypadají logické funkce v google tabulkách ať nemusím na dotazy odpovídat jednotlivě ;)

Závěrem

Využíváte logické funkce, která je vaše nejoblíbenější funkce? Máte zajímavé užití některé logické funkce? Pochlubte se v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Lukáš

Přidáno: 20.01.10 20:30

Ahoj:)
nejprve ti chci pochválit web, moc fajn:-) chtěl jsem se zeptat jestli jde u logické funkce A nastavit co má napsat pokud hodnoty odpovídají mě zvoleným parametrům..místo PRAVDA, NEPRAVDA, třeba ANO NE nebo něco :) děkuji za radu

Komentář přenesen z původního článku

Lukáš

Přidáno: 20.01.10 20:30

:) tak už dobrý:)použil jsem KDYŽ(A( :-) ale děkuji:)

Komentář přenesen z původního článku

karaalfons@seznam.cz

Přidáno: 20.01.10 20:30

Prosím o radu. Mám Excel 2007 a potřebuji vymyslet toto. Na příklad do buňky A1 napíši datum a potřebuji, aby automaticky po napsání (vložení) datumu se v buňce B1 zapsala(vložila) funkce (=K$2-A1). Je to reálné? Díky

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

TO Karaal: Přes funkci KDYŽ.

Komentář přenesen z původního článku

krakysh@centrum.cz

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den,
máte super web. Chtěl jsem se zeptat, potřeboval bych, aby mi tabulka v případě součtu, který bude větší než např.60 vypsala číslo 10 a v případě, že je menší než 60 vypsala číslo 1. Prosím, můžete mi poradit, jak to udělat? Nevím si s tím rady. Předem děkuji. Honza

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

TO krakysh: Například přews funkci KDYŽ

Komentář přenesen z původního článku

symbiann@seznam.cz

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den, prosím o radu u funkce if. Jak udělat, aby v případě pravda měla buňka jinou barevnou výplň, než v případě nepravda.

Děkuji. Jan Zámečník.

Komentář přenesen z původního článku

Aleš Kovář

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den,chtěl bych Vás požádat o radu. Nevím si rady jak vytvořit podmínku, která by určila výsledek měření. Správný výsledek by měl být v rozsahu 0,92 až 1,02, vyšší i nišší hodnoty jsou posuzovány jako špatný výsledek.

Děkuji za Vaši ochotu.
Aleš Kovář
ales.kovar@volny.cz


Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

To Aleš: Funkce KDYŽ, jen upravte požadované meze =KDYŽ(C4<10;"CHYBA menší než 10";KDYŽ(C4>20;"CHYBA větší než 20";"Ok"))

Komentář přenesen z původního článku

Miloš Krčmář

Přidáno: 20.01.10 20:30

přeji dobrý den,
mám žádost:
mám sloupec o 1000 číselných položkách, který potřebuji vynásobit koeficientem všechny najednou, nechce se mi to dělat po položce(to je vložit do políčka = , pak číslo, které budu násobit, pak znak* a pak koeficient a klepnout na enter).Zapoměl jsem postup, vím, že je jednoduchý ale nemohu na něj pořijít mohl byste mi poradit.

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

To Miloš: Předpokládám že řádek 1 je prázdný. Stačí do buňky B1 uložit koeficient, do B2 použít vzorec =A2*$B$1 a zkopírovat. V buňce B3 bude automaticky =A3*$B$1

Komentář přenesen z původního článku

petula

Přidáno: 21.02.10 09:01

zdravíčko.. potřebovala bych poradit.... do buňky A1 napíšu datum (narození) .. a potřebuju napsat vzorec do B1, aby mi to ukazovalo zda MÁM nebo NEMÁM narozeniny.. a vzorec do B2, jestli MÁM volební právo nebo NEMÁM volební právo .. zkoušela jsem to přes KDYŽ,A,DNES(), DATUM,.... ale prostě mi to nejde...

Pavel Lasák

Přidáno: 22.02.10 19:29

To Petule: =KDYŽ(A1=DNES();"ANO_MÁŠ";"NEMÁŠ"). Podobně s volebním právem ...

Petule

Přidáno: 22.02.10 21:55

když ale dám A1=dnes .. tak to porovnává i roky...

Pavel Lasák

Přidáno: 24.02.10 19:08

To Petule: =KDYŽ(MĚSÍC(DNES())=MĚSÍC(A1);KDYŽ(DEN(A1)=DEN(DNES());"ANO";"NE");"NE")

Agnostic

Přidáno: 26.02.10 19:39

když ale zadám ten vzorec co jste poradil Petule do excelu tak mi to háže chybu...snažil jsem se ji najít ale nepodařilo se mi to, Vám to funguje?

Agnostic

Přidáno: 26.02.10 19:59

To Petule: jinak ten vrozec, pokud máš v A1 zadáno datum narození a v B1 máš pomocí funkce dnes zadáno dnešní datum, je =KDYŽ(A(MĚSÍC(A1)=MĚSÍC(B1);DEN(A1)=DEN(B1));"má narozeniny";"nemá narozeniny") PS: předpokládám, že jsi z ujepu a máš Brodskýho:-D

Pavel Lasák

Přidáno: 28.02.10 20:29

Už jsem to zjistil při vkládání komentáře se před uvozovky vložilo lomítko (z bezpečnostních důvodu). Tak jsem vzorce opravil. Teď už vzorec =KDYŽ(MĚSÍC(DNES())=MĚSÍC(A1);KDYŽ(DEN(A1)=DEN(DNES());"ANO";"NE");"NE") funguje. Děkuji za upozornění.

Petule

Přidáno: 08.03.10 16:22

díky všem, udělala jsem na to trochu jiný vzorec a vyšlo mi to ;-) Agnostic: no jasný :D

Pavel Lasák

Přidáno: 08.03.10 17:05

To Petule: Gratuluji důležitý je výsledek. Možnosti je více. Ať se škola daří.

Luďa

Přidáno: 16.03.10 14:10

Zdravím , mám tabulku s 1500 telef.čísly a jejich nastaveními a potřebuji vybrat jen ty řádky , které odpovídají vybraným telef.číslům ( cca 120 v jiné tabulce ). Jinými slovy filtr na sloupec s čísly , který je nutno porovnávat s jiným seznamem čísel . Díky .

Max

Přidáno: 11.08.10 12:47

funkce svyhledat

Honza

Přidáno: 29.10.10 21:06

Ahoj, prosim o radu, jak vytvorit vzorec (pripadne makro) pro toto reseni: Ve sloupci se zdrojovymi daty je na kazdem radku delsi text, ktery v sobe obsahuje nekolik odkazu na obrazky. Odkazy vzdy zacinaji stejnym retezcem (napr. www.abcd.cz/obrazky/galerie/... a nyni nazev souboru obrazku, ktery se meni). Potrebuji, aby se v novem sloupci na radek vzdy zapsal jen odkaz na prvni obrazek a pripadne aby se do nekolika dalsich sloupcu promitly odkazy na vsechny dalsi obrazky, na ktere jsou odkazy v obsahu zdrojoveho pole. Tzn. vysledek bude vypadat tak, ze zdrojoveho pole se prevezmou pouze vsechny odkazy na obrazky ktere budou vlozeny do poli dle popisu vyse. Predem diky za rychlou odpoved

Pavel Lasák

Přidáno: 01.11.10 16:01

To Honza: Jsou odkazy odděleny středníkem, čárkou nebo jen mezerou?

Honza

Přidáno: 04.11.10 16:30

Ve zdrojove bunce je hodne textu a mezi nim odkazy na obrazky. Ukolem vzorce ma byt ty odkazy "vytahnout" a vlozit je do novych bunek ... Dekuji

Rosta

Přidáno: 09.11.10 22:04

Ahoj, mohl bych poprosit o radu? Jak pises vyse, fci KDYZ muzes pouzit vnorenim jen 7x. Chtel bych se zeptat jestli existuje jeste jine reseni pro neomezene mnozstvi. tj. existuje nejaka funkce nebo spojeni vice funkci abych mohl vybirat napr ze 100 podminek typu KDYZ? Moc diky za odpoved. Rosta

Pavel Lasák

Přidáno: 11.11.10 18:13

To Honza: Odpovídal jsme emailem.

Pavel Lasák

Přidáno: 11.11.10 18:14

To Rosta: použít více sloupců po 7 podmínkách a z těch kompilovat podmínkou v dalším sloupci. Chtělo by to prakticky příklad ať se nad tím dá zauvažovat jaké řešení použít. Nebo tento úkol řešit pomocí databáze.

petr

Přidáno: 21.11.10 07:45

Dobrý den web se mi moc líbí.Dobré rady , ale přesto nemůžu něco dát dohromady: vzorec do sloupce o kolik překročil průměrnou hodnotu. Mam hodnotu třeba 5000, průměrná hodnota všech sloupců je 2500, a já potřebuji do toho sloupce zadat o kolik je ta hodnota vyšší než ta průměrná ( měla by být +2500)pokud je větší jak nula aby se v okně zobrazila,pokud ne tak okno bude prázdné. Předem děkuji za radu

Pavel Lasák

Přidáno: 26.11.10 18:44

To Petr: Použít funkci KDYŽ.

Marťas

Přidáno: 29.01.11 21:07

Dobrý den, prosím o radu. Mám seznam jmen a dva úkoly: 1. V daném sloupci určete počet jmen začínajíci písmenem L. 2.V daném sloupci určete počet jmen s písmenem a nebo e. Zkoušela jsem kombinaci ZLEVA, COUNTIF atp, ale nějak na to nemůžu přijít... Předem děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 02.02.11 20:09

To Marťas: ad1) Do dalšího sloupce pomocí ZLEVA vybereš první písmeno. Pak do dalšího sloupce podmínku s KDYŽ písmeno = L dej "1" . Na konci tohoto sloupce SUMA.

Radek

Přidáno: 17.02.11 14:06

Zdravím, moc bych prosil o radu. Mám 2 sloupce čísel(cca 7000 řádků). Hodnotám v prvním sloupci odpovídá, vždy daná hodnota v druhém sloupci. O co mi jde: Pokud budou náhodou některá čísla v prvním sloupci stejná, rád bych udělal průměr z jim odpovídajích hodnot v druhém sloupci a vypsal ho do třetího sloupce. Zkoušel jsem vše popsat fcí když, ale zatím marně. Díky

Radek

Přidáno: 17.02.11 14:16

Ještě jsem zapomněl. Pokud čísla v prvním sloupci nebudou stejná, potřeboval bych do třetího sloupce vypsat jim odpovídající hodnoty ze sloupce druhého.

Pavel Lasák

Přidáno: 17.02.11 19:31

To Radek: Udělal VBA kód. Seřadit čísla podle velikosti dle prvního sloupce. Pokud je v dalším řádku jiné číslo opiš ze sloupce dvě. Pokud je stejné tvoř průměr doku jsou čísla v sloupci jedna stejné.

Radek

Přidáno: 17.02.11 20:30

Díky za odpověď, byť mi moc nepomohla - s VBA nejsem ani trochu kamarád. Nějak jednodušeji přez vzorce/funkce se k výsledku nelze dostat?

Pavel Lasák

Přidáno: 18.02.11 07:07

To Radek: Pro 7000 hodnot to nevidím moc reálně. Funkce SVYHLEDAT pomůže najít opakující se čísla, ale nemám nápad jak to udělat jednoduše.

Honza

Přidáno: 18.02.11 22:43

To Radek: Použijte souhrny (E2007-10 - pás karet Data-Souhrn, E2003 - Data-Souhrny), VBA není nutný. Data seřaďte podle prvního sloupce, v prvním řádku (nad sloupci) by měl být text (pojmenování sloupce). Dále v souhrnech nastavte "U každé změny" v prvním sloupci "Použít fci" průměr a přidat do sloupce druhého. Pokud je třeba mít průměry opravdu ve třetím sloupci, využijte fci KDYŽ.

Honza

Přidáno: 18.02.11 23:00

To Marťas: Databázovou fcí DPOČET2, seznam jmen (=databáze) musí mít nad sebou pojmenování (např. Jména). Vedle si vytvořte kritéria do dvou řádků. První řádek obsahuje stejné pojmenování (např. Jména) a druhý řádek L*. Vložte fci POČET2, databáze je celá tabulka jmen (včetně popisu Jména), Pole je jen buňka "Jména" a kritéria jsou Jména a L*. Pro druhý dotaz použijte kritéria *a* pro zjištění jmen s písmenem "a" a kritéria *e* pro zjištění jmen s písmenem "e", součtem zjistíte výsledek. (Případně jména obsahující "a" i "e" současně - *a*e*).

Honza

Přidáno: 18.02.11 23:15

To Marťas: Případně textovou fcí HLEDAT, pokud vrací číslo, tak písmeno obsahuje /*=HLEDAT("a";buňka se jménem;1)*/, pak například fcí COUNTIF zjistit počet, =COUNTIF(oblast čísel, které vrátila fce HLEDAT;">0"). Chybová hlášení je množné ošetřit fcí KDYŽ v kombinaci s informační fcí. (např JE.CHYBA).

Pavel Lasák

Přidáno: 19.02.11 07:16

To Honza: Děkuji za dobré rady.

stipko

Přidáno: 02.03.11 08:43

Prosím o radu. Mám zoznam, ktorého položky sa skladajú z mena (A a B) a datumu bunka C1 pracuje s funkciou Ověření dat ako Zoznam. bunka A1 si preberá hodnotu z C1 funkciou KDYŽ. Malo by to fungovať tak, že keď na C1 vyberiem A 02.05.2011, tak v A1 sa vyplní A. Ak vyberiem B 03.05.2011, tak B, A 06.05.2011, tak zase len A. Je to jednoduché, ak by tam neboli dátumy. Ako sa dá dať do podmienky, že datum je len "ocásek" . Díky

Pavel Lasák

Přidáno: 02.03.11 18:02

TO stipko: Úplně přesně jsem nepochopil dotaz.

stipko

Přidáno: 07.03.11 12:45

Mám zoznam, (napr. bunky A5 až A20), kde bunky majú hodnotu A a datum, alebo B a datum, ďalšia zase A a iný datum atď. V bunke C1 je Ověření dat kde sú hodnoty zoznamu A5 - A20. Tj. v C1 si vyberám zo zoznamu napr. B 07.03.2011. Potom mám bunku A1, kde by mala byť funkcia KDYŽ. Tá by mala fungovať tak, že keď v C1 je vybraná hodnota A 06.03.2011, tak v A1 bude A, keď sa vyberie v C1 A 07.03.2011, tak v A1 bude zase A. Ale keď vyberien B 07.03.2011, tak v A1 bude B. To znamená, že A a B sú ako podmienky a zvyšok (v tomto prípade datum), je niečo, čoho by si funkcia nemala všímať.

vasek

Přidáno: 07.03.11 23:47

Umi excel udelat bitovy logicky soucet dvou cisel napr 0x11 & 0x18 = 0x10 <=> 17 & 24 = 16 dik za radu

Pavel Lasák

Přidáno: 08.03.11 20:23

To Stipko: Použijte funkci ČÁST kde si vyberete první znak a ten se bude funkci KDYŽ porovnávat.

Pavel Lasák

Přidáno: 08.03.11 20:28

To Vašek: Zajímavá otázka, odpověď bohužel nevím.

stipko

Přidáno: 14.03.11 20:46

Díky za odpoveď. Funguje to. Mám ešte otázku: Ako nastaviť vo funkcii KDYŽ aby Podmínka bola vždy PRAVDA. Zatiaľ som nedokázal vysledovať, prečo sa pri zadaní Podmínky prepína hodnota na PRAVDA al. NEPRAVDA. Podmínka je napr.: I6="A" niekedy je na konci PRAVDA a niekedy NEPRAVDA.... ???

wawat

Přidáno: 21.08.11 10:43

ahoj mám prosbu. stvořil jsem si evidenci odpracovaných hodin. tak že mám řádek: od-do denní/od-do noční a poznámku kde. například objekt jedna, objekt dvě. sečte se mi počet odpracovaných ve dne, v noci a celkový součet. ale já bych potřeboval tyto součty ještě rozdělit na objekt jedna objekt dvě a tak podobně. domníval sem se, že použiju funkci "když" ale zamotal sem se do toho tak, že nevím kudy kam. prostě potřebuji aby to sečetlo všechny hodnoty kde je napsaná poznámka "objekt jedna" a všechny hodnoty kde je napsaná poznámka "objekt dva" díky za radu jirka wawat@seznam.cz

Martin

Přidáno: 31.08.11 10:46

Ahoj, potřeboval bych ze sloupce A, který obsahuje přes stovku různých číselných hodnot (145, 1250, 156 atd..) vypsat do sloupce B ty hodnoty které dávají konkrétní součet (např. 12300). Z nepoužitých hodnot ve sloupci A pak vypsat do sloupce C hodnoty které dají jiný konkrétní součet atd.. Dá se na to nějakým způsobem použít funkce KDYŽ v kombinaci s funkcí SUMA? Díky!

Pavel M.

Přidáno: 01.09.11 12:22

Zdravím. Potřeboval bych vložit za druhou pozici zleva v Excelu v čísle 123456 pomlčku. Nevíte jak na to? Díky P.

Pavel Lasák

Přidáno: 01.09.11 19:26

To Martin: Samozřejmě lze použít funkci KDYŽ

Pavel Lasák

Přidáno: 01.09.11 19:28

To Pavel M. Použít funkce DÉLKA, ZLEVA, ZPRAVA, CONCATENATE. Popis v článku: http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/

Víťa

Přidáno: 08.09.11 14:22

Zdravim. potreboval bych pomoct s funkci kdyz. mam dva sloupce. V jednom je čas ve formatu HH:MM s nim je nastaven i format bunky na stejny casovy format. v druhem sloupci mam vzorec: =KDYŽ(B7>18;"N";KDYŽ(B7>14;"O";KDYŽ(B7>6;"R"))) ale hazi mi to NEPRAVDA. Nejspis bude chyba ve formatu bunky. Ale po nahrazeni B7>14 za B7>14:00 hodi vzorec chybu. mate napad co s tim? me uz trosku dochazi napady.

Pavel Lasák

Přidáno: 08.09.11 17:39

To Víťa: Komplikaci je, že čas je udáván jako číslo 0 až 1. Doporučuji místo hodnot ve vzorci "18" odkazovat na buňku tj. =KDYŽ(B3>C3;"N";KDYŽ(B3=C4;"O";KDYŽ(B3=C5;"R"))) , kde v buňce C3, C4, C5 bude požadovaná hodnota ve stejném formátu HH:MM.

Víťa

Přidáno: 14.09.11 09:29

super funguje to. akorat jsem musel pridat jeste jeden argument pro ukonceni nocni smeny, ale hlavne ze to funguje. diky

Honza

Přidáno: 20.09.11 11:01

Ahoj, potreboval bych poradit. Zapisuji v Excelu soubor urcitych cisel a potrebuji aby zacinala 0 (napr. 070211, 090501 apod.). Excel mi však automaticky upravuje cisla tak, ze umaze nulu na zacatku. Jak mohu toto vyresit? Mockrat dekuji za radu, Honza.

Pavel Lasák

Přidáno: 20.09.11 17:39

To Honza: Ve formátu Druh - vlastní. A do pole Typ zadat 000000 a je hotovo.

David

Přidáno: 09.10.11 08:28

Ahoj, potřebuji pomoc. v Excelu potřebuji zjistit, kolik nul mají všechna čísla vypsaná od 1 do 222 222 222. Už mám vyplněno, ale jak zjistit KOLIK nul tam je? On mi pouze vypíše jejich umístění v tabulce. Děkuji, David

Pavel Lasák

Přidáno: 09.10.11 16:32

To David: Druhý sloupec vzorec, rozkopírovat od 1 až po 222 222 222 a na konci použít SUMA =DÉLKA(A1)-DÉLKA(DOSADIT(A1;"0";""))
Nebo použít jeden maticový vzorec v buňce A1 (nezapomenout stisknout CTRL+SHIFT+ENTER) :) =SUMA(DÉLKA(A2:A222222223)-DÉLKA(DOSADIT(A2:A222222223;"0";"")) Dále pak v A2 až A222 222 223 čísla PS: Zajímavý dotaz, nejde o nějakou školní úlohu? :).

David

Přidáno: 11.10.11 19:04

To Pavel: Ano, ale na tento způsob řešení jsem přišel sám, Vy jste mi pouze poradil jak to provést :) PS: Excel bohužel umí "pouze" kolem 10 000 000 sloupců, takže to musím udělat pro každých ´deset milionů zvlášť?

Pavel Lasák

Přidáno: 11.10.11 20:36

To David: Tak rozšířit matici. Třeba v příští verzi Excel bude řádku v miliardách :)

David

Přidáno: 12.10.11 19:16

To Pavel: Ale více jak těch deset milionů málokdo využije, radši by tu funkci mohli zakompenzovat do vyhledávání, to by jistě bylo užitečnější...

Pavel Lasák

Přidáno: 13.10.11 16:43

To David: Vylepšení co by mohli udělat v Excelu je mnoho. Třeba lepší práci komplexních čísel v maticích.... atd.

Ertz

Přidáno: 26.11.11 20:49

Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak v časových hodnotách odečíst půlhodinu a při více jak 10 hodinách hodinu celou od výsledného času. Např. začínám v 8:00 končím v 16:00 tedy pracovní doba je 6 hodin v té mám půlhodinovou přestávku. Zkoušel jsem to přes KDYŽ a téměř se mi to povedlo přes desetinné číslo (jak jsem to napsal si již nevzpomenu), ale vím, že když jsem to postupně měnil odečetl jsem buď 29 a nebo 31 rovných 30 minut mi prostě nešlo.

ertzy@gmail.com

Přidáno: 26.11.11 21:21

pardon jsem se uklepl :) "Ertz"

ertzy

Přidáno: 27.11.11 09:41

tak koukám že už na mě bylo fakt pozdě :D e-mail je ertzyx@gamil.com děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 27.11.11 13:51

To ertzy: Více o funkcích datum a čas jsme popsal: http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-teorie/, http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/, http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas/ Není ten email ertzyx@gmail.com ? :)

alexx

Přidáno: 04.12.11 14:18

Dobrý den, prosím jak zapsat: a1>b1 a součastně a1>c1 zobrazit X ; nebo b1>a1 a součastně b1>c1 zobrazit Y ; nebo c1>a1 a součastně c1>b1 zobrazi

Pavel Lasák

Přidáno: 04.12.11 20:44

To Alexx: Použít funkci A a KDYŽ =KDYŽ(A(A1>B1;A1>C1);"X";"NE") atd.

Alexx

Přidáno: 05.12.11 14:02

Díky, funguje to perfektně, nemohl jsem přijít na to jak vnořit funkci A

bupredik

Přidáno: 02.01.12 23:33

Excel: Dobrý den, já bych chtěl poprosit o následující řešení. Mám několik buněk, které mají dvě různé barvy a v těchto buňkách jsou "natvrdo" napsány různé číselné hodnoty. Nyní, když do jiné samostatné buňky napíšu určité číslo, tak bych potřeboval, pokud je toto číslo i v některé z prvně uvedených a podbarvených buněk, aby tato buňka změnila svoje podbarvení (nebo jeho intenzitu), případně aby byla překryta nějakým barevným objektem, např. čtverečkem, elipsou, kruhem či jiným. Tento objekt by měl samozřejmě jinou barvu (pro všechny buňky s nalezeným číslem shodnou) a byl by částečně průhledný. V nouzi nejvyšší by stačilo, aby se v nalezené buňce změnila barva čísla, případně jeho styl, např. tučnost, podtržení a pod.. Díky za případné řešení. b. PS: Jelikož zde není příslušné zaškrtávací okénko, prosím o případné řešení na můj mail: jpgpno@volny.cz Díky.

Pavel Lasák

Přidáno: 03.01.12 15:58

To bupredik: třeba někdo z čtenářů odpoví.

RadkaB.

Přidáno: 04.01.12 17:11

Dobrý den. Prosím o radu.Při použítí funkce KDYŽ potřebuji aby v případě,že je výpočet NEPRAVDA, zůstala buňka úplně prázdná.Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 04.01.12 17:59

To RadkaB: tj. aby v ni nebyl ani vzorec?

Macík

Přidáno: 29.01.12 15:27

Zdravím prosím o radu jak vložit "seznam" do vzorce "když".. jestli je to vůbec možné :-) Díky.

Pavel Lasák

Přidáno: 29.01.12 16:42

To MAcík: Co myslíte pod pojemem "seznam"? Můžete vytvořit vnořený příkaz např.: =KDYŽ(Průměr>89;"A";KDYŽ(Průměr>79,"B";KDYŽ(Průměr>69;"C";KDYŽ(Průměr>59;"D";"F"))))

Macík

Přidáno: 29.01.12 16:49

Seznamem myslím pojmenovaný sloupec s určitýma hodnotama. Příklad... do buňky A5 když napíši Praha... chci aby v buňce B5 se mi objevil rolovací seznam pražských ulic(který mám na jiném listu) z kterého můžu vybrat jednu hodnotu.

Pavel Lasák

Přidáno: 29.01.12 19:02

To Macík: Dopoučoval bych vyžít ověření dat http://office.lasakovi.com/excel/data/ms-excel-overeni-dat/ v nastvení zvolít seznam.

Macík

Přidáno: 31.01.12 08:30

Dobrá díky, mrknu a pokud bude třeba ještě se ozvu.Nevím jestli toho nechci po excelu bez makra moc :D

Macík

Přidáno: 31.01.12 13:28

Tak bohužel, ani tohle mi nepomohlo. Nebylo by možné zaslat někam příklad, ať si lépe rozumíme?Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 31.01.12 18:29

To Macík: O víkendu připravím a zveřejník ukázku ke stažení.

Milan

Přidáno: 02.02.12 13:01

Ahoj, prosím o radu. Jak udělám rozdíl hodnot v buňkách ve sloupci, pokud používám filtr. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 02.02.12 17:18

To Milan: Nerozumím otázce, můžeš vysvětlit. Filtrem vybereš řádky, které splňují podmínku a rozdíl kterých hodnot?

Honza

Přidáno: 06.02.12 19:25

Zdravím, mám dotaz. Představte si, že mám tabulku s 6-ti sloupci. První 2 sloupce jsou hodnoty 10 - 100. Další 4 sloupce jsou určité hodnoty, které se vážou na první 2 sloupce. Např. sloupec 1 - šířka, 2 - délka a sloupce 3 - 6 různé hodnoty obsahů (vím, že existuje jenom jeden obsah pro daný obrazec, ale počítejme s tím, že můžou být 4 různé hodnoty). A já potřebuji udělat vedle této tabulky menší tabulky, kde se mi po zadání jakékoli hodnoty ze sloupce 1 a hodnoty ze sloupce 2 vypočítá součet těch dalších 4 sloupců - tedy celkový obsah po součtu těch 4 různých obsahů. Jak na to? Děkuji moc za pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 06.02.12 22:24

To Honza:zadané hodnoty ze sloupce 1 a 2 jsou na stejném nebo různých řádcích? Jsou čísla v prvním sloupci seřazená? Hodnoty 10 - 100 jsou jedinečné nebo se mohou opakovat?

Honza

Přidáno: 07.02.12 07:14

Jsou na stejných řádcích, jedná se o tabulka řekněmě s deseti řádky a 6-ti sloupci. Hodnoty nejsou ale mohou být seřazeny vzestupně a mohou se opakovat, jak v prvním, tak ve druhém sloupci.

Pavel Lasak

Přidáno: 07.02.12 19:15

to Honza: ktery radek se pak ma secist kdyz zadam 11 ktera se vyskytuje ne trech mistech? ktery radek vybrat ten prvni nalezeny?

Honza

Přidáno: 07.02.12 20:28

Ideální by bylo aby se někde bokem kde se zadají parametry těch prvních dvou sloupců zobrazily součty jednotlivých řádků, které těmto parametrům vyhovují. Tzn, že když zadáš z prvního sloupce 11, která je tam 3x a z druhého sloupce 10, která se u 11 vyskyteje 2x, tak aby to zobrazilo součty všech řádků, kde vyhovují tyto hodnoty ze dvou prvních sloupců.

Macík

Přidáno: 16.02.12 12:30

Jen se chci zeptat, protože se neorientuji na tomto webu, už byl někde dán ten příklad pro mně? Děkujiii

Pavel Lasák

Přidáno: 16.02.12 14:53

To Macík: Ke stažení zde: http://office.lasakovi.com/excel/data/ms-excel-overeni-dat/excel-overovani-dat-seznamy.xlsx nebo přímo v článku o ověřování dat http://office.lasakovi.com/excel/data/ms-excel-overeni-dat/

Macík

Přidáno: 17.02.12 18:29

Dobrý den, děkuji, tohle chápu. Jen jsem chtěla zjistit jestli to jde rozšířit např. zadat ze seznamu "pondělí" do jednoho sloupce, dejme tomu "B" který má tento seznam nastaven ale vedle v sloupci "C" by vzhledem k vybrané hodnotě ze sloupce "B" bylo na výběr ze seznamu pro tuto hodnotu(podělí)např. schůzka, ředitel, prezentace,.....

Pavel Lasák

Přidáno: 17.02.12 20:50

To Macík: Jde, využít makra, kdy na základě výběru v A1 a buňky B1, bude vytvořen dynamický seznam. Jelikož v buňce A2 může být úterý a při kliku na B2 bude požadavek na výběr posilovna, ryby, golf. Jak to udělat pouze pomocí funkcí mě nenapadá.

Macík

Přidáno: 19.02.12 19:45

Děkuji, makro bohužel neovládám. Velká mezera kterou je nutno zaplnit. Děkuji Vám každopádně za rady.

marlon.cv@seznam.cz

Přidáno: 01.04.12 16:40

Přeji hezký den, potřebovala bych radu.. Jakou funkci a jak mám použít na vytvoření následující tabulky? : V levém sloupci mám měsíce roku, od ledna do prosince. V druhém sloupci hodnoty produkce v daném měsíci s tím, že jsou zde uvedeny pouze do března. A tabulka má být schopna spočítat průměrnou hodnotu produkce v prázdných buňkách tak, aby celkový součet produkce za daný rok činil např.: 800 000,-. Tabulka by se mi tedy měla sama vyplnit čísly, které odpovídají průměrné produkci v následujících měsících tak, aby součet byl oněch 800 000,- Nedokáži na to přijít, vždy jsem si totiž myslela, že excel nedokáže pracovat s buňkami, kde nic není. Moc děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 02.04.12 18:18

To marlon.cv@seznam.cz: Doplnit další sloupec a použít funkci KDYŽ odkazující na sloupec předchozí. Tj. prázdná buňka vlož průměr

Lukáš

Přidáno: 14.04.12 17:06

Ahoj,potřebuji poradit. Ve sloupci A mám vložený datum 1.1.2012 ve sloupci B mám komentář ve sloupci C je přes funkci vložen aktuální datum A já potřebuji aby se ve sloupci D zobrazil komentář k aktuálnímu datu předem díky za pomoc

Pavel Lasák

Přidáno: 14.04.12 20:25

TO Lukáš: Použít logickou funkci KDYŽ http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/

Lukáš

Přidáno: 15.04.12 10:28

OK dík, mě se jedná ale o upřesnění. Jak upravit vzore pro funkci KDYŽ aby ze sloupce A kde je v jednotlivém řádku jiný datum a ve sloupci B ke každému datu jiný popisek a ve sloupci C je aktuálni datum, tak bych potřeboval aby v ve sloupci D v jedne buňce se zobrazil popisek ze sloupce B právě k aktuálnímu datu, =KDYŽ(C1=A2;B2;0) pro první řádek by mi to fungovalo ale jak dál? sorry že otravuju ale zasek jsem se na tom

Pavel Lasák

Přidáno: 15.04.12 17:53

To Lukáš: Pro další řádek =KDYŽ($C$1=A3;B3;0), nebo použít vyhledávací funkce SVYHLEDAT pokud jsem zadaní pochpil jinak. http://office.lasakovi.com/excel/funkce/funkce-vyhledavaci-svyhledat-vvyhledat/

Lukáš

Přidáno: 15.04.12 19:48

Ahoj, díky moc už to mám, pomohla funkce SVYHLEDAT

Will

Přidáno: 20.04.12 14:03

Ahoj, potřeboval bych poradit jak v Excelu porovnat tabulky. Tabulka 1 má výchozí data, tabulka 2 má data novější a některé hodnoty jsou vyšší. tabulka 3 má ještě novější data a některé hodnoty vyšší než tabulka 2. Jak nastavit to, aby se mi v tabulce 2 např. barevně odlišilo, které hodnoty se změnily oproti tabulce 1, pak to samé v tabulce 3 k datům tabulky 2. Díky moc za pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 21.04.12 15:33

To Will, použít funkce KDYŽ a podmíněné formátování http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani-2010/

Jirka

Přidáno: 26.04.12 22:41

Ahoj potřebuji seřadit čísla v řádku, vím, že když zadám seřadit a filtrovat => vlastní řazení => ..... tak mi to stejně se řadí jenom jeden řádek z leva do prava... potřebuji takhle vychytat spoustu čísel a asi by mě z toho kleplo... prosím poraďte díky :-)

Jirka

Přidáno: 01.06.12 20:20

Ahoj, prosím Tě jsem uplnej amater. ve sloupci A mam pod sebe napsanou radu cisel (treba vic nez sto) a za boha nemohu prijit na to, jakou podminkou docilit, aby: pokud alespon jedno ze vsech tech cisel ve sloupci A bude rovno 5 (respektive pokud ve sloupci A bude alespon jedna 5), tak aby v bunce C1 bylo napsano treba "Ano" a pokud tam ta 5 nebude ani jedna, tak aby v C1 bylo "Ne". Da se to nejak vymyslet, nebo je to blbost...? Diky...

Pavel Lasák

Přidáno: 02.06.12 17:48

To Jirka: Použít funkci SVYHLEDAT popis této funkce včetně příkladů: http://office.lasakovi.com/excel/funkce/funkce-vyhledavaci-svyhledat-vvyhledat/

Jirka

Přidáno: 04.06.12 00:28

Děkuji, ale moc mi to nepomohlo. SVYHLEDAT je spíš na automatické doplňování údajů, co jsem pochopil... Poprosil bych o radu, jak nejlépe napsat vzorec pro B1: =kdyz(jakakoli bunka ve sloupci A=5;"Ano";"Ne") Děkuji.

Jirka

Přidáno: 04.06.12 00:43

Respektive: =kdyz(kdekoli v A bude 5;"Ano";"Ne") Moc by jste mi tím pomohl, pro mě je to neresitelne...

Pavel Lasák

Přidáno: 04.06.12 18:38

To Jirka: =KDYŽ((IFERROR(POZVYHLEDAT(5;A:A;0);0))=0;"NE";"ANO")

Jirka

Přidáno: 05.06.12 00:33

Bohužel mi to nefunguje - chyba:#NAZEV? Ale kdyten Váš vzorec upravím na: =KDYŽ(POZVYHLEDAT(5;A:A;0);"Ano";"Ne") začne mi to fungovat alespoň tehdy, když se v A někde 5 vyskytuje. Když se nevyskytuje, tak to píše chybu: #N/A Tak alespoň něco, děkuji za pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 05.06.12 16:33

To Jirka: Kterou verzi MS Excelu používáte? Můj příklad je testován na Excel 2010 a funkce IFERROR způsobí, že obejde výskyt chyby #N/A

Radek Teska

Přidáno: 12.06.12 22:07

ahoj, chci se zeptat - je pravda, že u funkce když je do sebe vnořeno jako argumenty maximálně sedm funkcí KDYŽ.Nebo se to dá nějak obejít - potřebuji chtěl bych použít vnořenou funkci když pro 20 argumentů. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 26.06.12 22:33

To Radek: Pouze u Excel 97 a 2003, u Exel 2010 a Exel 2007 už je vnořených 64

Jirka J.

Přidáno: 29.08.12 15:04

Prosím, mám dotaz: U starších verzí excelu šlo někde zaškrtnout, že se mají automaticky doplnit vzorce do oblastí sousedících s externími daty. Ne tak v 2010, nebo to neumím najít. Poradíte? Díky.

Pavel Lasák

Přidáno: 29.08.12 17:58

To Jirka J.: Zkuste http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/sprava-oblasti-externich-dat-a-jejich-vlastnosti-HA010342675.aspx#BMspecify_how_new_data_is_added_to_an_e

jana B

Přidáno: 04.10.12 08:31

Dobrý den, prosím o radu. Mám tabulku, kde je v určitých sloupcích vložen rozevírací seznam a funkce (ty jsou ve skrytých sloupcích) a je na ně odkazováno (např. = H3). V případě vložení řádku mezi H2 a H3 se funkce v původním řádku H3 změní na H4 atd., ale do nového řádku H3 se funkce nenatáhne. Jde to nějak zajistit? Děkuji za pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 04.10.12 16:31

To jana B: pomocí VBA (makra)

jana B

Přidáno: 05.10.12 10:08

Dobrý den, nemůžete mi prosím poradit blíže. S makry nemám zkušenost. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 07.10.12 20:13

To jana B: Rád bych, ale pochopit makra je na několik hodin. Pošlete soubor na můj email, pokusím se pomoci.

MonikaK

Přidáno: 15.10.12 12:04

Hezké odpoledne, máme tabulku vytvořenou v Excel 2007, uloženou na síťovém disku. V souboru v jednom listu je použito Ověření dat ze seznamu odkazující na další list v daném stejném souboru. Do souboru přistupjí lidé s Excel 2007, i Excel 2010. Bohužel po uložení souboru v Excel 2010 je výběr ze seznamu pro lidi mající Excel 2007 pryč-tzn. lze zapsat jakýkoliv údaj. Tušíte jak se "vypínání" zbavit? Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 15.10.12 16:14

To MonikaK: Proč k tomu dohází nevím. Zkusím modelový příklad až se zítra dostanu k Excel 2007. Jako řešení mě zatím napadá: 1) VBA kód který po spuštění Excelu zkontroluje Ověření dat a pokud není tak jej vloží. 2) Všem nainstalovat Excel 2010

MonikaK

Přidáno: 15.10.12 17:40

Vážený pane Lasáku, děkuji za Vaši ochotu a čas. 2-je to "horší" řešení. Ještě podotknu, že ověření dat ve verzi 2007 a 2010 se "nevypne", pokud je Ověření dat ze seznamu odkazující na stejném listě, ve kterém se pracuje-tzn. seznam je v listě, ve kterém "vybíráme".

Pavel Lasák

Přidáno: 16.10.12 15:47

To MonikaK: Podle info na netu neumí 2007 správně odkazovat na další listy - zkoušel sjem to přes pojemnovanou oblast a to správně zobrazí Excel 2007. Teď jsem to otevřel ve 2010 a vše správně zobrazeno. Vložil v Excel 2010 ruzně durhy odkazu na další list a zítra znova zkusím v Excel 2007, které projde. Holt zajímavý problém.

Pavel Lasák

Přidáno: 17.10.12 06:54

To MonikaK: Na dalším listě musíte oblast pro seznam pojmenovat. Potom funguje ověření dat jak v Excel 2007 tak Excel 2010

MonikaK

Přidáno: 17.10.12 08:32

Vážený pane Lasáku, mockrát děkujeme za vyřešení našeho problému. Moc jste nám pomohl. Od kolegyň vyřizuju: že jste "zlatý, stříbný a platinový". Smekám před Vašimi znalostmi. Budu i nadále u vás "studovat". Mějte hezký podzim.

Pavel Lasák

Přidáno: 17.10.12 16:07

To MonikaK: Rádo se stalo. Já Vám i kolegyním také přeji krásný slunečný podzim (i zimu). Pro náhodné kolemjdoucí problém se týká ověřování dat popsaného v článku: Ověření dat - MS Excel 2010 (2007).

Aleš

Přidáno: 14.12.12 22:03

Dobŕy den Prośim Vás o ńasledující radu. Mám seznam lidí a seznam kuzů. Pak mám v excelu formulář do kterého vypisuji pod sebe ty kurzy u každého konkrétního člověka.. Jak udělat aby v tom formuláři se mi prázdna mista zapľnovala následujícím kurzem v pořadí pokud předchozí byl prázdný. Např. Když měl někdo z 7 kurzů 4, aby se mi na první 4 mista zapsaly ve formuláři ty kurzy a zbytek zůstal prazdný. Řešil jsem to funkcí když ale nejsem schopný postihnout všechny kombinace tak aby se mi psaly na první mista jen absolvování kurzy.

Pavel Lasák

Přidáno: 15.12.12 10:11

To Aleš: Jelikož nevím jak formuláře a tabulky vypadají odhaduji že může pomoci funkce SVYHLEDAT http://office.lasakovi.com/excel/funkce/funkce-vyhledavaci-svyhledat-vvyhledat/ případně využít VBA programování.

Vladimír Podhorský

Přidáno: 17.01.13 18:06

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je možné v E2007 vytvořit několik souborů (S1, S2 až Sn, které mají stejnou strukturu dat, jen data v některých buňkách jsou odlišná, další nadřízený soubor (NS1), který by z těchto podřízených souborů vytáhnul data určitých vybraných buňek (ve všech souborech S1-Sn by byly buňky vždy na stejném místě (např B2)) a provedl s nimi nějakou operaci? Součet apod. Vím, že je to klasický případ databáze, ale mám k dispozici pouze EXEL. Děkuji za odpověd i negativní. S pozdravem Vladimír Podhorský vladimi.podhorsky@mariuspedersen.cz

Pavel Lasák

Přidáno: 17.01.13 19:36

To Vladimír Podhorský: Pokud chápu dobře, tak tohle není problém. V jednodužším provedení by ani se nemusela používat makra VBA. PRo složitějšá bude vhodné nasazení VBA jež je součásti Microsoft Excelu. Email odeslán.

Vladimír Podhorský

Přidáno: 18.01.13 14:09

To: Pavel Lasák Děkuji za odpověď. S pozdravem Vladimír Podhorský vladimir.podhorsky@mariuspedersen.cz

Kristýna

Přidáno: 21.01.13 20:05

Ahoj potřebuju poradit 11. Podle právního řádu České republiky existuje několik věkových hranic, po jejichž dovršení občan získává způsobilost k některým právním úkonům. Síť. 15 let – způsobilost k trestní odpovědnosti 18 let – volební právo 21 let – právo být volen poslancem PS ČR 40 let – právo být volen senátorem nebo prezidentem Určete dle vašeho data narození (použijte pro hodnocení pouze rok), zda jste výše uvedenou způsobilost již získali či v tomto roce získáte. ROK(DNES())-ROK(B7) Datum narození Hodnocení 1.1.1987 volební právo

Pavel Lasák

Přidáno: 21.01.13 21:51

To Kristýna: Možné řešení: Věková hranice funkce KDYŽ a CONCATENATE. Mám dotaz, určitě se jedná o školní příklad? Když jsem si úkol vypůjčil a vyřešil, tak bych rád odkázal na autora úkolu ;-)

Přidáno: 19.03.13 15:05

Zdravím, pomohla by mi rada ako urobit nasledovne: Mam tabulku s nasledovnymi udajmi nazov, adresa, suma v Eur. Vsetko je to pekne v riadkoch a stlpcoch akurat tie udaje boli kopcene z netu a sumu mi dava so slovom EUR avsak berie to ako text. Potreboval som to prepisat na cislo. Naparlo mi slovo EUR odstranit cez "text na stlpce" lenze ono to automaticky zarovnava vlavo a kedze sumy su roznych sifier takto si nepomozem. Dokonca ani oddelenie medzerou mi nepomoze, nakolko pri tisicoch je medzera. Nevie niekto poradit ako to urobit?

Tom

Přidáno: 19.03.13 15:11

Už som ten problém vyriešil takto: Oddelelil som text za desatinnou čiarkou, tak mi do ďalšieho stlca prešlo vždy dve čísla a EUR, následne som slovo EUR oddelil a desatinky, ktoré zostali som zarátal späť k číslu.

Martin

Přidáno: 20.04.13 17:57

Dobrý den, chci v seznamu zaměstnanců podle jména (sloupec A) sečíst všechny částky ke jménu příslušející (sloupec B). Když bude v "A" Novák 10x, tak se mi sečte 10 příslušných čísel z "C" Díky

Pavel Lasák

Přidáno: 20.08.13 16:31

To Martin: Využít matematickou funkci SUMIF.

lenka

Přidáno: 09.09.13 13:32

dobrý den,excel: na liste1 mám např.300řádku a 5 sloupečku ,list2 obsahuje propojených všech 300 řádků a jen 2 sloupečky,chci vložit na list1 nový řádek..co mám udělat aby mi ho automaticky přidal propojený i na list2?? a naopak když z listu1 nějaký řádek uplně vyjmu at se mi odstraní i z listu2 . děkuji Lenka

Lukáš

Přidáno: 12.11.13 00:09

Zdravím. Mám prosbu ohľadom logických funkcií IF a AND. Mám zadané v dvojrozmernom súradnicovom systéme súradnice Y a X dvoch bodov a potreboval by som vypočítať smerníky (uhly od rovnobežky s osou x po smere hodinových ručičiek po priamku, ktorá ich spája) a kvadrant.

Pavel Lasák

Přidáno: 12.11.13 17:17

To Lukáš: Tohle není otázkou logických funkcí, tohle je potřeba řešit matematickými (SIN, COS, ... záleží jak jsou hodnoty zadané).

Tomas U.

Přidáno: 12.11.13 20:48

Zdravím. Mám prosbu: potřebuji v tabulce, kam doplňuji prodejní data jednotlivých prodejců, vždy po doplnění dat o denních prodejích přidat tlačítko, které mi po kliku seřadí dle výsledků pořadí prodejců. Data budu každý den aktualizovat, pořadí prodejců se tedy může měnit. Díky moc za pomoc.

Dubák

Přidáno: 10.12.13 17:27

Dobrý den, v buňce C2 mám datum narození, v buňce E2 věk vypočtený vzorcem =DNES()-C2 , formát buňky je "rr" Potřeboval bych buňku E2 podmíněně formátovat tak, aby se měnilavýplň v případě že věk končí *9 (19,29,39,49,59,69,79,89,99,) Nevím si poradit. díky

Pavel Lasák

Přidáno: 11.12.13 18:25

Využít funkce KDYŽ a ZPRAVA. a podmíněné formátování http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani-priklady/

Karel Somogyi

Přidáno: 17.01.14 10:00

e-mail - karel.somogyi@ovbmail.cz Dobrý den potřeboval bych pomoci s hromadnou úpravou cen, kterou mám v jednom csv. ceny potřebuji vynásobit pomocí tohoto parametru: např. v okně B1 mám hodnotu 53,52 a tu potřebuji zvýšit dle tohoto parametru tak aby mi to fungovalo na všechny ceny. parametr: pokud je hodnota B1 v rozmezí 0 až 500 potom *1,5 pokud je hodnota B1 v rozmezí 500,01 až 1000 potom *1,4 pokud je hodnota B1 v rozmezí 1000,01 až 2000 potom *1,35 pokud je hodnota B1 v rozmezí 2000,01 až 5000 potom *1,3 pokud je hodnota B1 v rozmezí 5000,01 až 10000 potom *1,25 pokud je hodnota B1 v rozmezí 10000,01 až 50000 potom *1,2 předem díky za odpověď

Pavel Lasák

Přidáno: 17.01.14 17:23

To Karel Somogyi: Využít funkci KDYŽ.

Karel Somogyi

Přidáno: 18.01.14 14:21

to vím, ale nevím jak mám zapsat ty parametry k tomu - mohl by jste mi tu poslat jak to zapsat ?

Pavel Lasák

Přidáno: 18.01.14 15:51

To Karel Somogyi: Viz článek http://office.lasakovi.com/excel/funkce/kdyz-funkce-logicka-excel/

Martin

Přidáno: 18.01.14 17:14

Ahoj, prosím o radu, jakou funkci použít, popř. jak ji sestavit, když mám tabulku, ve ktré mám uvedeny body za jednotlivé disciplíny, např. běh 1000m za čas od 5:15 do 4:50 jsou 4 body, za čas 4:50 do 4:30 je 6 bodů za čas od 4:30 do 4:10 je 8 bodů, atd. Když napíši jméno žáka a čas, za který daný úsek uběhl, tak bych chtěl, aby se mi tam automaticky vložil příslušný počet bodu, tj. pokud uběhne 1000m za 4:18, aby mu bylo přiřazeno 8 bodů. Předem moc děkuji za radu a odpověď.

WX71

Přidáno: 07.02.14 11:00

Ahoj mám dotaz, pořádám turnaje a potřebuji aby mě v exelu fungovalo počítání bodů dle výsledků. Počítání skore n+ebyl problém ale výpočet bodů ano jelikož jsme našel jen způsob dvou variant nikoli více jak potřebuji. Představa je takováto např.: A1>B1=3 A1

WX71

Přidáno: 07.02.14 11:51

Omlouvám se za duplicitu ale není to celé: Ahoj mám dotaz, pořádám turnaje a potřebuji aby mě v exelu fungovalo počítání bodů dle výsledků. Počítání skore n+ebyl problém ale výpočet bodů ano jelikož jsme našel jen způsob dvou variant nikoli více jak potřebuji. Představa je takováto např.: A1 větší B1=3 A1 menší B1=0 A1 rovno B1=1 jde toto nějak řešit?

Pavel Lasák

Přidáno: 08.02.14 11:49

To WX71: Využít logicnou funkci KDYŽ http://office.lasakovi.com/excel/funkce/kdyz-funkce-logicka-excel/

Luděk

Přidáno: 21.02.14 06:56

Dobrý den, měl bych prosbu. Mam vytvořenou tabulku 1 sloupec kod zboži druhy sloupec výrobek,třetí sloup. materiál k vyrobě atd sloupců 15. a potřeboval bych na listu 2 udělat vyhledávání podle kódu aby se mi zobrazil celý řádek.Abych měl všechny sloupce odpovídající kódu

Pavel Lasák

Přidáno: 15.03.14 08:06

To Luděk: do dalších sloupců doplnit funkci SVYHLEDAT ,která se bude odkazovat na daný kód (ten předpokládám je jedinečný pro každý materiál)

FeithOne

Přidáno: 29.04.14 14:45

Ahoj, chci se zeptat na vnoreni funkce IF. Ma to delat to, ze kdyz IF najde v bunce retezec ktery potrebuji, tak napise urcity text. U tretiho vnoreneho IF pro BLA_3 mi to pise chybu #VALUE!. Vzorec vypada nasledovne: IF(FIND("BLA_1",A1,1)<1000,"XXX_1",IF(FIND("BLA_2",A1,1)<1000,"XXX_2",IF(FIND("BLA_3",A1,1)<1000,"XXX_3",0))). Po BLA_2 to funguje, kdyz pridam BLA_3 hledani, uz to vypisuje zminovanou chybu. Kdyz ale smaznu vse ostatni a necham jenom: IF(FIND("BLA_3",A1,1)<1000,"XXX_3",0) tak to funguje, takze to urcite neni zlou definici retezce ktery hledam. Nebo ma IF vseobecne problem s vic nez 2 vnorenimi? Predem mockrat dekuji za uzitecne informace, FeithOne

Petr

Přidáno: 17.06.14 16:59

Dobrý den, ve dvou sloupcích mám 2 nematematické podmínky (může-nemůže, ano-ne). Jakou funkci zvolit, abych je sjednotil ve třetím sloupci. Děkuji

Jojo

Přidáno: 24.06.14 14:14

To Petr: ak správne rozumiem otázke, Tak riešením je: =CONCATENATE(A1;B1) alebo =A1&B1

Jojo

Přidáno: 24.06.14 14:20

To Feith: Funkcie FIND: * Ak sa hodnota argumentu find_text nenachádza v hodnote argumentu within_text, funkcie FIND a FINDB vrátia chybovú hodnotu #HODNOTA!. To platí, aj keď A1 nebude obsahovať napr."BLA_1"

Pavel Lasák

Přidáno: 24.06.14 21:44

To Jojo: Děkuji za odpovědi.

Jojo

Přidáno: 25.06.14 11:03

To Martin: =KDYŽ(A1<=ČASHODN("4:30");8;KDYŽ(A1<=ČASHODN("4:50");6;4))

Jojo

Přidáno: 26.06.14 09:38

To Pavel Lasák: Rád :-)

tom

Přidáno: 07.07.14 11:51

dobrý den, mám tabuku 2 firmy X 2 sloupce, jedna z firem je napsána pod sebou 2x, přičemž údaje této firmy jsou v různých sloupcích. Jak odstraním duplicitu firmy (aby byla napsána jen 1x,tj.1 řádek) a současně dám její druhý údaj (z druhého řádku a z druhého sloupce) na stejný řádek jako je firma?? (Tj. bude zobrazena 1 firma s údaji ve dvou sloupcích.) (a pak ten druhý řádek s firmou vymažu jak?)

Petr

Přidáno: 01.08.14 09:34

Dobry den, marne hledam jak napsat rozhodovaci podminku pro graf. Mam urcity graf (krivku) tedy parametr X a Y a chtel bych rozhodnout po zadani techto dvou hodnot jestli se vysledna hodnota nachazi pod nebo nad krivkou. Dekuji za radu...

Pavel Lasák

Přidáno: 03.08.14 15:40

To Petr: Využít funkci KDYŽ (předpokládám, že rovnici pro křivku máte k dispozici). =KDYŽ(hodnota z rovnice křivky < hodnota bodu; "je větší"; "je menší enbo rovna")

Martin M

Přidáno: 21.10.14 13:57

mám dotaz: dá se do funkce když vnořit fce zleva? popř. jak se to zapisuje? chci udělat to když a=2, tak fce zleva vrátí 2 znaky..atd. díky

Jojo

Přidáno: 24.10.14 08:13

To Martin M: -- =KDYŽ(A1=2;ZLEVA(B1;2);"")

Vik

Přidáno: 14.12.14 17:15

Zdravím. Mám zadané v exceli dva stĺpce rôznych hodnôt. Do jednej bunky mám zrátať počet prípadov v ktorých sú hodnoty v jednom/druhom stĺpci väčšie /menšie ako nejaká hodnota. Pôvodne som na to použila funkciu COUNTIF a všetko bolo správne lenže mám za podmienku použiť na to funkcie IF a AND a s tým si už neviem rady.

Monika Bódyová

Přidáno: 17.12.14 15:55

Dobrý den, potřebovala bych vědět jakou funkci mám použít když potřebuju zjist. kolikrát je v tabulce napsáno denně a podobné údaje jak to mám udělat

Marta S

Přidáno: 23.12.14 10:37

to Monika Bódiová =COUNTIF(oblast_kterou_potřebujete;"denně")

Evelína

Přidáno: 02.02.15 17:05

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Potřebuji "vytahat" z různých listů celé řádky, které mají společné to, že v nich změním jednu buňku např. údaj se změní na větší než jedna. Tzn. aby na posledním listě byly zobrazeny pouze řádky, na kterých jsem změnila údaj na větší než jedna v různých listech a řadili se mi pod sebe. A pak ještě dotaz, lze nějakým způsobem uzamknout do buňky obrázek, aby mi to přečetl vzorec a bunku s obrázkem mi přenesl na jiný list? Moc děkuji za rady.

Emanuel

Přidáno: 10.02.15 10:26

Dobrý den, prosil bych radu k automatickému doplnění buněk + rozevírací seznam.

Mám dva listy.
1.list - 2 sloupce - kraj - rozevírací seznam, okres - rozevírací seznam. 2.list - 2 sloupce - seznam krajů, seznam okresů

Již mám nastavený v listu 1., rozevírací seznam pro každou buňku daných sloupců - v kraji, vyberu kraje, v okresech okresy - dle seznamu z listu 2.

Co potřebuji:
1) V případě že vyberu z rozevíracího seznamu kraj, v rozevíracím seznamu bych již potřeboval mít jen odpovídající okresy k vybranému kraji
2) Pokud doplním z rozevíracího seznamu okres, automaticky se doplní sousedící buňka kraje, dle kraje který odpovídá okresu.
Předem děkuji za pomoc

Pavel Lasák


Využít dynamických oblastí. Popsáno v samostatném článku Dynamické jméno oblasti.

Adéla

Přidáno: 12.02.15 15:50

Dobrý den, prosím nevíte někdo, jak udělat průměry vždy 4 čísel pod sebou v jednom sloupci a udělat z toho druhý sloupec? Poznámka: ve sloupci A mám 4 údaje pro každou hodinu a potřebuji tyto 4 hodnoty zprůměrovat a udělat nový sloupec B, kde bude vždy 1 hodnota pro každou hodinu Bez použití kontingence, jde to? Předem děkuji za pomoc.

Pavel Lasák


Jde využít například funkci POSUN.

Kateřina

Přidáno: 16.02.15 12:24

Zdravím, mohla bych se zeptat jak mám udělat když v listu 2 v F4 zaškrtnu odevzdáno, aby se mi to propsalo do listu 8 v G6? Lze to nějakým způsobem udělat? Děkuji.

Pavel Lasák


Nastavit odkaz ze zaškrtnutí do vhodné buňky ovládací prvky a pak se na tuto buňku odkázat přes =

Pokud jen zadáváš do buňky F4 křížek, tak využít funkci KDYŽ

Denisa

Přidáno: 08.05.15 20:36

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně výpočtu DPH (21%). Mám několik sloupečků, ale podstatné jsou pro mě asi 3. Ne v každém je nějaká hodnota. Někdy je ve sloupci S někdy T někdy U - jedná se o určité ceny. Potřebuji se zeptat jak vložit další sloupec, aby vypočítal DPH a věděl i podle kterého sloupce. Když v jednom není nic tak to počítat ze sloupce T a když tam není hodnota tak ze sloupce S apod. Doufám, že jsem to popsala alespoň trochu srozumitelně. Moc by mi to pomohlo. Děkuji předem.

Jarda

Přidáno: 20.08.15 18:29

to Denisa Pokud chcete přidat nový sloupec za sloupec U, musíte mít aktivní buňku ve sloupci V a v menu Vložit kliknete na Sloupec. Mezi sloupci U a V se vám objeví nový sloupec. DPH se může počítat podle tohoto vzorce =KDYŽ(JE.ČISLO(S2);S2*21%;KDYŽ(JE.ČISLO(T2);T2*21%;KDYŽ(JE.ČISLO(U2);U2*21%;0)))

Čárlí

Přidáno: 29.09.15 13:30

Dobrý den. Mám dotaz k funkci AND. Jako argumenty jsem použil obsah buněk, v nichž je vzorec. Jejich výsledek je PRAVDA, přesto výsledek AND je NEPRAVDA. Děkuji

Jarda

Přidáno: 01.10.15 08:34

to Čárlí Nevím jak máte zadané vzorce ani funkci AND, ale podle toho co píšete mohu říct, že je jedno jaký máte předchozí výsledek. Všechny podmínky co máte zadány v AND musí být PRAVDA jak jeden je NEPRAVDA tak výsledek je NEPRAVDA. Chybu bych hledal v podmínkách AND a výsledcích, které AND porovnává. Více v odkazu http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/#A

Radek Zikmund

Přidáno: 23.11.15 21:42

Dobrý den, potřeboval bych poradit jaký napsat vzorec pro výpočet jen buněk se záporným číslem. Vzorec by měl být něco jako: Pokud je v buňce T7 číslo menší než NULA, bude v buňce T8 výsledek 35 krát T7 Ale potřebuji takový vzorec, který naklonuji do všech buněk a bude tedy ignorovat všechny ostatní nezáporná čísla ve sloupci.. Nevím jestli je to srozumitelné , ale jestli se tím prolouskáte a poradíte, budu moc rád, zkušenosti s excelem mám opravdu malinké.. Děkuji

Jarda

Přidáno: 25.11.15 12:29

to Radek Zikmund Do buňky T8 vložte tento vzorec =KDYŽ(T7<0;35*T7;0) Nevím co má zobrazovat pokud číslo v buňce T7 bude větší než nula,proto jsem do vzorce na posledním místě vložil nulu. Vzorec můžete kopírovat za pravý spodní okraj aktivní buňky.

Petr

Přidáno: 25.11.15 14:19

Ahoj, peru se s jedním problémem (jak v klasickém Excelu tak v tabulkách Google). Nastíním zde příklad: Sloupec B obsahuje jména (Karel, Jakub, ..), sloupec C počet hodin a ve sloupci D potřebuji udělat jednoduchý součin C*koeficient (koeficient aby se měnil podle jména). Sloupec D mi dělá problém. Nevím zda a případně jak použít funkce OR a IF. Díky moc za radu

Jarda

Přidáno: 26.11.15 12:44

to Petr Dá se použít do D2 např.: =KDYŽ(B2="Karel";C2*2,5;0) nebo =KDYŽ(B2="Karel";C2*2,5;KDYŽ(B2="Jakub";C2*1,3;0)) takto můžete pokračovat. Více v odkazech: http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/ http://office.lasakovi.com/excel/funkce/kdyz-funkce-logicka-excel/

Petr

Přidáno: 01.12.15 23:04

to Jarda: Díky moc :) Už to za mě počítá. Miluju Excel, vážně to usnadní člověku život. Jsem samouk, ale tenhle web je veliká pomoc!

Zdeněk

Přidáno: 08.01.16 12:44

Dobrý den. Měl bych dotaz: v buňce A1 je číslo (např. počet kusů). V buňce B1 je jiné číslo (např. jednotková cena za kus). V buňce C1 je vzorec „=A1*B1“ (výsledek). Potřebuji mít uvedeno v buňce B1 text „DOPLNIT“ (jako návod) a takovou tabulku dát k dispozici k vyplnění, s tím že NECHCI, aby v buňce C1 figuroval text „#HODNOTA!“ (jako upozornění, že v buňce B1 má být uvedené číslo). Chci, aby buňka C1 byla prázdná (bez uvedeného textu) a aby se doplnilo číslo (výsledek) v buňce C1 poté, co bude do buňky B1 doplněno číslo. (Vzhledem k tomu, že třeba z deseti řádků jsou jen 4 aktivní (ne za sebou, resp. pod sebou), nemohu text „DOPLNIT“ dát nahoru (nad sloupec, aby tím bylo řečeno, že všechny buňky pod tímto textem je třeba „DOPLNIT“), protože ne všechny buňky potřebuji (od někoho) doplnit – chci, aby někdo doplnil číslo (jednotkovou cenu) např. ve 2. ,4., 7. a 9. řádku. Jestli existuje řešení, tak za něj předem moc děkuji.

Zdeněk

Přidáno: 08.01.16 13:13

Dobrý den. Měl bych dotaz: Lze docílit toho, aby se při vynásobení dvou čísel nezobrazoval v buňce, kde bude (později) uvedený výsledek, text: „#HODNOTA!“ (automaticky doplněný programem) – a to v okamžiku, kdy v jedné z buněk, ve které bude později uvedené (někým jiným než mnou) dané konkrétní číslo, ale do doby, než tam to číslo někdo uvede, tam bude figurovat návod – a to text: „DOPLNIT“? (Tj. předcházející dotaz – z 8.1.2016 z 12:44 hod. – snad srozumitelněji). Děkuji za případnou odpověď.

Jarda

Přidáno: 09.01.16 07:52

to Zdeněk Text #HODNOTA! se bude zobrazovat v případě, že buňka B1 bude viditelně prázdná, ale ve skutečnosti byl v buňce B1 zmáčknut 1x mezerník. Pokud v B1 mezeru smažete výsledek v C1 bude 0 nebo 0,00 (podle formátu buňky). Text "DOPLNIT" v B1 být nemůže, protože jakou-koliv hodnotou by se přepsal i kdyby v buňce byl vzorec. Může být v C1 kde výsledek je vypočten vzorcem a jinak se do buňky nic nevkládá. Vzorec v C1 může být =KDYŽ(JE.ČISLO(B1);A1*B1;"DOPLNIT") nebo =KDYŽ(JE.ČISLO(B1);A1*B1;"DOPLNIT B1").

Zdeněk

Přidáno: 10.01.16 10:54

Děkuji Jardovi, ale bohužel to neřeší úplně můj problém. Právě v buňce B1 potřebuji mít text – např. „DOPLNIT HODNOTU“ nebo „DOPLNIT JEDNOTKOVOU CENU“, nikoli v buňce C1. Je to jako když mám dotazník a v místě, kde mám doplnit „jméno a příjmení“, právě v tom místě je tento text uveden. Nikoliv v jiném sloupci. Když v dané buňce doplním „Josef Novák“, zmizí návod - „jméno a příjmení“. Nebo jinak: měl jsem za to, že by mohlo jít v excelu pracovat ve vrstvách – běžně pracuji v režimu, kdy: když (někým) doplněná hodnota je v souladu s podmínkou, kterou jsem nadefinoval, podbarví se zeleně, když není v souladu, doplní se podbarvení buňky červeně. Myslel jsem to např. tak jako ve videu – že v jedné vrstvě (stopě) je mluvené slovo, ve druhé hudba, ve třetí zvukové efekty… Když smažu nebo vyruším hudbu, ostatní zůstane – nezlikviduji mluvené slovo ani zvukové efekty. (Tím jsem myslel jako že když bude v buňce mnou uvedený text „DOPLNIT JEDNOTKOVOU CENU“, že by někde v další vrstvě mohl zůstat jiný parametr (třeba vzorec nebo...). Další věc: když bych potřeboval takto nadefinovat sto položek, nemohu žádným způsobem zkopírovat (ani „popotáhnout“) formát - u všech ostatních položek by také bylo B1. (Někdy potřebuji sto položek po sobě jdoucích, někdy jen např. 1., 3., 7., 9., 12., …). Ta myšlenka s nadefinováním podmínky do C1 je dobrá (SUPER), ale když jsem to vyzkoušel dle výše uvedeného návodu, tak to bohužel není přesně to, co potřebuji. Největší problém ale vidím v tom, že text (např. „DOPLNIT JEDNOTKOVOU CENU“) potřebuji mít právě v B1 (následně např. v B3, B7, B10…), nikoliv někde jinde. Když ten, kdo má sloupec „B“ doplnit (ale ne celý, ale jen např. v buňkách B1, B3, B7, B10) musí mít 'návod' právě v místě, kde má hodnotu doplnit, nikoliv někde jinde. Takové je zadání. Za případné řešení předem děkuji.

Zdeněk

Přidáno: 14.01.16 08:42

K problému zobrazení (resp. nezobrazení) hlášky: „#HODNOTA!“ v buňce „C1“ v případě zadání textu do buňky „B1“, kde následně bude doplněno číslo: namísto jednoduchého vzorce „=A1*B1“ stačí zadat do „C1“: „=CHYBHODN(a1*b1;"")“. Pak se v buňce „C1“ hláška „#HODNOTA!“ nezobrazí (i když bude v buňce „B1“ [nebo i v „A1“] uveden text), ale v případě nahrazení textu číslem (v „B1“ [nebo i v „A1“]) se v „C1“ normálně zobrazí výsledek. To je to, co jsem potřeboval.

Veronika

Přidáno: 22.01.16 15:21

Dobrý den, potřebovala bych poradit s jednou tabulkou, resp. se dvěmi. Mám tbaulku č1, ve které jsou dny a pod každý den bude vždy napsáno určité písmeno. Například pod 1.1. bude pod tím napsáno C1. Pod 2.1. bude B2 a 3.1 třeba zase C1. V tabulce č.2 mám v jednom sloupci ta písmena v druhém sloupci částku, kterou představují. V tabulce č.1 je za posledním dnem sloupec s názvem CELKEM, kde bych potřebovala docílit toho, aby se mi sečetly všechny ty dny, tedy ta písmena, ale aby v tom poli CELKEM už vyskočila ta celková částka, kterou představuje součet těch částek, která jednotlivá písmena symbolizují. Vůbec nevím, jak na to. myslíte, že byste mi dokázal poradit? Předem moc děkuji za odpověď.

Jarda

Přidáno: 24.01.16 08:07

to Veronika Jsou dvě možnosti jak by váš záměr šel uskutečnit. 1. Pokud by jste to chtěla uskutečnit podle vašeho příkladu, musela by jste mít v buňce C1 třeba 25. Pak stačí do buňky pod 1.1. napsat =C1 a Excel vám do buňky vloží 25 atd. 2. Buňky si můžete pojmenovat podle sebe. Když kliknete na buňku třeba C1 a podíváte vlevo před řádek vzorců, kde se nachází Pole názvů, bude zde C1. Pole smažte a napište tam třeba zákusek, pak když do jiné buňky napíšete =zákusek v buňce se vám zobrazí 25. Aby jste měla buňku zákusek opět jako C1 musíte kliknout na Vložit - Název - Definovat... a zde kliknout na zákusek a Odstranit.

Tomáš

Přidáno: 29.02.16 15:46

Dobrý den, potřebuji docílit toho, aby Excel z následujících sedmi řádků vytvořil tři níže uvedené: je-li na řádku shoda ve sloupci A, B a C, vymazat duplicity s tím, že hodnoty duplicitních řádků ve sloupci D se sečtou. Děkuji za pomoc. 100 12 1500 11 100 12 1500 15 100 12 1500 11 101 16 1000 20 101 16 1000 10 200 14 1250 6 200 14 1250 5 100 12 1500 37 101 16 1000 30 200 14 1250 11

Pavel Lasák

Přidáno: 29.02.16 19:41

To Tomš: Tohle je na skript vve VBA. Třeba někdo z čtenářů bude ochoten zdarma poradit.

Jarda

Přidáno: 01.03.16 16:15

to Tomáš Nevím jak máte čísla rozmístěná v buňkách a ještě mi není jasná shoda na řádku ve sloupcích A,B,C. Ta shoha musí být jen ve všech třech sloupcích A,B,C? Co když je shoda ve sloupcích A,B nebo A,C nebo B,C to se neděje nic? Specifikujte to prosím přesněji. Děkuji

Tomáš

Přidáno: 04.03.16 21:35

Při vkládání příspěvku se bohužel ztratilo formátování textu, takže se dotaz stal nesrozumitelný - místo do sloupců se čísla seřadila do řádku... Zjednodušeně: máme číselné hodnoty ve 4 sloupcích a 3 řádcích. Ve všech řádcích budou první tři hodnoty shodné (např. 1 - 10 - 1200) a ve čtvrtém sloupci se hodnoty budou lišit (např. 10 - 15 - 5). Chci, aby Excel rozpoznal duplicitní hodnoty v řádcích (dle hodnot z prvních 3 sloupců) s tím, že u duplicitních řádků provede před jejich odstraněním součet hodnot ze čtvrtého sloupce. Výsledná redukce výše popsaných 3 řádků na 1 by vypadala: 1 - 10 - 1200 - 30... Asi chci příliš, že? :-)

Jarda

Přidáno: 12.03.16 10:18

to Tomáš Program zkopírujte do modulu VBA a spouští se z Excelu. Zobrazení - Makra - Zobrazit makra - Spustit Public Sub DoubleRecords() Dim strOnecol As String Dim strThreecol As String Dim i As Integer Dim j As Integer Dim sum As Integer For i = 1 To 3 For j = 1 To 3 strThreecol = Cells(i, j) strOnecol = Cells(i, 4) If strThreecol = strOnecol Then sum = Range("D1") + Range("D2") + Range("D3") Range("D1:D3").Clear Cells(i, 4).Value = sum End If Next j Next i End Sub

Tomáš

Přidáno: 14.03.16 06:42

Děkuji! Zkoušel jsem to a mám ještě jeden postřeh - makro operuje pouze s výše popsaným ilustračním příkladem... Pro snadné pochopení jsem popsal příklad na tři řádky, ale v praxi to bude tak, že vždy půjde o 4 sloupce, ale číselné hodnoty mohu mít až na 500 řádků... V rámci několika set řádků bude různé množství duplicit (tj. první tři buňky stejné, rozdíl ve čtvrté buňce) a nebudou vždy za sebou (shoda může být v řádcích 1 - 10 a pak např. až 90 - 95)...

Jarda

Přidáno: 17.03.16 07:56

to Tomáš Shoda v řádcích 1 - 10 znamená řádek A1,B1,C1 a D10? Jak se v tomto případě řeší sčítání ve sloupci D? Je to D1 - D3 nebo když je shoda A1,B1,C1 a D10 tak se sečte D10+D11+D12? Další podrobnosti budeme řešit po e-mailu. Odpověď pište na JaroslavBittner@seznam.cz

Petr

Přidáno: 21.03.16 15:42

Přeji hezký den, potřebuji ve sloupci najít x různých hodnot a vždy do vedlejšího sloupce zapsat hodnotu tak, abych mohl podle ní vyselektovat řádky s daty. Můžete mi poradit ?

Martin

Přidáno: 03.04.16 08:59

Dobrý den, prosím potřebuji vědět jak vytvořit vzorec, aby mi počítal v konkrétní buňce kolik měsíců je od určitého data. (např. počítám od 1.1. 2010 a aby mi hodil výpočet kolik je to měsíců) Děkuji za pomoc

Pavel Lasák

Přidáno: 05.04.16 22:39

To Martin: Jak na funkce datum a čas je popsáno v článcích: praktické použití funkci datum a čas a seznam funkci datum a čas

Jirka

Přidáno: 28.04.16 07:17

Dobrý den. Prosím o radu. Mám list, ve kterém jsou v jednom sloupci devítimístná čísla a data jsou denně doplňována. Některá čísla se opakují. Potřebuji vytvořit funkci, která mi zobrazí seznam těchto čísel a bude se aktualizovat po zapsání. Podobný seznam, který vytvoří filtr, ale na jiném místě a do řádků pod sebe. Nemáte nějaký tip? Děkuji

Mila Krčmářová

Přidáno: 10.05.16 09:18

Dobrý den, mám na Vás dotaz :-). Kamarádka dělala zkoušku z Excelu a mela tam otázku. Po zadání hotnot pravda/nepravda!, kterou z nich žádá té pouze jednou. Nějak nám to nedává smysl, ale vy určité budete vědět :-). Děkuji moc Mila


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |