Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » ms-excel-funkce-textove

Textové funkce přehled - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Přehled všech textových funkcí v Excelu s praktickými příklady.

Aktualizováno: 29.2.2016 o nové funkce

Seznam funkcí textových

MS Excel 2010 - textové funkce

Seznam textových funkcí v MS Excelu, které jsou v textu vysvětleny na praktických příkladech (v závorce anglický název):

 • ASC (ASC) - Změní znaky dvoubajtové na znaky jednobajtové - neuvedena v přehledu
 • BAHTTEXT (BAHTTEXT) - Převede číslo na text ve formátu, měny baht.
 • CONCAT (CONCAT) - Sloučí několik textových řetězců do jednoho ze zadané oblasti - od Excel 2016
 • CONCATENATE (CONCATENATE) - Sloučí několik textových řetězců do jednoho
 • ČÁST (MID) - počet znaků z textového řetězce od zadané pozice
 • DÉLKA (LEN) - počet znaků textového řetězce.
 • DOSADIT (SUBSTITUTE) - nahradí v textu zadaný řetězec jiným.
 • HLEDAT (SEARCH) - od kolikátého znaku v daném řetězci začíná první výskyt hledaného znaku
 • HODNOTA (VALUE) - nalezne textovou hodnotu
 • HODNOTA.NA.TEXT (TEXT) - zformátuje číslo a převede ho na text
 • (DOLLAR) - převede číslo na text ve formátu měny
 • KÓD (CODE) - číselný kód prvního znaku textového řetězce
 • MALÁ (LOWER) - převede text na malá písmena
 • NAHRADIT (REPLACE) - nahradí znaky uvnitř textu
 • NAJÍT (FIND) - nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné
 • OPAKOVAT (REPT) - zopakuje text
 • PROČISTIT (TRIM) - odstraní z textu mezery
 • STEJNÉ (EXACT) - zda jsou dvě textové hodnoty
 • T (T) - převede argumenty na text
 • UNICHAR (UNICHAR) - vrátí znak Unicode - od Excel 2013
 • VELKÁ (UPPER) - převede text na velká písmena
 • VELKÁ2 (PROPER) - převede první písmeno každého slova na velké
 • VYČISTIT (CLEAN) - odebere z textu netisknutelné znaky
 • ZAOKROUHLIT.NA.TEXT (FIXED) -zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst
 • ZLEVA / VLEVO (LEFT) - první znaky textu zleva
 • ZNAK (CHAR) - vrátí znak určený číslem kódu
 • ZPRAVA / VPRAVO (RIGHT) - rátí znak určený číslem kódu zprava

Kategorie

Pro rychlejší nalezení vhodné funkce jsem je rozdělil do kategorií podle použití, například mazaní, záměny znaků, náhrad, počty, hledání...

Ke stažení

Stáhněte si zdarma ukázkové příklady použití textových funkcí.

Seznam funkcí tříděný dle kategorií

Seznam textových funkcí dělený podle kategorií dle použití, ať se lépe hledají.

Čištění - mazání

PROČISTIT TRIM Odstraní z textu mezery
VYČISTIT CLEAN Odebere z textu netisknutelné znaky

Konverze / převody

ASC ASC Změní znaky dvoubajtové na znaky jednobajtové
BAHTTEXT BAHTTEXT Převede číslo na text ve formátu, měny baht
CONCAT CONCAT Sloučí několik textových řetězců do jednoho
CONCATENATE CONCATENATE Sloučí několik textových řetězců do jednoho
DBCS DBCS Převádí znaky jednobajtové na znaky dvoubajtové
DOLLAR Převede číslo na text ve formátu měny
ZAOKROUHLIT.NA­.TEXT FIXED Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst
HODNOTA VALUE Nalezne textovou hodnotu
HODNOTA.NA.TEXT TEXT Zformátuje číslo a převede ho na text
MALÁ LOWER Převede text na malá písmena
NUMBERVALUE NUMBERVALUE Převede text na číslo nezávislé na národním prostředí
T T Převede argumenty na text
VELKÁ UPPER Převede text na velká písmena
VELKÁ2 PROPER Převede první písmeno každého slova na velké

Náhrady a změny

ZAOKROUHLIT.NA­.TEXT FIXED Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst
NAHRADIT REPLACE Nahradí znaky uvnitř textu
REPLACEB REPLACEB  
OPAKOVAT REPT Zopakuje text
DOSADIT SUBSTITUTE Nahradí v textu zadaný řetězec jiným
YEN YEN  

Počty

DÉLKA LEN Počet znaků textového řetězce
ČÁST MID Počet znaků z textového řetězce od zadané pozice
LENB LENB Vrátí počet bajtů, které představují znaky v textovém řetězci
MIDB MIDB  

Vyhledání a extrahování

NAJÍT FIND Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné
FINDB FINDB  
ZLEVA LEFT první znaky textu zleva
LEFTB LEFTB  
ZPRAVA RIGHT Vrátí znak určený číslem kódu zprava
RIGHTB RIGHTB  
HLEDAT SEARCH Od kolikátého znaku v daném řetězci začíná první výskyt hledaného znaku
SEARCHB SEARCHB  

Informace

KÓD CODE Číselný kód prvního znaku textového řetězce
STEJNÉ EXACT Zda jsou dvě textové hodnoty shodné
ZNAK CHAR Vrátí znak určený číslem kódu
PHONETIC PHONETIC  
UNICHAR UNICHAR Vrátí znak Unicode
UNICODE UNICODE  

Zpět na seznam textových funkcí.

ASC (ASC)

Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové)

Syntaxe:

ASC(text)

Popis argumentů:

 • text nebo odkaz na buňku obsahující text, který chcete změnit.

Poznámky:

Pokud text neobsahuje žádné znaky s plnou šířkou, nedojde k jeho změně.

Příklady:

 • =ASC("EXCEL") - rovná se EXCEL

Zpět na seznam textových funkcí.

BAHTTEXT (BAHTTEXT)

Převede číslo na thajský text a přidá příponu Baht.

Syntaxe:

BAHTTEXT(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo je číslo, které chcete převést na text s příponou Bath

Poznámky:

Příklady:

 • =BAHTTEXT(A2)

Zpět na seznam textových funkcí.

CONCAT (CONCAT)

Sloučí několik textových řetězců do jednoho ze zadané oblasti - od Excel 2016 (z Office 365).

Syntaxe:

CONCAT(text1; [text2];…)

Popis argumentů:

 • text1; - povinný - Textová položka určená ke spojení (může jít i o oblast).
 • text2;... - volitelné - Další textové položky (až dalších 253).

Příklady:

=CONCAT(A1:C1)

Podrobně o funkci CONCAT v samostatném článku.

CONCATENATE (CONCATENATE)

Sloučí několik textových řetězců do jednoho.

Syntaxe:

CONCATENATE(text1;text2;...)

Popis argumentů:

 • text1; text2;... je 1 až 30 textových položek, které mají být sloučeny do jediné. Tyto položky mohou obsahovat textové řetězce, čísla i odkazy na jednotlivé buňky.

Poznámky:

Pro slučování textu lze použít operátor "&"

Příklady:

 • =CONCATENATE("Hodnota "; "celkem") rovná se "Hodnota celkem". Je to totéž, jako když napíšete: "Hodnota"&" "&"celkem" .
 • =CONCATENATE(B2;B3;B4)
 • =B2 & B3 & B4 - ukázka použití operátoru "&"

Ukázka:

CONCATENATE - Excel 2010 - textové funkce

Podrobně o funkci CONCATENATE v samostatném článku zde.

ČÁST (MID)

Počet znaků z textového řetězce od zadané pozice.

Syntaxe:

ČÁST(text;start;počet_znaků)

Popis argumentů:

 • Text - textový řetězec, ze kterého se budou vybírat znaky.
 • Start - pozice prvního znaku; pro první znak v řetězci se hodnota argumentu start rovná hodnotě 1 atd. (Pokud je hodnota argumentu start větší než délka řetězce text, vrátí funkce prázdný řetězec, pokud je hodnota menší, ale součet hodnot start a znaky je větší než délka řetězce, vrátí funkce znaky od pozice start do konce textu, pokud je hodnota argumentu start menší než 1, vrátí funkce ČÁST chybovou hodnotu #HODNOTA!).
 • Počet znaků určuje, kolik znaků se má z textu vybrat. Je-li hodnota počet_znaků záporná, vrátí funkce ČÁST chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklady:

 • ČÁST("Tomáš Novák"; 1; 5) rovná se "Tomáš "
 • ČÁST("Tomáš Novák"; 7; 20) rovná se "Novák"
 • ČÁST("1234"; 5; 5) rovná se "" (prázdný řetězec)

Ukázka:

ČÁST - Excel 2010 - textové funkce

Zpět na seznam textových funkcí.

DÉLKA (LEN)

Počet znaků textového řetězce.

Syntaxe:

DÉLKA(text)

Popis argumentů:

 • Text je text, jehož délku chcete zjistit. Mezery jsou považovány za znaky.

Příklady:

 • DÉLKA("Phoenix; AZ") rovná se 11
 • DÉLKA("") rovná se 0

Ukázka:

DÉLKA - Excel 2010 - textové funkce

Zpět na seznam textových funkcí.

DOSADIT (SUBSTITUTE)

Nahradí v textu zadaný řetězec jiným.

Syntaxe:

DOSADIT(text;starý;nový;instance)

Popis argumentů:

 • Text - text nebo odkaz na buňku s upravovaným textem.
 • Starý - textový řetězec, který chcete zaměnit.
 • Nový je nový textový řetězec.
 • Instance určuje, který výskyt starého řetězce chcete zaměnit. Jestliže zadáte argument instance, bude nahrazen pouze zadaný výskyt starého řetězce. Jinak budou všechny výskyty starého řetězce nahrazeny řetězcem novým.

Příklady:

 • DOSADIT("Datum prodeje"; "prodeje"; "nákupu") rovná se "Datum nákupu"
 • DOSADIT("1.čtvrtletí 1991"; "1"; "2"; 1) rovná se "2.čtvrtletí, 1991"
 • DOSADIT("1.čtvrtletí 1991"; "1"; "2"; 3) rovná se "1.čtvrtletí, 1992"

Ukázka:

DOSADIT - Excel 2010 - textové funkce

Zpět na seznam textových funkcí.

HLEDAT (SEARCH)

Tato funkce zjistí, od kolikátého znaku v daném řetězci začíná první výskyt hledaného znaku nebo řetězce. Prohledává se zleva doprava.

Syntaxe:

HLEDAT(co;kde;start)

Popis argumentů:

 • Co je text, který chcete vyhledat. Může obsahovat zástupné znaky otazník (?) a hvězdička (*).
 • Kde je text, v němž chcete hledaný text nalézt.
 • Start udává, od kolikátého znaku prohledávaného textu (zleva) má hledání začít.

Poznámky:

Funkce HLEDAT při vyhledávání textu nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny. Velká a malá písmena rozlišuje funkce NAJÍT.

Příklady:

 • =HLEDAT("a";"Abeceda";1) rovná se 1
 • =HLEDAT("a";"Abeceda";2) rovná se 7
 • =HLEDAT("e";"Abeceda";3) rovná se 3
 • =HLEDAT("e";"Abeceda";4) rovná se 5
 • =HLEDAT("e";"Abeceda";6) rovná se #HODNOTA! což je chyba

Ukázka:

HLEDAT - Excel 2010 - textové funkce

Zpět na seznam textových funkcí.

HODNOTA (VALUE)

Převede textový řetězec představující číslo na číslo.

Syntaxe:

HODNOTA(text)

Popis argumentů:

 • Text je text uzavřený v uvozovkách nebo odkaz na buňku s textem, který chcete převést. Text může být v libovolném číselném formátu nebo ve formátu data nebo času.

Poznámky:

Tato funkce je zabudována kvůli kompatibilitě s jinými tabulkovými aplikacemi.

Příklady:

 • HODNOTA("1 000 Kč") rovná se 1 000
 • HODNOTA("10.10.2012") rovná se 41192 (jelikož datum je číslo)
 • HODNOTA("1 000 EURO") rovná se #HODNOTA! což je chyba protože nejde o číselný údaj

Zpět na seznam textových funkcí.

HODNOTA.NA.TEXT (TEXT)

Převádí číslo na text ve specifickém číselném formátu.

Syntaxe:

HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát)

Popis argumentů:

 • Hodnota - převáděné číslo.
 • Formát - název číselného formátu ze seznamu Druh na kartě Číslo v dialogovém okně Formát buněk. Formát nemůže obsahovat hvězdičky (*) a nemůže být "obecný".

Poznámky:

Jestliže formátujete buňku pomocí voleb na kartě Číslo (příkaz Buňky, nabídka Formát), dochází pouze ke změně formátu buňky a ne její hodnoty. Pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT můžete převést hodnotu na zformátovaný text. Výsledek se potom nepočítá jako číslo.

Příklady:

 • HODNOTA.NA.TEXT(2,715; "0,00 Kč") rovná se "2,72 Kč"
 • HODNOTA.NA.TEXT("4/15/91"; "mmmm dd, rrrr") rovná se "duben 15, 1991"

Podrobnější informace

Podrobněji o funkci HODNOTA.NA.TEXT v samostatném článku: HODNOTA.NA.TEXT (TEXT) - funkce Excel

Zpět na seznam textových funkcí.

KČ (DOLLAR)

Převádí zadané číslo na text v měnovém formátu, ve kterém se desetinná místa zaokrouhlí na požadovanou přesnost. Použitý formát je # ##0 Kč;-# ##0 Kč.

Syntaxe:

KČ(číslo;desetiny)

Popis argumentů:

 • Číslo je číslo, odkaz na buňku obsahující číslo nebo vzorec, jehož výsledkem je číslo.
 • Desetiny je počet číslic vpravo od desetinné čárky. Pokud je tento argument záporný, zadané číslo se zaokrouhlí vlevo od desetinné čárky. Pokud tento argument vynecháte, předpokládá se, že byla zadána hodnota 2.

Poznámky:

Hlavní rozdíl mezi formátováním buňky, která obsahuje číslo, pomocí příkazu Buňky z nabídky Formát a formátováním čísla přímo pomocí funkce KČ je ten, že KČ převádí výsledek do textového tvaru. Číslo formátované příkazem Buňky je stále číslo. Čísla formátovaná funkcí KČ můžete dále používat ve vzorcích, protože aplikace Microsoft Excel při výpočtu převádí čísla zadaná jako textové hodnoty na čísla.

Příklady:

 • KČ(1234,567; 2) rovná se "1234,57 Kč"
 • KČ(1234,567; -2) rovná se "-1200 Kč"
 • KČ(-1234,567; -2) rovná se "(1200 Kč)"
 • KČ(-0,123; 4) rovná se "(-0,1230 Kč)"
 • KČ(99,888) rovná se "99,89 Kč"

Zpět na seznam textových funkcí.

KÓD (CODE)

Vrátí číselný kód prvního znaku daného textového řetězce. Hodnota kódu závisí na používané znakové sadě (u Windows je to ANSI).

Syntaxe:

KÓD(text)

Popis argumentů:

 • Text je řetězec, u kterého chcete zjistit kód prvního znaku.

Příklady:

 • =KÓD("A") rovná se 65
 • =KÓD("Abeceda") rovná se 65

Zpět na seznam textových funkcí.

MALA (LOWER)

Převádí text na malá písmena.

Syntaxe:

MALÁ(text)

Popis argumentů:

 • Text je text, který se má převést na malá písmena. Funkce MALÁ nemění znaky, které nejsou písmeny.

Příklady:

 • =MALÁ("ABC") rovná se "abc"
 • =MALÁ("Abeceda 2B") rovná se "abeceda 2b"

Zpět na seznam textových funkcí.

NAHRADIT (REPLACE)

Nahradí část textového řetězce jiným textem.

Syntaxe:

NAHRADIT(starý;start;znaky;nový)

Popis argumentů:

 • Starý je text, ve kterém chcete zaměnit některé znaky.
 • Start je pozice znaku v textu starý, který chcete nahradit argumentem nový.
 • Znaky je počet nahrazovaných znaků.
 • Nový je nový text, kterým nahradíte starý text.

Příklady:

 • =NAHRADIT("abcdefghijk"; 6; 5; "*") rovná se "abcde*k"
 • =NAHRADIT("1990"; 3; 2; "91") rovná se "1991"

Zpět na seznam textových funkcí.

NAJÍT (FIND)

Vyhledá jeden textový řetězec (co) uvnitř jiného (kde) a vrátí číslo pozice prvního znaku nalezeného podřetězce (co) vzhledem k prvnímu znaku zleva v řetězci kde. Jeden textový řetězec v rámci jiného je možné vyhledat také pomocí funkce HLEDAT, ale trochu jiným způsobem, protože funkce NAJÍT rozlišuje mezi velkými a malými písmeny a nelze v ní používat zástupné znaky.

Syntaxe:

NAJÍT(co;kde;start)

Popis argumentů:

 • Co je hledaný řetězec.
 • Kde je řetězec, který bude prohledán.
 • Start je pozice znaku v řetězci kde, od kterého se má začít prohledávat. První znak v řetězci kde je na pozici 1. Pokud je argument start vynechán, začne se prohledávat od pozice 1.

Příklady:

 • NAJÍT("M";"Miriam McGovern") rovná se 1
 • NAJÍT("m";"Miriam McGovern") rovná se 6
 • NAJÍT("M";"Miriam McGovern";3) rovná se 8

Zpět na seznam textových funkcí.

OPAKOVAT (REPT)

Několikrát zopakuje zadaný text. Funkce OPAKOVAT se používá k vložení několikrát se opakujícího textového řetězce do buňky.

Syntaxe:

OPAKOVAT(text;počet)

Popis argumentů:

 • Text je text, který chcete zopakovat.
 • Počet je kladné číslo určující počet opakování. Pokud je počet roven 0 (nula), vrátí funkce OPAKOVAT "" (prázdný řetězec). Jestliže argument počet není celé číslo, bude zkrácen. Výsledek funkce OPAKOVAT nemůže být delší než 255 znaků.

Poznámky:

Tuto funkci můžete použít k vytvoření jednoduchého histogramu na vašem listu.

Příklady:

 • =OPAKOVAT("*-"; 3) rovná se "*-*-*-"
 • =OPAKOVAT($A$3; 2,9) rovná se "ProdejProdej" (Pokud buňka A3 obsahuje "Prodej")

Další využití

Funkci OPAKOVAT lze využít i k tvorbě grafů (vizuáních výstupů).

OPAKOVAT - Excel - textové funkce

Zpět na seznam textových funkcí.

PROČISTIT (TRIM)

Odstraní nadbytečné mezery v textu tak, aby byla slova oddělena pouze jednou mezerou. Funkce PROČISTIT se používá u textů importovaných z jiných aplikací, které mohou obsahovat velký počet nadbytečných mezer.

Syntaxe:

PROČISTIT(text)

Popis argumentů:

 • Text je text, ze kterého chcete odstranit nadbytečné mezery.

Příklady:

 • PROČISTIT(" Výdělek      za     první             čtvrtletí ") rovná se "Výdělek za první čtvrtletí"

Zpět na seznam textových funkcí.

STEJNÉ (EXACT)

Porovná dva textové řetězce a vrátí PRAVDA, pokud se přesně shodují, v opačném případě NEPRAVDA. STEJNÉ rozlišuje velká a malá písmena, ale ignoruje rozdíly ve formátování. Funkci STEJNÉ lze použít pro testování textu, který vkládáte do dokumentu.

Syntaxe:

STEJNÉ(text1;text2)

Popis argumentů:

 • Text1 je první textový řetězec.
 • Text2 je druhý textový řetězec.

Příklady:

 • STEJNÉ("slovo";"slovo") rovná se PRAVDA
 • STEJNÉ("Slovo";"slovo") rovná se NEPRAVDA
 • STEJNÉ("s lovo";"slovo") rovná se NEPRAVDA

Zpět na seznam textových funkcí.

T (T)

Vrátí text, na který se odkazuje argument hodnota.

Syntaxe:

T(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota je převáděná hodnota. Pokud je hodnota text nebo odkaz na něj, vrátí funkce T hodnotu. Pokud není hodnota odkaz na text, vrátí funkce T "" (prázdný textový řetězec).

Poznámky:

Tato funkce je zabudována kvůli kompatibilitě s jinými tabulkovými aplikacemi.

Příklady:

 • T(B1) rovná se "Vodní srážky" - (Jestliže buňka B1 obsahuje text "Vodní srážky")
 • T(PRAVDA) rovná se ""
 • T("Pravda") rovná se "Pravda"

Zpět na seznam textových funkcí.

UNICHAR (UNICHAR) - od Excel 2013

Vrátí znak Unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.

Syntaxe:

UNICHAR (číslo)

Popis argumentů:

 • Číslo Jedná se o číslo v tabulce Unicode, které odpovídá žádanému znaku. Povinný argument

Poznámky:

Opačná funkce UNICODE.

Znak Unicode může být zapsán jako řetězec znaků, například ve formátování UTF-8 nebo UTF-16.

Pokud je zadána 0 (nula, nebo číslo přesahuje povolenou škálu, vrátí funkce UNICHAR chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklady:

 • =UNICHAR(66) B
 • =UNICHAR(32) (mezera)
 • =UNICHAR(0) vrátí chybovou hodnotu: #HODNOTA!

Zpět na seznam textových funkcí.

VELKÁ (UPPER)

Převede text na velká písmena.

Syntaxe:

VELKÁ(text)

Popis argumentů:

 • Text je text, který chcete převést na velká písmena. Můžete zadat odkaz nebo textový řetězec.

Příklady:

 • VELKÁ("celkem") rovná se "CELKEM"
 • VELKÁ("AaAa") rovná se "AAAA"

Zpět na seznam textových funkcí.

VELKÁ2 (PROPER)

Převede první písmeno textu a všechna další písmena, která následují bezprostředně za neabecedními znaky, na velká písmena. Všechna ostatní písmena se převedou na malá.

Syntaxe:

VELKÁ2(text)

Popis argumentů:

 • Text je text, který chcete převést.

Příklady:

 • VELKÁ2("toto je NADPIS") rovná se "Toto Je Nadpis "
 • VELKÁ2("2Dobý takt") rovná se "2Dobý Takt "
 • VELKÁ2("76RozPočet") rovná se "76Rozpočet"

Zpět na seznam textových funkcí.

VYČISTIT (CLEAN)

Odstraní z textu všechny netisknutelné znaky. Funkci VYČISTIT lze použít u textů importovaných z jiných aplikací, obsahujících znaky, které se ve vámi používaném prostředí nevytisknou. Pomocí funkce VYČISTIT můžete například odstranit některé kódy, které se často vyskytují na počátku a na konci datových souborů a které nelze vytisknout.

Syntaxe:

VYČISTIT(text)

Popis argumentů:

 • Text je libovolná informace z tabulky, ze které chcete odstranit netisknutelné znaky.

Příklady:

 • =ZNAK(7) vrátí netisknutelný znak:
 • =VYČISTIT(ZNAK(7)&"text"&ZNAK(7)) rovná se "text"

Zpět na seznam textových funkcí.

ZAOKROUHLIT.NA.TEXT (FIXED)

Zaokrouhlí číslo na určený počet desetinných míst, zformátuje toto číslo v desetinném formátu s tečkou a čárkami a výsledek vrátí v podobě textu.

Syntaxe:

ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(číslo;desetiny;bez_čárky)

Popis argumentů:

 • Číslo je číslo, které chcete zaokrouhlit a převést na text.
 • Desetiny je počet číslic vpravo od desetinné čárky.
 • Bez_čárky je logická hodnota, která, pokud je PRAVDA, zakazuje funkci ZAOKROUHLIT.NA.TEXT v navráceném textu použít čárky. Pokud má argument bez_čárky hodnotu NEPRAVDA nebo není uveden, budou v navráceném textu uvedeny čárky jako obvykle.

Příklady:

 • =ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(1234,567; 1) rovná se "1234,6"
 • =ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(1234,567; -1) rovná se "1230"
 • =ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(-1234,567; -1) rovná se "-1230"

Zpět na seznam textových funkcí.

ZLEVA (LEFT) - ve starších verzích VLEVO

Vrátí první (zleva) znaky v textovém řetězci.

Syntaxe:

ZLEVA(text;znaky)

Popis argumentů:

 • Text je textový řetězec, ze kterého se budou vybírat znaky
 • Znaky určuje, kolik znaků zleva bude vráceno (Argument znaky musí být větší nebo roven 0. Není-li argument znaky uveden, předpokládá se, že je roven 1.)

Příklady:

 • ZLEVA("Prodejní cena"; 8) rovná se "Prodejní"

Zpět na seznam textových funkcí.

ZNAK (CHAR)

Vrátí znak určený číslem. Pomocí funkce ZNAK se převádí číselné kódy, které můžete najít v souborech z jiných typů počítačů, na znaky. (Windows - ANSI)

Syntaxe:

ZNAK(kód)

Popis argumentů:

 • Kód je číslo mezi 1 a 255, které udává požadovaný znak. Tento znak se vybírá ze sady znaků, kterou používá váš počítač.

Speciální znaky

Popis Znak Číslo
Euro 0128
Tm značka 0153
Copyright © 0169
Registrováno ® 0174
Plus/Minus ± 0177

Enter aneb jak vložit do buňky odřádkování

ZNAK(10)

Příklady:

 • =ZNAK(65) rovná se "A"
 • =ZNAK(33) rovná se "!"

Odřádkování:

=A172& ZNAK(10) &A173

Ukázka:

ZNAK (CHAR) - Excel 2010 - textové funkce

Zpět na seznam textových funkcí.

ZPRAVA (RIGHT) - ve starších verzích VPRAVO

Vrátí určitý počet znaků od konce řetězce (zprava).

Syntaxe:

ZPRAVA(text;znaky)

Popis argumentů:

 • Text je textový řetězec.
 • Znaky určuje, kolik znaků z konce řetězce se má vrátit. ( Toto číslo musí být větší nebo rovno nule. Jestliže počet není uveden, uvažuje se číslo 1.)

Příklady:

 • =ZPRAVA("Prodejní cena"; 4) rovná se "cena"
 • =ZPRAVA("Počet akcií") rovná se "í"

Zpět na seznam textových funkcí.

Ke stažení

Soubor Textové funkce prakticky v MS Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma. Aneb prezentované příklady přímo v MS Excelu.

Další články a informace

Pokročilejší použití textových funkcí v článku: Funkce textové - praktické příklady - Excel - jde o praktické aplikace textových funkcí, kdy několik textových funkcí je sloučeno do jedné.

Závěrem

Ke zpracování těchto podkladu byla použíta i nápověda programu MS Excel. Doufám že publikace a vysvětlení vám bude přínostnější než nápověda v programu MS Excel. Pokud máte nějaké zajímavé použití textové funkce můžete zmínit v komentářích.

Zpět na seznam textových funkcí.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Isiik

Přidáno: 19.01.10 20:34

Ahoj.. koukám, že bys mi snad mohl poradit, když se tak vyznáš :D. Potřebuju pomoct s jednou funkcí v excelu... Mám tabulku cen různého zboží. Najdu si maximální hodnotu v ceně zboží. Teď potřebuju, aby se mi do spec. buňky napsalo, které to zboží (název) má tu maximální cenu. Jakpak to udělám? Napsal bys mi, prosím, na meil? Isiik@seznam.cz Děkuju předem.

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 19.01.10 20:35

Pokud je abecedně seřazeno lze použít SVYHLEDAT

Maruška

Přidáno: 19.01.10 20:35

Dobrý den, prosím potřebuji poradit. Mám situaci: V jedné buňce mám datum - třeba 6.5.2009, v druhé buňce je lhůta opakování - např. 6, 12, 24 měsíců a ve třetí buňce bych chtěla výsledek, tzn. 6.5.2009 + 6 měsíců = 6.11.2009. Jakou funkci mám použít? Moc prosím za odpověď. S pozdravem Maruška

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 19.01.10 20:36

Funkce MĚSÍC viz článek o funkcích datum a čas

Vita

Přidáno: 19.01.10 20:38

Ahoj, chtel jsem se zeptat na nasledujici vec... chci se odkazovat na hodnoty bunky v ruznych listech...ale chci to udelat tak,ze budu mit v jednom sloupci nazev sheetu, z ktereho to ma brat hodnotuy a ve druhem tedy tu hodnotu...da se to nejak udelat?

Komentář přenesen z původního článku

Hana

Přidáno: 19.01.10 20:38

Ahoj, prosím tě, jakou použiju funkci když mám tabulku (někde bokem), kde každé písmeno odpovídá určitému číslu, resp. číslu 1-9 odpovídají různá písmena. A já chci, aby to fungovalo tak, že do určených buněk napíšu slovo a v každé buňce pod tím bude \"nějaký\" vzorec, který mi rovnou bude přidávat příslušné číselné hodnoty. Něco ve smyslu: Když A1=a, potom \"sem\" vepiš 1, jestliže A1=b, potom \"sem\" vepiš 2... atd.) Díky za odpověď, zřejmě je to primitivní, ale já jsem to prostě nenašla. H.

Komentář přenesen z původního článku

ravalah

Přidáno: 19.01.10 20:39

Maruska> =Pole s datumem + pocet dni V praxi =A1+365 -vyleze ti z toho datum v A1 navyseny o 365 dni

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 19.01.10 20:39

To ravalah: děkuji s pomoci při odpovědích.

Honza

Přidáno: 29.10.10 21:12

Ahoj, prosim o radu, jak vytvorit vzorec (pripadne makro) pro toto reseni: Ve sloupci se zdrojovymi daty je na kazdem radku delsi text, ktery v sobe obsahuje nekolik odkazu na obrazky. Odkazy vzdy zacinaji stejnym retezcem (napr. www.abcd.cz/obrazky/galerie/... a nyni nazev souboru obrazku, ktery se meni). Potrebuji, aby se v novem sloupci na radek vzdy zapsal jen odkaz na prvni obrazek a pripadne aby se do nekolika dalsich sloupcu promitly odkazy na vsechny dalsi obrazky, na ktere jsou odkazy v obsahu zdrojoveho pole. Tzn. vysledek bude vypadat tak, ze zdrojoveho pole se prevezmou pouze vsechny odkazy na obrazky ktere budou vlozeny do poli dle popisu vyse. Predem diky za rychlou odpoved

Pavel Lasák

Přidáno: 01.11.10 15:59

To Honza: Jsou odkazy odděleny středníkem, čárkou nebo jen mezerou?

Honza

Přidáno: 04.11.10 02:57

Ve zdrojove bunce je hodne textu a mezi nim odkazy na obrazky. Ukolem vzorce ma byt ty odkazy "vytahnout" a vlozit je do novych bunek ... Dekuji

Filip

Přidáno: 05.11.10 08:56

Dobrý den, potřeboval bych poradit s jednou věcí.Při použití conectate =(A1&" "&A2) výsledek je nějaký text,ale v buňce se zobrazuje pouze vzorec nejde nějak udělat aby jsem mohl používat nově sloučený řetězec?Kdo by něco věděl napištemi email děkuji Zvoldaa@seznam.cz

Pavel Lasák

Přidáno: 05.11.10 16:20

To Filip: správný vzorec je =CONCATENATE(A1&" "&A2)

Bronislava

Přidáno: 10.01.11 18:44

Dobrý večer,potřebovala bych radu prosím:-) Potřebovala bych seřadit věkové skupiny lidí,mám jmenný seznam s daty narození,jejich věk jsem si už vytvořila a ted ten věk potřebuji seřadit do skupin do 20 let,20-40 let a nad 60 let.Děkuji moc za radu.Brona

Pavel Lasák

Přidáno: 11.01.11 16:05

To Bronislava: Ty skupiny potřebujete na jednom listě odděleny například volným řádkem. Předpokládám, že věk máte jako číslo a seřazeno například od nejmladšího.

Aleš B

Přidáno: 31.01.11 11:44

Dobrý den, prosím o radu: jak v Excelu převést číselné bodové intervaly na (školní) "známky" (A-F) např.: "92-100" ať dosadí "A" "84-91" ať dosadí "B" "76-83" ať dosadí "C" etc. Díky mnohokrát :-) AB

Pavel Lasák

Přidáno: 02.02.11 20:10

To Aleš: Použij funkci KDYŽ viz funkce logické.

Jakub V

Přidáno: 13.02.11 13:42

Dobrý den, prosím o radu. Mám dokument s několika sty SPZ. Potřeboval bych funkci, která mi vyhledá, které SPZ se vyskytují víckrát. Našel jsem jen fci s odpovědí PRAVDA/NEPRAVDA. Díky moc Jakub

Pavel Lasák

Přidáno: 13.02.11 19:41

To Jakub V: Já bych použil funkci SVYHLEDAT

Martin K

Přidáno: 18.02.11 09:51

Dobrý den, hledám funkci na rozpoznání zda v hodnotě buňky je číslo, nebo znak a aby je dokázal od sebe oddělit do proměnných. (makro bude dále pokračovat : Následně z číselných proměnných je udělán výpočet, jehož výsledek napíše do sousedící buňky.) př. možné hodnoty buňky 26 ±0,1 ø1,8 -0,2 výsledná je spoštená hodnota tolerance. Stačí mě nejspíš jen nakopnout, pak už to zvládnu. Dekuji Martin

Pavel H

Přidáno: 28.02.11 11:00

Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám číslo faktury (příklad 1001123), první 2 čísla značí rok, druhé dvojčíslí značí měsíc, poslední 3 čísla znamenají číslo dokladu. Když chci vypsat automaticky rok, měsíc a č. dokladu, tak používám funkci část. Ovšem pokud je zahraniční faktura, má tvar: DE1001123. Jak udělat, v 1 vzorci, abych nemusel vyhledávat ručně zahraniční faktury, ale aby se i u zahraničních faktur automaticky vypsal rok, měsíc, č. faktury a země. Zkoušel jsem to pomocí funkce když je číslo delší, než 7, aby se rok vypisoval až jako 3.a 4. číslo, ale bohužel mi to nefunguje. Děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 28.02.11 15:56

To Pavel H.: Já bych zkusil, když první znak je DE tak jde o zahraniční fakturu, jinak českou =KDYŽ(ČÁST(A1;1;1)="D";"DE";"CZ").

Pavel H

Přidáno: 28.02.11 16:18

Děkuji za odpověď, ještě bych potřeboval, aby se z té faktury do nových buněk dopsal rok (10) a měsíc (01). Problém je v tom, že u českých je rok na 1. a 2. místě, zatímco u zahraničních je na 3. a 4. místě. Česká faktura má tedy 7 znaků a zahraniční 9...

Pavel Lasák

Přidáno: 28.02.11 17:19

To Pavel H: Místo "DE" "CZ" doplníš odkazy pomocí funkce ČÁST. tj. ČÁST(A1;3;2) ČÁST(A1;1;2)

Jan Pospíšil

Přidáno: 14.06.11 13:13

Dobrý den, nevíte někdo jak z textu získat pozici poslední mezery? Pokud ano piště prosím na janpospa@email.cz Děkuji

Monika K.

Přidáno: 27.06.11 14:11

Dobrý den, také by mě zajímalo jak bude vypadat funkce, aybch zjistila pozici poslední mezery. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 27.06.11 16:32

Bude nutno vytvořit vlastní funkcí. Při tvorbě funkce lze vyjít z článku: http://office.lasakovi.com/excel/vba-triky/vba-excel-soubory-adresare/ Zjistím délku řetězce: PocetZnaku = Len("A1") Zjistím počet mezer: Mezer = 0 Nazev = Range("A1").value For i = 1 To PocetZnaku ZnakMezera = Mid(Nazev, i, 1) If ZnakMezera = " " Then Mezer = Mezer + 1 End If Next i Dopočítám v cyklu pozici vybrané (poslední mezery)...

Lenka

Přidáno: 26.07.11 08:38

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je možné do několika buňek opakovaně vkládat mezeru za určitý počet znaků. Příklad: Mám 10 místné číslo - např. 4932353624 a za každý 4. znak potřebuji vložit mezeru )tj. 4932 3536 24. Můj soubor má asi 2000 řádků rpto hledám nějakou funkci jak to ulehčit. Děkuji za odpověď. email: lenkarozsevacova@seznam.cz

Pavel Lasák

Přidáno: 26.07.11 18:53

To Lenka: Například zkombinovat funkce ZLEVA a CONCATENATE. Případně na to napsat makro.

Simon

Přidáno: 17.08.11 09:05

Dobrý den, je možné nějak naformátovat buňky, aby se v nich text automaticky přepisoval na velká písmena? Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 24.08.11 21:42

To Simon: Musíte použít funkci.

Martin N.

Přidáno: 10.10.11 12:15

Dobrý den. Mám Office 2010 a řeším nyní jeden problém. Mám ve sloupci pod sebou postupně různá čísla. Potřebuji pomocí funkce vyhledej a nahraď vyhledat číslo 1 (formátováno jako text, tedy znak 1) a nahradit jej za 01. Bohužel Excel napíše počet nahrazení úuspěčných, nicméně znak 0 před 1 nenapíše. Z čísla 11 se potom stane 101. Pomáhal jsem si kombinací písmen, čísel, kdy by mohl pochopit, že chci opravdu text. Například x1x měl nahrazovat jako 01, ale nahradil opět jako 1. Tuto záležitost nechápu a dost mne to brzdí. Ještě jednou opakuji, že se vše odehrává ve formátu text. Potřebuji totiž čísla z několika sloupců pospojovat tak, abych měl ve všech dvoumístná čísla a ve výsledku stejný počet znaků. P.S. pokud toto provedu externě v texťáku a importuji do excelu jako hodnoty, opět se to 01 převede na 1. Není to záležitost nějakých automatických oprav? Nenašel jsem vhodnou volbu pro vypnutí. Díky, Martin.

Pavel Lasák

Přidáno: 10.10.11 16:07

To Martin: Vzorec =NAHRADIT(A1;1;0;"0") formát buňky ve které je vzorec je obecný. Nahradí text A1 = 1 za 01

Olda

Přidáno: 14.10.11 11:14

Dobrý den. Mám OFFICE 2003 a v excelu bych potřeboval vyřešit(doposud na to používám access): do buňky nebo-li rozsahu buněk(sloupec vybrané oblasti) potřebuji napsat(eventuelně nakopírovat z externího zdroje)) alfamumerické znaky,které musejí mít určitou délku např.30znaků včetně mezer,tak aby nebylo možno více editovat(při kopírování,aby se přebytek ustřihl). Volba v menu ověření dat mi nevyhovuje. Děkuji.

Vigo

Přidáno: 15.10.11 20:07

Dobrý den, marně hledám v Excelu 2010 funkci "zprava" a "zleva"...v některých případech lze použít funkci "část", bohužel na můj problém použít nelze. Mám buňky s různým počtem znaků a potřebuji napevno odstranit poslední 2 znaky (v Excel 2003 právě funkce zprava), můžete, prosím, pomoci? Děkuji.

Vigo

Přidáno: 17.10.11 13:24

Tak jsem již na to přišel, oni to páni z MS přejmenovali na VPRAVO a VLEVO (místo ZLEVA a ZPRAVA), i když v ofiko nápovědě EXCEL mají stále uvedeno ZLEVA a ZPRAVA.

Pavel Lasák

Přidáno: 18.10.11 20:47

To Vigo: Přesně tak, v seznamu funkcí už to mám doplněny. Pokud by Microsoft od další verze 2012 používal jen anglické názvy funkcí, vůbec bych se nezlobil.

Jano

Přidáno: 19.10.11 12:43

Dobrý deň Prosím Vás už dva dni si lámem hlavu nad tým, ako upraviť pôvodný vzorec: =IF(B5="";"";VLOOKUP(B5;'C:\Documents and Settings\User\My Documents\smenové listy nové\11\[den.xls]Zhrnutie'!$A$2:$AK$25;20;FALSE)) tak aby sa miesto názvu súboru "den.xls" dopĺňal názov súboru napr. z bunky A1. Zámenu jednoduchého slova v texte viem urobiť pomocou funkcie SUBSTITUTE, no vo vzorci mi to nefunguje

Pavel Lasák

Přidáno: 19.10.11 16:24

To Jano: Využít CONCATENATE.

Jano

Přidáno: 20.10.11 09:23

Pavel Lasák: Vďaka za radu. Napísal som to v tvare =VLOOKUP(A1;CONCATENATE(G4;A2;G5);1;FALSE)no nefunguje to, napíše #HODNOTA!

Pavel Lasák

Přidáno: 20.10.11 16:09

To Jano: A co nepřímý odkaz INDIRECT? http://www.contextures.com/xlFunctions05.html

6ndrasek

Přidáno: 30.10.11 21:17

Zdravím Vás, mám problém s tím, že pokud mám pod sebou třeba 7x (někdy3x..) stejné datum a potřeboval bych do výsledného řádku přepsat vedle sebe všechny hodnoty z těchto dat. (kontingence mi je dá do sloupečkupo sebe). Tzn. že např A B 28.6. Sokolnice 28.6. Brno 28.6 Nebovidy... 29.6 Praha výsledek A B 28.6. Sokolnice, Brno, Nebovidy Díky za radu

Pavel Lasák

Přidáno: 31.10.11 18:01

To 6ndrasek: Na tohle bych použil kontingenční tabulku. Případně ji doplnil o VBA makra.

Henry7

Přidáno: 18.11.11 11:37

Prosím o radu, je možné vytvořit funkci "když" která spustí nadefinované MAKRO?

Pavel Lasák

Přidáno: 18.11.11 17:50

to Henry7: Makro by spustil přímo VBA, pokud se splníí dané podmínky. Např přes IF.

Pipo

Přidáno: 14.12.11 14:25

Problémeček: Potřebuji ze dvou seznamů hodnot na dvou listech vytvořit jeden, který obsahuje všechny hodnoty z prvního seznamu ale i z druhého seznamu. Potřeboval bych na to nějakou funkci. U dvou seznamů by stačilo nakopírovat hodnoty do jednoho sloupce (pod sebe), pak seřadit a pomocí funkce když odstranit duplicity ovšem skutečnost je taková, že listy s hodnotami nejsou dva, ale je jich mnohem víc.. Nevíte si někdo rady?

Pavel Říha

Přidáno: 19.12.11 10:48

Zdravím, našel jsem jednu stránku, kde si někdo zaznmenává makra. Snad se některá budou někomu hodit. http://miltak.ic.cz/category/programovani/ms-excel/ Já jsem využil v kládání prázdných řádků a musím říct, že mi to hodně usnadnilo práci.

Staňa

Přidáno: 20.12.11 17:49

Zdravím, potřeboval bych posunout desetinnou carku tak, aby čísla měly 4 desetinna mista. Aby čísla s více než 4 des. místy se zkrátily a aby čísla např. s jedním des. místem zůstaly jak jsou (aby se k nim nepřidaly nuly). Díky za odpověď

Pavel Lasák

Přidáno: 20.12.11 18:16

To Staňa: Použít formát buněk # ##0,0###

Ivo Šicner

Přidáno: 03.01.12 09:00

Zdravím, mám dotaz, zda se dá pomocí funkce Excelu zjistit, zda buňka obsahuje vzorec. Zkoušel jsem HLEDAT("=";A1) či NAJÍT("=";A1), ale to nefunguje, JE.Text(A1) také ne. Chtěl bych zvýraznit buňky, které obsahují text jinou barvou. Prosím o radu a pokud by to šlo bez makra - něco jako podmíněné formátování.

Pavel Lasák

Přidáno: 03.01.12 17:53

To Ivo Šicner: Velice zajímavý dotaz. Jak zjistit pomocí funkce, zda buňka obsahuje vzorec bohužel nevím (a nic mě nenapadá, zatím). Možná pomůže zobrazit vzorce, to lze přes kartu Vzorce - Zobrazit vzorce.

Vladimír Trunda

Přidáno: 05.01.12 09:10

Dobrý den, mám dotaz, zda lze v excelu nastavit maximální počet znaků v buňce. Děkuji a přeji hezký den

Ivo Šicner

Přidáno: 06.01.12 07:24

To Vladimír Trunda: Na kartě Data - Ověření dat - Nastavení - Ověřovací kritéria: Délka textu; Je menší než; Maximum. OK

Lubo

Přidáno: 06.01.12 14:44

Dobrý den, v excelu 2010 mam tabulku, která obsahuje pouze jeden sloupec(log). Pomocí funkcí bych chtěl z každého řádku vytáhnout do sloupce B konkrétní jméno(pozice prvního písmene je vždy stejná). Vypadá to asi následovně. Pořadí není garantováno, tzn. Novák, který je níže v 1 a 4 řádku, může být příště v 3 a 6. Seznam jmen, které se mohou objevit znám Příklad: Sloupec A

Pavel Lasák

Přidáno: 06.01.12 17:03

To Ivo Šincner: Děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 06.01.12 17:04

To Lubo: Tohle bych řešil pomocí VBA.

Lubo

Přidáno: 10.01.12 10:29

Dobrý den, nakonec se mi to povedlo udělat následovně: 1)vytvořil jsem číselník možných délek textu (v textu je všechno kromě jmen vždy stejné)Tzn. když celý text má délku 120, vím, že jméno které potřebuji má 10 znaků atd. 2)vytvoril jsem list pracovni, kam nakopiruji tzv. log. 2a) pomocí funkce LEN zjistím delku celého textu 2b) pomocí funkce VLOOKUP najdu odpovídají počet znaků které potřebuji vytáhnout z číselníku délek 3)pomocí funkce MID vykopiruji od pozice X(X je vzdy stejné), odpovídající pořet znaků, který jsem předtím našel v číselníku. Vypadá to asi následovně: =TRIM(MID(Pracovní!B2;26;Pracovní!D2)) Lubi

Lubo

Přidáno: 10.01.12 10:39

Dobrý den, ještě bych se chtěl zeptat. Je možné pomocí nějaké funkce odstranit celý řádek? Bylo by možné udělat např.: Když délka textu v bunce A1>100, potom odstraň celý řádek 1 Děkuji Lubo

Pavel Lasák

Přidáno: 10.01.12 17:30

to Lubo: Ukázka kódu VBA pro A = 0 For i = 300 To 2 Step -1 If StrComp("smazat", Cells(i, "A").Value) = 0 Then MsgBox i Rows(i).Delete End If Next i

Luboš P

Přidáno: 15.01.12 15:13

Dobrý den přeji, Chtěl bych se zeptat, zda se dá nahradit konkretní slovo ve větě, když nevim zda bude na první či druhé pozici (případně ale vim, na jaké pozici bude zprava) v těchto dvou případech Čekáme v RANDOM na místo v našem domě. Čekáme v RANDOM na místo na naší zahradě. Nahradit předložku " na " předložkou " pro ", kde Random může i nemusí obsahovat předložku " na ". Děkuji předem

Pavel Lasák

Přidáno: 15.01.12 17:45

To Luboš P. =NAJÍT("na";A1) a pak použijete NAHRADIT popis funkci je ve článku

Luboš P

Přidáno: 15.01.12 19:10

Omlouvám se, ale podal jsem mou otázku trochu nesrozumitelně.... Text1="Čekáme na Tomáše na rezervaci v našem hotelu." .... Text2="Čekáme u Tomáše na rezervaci v našem hotelu." .... Změnit "na rezervaci" -> "kvůli rezervaci" pomocí jednoho vzorce pro obě verze věty, tedy levá strana od "na rezervaci" je variabilní a libobolně dlouhá a může také obsahovat "na" které ale nechci zaměnit.... pokud se nemýlím tak při použití funkce NAJÍT/HLEDAT mi to vrátí pozici prvního "na" ale možnost zadat Start hledání tady moc nepomůže, když je první část věty libovolně dlouhá.

Luboš P

Přidáno: 15.01.12 23:08

Ještě bych dodal že pravá část od hledaného slova je konstantní ale nevšim jsem si že by se daly funkce používat i zprava doleva (směrem od konce textu na začátek), všechny fungují zleva do prava... používám Excel 2007.

Pavel Lasák

Přidáno: 18.01.12 20:03

To Luboš P: Když je víc "na" tak jestliže první funkce najde "na" použije se znova ale start se posune na hodnotu jež našla předchozí funkce NAJÍT. Funkce IFERROR (pokud není druhé "na" a NAJÍT ohlasi chybu). Pomocí KDYŽ, která zvolí NAHRADIT druhé "na".

Luboš P

Přidáno: 20.01.12 23:28

Jasný, chápu... děkuju moc :)

Petr Nový

Přidáno: 16.02.12 09:40

Dobry den, potřeboval bych poradit. Mám text např."pavel,lubos,martin" a potrebuju aby mi přepsal slovo "martin" do jineho sloupce, kdyz ho obsahuje. Snad se chápeme děkuji.P.

Pavel Lasák

Přidáno: 16.02.12 14:53

To Petr Nový: Například A1 je kontrolovaný text do A2 =NAJÍT("martin";A1;1) - zkontroluje zda obsahuje martin, pokud ne je chybová hodnota, v A3 =JE.CHYBA(A2) - pokud je chybová hodnota je pravdaa v A4 =KDYŽ(A3=PRAVDA;"";KDYŽ(A2=1;"martin";"")) - pokud je martnin a není chybová hodnota napíše marin. Snad je řešení pochopitelné.

Roman

Přidáno: 06.03.12 21:45

Dobrý den, řeším takový oříšek - je možnost odstranit kontingenční tabulku pomocí makra? Aby vysvětlil situaci: list 1 obsahuje příjem zboží (kód a počet ks) list 2 obsahuje výdej zboží (kód a počet ks) List 3 by měl z prvních dvou listů zjistit, co bylo přivezeno, co prodáno a kolik toho zůstalo. Řešení, co mě napadlo, bylo použít kontingenční tabulku na příjem, od toho odečít součet prodaných kusů (pomocí sumif) a voila... bohužel jsem se zasekl na tom, že kontingenční tabulka se mění co do velikosti, a já se jí nemůžu pomocí makra zbavit... Díky za radu! Roman

Pavel Lasák

Přidáno: 07.03.12 17:54

To Roman: Informace třeba zde http://www.ehow.com/how_7250367_delete-pivot-table-vba.html

Přidáno: 08.03.12 14:54

To Pavel Lasák: to je trošku problém. Kontingenční tabulka je vždy jiná, takže když v makru budu mít rozsah neodpovídající realitě Range("A3:B6").Select, vyhodí to chybu. Proto jsem hledal nějaký postup.. vyřešil jsem to jinak, kostrbatěji. Databázové tabulky se doplní daty a pak se soubor musí zavřít a otevřít, tím se zaktualizuje tabulka. Není nějaký jednodušší způsob aktualizace? Aby natáhla i nové řádky?

Pavel

Přidáno: 08.03.12 18:43

To Roman: Určitě je, bohužel ve VBA s kontingenční tabulkou zatím nepracuji, takže nedokážu poradit.

Přidáno: 10.04.12 17:16

Dobrý den, potřebuji poradit se vzorcem, chci aby když bude hodnota od 150 do 160 včetně tak aby se vypsalo 0 a když ne tak aby se vypsalo 5 Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 10.04.12 19:43

To : Použite funkci KDYŽ http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/

Mirek

Přidáno: 03.05.12 07:10

Dobrý den, poraďte prosím, jak z rodného čísla odebrat lomítko. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 03.05.12 18:41

To Mirek: v buňce A1 je rodné číslo =NAHRADIT(A1; 7; 1; "")

František

Přidáno: 14.05.12 14:35

Dobrý den, mám cenu ve formátu 1 500,- a pořebuji taková čísla sečíst SUMA. Dle diskuze jsem odstranil ,-, ale jak odstraním mezeru? Potřeboval bych smazat např. 4. znak zprava. Díky moc.

Pavel Lasák

Přidáno: 14.05.12 17:30

To František: Použít například funkci NAHRADIT =NAHRADIT(A1;2;1;"")

Martina

Přidáno: 15.05.12 20:06

Dobrý den, prosila bych o pomoc, mám v excelu soubor čísel-některé 3místné kódy, některé 4místné obsahující speciální určení v posledním znaku - ten bych potřebovala odstranit, abych mohla porovnat s ostatními třímístnými. Funkci zprava znám, jak výše zmiňujete, ale z ní se extrahuje poslední číslice do dalšího sloupce(v tom původním rovněž zůstává), nic se mi neodstraní, jak tedy odstranit zprava natrvalo poslední znak v buňce? napadá mě ještě zleva vybrat tři první znaky, ale nevím jak pak dále, když potřebuju vymazat to původní, zmizí mi ten odkazovaný vzorec a samozřejmě čísla nezůstanou..děkuji předem za pomoc

Pavel Lasák

Přidáno: 16.05.12 19:05

To Martina: Takže potřebujete mít v Excelu jen jeden sloupce, který bude mít jen tři čísla (čtvrté se natrvalo vymaže)? Na to bych použil makro.

Lukáš

Přidáno: 18.05.12 10:27

Nevím do jaké ktegorie tehle připad zařadit. Mám tabulku se sloupečkem kde mam nasapno např.: 1. Stůl 2. Židle 3. Koberec 4. Křeslo 5. Pohovka A chci když napíšu někam do bunky první počáteční čísli, aby mi to automaticki doplnilo text co u ní mám. Př.: Napíšu 3 a automaticky se mi k tomu dopíše koberec. Můžete mi stím nějak prosí poradit? :-) Předem díky za odpověd.

Rita

Přidáno: 05.07.12 20:00

Dobrý den, obracím se na Vás s tímto problémem. Mám vytvořenou tabulku a potřebuji, když napíšu například do buňky B1 slovo Aspen4 blue, aby se mi automaticky vyplnila např. buňka D8 slovy "modrá, bílá, modrá".Děkuji.

Tomas

Přidáno: 08.08.12 08:57

Dobrý den, mám prosím o radu mám dva listy první obsahuje A1 až A5 jména B1 až B6 5číselné hodnoty list2 = tabulka A1 A6 s prázdnými buňky. Mim cílem je když na listu 1 zadám do B1 a třeba do B4 hodnotu aby se mi na listu 2 v A1 a A2 vypsali jména z listu 1 A1 a A4, ale když zadám A2 a třeba A3 z listu 1 aby se mi to opět na listu 2 vepsalo do A1 a A2 stručně aby se mi na listu 2 řadili pod sebe jen vypsaná jména z listu 1 A1 až A6. dík za radu

Jiří

Přidáno: 15.08.12 01:30

To Lukáš: Já bych zkusil využít možnosti automatických oprav. Menu Nástroje/Možnosti automatických oprav...

Luboš

Přidáno: 08.09.12 16:06

Dobrý den přeji, chtěl bych se zeptat zda je funkce na zjištění počtu daného znaku v jedné buňce. Např. text: "Auto, lednička, myčka, televize, počítač." Tak kolikrát je v té buňce napsaná "čárka"?

Pavel Lasák

Přidáno: 09.09.12 18:23

To Luboš: Třeba tako =DÉLKA(A3)-DÉLKA(DOSADIT(A3;"d";"")) Jak to funguje - kdyby někdo hledal: Zjistíš délku pomocí DÉLKA, pak pomocí DOSADIT odstraniš požadované znaky (dosadíš prázdný znak), zjistíš upravenou délku (bez požadovaných znaků) a pak dvě délky odečteš a je výsledek co hledáš. A4: =DÉLKA(A3) A5: =DOSADIT(A3;"d";"")) A6: =DÉLKA(A5) A7: =DÉLKA(A3)-DÉLKA(A5)

Luboš

Přidáno: 14.09.12 00:10

Jasný, jednoduchý. Pavle, děkuju mockrát.

Pavel Lasák

Přidáno: 30.09.12 17:08

Na základě dotazů jsem textové funkce doplnil o další příklady, anglické názvy funkcí a hypertextové odkazy, ať se lépe hledá a pracuje s článkem.

Jan Strach

Přidáno: 15.10.12 16:50

Zdravím, potřebuju možná nějakou jednoduchou věc, ale nemůžu to nikde najít. Mám na Excel namapovaný soubor dat v XML. Do jednoho ze sloupců se importuje číslo. Toto číslo bych potřeboval vždy zvětšit o určitou hodnotu. Řekněme jednoduše, že přičíst DPH k ceně. Jakým způsobem bych toho mohl docílit?

Pavel Lasák

Přidáno: 15.10.12 17:33

To Jan Strach: Dalšího sloupce sloupce (B1) =A1*$X$1 kde v X1 bude hodnota DPH, která se bude přičítat (v A1..An je ta částka bez DPH a násobí se správným koeficientem). A rozkopírovat.

jarek

Přidáno: 04.11.12 08:35

Mám jednoduchý problém, pokud spustím následující kód ve VBA s anglickým nastavením windows, funguje. Pokud ho spustím s českým nastavením, nefunguje, a hází chybu "Application-defined or object-defined error". Dim pokus1 As Double d1 = 1.5 Cells(1, 1).Formula = "=2*" & d1 Pokud změním proměnnou d1 na celé číslo, pak všechno funguje i v českém nastavení. Je to evidentně způsobené tím že si v českém nastavení VBA předělá tečku na čárku a s ní pak má ve vzorci problém. Je prosím nějaká možnost toto napsat tak aby to fungovalo i s českým nastavením? Předem díky!

jarek

Přidáno: 04.11.12 09:21

Tak pardon za přidávání otázek, už vidím že odpověď je stejně jednoduchá jako otázka. VBA nemá rád české nastavení, a do stringu hned už vloží čárku místo zapsané tečky. Je tudíž potřeba aby si člověk čárku ve stringu předělal na tečku funkcí REPLACE a pak teprve přiřadil do buňky. Tečku si pak zase VBA interpretuje do excelu v českém formátu (tj. do čárky). Dim d1 As Double; d1 = 1.5; Dim str As String; str = "=2*" & d1; str = Replace(str, ",", ".", 1); Cells(1, 1).Formula = str

Datel

Přidáno: 23.11.12 11:31

Jak nahradit více položek na listu? Např. 491 za "auto", 600 za "kolo"..... Nechci postupně dávat najít a nahradit. Jak to udělat, že bych třeba měl někde nějakou databázi hledaných a nahrazujících dat? Využít makro nebo máte jiný nápad? Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 23.11.12 16:55

To Datel: Využít VBA kód (makro).

Anna Malá

Přidáno: 07.12.12 21:46

Dobrý den, chci se zeptat, jakou funkci/funkce použít, když mám v jednom sloupci tabulky napsaná data (v mém případě jsou to středočeské kraje) a potřebuji zjistit, kolikrát se jednotlivé kraje ve sloupci nachází a který z nich je tam nejvíc krát? zkusila jsem použít funkci MAX, do které jsem zakomponovala funkci SVYHLEDAT, ale stále mi to píše chybu. Nevím si rady. Předem děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 08.12.12 12:07

To Anna Malá: Využít Kontingenční tabulku http://office.lasakovi.com/excel/vlozit/jedinecna-data-kontingencni-tabulka/ nebo složitěji přes COUNTIF http://office.lasakovi.com/excel/data/duplicitni-zaznamy-excel/ záleží jak s tím potřebujete dále pracovat.

Lukáš Smelík

Přidáno: 26.12.12 15:02

Dobrý den. Připravuji automatizovaný výpočet z mnoha vzorců, kterými spočítám jednu veličinu. Na základě vstupních dat se vygenerují výsledky vzorců a já potřebuji odstranit (nahradit nulou nebo "") ty výsledky, u kterých se objevuje #DIV/0! nebo #NUM! a zároveň jsou výsledky mimo rozmezí od-do. Zkoušel jsem použít funkci když v kombinaci s chyba.typ, ale stále mi to nefunguje. Funkce (která nefunguje) vypadá následovně s tím, že E21 je zkoušený výsledek: =KDYŽ(0,01<=E21;KDYŽ(E21<=0,3;E21;KDYŽ(CHYBA.TYP(E21)=2;"";KDYŽ(CHYBA.TYP(E21)=6;"";"")))) Zkoušel jsem různě přehazovat pořadí, ale stejně nefunguje. #DIV/0! ani #NUM! se netváří ani jako výsledek, ani jako text. Občas se mi objevilo #N/A. Nevěděl byste, co s tím?

Lukáš Smelík

Přidáno: 26.12.12 16:06

Dobrý den. Už jsem na to přišel. Využil jsem funkci TYP. Je-li v buňce číslo a zároveň je v dovolených mezích, je dosadí tento výsledek. Pokud ne, dosadí "". =KDYŽ(TYP(E21)=1,KDYŽ(0,01

Jarda

Přidáno: 18.02.13 14:50

Ahoj ! Nemohu rozchodit automatické řady pro písmena, např. A-AA,pro vše ostatní potažením rohu naskakují? Už jsem povolil i auto doplňování v Možnostech, i jsem zkoušel funkce pro Text, ale písmena Excel nekopíruje. A přitom vím, že jsem to dřív dělal ?! Díky za Tvé web stránky, čas i nějaký nápad :) Zdravím Jarda

Pavel Lasák

Přidáno: 18.02.13 18:34

To Jarda: Osobně jsem to řešil funkcí, nalezena kdesi na internetu: = DOSADIT(ODKAZ(1; ŘÁDEK();4);"1";"") Pokud chceš od 6 řádku tak: = DOSADIT(ODKAZ(1; ŘÁDEK()-5;4);"1";"") Další možnost vytvořit vlastní funkci nebo makro...

Marcela

Přidáno: 04.03.13 07:35

Dobrý den. Chtěla bych se zapetat jestli je možné zaokrouhlovat čísla s přesností na 0,5. Mám tabulku s cenami výrobků vypočtené s přesností na 2 desetinná místa, ale před tiskem bych je potřebovala zaokrouhlit na 0,5 Kč. Je-li to možné, jakou funkci mám vložit? Předem děkuji za odpověď

Pavel Lasák

Přidáno: 04.03.13 22:29

To Marcela: Pokud jsem dobře pochopil zadání, tak použít matematickou funkci ZAOKROUHLIT =ZAOKROUHLIT(A1/0,5;0)*0,5 a nastavit format buněk na jedno desetiné místo

Tomáš

Přidáno: 15.05.13 12:38

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda nejde napsat nějaký vzorec, který mi odstraní z buňky nuly před číslem. Mám například číslo 00027802 a potřeboval bych nuly před 27802 vymazat. Mohl bych to udělat přes Najít a Nahradit, ale bojím se toho, aby v kontingenční tabulce (ta by mi to vlastně nedovolila) nebo jiné, jsem nechtíc nahradil např za hodnotu 19000 na 19

Pavel Lasák

Přidáno: 15.05.13 17:24

To Tomáš: Fukce HODNOTA nefunguje? =HODNOTA(C6)

Karel

Přidáno: 18.07.13 12:00

Dobrý den, rád bych se také obrátil o radu. Mám Office 2010 a potřeboval bych z vyexportovaných dat - odkazů, dostat jen číslo. Každá buňka obsahuje řetězec např. "<a href="http://nejakyweb.cz?ID=123456" target="_blank">123456</a>" a z ní potřebuji dostat číslo 123456. Nevím, zda to nejde nějak jednoduše skrze vzorce. Jinak používám najít a nahradit, ale musím to pokaždé ručně očistit.. Děkuji za pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 18.07.13 16:16

To Karel: pomocí funkce NAJÍT zjistit první znak lomítka =NAJÍT(">";A1), a druhé lomítko, a pak jen "odmáznout první část a poslední část přes funkci ČÁST =ČÁST(A1;NAJÍT(">";A1)+1;NAJÍT("<";A1;2)-NAJÍT(">";A1)-1) Předpokládám správně, že je potřeba pro SEO?

Karel

Přidáno: 19.07.13 10:20

To Pavel: díky moc, jdu testovat. Pro SEO to není :-) Je to zákaznická podpora a odkazy do interního systému.

Robert

Přidáno: 01.08.13 13:31

dobry den, mam prosbu, jestli by slo vymyslet, jak seradit data na preskacku pod sebe ze dvou sloupcu do jednoho, napr. A1 -1 A2 3 B1 10 B2 20 -> C1 -1 C2 10 C3 3 C4 20 . Moc diky za pripadne info

Karel

Přidáno: 07.08.13 13:56

To Pavel Lasák: děkuji moc, funguje to na jedničku. Hezký den a ať se Vám daří!

Pavel Lasák

Přidáno: 07.08.13 15:56

To Robert: Lze použít VBA?

Pavel

Přidáno: 23.09.13 13:47

Dobrý den, ve sloupci mám pod sebou hodnoty. Buď prázdnou buňku nebo řetězec "Hotovo". Každá buňka představuje jeden den. Potřeboval bych do jedné buňky vypsat, kolikrát se v tomto sloupci 7x za sebou opakovalo slovo "Hotovo". To znamená, kolik týdnů (nepřetržitých) po sobě bylo vepsáno slovo "Hotovo". Nejsem si jist, jestli je to pochopitelné. Děkuji

jana

Přidáno: 17.10.13 09:19

nevím jestli ten komentář byl vložen před chvílí jsem ho psala

jana

Přidáno: 17.10.13 09:22

tak ještě jednou, prosím o nápovědu excel 2010, když tvořím tabulku nebo píši jen text, potřebovala bych tam vložit nad sloupci řádek, kde když píši do buněk jde vidět co píši a popř. to mohu opravit, nejde mi tam přes funkci vložit. prosím o radu. děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 17.10.13 16:53

To jana: Nerozumím otázce.

Jana

Přidáno: 22.10.13 22:04

To Jana: Tipla bych si, že máte vypnutý řádek vzorců...karta Zobrazení- záložka ZOBRAZIT- Řádek vzorclů

Petr

Přidáno: 31.10.13 19:08

Dobrý den, při přechodu z W8 na W8.1 přestal ve VB fungovat příkaz Range("B2"). Lze ho něčím nahradit, případně nalézt příčinu. Děkuji.

Petr

Přidáno: 31.10.13 19:17

Jen doplním: ........ Set Mail = Outlook.CreateItem(olMailItem) Set myAttachments = Mail.Attachments On Error GoTo ERR1 myAttachments.Add PDF_path, olByValue, 1, "" With Mail .To = Range("b1") .Subject = Range("b2") .Body = Range("b3") .BodyFormat = olFormatPlain .Display .Send

Pazza

Přidáno: 13.12.13 10:10

Dobrý den, potřeboval bych vyřešit fci část, potřebuji aby jednotlivé části textu se doplnili do bunky ale orientací z prava - 12345 - 12345 ; správně --345 - 345-- ; potřebuji --345 S díkem

Jiřina

Přidáno: 05.03.14 20:22

Dobrý den,moc prosím kohokoli o radu.... dělám tabulku docházky a moc se v excelu neorientuji. To aby se mi sčítaly hodnoty jsem udělala, ale prosím, jak udělat to, aby když do buňky jednoho z lidí zadám místo čísla písmeno - např. D - (že měl dovolenou) odečetlo by se mi od sečtené hodnoty -8? Jinak mám MS 2007. Předem moc díky za podrobný popis - zkoušela jsem to fcí hodnota na text a nic... :)

Pavel Lasák

Přidáno: 06.03.14 18:12

To Jiřina: Ukázkové možnosti jak řešit docházkový list jsem sepsal v článku: Docházkový list

Bronislav Žilka

Přidáno: 02.05.14 16:40

Dobrý den všem. Dotaz. Mám tabulku. v řádcích pod sebou je ve sloupci A-jméno, ve sloupci B-adresa, ve sloupci C-město. Nad tabulkou mám buňku, do které zadám "vyhledání požadovaného textu". Pomocí podmíněného formátování a funkce search(hledat) jsem vyřešil problém s velkými a malými písmeny (Novák, novák, NOVÁK),takže pokud zadám že chci hledat např. Nováka, označí se mi všechny buňky, které obsahují Nováka lhostejno, zda s velkým či malým..."N" na začátku:). Nicméně teď bych chtěl, aby se mi vedle buňky, kam zadávám "co chci hledat" zobrazil počet nalezených hodnot. Pokud hledám "Novák", ale v "seznamu" je "novák" nebo "NOVÁK", buňka se mi správně označí, tedy jako nalezená, ale např. funkce "countif" ji nenajde. Lze to vyřešit funkcí, nebo je nutné použít VBA, které neovládám?

Filip Hanák

Přidáno: 17.05.14 18:50

Dobrý den, prosím Vás o radu...mám v buňce označení faktury 1/2013. Jak udělám, aby se mi pod sebe v daném sloupci, když označím a protáhnu buňku myší, vytvořila označení 2/2013, 3/2013 atd.? Nikoliv 2/2014, 2/2015 atd. Děkuji za Váš čas

Jojo

Přidáno: 06.06.14 08:04

To Bronislav: =COUNTIF(A2:A10;A1) A1="co chci hledat"

Jojo

Přidáno: 06.06.14 08:37

To Filip: Ak je pôvodný formát buniek "Obecný", tak zadať 1/2013 + potiahnuť bunku s myšou dole + zmeniť formát bunky na karte Číslo/Vlastní a do okienka Typ napísať m/yyy + potvrdiť.

Kamila

Přidáno: 16.06.14 12:45

Dobry den, mam velke mnozstvi fiktivnich adres a v dalsim sloupku potrebuju vytvorit fiktivni webove stranky, ale aby vyapadalo, ze jsou realne. Tzn. mam napriklad Renault a vedle by melo byt www.renault.com a takhle u kazde firmy. Je to mozne? Moc dekuji!!

Jojo

Přidáno: 18.06.14 09:17

To Kamila: ="www."&MALÁ(A1)&".com"

Jojo

Přidáno: 30.06.14 14:20

To Filip: Ide to aj cez: --> Úpravy/Vyplnit/Řady + (zakliknúť: Řádky + Kalendářní + Měsíc)

Andrea

Přidáno: 01.07.14 13:16

Dobrý den, prosím, existuje v MS Excel nějaká funkce/kouzlo, jak získat z databáze dat, dejme tomu, 10 nejvyšších hodnot (resp. jejich pozice či legendy), popřípadě výpis hodnot (jejich pozic či legend), které jsou vyšší než určitá mez? Napovíte mi? Předem moc děkuji!

Jojo

Přidáno: 08.07.14 11:21

To Andrea: Dá sa to napr. cez "Podmienené Formátovanie" + zvoliť "Vzorec" + napísať: =A2>=LARGE($A$2:$A$10;3) -- (3-ka = tri najvyššie hodnoty)(POZOR samozrejme ich vyfarbí viac(4), ak budú rovnaké napr.{9;8;8;8;2;5}

Petr

Přidáno: 25.07.14 10:21

Ahoj, jde prosím v excelu nějak udělat, aby se výsledek jakékoliv funkce zapsané v jedné buňce zapsal do jiné, kterou určím, tak aby tato mohla být původně prázdná bez vzorečku. Popis případu: do buňky se zapíše reálný čas, nebo pokud jinde bude výsledkem určité písmeno zapíše to čas plánovaný. Jde mi o to, aby se buňka dala opakovaně vyplňovat ručně a při tom kdykoliv mohla být přepsána údajem z jiné buňky. Aby uživatelé nepřepisovali vzorec. děkuji

Veronika

Přidáno: 19.08.14 10:10

Dobrý den, chtěla bych Vás moc poprosit o pomoc..Potřebuji v excelu sloučit data z jednoho sloupce do jedé buňky. Když bude v buňce A1 1, A2 2, A3 3atd...tak po sloučení do buňky B1 by měl být výsledek 1,2,3,4..... Funkce concatenate je nešikovná v tom, že se musí každá slučovaná buňka označit ručně..:( Předem moc děkuji za radu.!!!

Jojo

Přidáno: 21.08.14 09:34

To Veronika: Sub Test() delim = "" For rw = 1 To 10 ' zlučované riadky Range("B1") = Range("B1") & delim & Cells(rw, "A") delim = "," Next rw End Sub

Jojo

Přidáno: 21.08.14 09:43

To Veronika: Pokračovanie: žial vyššie to zalomilo riadky nesprávne. Správne má byť posledný riadok v 4 riadkoch: - 1) Range("B1") = Range("B1") & delim & Cells(rw, "A") - 2) delim = "," - 3) Next rw - 4) End Sub

Jojo

Přidáno: 21.08.14 09:48

To Petr: Ak bude v bunke "A1" požadované písmeno, v "B1" plánovaný čas, tak do "C1" bude zapisovať plánovaný čas, resp. po zmene/vymazaní písmena v "A1" je možné "C1" prepísať ručne. --Nasledujúci kód treba umistniť na na list, na ktorom má byť vykonaný. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Range("A1") = "písmeno" Then Range("C1") = Range("B1") ' zápis plánovaného času z "B1" do "C1" End If End Sub

Lenka

Přidáno: 03.11.14 12:02

Prosím o radu: je soubor ND, k tomu 3 soubory cen z VŘ. Potřebuji vyznačit, která cena je nejnižší. Jak na to?

Jojo

Přidáno: 04.11.14 07:54

To Lenka: -- neviem, či som dobre porozumel, že prečo je potrebný prvý súbor, keď má "vyznačiť". Pochopil som to skôr, že má "vyhľadať".(Možno sa mýlim.) Takže do súboru1 treba zadať pre vyhľadanie v súb2+3+4(súb.musia byť otvorené): -- =MIN(SVYHLEDAT(A3;[Sešit2]List1!$A$1:$B$4;2;NEPRAVDA);SVYHLEDAT(A3;[Sešit3]List1!$A$1:$B$4;2;NEPRAVDA);SVYHLEDAT(A3;[Sešit4]List1!$A$1:$B$4;2;NEPRAVDA))

Petr

Přidáno: 13.11.14 22:48

Dobrý den. Pokud v A1 je "14", v B1 je "mezera m3" - přičemž trojka je psaná indexově, tak po vzorci v C1 =CONCATENATE(A1;B1) se zobrazí "14 m3" a trojka je jako běžná číslice. Jak to provést, aby se opět zobrazovala indexově? Lidičky, prosím, pomozte mi s tím.

Jojo

Přidáno: 18.11.14 08:27

To Petr: -- vzorce v stĺpci "C" zmeniť na hodnoty + cez makro:Sub Test() Cells(1, "C").Characters(Start:=Len(Cells(1, "C")), Length:=1).Font.Superscript = True End Sub

Lukáš

Přidáno: 04.12.14 13:48

Dobrý den, potřeboval bych poradit. Jako příklad mám v makru podmínku: If Cells(1, 1) = "Karel" Then Cells(2, 2) = Cells(2, 2) + Cells(i, 3) End If Nyní mám v jedné buňce více jmen, které jsou oddělené mezerou a potřeboval bych podmínku, zda se v obsahu buňky vyskytuje mnou hledané jméno, pokud ano, tak provést výpočet... Děkuji za rady

Jojo

Přidáno: 05.12.14 07:32

To Lukáš:Sub Test() 'Hľadá mená v bunke 'POZOR bez "delim" pri hľadaní mena "Daniel" nájde aj keď bude iba meno "Daniela" Meno = "XYz" ' hľadané meno delim = " " 'Očistiť Cells(2, 2) = Trim(Cells(2, 2)) 'Pridať medzeru na začiatok a koniec Cells(2, 2) = " " & Cells(2, 2) & " " 'Test x = InStr(1, Cells(2, 2), delim & Meno & delim) ' zistí kde začína Meno (rozlišuje malé a veľké písmená) 'Výstup If x > 0 Then MsgBox "Meno sa nachádza" Else MsgBox "Meno sa nenachádza" ' 0=ak nenájde End If End Sub

Monika

Přidáno: 06.12.14 13:07

Dobrý den chtěla bych se Vás zeptat na jeden příklad, který mám vyřešit do školy. Nějak si nevím rady. Mám zadaný jméno a příjmení (např. Denisa Barešková) potřebuju z toho udělat D. Barešová. Můžu se zeptat jak se zkrátí to jméno?

Jojo

Přidáno: 08.12.14 07:30

To Monika: -- =ZLEVA(A1)&". "&ZPRAVA(A1;9) (za bodkou je medzera)

Jirka

Přidáno: 12.12.14 15:19

Dobrý den, narazil jsem v Excelu na jednu záludnost, kterou se mi nedaří dotáhnout do konce. Mám tabulku, kterou používám ke snímkování dne (do Excelovské tabulky si sepisuji seznam činností, které jsem v daný časový interval dělal). Ke zjištění přesného času využívám funkci NOW(), kterou neustále kopíruji do jednoho sloupce ke každé denní činnosti (což při cca 60 - 100 činnostech denně je otravné :-) ). Chtěl bych proces troch zefektivnit a nastavit to nějak takto. Do sloupce s časem bych rád použil funkci Now() a pokud do vedlejší buňky napíšu nějakou činnost tak aby se nějak zafreezorala hodnota času z funkce NOW(). Existuje na to prosím něco? Mockrát děkuji za radu.

Pavel Lasák

Přidáno: 08.01.15 18:35

To Jirka: Využít VBA programování.

Jojo

Přidáno: 12.01.15 09:08

To Jirka: -- viď komentár z 01.12.14 na: http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/

Lucka

Přidáno: 29.01.15 10:14

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu... Jestli je možné v excelu předdefinovat, že každé první dvě čísla ze seznamu, které budou rozděleny po dvaceti, budou opakovaně vykazovat zadaný výraz? Např.: 1=Petr 2=Hana 3-20=různá jména 21=Petr 22=Hana 23-40=různá jména 41=Petr 42=Hana atd... Děkuji...

Matin

Přidáno: 05.02.15 19:21

Jak odstraním znak mam například čísla v buňkách pod sebou -2,31 ; -23,134 ; -3442,412 jak odstraním to "-" abych tu funkci mohl roztáhnout na další řádky a vždy se odstranilo jenom to "-"

jrz

Přidáno: 17.03.15 13:02

To Martin: Pokud jsou to čísla, proč nepoužít absolutní hodnotu? =ABS(číslo)

Pavel

Přidáno: 20.03.15 10:16

Ahojte, zkouším vyřešit v excelu jeden problém. Mám tři sloupce. Ve sloupci A1 až A50 mám v každé buňce dlouhý text. V bunkách B1 až B12 mám kratší text (pokaždé jiné délky 6 až 12 znaků), kde jeho část je obsažena v některých buňkách A1 až A50. V buňce C1 až C12 jsou čísla. A já chci když najdu část textu z buněk B1 až B12 v některých buňkách A1 až A50 aby se zapsalo číslo vedle krátkého textu buňky Bx. Pomocí funkce SVYHLEDAT by to fungovalo kdyby texty v buňce A a B byly shodné ale to nejsou. Zkoušel jsem najít funkci, která by v případě, že krátký text najde v buňce A tak jej ořeže dle tvaru buňky B, ale takový se mi nedaří najít. Po ořezání by pak vzorec SVYHLEDAT fungoval. Mohli by jste mi prosím s tímto problémem pomoct ? Děkuji za rady Pavel

Jiří

Přidáno: 13.05.15 13:02

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám větší množství dat, které jsou odděleny desetinou tečkou. Potřeboval bych s hodnatami dále pracovat, ale nedaří se mi žádnou funkcí hodnoty převést na čísla. Pokud použiji formát buňky jako číslo, tak je to také bez změny. Importem externích dat bych vyřešil změnu desetiné tečky na desetinou čárku, ale výstup by byl dosti nepřehledný a orientace pracná. Předem děkuji za radu Jiří

Pepe

Přidáno: 03.07.15 09:54

To Pavel: Nejsem si uplne jist vasim zadanim, ale pokud by napr ve sloupci A byly hodnoty A1=a, A2=b, A3=aa , ve sloupci B B1=aa, B2=bbbb a ve sloupci C C1=1 a C2=2 a vy byste chtel bunce A1 priradit hodnotu 1 (protoze "a" je obsazeno v "aa"), tak lze pouzit wild cards: = vlookup("*"&A1&"*",$B$1:$J$2,2,false) a roztahnout dolu.

Johny

Přidáno: 02.08.15 19:48

Dobry, chcel by som sa opytat, ci existuje nejaka funkcia, ktora ignoruje pismena a znaky, resp. text v bunke. Napriklad: mam hodnotu DLab124-p-7 a ja potrebujem z toho iba cisla, teda vysledok 1247. Pozicia cisiel a znakov v kazdom riadku je vzdy ina. Vopred diik za pomoc a prajem vela zdaru!

Pepe

Přidáno: 03.08.15 12:40

Za predpokladu, ze chceme dostat pouze cisla z bunky A1: =SUMPRODUCT(MID(0&A1,LARGE(INDEX(ISNUMBER(--MID(A1,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1))),1))*ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1))),0,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)))),ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1))))+1,1)*10^(ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)))-1)) PS. Toto je reseni od autoru Domenica a Rona Coderreho, vice viz https://www.youtube.com/watch?v=bqsvOygpQWc

Zbyněk

Přidáno: 09.08.15 09:17

Dobrý den, excel používám minimálně. Modu se zeptat, zde existuje jednoduchý způsob, jak převést hodnoty z tabulky do určitého místa textu (ideálně do wordu)? Mám excelovou tabulku s cca 150 účastníky akce a potřebuji jim vydat osvědčení o účasti - a nechce se mi vše přepisovat po jednom. S díky

Jojo

Přidáno: 10.08.15 13:01

To Zbyněk: cez Word/Nástroje/Dopisy a korespondence

Aleš P

Přidáno: 16.08.15 12:08

Ahoj potřebuji pomoc s rozdělením textu např.: 32,4x53x36,7 do různých buněk přičemž čísla jsou zapsána s i bez desetinných míst. Výsledkem by tedy mělo být 32,4 53 36,7 Velice děkuji za případnou odpověď

Pepe

Přidáno: 17.08.15 09:13

Aleš P: Pokud jsou vsechna cisla oddelena znakem "x", potom pouzijte Text do sloupcu (text to columns).

Pavlína

Přidáno: 18.08.15 18:26

Ahoj, mám 2sloupce, v jednom text a ve druhém celé číslo. Já potřebuji na A4 vytisknout text v počtu čísla v druhém sloupci a rozdělit do jednotlivých buněk. Př: Paralen 3 a výsledek by měl být: Paralen Paralen Paralen Předem děkuji za odpověď.

Pepe

Přidáno: 19.08.15 10:11

Pavlína - za predpokladu, ze text je ve sloupci A a pocet opakovani ve sloupci B, tak do bunky C1 zadejte: =IF(ISBLANK($A1),"",IF(COUNTIF($A1:B1,$A1)<($B1+1),$A1,"")) a vzorec roztahnete na dostatecny pocet sloupcu (tzn na vic sloupcu nez je nejvyssi hodnota ve sloupci B) a pozadovany pocet radku.

Michal

Přidáno: 04.09.15 09:09

Dobrý den, mám jeden seznam, kde je několik sloupců a potřeboval bych, aby se jednotlivé řádky po zapsání zkopírovali do dalšího seznamu, ale jen první dva sloupce. A kdyby to dokázalo překopírovat jen přesně definovaný zápis, v druhém dokumentu potřebuji sledovat jen vybraná jména, bylo by to super:-) Děkuji za pomoc .

BERUNA

Přidáno: 09.09.15 16:02

DOBRÝ DEN. vidím, že radíte, jako o život, prosím jak do sloupce, v kterém uvedena řada číslic, mohu hormadně přidat příponu PDF? děkuji moc BE

Pepe

Přidáno: 10.09.15 10:15

Pokud mate cisla ve sloupci A, pak do sloupce B zadejte: =A1&".pdf" a roztahnete na potrebny pocet radku.

Markéta

Přidáno: 10.09.15 12:22

Dobrý den,mám fukci když, která mi před číslo doplňuje 0 či nic dle velikosti čísla (př. když(8<10;08,8)). Když ale aktualizuji soubor pomocí F9, tak mi funkce zmizí a zůstane pouze číslo 8. Jak to prosím odstranit, aby mi funkce nemizela? Děkuji

dan

Přidáno: 31.10.15 23:23

Dobrý den, potřeboval bych v jedné buňce zkrátit text zleva i zprava o několik písmen. Jak to provést jedním vzorcem. Mně to pokaždé jde pouze z jedné strany a pak musím udělat další buňku. Použil jsem tyto vzorce. =ZPRAVA(B3;DÉLKA(B3)-14) =ZLEVA(C3;DÉLKA(C3)-5)

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.16 16:28

To dan: =ZLEVA(ZPRAVA(B3;DÉLKA(B3)-14);DÉLKA(ZPRAVA(B3;DÉLKA(B3)-14))-5)

Veronika

Přidáno: 21.03.16 19:03

Zdravím, chtěla bych poprosit o radu. Mám tabulku s čísly např.: 9,56 a potřebovala bych všechna čísla posunout o desetinnou čárku doprava na 95,6. Lze to udělat nějakým způsobem pro všechna čísla? Díky

Jojo

Přidáno: 21.07.16 13:35

To Veronika: -- posun desatinnej čiarky: =A1*10

Iva

Přidáno: 27.08.16 17:32

Ahoj, prosím o pomoc. Mám sloupec buněk obsahujících dlouhé texty a potřebuji zjistit, zda se v těchto textech vyskytuje vždy alespoň 1 ze seznamu více textových hodnot (seznam je na samostatném listu). Pokud se hodnota v dlouhém textu objeví, do samostatné buňky potřebuji uvést "1". Pokud ne, uvést "0". Jde to inteligentněji než přes vnořené KDYŽ, HLEDAT a NEBO? Díky moc!


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |