Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » index-pozvyhledat-vyber-unikatnich-dat

INDEX POZVYHLEDAT prakticky - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Popis vyhledávacích funkcí INDEX, POZVYHLEDAT, spolu s příklady jak tyto funkce prakticky využít. Například k vytvoření seznamu unikátních (jedinečných) dat z tabulky, náhrada funkce SVYHLEDAT.

Článek doplněn: 4.7.2015

Obsah a cíl článku

Dozvíte jak prakticky využít funkce INDEX a POZVYHLEDAT. Jak možností těchto funkcí využít je ukázano na praktických příkladech spolu se sešity zdarma ke stažení. Pro přehlednost je tento text rozdělen do následujících kapitol:

INDEX (INDEX)

Vrátí hodnotu nebo odkaz (index řádku, sloupce) na hodnotu z tabulky/oblasti.

Možné způsoby použití funkce

Funkce INDEX (INDEX) může být použita dvěma způsoby:

 • 1. Odkazová forma
 • 2. Maticová forma

1. Odkazová forma

Vrátí adresu buňky ležící v průsečíku zadaného řádku a sloupce.

INDEX(odkaz;řádek;sloupec;oblast)
 • Odkaz - na oblast (jednu či více)
 • Řádek - určuje řádek průsečíku
 • Sloupec - určuje sloupec průsečíku
 • Oblast - určuje oblast, ve které má ležet průsečík - nesouvislé oblasti se závorkami (A1:C4;G10:J15;K41:L44)

2. Maticová forma

Hodnotu prvku tabulky nebo matice označeného indexem řádku a sloupce.

INDEX(pole;řádek;sloupec)
 • Pole - je oblast buněk (nebo maticová konstanta)
 • Řádek - určuje řádek pole
 • Sloupec - určuje sloupec pole

Musí být zadán jeden z argumentu řádek nebo sloupec.

INDEX - prakticky

Praktické použití funkce INDEX. Z tabulky potřebujete zjistit, jaká hodnota se nachází v požadovaném řádku (sloupci).

Data

Připravte si tabulky (v první dopravní prostředky) a v druhé popis sloupců.

INDEX - data pro ukázkový příklad - Excel

Potřebujeme zjistit z první tabulky:

 • Co je na řádku 1
 • Co je na řádku 4

Potřebujeme zjistit z druhé tabulky:

 • Co je ve sloupci 2
 • Co je ve sloupci 3

Řešení

INDEX - ukázkový příklad - Excel

Řešení pro první tabulku:

=INDEX(B5:B9;1) =INDEX(B5:B9;4)

Řešení pro druhou tabulku:

=INDEX(B15:E15;2) =INDEX(B15:E15;3)
Poslední záznam ve sloupci

Poslední záznam ve sloupci

V komentářích jsem měl zajímavý dotaz:

Dobrý den.
Zapisuji data ve sloupci B..... číselná data. Potřebuji poslední záznam ve sloupci vidět na místě D5.

Možné řešení

Do D5 zadat následující vzorec.

=INDEX(B8:B999;POČET2(B8:B999);1)

Případně pokud budete chtít poslední hodnotu ze sloupce A:

=INDEX(A7:A998;POČET2(A7:A998);1)
INDEX - ukázkový příklad - Excel

Hodnota v řádku/sloupci vybrané oblasti

Máte označenou oblast a potřebujete vypsat hodnotu, která se nachází ve vybraném průsečíku řádku x sloupce.

Poznámka

Podobná funkce je pod názvem POSUN podrobněji v samostatném článku: POSUN - (OFFSET) - funkce Excel .

Možné řešení

=INDEX(B4:D9;C12;C13)

Ukázka ke stažení

Soubor Hodnota v řádku/sloupci vybrané oblasti soubor ve formátu *.xlsx s využitím funkce INDEX.


POZVYHLEDAT (MATCH)

Vyhledá zadanou položku v oblasti buněk a vrátí relativní pozici dané položky v oblasti

Syntaxe

POZVYHLEDAT(co; prohledat; [shoda])
 • co - hodnotu, kterou chcete nalézt
 • prohledat - kde se bude hledat, oblast buněk
 • shoda - (-1, 0, 1)
  • 1 (nebo není neuveden) - najde největší hodnotu, která je menší nebo rovna hledané hodnotě (hodnoty řazeny vzestupně ...-2; -1; 0; 1; 2; ...; A–Z; NEPRAVDA; PRAVDA)
  • 0 - první hodnotu, která se přesně shoduje s hledanou hodnotou co
  • -1 - najde nejmenší hodnotu, která je větší nebo rovna hledané hodnotě (musí být řazeno sestupně

Praktický příklad na POZVYHLEDAT (MATCH)

Potřebujete-li v tabulce vyhledat na kterém řádku se nachází zadaná hodnota (nebo nejbližší vyšší/nižší). Praktická ukázka bude předvedena na následující tabulce:

POZVYHLEDAT - data pro praktický příklad - Excel

Potřebujete zjistit:

 • Na kterém řádku se nachází výrobek: Banán
 • Na kterém řádku se nachází cena 15
 • Na kterém řádku se nachází cena 30

Řešení

POZVYHLEDAT - ukázkový příklad - Excel

Řešení pro odpověď na kterém řádku se nachází výrobek: Banán

=POZVYHLEDAT("Banán";B6:B12;0)

Řešení pro odpověď na kterém řádku se nachází cena 15

=POZVYHLEDAT(C19;E5:E11;1) =POZVYHLEDAT(C19;E5:E11;0)

Řešení pro odpověď na kterém řádku se nachází cena 30

=POZVYHLEDAT(C25;E5:E11;1)

Najde největší hodnotu, která je menší nebo rovna hledané hodnotě (tj. 45).

Jak získat jedinečná data z tabulky?

Potřebujete-li z tabulky vyselektovat jedinečná data (z TT, TT, TT, AA, AA, AA, bude jen TT, AA). Na ukázkovém příkladu Vám ukáží jak na to. Popis včetně sešitu v Microsoft Excel ke stažení zdarma.

Ukázková data

Nejprve si připravte zdrojovou tabulku. Z této tabulky pak automaticky vyselektujete (vyberete) jedinečná data (z TT, TT, TT, AA, AA, AA, bude jen TT, AA). V ukázce bude použita následující tabulka.

Data všechna Jedinečná data
AA AA
AA BB
BB CC
CC DD
CC  
DD  
DD  
DD  
AA  
AA  

V Microsoft Excelu

Ukázka jak tabulky vypadá v Microsoft Excelu.

MS Excel 2010 - unikatní data

Jak na výběr dat - Praktické řešení

Předpokládám, že máte připravenou výše uvedenou tabulku. A máte za sebou teoretické úvody funkci POZVYHLEDAT, INDEX.

Mate-li tabulku. Vložte následující vzorec do buňky B1 jako matici, tj. místo Enter stisknout Ctrl + Shift + Enter vzorec se Vám uzavře do složených závorek { } a vypíše první unikátní hodnotu.

=INDEX($A$2:$A$20; POZVYHLEDAT(0; COUNTIF($B$1:B1; $A$2:$A$20); 0))

Protože se jedná o maticová vzorec nezapomenout na Ctrl + Shift + Enter. Poté klasicky rozkopírovat na další buňky.

Pokud již nejsou k dispozici jedinečné hodnoty, vzorec zobrazí chybovou hodnotu #N/A. Což lze ošetřit přidáním funkce IFERROR:

IFERROR(INDEX($A$2:$A$20;POZVYHLEDAT(0;COUNTIF($B$1:B1;$A$2:$A$20);0));"")

Pokud máte oblast $A$2:$A$20 pojmenovanou List můžete si zápis zkrátit:

IFERROR(INDEX(List;POZVYHLEDAT(0;COUNTIF($B$1:B1;List);0));"")

Pokusný vzorec můžete zadat do dalšího sloupce (C) ať vidíte rozdíl. Opět jde o maticové vzorce, takže nezapomenout Ctrl + Shift + Enter.

Ukázka ke stažení

Nedařili se Vám tento soubor podle mého popisu vytvořit. Můžete si jej zdarma stáhnout. Soubor Jedinečná unikátní data - jak získat z tabulky soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma. Soubor je testován v MS Excel 2010.

Další možnosti při hledání jedinečných dat

Získávat jedinečná data lze i jinými způsoby. Například:

Pomocí funkce COUNTIF

Poznámka: Jak na funkci COUNTIF jsem popsal v článku: COUNTIF - Funkce statistické - Excel.

Kontingenční tabulka

Pro alternativní řešení lze využít i kontingenční tabulku, kde lze tento jedinečný seznam včetně počtu vytvořit daleko rychleji.

Podmíněné formátování

Dalším řešením je využít podmíněné formátování, kde vyberete z karty Domů - Podmíněné formátování - Zvýraznit pravidla podle buněk - Duplicitní hodnoty.

Jak nahradit SVYHLEDAT

Nebo-li jak na omezení funkce SVYHLEDAT, u které musí být referenční sloupec jako první a ve vaši tabulce je referenční sloupec na jiném místě.

Jak nahradit SVYHLEDAT - Excel
=INDEX(F:F;POZVYHLEDAT(A6;G:G;0))

Poznámka

Podrobněji o funkci SVYHLEDAT (VLOOKUP)

Ukázka ke stažení

Soubor Jak nahradit/obejít omezení funkce SVYHLEDAT soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma. Soubor je testován v MS Excel 2010.

INDEX co je v průsečíku

Jak pomocí funkce INDEX zjistit jaká hodnota je v buňce na průsečíku zvoleného řádku a sloupce. Zadává se číslo řádku a sloupce.

Pokud neznáte číslo řádku (sloupce), lze funkci INDEX doplnit o POZVYHLEDAT a řešení je hotovo. V další kapitole je praktické řešení.

Co je v průsečíku využitím INDEX
=INDEX(B4:D9;C12;C13)

Ukázka ke stažení

Soubor Jak najít co je v průsčíku s funkci INDEX soubor ve formátu *.xlsx - zadává se číslo řádku sloupce. Ke stažení zdarma.

INDEX POZVYHLEDAT hodnota je v průsečíku

Jak pomocí funkce INDEX a POZVYHLEDAT zjistit jaká hodnota je v buňce na průsečíku zvoleného řádku a sloupce. Informace o řádku (sloupci) se zadává jako hodnota záhlaví těchto sloupců. V předchozí kapitole popsáno, jak vyřešit pokud je známo číslo řádku a sloupce z dané tabulky.

Co je v průsečíku využitím INDEX a POZVYHLEDAT
=INDEX(C5:G9;POZVYHLEDAT(E13;B5:B9;0);POZVYHLEDAT(E12;C4:G4;0))

Ukázka ke stažení

Soubor Jak najít co je v průsčíku s funkci INDEX a POZVYHLEDAT soubor ve formátu *.xlsx pokud je známa hodnota v záhlaví sloupce (řádku), ke stažení zdarma.

INDEX - ve spojení se SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX

Jak pomocí funkce INDEX vyhledávat (maximum, minimum), spočítat (sumu, průměr) v zadané oblasti. Například, když se zvětšuje s přibývajicími daty. Tato úloha lze řešit i ve spojení s funkcí POSUN.

INDEX - ve spojení se SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX
=SUMA(C4:INDEX(C4:E6;H5;H7)) =MAX(C4:INDEX(C4:E6;H5;H7)) =PRŮMĚR(C4:INDEX(C4:E6;H5;H7)) =MIN(C4:INDEX(C4:E6;H5;H7))

Poznámka: Jako maximum pro oblast lze využít i funkci POČET, POČET2.

Ukázka ke stažení

Soubor Jak najít spočítat (SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX) v oblasti pomocí INDEX soubor ve formátu *.xlsx pokud je známa hodnota v záhlaví sloupce (řádku), ke stažení zdarma.

Související články k POZVYHLEDAT a INDEX

Tato část textu je v přípravě.

Závěrem k INDEX a POZVYHLEDAT

Do komentářů můžete doplnit vaše způsoby využití funkcí INDEX a POZVYHLEDAT.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Michal

Přidáno: 11.11.12 16:33

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda nevíte jak udělat funkci, pro tento úkol:Napište vzorec, který vyhledá nejmenší výnos a vrátí hodnotu ze sloupce druh. Zkoušel jsem to přes index, ale nevypisuje mi to správně =INDEX($B2:$B2191;MIN(E2:E2191);)

Pavel Lasák

Přidáno: 11.11.12 18:57

To Michal: prosím pošlete ukázkovou tabulku na lasak@centrum.cz osobně bych použil SVYHLEDAT

jan

Přidáno: 20.11.12 23:08

Dobry den, ked stiahnem a spustim Jedinečná unikatní data - získana z tabulky a dáplněna. Tie vzorce hlasia N/A, nepracuju, neviete preco? dakujem

Pavel Lasák

Přidáno: 15.12.12 20:24

To Jan: Jde o maticový zápis, pokud přidáte data musíte použít maticový zapis Ctrl + Shift + Enter

Karel

Přidáno: 15.01.13 15:12

Dobrý den, děkuji za kvalitní příspěvek. Mám jen k tomu jeden dotaz, zda jde zjistit přes nějaký vzorec přesný počet unikátů - příklad - mám neustále rostoucí tabulku se seznamem příjmení (aktuálně 1500) a řada z nich se stále opakuje. Přes fci POČET2 zjistím aktuální počet záznamů - můžu přes nějakou fci zjistit i počet unikátů (např. 258)?

Pavel Lasák

Přidáno: 15.01.13 16:35

To Karel: Pomocí kontingenční tabulky, podle mě nejrychlejší a nejednodužší: Kontingenční tabulka jedinečné data nebo komplikovaněji přes COUNTIF - Duplicitní záznamy

Karel

Přidáno: 18.01.13 10:33

Díky moc, snad se mi to přes tu kontingenční tabulku podařilo rozchodit :-) Vypadá to dobře. Hezký den, Karel

Jirka

Přidáno: 30.01.13 19:09

Dobrý den. Zapisuji data ve sloupci B2:B..... číselná data. Potřebuji poslední záznam ve sloupci vidět na místě B1.

Pavel Lasák

Přidáno: 30.01.13 20:04

To Jirka: funkce INDEX a POČET2, funkce do B1 =INDEX(B2:B999;POČET2(B2:B999);1) Super nápad na praktický příklad, doplním do článku.

Milan

Přidáno: 09.12.13 18:37

Nemohu přijít na to jak vyhledávat v jiném sešitu. Respektive pokud název tohoto sešitu a listu zadám "natvrdo" (například 48) funguje vše OK.: INDEX('[48.xlsm]48'!$D$3:$EB$236;POZVYHLEDAT(AG14;'[48.xlsm]48'!$D$3:$D$236;0);POZVYHLEDAT(CONCATENATE("*";AF14);'[48.xlsm]48'!$D$3:$EB$3;0)) Pokud chci však docílit aby hledalo vždy v příslušném sešitu dle proměné (například A14 kde bude zapsáno oněch 48 nebo dle potřeby) již se mi nedaří sestavit funkční vzorec.: INDEX(CONCATENATE("'[";A14;".xlsm]";A14;"'!$D$3:$EB$236");POZVYHLEDAT(AG14;CONCATENATE("'[";A14;".xlsm]";A14;"'!$D$3:$D$236");0);POZVYHLEDAT(CONCATENATE("*";AF14);CONCATENATE("'[";A14;".xlsm]";A14;"'!$D$3:$EB$3");0)) Poradí někdo kde dělám chybu? Díky

Milan

Přidáno: 09.12.13 18:52

Nemohu přijít na to jak vyhledávat v jiném sešitu. Respektive pokud název tohoto sešitu a listu zadám "natvrdo" (například 48) funguje vše OK.: INDEX('[48.xlsm]48'!$D$3:$EB$236;POZVYHLEDAT(AG14;'[48.xlsm]48'!$D$3:$D$236;0);POZVYHLEDAT(CONCATENATE("*";AF14);'[48.xlsm]48'!$D$3:$EB$3;0)) Pokud chci však docílit aby hledalo vždy v příslušném sešitu dle proměné (například A14 kde bude zapsáno oněch 48 nebo dle potřeby) již se mi nedaří sestavit funkční vzorec.: INDEX(CONCATENATE("'[";A14;".xlsm]";A14;"'!$D$3:$EB$236");POZVYHLEDAT(AG14;CONCATENATE("'[";A14;".xlsm]";A14;"'!$D$3:$D$236");0);POZVYHLEDAT(CONCATENATE("*";AF14);CONCATENATE("'[";A14;".xlsm]";A14;"'!$D$3:$EB$3");0)) Poradí někdo kde dělám chybu? Díky

Aleš

Přidáno: 26.01.14 17:56

Zdravím, už druhý den nemůžu přijít na to, jakým stylem můžu vyselektovat data odpovídající podmínce a ty data by to zapsalo podsebe na nový list a nehodící přeskočilo, nechci použít filtr ani kontingenční tabulku jelikož ty se dají upravovat a já potřebuji tuto funkci mít zamčenou, děkuji moc.

Stochliny

Přidáno: 27.01.14 12:42

TO MILAN 9/12/13: Problém je v tom, že odkazovou adresu funkce nelze v EXCELu skládat jako text. Je potřeba to řešit jiným způsobem. Já osobně to řeším tak, že si v nějaké buňce (pak ji třeba skryji s celým sloupcem/řádkem) vytvořím textový odkaz příslušné funkce. Na tuto buňku se poté odkazuji z funkce (u vás např. INDEX) pomocí funkce "NEPŘÍMÝ.ODKAZ". Konkrétně např. v buňce "A1" budu mít přísl. poskládaný text (používám spíše & místo funkce CONCATENATE), tak bude funkce vypadat následovně: "INDEX(NEPŘÍMÝ.ODKAZ($A$1)".

Lubor

Přidáno: 07.02.14 06:40

Dobrý den, do řádku zapisuji hodnoty a,b,c,d které se různě opakují. Potřebuji zjistit sloupec posledního zápisu např. b a odpovídající hodnotu v řádku 1 tabulky. Díky za náměty k řešení.

Milda

Přidáno: 05.03.14 14:47

Dobrý den, dovoluji si obrátit se na Vás s problémem "vyhledání polohy maxima v matici" - pokud je matice jednorozměrná, tak nemám problém, ale ve dvou rozměrech si už nevím rady. Příklad: různé denní hodnoty za několik let a v nich hledám polohu maxima (kdy nastalo maximu, který den, který rok). Děkuji za odpověď.

Jakub

Přidáno: 30.05.14 06:42

Dobrý den, je možné nějakým způsobem vyhledat jedinečné hodnoty v oblasti buněk větší než jeden sloupec? např v A1:B20 ? Potřebuji získat jedinečná data do jednoho sloupce. Děkuji za případnou radu.

Radka

Přidáno: 03.11.14 16:35

Dobrý den, prosím o radu, jakou funkci a jak použít, abych v souboru, který obsahuje více identických čísel, dostala to které číslo jen jednou. Pro názornou ukázku mohu zaslat soubor. Děkuji. Radka

Jojo

Přidáno: 04.11.14 07:54

To Radka: -- asi pomôže: -- http://office.lasakovi.com/excel/data/odebrat-duplicity-excel/

Pavel

Přidáno: 29.01.15 13:20

Maticový vzorec pro vypsání seznamu jedinečných hodnot pomocí kombinace funkcí INDEX, POZVYHLEDAT a IFERROR mi po úpravě pro EXCEL 2003 funguje jak má. Potřebuji ale docílit ještě toho, aby ve zdrojovém seznamu byly ignorovány prázdné buňky. Vzorec takovou buňku vyhodnotí jako nulovou hodnotu, kterou zařadí do seznamu jedinečných hodnot. A kdyby vytvořený seznam byl seřazený vzestupně, to by bylo úplně super. Poradil by mi prosím někdo?

Copi

Přidáno: 12.05.15 00:36

Ahoj, prosím vás, jde nějak zadat adresu buňky složením zadáním sloupce a k tomu odkaz na buňku v které se nachází číslo řádku? A ještě složitěji - s odkazem na List s názvem "Duben", odkud by se bral sloupec "A" -> datum, a číslo řádku by se k tomuto sloupci přiřazovalo z Listu "SOUHRN", kde se i tento vzorec tvoří? List: Duben -> datum List: SOUHRN -> číslo řádku V Listu: SOUHRN: "=Duben!A" + H26 (kde se nachází číslo 5 => stejný řádek jako se nachází i datum v Listu Duben) Nebo ještě lépe by bylo i zadání sloupce též odkazem na sloupec kde se nachází vřádcích názvy sloupců. "=Duben!" + (odkaz na buňku G5 -> A) +(odkaz na buňku H5 -> 5) Výsledkem by bylo jako normální na tvrdo zápis: =Duben!A5 (případně: ='Duben'!A5 - v excelu) (v Google-tabulkách v mobilu)

mara670

Přidáno: 12.05.15 17:56

Dobrý den, jakým stylem namodelovat vzorec pro vyhledání poslední hodnoty v řádku. Zkusil jsem použít vzorec pro sloupec z vašeho článku z dotazu z 30.1.13 "=INDEX(B2:B999;POČET2(B2:B999);1)", ale nějak se mi nedaří : ((. Předem děkuji za pomoc.

JT

Přidáno: 27.05.15 08:31

To mara670: Zdravím pokud chcete hledat v řádcích musíte tam mít řádky. Budu fungovat například v řádku 2. Já bych upravil vzorec takto: "=INDEX(2:2;POČET2(2:2))" případně, když bych chtěl oblast jen ze sloupců A až H (a né celé jako v předchozím případě): "=INDEX(A2:H2;POČET2(A2:H2))"

Pavel K.

Přidáno: 09.06.15 14:25

Ahoj, prodírám se funkcí Index a narazil jsem na případ, který je popsán v tomto článku a sice zapsání poslední hodnoty ve sloupci. Řešení, které je zde popsáno je super, ale funguje pouze v případě, že v daném sloupci před poslední hodnotou, není žádná prázdná buňka (pole nenabývá žádné - ani nulové hodnoty). Řešit to ale jde i tak a to spojením funkcí Index,Max a Když. PS: skvělý web, často zde čerpám info a novinky! Díky za něj!

tajas

Přidáno: 10.07.15 07:01

Dobrý den, mám sešit se dvěma listy a na listu 2 vyhledávám určitý údaj z listu 1 podle pořadového čísla. Pořadová čísla jedou od 1 každý rok a zapisuji je ve formátu např. 115 kde první jednička znamená první v pořadí roku 2015. Jelikož nelze v tabulce 1 řadit pořadová čísla vzestupně v rámci několika let, tak jsem použil vyhledávání pomocí INDEX a POZVYHLEDAT. Narazil jsem však na problém, že mi to od určitého pořadového čísla přestalo vracet výsledek a místo toho se zobrazuje N/A. Duplicitu pořadových čísel nikde nemám, to jsem zajistil podmíněným formátováním (barvy). Nevíte jak to opravit? Díky

Máňa

Přidáno: 29.07.15 18:29

Dobrý den, existuje nějaký vzorec který vyhledá ze jmenného seznamu postupně jména se stejným kritériem? Příklad: ve sloupci A bude vypsáno 10 jmen, ve sloupci B bude u 3 ozvačeno "dovolená" jak dostanu do sloupce C jmena lidí co mají dovolenou. zkoušela jsem to přes index a pozvyhledat, ale najde mi vždy toho prvního. Poraďte mi prosím dík.

Petr Kuželík

Přidáno: 01.09.15 09:02

Dobrý den, m o radu. potřeboval bych funkci, která by mi zapisovala poslední číslo v sloupci viz =INDEX(B8:B999;POČET2(B8:B999);1), ale jelikož hodnoty v sloupci jsou extrahovány pomocí =KDYŽ(DÉLKA(A10)=18;ČÁST(A10;3;6);""), tak mi tato funkce nejde. Lze to vyřešit nějakou jinou funkcí?

Karel

Přidáno: 22.10.15 00:06

Dobrý den, mám sešit se dvěma listy. První list obsahuje jedinečné hodnoty ve sloupci A (tj. A1="001", A2="002", atd. až k An="842"), přičemž některé prvky této posloupnosti chybí, a k těmto hodnotám přísluší záznam ve sloupci B. Druhý list obsahuje více než jeden řádek ve sloupci A obsahující hodnotu 001, 002 atd až 842 (např. 30 řádků s "001", 7 řádků s "002", atd.) Jak docílím toho, aby se mi na druhem listu ke všem řádkům s "001, 002, atd" ve sloupci A přiřadila do sloupce B příslušná hodnota z prvního listu? Celý druhý list čítá 10500 řádků s hodnotami od 001 do 842 přičemž třetina hodnot je vyňata. Použít CTRL+C a CTRL+V není moc vhodné :-) Díky moc.

Lucka

Přidáno: 20.01.16 08:59

Dobrý den, potřebuji vyhledávat v datech, která nejsou srovnána podle abecedy. Je možné nějak ošetřit? Díky.

Martin

Přidáno: 24.01.16 16:53

Dobrý den, nevíte jak by šlo vyfiltrovat/vyhledat hodnotu z buňky ve které je asi 20 hodnot oddělené čárkou? Ta honota kterou hledám je pořád ve stejném pořadí. Je to určitě jednoduchá funkce jenom ji nemohu najít. Diky

Hudy

Přidáno: 12.04.16 06:14

Dobry den.ako zadat finkciu index aby mi po zmene udajov riadka a stlpca automaticky prepisovalo hodnotu aj vo vzorci?

Martin

Přidáno: 04.05.16 20:25

Dobry den, priznam se, ze mi nedochazi jak funguje popisovana funkce: =INDEX($A$2:$A$20; POZVYHLEDAT(0; COUNTIF($B$1:B1; $A$2:$A$20); 0)) Presneji jakou roli hraje jeji cast: COUNTIF($B$1:B1; $A$2:$A$20) Dekuji,

Jan Kovář

Přidáno: 11.08.16 10:44

Dobrý den, potřebuji vyhledat první výskyt vzorce v oblasti dat, která obsahuje jak čísla, tak vzorce a určit pomocí funkce číslo sloupce v němž se tato buňka se vzorcem nachází. Pro zjednodušení může být touto oblastí pouze jeden řádek. Děkuji.

Ondra

Přidáno: 10.11.16 18:11

Dobrý den, hledám funkci, která mi vypíše do buňky poslední číslo v určitém sloupci. Výše uvedené funkce mi přijdou víc než vhodné, bohužel se však zaseknu na problému, že v uvedeném sloupci jsou i vzorce - a díky tomu buňka žádnou hodnotu nevypíše? Mohl by mi někdo poradit, jak tenhle problém obejít? Děkuji moc za pomoc!

Pepa

Přidáno: 22.11.16 17:00

Zdravím mám pole hodnot (B1:HE300), potřebuji seřadit do sloupce A pod sebe. jde to řešit touhle funkcí? : INDEX($B$1:$HE$300,ROUNDUP(ROW()/300,0),IF(MOD(ROW(),300)=0,300,MOD(ROW(),300))), ale vyskytují se tam chyby a nevím jak je odstranit, sned to chce něco v ní zdokonalit...

Pavel

Přidáno: 07.12.16 07:26

Dobrý den, mám x prvků (čísla > 0) a z nich potřebuji vybrat 1, 2, 3 .... x prvků tak, aby součet prvků měl předem zadanou hodnotu, případně se k ní co nejvíce přiblížil ( ať shora nebo zespodu). Chtěl bych to vyřešit v excelu, ale nějak nevím odkud to klubko rozmotat. Děkuji předem za nápovědu :-).


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |