Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » goniometricke-funkce-excel
Microsoft Excel logo

SIN, COS, TG, ARCSIN, ARCCOS, ARCTG - goniometrické funkce v Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Nejen jak na výpočty v trojúhelníků, ale i periodických jevů. Aneb praktické použití goniometrických funkcí.

Úvodem

Microsoft Excel logo

Goniometrické funkce jsou oblíbené nejen při výpočtech v trojúhleníku (poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníku), ale využití najdou i při výpočtech periodických (opakovaných) jevů. v Excelu (stejně jako v matematice) je k dispozici šestice funkcí. Podrobněji se na praktické použití těchto funkcí zaměřuje tento článek.

Pro přehlenost je rozdělen na jednotlivé kapitoly:


Výpočet pravoúhlého trojúhelníka

Jak na výpočet pravoúhlého trojúhelníka?

 • Sinus alfa je poměr délky odvěsny protilehlé tomuto úhlu a délky přepony.
 • Kosinus alfa je poměr délky odvěsny přilehlé tomuto úhlu a délky přepony.
 • Tangens alfa je poměr délek odvěsny protilehlé a délky odvěsny přilehlé.
Výpočet pravoúhlého trojúhelníka

Podrobněji například na Wikipedií.

SIN (SIN)

Vrátí sinus úhlu zadaného v radiánech (funguje i pro stupně pokud se převedou na radiány).

Syntaxe:

SIN(číslo)

Popis argumentu:

 • číslo - úhel v radiánech, jehož sinus chcete zjistit

Poznámka:

Pokud je dané číslo ve stupních, pak jeho vynásobením hodnotou PI()/180 dostanete velikost úhlu v radiánech. Podobně můžeme využít na převod funkci RADIANS.

Příklady základ:

 • =SIN(PI()) - rovná se 0 "přesně" 1,22E-16
 • =SIN(PI()/2) - rovná se 1
 • =SIN(30*PI()/180) - rovná se 0,5, sinus úhlu 30 stupňů
 • =SIN(RADIANS(30)) - rovná se 0,5, sinus úhlu 30 stupňů

Více praktických příkladu v dalších kapitolách tohoto článku.


COS (COS)

Vrátí kosinus úhlu zadaného v radiánech. (funguje i pro stupně pokud se převedou na radiány).

Syntaxe:

COS(číslo)

Popis argumentu:

 • Číslo - je úhel v radiánech, jehož kosinus chcete zjistit

Poznámka:

Pokud je dané číslo ve stupních, pak jeho vynásobením hodnotou PI()/180 dostanete velikost úhlu v radiánech. Podobně můžeme využít na převod funkci RADIANS.

Příklady základ:

 • COS(0) - kosinus 0 radiánu (stupňů) je 1
 • COS(60*PI()/180) - kosinus 60 stupňů převedeno na radiány je 0,5
 • COS(0,5) kosinus úhlu 0,5 v radiánech je 0,877582

Více praktických příkladu v dalších kapitolách tohoto článku.


TG (TAN)

Vrátí tangents úhlu zadaného v radiánech. (funguje i pro stupně pokud se převedou na radiány).

Syntaxe:

TG(číslo)

Popis argumentu:

 • číslo - úhel v radiánech, jehož tangens chcete zjistit

Poznámky:

Pokud je dané číslo ve stupních, pak jeho vynásobením hodnotou PI()/180 dostanete velikost úhlu v radiánech. Podobně můžeme využít na převod funkci RADIANS.

Příklady základ:

 • =TG(0,725) tangents 0,725 radiánu je 0,88595
 • =TG(45*PI()/180) tangents 45 stupňů převedeno na radiány je 1
 • =TG(RADIANS(45)) tangents 45 stupňů převedeno na radiány je 1

Více praktických příkladu v dalších kapitolách tohoto článku.


ARCSIN (ASIN)

Vrátí arkussinus zadaného čísla. Arkussinus je úhel, jehož sinus je zadané číslo. Výsledný úhel je udán v radiánech v intervalu od -pi/2 do pi/2.

Syntaxe:

ARCSIN(číslo)

Popis argumentu:

 • Číslo - je sinus požadovaného úhlu; číslo musí být v rozmezí od -1 do 1.

Poznámky:

Chcete-li výsledek převést z radiánů na stupně, vynásobte ho hodnotou 180/PI() nebo využijte funkci DEGREES.

Příklady základ:

 • =ARCSIN(-0,5) -0,5236
 • =ARCSIN(-0,5)*180/PI() -30°
 • =DEGREES(ARCSIN(-0,5)) -30°

Více praktických příkladu v dalších kapitolách tohoto článku.


ARCCOS (ACOS)

Vrátí arkuskosinus čísla. Arkuskosinus je úhel, jehož kosinus je zadané číslo. Výsledný úhel se udává v radiánech v rozsahu 0 až pí.

Syntaxe:

ARCCOS(číslo)

Popis argumentu:

 • číslo - je kosinus požadovaného úhlu; číslo musí být v rozmezí od -1 do 1

Poznámky:

Chcete-li výsledek převést z radiánů na stupně, vynásobte ho hodnotou 180/PI() nebo využijte funkci DEGREES.

Příklady základ:

 • =ARCCOS(-0,5) - výsledkem je 2,094395
 • =ARCCOS(-0,5)*180/PI() 120 stupňů, (tj. 2pi/3 radiánů)
 • =DEGREES(ARCCOS(-0,5)) 120 stupňů, (tj. 2pi/3 radiánů)

Více praktických příkladu v dalších kapitolách tohoto článku.


ARCTG (ATAN)

Vrátí arkustangens (inverzní funkce k funkci tangens TG) zadaného čísla.

Syntaxe:

ARCTG(číslo)

Popis argumentu:

 • číslo je tangens požadovaného úhlu

Poznámky:

Chcete-li výsledek převést z radiánů na stupně, vynásobte ho hodnotou 180/PI() nebo využijte funkci DEGREES.

Příklady základ:

 • =ARCTG(1) - Arkustangens bodu 1 v radiánech, pí/4 (0,785398)
 • =ARCTG(1)*180/PI() - Arkustangens bodu 1 je 45°
 • =DEGREES(ARCTG(1)) - Arkustangens bodu 1 je 45°

Více praktických příkladu v dalších kapitolách tohoto článku.


DEGREES (DEGREES)

Převede radiány na stupně.

Syntaxe:

DEGREES(úhel)

Popis argumentu:

 • úhel - úhel v radiánech, který je potřeba převést na stupně

Příklady základ:

 • DEGREES(PI()) výsledkem je 180°
 • DEGREES(0,5) výsledkem je 28,6479

Více praktických příkladu v dalších kapitolách tohoto článku.


RADIANS (RADIANS)

Převádí stupně na radiány.

Syntaxe:

RADIANS(úhel)

Popis argumentu:

 • úhel úhel ve stupních, který chcete převést na radiány

Příklady základ:

 • RADIANS(270) výsledkem je 4,712389 (3p/2 rad)
 • RADIANS(180) výsledkem je 3,14 (pi)

Více praktických příkladu v dalších kapitolách tohoto článku.


Jednotková kružnice

Jde o kružnici se středem v bodu nula, nula a s poloměrem 1 (jako jinak když je jednotková ;)

Ukázka jak využít jednotkouvou kružnici pro s využitím sinus a kosinus. Víme-li že:

Sin^2 + cos^2 = 1

Je tvorba jednoduchá, pro úhel 0° až 360° se vypočte hodnota sinu a hodnota kosinu a vynese do grafu x,y.

Výsledek

Ukázka je ještě doplněna o možnost zadat úhel, který se na kružnici zobrazí spolu s úsečkami, které představují velikost sinu a kosinu.

Jednotková kružnice Excel

Goniometrické funkce zobrazené v grafu

Jak vypadají funkce sinus, kosinut, tangens a kontangens (1/tangens) pokud se vynesou do grafu (pro úuhel 0° - 360°).

Goniometrické funkce zobrazené v grafu

Úpravy funkce sin

Jak na "úpravy" funkce sinus. Mám na mysli změnu periody, velikosti, posunutí sinusovky. Více v animovaném gifu.

Lze využít jako demonstraci při vysvětlování jak funguje sinus v hodinách matematiky.

Ukázka

Úpravy funkce sin - Excel

Poznámka: podobně lze vytvořit i pro funkce kosinus, tangents.

Microsoft Excel VBA - stahuj logo

Ke stažení - praktické příklady

Soubor Jednotková kružnice základ - Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma (Excel 2007 a novější).

Soubor jsou v přípravě, jakmile je dokončím budou nabídnuty zdarma ke stažení. Zrychlit jejich publikaci můžete sdílením článku na sociálních sítích ;) V přípravě:

 • Jednotková kružnice s velikosi úhlu
 • Grafy funkci sinus
 • Grafy funkci kosinus
 • Grafy funkci tangens
 • Porovnání grafu funkcí sin, cos, tg
 • Výpočty trojúhelníků

Závěrem

Využívate goniometrické funkce? Máte nějaký zajímavý příklad ve kterém jste využily? Můžete se zmínit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |