Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » ms-excel-datum-a-cas-prehled

Datum a čas - funkce - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Datum a Čas přehledný popis funkcí v Microsoft Excel až po verzi 2013.

17.3.2014 doplněno o funkce z Excel 2013

Datum a čas seznam funkcí

Souhrnný přehled funkcí data a času.

Datum a čas

Jak používat funkce pro práci s datem a časem v Microsoft Excelu. Funkce které jsou v Excelu k dispozici:

 • ČAS – TIME - Pořadové číslo času
 • ČASHODN – TIMEVALUE - Převede čas na pořadové číslo.
 • DATEDIF – DATEDIF - Rozdíl mezi dvěma kalendářními dny
 • DATUM – DATE - Pořadové číslo data (datumu).
 • DATUMHODN – DATEVALUE - Datum ve formě textu na pořadové číslo.
 • DAYS – DAYS - Rozdíl mezi dvěma kalendářními dny od Excel 2013
 • DEN – DAY - Převede pořadové číslo na den v měsíci.
 • DENTÝDNE – WEEKDAY - Převede pořadové číslo na den v týdnu.
 • DNES – TODAY - Pořadové číslo dnešního data.
 • EDATE – EDATE - Pořadové číslo data, určený počet měsíců před/po počátečním datu.
 • EOMONTH – EOMONTH - Pořadové číslo posledního dne měsíce před / po zadaném počtu měsíců.
 • HODINA – HOUR - Převede pořadové číslo na hodinu.
 • ISOWEEKNUM – ISOWEEKNUM - vrátí číslo týdne v roce (dle ISO) od Excel 2013
 • MĚSÍC – MONTH - Převede pořadové číslo na měsíc.
 • MINUTA – MINUTE - Převede pořadové číslo na minutu.
 • NETWORKDAYS – NETWORKDAYS - Počet celých pracovních dní mezi dvěma daty.
 • NETWORKDAYS.INTL – NETWORKDAYS.INTL
 • NYNÍ – NOW - Pořadové číslo aktuálního data a času.
 • ROK – YEAR - Převede pořadové číslo na rok.
 • ROK360 – DAYS360 - Počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.
 • SEKUNDA – SECOND - Převede pořadové číslo na sekundu.
 • WEEKNUM – WEEKNUM - Číslo představující číselnou pozici týdne v roce.
 • WORKDAY – WORKDAY - Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní.
 • WORKDAY.INTL – WORKDAY.INTL - Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní bez víkendů.
 • YEARFRAC – YEARFRAC - Část roku vyjádřená zlomkem. Počet dní mezi počátečním a koncovým datem.

Datum a čas rozdělení

Příklady

Spravný formát pro zobrazení


O datech (datum)

Před tím než se podíváme na jednotlivé funkce podrobněji je vhodné vědět něco o tom, jak MS Excelu ukládá datum. V MS Excelu je totiž datum uloženo jako pořadové číslo, z kterého Excel odvodí konkrétní datum. Pro změnu čísla na datum stačí změnit formátování. Aplikace Microsoft Excel pro Windows používá kalendářní systém 1900, ve kterém pořadová čísla odpovídají datům 1.1.1900 až 31.12.9999. Aplikace Microsoft Excel pro Macintosh používá kalendářní systém 1904, ve kterém pořadová čísla odpovídají datům 1.1.1904 až 31.12.9999. Číslice napravo od desetinné čárky reprezentují čas. Více v článku: Datum a čas - teoretický úvod.

Čas reprezentuje desetiné číslo 0,0 až 1,0. (0:00 až 23:59:59). Takže 0,5 = 12:00:00 hodin.

Poznámka: Aplikace Microsoft Excel pro Windows a Microsoft Excel pro Macintosh používají odlišné výchozí systémy kalendářních dat. Kalendářní systém se změní automaticky, dle systému pod kterým aplikace pracuje.

Datum a čas rozdělení

Pojďme se na funkce podívat jinak a rozdělit si je podle nějakých logických oblastí:

Sestavit datum nebo čas

ČAS TIME Pořadové číslo času
ČASHODN TIMEVALUE Převede čas na pořadové číslo
DATUM DATE Pořadové číslo data (datumu)
DATUMHODN DATEVALUE Datum ve formě textu na pořadové číslo

Části dne a hodin

DEN DAY Pořadové číslo převede na den v měsíci
DENTÝDNE WEEKDAY Pořadové číslo převede na den v týdnu
HODINA HOUR Pořadové číslo převede na hodinu
ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM Vrátí číslo týdne v roce (dle ISO) od Excel 2013
MĚSÍC MONTH Pořadové číslo převede na měsíc
MINUTA MINUTE Pořadové číslo převede na minutu
ROK YEAR Pořadové číslo převede na rok
SEKUNDA SECOND Pořadové číslo převede na sekundu
WEEKNUM WEEKNUM Číselná pozici týdne v roce

Výpočet pro Datum a čas

DATEDIF DATEDIF Rozdíl mezi dvěma kalendářními dny
DAYS DAYS Rozdíl mezi dvěma kalendářními dny od Excel 2013
EDATE EDATE Pořadové číslo data, určený počet měsíců před/po počátečním datu
EOMONTH EOMONTH Pořadové číslo posledního dne měsíce před / po zadaném počtu měsíců
NETWORKDAYS NETWORKDAYS Počet celých pracovních dní mezi dvěma daty
NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL  
ROK360 DAYS360 Počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny
WORKDAY WORKDAY Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní
WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní bez víkendů
YEARFRAC YEARFRAC Část roku vyjádřená zlomkem. Počet dní mezi počátečním a koncovým datem

Systém datumu

DNES TODAY Pořadové číslo dnešního data
NYNÍ NOW Pořadové číslo aktuálního data a času

ČAS (TIME)

Vrátí pořadové číslo určitého času.

Syntaxe

ČAS(hodina;minuta;sekunda)

Popis argumentů:

 • Hodina - je číslo od 0 do 23 představující hodinu.
 • Minuta - je číslo od 0 do 59 představující minutu.
 • Sekunda - je číslo od 0 do 59 představující sekundu.

Poznámky

Pořadové číslo, které vrátí funkce ČAS, je desetinné číslo v rozmezí od 0 do 0,99999999, reprezentující čas od 0:00:00 (12:00 dop.) do 23:59:59 (11:59 odp.).

Příklady

 • ČAS(12; 0; 0) se rovná 12:00 odp. neboli čísli 0,5
 • ČAS(16; 48; 10) se rovná 4:48 odp. neboli číslo 0,700115741

Zpět na seznam funkcí datum a čas

ČASHODN (TIMEVALUE)

Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.

Syntaxe

ČASHODN(čas)

Popis argumentů:

 • Čas - textový řetězec představující čas v libovolném formátu používaném v aplikaci Microsoft Excel.

Poznámky

Vrátí pořadové číslo času zadaného jako textový řetězec. Pořadové číslo je desetinné číslo v rozmezí od 0 (nula) do 0,99999999, reprezentující čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odp.).

Příklady

 • =ČASHODN("2:24 dop.") se rovná 0,1
 • =ČASHODN("22-Srp-55 6:35 odp.") se rovná 0,274305556

Zpět na seznam funkcí datum a čas

DATEDIF (DATEDIF)

Jednoduše spočte rozdíl mezi dvěma kalendářními dny (daty)

Syntaxe

DATEDIF(Date1, Date2, Interval)

Popis argumentů:

 • Date1 - první datum (menší, dřívější)
 • Date2 - druhé datum (větší, pozdější)
 • Interval - jak bude výsledek vypočítán (viz dále)

Přehled hodnot pro Interval:

 • d - počet dní mezi daty počítá i roky (může být i více než 366 dnů)
 • m - počet měsíců mezi daty
 • y - počet let mezi daty
 • ym - počet měsíců mezi daty (nepočítá roky - tj. max 12)
 • yd - počet dní mezi daty (nepočítá roky tj. max 366 v přestupném roku)
 • md - počet dní mezi daty (bez měsíců - max. 31)
Excel - Datedif

Poznámky

Od Excel 2013 je k dispozici funkce DAYS

Funkce DATEDIF se neobjevuje v přehledu asi z důvodu, že obsahuje bug, kdy pro některá data spočíta počet dnů špatně. Děkuji za info Jirk@N

Příklady

Pro A12 = 1.1.2012; B12 = 6.5.2014

 • =DATEDIF(A12;B12; "d") - 856
 • =DATEDIF(A12;B12; "m") - 28
 • =DATEDIF(A12;B12; "y") - 2
 • =DATEDIF(A12;B12; "ym") - 4
 • =DATEDIF(A12;B12; "yd") - 126
 • =DATEDIF(A12;B12; "md") - 5

Zpět na seznam funkcí datum a čas

DATUM (DATE)

Vrátí pořadové číslo určitého data.

Syntaxe

DATUM(rok;měsíc;den)

Popis argumentů:

 • rok - hodnota argumentu rok
 • měsíc - celé číslo (kladné nebo záporné), které představuje měsíc v roce od 1 do 12
 • den - celé číslo (kladné nebo záporné), které představuje den v měsíci od 1 do 31

Poznámky

Použití této funkce najde uplatnění u automatických výpočtu, kdy Vám vzorec vrátí čísla 2008, 7, 8 a vy z těchto čísel potřebujete vytvořit datum.

Příklady

 • =DATUM(2010;7;1) - Vrátí číslo 40360, nebo v případě nastavení obecného formátování obdržíte datum 1.7.2010. Jak měnit formátování buněk popisuji v článku Formáty pro datum a čas.

Zpět na seznam funkcí datum a čas

DATUMHODN (DATEVALUE)

Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.

Syntaxe

DATUMHODN(datum)

Popis argumentů:

 • datum - text vyjadřující datum ve formátu kalendářních dat

Poznámky

Podobně jako funkce DATUM i tato funkce převede textovou informaci na pořadové číslo data.

Příklady

 • =DATUMHODN("22-Srp-10") rovná se 40412
 • =DATUMHODN("1/7/10") rovná se 40360

Zpět na seznam funkcí datum a čas

DAYS (DAYS) od Excel 2013

Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

Syntaxe:

DAYS(konec;začátek)

Popis argumentů:

 • Konec, Začátek dvě kalendářní data, mezi kterými chcete zjistit počet dní

Poznámky

 • Pokud se zadávají data přímo do funkce musí být v uvozvkách.
 • konečně oficiální funkce, která je mnohdy potřeba. Nahradí tak "skrytou" funkci DATEDIF

Příklady:

 • =DNY("15.2.2014";"1.2.2014") 14
DAYS - funkce Excel 2013

Zpět na seznam funkcí

DEN (DAY)

Převede pořadové číslo na den v měsíci.

Syntaxe

DEN(pořadové_číslo)

Popis argumentů:

 • pořadové_číslo - je formát data

Poznámky

Do argumentu pořadové_číslo lze zadat i text. Vrátí den v měsíci. Den je udán jako celé číslo od 1 do 31.

Příklady

 • =DEN("4-Srp") se rovná 4
 • =DEN("8/11/10") se rovná 8
 • =DEN("8.11.10") se rovná 8

Zpět na seznam funkcí datum a čas

DENTÝDNE (WEEKDAY)

Převede pořadové číslo na den v týdnu.

Syntaxe

DENTÝDNE(pořadové_číslo;typ)

Popis argumentů:

 • pořadové_číslo - formát data
 • - je číslo (1, 2 či 3) určující typ návratové hodnoty:
  • 1 (nebo neuveden) - 1 - (neděle) až 7 (sobota).
  • 2 - 1 (pondělí) až 7 (neděle)
  • 3 - 0 (pondělí) až 6 (neděle)

Poznámky

Vrátí číslo určující den v týdnu na základě argumentu typ. Den je určen celým číslem v rozmezí od 1 (neděle) do 7 (sobota).

Lze využít funkci HODNOTA.NA.TEXT k převodu čísla na text.

Příklady

 • DENTÝDNE("1/7/10") je 5 (tj. čtvrtek)
 • DENTÝDNE("1/7/10";2) je 4 (tj. čtvrtek)
 • DENTÝDNE("1/7/10";3) je 3 (tj. čtvrtek)
 • DENTÝDNE(29747,007) je 4 (tj. středa)

Zpět na seznam funkcí datum a čas

DNES (TODAY)

Vrátí pořadové číslo dnešního data.

Syntaxe

DNES()

Popis argumentů:

 • Funkce bez argumentů

Poznámky

Obdržíte číslo data, které odpovídá danému datu.

Podobné funkce funkci NYNÍ.

Příklady

 • DNES() dle Vašeho aktuálního data

Zpět na seznam funkcí datum a čas

EDATE (EDATE)

Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu.

Syntaxe

EDATE(začátek;měsíce)

Popis argumentů:

 • Začátek - je výchozí datum.
 • Měsíce - je počet měsíců před či po začátku. Kladná hodnota pro počet měsíců po výchozím datu, záporná pro počet měsíců před výchozím datem.

Poznámky

Pokud argument měsíce není celé číslo, bude zkrácen.
Využití hlavně v účetnictví a daňových výpočtech.

Příklady

 • EDATE("5.1.2010";2) rovná se 5.3
 • EDATE("5.1.2010";-2) rovná se 5.11

Zpět na seznam funkcí datum a čas

EOMONTH (EOMONTH)

Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců.

Syntaxe

EOMONTH(začátek;měsíce)

Popis argumentů:

 • Začátek - je pořadové číslo data, které udává počáteční datum
 • Měsíce - je počet měsíců před nebo po počátečním datu. Kladná hodnota udává datum v budoucnu; záporná hodnota určuje datum v minulosti.

Příklady

 • EOMONTH("5.1.2010";2) rovná se 31.3.2010
 • EOMONTH("5.1.2010";-2) rovná se 30.11.2010
 • EOMONTH(DNES();0) poslední den v tomto měsíci

Zpět na seznam funkcí datum a čas

HODINA (HOUR)

Převede pořadové číslo na hodinu.

Syntaxe

HODINA(pořadové_číslo)

Popis argumentů:

 • pořadové_číslo - kód času

Poznámky

Vrátí hodinu jako číslo od 0 do 23.

Příklady

 • HODINA("4:48:00 AM") se rovná 4
 • HODINA("4:48:00 PM") se rovná 16
 • HODINA("4:48:00") se rovná 4
 • HODINA("16:48:00") se rovná 16
 • HODINA(29747,7) se rovná 16 jinak číslu 29747,7 odpovídá 10.6.1981 16:48:00, záleží na formátování.

Zpět na seznam funkcí datum a čas

ISOWEEKNUM (ISOWEEKNUM)

pro datum vrátí číslo týdne v roce (podle standardu ISO)

Syntaxe:

ISOWEEKNUM(datum)

Popis argumentů:

 • datum datum pro který je potřeba vypočíst týden v roce

Poznámky

 • pokud není platné datum (tj. číslo), obdržíte chybovou hodnotu #ČÍSLO!

Příklady:

 • =ISOWEEKNUM("17.3.2014") výsledek 12

Zpět na seznam funkcí

MĚSÍC (MONTH)

Převede pořadové číslo na měsíc.

Syntaxe

MĚSÍC(pořadové_číslo)

Popis argumentů:

 • pořadové_číslo - dává datum ve formátu používaném pro výpočty.

Poznámky

Vrátí měsíc odpovídající zadanému pořadovému číslu. Funkce měsíc vrátí číslo od 1 (Leden) do 12 (Prosinec).

Příklady

 • MĚSÍC("2.7.2010") se rovná 7
 • MĚSÍC("2.7") se rovná 7
 • MĚSÍC(335) se rovná 11
 • MĚSÍC(336) se rovná 12

Zpět na seznam funkcí datum a čas

MINUTA (MINUTE)

Převede pořadové číslo na minutu.

Syntaxe

MINUTA(pořadové_číslo)

Popis argumentů:

 • pořadové_číslo - čas ve formátu používaném pro výpočty

Poznámky

Vrátí minutu odpovídající zadanému pořadovému číslu. Minuta je celočíselná hodnota od 0 do 59.

Příklady

 • MINUTA("2:12:00") rovná se 12
 • MINUTA(0,01) rovná se 14
 • MINUTA("4:48:00 AM") rovná se 48

Zpět na seznam funkcí datum a čas

NETWORKDAYS (NETWORKDAYS)

Vrátí počet celých pracovních dní mezi dvěma daty.

Syntaxe

NETWORKDAYS(začátek;konec;svátky)

Popis argumentů:

 • Začátek - pořadové číslo prvního dne.
 • Konec - pořadové číslo posledního dne.
 • Svátky je volitelný seznam kalendářních svátku (které nejsou zahrnuty do pracovního kalendáře).

Poznámky

Vrátí počet pracovních dnů mezi dvěma zadanými daty. Pracovní dny nezahrnují soboty, neděle a definované svátky.

Využití tato funkce nalezne například v mzdové agendě.

Příklady

 • NETWORKDAYS("1.1.2010";"31.12.2010";) se rovná 261
 • NETWORKDAYS("1.1.2010";"31.12.2010";"18.11.2010") se rovná 260

Zpět na seznam funkcí datum a čas

NETWORKDAYS.INTL (NETWORKDAYS.INTL)

Vrátí počet celých pracovních dní mezi dvěma daty za využití parametrů, které určují svátky a víkendové dny.

Syntaxe

NETWORKDAYS.INTL(začátek;konec;[víkend];[svátky])

Popis argumentů:

 • začátek - pořadové číslo prvního dne.
 • konec - pořadové číslo posledního dne.
 • víkend Nepovinný argument. Označuje dny v týdnu, které se nezahrnují se do počtu (víkendové dny)
  • 1 nebo neuveden - Sobota, neděle
  • 2 neděle, pondělí
  • 3 pondělí, úterý
  • 4 úterý, středa
  • 5 středa, čtvrtek
  • 6 čtvrtek, pátek
  • 7 pátek, sobota
  • 11 jen neděle
  • 12 jen pondělí
  • 13 jen úterý
  • 14 jen středa
  • 15 jen čtvrtek
  • 16 jen pátek
  • 17 jen sobota
 • svátky Nepovinný argument. Počet dnů, které mají být vyloučeny z kalendáře pracovích dní.

Příklady

V přípravě.

Zpět na seznam funkcí datum a čas

NYNÍ (NOW)

Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.

Syntaxe

NYNÍ()

Popis argumentů:

 • Funkce bez argumentů

Poznámky

Vrátí pořadové číslo aktuálního dne a času. Výsledek funkce NYNÍ se změní pouze v případě, že je přepočítáván list nebo když je spuštěno makro, které tuto funkci obsahuje. Neaktualizuje se průběžně.

Příklady

 • NYNÍ() - výsledek bude dle aktuálního data a času

Zpět na seznam funkcí datum a čas

ROK (YEAR)

Převede pořadové číslo na rok.

Syntaxe

ROK(pořadové)

Popis argumentů:

 • pořadové - formát času a data používaný v aplikaci Microsoft Excel

Poznámky

Vrátí rok převedením pořadového čísla. Rok představuje celé číslo v rozmezí 1900-9999.

Příklady

 • ROK("2/7/2010") představuje rok 2010
 • ROK(0,007) představuje rok 1900
 • ROK(39747) představuje rok 2008

Zpět na seznam funkcí datum a čas

ROK360 (DAYS360)

Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.

Syntaxe

ROK360(start; konec; metoda)

Popis argumentů:

 • start a konec - data, mezi nimiž chcete zjistit počet dní
 • metoda - logická hodnota udávající, zda se při výpočtu má použít evropská metoda, nebo metoda pro USA

Poznámky

Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku o 360 dnech (dvanáct měsíců po 30 dnech), který se používá při některých výpočtech v účetnictví. Chcete-li určit počet dní mezi dvěma daty v běžném roce, můžete použít normální odečítání - například "31.12.10"-"1.1.10" rovná se 364

Příklady

 • ROK360("31.12.2010"-"1.1.2010") se rovná 364
 • ROK360("1.1.10"; "31.12.10") se rovná 360
 • ROK360("1.1.10"; "31.12.10"; 1) se rovná 359
 • ROK360("30/1/10"; "1/2/10") se rovná 1

Zpět na seznam funkcí datum a čas

SEKUNDA (SECOND)

Převede pořadové číslo na sekundy.

Syntaxe

SEKUNDA(pořadové_číslo)

Popis argumentů

 • pořadové_číslo - formát času a data

Poznámky

Vrátí počet sekund odpovídající zadanému pořadovému číslu. Počet sekund je celé číslo v rozmezí od 0 (nula) do 59.

Zajímavostí je, že některé firemní vyhledávače slovo sekunda blokují, takže pokud budete hledat nápovědu na internetu bude Vám toto slovo zamítnuto...

Příklady

 • SEKUNDA("4:48:18 PM") rovná se 18
 • SEKUNDA(0,01) rovná se 24
 • SEKUNDA(4,02) rovná se 48

Zpět na seznam funkcí datum a čas

WEEKNUM (WEEKNUM)

Vrací číslo odpovídající pořadí týdne v roce.

Syntaxe

WEEKNUM(pořad_číslo;typ)

Popis argumentů:

 • Pořadové_číslo je kalendářní datum v týdnu.
 • Typ je číslo určující den, kdy daný týden začíná. 7
  • 1 Týden začíná v neděli.
  • 2 Týden začíná v pondělí.

Příklady

V přípravě.

Zpět na seznam funkcí datum a čas

WORKDAY (WORKDAY)

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů.

Syntaxe

WORKDAY(začátek;dny;svátky)

Popis argumentů:

 • Začátek - počáteční datum
 • Dny - je počet pracovních dní před nebo po začátku. Kladna přičítá, záporná dny odečítá)
 • Svátky - volitelný seznam svátku.

Poznámky

Vrátí číslo dne, který je o zadaný počet pracovních dnů vzdálen od určitého data. Pracovní dny nezahrnují víkendy nebo dny pracovního volna mimo sobot a nedělí.

Funkce WORKDAY se používá k vyloučení víkendů a pracovních dnů mimo sobot a nedělí (svátků). Například pro výpočty splatnosti faktur (pokud si nevytvoříte vlastní funkci).

Příklady

 • WORKDAY("1.3.10"; 5) - je 8.3.10
 • WORKDAY(DATUMHODN("01/03/10"); 5) - je 8.3.10
 • WORKDAY("1.3.10"; -5) - je 22.2.10

Zpět na seznam funkcí datum a čas

WORKDAY.INTL (WORKDAY.INTL)

Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní bez víkendů a určených svátků.

Syntaxe

WORKDAY.INTL(začátek; dny; [svátky]; [dovolená])

Popis argumentů:

 • Začátek - počáteční datum
 • Dny - je počet pracovních dní před nebo po začátku. Kladna přičítá, záporná dny odečítá)
 • Svátky - volitelný seznam svátku.
 • Svátky - volitelný seznam dovolené.

Příklady

V přípravě.

Zpět na seznam funkcí datum a čas

YEARFRAC (YEARFRAC)

Část roku vyjádřená zlomkem. Počet dní mezi počátečním a koncovým datem.

Syntaxe

YEARFRAC(začátek;konec;základ)

Popis argumentů:

 • Začátek - počáteční datum
 • Konec - koncové datum
 • Základna - typ úročení
  • 0 nebo neuveden - US (NASD) 30/360
  • 1 - Aktuální/aktuální
  • 2 - Aktuální/360
  • 3 - Aktuální/365
  • 4 - Evropské 30/360

Příklady

V přípravě.

Zpět na seznam funkcí datum a čas

Ke stažení zdarma

Ke vzniku článku jsem částečně použil nápovědu MS Excel. Ukázkové příklady jsou ke stažení datum a čas.xls soubor ve formátu *.xls.

Jak nastavit správný formát

Při tvorbě funkcí je kromě spravného zadaní nutno nastavit buňce správný formát.

Formátovací znaky pro Datum a čas

Pro formát datum a čas se používají:

 • d,dd,ddd,dddd - pro den (1-31, 01-31, po-ne, pondělí - neděle)
 • m,mm,mmm,mmmm měsíce jako římské číslice (I až XII) - problém v české verzi se zobrazením Římských číslic (1-12, 01-12, I-XII,leden - prosinec)
 • rr,rrrr - v anglickou (EN) verzi Excelu yy, yyyy
 • h,hh - hodiny (0 - 23, 00 - 23)
 • m,mm - minuty bohužel mají stejná zkratka jako název měsíce (0 - 59, 00 - 59
 • s,ss - sekundy

Případně využít další možnosti (složené závorky, ...)

 • h:mm:ss.00 - zlomky vteřin
 • [mm] - uplynulý čas v hodinách
 • [h] - uplynulý čas v minutách
 • h:mm dop./odp. - zlomky vteřin
Jak nastavit formáty funkcím pro datum a čas je popsáno v článku: Formát buňky pro datum a čas. Tj. například rozdíl mezi h a [h] atd.

Zpět na seznam funkcí datum a čas

Závěr

Mate-li zajímavé využití funkci datum a čas můžete doplnit do komentářů.

Poznámka pod čarou

Na internetu jsem našel články o funkcích datum a čas v MS Excelu. Shodou okolnosti shodné s mými texty (přesněji s prvním vydaním tohoto článku, jelikož článek doplňuji na základě dotazů). Třeba jde o náhodu a autor (plagiátor) má pojmenován svůj počítač "Pavel Lasák" :)

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Daniela

Přidáno: 15.01.12 20:16

O DATECH, ne o datumech, dekuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 15.01.12 20:30

To Daniela: Děkuji opraveno.

Fantomas

Přidáno: 31.05.12 22:13

Díky za popis DATEDIF

Karel

Přidáno: 14.01.13 15:50

Dobrý den, díky moc za super přehled. Chtěl jsem se zeptat, zda v excelu existuje funkce na převod přesného data na formát měsíc-rok. Např. z 15.4.2012 na 04-2012. Předem díky. Používal jsem funkci "měsíc," ale už jsou v tom roky a je to horší. Předem děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 14.01.13 17:31

To Karel: Nepostačí Vám nepostačí vlastní formát buňky pro datum nebo pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT ? Lze text vytvořit pomocí funkci MĚSÍC(), ROK(). KDYŽ doplní nulu (pro měsíc 1-9) a =CONCATENATE vše spoji do jednoho údaje.

Karel

Přidáno: 15.01.13 10:00

Děkuji moc za rychlou odpověď. Změna formátu mi bohužel nepomůže - buňka má pořád plný formát data. Jsem laik - potřebuji to pro kontingenční tabulku, kde sleduji vývoj v měsících v několika letech... Jdu vyzkoušet Vaše rady :-)

Jan

Přidáno: 13.02.13 08:54

Dobrý den. Nemohu přijít na to jakou funkci použít pro zjištění počtu měsíců dle uvedeného příkladu: - časový interval od 06.01.2009 do 31.12.2009 kdy podíl měsíců má být 11,84 nebo jiné datum od 01.01.10 do 05.01.2010 a výsledek má být 0,16. Děkuji za odpověď. P.S. Omlouvám se, že nejde komentář. Jinak - Vaše informace k MS výborné.

Pavel Lasák

Přidáno: 13.02.13 17:12

To Jan: Doporučuji využít DATEDIF =DATEDIF(A12;B12; "d") Tj. spočítat dny, vydělit počtem dnů v daném roce a nasobit 12. =(DATEDIF(A12;B12;"d")+1)/365*12

Jan

Přidáno: 14.02.13 07:59

Dobrý den. Děkuji Vám za poskytnutí využití fx DATEDIF, zkoušel jsem ji také ve všech možných variantách, ale využití nelze alpikovat u libovolných dat. Např. 05.01.11 31.03.11 má být podíl měsíců 11,87097 ale dává mi výsledek 2,82740. Jedná se totiž o využití plateb v daných datech z čehož mi podíl období x jednotlivá sazba. Přesto děkuji - přeji vše dobré.

Pavel Lasák

Přidáno: 14.02.13 15:58

To Jan: Mezi lednem a březnem jsou necelé tři měsíce takže by mělo být logicky cca 3. Pokud chápu dobře tak 1.1.2011 až 31.12.2011 je celých 12. Pro jeden den 1.1.2011 - 1.1.2011 by mělo být asi 0,033? Nebo se pletu? Je někde nějaký postup podle, kterého máte "správné" výsledky?

Jan

Přidáno: 14.02.13 18:33

Prosím přijměte mou omluvu. Jelikož už z toho téměř "magořím" a list Excelu mám plný datumů,6 je mou chybou udání posledního příkladu. Ještě jednou se omlouvám a děkuji Vám za Váš přístup a za Vaše odpovědi k tomuto tématu. Dík.

David Hromka

Přidáno: 22.02.13 15:04

Dobrý den pane Lasáku, existuje nějaká fukce která mi zaznamená datum a čas zápisu v sousední budňce? Pro příklad, Volá zaákazník XY do buňky A1 vepíši XY, a excel vloží do buňky B1 ( či jiné) aktuální čas a datum zápisu v buňce A1. Takže hned vím, že mi volal XY v tolik a tolik hodin. Děkuji Velice

Pavel Lasák

Přidáno: 22.02.13 20:09

To David Hromka: Bude nutno použít VBA makro. Je to možné?

David Hromka

Přidáno: 24.02.13 16:38

Dobrý den, zkusme to :-). kdo se bojí nesmí do lesa!

jj

Přidáno: 09.03.13 19:42

dobry den, mam novo nainstaovany excel a nechce mi to pocitat funkcie, kde sa pouzivaju datumy. zadam napr. 2 datumy a chcem, aby excel vypocital rozdiel medzi nimi => vypisuje "?hodnota" bunky, kde su datumy, mam nastavane na datumy, nechapem, cim to je. to iste to robi pri komplikovanejsich funkciach ako je XIRR neviete, cim to je? dik, jozef

Pavel Lasák

Přidáno: 09.03.13 20:52

To jj: Která verze Excelu 2010? DATEDIF to také nezvládne? Chybová hodnota #HODNOTA! se objeví v případě, že používáte nesprávný typ argumentu nebo operandu, nebo když funkce automatické opravy vzorců nemůže chybný vzorec opravit.

Jirk@N

Přidáno: 30.03.13 08:45

Dobrý den. Díky Vám jsem objevil funkci DATEDIF, ale po prvotním nadšení přišlo hned zklamání. Rozdíl mezi daty 31.3.2012 a 30.3.2013 vypočítal Excel 2007 jako 11 měsíců [=DATEDIF($B$2;$C$2;"ym")] a 27 dní [=DATEDIF($B$2;$C$2;"md")]. Speciálně ta hodnota dnů mne trápí. Do 27.2.2013 pracuje správně, ale pak se sníží o 2 a od 1.4.2012 prcuje zase správně. Lze toto nějak obejít? Děkuji. JN

Pavel Lasák

Přidáno: 31.03.13 08:52

To Jirk@N: Děkuji za komentář. Pohledal jsem na internetu a pro Excel 2007 a ​​Excel 2003, může dát funkce nesprávné výsledky v některých situacích, zejména pro "yd" a "MD" intervalech viz http://support.microsoft.com/kb/214134
Lze to obejít vlastní funkcí podle článku ktDATEDIF function

Jirk@N

Přidáno: 01.04.13 12:14

Toto obejití překračuje mé "parametry" - škoda, řešení přes DATEDIF vypadalo tak čistě. Budu muset zase spatlat nějakou zmnoženinu klasických funkcí... :-(

Karel

Přidáno: 05.04.13 22:13

Dobrý den, také by mě zajímala odpověď pro pana Hromku, protože řeším stejný problém. Je možné zapsat vzorec pro makro sem? Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 07.04.13 17:35

To Karel: Tak jsem sepsal článek Zapsat aktuální čas do buňky - VBA Excel. Snad pomůže k řešení.

Karel

Přidáno: 13.04.13 08:15

Perfektní zápisy fungují, skorát nevím jak dosáhnout toho aby mi to zapsalo datum ve formátu dd/mm, když změním jen formát buňky píše mi to nesmyslné data.

Marek

Přidáno: 07.05.13 19:58

Pro Jana: tady máš ten vzorec: =SUMA((DATEDIF(B4;C4;"d") + 1)/(DATEDIF(B4;(DATUM(ROK(C4);MĚSÍC(C4)+1;1) - 1);"d") + 1)*(DATEDIF(B4;C4;"m") + 1)) V buňkách B4 a C4 jsou dané datumy.

Marek

Přidáno: 07.05.13 20:15

Ještě jedna oprava - vzorec nafungoval v případě 1. dne, který nebyl 1. dnem v měsíci - =SUMA((DATEDIF(B4;C4;"d") + 1)/(DATEDIF(EOMONTH(B4;-1)+1;(DATUM(ROK(C4);MĚSÍC(C4)+1;1) - 1);"d") + 1)*(DATEDIF(B4;C4;"m") + 1))

Radek

Přidáno: 18.05.13 18:38

Dobrý den, potřeboval bych poradit, když mám seznam 20ti různých datumů a z nich mám přes funkci MĚSÍC zjistit kolik lidí je narozeno v květnu?? Když pod sloupcem datumů zadám funkci MĚSÍC(5), tak mi to nic nenajde... Asi jsem úplně blbý, ale nechápu jak to může vypočítat z toho seznamu, kolik lidí je narozeno v květnu, když ten seznam nejde označit a jde zadat jen "pořadové" :-D Dál to samé s funkcí ROK mám asi 20 žen s různým věkem a musím přes funkci ROK zjistit jejich průměrný věk. Normálně bych to dělal přes průměr, ale na zápočtový test je zadaná podmínka přes funkci ROK. tyhle dvě funkce jsou pro mě peklo :-D

Pavel Lasák

Přidáno: 18.05.13 21:02

To Radek: První sloupec datum, druhý =MĚSÍC(A1) zjistí narození v měsíci. Pak když je daný měsíc 5 dej 1 - do třetího sloupce =KDYŽ(B1=5;1;0) a pro třetí sloupec SUMA, podobně je to s ROK doporučuji článek Datum a čas - funkce prakticky

Jenda

Přidáno: 24.06.13 21:04

Dobrý den. Stojím před problémem a neumím ho vyřešit. Chtěl bych do buňky A1 vložit rozdíl dat z buněk A2 a A3. Řekněme, že A2=Dnes() a A3 bude proměnlivá ve smyslu dat minulých či budoucích. A v buňce A1 by byl výpočet např. -2 dny, +3 dny apod. Předem děkuji za každý nápad. Jenda

Honza

Přidáno: 15.07.13 09:55

Dobrý den, prosím o radu zda je možné automaticky řadit řádky v excelu dle datumu ?? Přesněji: moje tabulka obsahuje řádky, které vždy začínají datumem a dalších cca 15 buněk různého obsahu, potřebuji aby se celý řádek automaticky posunul při změně datumu. Tabulka je vlastně roční kalendář, kde je na každý den 1-10 řádků. Příklad: mám např. 3. řádek kde je datum 5.4.2013 a při přepsání datumu chci, aby se řádek posunul na nově stanovené datum 8.5.2013, kde je v té době již 5. řádků se stejným datumem. děkuji

Aleš

Přidáno: 18.08.13 09:52

Dobrý den, potřebuji z data zjistit pořadové číslo dne v roce (1.1.=1, 31.1.=31, 1.2.=32, atd.)

Pavel Lasák

Přidáno: 18.08.13 11:33

To Aleš: Doplnil bych do datumu rok a použil A1= 1.2.2012 B1=1.1.2012 C1=A1-B1+1 , nebo využít funkci DATEDIF

Marek

Přidáno: 18.08.13 19:59

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak by mohlo vypadat makro které do buňky zapíše datum změny buňky vedle. Psal o tom už dřív David Hromka. opravdu ve visual basic téměř vůbec neumím a nevím které "příkazy" použít

Aleš

Přidáno: 19.08.13 07:51

Děkuji DATEDIF je skvělá :-)

Mari

Přidáno: 02.09.13 22:30

Dobrý den, excel-potřebuji vydělit buňku jejíž původní formát je h:mm:ss (nyní zobrazenou jako mm)číslem 480 (8hod přepočteno na minuty)abych získala počet "pracovníchdní".běžné vydělení nefunguje(číslo neodpovídá, je vždy menší než nula ikdyž dělím vetší menším).moc díky za info

Michaela

Přidáno: 11.09.13 10:30

Dobrý den, prosila bych o radu. V Excelu napíši datum 10. 09. 2013 (září) a ono se mi to automaticky přepíše na 09. 10. 2013 (měsíc se přesune na první pozici. Můžete mi prosím napsat, v čem je chyba? Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 12.09.13 17:37

To Michaela: Nevhodně nastavený formát. Viz článek Formát datum a čas

Jirka

Přidáno: 14.10.13 21:25

Dobrý den, prosím vás o radu. Potřebuji vytvořit plánovací kalendář, ale jen pracovní dny (po-pá) a datumy dávat pod sebe (do řádků). Případně ještě doplnit do dalšího sloupce týden, popř. měsíc. Prošel jsem už hodně podkladů, ale nemohu stále najít ten správný postup. Děkuji

Karel

Přidáno: 15.12.13 14:11

Dobrý den. Prosím, nevěděl by někdo, jak zjistit počet dní v určitém měsíci, kteréhokoliv roku? Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 15.12.13 14:55

To Karel: Například takto: =DEN(EOMONTH(A1;0)) pro starší verze Excel (bez funkce EOMONTH) =DEN(DATUM(ROK(A1);MĚSÍC(A1)+1;)) Druhý kód není z mé hlavy, bohužel nevím kde jsem jej získal.

Karel

Přidáno: 15.12.13 18:39

Děkuji vám velice, moc mně to pomohlo! Ale teď mám horší problém. Zahesloval jsem si při tvorbě listu s výpočty makro a úspěšně jsem zapomněl heslo. Pracuji s Exel 2007 a potřeboval bych si udělat kopii makra. Byl moc rád, kdybyste mi ještě jednou poradil. Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 15.12.13 20:23

To Karel: Na internetu se dají naléz programy co odemknou zaheslované Excelovské sešity (bohužel prakticky neznám a nepouživám). Osobně doporučuji všem neheslovat.

Karel

Přidáno: 16.12.13 17:45

Dobrý den. Předně Vám chci poděkovat za Vaši ochotu. Nemám rád dotěrnost, ale zkusím se Vás zeptat potřetí. Nepomohl byste mi s úkolem? Zadání: je tabulka (v Exelu 2007),kde je vlevo v řádcích 48 jmen zaměstnanců. Nahoře pak 31 čísel(dní). Vpravo vedle je potom dalších asi 5 sloupců s barevným záhlavím. Je to nemoc, dovolená, OČR, n.volno, doktor. Úkol je. Kliknout do barvy, která označuje např nemoc, a označit příslušnou barvou libovolné políčko, což by mělo za následek ve sloupci nemoc číslo, které by sčítalo barevná políčka u příslušného jména. To samé potom u ostatních důvodů nepřítomnosti. V každém případě Vám moc děkuji.

David

Přidáno: 20.12.13 23:32

Dorý den, v "Docházkovém listě" řeším problém. Ve sloupci A mám dny po-ne, které se mi úspěně mění podle měsíce a roku. Ve sloupci B mám obecná čísla 1-31. Tzn. že se mi zobrazuje stále 31 dní a k nim si to dopočítává i sloupec A. Potřeboval bych se tedy zbavit dat 31-29 v příslušných měsících. Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 21.12.13 18:26

To David: Použít například funkci KDYŽ.

Karel

Přidáno: 02.01.14 18:33

Dobrý den. Pomohl byste mi prosím s řešením problému? Je 31 čísel(1-31) sloupců(dní). Nad nimi je 31 označení (Po-Ne), které se mění podle měsíce a roku. So+Ne jsou označeny vždy šedě barvou pozadí(15). Potřeboval bych vyřešit, aby se mi pod každým označením pozadí šedou barvou (So,Ne)vytvořilo 47 šedých buněk (řádků)při přechodu do jiného měsíce nebo roku. Děkuji.

Roman

Přidáno: 28.01.14 16:26

Dobrý den, potřeboval bych převést hodnotu např. 170 na 170:00 (170 hodin a 0 minut, tj. počet pracovních hodin v měsíci). Jak toho mohu dosáhnout? Chci potom tuto hodnotu odečíst od aktuálního stavu odpracovaných hodin. Děkuji

Martin

Přidáno: 03.02.14 17:09

Dobrý den, děkuji za přehledné vysvětlení funkcí. Dělám kalendář a chtěl bych se zeptat, jestli existuje způsob, jak automaticky vkládat svátky (jmeniny), státní svátky a úplňky. Děkuji mnoho.

DaliborT

Přidáno: 13.02.14 10:23

Dobrý den, potřeboval bych vědět jak dostanu programově (VBA Excel) datum, který bude např. za 18 měsíců (sledování termínů revizí).... to mám aktuální datum převest na dny + připočíst (18*30) dnů a výsledek převést zpět na datum? (to zvládnu, ale zdá se mi to hodně "přes ruku")... Děkuji

Petr Pecháček

Přidáno: 20.03.14 23:22

K prvnímu příspěvku osobní názor: Já se VŽDY v Excelu budu bavit o datumech, tj. datech typu datum. Navzdory češtině. Věcná správnost je důležitější. Jinak WEEKNUM s druhým argumentem 21 je použitelný už v Excelu 2010.

Petr Pecháček

Přidáno: 20.03.14 23:31

DaliborT: Doporučuji podívat se na DateSerial - mimo jiné a prostě přičíst k měsíci přírůstek).

Petr Pecháček

Přidáno: 20.03.14 23:37

Martin: Jednoduše si někde ukládejte tabulku pro svátky a dynamicky (funkce DATUM) ji naplňte podle aktuálního roku. Až na Velikonoce je to snadné a i pro ně si vzoreček jistě najdete. Ve funkcích WORKDAY a NETWORKDAYS se na ni odkažte. Úplňky - no, pokud je nechcete někde na webu opsat s předstihem, pak budete potřebovat makra a docela pěknou hromadu astro funkcí. Možná, pokud bude čas, bych v rámci aktuálního roku mohl tyto informace dávat k dispozici na svém webu a uživatel si je natáhne do Excelu přes Data / Z webu. Stejně chci opět zprovoznit kurzy.

Petr Pecháček

Přidáno: 20.03.14 23:46

Roman: Tuším, kde máte problém. Odečítejte buď dvě čísla (hodiny) nebo dva časy (což jsou v Excelu zlomky dne), a nezkoušejte mix obojího, to byste musel počítat jako 170 - (čas * 24), resp. (170 / 24) - čas. Tak a dost fušování Pavlovi do webu :-)

Pavel Lasák

Přidáno: 21.03.14 16:12

To Petr Pecháček: Klidně mi do webu fušuj, máš kvalitní a podnětné připomínky, radíš, odpovídáš. Za což Ti děkuji, alespoň takhle virtuálně. Až se někdy potkáme osobně, máš u mě přinejmenším pivo.

FoOL

Přidáno: 24.03.14 11:14

Dobry den, predne dekuji za navody! Musim se vsak priznat, s excelem jsem uz dlouho nepracoval a ted po mne chteji na me celkem slozitou tabulku: Potreboval bych mj. funkci / funkce (Excel 2010), ktera/e by mi pocitala pocet dni bez druheho data. Pr: 1.3.2014 jsem expedoval a cekam na vraceni, konec tedy prozatim nemam, ale vidim, ze dnes je to 24 dni. Poradili byste mi s tim jak na to, prosim??

Přidáno: 25.03.14 18:57

FoOL: A1: 1.3.2014, B1: =DNES()-A1 a vraťte jí formát Obecný (k výsledku vzorce si dle vlastního uvážení přičtěte jedničku)

Jan Šmíd

Přidáno: 02.04.14 11:29

Dobrý den. V excelu 2007 mám soubor o 6 listech. Do dvou z nich zapisuji časy se kterými se na dalších zamčených listech počítá. Velice by mi práci s touto tabulkou usnadnilo makro, které by na listech určených k zápisu v buňkách H5:K64 a O5:R64 a V5:Y64 vždy změnilo formát zapsaného čísla z např 1600 na 16:00 a z 700 na 7:00. Dala by se tak používat pouze numerická klávesnice bez psaní dvojtečky a zápis do tabulky by se výrazně urychlil. Za případnou pomoc velmi děkuji

David

Přidáno: 03.04.14 07:56

Dobrý den, rád bych Vás požádal o radu. Mám tabulku s lidmi a u každého je datum. Lze v Excelu zařídit, aby se řekněme 2 měsíce před tímto datem buňka označila třeba zeleně. Prostě podmíněné formátování na základě datumu. Děkuji pěkně za pomoc, která by mi vytrhla trn z paty :-)

David

Přidáno: 03.04.14 10:54

Tak už jsem to vyřešil pomocí NYNÍ() v definici podmíněného formátování.

Tomáš

Přidáno: 23.04.14 15:12

Ahoj, lze v excelu zadávat čas ve formátu minuty : sekundy? Např. 7:14 nebo 12:56 . Vždy mi to hodnoty převede na formát hh:mm:ss a to i když nastavím jiný. Pravděpodobně někde dělám chybu :-) Děkuji

Jan Šmíd

Přidáno: 28.05.14 07:10

Čas ve formátu hh:mm se zadá tak, že ve formátu buňky vybereme formát vlastní a v typu formátu vypíšeme [h]:mm Pak již zápis vypadá správně.

Eva

Přidáno: 29.05.14 09:14

Dobrý den, je možné, aby mi excel počítal 365 dní/rok? Děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 08.07.14 19:53

To Eva: V nepřestupném roce je 365 dnů. Otázkou je co chcete spočítat. Pokud v základu potřebná funkce není, lze vypočet provést kombinací funkcí, nebo si vytvořit funkci vlastní.

Robin

Přidáno: 26.08.14 08:20

Hezký den, potýkám se s problémem kombinované funkce SUMIFS a datem. Potřebuji spočítat součet tržeb v jednotlivých měsících roku z různých divizí. Filtrace divizí je jednoduchá a funkční, filtraci měsíce neumím nastavit. Momentální vzorec mám nastavený takto: =SUMIFS(F:F;C:C;L6;A:A;MĚSÍC(J14)) kde: F je oblast ze které provádím součet tržeb C je kriterium divize (L6 je podmínkou pro divizi) A je sloupec s daty přijatých tržeb Jako podmínku pro filtraci jsem použil "MĚSÍC (J14), kde v tomto příkladu je na poli J14 datum 1.8.2014 (formátovaný jako 14-08). Výsledek mi zobrazuje 0,- Nevíte jak nastavit podmínku pro datum? Děkuji Robin

Pavel Lasák

Přidáno: 26.08.14 17:04

To Robin: Doplnit o další sloupec například G s =MĚSÍC(A1) a pak se místo A:A odkazat na tento sloupce G:G, předpokládám že v sloupci A je datum. Více o funkci SUMIFS v matematických

Gabriela

Přidáno: 04.10.14 20:24

Dobrý den, prosím o radu, jakou fci zvolit pokud chci počítat docházku, přesněji Noční. Např. Člověk přijde do práce 21:00 (A1) a odchází 5:30(B1). Ze zákona je příplatek za noční v době od 22:00 do 6:00. :-( Samozřejmě směna může trvat libovolně např. 1:00 - 9:00, 16:00 - 0:00...... Předem velice děkuji za odpověď.

Jojo

Přidáno: 08.10.14 09:30

To Gabriela: Dochádzka - odpracované hodiny cez deň/v noci: CELKOM: =1+B1-A1 DENNÁ ZMENA: =KDYŽ(B1< A1;KDYŽ(B1 >1/4;B1-1/4;0)+KDYŽ(A1< 11/12;11/12-A1;0);MAX(MIN(11/12;B1)-MAX(1/4;A1);0))*24 NOČNÁ ZMENA: =KDYŽ(B1< A1;MIN(B1;1/4)+(1-MAX(A1;11/12));KDYŽ(A1< 1/4;1/4-A1;0)+KDYŽ(B1 >11/12;B1-11/12;0))*24Zdroj: -- http://www.porada.sk/archive/index.php/t-120803.html

Jojo

Přidáno: 08.10.14 09:46

To Gabriela: ... POZOR odpracované minúty bude zobrazovať v des.číslach (napr.0,5 a nie 0:30)

Miro S

Přidáno: 10.10.14 10:52

Prosím nikde som nenašiel ako správne vypočítať daný 1/4 rok -(daný Q), ďakujem

Jojo

Přidáno: 13.10.14 10:06

To Miro S: -- napr. =CELÁ.ČÁST(A1/3+0,9)

Jojo

Přidáno: 14.10.14 07:35

To Miro S: -- (...pokračovanie) -- platí, ak v A1 sú čísla mesiacov(1až12), alebo použiť -- =CELÁ.ČÁST(MĚSÍC(A2)/3+0,9) --, ak je v A1 dátum

Jojo

Přidáno: 14.10.14 09:23

To Miro S: -- (...pokračovanie) pre rímske čísla: -- =ROMAN(CELÁ.ČÁST(MĚSÍC(A2)/3+0,9))

Jojo

Přidáno: 14.10.14 10:07

To Miro S: -- (...pokračovanie pre kvartál) elgantnejšie: =ROUNDUP(MĚSÍC(A1)/3;0)

Soňa

Přidáno: 19.10.14 21:42

Ahoj, chtěla bych tímto poprosit o pomoc, jak správně zadat vzorec. Mám dva sloupce s datumy, které potřebuji porovnat - základ vím: =když(A1>B1;"OK"). Ale potřebuji, aby se ve sloupci A1 datum navýšil o 25 dní, a to bohužel nevím, jakým způsobem do vzorce napsat. Děkuji moc za pomoc.

Katka

Přidáno: 07.11.14 14:59

Dobrý den, potřebuji radu...musím vypočítat průměrný nájem za m2 za určité období (1.10.2014-10.11.2015). Potřebuji vypočítat přesný počet měsíců s des.místy a použila jsem vzorec, který jsem našla výše v komentářích, ale pořád mi to nevychází přesně. Připojuji tabulku, ale nevím jestli to bude v tomto formátu srozumitelné. Děkuji mnohokrát za jakoukoliv radu. Lease Start Lease End m2 1.10.2014 10.11.2015 82,69 October 2014 46,00 3803,74 November 2014 46,00 3803,74 December 2014 46,00 3803,74 January 2015 46,00 3803,74 February 2015 46,00 3803,74 March 2015 46,00 3803,74 April 2015 46,00 3803,74 May 2015 46,00 3803,74 June 2015 46,00 3803,74 July 2015 46,00 3803,74 August 2015 46,00 3803,74 September 2015 46,00 3803,74 October 2015 46,00 3803,74 November 2015 46,00 1267,91 total 50 716,53 avg rent per month 3 809,99 No. of month 13,3115 avg rent per m2/month 46,08

Katka

Přidáno: 10.11.14 09:37

Dobrý den, tak jsem zjistila, ze se to sem vložilo úplně špatně a zpětně už komentář nemůžu změnit :( Tak tedy popisu svůj problém znovu a snad polopaticky. Mám tabulku s vývojem nájmu po měsících, kde jsou uváděny ceny za m2/měsíc a celkem za měsíc(cena/m2*m2) a potřebuji vypočítat průměrný nájem za m2 např. od 1.10.2014 do konce nájmu (10.11.2015). Tzn. že se nejedná o celé měsíce, tak jsem pro výpočet měsíců použila výše uvedený vzorec  =SUMA((DATEDIF(B4;C4;"d")+1)/(DATEDIF(B4;(DATUM(ROK(C4);MĚSÍC(C4)+1;1) - 1);"d") + 1)*(DATEDIF(B4;C4;"m") + 1)) a součet celkových nájmů za sledované období jsem vydělila vypočteným počtem měsíců a pak m2. Ale výsledek je stále nepřesný (zjištěno u nájemce, kterému se výše nájmu nemění). Jsem už bezradná. Děkuji moc za odpověď.

Honza

Přidáno: 29.11.14 08:36

Asi takto. Excel a jemu podobné jsou pro technické práce s časem absolutně nepoužitelný. Pro nějaké úředníky dobrá věc, ale pokud máte počítat s průběžnými časy, tak se nechytáte a nebo při snaze o různé převody naděláte spoustu chyb. 1. Při zadávání času má dvojtečka význam oddělování hodin a minut. Nelze jednoduše zadávat čas mm:ss, a to ani v průběžném formátu minut [m]:ss. 2. Pozor na to, že zobrazená hodnota není ta, se kterou excel počítá, tj. pokud máte zobrazen průběžný čas např. [h]:mm, tak např. funkce hodina vám vrátí jen čas od 0 do 24 h. Vždycky se musím smát, jak všichni ukazují jednoduché výpočty v excelu, ale na tak primitivní požadavek převodu času na minuty, hodiny či vteřiny tak, aby se s tím dalo pak normálně počítat, to už nikdo neukáže.

Libor

Přidáno: 05.01.15 11:27

Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali existuje nějaká funkce, která mi v případě zápisu nějakého čísla (do buńky A1), umožní vedle (do buňky B1) automaticky zapsat aktuální čas zápisu.

Jojo

Přidáno: 07.01.15 07:31

To Libor: -- viď komentár z 01.12.14 na: http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/

Monika

Přidáno: 07.01.15 09:15

Dobrý den, můžete mi prosím poradit s funkcí pro výpočet kvartálu ze sloupce "datum" tak, aby se mi zobrazovaly hodnoty jako ve sloupci "potřebuji zobrazit"? Dělá mi tam neplechu, že mám v sloupci víc roků a už jsem opravdu bezradná. Moc Vám děkuji. "datum" "potřebuji zobrazovat" 30.1.2009 2009 Q1 8.4.2009 2009 Q2 13.8.2009 2009 Q3 15.2.2010 2010 Q1 29.4.2011 2011 Q2 27.10.2011 2011 Q4

Jojo

Přidáno: 07.01.15 12:37

To Monika: -- zo stĺpca "A" vráti rok+štvrťrok -- =ROK(A1)&" Q"&ROUNDUP(MĚSÍC(A1)/3;0)

Monika

Přidáno: 07.01.15 13:35

Skvělé, moc Vám děkuji za pomoc!

Radek J.

Přidáno: 09.01.15 09:52

Dobrý den, prosím o radu. Mám data za několik let a chci porovnávat mezi sebou týdny v meziročním srovnání (např w12 roku 2013 s w12 roku 2014). Používám označení týdnů ISO a mám problém s prvním a posledním týdnem. Vzhledem k tomu, že mám data za několik let, tak musim data dohledávat dle roku a týdne (používám fci získatkontdata). Jenže např. 31.12.2013 patří do týdne 1 (roku 2014) a zároveň do roku 2013, takže v KT mi to háže do stejného pytle s 1.1.2013. Potřebuji tedy upravit rok, tak aby mi to dle ISO týdne přiřadilo rok -> pro 31.12.2013 to zobrazí rok 2014 (protože prostě celý týden patří do 2014). Nevíte někdo jak na to ? Díky moc

Radek J.

Přidáno: 09.01.15 10:22

Tak když jsem psal tento dotaz, tak mě napadlo řešení - mělo by to jít normálně zapodmínkovat - pokud je měsíc = 12 a týden = 1 pak rok +1 atd.

Radek J.

Přidáno: 09.01.15 13:05

Tak nakonec jsem to ošetřil ještě před excelem už v accessu. A kdyby to někoho zajímalo, tak následovně: YearOfWeek: IIf(Month([DATE])=12 And Val(Format([DATE];"ww";2;2))=1;Year([DATE])+1;iif(Month([DATE]=1 and (Val(Format([DATE];"ww";2;2))=52 or Val(Format([DATE];"ww";2;2))=53);Year([DATE])-1;Year([DATE])))

Tomáš

Přidáno: 12.02.15 11:51

Zdravím, a prosím o radu. Potřeboval bych dopočítat datum a čas. Příklad: Objednávka vytvořena 30.1.2015 16:45:25; dodání objednávky do 26:21:28:25 (dd:hh:mm:ss). Kdyby se přímo objevilo datum dodání, neřešil bych to, ale ukazuje se to pomocí odpočtu ve dnech. Do excelu chci fuknci, kde bych viděl datum a čas. Nebo popř. jak dostat stejný odpočet do excelu. ;-) Díky za tipy

Milan

Přidáno: 28.02.15 22:52

Dobry den, poradite niekto? Potrebujem od datumu X odpocitat A pracovnych dni. Datum X je datum startu projektu a pocet dni A je pracnost kroku ktory mu predchadza. Vysledny datum ma zobrazit termin kedy je nutne zacat pracovat aby sa stihol start projektu.

Milan

Přidáno: 28.02.15 23:07

je na funkcia WORKDAY, prehliadol som vyssie. Super popis, diky.

RaCa

Přidáno: 27.03.15 00:20

Dobrý den. Lze jednoduše k určitému datu přičítat počet dní? Klasická aplikace do faktur DS=VF+PDF, kde: DA - datum splatnosti (formát datum) VF - datum vystavení faktury (formát datum) PDS - počet dní do splatnosti (formát číslo) Díky moc. R:

mycroft

Přidáno: 02.04.15 14:30

Dobry den Potreboval by som nastavit datum stvrt, resp. polrocnej splatky. Problem je ak je posledny den v mesiaci ktory ma 31 dni (povedzme 31.12), a ked priratam polrok, dostanem 31.6 co je chyba. Detto 31.8 a 31.2

paja

Přidáno: 04.04.15 10:50

zdravim.potreboval bych nastavit v excelu casovou smycku pro 1s, 600ms, 400ms 200ms. Ze v techto intervalech se vyvola napr funkce nahodne cislo,zapis do dalsi bunky atd.

Bonati

Přidáno: 26.05.15 23:17

Pozor na výpočet pořadí týdne v roce pomocí funkce WEEKNUM. Neakceptuje normu ISO 8601. Dobré vysvětlení třeba na http://kalendar.beda.cz/cislo-tydne

Tom

Přidáno: 04.06.15 08:24

Dobrý den, potřeboval jsem zjistit rozdíl ve dnech mezi datumy. Při použití funkce "=DATEDIF(C6;D6;"md")" se rozdíl vypočítá správně jen za předpokladu, že první datum je dřívější než druhý. Pokud je druhý datum dřívější, tak je výsledek funkce "#NUM!" a nedaří se mi přijít na příčinu. MOhl bych poprosit o nakopnutí?

Jenda

Přidáno: 10.06.15 09:47

Dobrý den, můžete mi poradit? Mám sloupec Y a AC ve kterých je uveden datum. Potřeboval bych aby se ve sloupci AD doplnil datum menší-dřívější. S tím, že to platí jen pro každý řádek zvlášť, tzn. sloupev AD porovnává data na stejném řádku. Díky

Radek J.

Přidáno: 11.06.15 12:34

Jendo, jestli to chápu správně, tak bych to udělal jednoduše: =když(Y2

Radek J.

Přidáno: 11.06.15 12:39

aha, nepovolené znaky ;) takže znovu a slovně když Y2 je menší než AC2 pak Y2 jinak AC2

Radek J.

Přidáno: 11.06.15 12:41

Já bych měl taky dotaz. Když do buňky napíšu "únor 2015" tak se mi hodnota změní na "2.15" a tím i na formát vlastní, když pak přepnu do obecného, tak je z toho "42036" a kam se poděl můj "únor 2015" ??!! Docela mě to vytáčí a nevím kde to automatické nahrazování vypnout. Prosím o radu. Děkuji PS: MS Excel 2007

Jenda

Přidáno: 01.07.15 14:32

to Radek J.: jj nakonec jsem to vyřešil pomocí funkce KDYŽ jen těch podmínek tam bylo více :-) zkoušel jsem jestli to nejde udělat jednodušeji

Monika Poláková

Přidáno: 09.07.15 10:10

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat na toto: mám datum nástupu: 10.3.2013 datum výstupu:31.5.2015 (někdy datum výstupu ani být nemusí) (konkrétně počítám ale pouze s rokem 2015 tzn. 1.1.2015-31.12.2015 = 12 měsíců) Potřebuji takový vzorec, který mi spočítá počet měsíců odpracovaných v roce 2015. A pokud je tam datum výstupu, tak aby tento počet měl přednost dělala jsem to nyní takto:=DATEDIF($D$21;$D$4;"m") ale počítalo mi to v roce 11 měsíců (ne 12) nevím co dělám za chybu.Když byl datum nástupu před rokem 2015 (dala jsem si tam funkci KDYŽ takto:=KDYŽ(H21<12;H21)+KDYŽ(H21>12;12). JENŽE - když mám zadaný právě výstup např.31.5.2015 počítá mi to 7 měsíců místo počet odprac.měsíců v roce 2015 - by mělo být 5 (a dokonce to ale píše 4) Nevím jestli jsem to napsala dost jasně? Omlouvám se Díky Monika

Monika Poláková

Přidáno: 09.07.15 10:15

Kdyžtak bych Vám mohla nějak napsat podrobněji - co vlastně chci :)

Pavel Lasák

Přidáno: 09.07.15 19:06

To Monika Poláková: DATEDIF počítá s celým měsícem. 1.1.2015 až 31.1.2015 je 0 měsíců, ale 30 dnů. Teprve 1.1.2015 až 1.2.2015 je 1 měsíc (31 dnů).

Curtiss

Přidáno: 14.07.15 22:14

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda funkci WEEKNUM mohu použít v exelu, aby mi ve spojení s funkcí DNES ukázala aktuální týden v roce Děkuji Curtiss@seznam.cz

Jana

Přidáno: 24.07.15 10:52

Dobrý den, můžete mi poradit jak napsat vzorec: docházka - 7.00-15.30 odpracované hodiny (bez 30minutové přestávky). Nejde mi vytvořit vzorec, aby mi odčítal přestávku. Děkuji moc.

Novák

Přidáno: 11.08.15 15:22

Dobrý den, prol bych prosbu o radu. Je možné v excelu 2010 zaheslovat list v určitém čase a datumu, např. 10. 8. 2015 ve 12:00 h? Děkuji předem za odpověď. Novák smt@seznam.cz

Jarda

Přidáno: 20.08.15 18:19

to Jana šlo by to takhle? Do B3 vložíte 7:00 do C3 15:30 do D3 =C3-B3-"0:30" a výsledek v D3 bude 8:00

Jarda

Přidáno: 22.09.15 16:33

to Curtiss Lze to takto použít. =WEEKNUM(DNES();2) a zobrazí číslo týdne. Dnes 22.9.2015 zobrazí týden číslo 39.

Radek

Přidáno: 26.09.15 13:18

Dobrý den, prosím o radu. Potřeboval bych vědět, jak nastavit datum v buňce, aby se mi změnil na další den až od půl 6 ráno a ne už po půlnoci. Předem děkuji za odpověď

Radek J.

Přidáno: 22.10.15 13:28

Nedokázal by mi někdo poradit s mým předchozím dotazem ? -> Když do buňky napíšu "únor 2015" tak se mi hodnota změní na "2.15" a tím i na formát vlastní, když pak přepnu do obecného, tak je z toho "42036" a kam se poděl můj "únor 2015" ??!! Docela mě to vytáčí a nevím kde to automatické nahrazování vypnout. Prosím o radu. Děkuji PS: MS Excel 2007 Jedinné řešení, které znám je napsat nejdříve mezeru nebo použít znak "'", ale raději bych vypnul to nahrazování... A nyní již teda Excel 2013

Jarda

Přidáno: 25.10.15 09:44

to Radek J. Standartně excel zobrazuje číslo a pokud chcete zobrazit vlastní formát data. Musíte zvolit Formát buněk.. Vlastní a zadat formát mmmm rrr potom se vám zobrazí únor 2015. Více se dozvíte na tomto odkazu. http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/vlastni-format-bunek-pokrocile-nastaveni/#02

Kristina

Přidáno: 02.11.15 21:10

Dobry den. Chcela by som vas poziadat o pomoc. Aky vzorec mam pouzit k vypoctu datumu ak poznam datum zaciatku, pocet dni je 112 a potrebujem zistit datum po uplynuti tych dni. Ale do tych 112 dni nech zapocita aj vikendy a sviatky. Dakujem

Jarda

Přidáno: 03.11.15 16:44

to Kristina Šlo by to takto =DATUM(2015;11;3) + 112 výsledek je 23.2.2016 Znovu jsem oba datumy porovnával a vyšlo mi 112 dní.

Alice

Přidáno: 24.11.15 08:26

Ahoj, prosím o radu. Potřebuji z data 7.5.2007 udělat II.Q/07. Poradíte mi jak na to prosím?

Jarda

Přidáno: 25.11.15 07:54

to Alice Nelze to udělat v jedné buňce kde je datum, ale v jiné prázdné. Vložte do buňky tento vzorec =KDYŽ(A(MĚSÍC(D5)>=1;MĚSÍC(D5)<=3);"I.Q/"&ROK(D5);KDYŽ(A(MĚSÍC(D5)>=4;MĚSÍC(D5)<=6);"II.Q/"&ROK(D5);KDYŽ(A(MĚSÍC(D5)>=7;MĚSÍC(D5)<=9);"III.Q/"&ROK(D5);KDYŽ(A(MĚSÍC(D5)>=10;MĚSÍC(D5)<=12);"IV.Q/"&ROK(D5);0)))) Místo mých souřadnic D5 změňte na souřadnice své buňky kde máte datum. Nepodařilo se mi zobrazit poslední dvě číslice roku.

Jojo

Přidáno: 26.11.15 15:23

To Alice: -- Pre kvartál/štvrťrok viď komentáre pridané "10až14.10.14" na: -- http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/ -- +Pridať na koniec vzorca pre kvartál: --> &".Q/"&RIGHT(TEXT(YEAR(A1);"0");2) -- ALEBO iba: --> &".Q/"&YEAR(A1) -- napr. =ROUNDUP(MONTH(A1)/3;0)&".Q/"&YEAR(A1)

jipi

Přidáno: 10.01.16 10:12

Dobrý den. Kde prosím "seženu (od kdy)" fci ISOWEEKNUM? Díky za info.

Jarda

Přidáno: 12.01.16 07:40

to jipi Tato funkce je součástí Excelu 2013 a výše

Jirka

Přidáno: 24.02.16 08:39

Dobrý den, Potřebuji, aby buňka pokud je ČAS před desátou h chovala jinak než když je již po 10h. Snažil jsem se použít fci nyní() ve fci Když, avšak následné <> nefunguje jak bych si představoval. Pokud do si vytvořím pomocnou buňku, kam čas píši manuálně např 9:32 nebo 10:20 tak je vše Ok, ale pokud bunku s fce nyní() formátuji jen na čas tak buňka nereaguje na změnu. Napadá Vás jak to jednoduše vyřešit? Děkuji za pomoc

Honza

Přidáno: 25.02.16 16:41

Dobrý den, prosím o pomoc. Pomocí scaneru načtu čárový kod do bunky C2 a potřeboval bych aby se v bunce D2 automaticky nastavil přesný čas kdy byl daný kod skenován,děkuji za každou radu

Jarda

Přidáno: 29.02.16 15:55

to Jirka Pokud chcete alespoň nějakou změnu času, musíte buňku s fcí NYNÍ() nastavit Formát buněk.. na Čas a zvolit Typ *13:30:55. Musíte zvolit čas začínající hvězdičkou, jedině tak máte možnost změny času třeba po zadání přepočítat nebo přepočítat list.

Jarda

Přidáno: 01.03.16 15:53

to Honza Nemám scaner abych to vyzkoušel, ale šlo by to asi takto do D2 vložit vzorec =KDYŽ(JE.ČISLO(C2)=PRAVDA;NYNÍ();"není číslo") a nastavit Formát buněk.. Čas a nastavit Typ bez úvodní hvězdičky, jinak se vám čas bude měnit po změně v buňce nebo zadání Přepočítat list a nebo Přepočítat.

Karel

Přidáno: 23.03.16 07:29

Potřeboval bych v tabulce doplnit rozpětí týdne. V buče A1 je číslo 4 (duben 2016). V dalším řádku jsou čísla týdnů měsíce (1, 2, 3, 4, 5). Potřebuji, aby se mi pod číslem 1 objevil text "1. - 3.", pod číslem 2 text "4. - 10." atd. Když změní číslo 4 na číslo 5, aby se datumy přepočetly pro květen.

Michal

Přidáno: 24.03.16 08:21

Dobrý den, mám excelovou tabulku, kam zapisuji body, které jsou v platnosti vždy jeden rok od zadání do tabulky. Můžete mi, prosím, poradit, jak nadefinovat funkci, aby se po uplynutí doby 1 roku body samy smazaly? Děkuji za každou radu.

Jarda

Přidáno: 02.04.16 09:01

to Karel V A1 zadat ve Format buněk, Vlastní, m jako měsíc. Do A2 zadat =KDYŽ(MĚSÍC(A1);WEEKNUM(A1;1)&"-"&WEEKNUM(EOMONTH(A1;0);1);0) Do A1 musíte zadávat měsíc a rok (např.: 5.16) jinak to bude brát jako den a zobrazí vám 5.1.1900 místo 5 měsíc 2016.

Klásek

Přidáno: 04.04.16 18:16

Zdravím, pátrám jak vytvořit tabulku, která by mi pomohla vypočítat dokončení zakázky. Příklad: Každá zakázka musí projít čtyři stanoviště, kde bych si u každého stanoviště zadal potřebný čas. To znamená v pondělí xy zakázek, úterý xyz zakázek atd a potřeboval bych vědět datum jejich dokončení potom co projdou všechna stanoviště, když směna má 8 hodin. Díky za případnou opověď

Jan

Přidáno: 15.06.16 13:28

Dobrý den, použil jsem dle návodu tento vzorec, aby se mi automaticky přičítal jeden pracovní den. =WORKDAY(DNES();1;"05.07.2016") Teď bych rád ještě odfiltroval svátky, když zadám jeden den svátku vše funguje, akorát nevím jak přidat více dní, třeba 5.7. a 6.7. Děkuji za odpověď

Jarda

Přidáno: 20.06.16 16:03

to Jan Datum svátků se musí zadávat do buněk a vzorec potom bude vypadat takto: =WORKDAY(DNES();1;F4:F5) V buňkách F4 a F5 bylo zadáno 5.7.2016 a 6.7.2016 Vzorec mi zobrazoval datum 21.6.2016 Když jsem ve vzorci změnil 1 na 11 což vychází na 5.7.2016 zobrazil vzorec 7.7.2016

Radek

Přidáno: 27.06.16 09:02

Dobrý den, dá se prosím někde v Excelu oddělit datum od času při tomto formátu? 23.06.2016 00:00:19 Díky.

Jarda

Přidáno: 29.06.16 09:44

to Radek Oddělit datum od času lze. Když na buňku kliknete pravým tlačítkem a vyberete Formát buněk.. Číslo Vlastní a vyberete formát dd.mm.rrrr v buňce budete mít pouze datum.

susy susanty

Přidáno: 16.07.16 17:28

Sledovat film na internetové adrese HAKMOVIESHD.BLOGSPOT.COM HAKMOVIES.BLOGSPOT.COM

Lukáš M.

Přidáno: 10.08.16 08:32

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda by mi někdo neporadil. Potřebuju znát počet pracovních dnů v daném měsíci pro zadaný rok. Nevím jak mám v květnu zadat aby mi to odečetlo dva svátky které mají proměnný rok, vzorec: =NETWORKDAYS.INTL("1.5."&E4;"31.5."&E4;;{"1.5."&E4;"8.5."&E4}) mi to nechce vzít

Jarda

Přidáno: 17.09.16 14:05

to Lukáš M. Vzorec jsem upravil a použil rok 2016. =NETWORKDAYS.INTL(DATUM(2016;5;1);DATUM(2016;5;31);;{"2016/1/5";"2016/8/5"}) Výsledek je 22 dní.

René

Přidáno: 25.10.16 13:32

Dobrý den, potřebuji sečíst hodiny ve tvaru např.12:00 a použil jsem vzorec =suma, ale výsledek byl 23:30 a ruční součet 46:30, děkuji

ZUZKA

Přidáno: 16.11.16 17:58

Dobrý den, prosím o pomoc. Potřebovala bych do tabulky takovou finkci aby mi vypočítala měsíce mezi dvěmi datumy. Zkrátka aby mi to vypočítalo kolik měsíců má zaměstanec odpracováno. Např. nástup 05.03.2014 a ke dni 30.11.2016 coz jsou zaokrouhleně 2 roky a 8 měsíců. O dny mi nejde. Předem děkuji za radu.

Jojo

Přidáno: 25.11.16 11:03

To ZUZKA: -- Rozdiel v mesiacoch:=(YEAR(B1)-YEAR(A1))*12 + (MONTH(B1)-MONTH(A1)) ALEBO =INT(((YEAR(B4)-YEAR(A4))*12 + (MONTH(B4)-MONTH(A4)))/12)&" rok(-y,-ov) + "& MOD((YEAR(B4)-YEAR(A4))*12 + (MONTH(B4)-MONTH(A4));12)&" mes."


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |