Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » ms-excel-datum-a-cas

Datum a čas - funkce prakticky

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Praktické příklady na funkce datum a čas v Microsoft Excelu - článek je průběžně doplňován a rozšiřován.

15.12.2015: Doplněno o Průměrná rychlost a Jak určit čtvrtletí

Úvodem aneb co se v článku dozvíte

Cílem tohoto článku je na praktických ukázkách předvést použití funkci datum a čas na praktických příkladech (většinou se jedná o dotazy, které jsem zodpovídal). Pro přehlednost je článek rozdělen do kapitol:

Trocha teorie úvodem

Datum je celé číslo, čas desetiné číslo a tady nastávají problémy při práci s datumem a časem v Excel.

Když profesionálně řešíte v Microsoft Excelu rozsáhlejší (někdy i méně rozsáhlé ) úkoly ekonomického rázu, neobejdete se bez informace o datu a čase (hypotéky, kalendáře, docházky, kniha jízd, atd.).

Microsoft Excel nabízí množství funkcí pro práci s datem a časem, jen musíme vědět jak je využít. Jelikož mívám opakující se dotazy na toto téma, rozhodl jsem se publikovat tento článek. Snad Vám usnadní orientací v této problematice ukázkové praktické příklady.

Předpokládané znalosti

Pro pochopení článku doporučuji znalost syntaxe funkcí datum a čas a jak formátovat buňku. Obojí je přehledně sepsáno v mých článcích:

Poznámka: Můžete pokračovat dále bez znalosti, když praktické příklady nepochopíte můžete se k článkům vrátit.

Datum a čas je prosté číslo

Excel používá sytém 1900 nebo 1904. Přednastavený je systém 1900. Proto se v tomto článku budu zabývát tímto systémem. Princip je stejné jen pro 1904 je první den posunt.

Takže v systému 1900 je číslu 1 přiřazeno datum 1.1.1900. číslu 2 je přiřazeno datum 2.1.1900, atd. až do 31.12.9999 což je číslo 2.958.465. Poznámka: Excel starších verzí než 2003 možná neumí plný rozsah, ale předpokládám, že nikdo nepoužívá starší verze.

Doporučení. Nemíchejte v jednom sešitu systémy 1900 a 1904.

Podobně to je s časem, tomu odpovídá desetinné číslo 0,000 - 1,000. Takže 12:00 hod odpovídá 0,5. Jedné minutě odpovídá 1/(24*60). 24 hodin po 60 minutách. Jedné vteřině odpovídá 1/(24*60*60).

Bohužel Excel neumí se standartími funkcemi pracovat s datem před rokem 1900. Takže pro datum 12.12.1212 nelze zjistit zda bylo pondělí nebo středa. Existují sice VBA aplikace, které s tímto pomohou, ale je potřeba je do Excelu nainstalovat.

Jak z čísla vytvořit datum

Změnou formátu.

Jak změnit formát jsme popsal v článku Formáty pro datum a čas v MS Excelu

Excel umí automaticky rozpoznat datum. Napíšemeli 1.1.1900 automaticky zapíše 1 a změní formát buňky na "datum a čas".

Zápisy, které Excel převede na datum.

 • 12.2.2011
 • 12/2/2011
 • 12-2-2011
 • 12-2/2011
 • 12.únor.2011
 • 12-únor-2011
 • 12.2.11
 • 12.2.
 • 12-2
 • 12/2
 • 12.únor

Poznámka: Chceme-li mít datum zapsán jako text a ne číslo s formátem datum a čas. Je nutno buňce přiřadit formát text. Nevýhodou je, že již nebudeme moci matematicky pracovat s tímto datem.

Jak z desetiného čísla vytvořit čas

Patřičnou změnou formátu.

Excel umí automaticky rozpoznat čas. Napíšemeli 12:00 automaticky zapíše 0,5 a změní formát buňky na "datum a čas".

Zápisy, které Excel převede na čas:

 • 12:12:12
 • 11:11:11 AM
 • 3:30 PM
 • 15:30

Poznámka: Chceme-li mít čas zapsán jako text a ne číslo s formátem datum a čas. Je nutno buňce přiřadit formát text. Nevýhodou je, že již nebudeme moci matematicky pracovat s tímto časem. AM - dopolende. PM - odpoledne.

Zajímavost: Pokud vložíte čas 88:00:12, Excel tento čas převede na příslušný počet dnů. Největší čas který přepočítá je 9999:59:59 větší čas poté Excel považuje za text.

Vlastní formát datum, čas

Excel sice přiřazuje formát datumu a času automaticky, ale to můžete změnit. Nastavením vlastního formátu v dialogovém okně Formát buněk

Dialogové okno Formát buněk je k dispozici přes:

 • Pravé tlačítko myší - klik na buňce a poté Formát buněk
 • Karta Domů sekce Číslo čtvereček se šipkou.

Následně vybrat záložku číslo

Datum čas znaky

Formát data

Pro formát data se používají:

 • d,dd,ddd,dddd
 • m,mm,mmm,mmmm měsíce jako římské číslice (I až XII) - problém v české verzi se zobrazením Římských číslic
 • rr,rrrr - v anglickou (EN) verzi Excelu yy, yyyy
 • h,hh
 • m,mm - minuty bohužel mají stejný název jako měsíce
 • s,ss

Případně využít další možnosti (složené závorky, ...)

 • h:mm:ss.00 - zlomky vteřin
 • [mm] - uplynulý čas v hodinách
 • [h] - uplynulý čas v minutách
 • h:mm dop./odp. - zlomky vteřin

Poznámka

Pokud zadáte formát [h] při sečtení 20 hodin + 20 hodin bude výsledek 40 hodin. Při klasické h bude výsledek plus den a 16 hodin. Podobně funguje i u minut (sekund).

Problémem je zadávání římských čísel měsíců přes formát. Excel 2007 a 2010 má totiž na WINDOWS 7 problém s formátem mmm, proto je potřeba využít funkce ROMAN.

Více o vlastním formátu v samostatném článku: Jak na vlastní formát v Excelu.

Klávesové zkratky pro vkládání

Budete-li vkládat aktuální datum, čas, nemusíte jej vypisovat. Stačí použít klávesovou zkratku:

 • Ctrl + ; – vloží aktuální datum podobně jako funkce =DNES()
 • Ctrl + Shift + : – aktuální čas

Pokud budete chtít, aby došlo k automatické změně na aktuální datum, čas při přepočtu listu je notno použít fukce:

=DNES() =NYNÍ()

Aktuální datum čas

Předpokládám, že systémový datum a čas máte ve vašem počítači nastaven správně.

Jednou z důležitých vlastností co Excel umí je, že zobrazí aktuální čas. Hodí se například pro faktury (víme, kdy se tiskly) či pro cestovní zprávy (omezíme zneužívání, dokument bude mít aktuální datum a čas tisku. Zobrazení aktuálního času:

 • =DNES() – zobrazí pouze aktuální datum
 • =NYNÍ() – zobrazí aktuální datum s časem
=DNES() =NYNÍ()

Aktuální datum lze vložit klávesovou zkratkou Ctrl+; a aktuální čas Ctrl+Shift+:. Nebude se při následnem přepočtu listu měnit.

Poznámka: Co je v buňce zobrazeno lze změnit formátem buňky.

Kolik času zbývá?

Při plánování složitějších úloh je vhodné vědět kolik času nám do odevzdání zbývá. Stačí k tomu jednoduchá funkce (vzorec):

 • =ROK360(DNES();"27.9.2027") - výsledkem počet zbývajících dnů

Kde argumenty znamenají:

 • DNES() - aktuální datum (dnešní)
 • "27.9.2027" - od tohoto data se odečítá
 • Výsledek - je počet zbývajících dnů

Pořadové číslo dne, měsíce, ...

DEN

Následující ukázkové příklady řeknou pořadové číslo dne, který je uveden ve funkci:

 • =DEN("15-Dub-1993") - výsledek - 15
 • =DEN("8.11.93") - výsledek - 8
 • =DEN("8/11/93") - výsledek - 8

TÝDEN

Syntaxe je u tohoto trošinku složitější:

 • DENTÝDNE(datum;typ)

Kde argument znamená:

 • Datum opět se uvede nějaké datum
 • Typ
  • 1 - nebo neuvedeno. Čísla od 1 (neděle) do 7 (sobota).
  • 2 - Čísla od 1 (pondělí) do 7 (neděle).
  • 3 - Čísla od 0 (pondělí) do 6 (neděle).

Příklad: =DENTÝDNE("12.12.12") - výsledek - 4

MĚSÍC

Podobně jako předchozí vrátí pořadové číslo měsíce =MĚSÍC("12.12.12")

Podobně pro minutu MINUTA(čas), rok ROK(datum)

Počet dnů měsíců mezi dvěma daty

Kolik dnů měsíců jste na světě? (stačí zadat datum narození)

C3 - např. datum vašeho narození

C4 - např. dnešní datum

 • =DATEDIF(C3;C4;"y") - počet let
 • =DATEDIF(C3;C4;"m") - počet měsíců
 • =DATEDIF(C3;C4;"d") - počet dnů

POZOR: C4 > C3

DATEDIF
=DATEDIF($D$7;$D$6;"y") =DATEDIF($D$7;$D$6;"m") =DATEDIF($D$7;$D$6;"d")

Poslední den v měsíci

Který je poslední den v měsíci

V tomto měsící, pomůžeme si funkci DNES(), funguje i s funkci NYNÍ()

=EOMONTH(DNES();0)

V měsíci kterého den zadáme, klidně se můžeme odkazat do buňky ve kterém máte datum (např. B1)

=EOMONTH("6.2.2016";0)

Poslední den v příštím měsíci.

=EOMONTH("6.2.2016";1)

Datum z pořadového dne v roce

Jak z pořadového čísla dne v daném roze získat daný datum ve formátu den.měsíc.rok

=DATUM(2016;1; pořadové číslo dne ) =DATUM(2016;1;1) ... bude 1.1.2016 =DATUM(2016;1;32) ... bude 1.2.2016 Datum z pořadového dne v roce

Jak dlouho trvalo?

Počet hodin mezi dvěma časy. Využití pro docházkový list, kalendář, Grantův diagram).

Další častý dotaz. Jak spočítat počet hodin. Využití například v docházkovém listu. Zadá se příchod a odchod pracovníka a Excel dopočte pročet odpracovaných hodin. Maximální délka 24 hodin. Předpoklad - nikdo nemlže odpracovat v jenom dnu více než 24 hodin.

Počet hodin - 1 den

Jak slouho trvalo - datum a čas

Jednoduchý odečet.

=C10-B10

Nastavení formátu:

 • číslo - zobrazí desetinné číslo (tak jak je fyzicky uložen čas v Microsoft Excelu)
 • h:mm
 • [m] - celkový počet minut

Počet hodin - přes půlnoc

Jak slouho trvalo - datum a čas
=(C25-B25+(C25 < B25))

Nebo na první pohled možná jasnější:

=KDYŽ(C25 < B25;1-B25+C25;C25-B25)

Počet hodin - včetně přestávky

Jak slouho trvalo - datum a čas
=( E42-B42+(E42<B42) - (D42-C42+(D42<C42)) )

Z času vypočíst mzdu (plat)

Jak na výpočty mzdy na základě odpracovaných hodin? Pokud nevíte, dozvíte se v této kapitole.

Příklad 1

Jak z časových údajů vypočíst peníze. Z předchozí kapitoly umíte zjistit čas strávený práci v daném dnu (0 - 23:59:59 hod). V tomto ukázkovém příkladu máte již k dispozici hodinovou sazbu a potřebujete vypočíst mzdu (plat) za odpracované hodiny.

Využijeme funkce MINUTA, HODINA.

=HODINA(B11) =MINUTA(B11)/60 Z času vypočíst mzdu - Excel

Poznámka : Hodinová mzda je zadána v každé buňce. V případě možností může být hodinová sazba zadána v jedné jediné buňce a odkazovat se na tuto buňku.

Poznámka 2: Příklad 2 je jen rozšíření Příkladu 1. Viz soubor ke stažení zdarma.

Příklad 3

Jak na výpočet pokud, máte k dispozici celkové odpracované hodiny (například za celý týden, měsíc). Opět to není nic těžkého. Stačí použít funkce HODNOTA.NA.TEXT a MINUTA:

=HODNOTA.NA.TEXT(B28;"[h]")+MINUTA(B28)/60 Z času vypočíst mzdu - Excel

Příklad 4

Potřebujete-li z hodnot v buňce vytvořit text (např. do výplatního lístku, faktury za služby, vykonanou práci). Můžete využít funkci CONCATENATE:

=CONCATENATE("Za odpracovaný ";C33; " hodin Vám naleží: ";E33;" ,- Kč") Z času vypočíst mzdu - Excel

Ke stažení zdarma

Soubor Jak z času vypočíst plat/mzdu. soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma pro Excel 2010 (2007).

Soubor Jak z času vypočíst peníze (plat/mzdu). soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma pro Excel 2003 (97).

Poznámka: Jeden ze zajímavých dotazů, proto jsem jej zpracoval do jedné kapitoly v článku ať není zbytečně schován v komentářích. Z dotazů vím, že komentáře se moc nečtou (obsahují odpověď na kladený dotaz).

Zpět na seznam kapitol.

Vytvořit datum z čísel

Vytvořit datum z čísel

 • =DATUM(2007;12;10) - výsledek - 39246

Toho využijeme u speciálních složitějších funkcí, případně až budeme programovat ve VBA.

Vypočet velikonočního pondělí

Poznámka nejde o můj vzorec, našel jsem jej na internetu. Bohužel nikdo neuvádí autora, který je asi neznámý. Stačí zadat do google "Excel velikoneční pondělí" a najdete desítky různých odkazů.

Do buňky A1 zadat rok a nádledující vzorec zadejte do buňky ve které chcete mít velikonoční pondělí:

=(KČ(("4/"&A1)/7+MOD(19*MOD(A1;19)-7;30)*14%;)*7-6)+1

Poznámka: Pokud vám vychází velké číslo, je třeba změnit formát buňky.

Počet pondělku (i jiných dnů) v měsíci nebo mezi dvěma daty

V komentářích byl zajímavý dotaz: "jak pouzit funkci napr. k tomu kolik je úterků v daném měsíci, nebo v rozpětí dvou datumů, popř. jiných dnů jako čtvrtků, sobot". Jelikož se jedná o zajímavý dotaz, doplnil jsme článek

Počet pondělků (jiných dnů) v zadaném měsíci

=CELÁ.ČÁST((EOMONTH(C10;0)-C11)/7)-CELÁ.ČÁST((C10-C11)/7)+CELÁ.ČÁST(DENTÝDNE(C10-C11)/7)
 • C10 ... první den v daném měsíci
 • C11 ... hledaný den (2...Pondělí)

Počet pondělků (jiných dnů) mezi dvěma daty

=CELÁ.ČÁST((DENTÝDNE(C4-C6)-C4+C5)/7)
 • C4 ... první den
 • C5 ... poslední den
 • C6 ... hledaný den (2...Pondělí)
Pocet pondelku - Excel

Počet dnů v měsíci

V A1 je jakýkoli den v měsící ve kterém hledáme počet dnů:

=DEN(EOMONTH(A1;0))

pro starší verze Excel (bez funkce EOMONTH)

=DEN(DATUM(ROK(A1);MĚSÍC(A1)+1;))

Kód není z mé hlavy, ale nevím kde jsem jej získal.

Velká písmena dnů měsíců

Jak zajistit automaticky velká písmena názvů měsíců a dnů? Při použití formátu umí vloží Excel jen malé. Stačí použít funkci VELKÁ2 a HODNOTA.NA.TEXT a je hotovo. Případně první jedno (tři) písmena.

Velká písmena měsícuů a dnů
=VELKÁ2(HODNOTA.NA.TEXT(C13;"mmmm")) =VELKÁ2(ZLEVA(HODNOTA.NA.TEXT(C13;"mmmm");3)) =VELKÁ2(ZLEVA(HODNOTA.NA.TEXT(C13;"mmmm");1)) =VELKÁ2(HODNOTA.NA.TEXT(C13;"ddd")) =VELKÁ2(HODNOTA.NA.TEXT(C13;"dddd"))

Čas na desetiné číslo

Jak převést čas na desetinné číslo. Například 6:30 na 6,5. Například využít vzorce:

=CELÁ.ČÁST(A1)*24+HODINA(A1)+ZAOKROUHLIT(MINUTA(A1)/60;2)

Čas z desetiného čísla

Jak vytvořit čas z desetinného čísla. Například potřebujete převést 6,5 na 6:30. Využít lze vzorec:

' pokud mám čas 6,5 (jako 6 minut a 30 sekund) ' Minuty,Sekundy / 1440 =6,5/1440 ' pokud mám čas 6,5 (jako 6 hoddin a 30 minut) ' Hodiny,Minuty / 24 =6,5/24

Zaokrouhlovat čas (například čtvrt hodiny)

Jak zaokrouhlovat čas na čtvrthodiny, tak ať je zachován formát času:

 • 2:08 2:15
 • 3:20 3:15
=MROUND(A1;"0:15")

Funguje i když potřebujete zaokrouhlovat na 10 minut ;) atd.

=MROUND(A1;"0:10")

V kterých letech porobíhal projekt

Je zadán začátek a konec projektu (který trvá několik let) a je potřeba umět tento projekt filtrovat zda v daném roce probíhal.

Z času vypočíst mzdu - Excel
=KDYŽ(NEBO(ROK($C5)>E$4;ROK($D5)<E$4);0;1)

Soubor V kterých letech porobíhal projekt soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Jak dlouho probíhal projekt?

Potřebujeme zjistit jak dlouho probíhal projekt, tj. kolik dnů, hodin a minut. V C1 je rozdíl mezi časem ukončení a časem začátku.

=CELÁ.ČÁST(C1) &" Dnů " & CELÁ.ČÁST(MOD(C1;CELÁ.ČÁST(C1))*24) & " hodin " & MINUTA(C1) & " Minut"

Průměrná rychlost

Znám ujetou vzdálenost v (km) buňka A1 a buňce B1 čas, který byl k překonání této vzdálenosti potřeba(hod:min). Řešení je jednoduché:

=A1/B1/24

Zjistit čtvrtletí

V buňce A1 je datum a potřebujeme zjisti, ve kterému čtvrtletí přísluší. Jedním z možných řešení je využít ROUNDUP:

=ROUNDUP(MĚSÍC(A1)/3;0)

nebo přes funkci VYHLEDAT

=VYHLEDAT(MĚSÍC(A1);{1;4;7;10};{1;2;3;4})

nebo s využitím CELÁ.ČÁST

=CELÁ.ČÁST((MĚSÍC(A1)-1)/3+1)

Java formát převod do Excel

Máte formát datmu typu 1079017149062 nebo 1420235100 a potřebujete získat datum v Excel formátu. pomoc je jednoduchá:

Pro verzi 1

=(A1/(3600*24*1000))+DATUM(1970;1;1)

Pro verzi 2

=(A1/(3600*24))+DATUM(1970;1;1)

Formát času nad 24 hodin

Je potřeba nastavit vlastní formát buněk na:

[h]:mm Formát času nad 24 hodin

Poznámka funguje i pro minuty

[mm]

Vlastní formát více

Více o vlastním formátování je popsáno v samostatném článku zde.

Ukázkové příklady - zdarma ke stažení

Soubor Datum a čas - praktické příklady Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Závěrem

Další příklady jsou v přípravě. Pokud Vás napadá nějaký zajímavý příklad, který lze řešit pomocí funkcí datum a čas můžete se zmínit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Martin

Přidáno: 20.01.10 20:30

Ahoj, chtěl bych se zeptat jak vytvořit čas popř. datum, které by se nepřetržitě aktualizovalo. Díky

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

Můžete buď přepočíst list klávesovou zkratkou F9. Nebo ve VBA nastavit přepočítávání listu pomoci Calculate

Komentář přenesen z původního článku

Ivan

Přidáno: 20.01.10 20:30

Potřeboval bych, aby se mi čas pořád neaktualizoval Rád bych používám funkci nyní pro příjem zboží ale to bohužel nejde, když se mi celý sloupec neustále přepočítává

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

To: Ivan, můžete si přes Nástroje - Možnosti, na kartě Výpočty, zvolit. Přepočet ručně (funkci Nyní uložite na vlastím listě). Pak když budete chtit aktualizovat konkretní list opět přes stejnou kartu date přepočíst list (škoda že na to není klávesová zkratka).

Komentář přenesen z původního článku

IVAN

Přidáno: 20.01.10 20:30

ZKRATKA NA TO JE F9 ALE BOHUZEL TO NIJAK NERESI MUJ PROBLEM... PROTOZE PRIKAZEM IF SE SNAZIM ZJISTIT VZPLNENOST KOLONKY SE JMENEM...... NAPADLO ME TED JESLTI BZ SE NEJAK NEDALA NEJAK ZMENIT TA DESNA KLAVESOVA SKRATKA NA TO.....

Komentář přenesen z původního článku

Fery

Přidáno: 20.01.10 20:30

Potřebuji dostat ve VBA čas v setinách sekundy. Při použití NYNÍ v buňce sešitu to není problém, ale v makru při použití NOW dostávám maximální přesnost 1s.

Komentář přenesen z původního článku

Honza

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den, potřeboval bych zobrazit kalendářní týden, ale když zadám TÝDEN(A2;2) tak jej nezná a originální WEEKEND() také ne....
Děkuji

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasá

Přidáno: 20.01.10 20:30

To Honza: Spravný název funkce je DENTÝDNE

Komentář přenesen z původního článku

Míra

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den,
Mohl byste mi, prosím, poradit. Potřeboval bych znát funkci, která dokáže zvětšit zadaný měsíc o 1. Tak jak je to v SQL ADDMONTHS, jenže v excelu se mi nedaří. Děkuji Vám. S pozdravem a přání příjemného dne, Míra.

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

to Míra: Osobně bych použil funkci MĚSÍC(A1) a =DATUM(ROK(A1);MĚSÍC(A1);DEN(A1)+2).

Komentář přenesen z původního článku

Lenka Hauptvogelová

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den,

prosím jak udělat v excelu tabulku která bude mít v buňce A1 - poslední den aktuálního měsíce a B1 - poslední den předchozího měsíce.

Děkuji.

Komentář přenesen z původního článku

RomanB

Přidáno: 20.01.10 20:30

Neporadil by někdo jak bych mohl zajistit výběr mezi datumy? Konkrétně mám zadány datumy od do znamení zvěrokruhů a chtěl bych vědět čím by to šlo vyhodnotit aby to vypsalo to znamení. Díky moc.

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

To Lenka: Připravil jsem ukázku ke stažení. Je v článku Excel příklady - ke stažení zdrarma.

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasak

Přidáno: 20.01.10 20:30

To Roman, přes funkci Vyhledat, nebo KDYŽ.

Komentář přenesen z původního článku

Lenka

Přidáno: 20.01.10 20:30

Děkuji. Vše funguje jak má. :-)

Komentář přenesen z původního článku

Petra

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den,

mohl by mi, prosím, někdo poradit, jestli je v excelu možné, když mám datum a počet měsíců, dopočítat jaké bude datum po přičtení (odečtení) těch měsíců?

Děkuji a přeji hezký den

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

To Petra: lze ale přesně nerozumím otázce? Příklad: Máte =DNES()a chcete příčíst 2 měsíce, tak zjistite den je v A4, měsíc A3, rok A2, v A5 bude počet přidaných měsíců a přes funkci =DATUM(A2;A3+A5;A4)

Komentář přenesen z původního článku

Petra

Přidáno: 20.01.10 20:30

Moc děkuji za odpověď,možná se ptám hloupě, ale lze zadat, aby se mi datum rozdělilo samo?
Př. mám v jenom sloupci datum a v druhém měsíce, tzn. A1 1.1.2008, A2 12 a potřebuji, aby mi automaticky v A3 vyskočilo 1.1.2009.
Zřejmě to půjde přes "text do sloupců", ale to se mi zdá zbytečně pracné :-). A vy jistě budete vědět, jak na to chytřeji. Hezký den..

Komentář přenesen z původního článku

Petra

Přidáno: 20.01.10 20:30

Aaaaa...už na to koukám, jsem trubka. Ve funkcích dám den, rok...apod. :-). Takže moc děkuji, jste frajer.

Komentář přenesen z původního článku

Václav

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den
Mohl by mi někdo poradit, jak udělat v excelu evidenci času na soutěže. Mělo by to fungovat tak, že bych do sloupce A postupně psal čísla soutěžích, kteří prošli cílem a ve sloupci B by se ukázal automaticky aktuální systémový čas z počítače. Čas se nesmí přepisovat, tak jako je to u funkce NYNÍ. Příklad: A B
1 Soutěžící Čas
2 21 10:30:21
3 14 10:31:15
4 8 10:32:59
Děkuji

Komentář přenesen z původního článku

Markéta

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jak mám provést odečtení dvou datumů od sebe - tak, aby výsledkem byl počet měsíců. Předem moc děkuji za odpověď.

Markéta

Komentář přenesen z původního článku

blumen

Přidáno: 20.01.10 20:30

dobry den,

fci NOW() zobrazuji aktualni cas. na tomto poli je zavisla fce IF((cas>x) AND (cas
toto nefunguje, ale pokud misto fce NOW() zadam cas rucne tak se ano/ne zobrazuje spravne

vite nekdo jak to rozresit? diky

Komentář přenesen z původního článku

PetrS

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den, mám tuto podmínku v B1: =IF(A1="";"";NOW()) takže když buňka A7 není prázdná vyplní se datum a čas.
Pokud za několik minut přidám do B2:
=IF(A2="";"";NOW())
Pak stisknu enter. Bohužel se mi aktualizuje i Buňka A1, což je pro mě už nežádoucí.

Potřebuji:
Dokud bude pole A1 prázdné, prováděj vždy kontrolu. Pokud se pole A1 vyplní a není prázdné, vyplň datum (NOW()) a už kontrolu neprováděj. Je možné tohle nějak udělat?
Za případné odpovědi moc děkuji
Petr

Komentář přenesen z původního článku

Martina

Přidáno: 20.01.10 20:30

Nevíte jak udělat to když potřebuji poslední den v měsíci Např. zadám 5.1.2009 a výsledek potřebuji 31.1.2009

Komentář přenesen z původního článku

František

Přidáno: 20.01.10 20:30

Mám příchod čas v hodin a odchod v hodin, další sloupec je rozdíl hodin dejme tomu odpracováno. Potřebuji zadat podmínku, když rozdíl hodin je větší jak 4:00 zapiš 0:30. Nějak mi to nejde, prosím o radu. Děkuji moc.

Komentář přenesen z původního článku

Eva

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den, chtěla bych se zeptat:
mám tabulku na faktury (seznam faktur), kde je uvedeno datum splatnosti, chtěla bych vědět (zda to jde),jestli je možné, jak udělám,aby se mi faktury nezaplacené po splatnosti rozsvítily?

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

To Eva: Další sloupec, funkce KDYŽ a podmíněné formátování.

Komentář přenesen z původního článku

Vláďa

Přidáno: 20.01.10 20:30

Dobrý den,
potřeboval bych nějakým způsobem upravit funkci=HODNOTA.NA.TEXT("1.1.2009";"dddd") , tak abych např. v buňce A1 napsal 1.1.2009 a v buňce B1 automaticky "vyskočilo" ,že se jedná o čtvrtek Děkuji


Komentář přenesen z původního článku

JitkaC

Přidáno: 20.01.10 20:30

odpoved na dotaz: Dobrý den, potřeboval bych zobrazit kalendářní týden, ale když zadám TÝDEN(A2;2) tak jej nezná a originální WEEKEND() také ne.... Děkuji
..... Honzo, kalendarni tyden nastavis primo v bunce (excel) =WEEKNUM(B1)... nic vic, jen musis mit odkaz (B1) na bunku, kde mas nastaveno aktualni datum. JitkaC

Komentář přenesen z původního článku

JirkaČ

Přidáno: 20.01.10 20:30

Užíval jsem QBas. Nyní chci pokračovat s Excelem, ale pro můj záměr nedokáži vypočítat pořadové číslo dne ze zadaného buňkou ve formátu datumu. Prosím, poraďte.
Potřebuji specifikovat správně formáty polí. A pravděpodobně dělám další chyby.
Velice rád bych nalezl zpřízněnou duši se kterou bych mohl některé detaily konzultoval. Můj problém je v tom, že jsem důchdce (70) a lidí se zájmem o programování prostě neznám.

Komentář přenesen z původního článku

Pavel Lasák

Přidáno: 20.01.10 20:30

To JirkaČ: =DENTÝDNE(A2;A3)

Komentář přenesen z původního článku

Jakub

Přidáno: 03.04.10 17:43

Dobrý den, v Excelu si do jednoho sloupce zadám \"01/2010\", odENTERuju (nebo stačí kliknout do dalšího políčka) a okamžitě se mi to změní na \"I.10\", popř. v některých políčkách na \"01.01.2010\" (ale to ani nevím, jak jsem toho dosáhl). Zkrátka to chápe jako datum a dělá si to s tou mou hodnotou, co chce. Jak to nastavit, aby tam zůstávalo \"01/2010\", jak potřebuju? Děkuji za rady

Pavel Lasák

Přidáno: 03.04.10 21:02

To Jakub: Přes formátování buňky.

Jakub

Přidáno: 04.04.10 08:44

To Pavel Lasák: tak \"formátování buňky\" jsem nenašel, a to ani při zadání do nápovědy. Už jsem to ale vyřešil. V Excelu 2007 jsem na kartě \"číslo\" nastavil \"formát čísla\" jako \"text\". Děkuji za snahu.

Mattej

Přidáno: 08.04.10 10:01

prosím o radu. Potřebuji počet dnů od uvedeného data do dnes. Použil jsem prostý rozdíl hodnoty buňky požadovaného data od "()dnes" a vše funguje. Bohužel ale při situaci, kdy se aktuální dnešní datum stane novějším, než datum uvedené, dostává se rozdíl do mínusu. Já bych v takovém případě potřeboval už navždy ponechat nulu, případně jiný text (např. "lhůta uplynula"). Mnohokrát děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 08.04.10 17:17

To Mattej: Použij funkci KDYŽ

Mattej

Přidáno: 12.04.10 11:59

Děkuju, dal jsem to do kupy.

Vašek

Přidáno: 22.04.10 13:08

Chci se zeptat. Jak udělám když mám třeba 10 časů a chci aby se mi ten nejlepší zobrazil zeleně

Pavel Lasák

Přidáno: 22.04.10 18:20

To Vašek: Funkce MAX nebo MIN, a poté podmíněné formátování.

Jiří J.

Přidáno: 29.04.10 16:39

Dobrý den, potřebuji převést datumy ve tvaru 25-IV-10 na tento tvar 2010.04.25, formát buněk/datum mě s tím nijak nepomohl. Díky

Pavel Lasák

Přidáno: 30.04.10 19:20

To Jiří: Musíte zvolit vlastní a nastavit: rrrr.dd.mm

DNES + uložení

Přidáno: 05.05.10 09:56

Dobrý den, potřeboval bych, aby se mi při vyplnění určité bunky automaticky v dalším sloupci vyplnilo datum zadání (=KDYŽ($C3="";"";DNES()) ale aby se datum znovu nepřepočítávalo druhý den, ale uložilo to datum při zadávání a nechalo. děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 05.05.10 17:14

Statické datum se vkládá Ctrl+; (středník), Středník je na české klávestnici vlnovka ~ která je pod klavesou ESC.

Petr

Přidáno: 06.05.10 08:35

Děkuju moc, ale potřeboval bych, aby uživatel s datumem nemusel dělat absolutně nic. Aby při zadání jakéhokoliv textu do jiné bunky se do bunky pro datum určené automaticky vyplnilo aktuální datum a nepřepočítávalo se každý den.

Pavel Lasák

Přidáno: 06.05.10 19:46

To Petr: Na to bych využil VBA:

Sub PridejStatickeDatum()
    Range("A1")=Now
Range("B1") = Date
Range("C1") = Time
End Sub

Zdeněk

Přidáno: 10.05.10 11:57

Potřeboval bych pomoct s funkcí když. Můžu vám někam poslat soubor? Děkuji za každou odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 11.05.10 17:47

To Zdeněk: Můžete, email je v patičce lasak@centrum.cz, jsme zaneprázdněn tak neslíbuji okomžité řešení.

Jarek

Přidáno: 28.06.10 16:15

Díky za vaše stránky, inspirovali mě. :-) dovolím si přidat odkaz na WWW stránku u Microsoftu se stejným tématem. "Používání dat a časů v aplikaci Excel" http://support.microsoft.com/kb/214094/cs

Pavel Lasák

Přidáno: 28.06.10 17:22

To Jarek: Děkuji za odkaz. Zajimavých článku kolem data a času v MS Excel je hodně. Většina je v angličtině.

Charlie

Přidáno: 06.09.10 15:45

Zdravím! Viete mi poradiť ako vypočítať počet určitého dňa v mesiaci. Napr.: koľkokrát je streda v konkrétnom mesiaci. Ďakujem.

Eliška

Přidáno: 19.12.10 22:41

Dobrý den, mám kalendářní dny v řádku na rok dopředu, tedy každý sloupec = jedno datum. Na druhém řádku mám určité hodnoty. Je možné sestavit vzorec, aby se mi např. každou neděli automaticky přičetli hodnoty v příslušném sloupci k akt.datumu ? Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 20.12.10 17:46

To Eliška: Lze, stačí použít funkce DNES, KDYŽ.

Honza

Přidáno: 18.02.11 22:26

To Charlie: Například vypsat jednotlivá data (1.2.2011, 2.2.2011 ... roztáhnout) pod sebou, ve vedlejším sloupci vložit fci =DENTÝDNE(1.2.2011;2) a pokud fce vrací hodnotu 3 jedná se o středu. Počet střed zjistit třeba funkcí =COUNTIF(oblast čísel;3) nebo fcí ČETNOSTI.

Michal

Přidáno: 17.03.11 13:55

Dobrý den, potřeboval bych, aby se mi v buňce (např A1)zobrazovalo datum poslední úpravy souboru (listu). Našel jsem na netu níže uvedený příkaz do VB, ale ten se týká pouze změny sloupce. Jak nazvat změnu, aby se týkala listu, případně oblasti(tabulky)?Díky Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column = 1 Then Cells(1, 1) = Now End If End Sub

Pavel Lasák

Přidáno: 17.03.11 17:41

To Michal: Kód je potřeba doplnit o Application.EnableEvents, viz. google.com třeba na http://www.ozgrid.com/VBA/run-macros-change.htm, http://www.cpearson.com/excel/Events.aspx

Terezka

Přidáno: 01.04.11 01:16

Dobrý den, potřebovala bych, aby se mi v Excelu odečítala na začátku každého dne fixní částka a zapsal se mi výsledek s novou částkou (po odečtu). Příklad. Mám k datu 31.3. vloženo 1200 Kč, denní rozpočet je 100,- Kč. Takže aby se každý den odečítala 100 Kč, tj. k 1.4. by bylo 1100 Kč, k 2.4. 1000 Kč apod. Kam mám hodnoty k 1.4., 2.4., 3.4., ... ukládat, musím každou na novou buňku nebo se můžou přepisovat? Děkuji moc za pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 02.04.11 11:22

to Terezka: Buňky můžete přepisovat. Lze použít funkci DNES. Spíše záleží na tom jak budete s tabulkou v excelu dále pracovat. Co vklady? Co se stane (má stát) až bude 0 Kč? Další den bude -100 Kč? Chcete ať se odečtení spustí automaticky po spuštění Excelu? Co víkendy? V pondělí se má odečíst 300,- Kč (So, Ne, Po)?

Martin

Přidáno: 31.05.11 11:08

Dobrý deň Potrebujem pomoc s výpočtom počtu dní podľa zadaného rozsahu V stĺpcoch A, B mám dátumy príchodu a odchodu, v stĺpci D,E mám zadané sledované obdobie od do do stĺpca C potrebujem výsledok, počet dní ktoré patria do sledovaného obdobia. Príklad príchod - odchod 5.2 2011 - 21.3.2011- (to je spolu 44 dní) ale rozsah je definovaný od 1.2.2011 do 28.2.2011 - tj 23dní, na to potrebujem postaviť výpočet ďakujem za radu

Pavel Lasák

Přidáno: 31.05.11 17:25

To Martin: Takže príchod - odchod 6.2 2011 - 21.3.2011 má excel vypočíst 22. A pro príchod - odchod 5.2 2011 - 21.4.2011 má vypočíst 23+31 = 54?

Martin

Přidáno: 01.06.11 09:38

Potrebujem univerzálny výpočet aby to zvládlo vypočítať aj situáciu napr. Príchod 15.2. Odchod 3.3. Sledované obdobie OD 16.1. DO 16.2. - výsledok by mal byť 2 dni - (všetky začiatočné a koncové dátumy sú vždy započítané).

Přidáno: 10.06.11 19:07

Dobrý den, potřebuji zjistit, jak stará je kniha (v letech), když vím její datum pořízení (např. 1.2.2000). Zkoušela jsem snad všechny funkce z Datum a čas, ale nic mi nefungovalo. Děkuji za radu.

Pavel Lasák

Přidáno: 10.06.11 21:15

To : V buňce A1 bude dané datum (1.2.2000) v buňce B1 =ROK(DNES())-ROK(A1) PS: Formát buňky B1 musí být číslo ne datum.

Jenda

Přidáno: 18.06.11 22:42

Dobrý den. Pane Lasák poraďte mi prosím. Do jedné (stejné) buňky načítam pomocí "ZVOLIT" různá data. Jednou je to krátky text, pak číslo a taky datum. Když je formát buňky jiný než datum, vypíše se datum jako číslo. Kdyz zvolím formát buňky datum, všechna čísla jsou ve formátu datumu. Dá se s tím něcoo udělat? Děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 19.06.11 05:59

To Jenda: Ve VBA zjistit formát vkládané hodnoty (text, číslo, datum) a poté změnit buňce formát.

Tomáš Marný

Přidáno: 22.08.11 09:44

Dobrý den, proč je excel naprogramován tak stupidně aby v případě sečítání časů (HH:MM) v případě že přektočí 24 hodin začal od nuly? Nepřipadá mi to normální. Když sečtu 23:55 + 1:00 tak mi ten blbec ukáže výsledek 0:55 . Nepřipadá mi logiické, že někdo kdo srovná do tabulky 150 a více časů cece vědět která část dne nakonec z té sumy vyleze. Já chci sčítat vše a dostat výsledek 24:55 .

Pavel Lasák

Přidáno: 25.08.11 17:05

To Tomáš: Excel nezačíná od nuly od má jeden den (24hod) + 0:55.

Radim Dočkal

Přidáno: 15.09.11 11:51

Dobrý den, potřeboval bych pomoc s excelem. Mám buňku B2 (v ní je určitá hodnota z databáze, která se neustále mění), a potřeboval bych tuto hodnotu převést do buňky B3, ale buňka B3 bude aktivní jen v měsíci září. V říjnu by se hodnota z B2 přetahovala do B4 a v listopadu do B5 atd. Hodnoty v B3,B4,B5 ........ musí v buňce zůstat i po uplynutí daného měsíce (s hodnotou vždy k poslednímu dni v měsíci). Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 15.09.11 16:30

To Radim: Buňka B2 se mění v průběhu práce s databázi? Nebo jen při spuštění Excelu? Doporučoval bych použít VBA.

Radim Dočkal

Přidáno: 16.09.11 06:31

Ano B2 se mění v průběhu práce s databází. Bohužel VBA neovládám.

Pavel Lasák

Přidáno: 18.09.11 11:55

To Radim: Excel je spuštěn stále? Takže poslední hodnota bude do buňky zapsána max. 30.září. 2011 v 23:59?

Tono

Přidáno: 21.09.11 00:47

Excel 2003 mi zapisuje dátum akosi chybne - napr. 21.9.2011 vložím pomocou klavesovej skratky a keď dám Enter,dátum sa prepíše na 21.01.00. Viete niekto prečo? Vďaka

Pavel Lasák

Přidáno: 21.09.11 15:57

To Tono: Co říká formát buňky? Jak je nastaven?

Milan

Přidáno: 01.10.11 21:16

Ahoj, prosím o radu. Vytvářím plán v Excelu 2010 a jde mi o následující: v bunkách, které jsou pravidelně pod sebou v rozmezí 10 bunek potřebuji automaticky zadat postupné datum, jak to provést? Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 02.10.11 09:57

To Milan: To datum má být větší o několik dnů? Tj. A1 = 1.1.2010, a v A11 potřebujete 2.1.2010? tj. A11=A1+1 nebo 11.1.2010? tj. A11=A1+10.

Milan

Přidáno: 02.10.11 14:58

To Pavel Lasák: První varianta tj. A11 A1+1, tímto způsobem jsem to i vyřešil, ale nevím jestli neexistuje možnost jednoudušší, pokud např.dělám kalendář na celý rok, a ohledně změny (jiných údajů v tabulce) např. několikrát měsíčně musím data vymazat, změnit a vytvořit znovu. Zkoušel jsem označit, a "táhnout" ale to při této variantě "přes několik řádků" - nefunguje

Radim Dočkal

Přidáno: 04.10.11 13:57

problém vyřešen

Tono

Přidáno: 07.10.11 23:38

formát je nastavený na dátum, typ 14. marec 2001 a tam sa aj v ukážke objaVí ten zlý dátum s rokom 1900. Ale mám dojem že to je chyba windows 7 v spolupráci MS Office 2003, lebo mi to robí aj iný počítač s takouto kombináciou programov

Pavel Lasák

Přidáno: 08.10.11 10:04

To Tono: Jaký kalendářní systém máš nastaven? Bohužel nemám k dispozici Win7 s Office 2003. V ostatních mi datum funguje jak má.

Tono

Přidáno: 10.10.11 00:25

Čo presne myslíš kalendárny systém? Mne tiež všade inde funguje vkladanie dátumu bez problémov,len tu nie. Inde napríklad keď v Exceli napíšem 5/5/11 automaticky to prepíše na dátum, tu nie,tiež neviem prečo...

Pavel Lasák

Přidáno: 10.10.11 16:05

To Tono: V MS Excel je k dispozici kalendářní systém 1900 a 1904. Příští týden bych měl být u Win7 s MS Excel tak zkusím jak funguje datum tam.

Tono

Přidáno: 11.10.11 10:56

Keď zmením kalendárny systém na 1904, tak mi miesto dátumu 11.10.2011 napíše 12.01.1904, stlačím klavesovu skratku Ctrl+; objaví sa v bunke a v riadku 11 10 2011, stlačím Enter a je tam 12.01.04...Nechápem ani prečo sa z dňa 11. urobí 12.

Lukas

Přidáno: 07.11.11 09:58

To Honza: Ahoj, vzorec pro zobrazení kal.týdne je =WEEKNUM("datum";"poř.číslo")

Jirka

Přidáno: 16.12.11 15:09

Ahoj, mám velkou prosbu k vyřešení mého komplexnějšího problému: Když zapíši naměřenou hodnotu do buňky A1, tak aby se v buňce B1 zobrazil statický datum. Tzn, aby se ten datum již při dalším otevření v dalších dnech neměnil. Dále bych potřeboval zobrazit v buňce C1 čas toho zápisu (např. 6:05) a pak aby se v buňkách C2:C9 předepsal čas vždy o jednu hodiny vyšší než-li je v předcházející buňce (např. C1 = 6:05, C2 = 7:05, ..., C5 = 10:05) a zároveň, aby se ve sloupci A zobrazil daný datum. Bude se to určitě muset řešit makrem, ve kterých nejsem vůbec zběhlý. Bude to v databázi, která bude předepisovat čas a četnost kontrol a zároveň bude sloužit jako seznam, již naměřených hodnot. Pomůžete mi s tím prosím? Děkuji mockrát, Jirka

Pavel Lasák

Přidáno: 17.12.11 17:11

To Jirka: Tohle je na VBA. Chce to chvíli času a naprogramovat to.

Jirka

Přidáno: 19.12.11 11:09

To Pavel: To jsem si myslel, že to bude na VBA, ale jak už jsem řikal, ve VBA vůbec neumím... A ty mi s tím asi nepomůžeš co?:)

marháč

Přidáno: 27.12.11 17:34

nazdárek snažím se vytvořit tabulku pro vyhodnocení závodů na lyžích a nedaří se mi nastavit zápis a sčítání časů na milisekundy. Neporadí mi někdo jak na to?součet na sekundy by v tomto případě byl moc hrubý

Pavel Lasák

Přidáno: 27.12.11 20:16

To Jirka: Bouhužel nestíhám.

Pavel Lasák

Přidáno: 27.12.11 20:20

To marháč: Číslo vrácené funkcí ČAS je desetinné číslo v rozmezí od 0 (nula) do 0,99999999, pro čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odp.). Na milisekundy by už chtělo nějaké to makro

Eva

Přidáno: 28.12.11 20:25

Dobrý den, potřebuji přiřadit k datumu název dne v angličtině (např. We 28.12.2011), ale verze mého Excelu 2007 je v češtině, půjde to nějak? V češtině to jde přes vlastní formátování, ale v aj? Děkuji za radu.

Pavel Lasák

Přidáno: 29.12.11 11:38

To Eva: využít funkci KDYŽ a CONCATENATE

M.

Přidáno: 31.12.11 17:18

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak zjistím toto: "Zjistěte počet žáků, kteří jsou narozeni v roce 1993 použijte funkci ROK()". Děkuji za radu

Pavel Lasák

Přidáno: 01.01.12 14:51

To M. Do buňky B1 použít vzorec: =KDYŽ(ROK(A1)=1993;1;0) Rozkopírovat a pomocí SUMA sečíst sloupce B.

PetrJ

Přidáno: 10.01.12 12:43

Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně vzorce. Jedná se mi o to, že ve sloupci mám nadefinované různé datumy např. 10.01.2012...... a potřeboval bych vytvořit tabulku pro graf, kdy hodnoty by byly měsíc a počet záznamů v měsíci. Jak nadefinovat vzorec pro výpočet (součet) záznamů pro jednotlivé měsíce? Děkuji Petr

Pavel Lasák

Přidáno: 10.01.12 17:30

To PetrJ: Přes =KDYŽ(MĚSÍC(B4)=1;1;0) , že dadný záznam je v daném měsící (leden) atd. Přes SUMA sečtu počet záznamu a vytvořím graf.

PetrJ

Přidáno: 13.01.12 08:44

Pane Lasák děkuji za radu, potřeboval bych ale aby daná buňka(výpočet) rovnou sečítala všechny dané záznamy (vybraný měsíc) v určeném sloupci (oblasti). Tudíž aby výsledek v buňce přičítal automaticky vždy nový záznam(měsíc) který se objeví v definované oblasti.

Pavel Lasák

Přidáno: 14.01.12 17:51

To PetrJ: Pro součet použít =SUMA(A2:A444), Podle předpokládáného množství řádku rozšířit třeba na A12345.

Jan Votruba

Přidáno: 26.01.12 22:36

Správná kombinace pro vložení aktuálního statického času do buňky je Ctrl+Shift+:, ne ;! MS zabít :-). Ale i při předchozím formátování buňky Formát - Buňky - Číslo - Čas 13:30:55 se mi do buňky zapíše jen hh:mm a po Enter se doplní sekundy :00. Asi se zaokrouhlí. Lze nějak nastavit i pro správné sekundy? Děkuji za případnou pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 28.01.12 08:41

To Jan Votruba: Přesně tak, chybně je uváděna klávesová zkratka Ctrl+Shift+: se středníkem (asi má na to vliv jazykové nastavení, a kopírování kódu ze zahraničních (cizojazyčných) materiálů, kdy autor zapomene upravit (přeložit) kód). Tato klavesová zkratka skutečně do sekund doplní 00, proč to tak je bohužel nevím (asi vlastnost Excelu).
Pokud skutečně potřebujete nastavit na sekundy muselo by se udělat makro (VBA skriptík) a jiná klávasová zkratka. Jiné elegantní řešení mě v tuto chvíli nenapadá.

Domča

Přidáno: 01.02.12 21:46

Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak nějak zkombinovat funkci když a concatenate. Potřebuji totiž vytvořit text s podmínkami ve kterém by se mi měnilo příjmení podle toho co jaké přímení ten člověk napíše. Tvoříme totiž ve škole dotazníky. Tato moje podmínka jaksi nefunguje. =KDYŽ(A(List3!H6>=80;List3!E6=1);"Pane + CONCATENATE(F9), splňujete předoklady pro vycestování do zahraničí.";KDYŽ(A(List3!H6>=80;List3!E6=2);"Paní+CONCATENATE(F9), splňujete předpoklady pro vycestování do zahraničí.";KDYŽ(A(List3!H6<80;List3!E6=1);"Je nám líto pane +CONCATENATE(F9), nesplňujete předpoklady pro cestu do zahraničí.";"Je nám líto paní + CONCATENATE(F9), nesplňujete předpoklady pro cestu do zahraničí."))) funkce když reaguje tak jak má přepuseje se mi podle toho jak měním data ale to concatenate nenapíše to příjmeni ale zůstane tam nápis concatenate F9. Nevíte prosím co s tím?

Pavel Lasák

Přidáno: 02.02.12 17:18

To Domča: Otočil bych to a pomoci CONCATENATE(A1 ; A2 ; A3) složil větu z několika části Pane/paní + jméno + zbytek věty

Domča

Přidáno: 03.02.12 00:08

Děkuju moc za pomoc.. :)

Milan77

Přidáno: 04.02.12 18:20

Dobrý den. Mám tabulku svého splátkového kalendáře s datem splatnosti sloupec (A) a částkou sloupec (B). Sloupec (B) má svou buňku (C1) =SUMA. Potřeboval bych,aby se automaticky celková částka v (C1) upravovala každý měsíc k určitému datu. Odečetla částka k datu splatnosti. Snad jsem to popsal dost srozumitelně. Děkuji a těším se na výsledek.

Milan77

Přidáno: 06.02.12 11:20

Už jsem na to přišel.

Tom

Přidáno: 20.02.12 10:55

Dobrý den, prosím o rad: Na Listu1 do buňky A1 napíši Duben 2012 a potřebuji aby na Listu2 do sloupce A1:A31 vepsalo čísla 1-31 s tím že si to pamatuje že A1= 1.4.2012 -až A31= 31.4.2012 dále aby to označilo Soboty a neděle jinou barvou a když zapíši hodnotu do sloupce B kde A je pátek aby se mi do sloupce C kde A je sobota zobrazilo číslo. Doufám že je to srozumitelné :) děkuji za odpověď

Pavel Lasák

Přidáno: 21.02.12 18:21

To Tom: Využít logickou funkci KDYŽ http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/ a podmíněné formátování http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani-2010/

martin

Přidáno: 22.02.12 08:39

dobry den....potreboval by som aby sa mi scitaval kazdy 44. riadok cize a1 a45 a99....ako na to? samozrejme bez toho aby som musel na kazdy riadok klikat...dakujem

Tom

Přidáno: 22.02.12 09:52

Moc děkuji, paráda

Pavel Lasák

Přidáno: 22.02.12 16:21

To Marnit: Do buňky napsat přímo =A1+A45+A99 a nemusíš klikat.

Jaroslav M.

Přidáno: 27.03.12 13:26

Krásny deň, prosím o radu, mám v exceli v stlpci pod seba zadané dátumy platnosti dokladov / bunky sú naformátované na dátum/ potrebujem aby sa zmenila farba bunky s dátumom na červeno a zvýraznil sa dátum, ked sa systémový dátum priblíži na 10 dní a menej pred dátum platnosti dokladu zapísaného v bunke. Tým chcem vizuálne upozorniť na blížiaci sa koniec platnosti dokladu.Poprípade ak prekročí systémový dátum potom vypísať do posledného stĺpca "neplatné".

Pavel Lasák

Přidáno: 27.03.12 16:44

To Jaroslav M.: Nejlépe pomoci ponminěného formátování http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani-2010/

Jarika

Přidáno: 30.03.12 08:46

Je vôbec možné odblokovať excelovskú tabuľku ak je zabezpezpečená a zabudli sme heslo?

Pavel Lasák

Přidáno: 30.03.12 16:24

To Jarika: Lze doporučuji hledat na google "excel password recovery". Osobně ze zásady, článek na odheslování nezveřejním (ač zjistění a obejití hesla je velice jednoduché). Své soubory jež dávám k dispozici neheslují.

Martina

Přidáno: 21.05.12 14:20

Dobrý den, mohl byste mi prosím poradit, jak převést konkrétní číslo na hodiny, minuty, vteřiny? Např.: z údaje, že do nějakého data zbývají 2 dny potřebuju údaj, že to je 48 hodin, 2880 minut, 172800 vteřin. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 21.05.12 19:36

To Martina: Přes funkci HODINA(A1), Minuta(A1), SEKUNDA(A1), se zjistí konkrétní počet hodin minut, sekund, pak jen vynásobit počet dnů *24 a přičíst zbylé hodniny atd.. více o funkcích v článku http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/

Petr

Přidáno: 29.05.12 10:52

Dobrý den, Excel 2003 SP3, sloupec A:A formátovaný na datum (dd.mm.rr), při zadání datumu např. 29/5/12 se buňka změní na =29/5/12 a zobrazí se 00.01.00. Při změně formátu na Obecný se pak zobrazí výsledek dělení 0,402777778. Napadá Vás řešení jak zadávat datum? díky.

Pavel Lasák

Přidáno: 29.05.12 18:51

To Petr: Mě nenapadá, ale možná někdo z čtenářů bude vědět. V případě, že mě něco napadne informaci doplním.

Honza

Přidáno: 30.05.12 10:27

Dobrý den, poradí někdo jak napsat fci na počet dní mezi dvěma datumy? Ale potřebuji, aby mi vrátil počet dní po jednotlivých letech. Tzn. pokud je rozmezí od 30.12.2009 do 15.1.2012 tak potřebuji do 4 sloupců vrátit hodnoty "2009-2", 2010-365", 2011-365, "2012-15". Popřípadě vrátí "0" - pokud není v daném roce. Nedaří se mi vymyslet podmínky tak, aby to správně počítalo. Moc děkuji za pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 30.05.12 17:38

To Honza: Doporučuji použít funkci DATEDIF a logické funkce KDYŽ, které omezí na jednotlivé roky. Více zde: http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/

PetrK

Přidáno: 14.06.12 18:26

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné dostat datum jednotlivých dnů v týdnu při zadání pořadového čísla týdne. Např. kolikátého je ve čtvrtek ve 24. týdnu. Předem moc díky.

Pavel Lasák

Přidáno: 14.06.12 21:34

To PetrK Vytvořit vlastní s pomocí DENTYDNE, WEEKNUM.

Rostislav Trávníček

Přidáno: 22.07.12 18:11

Zdarec, potřeboval aby se mi do jedné buňky v excelu zapisovala hodnota kdy byl naposledy zmíněný sešit změněn, neboli aktualizovaný, automaticky. Aby tam prostě bylo : Naposledy aktualizováno dne : "vzorec na vložení data"

Pavel Lasák

Přidáno: 22.07.12 20:31

To Rostislav: Je potřeba vytvořit makro (událost před uzavřením) , které při uzavření sešitu zapíše do příslušné buňky aktuální datum. Do buňky A1 Naposledy aktualizováno dne, v buňce A2 se při uložení objeví aktuální datum. Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel as Boolean) AktualniDatum = Now() Range("A2").Value = AktualniDatum End Sub

Rostislav Trávníček

Přidáno: 24.07.12 09:14

Díky vyzkouším. Šlo by to ještě ošetřit tak, aby se to neaktualizovalo automaticky, ale aby to třeba hodilo hlášku, jestli aktualizovat, nebo ne ??? Jde o to, že když nebudu patřičný soubor upravovat, tak ho nepotřebuji aktualizovat. Abych věděl, kdy se naposledy do něj zapisovalo. Přistupuje k němu více lidí. Nebo jestli to jde udělat tak, že by si to načetlo ze systému, jestli byl soubor upraven a podle toho to samo vyhodnotilo, jestli přepsat to datum, nebo ne. Díky za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 24.07.12 16:01

To Rostislav: Ve VBA jde udělat spousta věcí. Hlášky, kontrola na změnu událost Change, spíše říci člověk chce a pak přemýšlet jak to udělat.

Martin

Přidáno: 17.08.12 19:31

funkce " kolik casu zbyva" je nesmyslne zapsana ;)

Pavel Lasák

Přidáno: 19.08.12 15:59

To Martin: Díky za upozornění, článek vznikl před mnoha lety (cca 5). Takže výsledek byl záporný (bylo promeškáno). Změnil jsem na pár let dopředu ;)

Judit

Přidáno: 31.08.12 15:41

Dobrý den, potrebovala bych poradit s funkcí datedif. Konkrétně se jedná o výpočet let do penze kdy v případě, že je menší než 5 let do penze a nebo už v penzi je, potřebuji nastavit 5 let fixne. To není problém přes funkci KDYZ ale pokud již v penzi je, výsledek "císlo" - nesprávne. Je na to nějaké řešení?

Pavel Lasák

Přidáno: 31.08.12 18:14

To Judit: Použít KDYŽ vnořený, pokud je v penzi tak, pokud není druhá podmínka. =KDYŽ(podmínka;ANO;KDYŽ(podmínka;ANO;NE))

Jan

Přidáno: 12.09.12 11:04

Dobrý den,potřeboval bych poradit jakou funkci mám použít když mám příchod(7:00) a odchod(15:00) aby jse ukázaly hodiny(8:00)

Pavel Lasák

Přidáno: 12.09.12 18:39

To Jan: Pokud jsou hodnoty v A1 a B1 do C1 =B1-A1 a nastavit formát na h:mm

Petr

Přidáno: 04.12.12 12:58

Dobrý den, potřeboval bych poradit s jednou snad malickosti. Mam excelovou tabulku, kde v levem sloupci mam datumy (1.1.2012, 2.1.2012 atd.) a v pravo od datumu jednotlive informace v bunkach. Lze nejak jednoduse docilit toho, abych kdyz bych otevrel tento soubor se mi otevrela tabulka s radkem aktualniho data na prvnim miste odhora? Tj. abych jej nemusel hledat pomoci rolovani na myši... Dekuji za pripadny jakykoliv napad!

Pavel Lasák

Přidáno: 04.12.12 20:24

To Petr: Napadá mě využít dynamické tabulky http://office.lasakovi.com/excel/prakticke-priklady/dynamicka-tabulka-excel/

harmony36

Přidáno: 29.01.13 19:23

V docházkových ukázkových tabulkách mi chybí následný výpočet mzdy na základě vypočtených hodin. Takže máme vypočtený rozdíl času mezi začátkem v 7:00 a konec v 15:30. Rozdíl bude 8:30. Nyní potřebuji těchto 8:30 vynásobit mzdou za hodinu. Tu budu mít někde v hlavičce tabulky - v buňce, kam se budu odkazovat. Dotaz: je možné rovnou násobit 8:30 (hod) x 85 (Kč) ? nebo je nutné 8:30 převést na 8,5 - pak už to je v poho. Dále - jak naložit s tímto rozdílem času 8:52 (h, m) a jak jej převést zase do běžného čísla s desetinou čárkou pro potřeby násobení ? Děkuji za pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 30.01.13 16:53

To harmony36: Doplnil jsem článek o postup: Jak z času vypočíst mzdu (plat)

harmony36

Přidáno: 11.02.13 12:41

Děkuji panu Lasákovi za vytvoření dodatečného návodu. Při vytváření tabulky odpracovaných hodin za den, týden a měsíc a následném výpočtu mzdy jsem si uvědomil, že není vůbec potřeba používat zápis časů stylem 8:30, 7:15 apod. A tedy není nutné dále používat spec. vzorce pro výpočet rozdílů časů. Časy je možné zapsat jednoduše následujícím způsobem: 1. čtvrthodina = 0,25 2. půlhodina 0,5 3. třičtvrtěhodina 0,75 4. celá hodina 1 ukázky zápisů 6:15 = 6,25 6:30 = 6,5 6:45 = 6,75 8:00 = 8 12:12 = zaokr. na 12,25 13:58 = zaokr. na 14 Neazabývejte se s časem - minuty, např. 7:54 nebo 7:49. Podle potřeby to rovnou zaokrouhlete na 7,75 nebo rovnou na 8, prostě na celé čtvrthodiny. Následný výpočet rozdílu je pak jednoduchý zápis čísel 12,75 - 7,5 = 5,25 apod. Tady bych pana Lasáka poprosil o vytvoření jednoduché názorné tabulky, včetně odkazu na buňku, kde bude hodinová mzda. Tak čus bus, pracanti.

Pavel Lasák

Přidáno: 11.02.13 16:23

To harmony36: Vy nás tedy zasobujete pane harmony36 :). Teď Vážně děkuji za další zajimavou možnsot řešení. Pro tuto možnost (jak zapisovat čas po čtvrťhodinách 0,25) - ukázku připravím.

petr

Přidáno: 17.03.13 07:10

Pavle, jak snadno docílím toho, abych v Office 2010 do excelovské tabulky přiřadil některým buňkám možnost výběru data z kalendáže? Přes funkci Ověřit data jsem narazil na definici zdroje, ale žádnou takovou možnost jsem tam nenašel. Díky. petrkarban@starocesketrdlo.eu

Pavel Lasák

Přidáno: 17.03.13 11:52

To Petr: Doplnění kalendáře bohužel není úplně jendoduché. Jeden z možných způsobů: https://sites.google.com/site/e90e50/calendar-control-class

Jaroslav

Přidáno: 03.05.13 13:25

Pavle prosím Vás vytvářím tabulku revizních lhůt a periodicky se opakujících úkonů ve firmě. Elektrorevize budov, STK aut, revize tlakových nádob, výtahů, zdvihadel a td. To vše má nějaké periodické lhůty. V jednom sloupci "F" mám lhůty revizí v letech, v "G" sloupci mám data poslední revize a v "H" sloupci, řádku 2 mám vzorec: =KDYŽ(((F2+G2))>DNES());H1;"propadlo") kde v buňce H1 je nápis "platnost".Řádek 1 slouží jako hlavička. Pokud tedy termín propadne, nápis ve sloupci "H" se změní na "propadlo" dle hlavičky v prvním řádku. Co ale dělám špatně, že to počítá záhadně s určitou odchylkou v řádech desítek dní.

Pavel Lasák

Přidáno: 03.05.13 16:18

To Jaroslav: V F je pro roční revizi číslo 365, nebo 1? Datum se tvoří. =DATUM(2012;2;1) pokud se přičte 1 - přičte se ke dnu (ne k roku) =DATUM(2012;2;1)+1 je datum 2.2.2012 pokud pošleš ukázku s chybou zkusím odpovědět přímo. Takle jen hádám.

Jaroslav

Přidáno: 06.05.13 08:01

Děkuji za pohotovou odpověď. Již jsem to vyřešil. Do "F" jsem dosazoval roky a to jak píšete nefunguje. Vzhledem k tomu, že některé lhůty jsou v měsících (výtahy a elektronářadí) dosadil jsem tedy do "F" dny a popsal sloupec jako lhůtu ve dnech a přidal dva sloupce do nichž jsem odvodil ze sloupce "F" měsíce a roky. Takže vzorec teď vypadá =KDYŽ(A((H2+F2)>DNES());$I$1;"propadlo") s tím, že pokud je v buňce "propadlo" tak je tam pro přehlednost podmíněný formát a buňka má žlutou výplň a červený text. Z tohoto vzorce poté následovně odvozuji další sloupec "budoucí stav" kde je "DNES()" nahrazeno odkazem na buňku s dosazeným datem pro přehled kolik revizí propadne k určitému datu. Tabulku bych poslal, ale nevím jak.

Přidáno: 27.05.13 12:56

Vdeli by ste mi zaslať hotovú tabuľku na revízie, opakujúce sa v ročných intervaloch?

Pavel Lasák

Přidáno: 27.05.13 16:54

To ??: I kdyby někdo chtěl neví kam ;)

Vítek

Přidáno: 28.08.13 15:19

Ahoj, chtěl bych se připojit k otázce Vaclava z 20.01.10. Přesně to co popisuje bych na náš závod taky potřeboval. Tedy, vždy když zapíšu do číslo závodníka, ve vedlejším sloupci se mi zobrazí čas kdy doběhl. Zasekl jsem se jako ostatní u toho, že funkce nyní() se stále přepočítává, takže nakonec mají všichni čas posleního. Zřejmě to nepůjde bez VB , se kterým si netykám. Napadlo mě, nemátě někdo něco takového už stvořené? Díky

Eliška

Přidáno: 30.10.13 19:47

Dobrý den, Pavle, můžu se zeptat na vysvětlení toho vzorce při přepočtu času přes půlnoc? konkrétně jde o =(C25-B25+(C25 < B25)), viz výše. Nějak mi to ne a ne dojít, na jaký bázi to tam funguje. Díky moc.

Pavel Lasák

Přidáno: 31.10.13 16:46

To Eliška: C25 < B25 Dá hodnotu (PRAVDA/NEPRAVDA) což je 1/0, pokud se k zápornému času přičte 1, tak dojde ke správnému výpočtu. Proč to tak Excel počítá nevím (ani jsem o tom nepátral, ale asi začnu, nasadila jsi mi brouka do hlavy).

Petr Novák

Přidáno: 10.11.13 20:10

Dobrý den , chtěl jsem se zeptat , jak pouzit funkci napr. k tomu kolik je úterků v daném měsíci, nebo v rozpětí dvou datumů, popř. jiných dnů jako čtvrtků, sobot … Děkuji Petr

Pavel Lasák

Přidáno: 11.11.13 16:39

To Petr Novák: Na tohle chce funkci poskládat. Doplnil jsme do článku ukázku.

Opro

Přidáno: 16.12.13 20:17

Moc šikovné dotazy a ještě lepčí odpovšdi děkuji všem použil jsem pár řešení

Zuzana

Přidáno: 19.12.13 09:49

Ahojky, prosim Vas, potrebovala by som poradit. Mam tabulku s menami pedagogov a datumami, kedy maju vyucbu, resp. skusku. Potrebovala by som aby ma excel upozornil, teda napriklad zmenil farbu bunky datumu, v den, kedy je tam dany pedagog posledy krat v mesiaci. A este lepsie ak by sa to dalo prepojit medzi dvoma rozymi tabulkami, ze vyuba je v jednom zosite a skusky v druhom a ze neupozornuje samostatne na kazdej karte, ale ze to nejako spolocne vyhodnoti a zvyrazni ten posledny datum v tej karte, kde je za cely mesiac posledny krat. Dakujem, Zuzana.

Pavel Lasák

Přidáno: 31.12.13 14:39

To Zuzana: Doporučuji funkci KDYŽ a podmíněné formátování - praktické příklady.

Petr Pecháček

Přidáno: 01.01.14 18:56

Příklad 3: Čas 358:15 (formát [h]:mm) lze na čas 358,25 desetinně převést pouhým přenásobením 24 (formát Všeobecný). Rozdíl časů přes půlnoc se řeší také přes funkci MOD a v českém Excelu je klávesová zkratka pro vložení času Ctrl+Shift+:(dvojtečka).

Pavel Lasák

Přidáno: 01.01.14 21:25

To Petr Pecháček: Díky za doplnění, klávesovou zkratku jsem upravil. Je to jasnější (předpokládal jsem, že Shift stiskne uživatel automaticky když chce napsat : , ale takhle se Shift to je jasnější).

Frida

Přidáno: 20.01.14 21:55

Ahoj, potrebujem zoradiť dátumy narodenia (do 5000 položiek) podla kritéria 1.1.1985, 2.1.1983, 3.1.2011 atd... kritérium radenia by malo byt: mesiac, den a az potom rok. Pricom datum je zadany v jednej bunke. Ak mam datum (den,mesiac,rok) rozdeleny do troch buniek tak si to viem zoradit podla pozadovaneho kriteria, ale ak to je v jednej bunke tak to proste nejde. Je to tym, ze dátum zadany v bunke ma v exceli svoje poradové číslo? A tým pádom to nepojde? Resp. ako viem dostat datum z 1 bunky do troch rozdielnych: den, mesiac, rok a to bez rucneho zadavania? Vo filtri si sice mozem zadat iba hodnoty pre januar alebo februar... ale filter nepostacuje, ide mi o zoradenie so zobrazenim vsetkych poloziek. Velmi pekne dakujem

Pepa

Přidáno: 28.01.14 17:33

DObrý den. Narazil jsem na problém u funkce DPOČET, když neumím zadat kritérium pro zjištění počtu záznamů na sloupec s hodnotou datum narození. NApříkald chci spočítat jen osoby starší než určité datum. Neuměl by jste poradit?

Michal Láník

Přidáno: 30.01.14 10:24

Ahoj, lze v excelu zaokrouhlovat datum např.na čtvrthodiny nebo půlhodiny tak, aby zůstal zachován formát datum s časem?

Pavel Lasák

Přidáno: 30.01.14 17:23

To Michal Láník: Jde například: =MROUND(A1;"0:15")

Jirka

Přidáno: 04.02.14 16:42

Zdravím, mám takový problém. Sestavuji formulář na pracovní docházku a jednou z podmínek zákona je, že práce přesčas nesmí překročit 8 hodin za týden. Mám přes =KDYŽ(A9="";"";KDYŽ(DEN(A9+1)=1;"";A9+1)) nastaveny datumy měsíce a přes =KDYŽ(DEN(A9+1)<>1;WEEKNUM(A10;2);"") nastaveno číslování týdnů. Nevím si ale rady jak udělat aby EXCEL sečetl všechny přesčasy ( sloupec AO ) právě pro daný týden. Děkuji za každou odpověď.

Markéta

Přidáno: 13.02.14 09:48

Prosím o radu, jak sečíst minuty. Nepotřebuju řešit odkdy dokdy, žádné datum, rálný čas apod. Jen bych potřebovala sečíst časy krátkých filmů, abych věděla, na kolik celkem hodin a minut mi to vyjde. nikde nemohu takto jednoduchý úkon najít... Díky.

Pavel Lasák

Přidáno: 16.02.14 06:54

To Markéta: Jen sečíst minuty =A1+A2+... a dostaneš celkový počet minut. Pak Vydělit =A1/60 pro hodiny a =MOD(A1;60) pro minuty.

Aneta

Přidáno: 16.02.14 12:20

Ahoj, ve škole jsme dostali zadaný úkol, se kterým si nikdo neví rady. Máme vytvořit funkci, která řekne jaký je den v týdnu. Na vytvoření té funkce máme použít Dentýdne a Když dohromady.

Aneta

Přidáno: 16.02.14 12:34

Když se má ve funkci objevit 6x.

Abbadonek

Přidáno: 26.02.14 07:53

=KDYŽ(DENTÝDNE(A1;2)=1;"Pondělí";KDYŽ(DENTÝDNE(A1;2)=2;"Úterý";KDYŽ(DENTÝDNE(A1;2)=3;"Středa";KDYŽ(DENTÝDNE(A1;2)=4;"Čtvrtek";KDYŽ(DENTÝDNE(A1;2)=5;"Pátek";KDYŽ(DENTÝDNE(A1;2)=6;"Sobota";"Neděle"))))))

Vojta

Přidáno: 28.02.14 18:53

Zdravím Potřeboval bych poradit mám vytvořenou tabulku kde mám příchod a odchod to sečtu za celkovů dobu,ale tu celkovů dobu za den potřebuji sečíst dohromady za měsíc pořád mi to nejde a hází mi to nějaké nesmysli :( Když mám třeba 2hod a tak tak to sečte v pohodě,ale jakmile se dostanu třeba na více hodin na 12 tak už to nejde ve celkovém součtu. Díky za pomoc.

Jozef

Přidáno: 01.03.14 01:32

Dobrý deň. V prvých dvoch stĺpcoch mám dátum a čas začiatku činnosti. V druhých dvoch dátum a čas ukončenia činnosti. Potreboval by som som ako výsledok koľko hodín činnosti bolo za jednotlivé dni. Príklad: 21.1.2014 15:00-21.1.2014 18:00__3:00 21.1.2014 15:00-22.1.2014 21:00__9:00 21:00 21.1.2014 15:00-23.1.2014 08:00__9:00 24:00 08:00

Petra

Přidáno: 10.03.14 13:18

Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak napsat vzorec, kolik času zbývá. Stákle mi to hlásí chybu. =rok360(dnes(10.3.2014); "odkaz na buňku s datume") Stále to hlásí chybu. Děkuji

Petr Pecháček

Přidáno: 27.03.14 20:42

Komentář: Milá Aneto, ačkoliv se to nesluší, jsem si jistý, že váš učitel rozumí Excelu jako koza petrželi. Řešení s pomocí zmíněných funkcí je hloupé až běda.

Patrik

Přidáno: 10.04.14 06:00

Dobrý den,v buňce(ověření) je v rozeviracim seznamu standartně 8 míst. Dá se nějak rozšířit jejich počet.

Pavel Lasák

Přidáno: 11.04.14 08:26

To Patrik: O možnosti rozšíření počtu míst nevím.

David

Přidáno: 14.04.14 13:46

Dobry den jak vyberu ve sloupci radky s datumi od do v jinych bunkach pouzivam funkci sumifs a nejde mi to. Dekuji za pdpoved.

Laco

Přidáno: 15.04.14 11:28

Dobrý deň, je možné zadať do bunky excelu iba aktuálny čas ? Pri funkcii NOW() zadáva aj dátum, aj čas. Ďakujem za odpoveď.

Sasha

Přidáno: 23.04.14 07:15

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak lze automaticky vkládat datum do buňky tak, aby nedocházelo k její ektualizaci následující den. Něco jako přes /ctrl+;/, ale aby se to vkládalo automaticky. Předem děkuji.

moris.K

Přidáno: 04.05.14 11:53

Ahoj, v první ředě velký dík za tak skvěle zpracované stránky.Nejprve příklad: půjčuji auta,taxa je za jeden započatý měsíc.Odečítám datum zapůjčení od data vrácení. Funkce DATEDIF(C5;E5;"M") dá výsledek 1 až po uplynutí měsíce. Funkce (ROK(E5)-ROK(C5))*12+MĚSÍC(E5)-MĚSÍC(C5)dá výsledek 1 pokud je rozdíl mezi měsícem1 a měsícem2.Jak konstruovat vzorec pro výsledek 1 když je datum1 např.02.05.2013 a datum2 03.05.2013? Za info předem děkuji

Milan

Přidáno: 07.05.14 19:32

Ahoj, je možné aby se my zobrazoval pouze aktualní měsíc a rok,např Květen 2014.Velice děkuji

Aleš

Přidáno: 12.05.14 11:58

Jde udělat za času např. 2:15 2,25 atd. Díky za odpověď

Pavel Lasák

Přidáno: 13.05.14 18:05

To Milan: Upravit pomocí vlastního formátu

To Aleš: Třeba pomocí vzroce: =CELÁ.ČÁST(A1)*24+HODINA(A1)+ZAOKROUHLIT(MINUTA(A1)/60;2)

Per Pecháček

Přidáno: 18.05.14 18:42

Pro všechny (hlavně David a Laco): Datum představuje celé číslo od 1.1.1900 a čas je desetinná část dne. Laco: NOW-INT(NOW), Sasha: makrem (až budete vědět, co myslíte tím automaticky), Milan: Jednoduše si ve vlastním formátu pohrajte s kombinacemi zástupných znaků d, m a r (mmmm rrrr), moris.K: No nejspíš tak, že od jednoho datumu odečtete den. Aleš, Pavel Lasák: Nevymýšlejte složité věci, *24, reps. /24 a správný formát.

Andrea

Přidáno: 24.05.14 18:51

Dobrý den, chcela by som pomoc s nasledovným prikladom. Potrebujem ak v bunke zadam slovo yes, ak aby sa mi vo vedlajšej bunke priradit akualny dátum. Ako to môžem urobit. Veľmi pekne dakujem za odpoved. Andrea

Roman

Přidáno: 27.05.14 12:20

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je nějak možné vytvořit vzorec pro toto: mám čísla ve sloupci a k nim na řádku datum a potřeboval bych funkci, která mi do dalších sloupců tyto data "rozfázuje" podle mnou zadaných časových rozmezí. zkoušel jsem sumifs,ale nepřišel jsem na to jak vytvořit kritérium pro to časové rozmezí...Má to vůbec řešení? :D Nebo je nějaká elegantní funkce na toto Díky moc

Niki*

Přidáno: 03.06.14 09:48

Tak mě to očividně nepálí tak jako Petře:(, takže pro blbější, mohl byste prosím vysvětlit detailněji? PetraPřidáno: 20.01.10 20:30 Moc děkuji za odpověď,možná se ptám hloupě, ale lze zadat, aby se mi datum rozdělilo samo? Př. mám v jenom sloupci datum a v druhém měsíce, tzn. A1 1.1.2008, A2 12 a potřebuji, aby mi automaticky v A3 vyskočilo 1.1.2009. Zřejmě to půjde přes "text do sloupců", ale to se mi zdá zbytečně pracné :-). A vy jistě budete vědět, jak na to chytřeji. Hezký den..

Petr Pecháček

Přidáno: 05.06.14 13:39

Niki: Posun v čase o 12 měsíců nebo o co vám jde? Jak by to mohl zvládat nástroj Text do sloupců? A3: =DATUM(ROK(A1);MĚSÍC(A1)+A2;DEN(A1))

Jakub

Přidáno: 11.07.14 22:16

Zdravím, mám takovou libovku. Potřeboval bych, aby např. v bunce A1 probíhalo každý nový den automaticky přičtení čísla 1. To až do 80, stop a znova od jedné. Aby to bylo závislé na čase, respektive dnech. To do 80 a zase znova si poštýluju podmínkou, ale to přičítání jedničky v závislosti na čase. Předem moc děkuju!

Pavel Lasák

Přidáno: 13.07.14 15:03

To Jakub: Využít funkce DNES(), DATEDIF, KDYŽ

Jojo

Přidáno: 24.07.14 10:30

To Andrea: =KDYŽ(A1="yes";NYNÍ();"") + nastaviť Formát bunky/Číslo/Datum

Pepa

Přidáno: 12.08.14 00:22

Dobrý den, dle Vašeho vzoru jsem si vytvořil pro sebe docházkový list, aby mi spočítal můj stav hodin v měsíci. to se již děje, ale po ručním zadávání dat. Postupně jsem došel ke všem funkcím, ale pokud bych to chtěl dotáhnout k dokonalosti, tak bych potřeboval funkci na krátký/dlouhý týden, střídačka, pravidelně se opakující směny den, noc (12h) se stejnými časy. Jak nastavit opakování týdne v cyklu 4. Tedy mám víkend noční, tak za 4tý opět bez ohledu na datum. Jak na to, aby po změně měsíce se vyplnila celá tabulka. Případné změny se doplní jednot. Děkuji za Vaši radu. S pozdravem a v úctě. PepaB.

Pavel Lasák

Přidáno: 13.08.14 20:11

To Pepa: Doplnit napřiklad využitím funkcí KDYŽ. Mám v poznámce. Třeba časem doplním ;)

Pavel

Přidáno: 14.08.14 09:46

Dobrý den, zejm. díky Vašim stránkám jsem se o excelu leccos naučil nového = můj obdiv a díky! Rád bych excel naučil, aby sám posunul konec lhůty (např. splatnost faktury) v případě, že standardní konec lhůty vyjde na sobotu, neděli či svátek, a to na nejbližší následující pracovní den. Už jsem excel naučil, aby v případě soboty k původní lhůtě přičetl dva dny a v případě neděle jeden den. Už jsem ho naučil, aby v případě, že takto posunutá lhůta vyjde na svátek, hlásil, že "Pondělí je svátek!" Dál jsem se ale nedostal, nevím si rady s řešením, aby místo hlášení "Pondělí je svátek!" excel přičetl ke lhůtě další den a aby se podíval, zda i úterý nevychází na svátek, totéž i se středou (= vánoční svátky). Dovedu si představit, že řešení existuje, ale mé pokusy o vzorce zatím skončily vždy nějakou chybou ... Díky za případnou radu, Pavel

Pavel

Přidáno: 14.08.14 10:58

... nedalo mi to a nakonec jsem to "nějak" vyřešil ... sice kostrbatě, ale přece. Nakonec jsem to sice nenapsal do jedné buňky, ale do kaskády několika buněk: 1. buňka zkontroluje, zda konec lhůty není v sobotu či neděli, příp. ji posune na pondělí; 2. buňka zkontroluje, zda konec lhůty z předešlé buňky není svátek, případně konec posune o den dál; 3. buňka zkontroluje, zda konec lhůty z předešlé buňky není svátek, případně konec posune o den dál; 4. buňka dělá totéž co předešlá 5. buňka zkontroluje, zda výsledek z buňky č. 4 není sobota či neděle, příp. výsledek posune na pondělí Poněkud kostrbaté, ale funguje to - samozřejmě za předpokladu, že někoho v Parlamentu nenapadne schválit nový svátek, který by připadl na třetí den po některém nynějším svátku. Neuměl byste to elegantněji?

Ondra

Přidáno: 19.08.14 10:38

Dobrý den! Rád bych se prosím zeptal, jak do excelu zapsat staré datum aniž bych musel psát k datu hvězdičku nebo to zakomponovávat do textu. Zkoušel jsem upravit formát buňky na obecný ale vždy se mi sám předělá což mě dohání k šílenství :-) díky!

Leona

Přidáno: 29.08.14 11:25

Pane Lasáku, díky za pomoc díky Vašim článkům. Konečně jsem se prokousala úspěšně docházkou přes půlnoc :-).

Filip

Přidáno: 06.10.14 22:18

Dobrý den, nedaří se mi makrem sloučit dvě buňky, v jedné je datum a v druhé čas. Potřebuji, aby výsledek byl ve formátu dd.mm.rrrr hh:mm:ss. Pokud převedu hodnoty buněk na text (nebo použiji místo vlastnosti .value vlastnost .text), pak je sice vizuálně správně sloučím, ale Excel s výslednou buňkou pracuje dál jako textovou (takže nejde řadit od nejstaršího data nebo porovnávat s jiným datem). Mimo makro pak stačí danou buňku jen rozkliknout nebo vynásobit jednou - do VBA se mi to ale přenést nepodařilo... Předem děkuji za radu - je mi jasné, že řešení bude určitě úplně jednoduché :) Adresování buněk používám ve VBA relativní.

franta

Přidáno: 12.10.14 23:18

Dobrý den pane Lasák! Dokázal byste poradit jak vložit v Excelu 2010 do databáze tzv. "zatržítko"? Konkrétně se jedná o list s nabídkou v EXC 2010, kde jsou vedle jednotlivých nabídek zatržítka. Tento list pošle firma jako nabídku e-mailem zákazníkovi, ten si u jednotlivých položek zaškrtnutím zatržítka objedná zboží a odešle e-mail zpět. Následně se u dodavatele objednávka vytiskne a provede se distribuce zboží. Potřeboval bych poradit s vložením zatržítka do dokumentu tak, aby byl jeho součástí, tzn odejde e-mailem a půjde vytisknout. s díky František

Devil

Přidáno: 14.10.14 15:30

Pro Pavla: není třeba to dělat kostrbatě, stačí mít dobrý vzorec: =KDYŽ(DENTÝDNE(A1+30;2)<=5;A1+30;KDYŽ(DENTÝDNE(A1+30;2)=6;A1+32;A1+31)) pokud datum vystavení (A1) +30 dní (dnů splatnosti) vyjde od pondělí do pátku, pak udělej A1+30; jinak pokud to vyjde na sobotu udělej A1+32 a pokud na neděli udělej A1+31 takhle Ti to vyhodí všechny víkendy ze splatnosti

Juraj

Přidáno: 17.10.14 10:26

Ahoj, potreboval by som hromadne - vo viacerých kolónkach zmenit rok. formát je dd.mm.yy

Jakub Valek

Přidáno: 20.10.14 16:01

Dobrý den, pane Lasák, vytvářím docházkový list a potřeboval bych poradit jakou fci. použít v následujícím případě. Mám sloupec A (in) B (out) a C (počet odpracovaných hodin za směnu). Zaměstnanec přijde 20.10. v 18:00 a směna mu končí 21.10. v 06:00, já bych chtěl aby se těch 12 hodin rozdělilo mezi 20.10. a 21.10. Zkrátka v 20.10. by měl odpracováno 6 hodin a zbytek by se už připočítal do dalšího dne. Předem moc děkuji za případnou pomoc a radu.

Jan Kovář

Přidáno: 21.11.14 10:01

Dobrý den, prosím Vás, je možné pomocí nějaké funkce zjistit, zda je hodnota v určité buňce datového typu "datum"? Děkuji

Filip P.

Přidáno: 21.11.14 13:06

Dobrý den, měl bych dotaz: v jednom sešitě excel mám dva sloupce "platí od" a "platí do". V jiném sešitě excel mám dvě buňky: 1. pro zápis konkrétního data 2. kde by se mi zobrazilo číslo, které by znamenalo počet výskytu data zapsaného v buňce v období od - do: např: platí od platí do 1) 14.11.2014 16.11.2014 2) 17.11.2014 17.11.2014 3) 13.11.2014 15.11.2014 hledám: 15.11.2014 počet:2 U první a třetí Předem děkuji za radu..

PP

Přidáno: 21.11.14 13:40

Prosim o radu: 1) napr. listopad má 30dni, ale kdyz pouziji =DATEDIF(A17;B17; "d"), vypocte se jen 29. Je spravne upravit vzorec =DATEDIF(A17;B17; "d")+1 Takto je vypocet 30 dnu. Je to dobre nebo existuje jina funkce ? 2) jak prevest rozdil dnu viz vyse na dil mesicu v roce ? napr 17.1.2013-31.12.2013 je 11,484 mesice. Takto je to napr. uvadeno na fakturach CEZu Dekuji

Jarda

Přidáno: 07.12.14 08:10

pro PP 1)Příkaz DATEDIF počítá až od 2.listopadu, proto vychází 29 dní, ale když zadáš 1.11 a 1.12 tak spočítá 30 dní. 2) Rok 2013 měl 365 dní, takže 365/12=30,416667 365-16=349 pak 349/30,416667=11,473972 měsíců.

Jarda

Přidáno: 14.12.14 09:24

To Filip P. Pokud jsem správně pochopil co požaduješ mělo by to být takto. Sub HletatDatum() Dim PlatiOd As String, PlatiDo As String Dim r As Integer, p As Integer p = 0 For r = 4 To 6 PlatiOd = Worksheets("List1").Cells(r, 3) PlatiDo = Worksheets("List1").Cells(r, 4) If PlatiOd < Worksheets("List2").Cells(4, 3) And PlatiDo > Worksheets("List2").Cells(4, 3) Or _ PlatiOd = Worksheets("List2").Cells(4, 3) Or PlatiDo = Worksheets("List2").Cells(4, 3) Then p = p + 1 Worksheets("List2").Cells(4, 4) = (p) End If Next r End Sub

Jarda

Přidáno: 14.12.14 15:00

To Jan Kovář Ve VBA existuje funkce IsDate. Sub Test() Dim MyDate As String, MyCheck As String MyDate = Worksheets("List1").Cells(4, 3) MyCheck = IsDate(MyDate) If MyCheck = True Then MsgBox ("Hodnota v buňce je datum.") Else MsgBox ("Hodnota v buňce není datum.") End If End Sub

pp

Přidáno: 30.12.14 11:02

PP pro Jardu: děkuji za návrh řešení, ale 1) s tou +1 na počet dní v měsící mě to funguje, tak jak potřebuji 2) od 17.1.2013 do 31.12.2013 je to 11 měsíců viz =DATEDIF(C95;E95; "m") Dále 17.1.2013 do 31.1.2013 je to 17 dnu včetně =DATEDIF(C97;E97; "d")+1 měsíc leden má 31 dnů, tedy 17/31 = 0,484 přičtu 11 měsíců = 11,484. takhle to počítá ČEZ

Jarda

Přidáno: 15.01.15 11:47

pro PP: Pokud ČEZ tímto způsobem počítá faktury za elektřinu, tak to abych si nechal přepočítat všechny roky zpět a potom bych byl docela v balíku až by mě vrátily co mi naúčtovali chybně spočítanými fakturami. Ve druhém příkazu DATEDIF bych asi tu jedničku nepřipočítával, protože 17/31 = 0,548 a né 0,848. Já bych u DATEDIF použil spíš -1 a pak by to bylo správně. Výsledek DATEDIF by byl 16 - 1 =15 15/31=0,4838 což je po zaokrouhlení 0,484.

pp

Přidáno: 19.01.15 10:28

pro Jardu : omlouvam se, samozrejme zadam-li prvni sloupci datum 17.1.2013 a v druhem 31.1.2013, pak =DATEDIF(C97;E97; "d")+1 vypocte 15, coz je pravda. Pak z 15/31 je 0,48387 zaokrouhlemo na 0,484. Netvrdim, ze je to idealni, ale muzu takto napsat realne obecne datum uvedene na fakture a nemusim premyslet, jestli a kam priradim pulky dne (od pulnoci a do pulnoci). Kdybych pouzil vzorec =DATEDIF(C97;E97; "d")-1 , pak vypocet je 13 dnu, a cely mesic leden by mel 29 dnu ?? Pak 13/29 je 0,448 ?? To asi neni ten spravny zakladni vzorec. Do jakeho vzorce dat -1 ?

Jarda

Přidáno: 23.01.15 15:18

pro PP : myslel jsem to do vzorce =DATEDIF(C97;E97;"d")-1. Domníval jsem se, že vzorec vrací výsledek 16 a -1 by bylo 15. Váš vzorec =DATEDIF(C97;E97;"d")+1 je tedy v pořádku.Omlouvám se a příště si to raději ověřím.

jan.gregor@seznam.cz

Přidáno: 30.01.15 16:36

Dobrý den, nenašel jsem to pro mně nejdůležitější: Jak se datumu zbavit. Do excelu se natahují údaje o něčem, součástí je číslo místnosti. To má bohužel formát patro-místnost. Excelu je jedno, že cílové buňky označíte jako text, 01-01 je prostě datum a nebudu se s vámi, pitomci evropští, bavit. dokážu to samozřejmě rozložit a složit do rozumného formátu, ale... 01-01 = 42005; 01-15 = 42005. S tím si tedy rady nevím. Zbylo mi jen zkontrolovat zdrojový soubor (pokud do něj smím!) a ručně přepsat všechny kanceláře 15 (příští rok 16 atd.)

Jarda

Přidáno: 07.02.15 14:21

pro jan.gregor@seznam.cz Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku a zvolte Formát buňek, pak Vlastní a z nabídky vyberte symbol @(zavináč). Potom můžete zadat do buňky 01-01 a nebude se to převádět do formátu data. Od této chvíle vše co do buňky napíšete bude ve formátu textu a né čísla jak je tomu standartně.

Šikus

Přidáno: 16.02.15 11:16

Jen doplním, že pro Záhlaví v Excelu lze využít "&[Datum]". Nejde tam totiž použít vložení vzorce.

Marek

Přidáno: 26.02.15 16:16

Dobrý den. V buňce A1 mám čas 8:30, v buňce A2 mám čas 8:40. Chci udělat rozdíl A2 minua A1, takže výsledek bych očekával -0:10, resp -10 min. Ale v excelu se mi toto nespočte. Poradíte mi? Děkuji

Jarda

Přidáno: 28.02.15 14:49

pro Marek Když zadáš do buňky A1 čas 8:30 do buňky A2 čas 8:40 a do buňky A3 zadáš =A2-A1 dáš Enter. V buňce A3 se zobrazí 0:10.

Marek

Přidáno: 01.03.15 23:10

pro Jarda. To je pravda. Ale když bych chtěl udělat =A1-A2, tak bych chtěl, aby se mi zobrazil čas -0:10. Resp -10 min. A to se mi nezobrazí. Potřebuji to pro případ, že např fond pracovní doby je 8:30 hod / den, já jsem v práci 8:20 hod / den, takže když to porovnám, chybí mi 10 min do naplnění fondu.

Jarda

Přidáno: 08.03.15 14:57

pro Marek Excel neumí zobrazit záporný čas, proto místo toho zobrazuje #####.

Stanislav Šlancar

Přidáno: 17.03.15 09:15

Dobrý den, nikde nevidím - opravte mě, jestli se mýlím - příklad (řešení), který bych potřeboval vyřešit já. Chci se zeptat, jak by vypadal vzorec, který by mi říkal, "CO NÁS ČEKÁ". Jde o to porovnat dnešní datum s datem požadovaným z tabulky v jiném listu a říct, že buď nastane, nebo ne (asi svyhledat spolu s daty a podmínkami když...). Tedy: rád bych měl (na titulním listu) přehled o tom, že mě čeká dodávka objednávky (z jiného listu) a to v předstihu 1 či 2 týdnů. Bylo by možno dát návod? Děkuji, lancar

Stanislav Šlancar

Přidáno: 17.03.15 09:31

Jo samozřejmě do toho lze ještě zahrnout =dnes() z titulní strany...

Jarda

Přidáno: 17.03.15 15:10

pro Marek Omlouvám se záporný čas jde zobrazit, ale musíš v Nástroje Možnosti potom zvolit Výpočty a zaškrtnout políčko Kalendářní systém 1904. Potom zadáš A1 8:30 A2 8:40 A3 =A1-A2 a zobrazí se -0:10

Jarda

Přidáno: 17.03.15 15:23

pro Stanislav Šlancar Návod se nachází na této stránce o něco víš,i přesto posílám odkaz http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas/#05

Lukáš

Přidáno: 20.04.15 08:17

Dobrý den, potřeboval bych poradit, jestliže do buňky A2 zapíšu datum např: 10.1.2010 lze buňku nějakým způsobem naformátovat tak, aby se mi v ní jako obsah buňky zobrazilo datum a text dne v týdnu: 10.1.2010 - neděle? A dále jak pak vytvořím řadu A2-A10, aby se mi v následující buňce vždy objevilo 10.dalšího měsíce i s dnem v týdnu? Děkuji za odpověď.

Jarda

Přidáno: 24.04.15 20:22

Vaše přání datum a den v týdnu v jednom řádku nelze. Podívejte se na tento odkaz http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas/#12 Do buňky A1 zadáte 10.1.2010 a do A2 =DATUM(2010;MĚSÍC(A1)+1;10) potom buňku zkopírunjete přetažením za pravý spodní okraj rámečku aktivní buňky. Do buňky B1 zadáte =VELKÁ2(HODNOTA.NA.TEXT(DENTÝDNE(A1;1);"dddd")) a opět zkopírujete přetažením rámečku aktivní buňky.

Omar

Přidáno: 27.04.15 14:46

Je tam kotel chyb! Napr. chybi popis fci, treba k cemu je rok360? Nebo C3 a C4 je vlastne Dckovej sloupek. Omar

jan

Přidáno: 09.06.15 23:37

Dobry den chcel by som si spravit tabulku ktora bude počitat dny a hodiny . priklad v bunce C zadam 13.6.2015 12:15:00 a bunce D zadam 8:34 a potrebujem vypočitat stoho čas otri dny . Napriklad aby bolo bunce E datum hore a riadku kde zadam den a čas uvedeny čas 20:49:00 posielam jeden scren ako to ma kamarat ale neche mi to dat . Za odpoved moc DAKUJEM http://prntscr.com/7f5f8k

BOBika

Přidáno: 25.06.15 13:26

Dobry den! Nevite, jak formulovat podminku (napr. pro SUMIFS), ktera by vybrala jen data ze sloupce B spadajici do urciteho kalendarniho mesice (napr. brezen 2015, rijen 2011) podle datumu ze sloupce A?

Jarda

Přidáno: 03.07.15 16:47

to BOBika Vše o funkci SUMIFS je zde http://office.lasakovi.com/excel/funkce/sumif-sumifs-funkce-excel/

Jarda

Přidáno: 07.07.15 08:05

to jan svuj zaměr můžete vytvořit pomocí Kontingenční tabulky.

Jozef

Přidáno: 12.07.15 10:07

Ako vložiť do bunky, prípadne do formulára bežiaci čas. Ďakujem

Pavel Lasák

Přidáno: 17.07.15 17:58

To Josef: Na tohle musí být využito VBA makro.

Zuzanka

Přidáno: 03.08.15 22:18

Zdravím, byl by tady někdo ochotný vytvořit jednu tabulku pro cca 6 osob na počítání hodin a přesčasů za týden a za měsíc?? Byla bych vděčná za jakékoliv nabídky.

Emil

Přidáno: 11.08.15 08:53

Dobrý den, prosím Vás o radu. Potřebuji aby excel automaticky po otevření dokumentu v daný den vytvořil tento formát datumu YYMMDD. Tedy dnes je 11.8.2015 a excel automaticky po otevření souboru zapíše 150811. Děkuji za radu

pepa kouba

Přidáno: 11.08.15 21:44

Prosím, můžete mi napsat vzoreček na buňku, ve které budu mít výpočet času, třeba, kolik mi chybí odpracovat v daný den? Když zadam příchod v 8:00 a odchod v 16:30 , vypočítá mi to hezky odpracovaných 8:30. Do další bunky mi to hodí 0:00 , jakožto přesčas. Jak by šlo udělat, aby mi to napsalo i záporný přesčas, když můj prac den má 8:30 hodiny a má odejdu třeba v 16:20, aby mi to napsalo -0:10 ? Moc díky, jeslti můžete na maila pepinokouba zavinač seznam.cz , moc fakt díky.

Jarda

Přidáno: 15.08.15 08:35

To Zuzanka Tabulku mám vytvořenou. Ozvěte se prosím na mail JaroslavBittner@seznam.cz abych vám mohl soubor poslat.

Erik

Přidáno: 17.08.15 14:03

Hezký den všem, prosím o radu. Chci vypočítat čistý reakční čas, pro modelovou situaci. př. žádost podaná 16.8.2015, 12:50 - reakce na žádost 17.8, 13:20. Časový interval, kdy je zaručeno SLA 08:00 - 15:00. Nedokážu na podmínkovat KDYŽ a vypočítat reakční dobu v čase SLA. Děkuji za pomoc

Jarda

Přidáno: 18.08.15 20:31

to Emil Na tohle musí být použito VBA makro. Makro je napsáno v projektu ThisWorkbook a tak také musí být vloženo aby po otevření dokumentu zapsal datum do buňky. Private Sub Workbook_Open() MyDate = Date Range("B2").Select With Selection .NumberFormat = "YYMMDD" End With Cells(2, 2).Value = MyDate End Sub

Jarda

Přidáno: 19.08.15 15:46

to Erik Když do buňky B3 vložíte 16.8.15 12:50 do buňky C3 vložíte 17.8.15 13:20 do buňky D3 dáte =KDYŽ(A((C3-B3)>=F5;(C3-B3)<= G5);"Reakcni cas je Ok";"Mimo reakcni cas") a protože se mi nepodařilo dolní a horní hranici reakčního času vložit do vzorce přímo je to vloženo přes buňky. v F5 bylo 8:00 a v G5 bylo 15:00. V buňce D3 se vám zobrazí Mimo reakcni cas což je správně, protože rozdíl buněk C3-B3 je 24:30:00.

RUZICKA

Přidáno: 03.09.15 06:21

zdravim...vidim ze to tu je stale aktivne tak by som potreboval radu.... potreboval by som vypocitat casy...niekedy robim nocnu a niekedy zase dennu...uvediem priklad ako mam v excelu v bunkach napisane hodiny... F13 mam START TIME G13 mam FINISH TIME I13 mam prestavku 45min ------------------------ z toho potrebujem dat do bunky J13 totoal hodiny kde je odpocitana prestavka a do bunky H13 vypocitat hodiny celkove cize tam nebude odratana prestavka... a do bunky L13 by som chcel celkovy zarobok za danny den....vie mi niekto pomoct ? vopred dakujem

Jarda

Přidáno: 03.09.15 12:35

to RUZICKA v H13 bude =G13-F13 v J13 bude =H13-I13 v L13 bude =J13*vaše částka na hodinu. Buňku L13 musíte nastavit v Formát buněk na měnu.

Radek

Přidáno: 23.09.15 10:26

Dobrý den, prosím o radu. Potřeboval bych vědět, jak nastavit datum v buňce, aby se mi změnil na další den až od půl 6 ráno a ne už po půlnoci. Předem děkuji za odpověď

Jarda H.

Přidáno: 08.10.15 10:29

Dobrý den, setkal jste se někdo s touto chybou? Prosté sčítání časů, ale čas je větší jak 10000 hod. 25356:25 + 1125:11 spočítá excel na 1125:11. Formát buňky je [hh]:mm. Ani převod na desetinné číslo není funkční. Děkuji předem za odpověď.

Jarda

Přidáno: 08.10.15 16:16

to Radek Váš požadavek nelze realizovat

Jarda

Přidáno: 08.10.15 16:20

to Jarda H. Není to žádná chyba, excel umí počítat pouze do 9999:59:59. Podrobnosti v odkazu. http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas/#01B

Jirka N

Přidáno: 02.11.15 14:18

Mám takový zapeklitý oříšek. Jsem poměrně zběhlý uživatel MS Excelu, nicméně jsem dnes narazil na jeden úkol, se kterým si nevím rady a zajímalo by mě řešení. Kolega má v excelu jednoduchou evidenci. Vždy si zaznamená nějaké údaje a zaznamená si datum a čas, kdy záznam pořídil. Dal mi zdánlivě jednoduchý úkol, zda by se nedala informace o datu a čase automaticky pořídit na základě vstupu, který pořídí. Úkol zdánlivě jednoduchý, ale velmi složitý. Jde o to, že funkce jako Nyní() by musela být vypočtena pouze jednou a opravdu jsem nepřišel na to, jak zamezit opakované aktualizaci. Zkoušel jsem to skrze logické funkce určitých hodnot v buňkách, ale takovou kombinaci, aby se údaj aktualizoval pouze jednou, na tu jsem nepřišel. Nemáte náhodou nějaký tip?

Jarda

Přidáno: 03.11.15 16:19

to Jirka N Tento problem by se dal řešit pomocí VBA.

Jirka N

Přidáno: 03.11.15 18:08

Čistě Excel řešení vás nenapadá? Přes VBA to pochopitelně jde.

Jarda

Přidáno: 07.11.15 07:58

to Jirka N V nápovědě k funkci Nyní() jsem našel toto: Výsledek funkce NYNÍ se změní pouze v případě, že je přepočítáván list nebo když je spuštěno makro, které tuto funkci obsahuje. Neaktualizuje se tedy průběžně. Tak jsem vypnul přepočítávání listu automaticky a změnil to na ručné a už se datum ani čas nemění. Přepočítávání lisu se vypne v Nástroje - Možnosti - Výpočty a přepnout Automaticky na Ručně a ještě zrušit zaškrtnutí políčka Přepočítat před uložením. Nesmíte dát nikdy Přepočítat nebo Přepočítat list jinak vám datum i čas změní.

Pavel Lasák

Přidáno: 15.12.15 18:33

Ještě lze využít klávesových zkratek pro vložení datumu a času. Datum Ctrl + ; a pro čas Ctrl + Shift + :

Jana Babušová

Přidáno: 27.01.16 10:13

Dobrý deň, ja možné v súbore excel nastaviť formát času tak, aby polnočnú hodinu zobrazovalo ako 24:00. Odpočítavam samostatne denné dĺžky času napr. 24:00-13:00=11:00 Po zadaní 24:00 sa hodnota napíše ako 00:00, chápem že je to asi správny čas. Ale spôsobuje mi to problém keď potrebujem zadať a odpočítať údaj (24:00)00:00-00:00=vtedy vykazuje výsledok 0h a ja potrebujem zarátať 24hod. Viete mi prosím poradiť ako dosiahnem správny výsledok? Vopred ďakujem. Jana Babušová, 0903239251, eurotrans@stonline.sk

Jarda

Přidáno: 27.01.16 15:19

to Jana Babušová Máte nastaven špatný Formát buněk. Kliknout pravým tlačítkem na buňku, vybrat Formát buněk... Vlastní a do řádky Typ: zadat [h]:mm a potvrdit Ok.

Jirka

Přidáno: 10.02.16 15:39

Dobrý den, potřeboval bych poradit jak počet dnů a hodin převést na počet pracovních dnů (pracovní den - 8 hodin) ve formátu: počet dnů, hodin (ne více jak 8, když více jak 8 + jeden den), minut. Děkuji

TrSek

Přidáno: 15.02.16 09:06

Reším problém jak zjistit jestli se daný datum nachází v letním nebo zimním období. Čekal jsem že Excel neco takového mít bude jako vestavenou funkcii. Tak jsem nakonec udelal takovou "hydru". Viz níže učí prepnutí na letní čas. Ale nejsem moc spokojen. =DATE(A2;3;31)-IF(WEEKDAY(DATE(A2;3;31);2)<7;WEEKDAY(DATE(A2;3;31);2);0) + TIME(2;0;0)

Jarda

Přidáno: 19.02.16 16:02

to TrSek Dalo by se to řešit i takto =KDYŽ(NEBO(A(A2>=DATUM(2016;3;27);A2<=DATUM(2016;10;30));A(A2>ČAS(1;59;59);A2<ČAS(2;59;59)));"Letní období";"Zimní období") V A2 jsem měl =NYNI(), ale čas se nemění plynule, po kliknutí na buňku a potvrzením se datum a čas změní. Poslední neděli v Březnu tj.: 27.3.2016 po 1:59:59 SEČ (Středoevropského času) následuje 3:00:00 SELČ (Středoevropský letní čas). Letní čas končí poslední neděli v Říjnu tj.: 30.10.2016, kdy se po 2:59:59 SELČ hodiny posunou na 2:00:00 SEČ.

Maritn

Přidáno: 25.02.16 14:50

Velikonoční pondělí, nevíte proč svátek Velikonoční pondělí nefunguje? =(KČ(("4/"&B1)/7+MOD(19*MOD(B1;19)-7;30)*14%;)*7-6)+1 ukazuje to neděli (to by nevadilo) ale v letech 2012 a 2018 je to úplně jinde. Díky

Pavel

Přidáno: 29.02.16 13:12

to Jarda mě se ten tvůj vzorec moc nelíbí (a asi ani nefunguje korektně), proč oddělovat od sebe v podmínce datum a čas nechápu, vždyť to jde spojit? KDYŽ(A(A2>DATUM(2016;3;27)+ČAS(1;59;59);A2<=DATUM(2016;10;30)+ČAS(2;59;59));"Letní období";"Zimní období") Takto to funguje korektně s výjimkou poslední neděle v říjnu od 2 do 3 hodin zimního času, kdy to ukazuje letní.

Jarda

Přidáno: 29.02.16 15:26

to Maritn Mě vzorec zpolehlivě fungoval. Pro buňku, kde budete mít tento vzorec, musí být nastaven Formát buněk.. na Datum. V buňce B1 musí být nastaven Formát buněk.. na Obecný. Po zadání roku 2012 to uvádělo datum 9.4.2012 a po zadání roku 2018 to uvádělo 2.4.2018. Obě tyto data jsou pondělí.

Karel

Přidáno: 21.03.16 08:02

Mám vytvořenou tabulku, kde je jden sloupeček ve formátu DATUM z důvodu filtrování. Při aktualizaci hodnot z databáze přes "Data/aktualizovat vše" se hodnoty do tohoto sloupečku načtou jako text a musím do každé buňky vlézt a beze změny ji zavřít, aby se formát změnil zase na datum a fungoval filtr tak jak má. Přitom původní hodnota datumu je např. 14.03.2016, po aktualizaci se načte 14.03.2016 (ale chová se to jako text),a po odtevření a znovuzavření buňky je stále 14.03.2016 ale konečně opět ve formátu datum.

Peter SK

Přidáno: 30.03.16 12:36

Dobry den casto sa spomina klavesova skratka na vlozenie aktualneho datumu bez toho aby excel nepreratal znova kazdy den ta skratka je ctrl+; ale mi nefunguje neviete niekto preco? Dakujem

Lubek

Přidáno: 06.04.16 12:18

Lucie před lety "komentovala" dotazem na věk osoby podle data narození a aktuálního dne. Odpověď postrádala radu. Lucie už si to asi vyřešila, ale asi by se někomu mohl hodit jednoduchý vzorec: =ROK(aktuálnídatum-datumnarození+1)-1900

Honza

Přidáno: 14.04.16 09:29

Dobrý den, na fa za elektřinu je vypočten počet měsíců (platby stálých platů, např "z jističe")jako desetinné číslo např. 6,58 z počátečního a koncového datumu. Existuje nějaká lepší-přesnější možnost takového výpočtu v Excelu, než =(+C5-C4)/(365/12) kde v buňce C4 je počáteční datum a v C5 je koncové datum?

Jarda

Přidáno: 28.04.16 15:27

to Honza Můžete vzorec zadat takto: =DATEDIF(C5;C4;"d")/(365/12) výsledek bude stejný jako u vašeho vzorce. V excelu funkce na takovýto výpočet neexistuje, ale dá se vytvořit vlastní funkce ve VBA

Honza

Přidáno: 15.05.16 21:31

Dobrý večer, jde do excelu (třeba buňky A1) vložit datum, které se bude aktualizovat otevřením dokumentu a nebude obsahovat vzorec =dnes() (v řádku vzorců?)

Jarda

Přidáno: 24.05.16 15:22

to Honza Datum vložené do buňky se vám nebude aktualizovat, pro excel to je pouze číslo. Pokud chcete aby se datum aktualizoval musíte použít =DNES() nebo =NYNÍ(). Více zde http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas/#02

První úterý v měsíci

Přidáno: 05.06.16 15:55

Dobrý den. Chtěl jsem se vás zeptat - poprosit, zda by bylo možné vysvětlit, jakým způsobem nastavit v excelu časovač, kolik každý měsíc zbývá do prvního úterý v měsíci. Děkuji moc. Jsem již bezradný :D

Zdeněk

Přidáno: 01.07.16 07:40

Dobrý den, potřeboval bych aby se mi každý den neaktualizoval datum vložený v buňce pomocí funkce "=dnes()", když v možnostech nastavím ruční aktualizaci, ostatní vzorce zároveň přestanou fungovat, ale já potřebuji jen vypnout aktualizaci sloupce s datumy,. děkuji

jirka45

Přidáno: 14.07.16 09:02

Potřeboval bych tvar 67 hodin; 1093minut; 1593 vteřin převést na "rozumnou" časovou hodnotu tak, aby při každé změně se změnil i výsledek.

Honza

Přidáno: 25.07.16 13:18

Sám si odpovídám na dotaz z 14.04.16 k využití pro všechny: Zdroj: http://pc.poradna.net/q/view/273271-excel-vzorec-na-rozdil-dvou-datumu-v-mesicich Řešení pro český Excel: =DATEDIF(DATUM(ROK($A$1);MĚSÍC($A$1);1);DATUM(ROK($A$2);MĚSÍC($A$2);1);"m")-(DEN($A$1)-1)/DEN(DATUM(ROK($A$1);MĚSÍC($A$1)+1;0))+DEN($A$2)/DEN(DATUM(ROK($A$2);MĚSÍC($A$2)+1;0)) počáteční datum v A1, formát Datum koncový datum v A2, formát Datum výsledek - formát Číslo s desetinnými místy

roman muller

Přidáno: 08.08.16 13:47

dobrý den potřeboval bych poradit jak lze v excelu zobrazit datumy , mezi dvěma daty, např vypsat automaticky všechny dny mezi 1.2 - 5.2 moc díky za radu - snažím se vytvořit jednoduchý rezervační systém

Josef

Přidáno: 29.08.16 23:41

Dobrý den pane Lasák. Mám problém nastavit celoročně do kalendáře 12 hodinové směny a to tak, že jeden den je denní směna 6.00-18.00hod.(ten čas není podstatný) druhý den noční 18.00-6.00 a třetí a čtvrtý den volno. Je to pravidelné střídání směn celý rok. VBA neovládám. Můžete mě prosím poradit?

Michal Wagner

Přidáno: 08.09.16 11:33

Dobrý den , potřebuji vyřešit problém : např. do A1 zadám dnešní datum odeslané nabídky 9.9.2016 potřebuji aby se k němu přidalo v B1 30dní 9.10.2016 potom potřebuji aby se při dosažení datumu 9.10.2016 datum rosvítil červeně a zustal červený tak dlouho dokud ho nepotvrdím v C1 třeba písmenem A ( ale zároveň pokud zadam písmeno A do C1 dříve než bude dosaženo datumu 9.10.2016 nesmí se červeně rozsvítit

Michael

Přidáno: 27.09.16 23:41

Dobrý den, prosím o radu. V Excelu eviduji měsíční platby klientů a potřeboval bych, aby mi program vypočítal celkovou částku po splatnosti. Např. klient má hradit měsíčně 1000 Kč, v jednom měsíci zaplatí pouze polovinu platby, v druhém 800 Kč. Celkem za 2 měsíce je po splatnosti 700 Kč. Toto bych potřeboval, aby program vypočítával automaticky a zapsal do zvolené buňky. Děkuji za pomoc.

Jojo

Přidáno: 30.09.16 08:47

To Michael: -- ak budú platby v stĺpci "A", tak je možné použiť: =(COUNT(A:A))*1000 -SUM(A:A) -- počíta rozdiel pre každé zadané číslo (aj nulu).

Luboš

Přidáno: 17.10.16 07:14

Dobrý den, je možné zjistit počet dnů mezi datumem zapsaným v buňce A1(dd.mm.rrrr) a pevným datumem (dd.mm.) ve vzorci. Potřebuji počet dnů v roce daném rokem v A1. Zatím to řeším pomocnou buňkou (dd.mm.rrrr). Bude někdo od té dobroty a poradí?

Lukáš

Přidáno: 25.10.16 11:49

Dobrý den, jedná se mi o plánování výroby. Bohužel pro nás den nemá 24 hodin, ale jelikož vyrábíme na 2 směny, tak potřebuji mít den 16. Jak musím zadat data, aby se mi to v ganttu správně přehýbalo na další den po 16 hodinách?? Díky

Ester

Přidáno: 27.10.16 12:17

Dobrý den, ráda bych, abych mohla týdenní údaje které mám ve formátu: 2016\41 seskupovat (dle let, měsíců...) Potřebovala bych teda z čísla týdne vytvořit např. pondělní datum ke každému týdnu. Pak by to šlo jednoduše seskupit. Napadá Vás nějaké řešení? Moc děkuji za každý nápad.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |