Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » konstrukce-funkce-excel

Konstrukce (inženýrské) funkce - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Převody číselných soustav a další zajímavé funkce z této kategorie. Aneb jak je využívat v Microsoft Excelu.

Dokončeno: 21.6.2013 - článek obsahuje popis všech funkcí z této kategorie.

Úvod do konstrukčních (inženýrských) funkcí

Seznam konstrukčních (inženýrských) funkcí které jsou popsány článku (aneb všechny z Excel 2010):

Konstrukční (inženýrské) funkce Microsoft Excel

BASSELI (BASSELI)

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci (ekvivalentní Besselově funkci pro ryze imaginární argumenty).

Syntaxe:

BESSELI(x;n)

Popis argumentů:

 • x - hodnota, pro kterou se funkce počítá
 • n - řád modifikované Besselovy funkce. Pokud n není celé číslo, bude zkráceno.

Poznámky:

Chyba #HODNOTA! pokud argument x,n není číslo.

Chyba #NUM! pokud n < 0.

Příklady:

 • =BESSELI(1,5;1) rovná se 0,981666428
 • Modifikovaná Besselova funkce 1. řádu v hodnotě 1,5 (0,981666)

Zpět na seznam funkcí konstrukce

BESSELJ (BESSELJ)

Vrátí Besselovu funkci.

Syntaxe:

BESSELJ(x;n)

Popis argumentů:

 • x - hodnota, pro kterou se funkce počítá
 • n - řád Besselovy funkce. Pokud n není celé číslo, bude zkráceno.

Poznámky:

Pokud x, n není číslo - chybová hodnota #HODNOTA!.

Příklady:

 • =BESSELJ(1,9;2) rovná se 0,329925829

Zpět na seznam funkcí konstrukce

BESSELK (BESSELK)

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci, která je ekvivalentní Besselově funkci vypočtené pro ryze imaginární argumenty.

Syntaxe:

BESSELK(x;n)

Popis argumentů:

 • x - hodnota, pro kterou se funkce počítá
 • n - řád modifikované Besselovy funkce. Pokud n není celé číslo, bude zkráceno.

Poznámky:

Pokud x, n není číslo - chybová hodnota #HODNOTA!.

Příklady:

 • =BESSELK(1,8;1) rovná se 0,182623097

Zpět na seznam funkcí konstrukce

BESSELY (BESSELY )

Vrátí Besselovu funkci, jinak též nazývanou Weberova nebo Neumannova funkce.

Syntaxe:

BESSELY(x;n)

Popis argumentů:

 • x - hodnota, pro kterou se funkce počítá
 • n - řád Besselovy funkce. Pokud n není celé číslo, bude zkráceno.

Poznámky:

Pokud x, n není číslo - chybová hodnota #HODNOTA!.

Příklady:

 • =BESSELY(1,8;1) rovná se -0,223664868
 • Weberova Besselova funkce 1. řádu v hodnotě 1,8

Zpět na seznam funkcí konstrukce

BIN2DEC (BIN2DEC)

Převede binární číslo na desítkové.

Syntaxe:

BIN2DEC(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - je binární číslo, které chcete převést desítkové. (max 10 znaků z nichž jeden je znaménko)

Poznámky:

Chybí argument Místa jako u podobných funkcí.

Příklady:

 • =BIN2DEC(10110000) rovná se 176
 • =BIN2DEC(1111111111) rovná se -1
 • =BIN2DEC(1000000000) rovná se -512

Zpět na seznam funkcí konstrukce

BIN2HEX (BIN2HEX)

Převede binární (dvojkové) číslo na šestnáctkové.

Syntaxe:

BIN2HEX(číslo;místa)

Popis argumentů:

 • číslo - je binární číslo, které chcete převést.
 • místa - je požadovaný počet znaků.

Poznámky:

Pokud jde o desetiné číslo bude zkráceno

Neni-li číslo zobrazí se chyba #HODNOTA!

Příklady:

 • =BIN2HEX(1111111111) rovná se FFFFFFFFFF
 • =BIN2HEX(11) rovná se 3
 • =BIN2HEX(1111) rovná se F

Zpět na seznam funkcí konstrukce

BIN2OCT (BIN2OCT)

Převede binární číslo na osmičkové.

Syntaxe:

BIN2OCT(číslo;místa)

Popis argumentů:

 • číslo - je binární číslo, které chcete převést.
 • místa - je požadovaný počet znaků.

Příklady:

 • =BIN2OCT(1111111111) rovná se 7777777777
 • =BIN2OCT(1111111111;3) rovná se 7777777777
 • =BIN2OCT(111) rovná se 7
 • =BIN2OCT(111;3) rovná se 007

Zpět na seznam funkcí konstrukce

COMPLEX (COMPLEX)

Převede reálnou a imaginární část na komplexní číslo ve tvaru x + yi nebo x + yj.

Syntaxe:

COMPLEX(reál;imag;přípona)

Popis argumentů:

 • reál - je reálná část komplexního čísla.
 • imag - je imaginární část komplexního čísla.
 • přípona - je označení imaginární části (i nebo j). Standart i.

Poznámky:

Pokud funkce vrací chybovou hodnotu #NÁZEV?, zkontrolujte nainstalování doplňku Analytické nástroje.

Nelze použít příponu I, J (pouze i,j).

Příklady:

 • =COMPLEX(3;4) rovná se 3+4i
 • =COMPLEX(1;2;"j") rovná se 1+2j
 • =COMPLEX(0;1) rovná se i
 • =COMPLEX(0;1;"k") rovná se #HODNOTA!

Zpět na seznam funkcí konstrukce

CONVERT (CONVERT)

Tato funkce slouží pro převod číselných hodnot mezi různými měrnými systémy.

Například převod vzdálenosti v mílích na kilometry.

CONVERT(číslo;z;do)

číslo - je hodnota v jednotkách argumentu z, kterou chcete převést.

z - je jednotka argumentu číslo.

do - je jednotka, do které chcete zadanou hodnotu převést.

Argumenty funkce (z, do) jsou:

HMOTNOST
Gram g
Slug sg
Libra (britský měrný systém) lbm
U (jednotka atomové hmotnosti) u
Unce (britský měrný systém) ozm
DÉLKA
Metr m
Míle mi
Námořní míle Nmi
Palec in
Stopa ft
Yard yd
Angstrom ang
Pica (1/72 in.) Pica
ČAS
Rok yr
Den day
Hodina hr
Minuta mn
Sekunda sec
TLAK
Pascal Pa
Atmosféra atm
mm rtuťového sloupce mmHg
SÍLA
Newton N
Dyne dyn
Libra lbf
ENERGIE
Joule J
Erg e
Termodynamická kalorie c
Kalorie cal
Elektron volt eV
Koňské síly za hodinu HPh
Watthodina Wh
Foot-pound flb
BTU BTU
VÝKON
Koňská síla HP
Watt W
MAGNETISMUS
Tesla T
Gauss ga
TEPLOTA
Stupně Celsia C
Stupně Fahrenheita F
Kelviny K
OBJEM KAPALINY
Lžička tsp
Lžíce tbs
Fluid ounce oz
Šálek cup
Pinta (USA) pt
Pinta (VB) uk_pt
Quart qt
Galon gal
Litr l

PŘEDPONY, NÁSOBKY, ZKRATKy

PŘEDPONA NÁSOBEK ZKRATKA
exa 1E+18 E
peta 1E+15 P
tera 1E+12 T
giga 1000000000 G
mega 1000000 M
kilo 1000 k
hekto 100 h
deka 10 e
deci 0,1 d
centi 0,01 c
mili 0,001 m
mikro 0,000001 u
nano 0,000000001 n
piko 1E-12 p
femto 1E-15 f
atto 1E-18 a

Poznámka: Pokud funkce vrací chybovou hodnotu #NÁZEV?, nainstalujte a spusťte doplněk Analytické nástroje.

Příklady:

 • =CONVERT(1;"kg";"lbm") rovná se 2,204622915
 • =CONVERT(20;"C";"F") rovná se 68
 • =CONVERT(68;"F";"C") rovná se

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

DEC2BIN (DEC2BIN)

Převede desítkové číslo na binární .

DEC2BIN(Číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - je desítkové číslo, které chcete převést.

Příklady:

 • =DEC2BIN(10) rovná se 1010
 • =DEC2BIN(511) rovná se 111111111
 • =DEC2BIN(-512) rovná se 1000000000
 • =DEC2BIN(-513) rovná se #ČÍSLO!
 • =DEC2BIN(999999999) rovná se #ČÍSLO!

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

DEC2HEX (DEC2HEX)

Převede desítkové číslo na šestnáctkové.

DEC2HEX(Číslo;Místa)

Popis argumentů:

 • číslo - je desítkové číslo, které chcete převést.
 • místa - je požadovaný počet znaků.

Poznámky:

 • Pokud není číslo -549 755 813 888 až číslo 549 755 813 887, vrátí funkce chybovou hodnotu #NUM!
 • Pokud nejde o celé číslo, bude zkráceno

Příklady:

 • =DEC2HEX(555) rovná se 22B
 • =DEC2HEX(555;4) rovná se 022B
 • =DEC2HEX(555;7) rovná se 000022B

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

DEC2OCT (DEC2OCT)

Převede desítkové číslo na osmičkové.

DEC2OCT(Číslo;Místa)

Popis argumentů:

 • číslo - je desítkové číslo, které chcete převést.
 • místa - je požadovaný počet znaků.

Poznámka:

 • Pokud není číslo v rozmezí -536 870 912 až 536 870 911, vrátí funkce chybovou hodnotu #NUM!
 • Pokud není celé číslo bude zkráceno

Příklady:

 • =DEC2OCT(99) rovná se 143
 • =DEC2OCT(99;3) rovná se 143
 • =DEC2OCT(99;4) rovná se 0143
 • =DEC2OCT(99,9;3) rovná se 143
 • =DEC2OCT(-99) rovná se 7777777635
 • =DEC2OCT(-99;3) rovná se 7777777635
 • =DEC2OCT(-99;4) rovná se 7777777635
 • =DEC2OCT(-99,9;3) rovná se 7777777635

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

DELTA (DELTA)

Testuje rovnost dvou čísel. Vrátí 1, pokud číslo1 = číslo2; v opačném případě vrátí 0.

DELTA(číslo1;číslo2)

Číslo1 - je první číslo

Číslo2 - je druhé číslo. Je-li tento argument vynechán, předpokládá se, že číslo2 je rovno nule.

Poznámka: Pokud vrátí chybovou hodnotu #NÁZEV?, nainstalujte a spusťte doplněk Analytické nástroje.

Poznámka 2: Tuto funkci lze použít pro filtrování množiny hodnot. Například při sčítání několika funkcí DELTA zjistíte počet shodných dvojic. (Kroneckerova Delta funkce).

Příklady:

 • =DELTA(5;4) rovná se 0
 • =DELTA(5;5) rovná se 1

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

ERF (ERF)

Vrátí chybovou funkci integrovanou mezi argumenty dolní_limit a horní_limit.

ERF(dolní_limit;horní_limit)

Dolní_limit - je dolní mez pro integraci funkce ERF.

Horní_limit - je horní mez pro integraci funkce ERF.

Poznámka: Pokud je argument Horní_limit vynechán, integruje se funkce ERF mezi nulou a hodnotou dolní_limit..

Příklady:

 • =ERF(0,777) rovná se 0,728163651
 • =ERF(1;2) rovná se 0,15262153

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

ERFC (ERFC)

Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.

ERFC(x)

x - je dolní mez pro integraci funkce ERF.

Příklady:

 • =ERFC(1) rovná se 0,157299265
 • =ERFC(2) rovná se 0,004677735
 • =ERFC(-1) rovná se 1,842700793
 • =ERFC(-10) rovná se 2

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

GESTEP (GESTEP)

Vrátí hodnotu 1, pokud číslo ? co, v opačném případě vrátí hodnotu 0 (nula).

GESTEP(číslo;co)

číslo - hodnota, kterou je třeba porovnat s argumentem co

co - je prahová hodnota. Pokud tuto hodnotu vynecháte, je nula.

Poznámka: Tuto funkci lze použít pro filtrování množiny hodnot. Sečtením několika funkcí GESTEP lze například zjistit počet hodnot, které přesahují prahovou hodnotu.

Příklady:

 • =GESTEP(4;3) rovná se 1
 • =GESTEP(4;4) rovná se 1
 • =GESTEP(4;5) rovná se 0

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

HEX2BIN (HEX2BIN)

Převede šestnáctkové číslo na binární (dvojkové).

HEX2BIN(Číslo;Místo)

Číslo je šestnáctkové číslo, které chcete převést na binární (dvokové). Max počet znaků je 10 (jeden je znaménko).

Místa je požadovaný počet znaků.

Příklady:

 • =HEX2BIN("F") rovná se 1111
 • =HEX2BIN("F";5) rovná se 01111
 • =HEX2BIN("F";10) rovná se 0000001111
 • =HEX2BIN("F";15) rovná se #ČÍSLO!
 • =HEX2BIN(F;5) rovná se #NÁZEV?

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

HEX2DEC (HEX2DEC)

Převede šestnáctkové číslo na desítkové.

HEX2DEC(Číslo;Místa)

Číslo je šestnáctkové číslo, které chcete převést desítkové. (max 10 znaků z nichž jeden je znaménko)

Místa je požadovaný počet znaků.

Příklady:

 • =HEX2DEC("FF") rovná se 255
 • =HEX2DEC("FFFFFFFFFF") rovná se -1
 • =HEX2DEC("FFFFFFFFF") rovná se 68719476735

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

HEX2OCT (HEX2OCT)

Převede šestnáctkové číslo osmičkové.

HEX2OCT(Číslo)

Číslo je šestnáctkové číslo, které chcete převést desítkové. (max 10 znaků z nichž jeden je znaménko)

Příklady:

 • =HEX2OCT("FF") rovná se 377
 • =HEX2OCT("FF";4) rovná se 0377
 • =HEX2OCT("FF";7) rovná se 0000377
 • =HEX2OCT("FF";2) rovná se #ČÍSLO!
 • =HEX2OCT(FF) rovná se #NÁZEV?
 • =HEX2OCT(10) rovná se 20

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMABS (IMABS)

Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla.

IMABS(ičíslo)

ičíslo - je komplexní číslo, jehož absolutní hodnotu požadujete

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX..

Příklady:

 • =IMABS("1+i") rovná se 1,414213562
 • =IMABS("2+3i") rovná se 3,605551275

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMAGINARY (IMAGINARY)

Vrátí imaginární část komplexního čísla ve tvaru x + yi nebo x + yj.

IMAGINARY(ičíslo)

ičíslo - je komplexní číslo, jehož imaginární část požadujete

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMAGINARY("0-j") rovná se -1
 • =IMAGINARY("0-i") rovná se -1
 • =IMAGINARY("3+4i") rovná se 4
 • =IMAGINARY(4) rovná se 0
 • =IMAGINARY("-5i") rovná se -5

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMARGUMENT (IMARGUMENT)

Vrátí argument (théta), úhel vyjádřený v radiánech.

IMARGUMENT(ičíslo)

ičíslo - je komplexní číslo, jehož argument chcete vypočítat.

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMARGUMENT("1+i") rovná se 0,785398163
 • =IMARGUMENT("3+4i") rovná se 0,927295218

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMCONJUGATE (IMCONJUGATE)

Vrátí komplexně sdružené číslo ve tvaru x + yi nebo x + yj.

IMCONJUGATE(ičíslo)

ičíslo - je komplexní číslo, ke kterému hledáte číslo komplexně sdružené.

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMCONJUGATE("1+i") rovná se 1-i
 • =IMCONJUGATE("1-i") rovná se 1+i
 • =IMCONJUGATE("6-8i") rovná se 6+8i

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMCOS (IMCOS)

Vrátí kosinus komplexního čísla ve tvaru x + yi nebo x + yj.

IMCOS(ičíslo)

ičísloje komplexní číslo, jehož kosinus chcete vypočítat.

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMCOS("1+i") rovná se 0,833730025131149-0,988897705762865i
 • =IMCOS("5+i") rovná se 0,437713625217675+1,12692895219814i
 • rovná se

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMDIV (IMDIV)

Podíl dvou komplexních čísel ve tvaru x + yi nebo x + yj.

IMDIV(ičíslo1;ičíslo2)

ičíslo1 - je komplexní čitatel nebo dělenec

ičíslo2 - je komplexní jmenovatel nebo dělitel

Poznámka: K převodu reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMDIV("10+10i";"2+2i") rovná se 5
 • =IMDIV("15+10i";"2+2i") rovná se 6,25-1,25i

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMEXP (IMEXP)

Exponent komplexního čísla ve tvaru x + yi nebo x + yj.

IMEXP(ičíslo)

ičíslo - je komplexní číslo, jehož exponent požadujete

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMEXP("1+i") rovná se 1,46869393991589+2,28735528717884i
 • =IMEXP("3+i") rovná se 10,852261914198+16,9013965351501i

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMLN (IMLN)

Vrátí přirozený logaritmus komplexního čísla ve tvaru x + yi nebo x + yj.

IMLN(ičíslo)

ičíslo - je komplexní číslo, jehož přirozený logaritmus požadujete

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMLN("1+i") rovná se 0,346573590279973+0,785398163397448i
 • =IMLN("3+i") rovná se 1,15129254649702+0,321750554396642i

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMLOG10 (IMLOG10)

Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla ve formátu textu vyjádřeného ve tvaru x + yi nebo x + yj

IMLOG10(ičíslo)

ičíslo - je komplexní číslo, pro které chcete vypočítat dekadický logaritmus

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMLOG10("3+3i") rovná se 0,627636252551653+0,34109408846046i
 • =IMLOG10("1+i") rovná se 0,150514997831991+0,34109408846046i
 • =IMLOG10("1+5i") rovná se 0,707486673985409+0,596460374525914i

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMLOG2 (IMLOG2)

Vrátí logaritmus komplexního čísla o základu 2 ve tvaru x + yi nebo x + yj

IMLOG2(ičíslo)

ičíslo - je komplexní číslo, jehož dvojkový logaritmus chcete vypočítat

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMLOG2("2+3i") rovná se 1,85021985921295+1,41787163085485i
 • =IMLOG2("1+i") rovná se 0,500000000038482+1,13309003554401i

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMPOWER (IMPOWER)

Vrátí mocninu komplexního čísla ve tvaru x + yi nebo x + yj.

IMPOWER(ičíslo;číslo)

ičíslo - je komplexní číslo, které chcete umocnit

číslo - je mocnitel, kterým chcete komplexní číslo umocnit

Poznámka: Chybová hodnota #HODNOTA! Pokud není argument číselný.

Poznámka 2: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMPOWER("2+4i";2) rovná se -12+16i
 • =IMPOWER("2+3i";5) rovná se 122-597i
 • =IMPOWER("2";2) rovná se 4
 • =IMPOWER(2;2) rovná se 4
 • =IMPOWER("2+3i";"2+3i") rovná se #HODNOTA!
 • =IMPOWER(A;2) rovná se #NÁZEV?

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMPRODUCT (IMPRODUCT)

Součin 1 až 255 komplexních čísel ve tvaru x + yi nebo x + yj

IMPRODUCT(ičíslo1;ičíslo2;...)

ičíslo1, ičíslo2... - 1 až 255 komplexních čísel, která mají být vynásobena

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMPRODUCT("3+4i";"5-3i") rovná se 27+11i
 • =IMPRODUCT("1+i";"1-i") rovná se 2

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMREAL (IMREAL)

Vrátí reálnou část komplexního čísla ve tvaru x + yi nebo x + yj

IMREAL(ičíslo)

ičíslo - je komplexní číslo, jehož reálnou část požadujete

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMREAL("6-9i") rovná se 6
 • =IMREAL("6-6j") rovná se 6
 • =IMREAL("3-9i") rovná se 3

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMSQRT (IMSQRT)

Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla ve tvaru x + yi nebo x + yj.

IMSQRT(ičíslo)

ičíslo - je komplexní číslo, jehož druhou odmocninu požadujete.

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMSQRT("1+i") rovná se 1,09868411346781+0,455089860562227i
 • =IMSQRT("0+8i") rovná se 2+2i

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMSUB (IMSUB)

Vrátí rozdíl dvou komplexních čísel ve tvaru x + yi nebo x + yj.

IMSUB(ičíslo1;ičíslo2)

ičíslo1 - komplexní číslo, od něhož bude odečtena hodnota argumentu ičíslo2

ičíslo2 - komplexní číslo, které bude odečteno od hodnoty argumentu ičíslo1

Poznámka: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMSUB("13+4i";"5+3i") rovná se 8+i
 • =IMSUB("13+4i";"13+4i") rovná se 0

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

IMSUM (IMSUM)

Vrátí součet dvou nebo více komplexních čísel ve tvaru x + yi nebo x + yj.

IMSUM(ičíslo1;ičíslo2;...)

ičíslo1, ičíslo2, ... - je 1 až 29 komplexních sčítanců

Poznámka: Pokud tato funkce není k dispozici a vrací chybovou hodnotu #NÁZEV?, nainstalujte a spusťte doplněk Analytické nástroje.

Poznámka 2: Převod reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo - funkce COMPLEX.

Příklady:

 • =IMSUM("3+4i";"5-3i") rovná se 8+i

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

OCT2BIN (OCT2BIN)

Převede osmičkové číslo na binární.

OCT2BIN(Číslo)

Číslo je osmičkové číslo, které chcete převést na binární. (max 10 znaků nejvyšší je znamenkový)

Příklady:

 • =OCT2BIN(77) rovná se 111111
 • =OCT2BIN(77;8) rovná se 00111111

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

OCT2DEC (OCT2DEC)

Převede osmičkové číslo na desítkové.

OCT2DEC(Číslo)

Číslo je osmíčkové číslo, které chcete převést desítkové. (max 10 znaků z nichž jeden je znaménko)

Příklady:

 • =OCT2DEC(77) rovná se 63

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

OCT2HEX (OCT2HEX)

Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.

OCT2HEX(Číslo;Místa)

Číslo je osmičkové číslo, které chcete převést na šestnáctkové. (max 10 znaků, nejvyšší je znaménko)

Místa je požadovaný počet znaků.

Příklady:

 • =OCT2HEX(77) rovná se 3F
 • =OCT2HEX(77;4) rovná se 003F

Zpět na seznam konstrukčních funkcí

Ke stažení zdarma

Soubor Ukázky použití funkcí inženýrských soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma (pro Excel 2007, 2010).

Informace o komplexních číslech

Komplexní čísla mají velký význam (kromě matematiky) ve fyzice, elektrotechnice, mechanice, optice, atd.

Podrobněji informace o komplexních číslech je v článku Jak na komplexní čísla.

Závěrem

Využívate konstrukční (inženýrské) funkce?

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:57

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |