Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Nový videokurz na Seduo: Excel pro začátečníky

     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » ms-excel-funkce-financni

Finanční funkce - MS Excel - přehled


O peníze jde až v první řadě. Optimalizujte Vaše spláty, tak že jsou výhodné pro, ne pro Vaší banku.

Seznam finančních funkcí

Před použitím funkcí finančních doporučuji se seznámit s principem těchto funkcí v excelu (například v mém článku: finanční funkce v Excelu - teorie) - časová hodnota peněz.

MS Excel - finanční funkce

Seznam finančních funkcí v MS Excelu - včetně anglických názvu (v závorce) - nejpoužívanější funkce jsou doplněny o popis a praktické příklady:

 • ACCRINT (ACCRINT) - Úroky z cenných papírů - placeno v pravidelných termínech
 • ACCRINTM (ACCRINTM) -
 • AMORDEGRC (AMORDEGRC) - Lineární amortizace ze jedno účetní období
 • AMORLINC (AMORLINC) - Zúročená lineární amortizace aktiva za každé účetní období
 • BUDHODNOTA (FV) - Vrátí budoucí hodnotu investice viz popis dále
 • COUPDAYBS (COUPDAYBS) - Dny od začátku kupónové periody k vypořádání cenného papíru
 • COUPDAYS (COUPDAYS) - Počet dní v období placení kupónů
 • COUPDAYSNC (COUPDAYSNC) - Počet dní od data vypořádání cenného papíru do následujícího
 • COUPNCD (COUPNCD) - Číslo, které označuje další výplatní termín kupónu
 • COUPNUM (COUPNUM)
 • COUPPCD (COUPPCD)
 • CUMIPMT (CUMIPMT) - Kumulovaný úrok z půjčky vyplacený za určité období
 • CUMPRINC (CUMPRINC) - Kumulativní jistinu půjčky splacenou za určité období
 • ČISTÁ.SOUČHODNOTA (NPV) Vrátí čistou současnou hodnotu investice
 • DISC (DISC)
 • DOLLARDE (DOLLARDE)
 • DOLLARFR (DOLLARFR)
 • DURATION (DURATION)
 • EFFECT (EFFECT) - Efektivní roční úrokovou sazbu
 • FVSCHEDULE (FVSCHEDULE) - Budoucí hodnota počáteční jistiny
 • INTRATE (INTRATE) - Úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru
 • ISPMT (ISPMT) - Vypočte výši úroku z investice
 • MDURATION (MDURATION) - Modifikovaný vážený průměr cenného papíru
 • MÍRA.VÝNOSNOSTI (IRR) Vrátí vnitřní výnosové procento
 • MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI (MDURATION) Vrátí vnitřní sazbu výnosu
 • NOMINAL (NOMINAL) Vrátí nominální roční úrokovou sazbu
 • ODDFPRICE (ODDFPRICE)
 • ODDFYIELD (ODDFYIELD)
 • ODDLPRICE (ODDLPRICE)
 • ODDLYIELD (ODDLYIELD)
 • ODPIS.LIN (SLN) Vrátí přímé odpisy
 • ODPIS.NELIN (SYD)
 • ODPIS.ZA.INT (VDB)
 • ODPIS.ZRYCH (DB) Vrátí odpis aktiva za určité období
 • ODPIS.ZRYCH2 (DDB) Vrátí odpis aktiva za určité období
 • PLATBA (PMT) Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity
 • PLATBA.ÚROK (IPMT) Vrátí výšku úroku investice za dané období
 • PLATBA.ZÁKLAD (PPMT) Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období
 • POČET.OBDOBÍ (NPER) Vrátí počet období pro investici
 • PRICE (PRICE) - Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč
 • PRICEDISC (PRICEDISC) - Cena diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč
 • PRICEMAT (PRICEMAT) - Částka získana při splatnosti investovaného cenného papíru
 • RECEIVED (RECEIVED) - Částka získana při splatnosti investovaného cenného papíru
 • SOUČHODNOTA (PV) Vrátí současnou hodnotu investice
 • TBILLEQ (TBILLEQ) - Výnos směnky státní pokladny k obligaci
 • TBILLPRICE (TBILLPRICE) - Cena směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč
 • TBILLYIELD (TBILLYIELD) - Výnos směnky státní pokladny
 • ÚROKOVÁ.MÍRA (RATE) Vrátí úrokovou sazbu za období viz popis dále
 • XIRR (XIRR) - Vnitřní výnosové % pro neperiodické peněžní toky
 • XNPV (XNPV) - Čistá současná hodnota neperiodických peněžních toků
 • YIELD (YIELD) - Výnos cenného papíru, úrok placen v pravidelných intervalech
 • YIELDDISC (YIELDDISC) - Roční úrok u diskontního cenného papíru
 • YIELDMAT (YIELDMAT) - Roční výnos cenného papíru

ACCRINT

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

Syntaxe:

ACCRINT(emise;první_úrok;vypořádání;úrok;nom_hodnota;počet_plateb;základna)

Popis argumentů:

 • emise -
 • první_úrok -
 • vypořádání -
 • úrok -
 • nom_hodnota -
 • počet_plateb -
 • základna -

Příklady:

 • =ACCRINT(A1;A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Zpět na seznam finančních funkcí

BUDHODNOTA (FV)

Vrátí příští hodnotu investice na základě periodických konstantních splátek a úrokové míry.

Syntaxe:

BUDHODNOTA(sazba;období;splátka [;souč_hod] [;typ])

Popis argumentů:

 • Sazba - konstantní úroková míra za období.
 • Období - celkový počet období pro splácení
 • Splátka - konstantní splátka za každé období
 • Souč_hod - Nepovinný argument - jakou hodnotu má právě série příštích splátek. (neni-li uvedeno bere se 0)
 • Typ - Nepovinný argument - Je-li typ vynechán je = 0. Určuje provádění splátek (0 = Na konci období, 1 = Na počátku období)

Poznámky:

Pozor na časovou hodnotu. Pokud provádíte měsíční splátky půjčky na dobu pěti let při ročním úroku 10 procent, bude sazba 10%/12 a období 5*12. Pokud u stejné půjčky splácíte jednou ročně, bude sazba 10% a období 5.

Vydávané peníze se vyjadřují zápornými čísly (úložka). Obdržené peníze, jako například se vyjadřují kladnými čísly.

Příklady:

Uložíme 10.000 Kč na účet s úrokovou mírou 6% pa. Úrok se připisuje každý měsíc (tj. měsíční úroková míra 6%/12 = 0,5%). Budeme ukládat 1000 Kč na počátku každého měsíce, a to po dobu příštích dvou let. Kolik peněz bude na účtě na konci tohoto období? Mohu si za to pořídit nové auto?

 • =BUDHODNOTA(0,5%; 24; -1000; -10000; 1) rovná se 36.830,71 Kč

Na konci měsíce po dobu jednoho roku budete ukládat na spořící účet 1000 Kč. Úroková sazba je 2,5% pa. Poznámka: Ve výpočtu není zahrnuto zdanění.

 • =BUDHODNOTA(2,5%/12; 12; -1000;) se rovná 12.138,48 Kč

Zpět na seznam finančních funkcí

CUMIPMT (CUMIPMT)

Vrátí kumulovaný úrok z půjčky vyplacený za určité období.

Syntaxe CZ:

CUMIPMT(úrok;období;půjčka;začátek;konec;typ)

Syntaxe EN:

CUMIPMT(úrok,období,půjčka,začátek,konec,typ)

Popis argumentů:

 • Úrok - je úroková míra
 • Období - je celkový počet platebních období
 • Půjčka - je současná hodnota
 • Začátek - je počáteční období ve výpočtu. Platební období jsou číslována od 1
 • Konec - je poslední období ve výpočtu
 • Typ - je typ časování splátek:
  • 0 (nula) - Na konci období
  • 1 Na začátku období

Poznámky:

 • Souvisí s funkcemi CUMPRINC, PLATBA

Příklady:

9% Roční úroková sazba
30 Doba půjčky v letech
125 000 Současná hodnota
 • =CUMIPMT($B$4/12;$B$5*12;$B$6;1;1;0)

Ukázka

MS Excel - finanční funkce - CUMIPMT

CUMPRINC, CUMIPMT, PLATBA - závislosti

MS Excel - finanční funkce - CUMIPMT porovnaní

Zpět na seznam finančních funkcí

CUMPRINC (CUMPRINC)

Vrátí kumulativní jistinu půjčky splacenou za určité období.

Syntaxe CZ:

CUMPRINC(úrok;období;půjčka;začátek;konec;typ)

Syntaxe EN:

CUMPRINC(úrok,období,půjčka,začátek,konec,typ)

Popis argumentů:

 • Úrok - je úroková míra
 • Období - je celkový počet platebních období
 • Půjčka - je současná hodnota
 • Začátek - je počáteční období ve výpočtu. Platební období jsou číslována od 1
 • Konec - je poslední období ve výpočtu
 • Typ - je typ časování splátek:
  • 0 (nula) - Na konci období
  • 1 Na začátku období

Poznámky:

 • Souvisí s funkcemi CUMIPMT, PLATBA

Příklady:

9% Roční úroková sazba
30 Doba půjčky v letech
125 000 Současná hodnota
 • =CUMPRINC($B$4/12;$B$5*12;$B$6;1;1;0)

Ukázka

MS Excel - finanční funkce - CUMPRINC

CUMPRINC, CUMIPMT, PLATBA - závislosti

MS Excel - finanční funkce - CUMPRINC porovnání

Zpět na seznam finančních funkcí

ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Vypočítává čistou současnou hodnotu investice na základě diskontní sazby, hodnot budoucích plateb a příjmů.

Syntaxe

ČISTÁ.SOUČHODNOTA(sazba;hodnota1;hodnota2; ...)

Popis argumentů:

 • Sazba - diskontní sazba vztažená k úročenému období
 • Hodnota1, hodnota2,... hodnota29 - představující peněžní toky. Plateby (záporné hodnoty), příjmy (kladné hodnoty)

Poznámky

 • U funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA zadávat proto platby a příjmy ve správném pořadí.
 • Argumenty obsahující chybové hodnoty nebo texty, které nelze převést na číslo, jsou ignorovány.
 • Lze použít odkaz na oblast buněk A1:A10 (viz příklad)

Příklady

Investujete 100 000 Kč a roční příjmy ve třech následujících letech jsou 33 000 Kč, 44 000 Kč a 55 000 Kč. Roční diskontní sazba je 10%. V tomto příkladu jsou náklady ve výši 100 000 Kč jednou z hodnot, protože platba proběhne na konci 1. období. Potom čistá současná hodnota investice je:

=ČISTÁ.SOUČHODNOTA(10%; -100000; 33000; 44000; 55000) rovná se 6 987,23 Kč

Zpět na seznam finančních funkcí

EFFECT (EFFECT)

Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu z hodnot roční úrokové sazby a počtu úročených období za rok.

Syntaxe CZ:

EFFECT(úrok;období)

Syntaxe EN:

EFFECT(úrok,období)

Popis argumentů:

 • Úrok - je roční úroková sazba
 • Období - je počet úročených období za rok

Poznámky:

 • Argument období je zkrácen na celé číslo.
 • Chyba #HODNOTA! pokud některý z argumentů není číslo
 • Opačná funkce NOMINAL

Příklady:

=EFFECT($C$5;B6)

Ukázka

MS Excel - finanční funkce - ISPMT

Zpět na seznam finančních funkcí

FVSCHEDULE (FVSCHEDULE)

Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série složených úrokových sazeb. Funkce FVSCHEDULE se používá k výpočtu budoucí hodnoty počáteční jistiny s proměnnou nebo nastavitelnou sazbou.

Syntaxe CZ:

FVSCHEDULE(hodnota;sazby)

Syntaxe EN:

FVSCHEDULE(hodnota,sazby)

Popis argumentů:

 • Hodnota - je současná hodnota
 • Sazby - je série složených úrokových sazeb

Příklady:

 • =FVSCHEDULE(C5;C6:C8) - pokud se počítá z tabulky
 • =FVSCHEDULE(10000;{0,02;0,03;0,04}) - pokud se úroky zadávají jako matice. Nutno zadat procenta jako desetiná čísla.
 • =FVSCHEDULE(10000;{2%;3%;4%}) - Výpočet nefunguje! Funkce nevezme číslo s % (procentem).

Funkci jde vypočíst i ručně pomocí matematických operací:

 • =C5*(1+C6)*(1+C7)*(1+C8) - náhrada funkce FVSCHEDULE matematickými operacemi

Ukázka

MS Excel - finanční funkce - FVSCHEDULE

Zpět na seznam finančních funkcí

ISPMT (ISPMT)

Tato funkce vypočte výši úroku z investice, zaplacený během určitého období.

Syntaxe CZ:

ISPMT(sazba;za;pper;souč)

Syntaxe EN:

ISPMT(sazba,za,pper,souč)

Popis argumentů:

 • Sazba - je úroková sazba investice
 • Za - je období, pro které chcete zjistit výši úroku. Musí být v rozsahu 1 až hodnota pper (podle popisu v Microsoft nápovědě). Podle mého názoru musí být 0 až pper).
 • Pper - je celkový počet platebních období pro investici
 • Souč - je současná hodnota investice. U půjček tato hodnota představuje vypůjčenou částku

Poznámky:

 • Funkce neexistuje v Google tabulkách.
 • Zajišťuje tak kompatibilitu s aplikací Lotus 1-2-3.
 • Při zadávání úroku a období je nutné používat stejné jednotky (roční období, roční úrok)
 • U plateb, které vydáváte, (například spoření) argumenty jako záporná čísla, u příjmových plateb (například výplata dividendy) je argument kladné číslo
 • Období, by mělo podle mého názoru začínat o 0 (nuly) a ne jak říká nápověda Microsoft. Při Jednom období a celkových období také = 1, by výsledek byl rovno nula (což je nesmysl, pokud je vyplněn úrok a sazba).

Příklady:

 • =ISPMT(C6;C7;C9;C10)
 • =ISPMT(10%;0;2;200000)
 • =ISPMT(10%;1;1;200000) - pro jedno období a jednu výplatu vychází 0. Dle mého úsudky by mělo být =ISPMT(10%;1;1;200000) a výsledek 20.000 Kč (tj. matematicky =200000 * 0,1)

Ukázka

MS Excel - finanční funkce - ISPMT

Zpět na seznam finančních funkcí

MÍRA.VÝNOSNOSTI

Vrátí míru výnosnosti pro sérii peněžních toků představovaných číselnými hodnotami. Tyto peněžní toky si nemusí být rovny jako v případě anuity. K peněžním tokům však musí docházet v pravidelných intervalech, například jednou za měsíc nebo za rok. Míra výnosnosti je úroková míra investice zahrnující výdaje (záporné hodnoty) a příjmy (kladné hodnoty), které jsou rozloženy v pravidelných intervalech.

Zpět na seznam finančních funkcí

MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI

Vrátí modifikovanou vnitřní míru výnosnosti pro sérii pravidelných peněžních toků, uvažuje náklady na investici a úrok získaný z reinvestování hotovosti.

Zpět na seznam finančních funkcí

NOMINAL (NOMINAL)

Vrátí nominální roční úrokovou sazbu na základě dané efektivní úrokové sazby a počtu úročených období za rok.

Syntaxe CZ:

NOMINAL(úrok;období)

Syntaxe EN:

NOMINAL(úrok,období)

Popis argumentů:

 • Úrok - je efektivní úroková sazba
 • Období - je počet úročených období za rok

Poznámky:

 • Argument období je zkrácen na celé číslo.
 • Chyba #HODNOTA! pokud některý z argumentů není číslo
 • Opačná funkce EFFECT

Příklady:

 • =NOMINAL(C5;B5)

Ukázka

MS Excel - finanční funkce - ISPMT

Zpět na seznam finančních funkcí

ODPIS.LIN

Vrátí lineární odpisy aktiva pro jednoduché období.

Syntaxe

ODPIS.LIN(náklady;zůstatek;životnost)

Popis argumentů:

 • Náklady - pořizovací cena aktiva
 • Zůstatek - zůstatková cena na konci doby odepisování
 • Životnost - počet let, ve kterých se aktivum odepisuje

Příklady

Koupen automobil za 90 000 Kč, který má životnost 5 let a zůstatková cena je 500 Kč. Povolená odpisovaná částka pro každý rok je:

=ODPIS.LIN(90000; 500; 5) rovná se 17 900 Kč

Zpět na seznam finančních funkcí

ODPIS.NELIN

Vrátí degresivní odpisy aktiva pro určené období.

Zpět na seznam finančních funkcí

Syntaxe

ODPIS.NELIN(náklady;zůstatek;životnost;za)

Popis argumentů:

 • Náklady - pořizovací cena aktiva
 • Zůstatek - zůstatková cena na konci doby odepisování
 • Životnost - počet let, ve kterých se aktivum odepisuje
 • Za - období, pro které se počítá výše odpisů (ve stejných jednotkách jako životnost)

Zpět na seznam finančních funkcí

ODPIS.ZRYCH

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.

Syntaxe

ODPIS.ZRYCH(náklady;zůstatek;životnost;období;měsíc)

Popis argumentů:

 • Náklady - pořizovací cena aktiva
 • Zůstatek - zůstatková cena na konci období odpisu (někdy se nazývá zůstatková hodnota aktiva)
 • Životnost - počet období, po které je aktivum odepisováno (někdy se nazývá životnost aktiva)
 • Období - období, za které chcete vypočítat odpis. Argument Období musí být ve stejných jednotkách jako argument Životnost
 • Měsíc - počet měsíců v prvním roce odepisování. Jeli vynechán, bude jeho hodnota 12

Zpět na seznam finančních funkcí

PLATBA

Vypočítá platbu půjčky na základě konstantních plateb a konstantní úrokové sazby.

Syntaxe

PLATBA(sazba;pper;souč_hod;bud_hod;typ)

Popis argumentů:

 • Sazba - úroková sazba dané půjčky
 • Pper - počet plateb půčky
 • Souč_hod - aktuální hodnota nebo celková hodnota budoucích plateb
 • Bud_hod - předpokládaná budoucí hodnota. Pokud není argument bud_hod uveden, je mu přiřazena hodnota 0 (nula)
 • Typ - Je-li typ vynechán je = 0. Určuje provádění splátek (0 = Na konci období, 1 = Na počátku období)

Poznámky

Funkce PLATBA v sobě zahrnuje jistinu a úroky, ale již další poplatky či daně (například z úroku u spřicího účtu)

Přesvědčte se, že používáte správné nástroje pro specifikaci parametrů odhad a pper. Jestliže provádíte měsíční splátky na pětiletou půjčku s 24% roční úrokovou sazbou, použijte 24%/12 pro specifikaci sazby a 5*12 pro pper. Jestliže provádíte pouze jednoroční splátky na stejnou půjčku, použijte 24% pro sazbu a 5 pro pper.

Příklady

Velikost měsíční platby při půjčce 10 000 Kč s ročním úrokem 8 procent, kterou musíte zaplatit během 10 měsíců:

PLATBA(8%/12; 10; 10000) rovná se -1037,03 Kč

Zpět na seznam finančních funkcí

PLATBA.ZÁKLAD

Vrátí hodnotu základní jistiny v anuitní splátce investice za dané období, vypočtenou na základě pravidelných konstantních splátek a konstantní úrokové sazby.

Syntaxe

PLATBA.ZÁKLAD(sazba;za;pper;souč_hod;bud_hod;typ)

Popis argumentů:

 • Sazba - roční úroková sazba vztažená k úročené periodě
 • Za - určuje periodu a musí být z intervalu od 1 do pper
 • Pper - počet period
 • Souč_hod - aktuální hodnota - celková aktuální hodnota budoucích plateb
 • Bud_hod - předpokládaná budoucí hodnota. Pokud bud_hod není uvedena, je jí přiřazena 0 (budoucí hodnota půjčky, například 0)
 • Typ - Je-li typ vynechán je = 0. Určuje provádění splátek (0 = Na konci období, 1 = Na počátku období)

Poznámky

Přesvědčte se, že používáte správné nástroje pro specifikaci parametrů odhad a pper. Jestliže provádíte měsíční splátky na pětiletou půjčku s 24% roční úrokovou sazbou, použijte 24%/12 pro specifikaci sazby a 5*12 pro pper. Jestliže provádíte pouze jednoroční splátky na stejnou půjčku, použijte 24% pro sazbu a 5 pro pper.

Příklady

Vzorec vrátí hodnotu splátky základní jistiny pro první měsíc z dvouleté půjčky 2000 Kč při roční úrokové sazbě 10 procent:

PLATBA.ZÁKLAD(10%/12; 1; 24; 2000) rovná se -75,62 Kč

Zpět na seznam finančních funkcí

POČET.OBDOBÍ

Vrátí počet období pro investici založenou na pravidelných konstantních platbách a konstantní úrokové sazbě.

Syntaxe

POČET.OBDOBÍ(sazba;splátka;souč_hod;bud_hod;typ)

Popis argumentů:

 • Sazba - úroková míra pro úročené období
 • Splátka - platba prováděná v každém období.
 • Souč_hod - je současná hodnota v budoucnu získaných plateb
 • Bud_hod - je budoucí hodnota, kterou chcete získat po poslední platbě. Není-li tento argument uveden, předpokládá se 0 (například budoucí hodnota půjčky je 0)
 • Typ -Je-li typ vynechán je = 0. Určuje provádění splátek (0 = Na konci období, 1 = Na počátku období)

Příklady

POČET.OBDOBÍ(12%/12; -100; -1000; 10000; 1) rovná se 60 POČET.OBDOBÍ(1%; -100; -1000; 10000) rovná se 60

Za kolik měsícu splatím půjčku 1000 Kč, při úrokové sazbě 1%/měsíc (12% pa.) a splátce 100 Kč měsíčně. Splácet se bude na konci období

POČET.OBDOBÍ(1%; -100; 1000) rovná se 11

Zpět na seznam finančních funkcí

SOUČHODNOTA

Vrátí aktuální hodnotu investice. Aktuální hodnota je celkové hodnota všech budoucích plateb, placených z nynější půjčky.

Syntaxe

SOUČHODNOTA(sazba;pper;splátka;bud_hod;typ)

Popis argumentů:

 • Sazba - úroková sazba vztažená k úročené periodě (viz poznámku a příklad)
 • Pper - celkový počet úročených období anuity (viz poznámku a příklad)
 • Splátka - splátka v každém období. v průběhu úročených období ji nelze měnit.Splátka se znaménkem mínus)
 • Bud_hod - budoucí hodnota, které chcete dosáhnout poté, co byla splacena poslední splátka
 • Typ - Je-li typ vynechán je = 0. Určuje provádění splátek (0 = Na konci období, 1 = Na počátku období)

Poznámky

Přesvědčte se, že používáte správné nástroje pro specifikaci parametrů odhad a pper. Jestliže provádíte měsíční splátky na pětiletou půjčku s 24% roční úrokovou sazbou, použijte 24%/12 pro specifikaci sazby a 5*12 pro pper. Jestliže provádíte pouze jednoroční splátky na stejnou půjčku, použijte 24% pro sazbu a 5 pro pper.

Příklady

SOUČHODNOTA(0,08/12; 12*20; 500; ; 0) rovná se -59 777,15 Kč

Zpět na seznam finančních funkcí

ÚROKOVÁ.MÍRA (RATE)

Vrátí úrokovou sazbu vztaženou k úročenému období anuity.

Syntaxe

ÚROKOVÁ.MÍRA(pper;splátka;souč_hod;bud_hod;typ;odhad)

Popis argumentů:

 • Pper - celkový počet úročených období anuity.
 • Splátka - splátka (jistina + úroky) v každém období, kterou nelze měnit v průběhu úročených období.
 • Souč_hod - současná hodnota - celková hodnota série budoucích plateb.
 • Bud_hod - budoucí hodnota nebo hotovostní zůstatek, který chcete dosáhnout po poslední splátce. Jestliže bud_hod není uvedena, je jí přiřazena 0 (budoucí hodnota půjčky, například 0)
 • Typ - Je-li typ vynechán je = 0. Určuje provádění splátek (0 = Na konci období, 1 = Na počátku období)
 • Odhad - předpokládaný odhad výsledku. Jestliže vynecháte odhad, je mu přiřazeno 10%.

Poznámky

Funkce ÚROKOVÁ.MÍRA je počítána pomocí iterací a může mít žádné nebo několik řešení. Jestliže úspěšné výsledky funkce ÚROKOVÁ.MÍRA nekonvergují do meze 0,0000001 po 20 iteracích, vrátí funkce ÚROKOVÁ.MÍRA chybovou hodnotu #NUM!.

Přesvědčte se, že používáte správné nástroje pro specifikaci parametrů odhad a pper. Jestliže provádíte měsíční splátky na pětiletou půjčku s 24% roční úrokovou sazbou, použijte 24%/12 pro specifikaci sazby a 5*12 pro pper. Jestliže provádíte pouze jednoroční splátky na stejnou půjčku, použijte 24% pro sazbu a 5 pro pper.

Příklady

Pro výpočet úrokové sazby čtyřleté půjčky na 8000 Kč s měsíčními splátkami po 200 Kč

ÚROKOVÁ.MÍRA(48; -200; 8000)

rovná se 0,77 procent měsíčně (tj. ročně 0,77%*12,= 9,24)

Zpět na seznam finančních funkcí

XIRR (XIRR)

Vrátí vnitřní výnosové procento pro neperiodické peněžní toky.

Syntaxe CZ:

XIRR(hodnoty;data;odhad)

Syntaxe EN:

XIRR(hodnoty,data,odhad)

Popis argumentů:

 • Hodnota - je posloupnost peněžních toků odpovídajících datům plateb
 • Sazby - je posloupnost dat plateb. První platba určuje počátek splácení.
 • Sazby - - nepovinné - je odhad čísla, které by se mohlo podobat výsledku funkce XIRR

Příklady:

 • =XIRR(C6:C7;B6:B7;0)
 • =XIRR(C6:C7;B6:B7)

Ukázka

MS Excel - finanční funkce - XIRR

Zpět na seznam finančních funkcí

XNPV (XNPV)

Vrátí čistou současnou hodnotu neperiodických peněžních toků.

Syntaxe CZ:

XNPV(sazba;hodnoty;data)

Syntaxe EN:

XNPV(sazba,hodnoty,data)

Popis argumentů:

 • Hodnota - je současná hodnota
 • Sazby - je série složených úrokových sazeb
Sazba je uroková zazba sazba pro dané období Hodnoty je posloupnost peněžních toků (lze i matice) Data je posloupnost o datech plateb.

Poznámky

 • Funkce pracuje s kalendářními daty jako pořadovými čísly
 • Výpočet dle ACT/365
 • Čistá současná hodnota periodických peněžních toků - funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA
 • Podobná funkce XIRR

Chyby ve funkci

 • Špatně zadané datum (nutno zadávat jako pořadové číslo)
 • Datumy se předchází
 • Odlišný počet hodnot a dat

Příklad:

 • =XNPV(C8;(C6:C7);(B6:B7)) - 100.000 Kč

Ukázka

MS Excel - finanční funkce - XNPV

Ukázky pro více nepravidelných plateb

V přípravě.

Zpět na seznam finančních funkcí

Závěrem

Přehled základních finančních funkcí. Tento článek je postupně aktualizován a doplňován. K sepsání jsem využil vlastní zkušeností a také nápovědu MS Excel.

Článek byl aktualizován: 04.02.2016 10:44

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák

Pavel Lasák - autor webu

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) se věnuji od roku 2006. Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici na různých školeních a konzultacích, ale také na tomto webu. K dispozici na tomto webu je mnoho návodu, tipů a triků včetně desítek různých šablon.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

Doporučte tento článek přátelům

Pokud vám článek pomohl, případně si myslíte, že může pomoci i někomu dalšímu, budu rád když jej sdílením doporučíte přátelům - děkuji:Komentáře


Laduše

Přidáno: 15.02.13 11:17

Dobrý den, nevíte, prosím, jaký vzorec se použije pro výpočet diskontovaného cash flow? Je zadáno CF v jednotlivých letech a diskont a má se vypočítat diskontované CF a následně postupně kumulované? Moc by mi to pomohlo, všechno zadávám ručně a neumím využít vzorec...


Přidání nového komentáře

Poznámka: Z časových důvodu není v mých sílách zodpovědět všechny dotazy. Děkuji za pochopení.
(vlož číslo padesátpět)

Z bezpečnostních důvodu dočasně nemůžete použít HTML značky, kromě <code> a </code> (pro vkládání VBA kódu). Děkuji za pochopení.
Děkuji, za Vaše komentáře.

Za obsah komentářů neodpovídám, jelikož jsou komentáře publikovány ihned po jejich napsání čtenářem. Toto nemohu nijak ovlivnit. Přesto si vyhrazuji možnost jakýkoli neslušný komentář smazat bez udání důvodu. V komentářích si tykáme. ;-)

Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Newsletter

Přihlaste se odběru novinek a získejte:
Ebook zdarma -
10 kroků ke zvládnutí (Word, Excel, PowerPoint)
Šipka Kniha 3D Více o ebooku ...

TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2016 | 38987

Tento web zatím neprošel jazykovou korekturou. Beta verze redakčního systému.