Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Nový videokurz na Seduo: Excel pro začátečníky

     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce » informace-informacni-funkce-excel

Informace funkce - Excel


Přehled informačních funkcí včetně příkladů a ukazkouvého sešitu zdarma ke stažení.

1.2.2016 doplněno o funkci ISFORMULA z Excel 2013.

Informace (informační) funkce - MS Excel

Informace seznam funkcí

V tomto článku se zminím o těchto funkcích:

 • COUNTBLANK - COUNTBLANK - přesunuto do statistických
 • CHYBA.TYP - ERROR.TYPE - Číslo odpovídající chybě.
 • ISEVEN - ISEVEN - PRAVDA pro sudé číslo.
 • ISFORMULA - ISFORMULA - PRAVDA obsahuje vzorec - Excel 2013
 • ISODD - ISODD - PRAVDA pro liché číslo
 • JE.ČÍSLO - ISNUMBER - Jde o číslo?
 • JE.CHYBA - ISERR - Jde o chybu?
 • JE.CHYBHODN - ISERROR - Jde o chybovou hodnotu?
 • JE.LOGHODN - ISLOGICAL - Jde o logickou hodnotu?
 • JE.NEDEF - ISNA -
 • JE.NETEXT - ISNONTEXT - Jde o netext?
 • JE.ODKAZ - ISREF - Jde o odkaz?
 • JE.PRÁZDNÉ - ISBLANK - Jde o prázdnou?
 • JE.TEXT - ISTEXT - Jde o text?
 • N - N - Hodnotu převede na číslo.
 • NEDEF - NA - Vrátí chybovou hodnotu #N/A.
 • O.PROSTŘEDÍ - INFO - Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.
 • POLÍČKO - CELL - Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.
 • SHEET - SHEET - Číslo odkazovaného listu. - Excel 2013
 • SHEETS - SHEETS - Počet listů v odkazu. - Excel 2013
 • TYP - TYPE - Číslo označující datový typ hodnoty.

Ke stažení: v přípravě.


CHYBA.TYP (ERROR.TYPE)

Vrátí číslo odpovídající jedné z chybových hodnot aplikace Microsoft Excel

Syntaxe:

CHYBA.TYP(chyba)

Popis argumentů:

 • chyba - je typ chyby, jejíž číslo chcete zjistit tj:
  • #NULL! 1
  • #DIV/0! 2
  • #HODNOTA! 3
  • #REF! 4
  • #NÁZEV? 5
  • #NUM! 6
  • #N/A 7
  • #NAČÍTÁNÍ_DAT 8

Poznámky:

Pokud nejde o chybu (například v buňce je číslo) funkce ohlásí chybu #N/A.

Příklady:

 • =CHYBA.TYP(A1) - rovná se 1 pokud je v buňce A1 chyba #NULL!

Ukázka:

CHYBA.TYP funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

ISEVEN (ISEVEN)

PRAVDA pro sudé číslo.

Syntaxe:

ISEVEN(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - číslo u kterého chcete zjistit zda je sudé.

Poznámky:

Podobná funkce ISODD (pro liché).

Pro nečíslo vrátí funkce chybu #HODNOTA!.

Příklady:

 • =ISEVEN(-3) - NEPRAVDA
 • =ISEVEN(2) - PRAVDA

Ukázka:

ISEVEN funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

ISFORMULA (ISFORMULA)

PRAVDA pokud je v buňce vzorec (od Excel 2013).

Syntaxe:

ISFORMULA(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - hodnota u který chcete zjistit zda obsahuje vzorce.

Příklady:

 • =ISFORMULA(A1) - PRAVDA
 • =ISFORMULA(A2) - NEPRAVDA

Ukázka:

ISFORMULA funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

ISODD (ISODD)

PRAVDA pro liché číslo.

Syntaxe:

ISODD(číslo)

Popis argumentů:

 • číslo - číslo u kterého chcete zjistit zda je liché.

Poznámky:

Podobná funkce ISEVEN.

Pro nečíslo vrátí funkce chybu #HODNOTA!.

Příklady:

 • =ISODD(-3) - PRAVDA
 • =ISODD(2) - NEPRAVDA

Ukázka:

ISODD funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.ČÍSLO (ISNUMBER)

Funkce zjisti, zda hodnota v buňce je číslo.

Syntaxe:

JE.ČISLO(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit, zda jde o číslo.

Příklady:

 • =JE.ČÍSLO(4) - rovná se PRAVDA
 • =JE.ČÍSLO("NEPRAVDA") - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

JE.ČÍSLO funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.CHYBA (ISERR)

Funkce zjisti, zda hodnota v buňce je libovolná chybová hodnota kromě #N/A.

Syntaxe:

JE.CHYBA(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit zda je chybová hodnota kromě #N/A.

Příklady:

 • =JE.CHYBA(A1) - PRAVDA

Ukázka:

JE.CHYBA funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.CHYBHODN (ISERROR)

Funkce zjisti, zda buňka obsahuje libovolnou chybovou hodnotu (#N/A, #HODNOTA!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NÁZEV? nebo #NULL!).

Syntaxe:

JE.CHYBHODN(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit zda je chybová hodnota (#N/A, #HODNOTA!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NÁZEV? nebo #NULL!).

Příklady:

 • =JE.CHYBHODN(A1) - rovná se PRAVDA

Ukázka:

JE.CHYBHODN funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.LOGHODN (ISLOGICAL)

Funkce zjistí zda buňka obsahuje logockou hodnotu.

Syntaxe:

JE.LOGHODN(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit zda jde o logickou hodnotu

Příklady:

 • =JE.LOGHODN(PRAVDA) - rovná se PRAVDA
 • =JE.LOGHODN(2) - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

JE.LOGHODN funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.NEDEF (ISNA)

Zjistí, zda buňka odkazuje na chybovou hodnotu (#N/A)

Syntaxe:

JE.NEDEF(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - hodnota u které chcete zjistit zda obsahuje #N/A

Příklady:

 • =JE.NEDEF(PRAVDA) - rovná se NEPRAVDA
 • =JE.NEDEF(B2) - rovná se PRAVDA

Ukázka:

JE.NEDEF funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.NETEXT (ISNONTEXT)

Odkazuje buŇka libovolnou hodnotu kromě textu (tj. i prazdnou buňku).

Syntaxe:

JE.NETEXT(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - hodnota u které chcete zjistit zda se jedná o "netext".

Příklady:

 • =JE.NETEXT(2) - PRAVDA
 • =JE.NETEXT("Ahoj") - NEPRAVDA

Ukázka:

JE.NETEXT funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.ODKAZ (ISREF)

Zjistí zda buňka obsahuje odkaz.

Syntaxe:

JE.ODKAZ(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u která chcete zjistit zda je odkazem.

Příklady:

 • =JE.ODKAZ(2) - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

JE.ODKAZ funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.PRÁZDNÉ (ISBLANK)

Obsahuje buňka práznou hodnotu.

Syntaxe:

JE.PRÁZDNÉ(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit, zda jde o prazdnou buňku.

Příklady:

 • =JE.PRÁZDNÉ(2) - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

JE.PRÁZDNÉ funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

JE.TEXT (ISTEXT)

Funkce zjišťuje, zda buňka obsahuje text.

Syntaxe:

JE.TEXT(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - u které chcete zjistit, zda obsahuje text.

Příklady:

 • =JE.TEXT("pokus") - rovná se PRAVDA
 • =JE.TEXT(2) - rovná se NEPRAVDA

Ukázka:

JE.TEXT funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

N (N)

Vrátí hodnotu převedenou na číslo.

Syntaxe:

N(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - je převáděná hodnota. Viz následující tabulka:
Hodnota Výsledek
Číslo Stejné číslo
Datum Pořadové číslo tohoto data
PRAVDA 1
NEPRAVDA 0
Chybová hodnota Chybová hodnota
Cokoli jiného 0

Poznámky:

Tuto funkci v Excelu jsem zatím nikdy nepoužil.

Příklady:

 • =N(PRAVDA) - 1
 • =N("T") - 0

Ukázka:

N funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

NEDEF (NA)

Vrátí chybovou hodnotu #N/A

Syntaxe:

NEDEF()

Popis argumentů:

 • Funkce je bez argumentu

Poznámky:

#N/A je chybová hodnota, která znamená „žádná hodnota není dostupná“.

Funkce NEDEF je v Microsoft Excelu obsažena kvůli zachování kompatibility s jinými tabulkovými procesory.

Příklady:

 • NEDEF() - #N/A

Ukázka:

N funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

O.PROSTŘEDÍ (INFO)

Vrátí informaci o aktuálním pracovním prostředí.

Syntaxe:

O.PROSTŘEDÍ(typ)

Popis argumentů:

 • typ - je text, který určuje typ požadované informace
  • "directory" - Cesta umístění aktuálního souboru
  • "numfile" - Počet aktivních listů v otevřených sešitech
  • "origin"
  • "osversion" - verze operačního systému
  • "recalc" - režim přepočítávíní
  • "release" - verze Microsoft Excel
  • "system" - typ prostředí

Poznámky:

Pozor až díky použití této funkce neprozdaríte více než musíte neznalým osobám. Znalé si odemnkou a zobrazí cokoli.

Příklady:

 • =O.PROSTŘEDÍ("directory") - aktuální umístění souboru
 • =O.PROSTŘEDÍ("release") - 12.0 pro Excel 2007

Ukázka:

O.PROSTŘEDÍ funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

POLÍČKO (CELL)

Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.

Syntaxe:

POLÍČKO(informace;[odkaz])

Popis argumentů:

 • informace - Textová hodnota, která určuje typ informací o buňce, které mají být vráceny:
  • "adresa" - "address" - Odkaz na první buňku oblasti
  • "sloupec" - "col" - Číslo sloupce
  • "barva" - "color" - 1 pokud má buňka nastavenou barvu pro záporné hodnoty, jinak 0
  • "obsah" - "contents" -
  • "názevsouboru" - "filename" - Název souboru (včetně celé cesty) - ("") pokud nebyl sešit uložen
  • "formát" - "format" - Identifikátor číselného formátu buňky
  • "závorky" - "parentheses" - 1 buňka má nastaveno závorkování kladných nebo všech hodnot; jinak 0
  • "prefix" - "prefix" -
  • "zámek" - "protect" - Zámek (0 - buňka odemčená, 1 buňka zamčena).
  • "řádek" - "row" - Číslo řádku buňky
  • "typ" - "type" - Typ dat v buňce, ("b", prázdná buŇka, "l" textová konstanta, "v" ostatní případy.)
  • "šířka" - "width" - Šířka sloupce zaokrouhlená na celé číslo.
 • odkaz - nepoviné - Adresa buňky, o které chcete získat informace, můžete mít tyto hodnoty

Příklady:

=POLÍČKO("row";A1) Výsledek - 1

Ukázka:

POLÍČKO funkce - MS Excel

Poznámka

Používat anglické názvy u argumentu informace.

=POLÍČKO("šířka";C75) lepší použít: =POLÍČKO("width";C75)

Tip Trik

Jak zjistit název listů pomocí funkcí:

=NAHRADIT(POLÍČKO("názevsouboru");1;NAJÍT("]";POLÍČKO("názevsouboru"));"")

Zpět na seznam funkcí informace

SHEET (SHEET) - od Excel 2013

Číslo odkazovaného listu

Syntaxe:

SHEET(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - nepovinné, název listu nebo odkaz u kterého je potřeba zjistit číslo listu, pokud není argument uveden, vrací funkce číslo listu na kterém se nachází

Poznámka:

K dispozici v Excel 2013.

Příklady:

 • =SHEET() - 2 (pokud je na listě 2)
 • =SHEET(DPH) - 5 (pokud je buňka se jménem DPH na listě 5)

Ukázka:

V přípravě

Zpět na seznam funkcí informace

SHEETS (SHEETS) - od Excel 2013

Počet listů v odkazu.

Syntaxe:

SHEETS(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - nepovinné, počet listu, které odkaz obsahuje. Poklud není argument uveden vrací počet listů.

Poznámka:

K dispozici v Excel 2013.

Příklady:

 • =SHEETS() - 2 (pokud sešit obsahuje skryté listy)
 • =SHEETS(Moje) - 2 (pokud definovaný náze obsahuje: List2:"List3!$A$1:$C$3

Ukázka:

V přípravě

Zpět na seznam funkcí informace

TYP (TYPE)

Vrátí typ hodnoty.

Syntaxe:

TYPE(hodnota)

Popis argumentů:

 • hodnota - libovolná hodnota používaná v Excelu (např. číslo, text, logická hodnota apod.).
  • Číslo 1
  • Text 2
  • Logická hodnota 4
  • Chybová hodnota 16
  • Matice 64

Poznámky:

Tato funkce pouze určuje typ výsledné (zobrazené) hodnoty.

Příklady:

 • =TYP(A2)

Ukázka:

TYP funkce - MS Excel

Zpět na seznam funkcí informace

Související informace:

Další funkce si můžete prohlédouv v kompletním seznamu funkcí pro Excel. Seznam je k dispozici zde.

Ke stažení

Ukázkový soubor je v přípravě.

Závěrem

Která z funkcí infroamce je vaše neoblíbenější? Máte nějaký oblíbený vzorec? Můžete se zmínit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 01.02.2016 18:05

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák

Pavel Lasák - autor webu

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) se věnuji od roku 2006. Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici na různých školeních a konzultacích, ale také na tomto webu. K dispozici na tomto webu je mnoho návodu, tipů a triků včetně desítek různých šablon.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

Doporučte tento článek přátelům

Pokud vám článek pomohl, případně si myslíte, že může pomoci i někomu dalšímu, budu rád když jej sdílením doporučíte přátelům - děkuji:Komentáře


Petr Pecháček

Přidáno: 16.04.14 20:38

Poznámka: SHEET a SHEETS jsou nepoužitelné, nejsou náležitě "Volatile", tj. nepřepočítávají se třeba s přidáním listu. U funkce POLÍČKO vřele doporučuji zadávat nelokalizované argumenty.

Pavel Lasák

Přidáno: 17.04.14 20:55

To Petr Pecháček: Děkuji za doplnění přínosných informací.

Mirek

Přidáno: 19.06.14 08:48

Parádní stránky, DÍKY. u funkce POLÍČKO máš seznam možných hodnot u argumentu "odkaz" má být u argumentu "informace"

Jiří Stašek

Přidáno: 14.10.14 14:03

Dobrý den, Rád bych se zeptal bohužel nemám ještě nový Microsoft office a tak v práci pracuji se starým 2003 excelem. Rád bych se dozvěděl, jestli je nějaká možnost, pokud mám funkci na buňce a ta mi odkáže na chybovou hodnotu #N/A, jestli jí mohu nějakou funkcí převést na potřebný text například na --- ono mohl bych to přepisovat růčo, ale dělat takhle přes 6000 vzorců je opravdu nemilé. Děkuji S pozdravem Jiří Stašek. PS: mám funkci =SVYHLEDAT(B6,'Kontrola před pecí'!$B$2:$AG$267,15,0) a ta mi odkáže na chybu tak aby se mi to převedlo na například ----.

Jiří Stašek

Přidáno: 17.10.14 08:37

Tak zdravím ještě jednou. problém který byl z mé strany ohledně chybové hodnoty jsem vyřešil. Použití funkcí když. šlo jen o to dát si ještě s funkcí když funci je.chybhodnot, která v tomto směru určuje že buňka s chybovou hodnotou se spočítá dřív než prázdná buňka. tudíž vzorec vypadá nakonec takto =KDYŽ(JE.CHYBHODN(SVYHLEDAT(B2,'Kontrola před pecí'!$B$2:$AG$267,17,0)),"----",SVYHLEDAT(B2,'Kontrola před pecí'!$B$2:$AG$267,17,0))


Přidání nového komentáře

Poznámka: Z časových důvodu není v mých sílách zodpovědět všechny dotazy. Děkuji za pochopení.
(vlož číslo padesátpět)

Z bezpečnostních důvodu dočasně nemůžete použít HTML značky, kromě <code> a </code> (pro vkládání VBA kódu). Děkuji za pochopení.
Děkuji, za Vaše komentáře.

Za obsah komentářů neodpovídám, jelikož jsou komentáře publikovány ihned po jejich napsání čtenářem. Toto nemohu nijak ovlivnit. Přesto si vyhrazuji možnost jakýkoli neslušný komentář smazat bez udání důvodu. V komentářích si tykáme. ;-)

Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Newsletter

Přihlaste se odběru novinek a získejte:
Ebook zdarma -
10 kroků ke zvládnutí (Word, Excel, PowerPoint)
Šipka Kniha 3D Více o ebooku ...

TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2016 | 18343

Tento web zatím neprošel jazykovou korekturou. Beta verze redakčního systému.