Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » grafy » netradicni-grafy-v-ms-excelu

Přehled 40. netradičních grafů
vytvořených v Microsoft Excelu.

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak v Microsoft Excelu vytvořit netradiční (zajímavé) grafy, aneb jak okrášlit prezentace nudných tabulek použitím inspirativního grafu...

Poslední aktualizace: 2.6.2016

Grafy jsou velice oblíbené a objevují se na mnoha webech ;) ale pouze zde je máte aktuální (včetně možnosti si ukázky zdarma stáhnout)

Úvodem do speciálních grafů

V Microsoft Excelu je několik předdefinovaných grafů, ale využitím pár úprav se dá z těchto grafů vytvořit speciálních grafů, praktické ukázky, včetně sešitů ke stažení naleznete v tomto článku, který postupně rozšiřuje na základě zajímavých dotazů co řeším (budu řešit).

Přehled grafů popsaných v tomto článku.

Přehled grafů.

Vysečová a prstencové

Vysečový graf ukázka - Excel
Vysečový graf ukázka - Excel
 Bodový graf - Excel

Ostatní a jiné

EAN8 - čárový kód - Excel
EAN8 - čárový kód - Excel
 Kreslení v grafu - Excel
 Graf s odkazy- Excel

Další grafy


MS Excel 2010 - speciální grafy 11

MS Excel 2010 - speciální grafy 10

MS Excel 2010 - speciální grafy 5

MS Excel 2010 - speciální grafy 5

MS Excel 2010 - speciální grafy 5

MS Excel 2010 - speciální grafy 3

MS Excel 2010 - speciální grafy 3

MS Excel 2010 - speciální grafy

MS Excel 2010 - speciální grafy 2

V závěru odkaz na článek o psychologií barev.

Dvojitý - zrcadlový - Vychází z pruhového

Uplatnění najde například ve statistice (volby - jak vybíráte voly-telné zástupce) při porovnání dvou skupin (muži, ženy).

MS Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka grafu ke stažení: Dvojitý - zrcadlový

Soubor Ukázky grafů Dvojitý - zrcadlový v MS Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Vodopádový (Waterfall) - vychází ze sloupcového

Využití například pro ekonomy k ukázce zisku a ztrát na jednotlivých projektech.

MS Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení waterfall graf

Soubor Ukázky grafu Vodopádový (Waterfall) v MS Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Vodopádový graf - MS Excel 2010 - speciální grafy

Podrobnější popis

Jak na vodopádový graf je popsáno v samostatném článku: Jak vytvořit vodopádový graf (Waterfall charts). Včetně možností využít záporné hodnoty.


Zpět na seznam kapitol.

Dvojitý pruhový - Vychází z pruhového

Využití například pro ekonomy k ukázce požadovaných hodnot oproti skutečné hodnotě.

MS Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Dvojitý pruhový

Soubor Ukázky grafu Dvojitý pruhový v MS Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Pruhový skupiny - Vychází z pruhového

Využití ke grafickému porovnání jak si produkty vedou v jednotlivých letech (měsících). Filozofie vychází z vodopádového grafu (neviditelné pomocné pruhy).

MS Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Pruhový skupiny

Soubor Ukázky grafu Pruhový skupiny v MS Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Hodiny - Vychází z x-y grafu

I takovéto hodiny jsou grafem. Použit je graf xy, s využitím funkci sinus a cosinus.

MS Excel 2010 - speciální grafy - hodiny

Ukázka ke stažení Hodiny

Jak na hodiny je popsáno v samostatném článku: Graf xy bodový - hodiny (ručičkové).

Zpět na seznam kapitol.

Ganttův diagram (graf) - Vychází z pruhového

V Excelu lze také vytvořit ganttuv diagram. AČ k tomuto účelu je vhodnější MS Project, pro jednoduché aplikace určitě najde využití.

MS Excel 2010 - Ganttův diagram (graf)

Ukázka ke stažení Ganttův diagram (graf)

Soubor Ukázka: Ganttův diagram (graf) v MS Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Jak na Ganttův diagram (graf)

Jak na Ganttův diagram pomocí podmíněného formátování - praktický postup a šablona zdarma ke stažení.

Nově doplněno 30.3.2013 Zde nejde o graf, ale aplikaci podmíněného formátování v buňkách.

MS Excel 2010 - Ganttův diagram (graf)

Zpět na seznam kapitol.

Dvojitý sloupcový - Vychází ze sloupcového

Využití například pro ekonomy k ukázce stavu před a po (například jak se zvedají tržby...

MS Excel 2010 - dvojitý sloupcový graf

Ukázka ke stažení Dvojitý sloupcový

Soubor Ukázky grafu Dvojitý sloupcový soubor ve formátu *.xls v Microsoft Excel 2003 - ke stažení zdarma.

Pro Microsoft Excel 2010/2007 Ukázky grafu Dvojitý sloupcový soubor ve formátu *.xlsx - ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Paretův diagram (graf)

Kombinace sloupcového a čárového grafu. Četnosti a kumulované četnosti.

Paretův diagram (graf) - Excel 2010

Více informací Paretův diagram

Jak na Paretův diagram je popsano v samostatném článku Paretův diagram v Excelu.

Zpět na seznam kapitol.

Pruhový graf se speciálním popisem

Jeden pruh grafu je upraven a obsahuje jen textovou informaci.

Pruhový graf  - Excel

šablona ke stažení

Soubor Pruhový graf se speciálním popisem v Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Speciální sloupcový graf

Podobný dvojitému zrcadlovému, ale srovnání je podle jiných os.

Speciální sloupcový graf - Excel

šablona ke stažení

Soubor Speciální sloupcový v Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Plošný graf se spojnicovým

Prezentace střední hodnoty pro nějaký rozsah. Například minimální a maximální teploty za sledované období a jejich průměr (nebo medián - záleží co máte k dispozici).

Plošný graf se spojnicovým - Excel

šablona ke stažení

Soubor Plošný graf se spojnicovým v Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Vodopádový graf z pruhového

Podobný vodopádovému grafu sloupcovému. Jen je otočen o 90°

Vodopádový graf z pruhového - Excel

šablona ke stažení

Soubor Vodopádový graf z pruhového v Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Sloupcový graf s limitou

Využití sloupcového grafu s limitami..

Sloupcový graf s limitou - Excel

šablona ke stažení

Soubor Sloupcový graf s limitou v Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Teploměr - sloupcový graf

Využití pro zobrazování teploty, tlaku, spolu s grafickým ohraničením. (zelená v normálu, žlutá, kritická, červená varovná.

Bargraf Za využití pruhového grafu lze vytvořit bargraf, který opět může mít ohraničení pomocí barev.

Excel speciální grafy

Ukázka ke stažení Teploměr

Soubor Teploměr - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Tachometr - vychází z prstencového

Využití například pro zobrazozoní rychlosti, splnění kriteria, atd. Opět využívá ohraniční pomocí barev. Klidně můžete vytvořit jednobarevný, ale z cvičných důvoduů a prezentování schopností Excelu, je graf doplněn o barevnou škálu.

K zobrazení "plnění" je využít graf XY bodový. Podobně jako u grafu hodin se dopočítavá uhel pomocí funkcí SIN a COS.

Tachometr graf pro Microsoft Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Tachometr

Soubor Tachometr - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Obrázek v grafu

Designové řešení grafu, kdy na pozádáí je vložen obrázek.

Excel speciální grafy - graf s obrázkem

Ukázka ke stažení grafu s obrázkem

Soubor Graf s obrázkem - ukázkový příklad Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Spojnicový s plošným

Jak využít ve spojení dvou grafů plošný a spojnicový se pomocí plochy označí požadovaný oblast grafu.

Spojnicový s plošným pro Microsoft Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Spojnicový s plošným

Soubor Spojnicový s plošným - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Spojnicový s limitou

Jak využít plošný graf ve spojení se spojnicovým, kdy plošný zabezpečí onu limitu.

Spojnicový s limitou pro Microsoft Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Spojnicový s limitou

Soubor Spojnicový s limitou - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Dynamické barvy v grafu

Jak využít automatickou změnu barvy datové řady? Na základě velikosti hodnoty. Například pro záporné hodnoty bude modrá, do 50 bude datová řada červená, zelená nad 50. Tak aby změna barvy datové řady probíhala automaticky. Viz ukázka:

Dynamické barvy v grafu pro Microsoft Excel - speciální grafy

Poznámka: Údaje v tabulce jsou náhodné, jakakoli podobnost se skutečností je čistě náhodná a nezakládá se na pravdě.

Ukázka ke stažení Dynamické barvy v grafu

Soubor Dynamické barvy v grafu - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Speciální plošný

Speciální plošný, kdy přechody mezi plochami jsou spojité, navíc největší hodnoty jsou ve pásu nejníže.

Speciální plošný graf pro Microsoft Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Speciální plošný

Soubor Speciální plošný - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Dynamická data pro graf

Využití pokud je potřeba z velké tabulky zvolit určitnou oblast pro zobrazení v grafu, tak aby výběr této oblati byl automaticky (uživatel jen vybral, nemusel nic měnit, přepisovat).

Dynamická data pro graf

Podrobněji o dynamických oblastech pro graf v samostatném článku: Dynamicky definovaná oblast pro graf.

Různá šířka sloupců

Různá šířka sloupců - Excel

Jak vytvořit v excelu u sloupcového grafu různé šířky sloupců.


Podrobněji o grafu v samostatném článku: Různá šířka sloupců.

Battman graf

Battman graf v excelu

Ukázka jak vytvořit siluletu batman v Excelu. Aneb i Excel lze použít na tvorbu zajímavých grafů.


Podrobněji o grafu v samostatném článku: Batman - Excel.

Srdce

Srdce rovnice a graf v Excelu

Ukázka jak v Excelu vytvořit siluetu srdce.


Ukázka ke stažení Speciální plošný

Soubor Srdce - ukázkový graf pro Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Polární graf

Polární graf graf v Excelu

Ukázka jak v Excelu vytvořit polární graf.

Protože se o komplikovanější problemtiku, věnuji se tvorbě polárního grafu v samostatném článku, ve kterém jsou sepsány možnosti jeho tvorby. Ať už za pomoci externího doplňku, tak i jak jej vyrobit z paprskového grafu. Více a podrobněji v samostatném článku Jak na polární grafy v Excelu.


Graf s limitou - proměnlivou

Graf s limitou v Excelu

Ukázka jak v Excelu vytvořit graf s proměnlivou limitou, kdy dochází zároveň ke změně barvy příslušných pruhů.


Ukázka ke stažení Graf s limitou

Soubor Graf s limitou - proměnlivou pro Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Označení bodu na křivce pomocí pravítek

Označení bodu na křivce pomocí pravítek

Ukázka jak v Excelu označit pomocí pravítek vybraný bod.

Této záležitosti se věnuji v samostatném článku: Označení vybraného bodů na křivce grafu pomocí pravítek - Excel.


Pravítka - odměřování

Pravítka - odměřování Excel

Jak pomocí pravítek zjistit hodnotu průsečíku.


Ke stažení

Soubor Pravítka - odměřování Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Pravítka limita

Pravítka limita

Jak pomocí dvou pravítek zjistit velikost rozdílu. Například pro naměřená data.


Ke stažení

Soubor Pravítka limita - Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Graf s limitou

Graf s limitou

Jak měnit limitu v grafu, kdy se automaticky mění i barvy daných hodnot v grafu.


Ke stažení

Soubor Graf s limitou - Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Více os na grafu

Graf který obsahuje více os

Jak vložit do grafu více než dvě osy.

Poznámka: Excel umí zobrazit jen dvě osy (hlavní a vedlejší), ale pokud se obejde jde zobrazit několik dalších os.

Ke stažení

Soubor Více os na grafu - Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Vybrat datovou řadu

Vybrat datovou řadu

Vybranou datovou řadu označit na sloupcovém grafu.

Ke stažení

Soubor Graf - zvýraznit datovou řadu - Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Histogram

Histogram

Jak vytvořit histogram v Excelu - ukázka.

Ke stažení

Soubor Histogram - Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Netradiční prstencové grafy

I prstencový graf může vypadat zajímavě a netradičně. Několik ukázek jak prstencový graf může upravit ať oživý vaše prezentace.

V grafu je využito pouze formátování, která nabízejí prstencové grafy v Excelu.

Netradiční prstencové grafy

Ke stažení

Soubor praktické ukázky prstencových grafů soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Graf s odkazy na web

Potřebujete li z grafu mít proklik na web. Například počet fanoučku na sociálních sítích (třeba ať si šéfové mohou rovnou zkontrolovat ;)

Graf s odkazy na web

Ke stažení

Soubor jak prolinkovat graf na web soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Bodový graf speciální

Jak si pohrás s grafem XY a udělat z něj speciální prstencový ;)

Bodový graf speciál v Excel

Ke stažení

Soubor bodový graf speciální soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

EAN8 - čárový kód

Jak v Excelu vytvořit čárový kód. V ukázce popis vytvoření EAN8. Využívá podmíněné formátování a funkce SVYHLEDAT.

EAN8 - carový kód

Ke stažení

Soubor praktická tvorba EAN8 - čarový kód soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

BCD - 7 segment

Jak převést BCD kód na sedmisegmentovou jednotku. Využívá podmíněné formátování a definovaný název.


Ke stažení

Soubor praktická ukázka BCD na 7 segment soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Kreslení v grafu xy

Kreslení v grafu xy - domeček

V grafech xy se dají kreslit i obrázky, na prezentované ukázce domeček jedním tahem.


Ke stažení

Soubor kreslení v grafech soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Změna barvy výseče na základě hodnoty

Vysečový graf ukázka - Excel

Barvy výseče se mění na základě velikosti číselného údaje. Je rozděleno na tři části, v první je modrá, v druhé rudá a ve třetí třetině zelená. Ke změně barvy dochází plně automaticky.


Ke stažení

Soubor Změna barvy výseče grafu soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Psychologie barev

Pokud přemýšlíte jakou bravu pro datovou řadu v grafu použít doporučuji zajímavý článek od Zdeňka Hejla Psychologie barev odkaz na jiný server, protože každá barva se hodí pro jiný účel (ono prezentovat ve veselých/zářivých barvách klesající prodeje nebude úplně nejlepší ;) ).

Závěrem

Grafy přidávám postupně. V komentářích se můžete zmínit o zajímavých aplikacích vašich grafů. Případně který graf jste použily, který graf je váš nejoblíbenější.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:00

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>
Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |