Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » grafy » netradicni-grafy-v-ms-excelu

Přehled 40. netradičních grafů
vytvořených v Microsoft Excelu.

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak v Microsoft Excelu vytvořit netradiční (zajímavé) grafy, aneb jak okrášlit prezentace nudných tabulek použitím inspirativního grafu...

Poslední aktualizace: 2.6.2016

Grafy jsou velice oblíbené a objevují se na mnoha webech ;) ale pouze zde je máte aktuální (včetně možnosti si ukázky zdarma stáhnout)

Úvodem do speciálních grafů

V Microsoft Excelu je několik předdefinovaných grafů, ale využitím pár úprav se dá z těchto grafů vytvořit speciálních grafů, praktické ukázky, včetně sešitů ke stažení naleznete v tomto článku, který postupně rozšiřuje na základě zajímavých dotazů co řeším (budu řešit).

Přehled grafů popsaných v tomto článku.

Přehled grafů.

Vysečová a prstencové

Vysečový graf ukázka - Excel
Vysečový graf ukázka - Excel
 Bodový graf - Excel

Ostatní a jiné

EAN8 - čárový kód - Excel
EAN8 - čárový kód - Excel
 Kreslení v grafu - Excel
 Graf s odkazy- Excel

Další grafy


MS Excel 2010 - speciální grafy 11

MS Excel 2010 - speciální grafy 10

MS Excel 2010 - speciální grafy 5

MS Excel 2010 - speciální grafy 5

MS Excel 2010 - speciální grafy 5

MS Excel 2010 - speciální grafy 3

MS Excel 2010 - speciální grafy 3

MS Excel 2010 - speciální grafy

MS Excel 2010 - speciální grafy 2

V závěru odkaz na článek o psychologií barev.

Dvojitý - zrcadlový - Vychází z pruhového

Uplatnění najde například ve statistice (volby - jak vybíráte voly-telné zástupce) při porovnání dvou skupin (muži, ženy).

MS Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka grafu ke stažení: Dvojitý - zrcadlový

Soubor Ukázky grafů Dvojitý - zrcadlový v MS Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Vodopádový (Waterfall) - vychází ze sloupcového

Využití například pro ekonomy k ukázce zisku a ztrát na jednotlivých projektech.

MS Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení waterfall graf

Soubor Ukázky grafu Vodopádový (Waterfall) v MS Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Vodopádový graf - MS Excel 2010 - speciální grafy

Podrobnější popis

Jak na vodopádový graf je popsáno v samostatném článku: Jak vytvořit vodopádový graf (Waterfall charts). Včetně možností využít záporné hodnoty.


Zpět na seznam kapitol.

Dvojitý pruhový - Vychází z pruhového

Využití například pro ekonomy k ukázce požadovaných hodnot oproti skutečné hodnotě.

MS Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Dvojitý pruhový

Soubor Ukázky grafu Dvojitý pruhový v MS Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Pruhový skupiny - Vychází z pruhového

Využití ke grafickému porovnání jak si produkty vedou v jednotlivých letech (měsících). Filozofie vychází z vodopádového grafu (neviditelné pomocné pruhy).

MS Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Pruhový skupiny

Soubor Ukázky grafu Pruhový skupiny v MS Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Hodiny - Vychází z x-y grafu

I takovéto hodiny jsou grafem. Použit je graf xy, s využitím funkci sinus a cosinus.

MS Excel 2010 - speciální grafy - hodiny

Ukázka ke stažení Hodiny

Jak na hodiny je popsáno v samostatném článku: Graf xy bodový - hodiny (ručičkové).

Zpět na seznam kapitol.

Ganttův diagram (graf) - Vychází z pruhového

V Excelu lze také vytvořit ganttuv diagram. AČ k tomuto účelu je vhodnější MS Project, pro jednoduché aplikace určitě najde využití.

MS Excel 2010 - Ganttův diagram (graf)

Ukázka ke stažení Ganttův diagram (graf)

Soubor Ukázka: Ganttův diagram (graf) v MS Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Jak na Ganttův diagram (graf)

Jak na Ganttův diagram pomocí podmíněného formátování - praktický postup a šablona zdarma ke stažení.

Nově doplněno 30.3.2013 Zde nejde o graf, ale aplikaci podmíněného formátování v buňkách.

MS Excel 2010 - Ganttův diagram (graf)

Zpět na seznam kapitol.

Dvojitý sloupcový - Vychází ze sloupcového

Využití například pro ekonomy k ukázce stavu před a po (například jak se zvedají tržby...

MS Excel 2010 - dvojitý sloupcový graf

Ukázka ke stažení Dvojitý sloupcový

Soubor Ukázky grafu Dvojitý sloupcový soubor ve formátu *.xls v Microsoft Excel 2003 - ke stažení zdarma.

Pro Microsoft Excel 2010/2007 Ukázky grafu Dvojitý sloupcový soubor ve formátu *.xlsx - ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Paretův diagram (graf)

Kombinace sloupcového a čárového grafu. Četnosti a kumulované četnosti.

Paretův diagram (graf) - Excel 2010

Více informací Paretův diagram

Jak na Paretův diagram je popsano v samostatném článku Paretův diagram v Excelu.

Zpět na seznam kapitol.

Pruhový graf se speciálním popisem

Jeden pruh grafu je upraven a obsahuje jen textovou informaci.

Pruhový graf  - Excel

šablona ke stažení

Soubor Pruhový graf se speciálním popisem v Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Speciální sloupcový graf

Podobný dvojitému zrcadlovému, ale srovnání je podle jiných os.

Speciální sloupcový graf - Excel

šablona ke stažení

Soubor Speciální sloupcový v Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Plošný graf se spojnicovým

Prezentace střední hodnoty pro nějaký rozsah. Například minimální a maximální teploty za sledované období a jejich průměr (nebo medián - záleží co máte k dispozici).

Plošný graf se spojnicovým - Excel

šablona ke stažení

Soubor Plošný graf se spojnicovým v Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Vodopádový graf z pruhového

Podobný vodopádovému grafu sloupcovému. Jen je otočen o 90°

Vodopádový graf z pruhového - Excel

šablona ke stažení

Soubor Vodopádový graf z pruhového v Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Sloupcový graf s limitou

Využití sloupcového grafu s limitami..

Sloupcový graf s limitou - Excel

šablona ke stažení

Soubor Sloupcový graf s limitou v Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Teploměr - sloupcový graf

Využití pro zobrazování teploty, tlaku, spolu s grafickým ohraničením. (zelená v normálu, žlutá, kritická, červená varovná.

Bargraf Za využití pruhového grafu lze vytvořit bargraf, který opět může mít ohraničení pomocí barev.

Excel speciální grafy

Ukázka ke stažení Teploměr

Soubor Teploměr - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Tachometr - vychází z prstencového

Využití například pro zobrazozoní rychlosti, splnění kriteria, atd. Opět využívá ohraniční pomocí barev. Klidně můžete vytvořit jednobarevný, ale z cvičných důvoduů a prezentování schopností Excelu, je graf doplněn o barevnou škálu.

K zobrazení "plnění" je využít graf XY bodový. Podobně jako u grafu hodin se dopočítavá uhel pomocí funkcí SIN a COS.

Tachometr graf pro Microsoft Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Tachometr

Soubor Tachometr - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Obrázek v grafu

Designové řešení grafu, kdy na pozádáí je vložen obrázek.

Excel speciální grafy - graf s obrázkem

Ukázka ke stažení grafu s obrázkem

Soubor Graf s obrázkem - ukázkový příklad Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Spojnicový s plošným

Jak využít ve spojení dvou grafů plošný a spojnicový se pomocí plochy označí požadovaný oblast grafu.

Spojnicový s plošným pro Microsoft Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Spojnicový s plošným

Soubor Spojnicový s plošným - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Spojnicový s limitou

Jak využít plošný graf ve spojení se spojnicovým, kdy plošný zabezpečí onu limitu.

Spojnicový s limitou pro Microsoft Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Spojnicový s limitou

Soubor Spojnicový s limitou - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Dynamické barvy v grafu

Jak využít automatickou změnu barvy datové řady? Na základě velikosti hodnoty. Například pro záporné hodnoty bude modrá, do 50 bude datová řada červená, zelená nad 50. Tak aby změna barvy datové řady probíhala automaticky. Viz ukázka:

Dynamické barvy v grafu pro Microsoft Excel - speciální grafy

Poznámka: Údaje v tabulce jsou náhodné, jakakoli podobnost se skutečností je čistě náhodná a nezakládá se na pravdě.

Ukázka ke stažení Dynamické barvy v grafu

Soubor Dynamické barvy v grafu - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Speciální plošný

Speciální plošný, kdy přechody mezi plochami jsou spojité, navíc největší hodnoty jsou ve pásu nejníže.

Speciální plošný graf pro Microsoft Excel 2010 - speciální grafy

Ukázka ke stažení Speciální plošný

Soubor Speciální plošný - ukázkový graf pro Microsoft Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Zpět na seznam kapitol.

Dynamická data pro graf

Využití pokud je potřeba z velké tabulky zvolit určitnou oblast pro zobrazení v grafu, tak aby výběr této oblati byl automaticky (uživatel jen vybral, nemusel nic měnit, přepisovat).

Dynamická data pro graf

Podrobněji o dynamických oblastech pro graf v samostatném článku: Dynamicky definovaná oblast pro graf.

Různá šířka sloupců

Různá šířka sloupců - Excel

Jak vytvořit v excelu u sloupcového grafu různé šířky sloupců.


Podrobněji o grafu v samostatném článku: Různá šířka sloupců.

Battman graf

Battman graf v excelu

Ukázka jak vytvořit siluletu batman v Excelu. Aneb i Excel lze použít na tvorbu zajímavých grafů.


Podrobněji o grafu v samostatném článku: Batman - Excel.

Srdce

Srdce rovnice a graf v Excelu

Ukázka jak v Excelu vytvořit siluetu srdce.


Ukázka ke stažení Speciální plošný

Soubor Srdce - ukázkový graf pro Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Polární graf

Polární graf graf v Excelu

Ukázka jak v Excelu vytvořit polární graf.

Protože se o komplikovanější problemtiku, věnuji se tvorbě polárního grafu v samostatném článku, ve kterém jsou sepsány možnosti jeho tvorby. Ať už za pomoci externího doplňku, tak i jak jej vyrobit z paprskového grafu. Více a podrobněji v samostatném článku Jak na polární grafy v Excelu.


Graf s limitou - proměnlivou

Graf s limitou v Excelu

Ukázka jak v Excelu vytvořit graf s proměnlivou limitou, kdy dochází zároveň ke změně barvy příslušných pruhů.


Ukázka ke stažení Graf s limitou

Soubor Graf s limitou - proměnlivou pro Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Označení bodu na křivce pomocí pravítek

Označení bodu na křivce pomocí pravítek

Ukázka jak v Excelu označit pomocí pravítek vybraný bod.

Této záležitosti se věnuji v samostatném článku: Označení vybraného bodů na křivce grafu pomocí pravítek - Excel.


Pravítka - odměřování

Pravítka - odměřování Excel

Jak pomocí pravítek zjistit hodnotu průsečíku.


Ke stažení

Soubor Pravítka - odměřování Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Pravítka limita

Pravítka limita

Jak pomocí dvou pravítek zjistit velikost rozdílu. Například pro naměřená data.


Ke stažení

Soubor Pravítka limita - Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Graf s limitou

Graf s limitou

Jak měnit limitu v grafu, kdy se automaticky mění i barvy daných hodnot v grafu.


Ke stažení

Soubor Graf s limitou - Excel soubor ve formátu *.xls ke stažení zdarma.

Více os na grafu

Graf který obsahuje více os

Jak vložit do grafu více než dvě osy.

Poznámka: Excel umí zobrazit jen dvě osy (hlavní a vedlejší), ale pokud se obejde jde zobrazit několik dalších os.

Ke stažení

Soubor Více os na grafu - Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Vybrat datovou řadu

Vybrat datovou řadu

Vybranou datovou řadu označit na sloupcovém grafu.

Ke stažení

Soubor Graf - zvýraznit datovou řadu - Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Histogram

Histogram

Jak vytvořit histogram v Excelu - ukázka.

Ke stažení

Soubor Histogram - Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Netradiční prstencové grafy

I prstencový graf může vypadat zajímavě a netradičně. Několik ukázek jak prstencový graf může upravit ať oživý vaše prezentace.

V grafu je využito pouze formátování, která nabízejí prstencové grafy v Excelu.

Netradiční prstencové grafy

Ke stažení

Soubor praktické ukázky prstencových grafů soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Graf s odkazy na web

Potřebujete li z grafu mít proklik na web. Například počet fanoučku na sociálních sítích (třeba ať si šéfové mohou rovnou zkontrolovat ;)

Graf s odkazy na web

Ke stažení

Soubor jak prolinkovat graf na web soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Bodový graf speciální

Jak si pohrás s grafem XY a udělat z něj speciální prstencový ;)

Bodový graf speciál v Excel

Ke stažení

Soubor bodový graf speciální soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

EAN8 - čárový kód

Jak v Excelu vytvořit čárový kód. V ukázce popis vytvoření EAN8. Využívá podmíněné formátování a funkce SVYHLEDAT.

EAN8 - carový kód

Ke stažení

Soubor praktická tvorba EAN8 - čarový kód soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

BCD - 7 segment

Jak převést BCD kód na sedmisegmentovou jednotku. Využívá podmíněné formátování a definovaný název.


Ke stažení

Soubor praktická ukázka BCD na 7 segment soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Kreslení v grafu xy

Kreslení v grafu xy - domeček

V grafech xy se dají kreslit i obrázky, na prezentované ukázce domeček jedním tahem.


Ke stažení

Soubor kreslení v grafech soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Změna barvy výseče na základě hodnoty

Vysečový graf ukázka - Excel

Barvy výseče se mění na základě velikosti číselného údaje. Je rozděleno na tři části, v první je modrá, v druhé rudá a ve třetí třetině zelená. Ke změně barvy dochází plně automaticky.


Ke stažení

Soubor Změna barvy výseče grafu soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Psychologie barev

Pokud přemýšlíte jakou bravu pro datovou řadu v grafu použít doporučuji zajímavý článek od Zdeňka Hejla Psychologie barev odkaz na jiný server, protože každá barva se hodí pro jiný účel (ono prezentovat ve veselých/zářivých barvách klesající prodeje nebude úplně nejlepší ;) ).

Závěrem

Grafy přidávám postupně. V komentářích se můžete zmínit o zajímavých aplikacích vašich grafů. Případně který graf jste použily, který graf je váš nejoblíbenější.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:00

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Martin

Přidáno: 09.08.12 17:11

Jednoduše super materiál! Poklona autorovi. A těším se na hodiny, sám je asi nevymyslím.. :)

Pavel Lasák

Přidáno: 09.08.12 18:58

To Martin: Děkuji. Hodiny už jsou hotové http://office.lasakovi.com/excel/grafy/graf-xy-bodovy-hodiny/, jen jsem nevložil odkaz, hned napravím.

Sybila

Přidáno: 09.12.12 21:43

Velke dakujem, klobuk dolu sefe....velmi mi to pomaha za co este raz dakujem :-)

Petr J

Přidáno: 10.12.12 10:34

wow, co na tohle rici, fakt super a moc dekuji, zase jsem si posunul znalosti o neco dale. Excel opravdu ukryva neskutecne poklady, diky za odkryvani!. Petr

Pavel Lasák

Přidáno: 10.12.12 17:46

To Petr J: Excel je opradu silný nástroj a také stále nalézám další možností použití a využití. Ať se daří dále objevovat.

Pavel Lasák

Přidáno: 10.12.12 18:33

To Sybila: Velice rádo se stalo, lidé si mají pomáhat.

Martina

Přidáno: 29.12.12 16:02

Máte nejlepší český web o Excelu, kam se na Vás hrabe nepoužitelná nápověda od microsoftu. Díky pro mě jste Excel Guru.

Pavel Lasák

Přidáno: 31.12.12 08:46

To Martina: Děkuji za komentář. Jsem rád, že články pomáhají.

Šlapy

Přidáno: 20.02.13 08:46

Moc se mi vždy líbil u kolegy Dvojitý pruhový - Vychází z pruhového, ale nedokázal jsem ho vytvořit. DÍKY Tobě už vím jak na něj. Stáhl jsem si vzor a postupně se snažil vytvořit stejný. Po chvilce moření se to povedlo a mám radost ;)) Jen když jsem se pokusil (ze srandy) trefit stejný odstín barvy, nebylo to ono. Ale je třeba být originélní, že ;) Jsem šťastný, že jsem objevil tyto stránky!!! Díky moře času v práci, se tak můžu zdokonalovat, ještě jednou díky!!!

Pavel Lasák

Přidáno: 20.02.13 16:05

To Šlapy: Gratuluji k moři času v práci a zvládnutí grafu. Zajímavý na prostudování je například ganttův diagram nebo hodiny :) Takže můžeš dále studovat ;)

Petr

Přidáno: 13.04.13 12:24

Díky za tuhle stránku já sám jsem si oblíbil dvojitý pruhový graf, který bezvadně ukazuje rozdíly např. ve dvou po sobě jdoucích letech. Velký úspěch jsem sklidil s grafem který nalevo ukazuje úbytky a vpravo přírůstky. Je super a já sám bych ho určitě neuměl vytvořit. Zkrátka, Pavel Lasák umí :-) Díky.

Petr Pecháček

Přidáno: 14.04.13 21:28

U "dvojitého" pruhového je možné udělat ještě jedna věc: Na pozadí v plné šíři zobrazit skládaný sloupcový, s jehož pomocí si zobrazíte "bezpečnostní pásma", např. zelená-žlutá-červená. Jinak pruhový lze snadno zpracovat i v buňce za využití funkce OPAKOVAT a vhodného symbolu. ono těch typů by bylo víc...

Pavel Lasák

Přidáno: 14.04.13 22:45

To Petr Pecháček: Díky za další nápady. Už mám nějaké další grafy připravené. Ono možností jak prezentovat data je nepřeberné množství. V plánu mám i další grafy s využitím alternativních způsobu (jako jsem sepsal ganttův diagram za pomocí podmíněného formátování). On i ten pruhový by šel vytvořit s využitím podmíněného formátování a funkce KDYŽ, atd.

Pavel Lasák

Přidáno: 04.05.13 18:58

Tak byl přidán další ukázkový graf ...

Klárinka

Přidáno: 18.05.13 11:53

Perfektní grafy do pondělní prezentace, jsem ráda, že jsem tyto stránky našla.

Pavel Lasák

Přidáno: 18.05.13 16:25

To Klárinka: Rádo se stalo - brzo přibudou další zajímavé grafy, už jsou zpracované jen je publikovat ;)

Tonda

Přidáno: 14.06.13 19:14

Vážený pane Lasáku, alespoň touto formou vám chci poděkovat za vaše inspirativní články o Excelu. Díky nim jsem se mnohl mnoho nového naučit.

Jana M

Přidáno: 24.07.13 18:06

Dobrý den, velice děkuji za přehledné zpracování Excelu a jeho netradiční využití. Mám takový problém s osou x a asi nejsem jediná. Potřebovala bych zobrazit v grafu hodnoty, které byly naměřené např. při 0, 15, 30 minutách a pak při 1,2,4,12,24 hodinách. Chtěla bych, aby osa x odpovídala reálnému času, takže aby intervaly mezi 15 a 30 minutami byly kratší než mezi 4 h a 12 h a na ose aby se zobrazovaly hodinové intervaly (případně, pokud by to šlo vyřešit formátováním čísel osy x u malých hodnot např. 15´, 30´, 45´, 1 h,...). Nikde jsem na takový graf bohužel nenašla uspokojivé řešení. Nejvíce se tomu podobal xy graf, kde jako x-hodnoty byly časy v podobě 0:00 a formát osy x jako vlastní [h]" h". Mohla bych poprosit o radu? Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 31.07.13 15:04

To Jana M: Nejprve nastavit formát času u časových údajů (mít ho v prvním sloupci). Pro 30 minut 0:30, pro 12 hod 12:00 atd., do dalšího sloupce hodnoty. Pak vytvořit bodový (nebo-li xy graf). Osa x se "automaticky" přizpůsobí (v případě potřeby lze ručně upravit). Ukázka graf s časovou osou soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma pro Excel 2010 (2007).

Jana M

Přidáno: 06.08.13 10:58

Děkuji. Pěkně přehledné.

Milan W.

Přidáno: 03.09.13 19:47

Veškerou inspiraci,nápady a řešení excelovských úkolů hledám zde. Opravdu velice dobrý (možná nejlepší) web věnovaný office. Smekám před autory a moc fandím. Vše zdarma, to se dnes hned tak nevidí. Díky, díky, díky ...

Pavel Lasák

Přidáno: 03.09.13 21:32

To Jana M: Rádo se stalo.

To Milan W.: Děkuji a jsem rád, že web pomáhá. Autorem tohoto webu je zatím jedna osoba ;)

Pavel.D

Přidáno: 06.09.13 14:24

Zdravím ukázky jsou bezvadné, nemůžu však najít nikde na vebu, zda je v ganttově grafu možné změnit typ jen jedné úsečky na čárkovanou pokud bude ve zdroji dat věta vklad *** ostatní úsečky musí zústat plné pokud názvy ve zdroji mají jiný vázev než vklad. Viz http://imgupload.sk/viewer.php?file=mbwc89mk8cgakwhpon82.jpg Viz http://imgupload.sk/viewer.php?file=mbwc89mk8cgakwhpon82.jpg Děkuji za pomoc

Pavel Lasák

Přidáno: 06.09.13 17:32

To Pavel. D: Osobně bych si na to napsal VBA makro. Jak to jednoduše provést bez VBA nevím.

Jakub N.

Přidáno: 13.09.13 14:42

Dobrý den, moc děkuji za Vaše návody. Momentálně se snažím vytvořit graf, který zobrazuje roční vývoj nákladů. 1. Uzavřené měsíce bych chtěl zobrazit vlastní řadou (skládaný pruhový) - skutečnost, tlustší sloupec 2. Měsíce do konce roku bych chtěl zobrazit také vlastní řadou (skládaný pruhový) - predikce, užší sloupec 3. Do grafu potřebuji zobrazit "čáru", která značí rozpočet. Z grafu by pak bylo vidět, jestli se bude rozpočet překračovat či ne. Vytvořil jsem tedy graf se dvěma řadami, ale nevím, jak tam zadat tu "čáru", protože buď už na ni není další vedlejší osa nebo skládaný pruhový graf neumožňuje vložení bodové řady(???). Graf je v sešitu, který jednou měsíčně aktualizuji a rozdělím pro několik oblastí, takže je nutné vše zautomatizovat a odkazovat na měněné buňky. Děkuji za případné rady, Jakub

Pavel Lasák

Přidáno: 13.09.13 20:32

To Jakub N.: Rádo se stalo, pošlete ukázku na lasak@centrum.cz zkusím na to mrknout.

Jitka B

Přidáno: 25.10.13 11:38

Dobrý den, zajímalo by mě jak jste vyřešili dotaz od p.Jakuba N. - mám podobný problém a nemůžu nidke najít fintu jak graf udělat. Děkuji, Jitka

Pavel Lasák

Přidáno: 26.10.13 20:01

To Jitka B: Neobdržel jsem data, takže zatím jsem neřešil.

Petr Pecháček

Přidáno: 10.12.13 12:07

Pravítka-odměřování: Větší legrace by byla hýbat jedním pravítkem a druhé se bude posouvat automaticky dle průsečíku prvního s křivkou grafu. Pravítka-limita: Vizuálně smysluplnější mi přijde svislice a rozdíl počítat z jejích průsečíků s křivkami a odpovídajících si bodů datových řad. I když... takhle prostě srovnávám libobolné dva body (maximum-minimum třeba). Tip úplně mimo: Infografika a programově řízené tvary...

Pavel Lasák

Přidáno: 11.12.13 18:25

To Petr Pecháček: Díky Petře za další náměty. Ono ty pravítka-limity měly/mají své opodstatnění pro jistý druh naměřených dat ;). Určitě ještě nějaké grafy doplním.

Michal Fajle

Přidáno: 01.01.14 13:05

Dobrý den, chci vytvořit prostorový výsečnicový graf. To není tak obtížné. Jak ale vytvořít takový graf tak, aby bylo několik takových totožných výsečí na sobě obdobně jako sloupec mincí? A to ještě tak, že každá "mince" tohoto sloupce je jinak tlustá v závislosti na proměnných datech. Děkuji za odpověď.

Kuba

Přidáno: 29.04.14 11:27

Dobrý den, u grafů s více osami píšete, že lze zobrazit jen dvě osy, ale existuje i možnost toto obejít. Z ukázky ke stažení se mi nepodařilo zjistit jak. Mohl byste mi to prosím objasnit? Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 03.05.14 18:39

To Kuba: Další dvě osy jsou pouz dokreslené pomocí obrazce čára. Hodnoty jsou pak dopočtené k pevné ose (tj. jedna osa je nastavena na pevnou min, max hodnotu).

Kuba

Přidáno: 06.05.14 12:25

Nakonec jsem na to přišel, ale děkuji za reakci.

Zdenek

Přidáno: 23.05.14 12:07

Dobrý den, líbí se mi vaše netradiční prstencové grafy. Lze udělat nějak „jednoduše“ bez maker, aby se změnila barva grafu v závislosti na dosažených procentech? Např. 0 – 50% šedě 51 – 75% modře 76 – 100% zeleně? Děkuju Zdenek

Pavel Lasák

Přidáno: 27.05.14 20:17

To Zdeněk: Mít tři hodnoty pro jednu datovou řadu, (v závislosti na velikosti se vybere jedna z trojice a pro ostatní dvě se vloží nula). Pro zbytek čtvrtá hodnota se bude dopočitávat. (tj. zbytek do 100%).

Pavel Lasák

Přidáno: 30.05.14 18:32

To Zdeněk: Ukázka grafu je přidána do článku. ;)

Lukáš

Přidáno: 11.06.14 17:46

Zdravím, obdivuji, jak dokážete pracovat s grafy. Potřebuji vypracovat histogram, ale i z Vaší předlohy jsem to nedokázal. Prostě nedokáži přesunout jednu z datových řad (např.: muži) na odlišnou stranu (než např.: ženy).

Jirka

Přidáno: 18.06.14 01:08

Dobrý den Trochu jsem (doufám) vylepšil ten graf odměřování, mohu vám ho nějak poslat?

Pavel Lasák

Přidáno: 18.06.14 10:09

To Jirka: Můžete na: lasak@centrum.cz, pokud svolíte k publikaci, doplním jej do přehledu i s odkazem na vás jako autora.

Roman

Přidáno: 21.06.14 21:01

Děkuji Vám za Vaše skvělé stránky. Máte můj obdiv.

Lucie

Přidáno: 26.06.14 10:23

Dobry den, mam takovy sen, chtela bych svuj zivotopis graficky znazornit - predstavu mam jako graf, ktery uvadis jako vodopadovy z pruhoveho. Vzdycky mam problem, jak data usporadat, a jak vlozit popisky primo do grafu. Vsechno jsem udelala primo v sesite, v tabulce jen pres jednoduche formatovani, zmenou barev a popisovala jsem jednotlive. pak ale vznikl ten problem, ze mam hrozne moc stranek,neni to graf a nejde to zkopirovat do mych uchazecskych podkladu, je to velke. kdyby to ale byl graf, mohu jej porad aktualisovat. Myslela jsem na projektplan v xls. jenze proste nevim presne jak se to puzieje. chci to mit v mesicich (12 za rok) a je to v letech pres 20 let (09/1992 - 07/2014), to dela dlouhou radu... Myslite, ze byste mi mohl pomoci? Dekuji Lucie

Lucie

Přidáno: 26.06.14 12:55

hallo, psala jsem zadost kvuli memu zivotopisu, ktery bych cchtela v graficke podobe, a ze je hrozne dlouhy, diky velkemu poctu mesicu za 20 let. Myslite, ze byste mi mohl pomoci? - typ grafu, jak s daty? nevim, jestli jsem muj dotaz spravne odeslala. Jestli muzete, rada bych dostala odpoved i pres mail. luciemoj@yahoo.fr

Pavel Lasák

Přidáno: 06.07.14 14:12

To Lucie: Životopis doporučuji max na jednu A4. Hlavně sdělit co opravdu umíte.

Jenda

Přidáno: 09.09.14 21:06

Dobrý den, chtěl bych Vám poděkovat za práci, kterou děláte. Spousta z nás se díky Vám učí s Excelem pracovat. Dáváte zde cenné rady a příklady. Jsem Vám vděčný za vše, co děláte. Děkuji ! Jenda

petak132

Přidáno: 02.10.14 13:28

Nezbývá než poděkovat...práce s excelem mě baví čím dál víc. A to díky Vám... tedy děkuji

Ondra

Přidáno: 17.10.14 13:30

Dobrý den, mohl bych se Vás zeptat na něco týkajícího se grafu "tachometr"? Přidal jsem si k ručičce popisek, když ho vzdálím za půlkruh, tak se mi objeví vodicí čára, což ale nechci...Jenže, když jí zruším (nebo případně obarvím na bílo), tak se mi při dalším znovuotevření sešitu (samozřejmě po předchozím uložení úprav) zase objeví..v černé barvě... Nevíte, zda se to dá nějak řešit? Díky moc Ondra

Petr

Přidáno: 03.12.14 16:34

Rád bych v bublinovém grafu dynamicky měnil 4 barvy výplní pro cca 30 řad, aby bylo možné použít názvy řad pro popisky bublin. Řazení dat dle 4 kategorií je vždy různé. Zobrazovat všechny popisky nemohu (je jich moc), pouze bych rád, aby se zobrazily při najetí na bublinu (řadu). Při nižším počtu řad lze zobrazit popisky individuálních řad a tyto řady překrýt 4 souhrnnými řadami s potřebnými barvami (kde popisky nejsou), ale zde bych potřeboval "dynamické" barvení řad dle hodnot v buňkách. Kdyby šlo nějakým způsobem propojit cestu k obrázku výplně (dané řady) s hodnotou/linkem v buňce, pak by to šlo, ale to se mi nedaří. Nevěděl byste, jak na to, nebo neměl byste jiný tip, jak dosáhnout potřebného výsledku? Děkuji a zdravím, Petr

Pavel

Přidáno: 15.01.15 14:52

Dobrý den, potřeboval bych vytvořit skládaný sloupcový graf (ze 4 hodnot v každém měsíci), avšak srovnání dvou let. Tj. že by v grafu na vodorovné ose byly v každém měsíci dva skládané sloupce. Můžete mi v tomto pomoci? Děkuji. Pavel

Patrik

Přidáno: 18.02.15 09:27

Dobrý den, nejsem odborník na excel a už vůbec ne na grafy, ale potřeboval bych poradit, jak vytvořit graf datové řady korelační a regresní analýzy. Děkuji

Lukas

Přidáno: 27.02.15 18:43

Zdravím, moc pěkné vychytávky, bohužel jsem nenašel, co bych chěl vytvořit - skupinový sloupcový graf, ve kterém by se jednotlivé sloupce skládaly z více hodnot (skládaný sloupcový). tohle asi nepůjde nijak obejít a nezbývá než čekat zda to v další verzi excelu doprogramují, a přitom si myslím, že je to celkem užitečné.

Honza

Přidáno: 05.03.15 23:56

Dobrý den, krásné grafy, děkuji za inspiraci. Chtěl bych se ale zeptat na jednu věc - u plošných grafů se vám nějak podařilo dosáhnout toho, že je před buňkami bez dat plocha kolmě useknutá a znovu začíná kolmě až s další buňkou, která obsahuje data. Když chci plošný graf vytvořit já, vždycky vede ta plocha pod nějakým úhlem do sousední hodnoty uvedené na vodorovné ose k úrovni nuly. A to ať mám ve zdrojové buňce nulu, nebo ji nechám prázdnou. Můžete mi poradit, jak docílit kolmého useknutí? * Nevím, zda jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně. :)

Renata

Přidáno: 18.03.15 22:00

Velký rešpekt. Vynikajúce.

Kája

Přidáno: 22.04.15 09:44

Zajímal by mne sloupečkový 100% skládaný graf pro více proměnných (ne jen jedna řada sloupců, šlo by?

Veronika

Přidáno: 20.07.15 10:27

Dobrý den, dal by se vytvořit ganttův diagram z hlediska času? Například od 8:00 - 9:00 volno, 9:00 - 10:00 úkol č.1 atd.? Díky

Přidáno: 02.09.15 13:38

Pěkné nápady, děkuji. Možná špatně hledám, ale nenašel jsem jednoduchý sloupcový graf, ve kterém jedna hodnota výrazně přesahuje ostatní hodnoty a proto je její sloupec přerušen, zatímco sloupcové zobrazení ostatních hodnot rovnoměrně vyplňuje pole grafu a poskytuje tak dobrý přehled.

Milan

Přidáno: 18.10.15 15:38

Přeji dobrý den, existuje nějaká vychytávka jak v exelu kreslit grafy funkcí? (v kartézkých souřadnicích) Děkuji

Milan

Přidáno: 18.10.15 15:45

Omlouvám se už jsem to našel. jak prosté jde o graf XY :-) Milan

Pavel K

Přidáno: 22.01.16 22:57

Dobrý den, potloukám se po netu a hledám návod, jak vytvořit krabicové grafy (vousaté krabičky) v Excelu - zatím jsem našel jen odkazy na doplňky, které ale nefungují. Umíte to někdo? Poradíte, prosím? Díky!

mrďula

Přidáno: 26.01.16 10:42

pan Lasák je vocas

Josef

Přidáno: 11.03.16 21:32

Dobrý den, chtěl bych poprosit o pomoc. Jaký graf, popřípadě fci mám použít: mám tabulku k investici, kde jeden řádek jsou vklady a druhý řádek úroky. Chtěl bych, aby se graf přizpůsoboval délce investice. pokud bude investice na 20let, aby graf ukázal celých 20let,a když změním dobu na 10let, tak aby graf ukázal pouze 10let a přízpůsobil se tomu i rozsah, aby sloupce grafu nekončili v polovině zobrazované oblasti. děkuji mnohokrát za radu

Pavel K

Přidáno: 23.03.16 16:28

To Josef: Dobrý den, zdrojovou tabulku "zformátujte" jako tabulku (karta:Domů; oddíl:Styly; "Formátovat jako tabulku"). Dejte této zformátované tabulce nějaké jméno a pak z ní vytvořte jakýkoliv graf. Ve zformátované tabulce pak můžete přidávat, ubírat, měnit, ...řádky i sloupce a graf se bude přizpůsobovat.

Alena P

Přidáno: 27.05.16 23:30

Moc zdravím, kdyby náhodou, nevíte o aplikaci, která by ze seznamu adres v Excelu podle PSČ vytvořila schématický graf - mapku ČR s kraji? Pro znázornění hustoty výskytu subjektů v regionech. Děkuji a přeji hodně úspěchů :)

Lubek

Přidáno: 10.06.16 15:43

Moc pěkný a bohatý materiál. Máte tu ale překlep: WaRerfall místo WaTerfall

Pavel Lasak

Přidáno: 25.06.16 19:42

To Lubek: Děkuji opraveno.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |