Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » grafy » graf-zvyrazneni-zobrazeni-datove-rady

Graf - datové řady k zobrazení / zvýraznění - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak automaticky vybrat datovou řadu (křivku), která bude zobrazena, případně zvýrazněná ... aneb mějte své grafy přehlednější ...

Úvodem

V článku se dozvíte jak v Excelu zobrazit / zvýrazňovat vybrané datové řady (křivky, sloupce). Například pomocí zaškrtnutí v zaškrtávacím poli, nebo výběrem ze seznamu dostupných datových řad.

Metody jsou vhodné při prezentacích, kdy záměrně potřebujete zobrazit jen určitou křivku (sloupec) a ostatní zatím nechat skryté (znevýrazněné). Nebo u automaticky generovaných grafů, kde určitým lidem nechcete záměrně dávat k dispozici všechny údaje (předpokládám, že grafy následně předáváte v *.pdf, ne jako sešit v Excel).

Ukázka

Aneb co tím myslím zvýrazňováním datových řad, je ukázáno na následujícím grafu:

Excel Graf

Přehled kapitol

Jak na to se dozvíte v tomto článku, spolu s možnosti si hotové sešity zdarma stáhnout, článek je z důvodu přehlednosti rozdělen na kapitoly:

Předpokládané znalosti

Předpokládám, že umíte v Excelu použit logickou funkci KDYŽ, vytvořit graf a vložit ovládací prvky formuláře. Pokud si nejste jisti, doporučuji si přečíst články:

Zdrojová data

Máme k dispozici seznam výrobku a k němu příslušné hodnoty.

Zdrojová tabulka

Máme k dispozici tabulku různých výrobků a chceme si zobrazit jen některé jejich vlastnosti pro porovnání. Například pouze kvalitu, nebo cenu a rychlost dodání, atd. Takže předpokládám, že máme k dispozici takovouto tabulku.

Popis Kvalita Cena Rychlost
Výrobek 1 2 3 7
Výrobek 2 3 5 8
Výrobek 3 5 7 9
Výrobek 4 4 6 9
Výrobek 5 4 8 9

výrobků může být i více.

Zdroj ke stažení

Soubor zdrojová data pro graf soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Postup možného řešení - zaškrtávacího pole

Činnosti si rozkrokujeme:

  • Upravení zdrojové tabulky
  • Vložení ovládacích prvků
  • Upravit data pro graf
  • Vložení grafu
  • Designové úpravy

Upravení zdrojové tabulky

Zdrojovou tabulku upravíme. Protože máme tři datové řady, vložíme 3 sloupce, do kterých se budeme vkládat příslušná data pro tvorbu grafu.

Doplnění dat pro graf Excel

Vložení ovládacích prvků

Po vložení zaškrtávacího políčka jej propojíme s příslušnou buňkou. Pro zaškrtávací prvek "kvalita" provedeme propojení s buňkou C4, atd.

Ovladací prvky - zaškrtavací políčka pro graf Excel

Správné provedení poznáte, pokud vybrané zaškrtávací pole zaškrtnete, objeví se v buňce PRAVDA, odškrtnutím NEPRAVDA.

Upravit data pro graf

Podle způsobu jakým budeme tvořit graf, lze využít dvě možnosti úprav tabulky pro graf.

1.

Pokud víme, že data nebudou mít záporné hodnoty a v grafu svislou (y-ovou) osu omezíme od hodnoty 0 (nula). Lze použít vzorec pro tvorbu zdrojových dat:

=KDYŽ($C$4=NEPRAVDA;-1;F6) Ovladací prvky - zaškrtavací políčka pro graf Excel

2.

Případně pro tvorbu dat pro graf můžeme využíti funkce/vzorce NEDEF(). V grafu nebudeme muset upravovat svislou osu.

=KDYŽ($E$4=NEPRAVDA;NEDEF();H6)

Vložení grafu

Jako poslední již z takto vygenerovaných dat vytvoříte spojnicový graf. Jen svislou (y-ovou) osu upravíme tak, že bude začínat v hodnotě 0 (pokud máte použit první vzorec =KDYŽ($C $4=NEPRAVDA;-1;F6) ).

Výsledek může vypadat například:

Graf Excel hotov

Designové úpravy

Ovládací prvky můžete skloubit s legendou grafu.

Další úpravy už nechám plně na vás, jak vylepšit a doplnit popis os, mřížky, název grafů, atd.

Postup možného řešení - výběrem ze seznamu

Činnosti si rozkrokujeme:

  • Upravení zdrojové tabulky
  • Vložení ovládacích prvků
  • Upravit data pro graf
  • Vložení grafu
  • Designové úpravy

Vložení ovládacích prvků

Podobně jako v předchozím příkladu vložíme do sešitu se zdrojovou tabulkou ovládací prvek. V této ukázce to bude Pole se seznamem, kterému přiřadíte názvy příslušných sloupců (z pomocné tabulky) a do pomocné buňky také uložíte propojení s buňkou (výstup z tohoto seznamu).

Upravit data pro graf

V tomto ukázkovém sešitě k třemi datovými řadámi přidáme čtvrtou, která bude námi vybraná a tu zvýrazníme následně ve vloženém grafu. V tomto kroku musíme jen zabezpečit, aby při vybrání námi zvolené datové řady se její hodnoty přenesly do našeho čtvrtého sloupce. Opět můžeme využít funkci/vzorec s KDYŽ:

=KDYŽ($L$7=1;C10;KDYŽ($L$7=2;D10;E10))

Daný vzorec rokopírujeme.

Ovladací prvky - zaškrtavací políčka pro graf Excel

Vložení grafu

Teď jen vložíte graf a jeho čtvrtou datovou řadu upravíte tak, aby byla zvýrazněna, jak potřebujete. To že vám překryje původní datovou řadu (má stejné hodnoty), takže to že dvě datové řady budou na sobě vám nevadí. Vybranou datovou řadu bude jen zvýrazněna a překryje předchozí (jde o čtvrtou v pořadí, tj. je uplně nahoře - pokud v grafu nezměníte pořadí).

Ovladací prvky - zaškrtavací políčka pro graf Excel

Designové úpravy

Tohle už nechám plně na vás, jak vylepšit a doplnit například popis os, mřížky, název grafů, jinou barevnou koncepci, atd.

Ke stažení

Jako u všech článku i v tomto nabízím možnost si stáhnout ukázkové sešity. K dispozici je:

Další možnosti

... aneb inspirujte se ...

Další inspirace v grafech

Jak dále mohu vypadat grafy...

Závěrem

Tak a máme za sebou možností jak zvýrazňovat datové řady v grafech. Existují i jiné možnosti a postupy. časem možná přidám i další ;)

Mají vaše grafy možnost zvýraznit vybrané datové řady? Využíváte tyto možnosti u dynamických grafů? Máte jiné nápady jak ještě více vylepšit a zpřehlednit grafy? Můžete se zmínit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:00

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Petr Pecháček

Přidáno: 05.07.14 14:15

Řekněme, že jedna osa je časová a druhá představuje sadu měřených veličin. Chceme zobrazit data v grafu jen pro určité veličiny a v určitém časovém období. Zjednodušená varianta předpokládá souvislý úsek (na časové ose prostě od-do) v obou směrech, ta horší pak nesouvislé výběry (smysl má u veličin). A to je teprve oříšek. Funkce POSUN, zaškrtávací políčka, ...? Potřebujeme de facto filtr, který je dostupný až v Excelu 2013...

Pavel Lasák

Přidáno: 05.07.14 18:30

To Petr Pecháček: Souvislý úsek je celkem vpohodě. Nesouvislý výběr je opravdu oříšek. Něco podobného jsem řešil VBA makrem, kdy byl požadavek v časové ose určité změřené veličiny smazat (navození představy: teplota okolí nemůže být 750°C - akceptovatelné je 15°C - 35°C) a poté uživatelem nastavovat interval od - do (7:51 do 12:21). Plus nějaké limity, atd.

Jan Trčka

Přidáno: 14.07.16 12:10

Na ten souvislý dáte nějaký postup?


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |