Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » grafy » typy-seznam-grafu-excel

Typy - seznam grafů v Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

... aneb prezentujte své data vizuálně ...

Včetně nových grafů v Excel 2016.

Seznam grafů

Excel - Grafy - seznam

V aplikaci Excel máte k dispozici řadu různých typů grafů, které můžeme použít k prezentaci dat. V Microsoft Excel 2007 značně zapracoval na grafické podobě těchto grafů (a od Excel 2013 opět o krok zlepšil grafickou podobu). Proto už nemusíte komplikovaně grafy upravovat. Stačí jen na pár kliknutí vybrat vhodný typ grafu a výsledek máte hotov. Seznam grafů, které jsou v Microsoft Excel k dispozici:

Do Excel 2013

Pokud si nevybereme ani jeden grafů, můžeme vytvořit vlastní, který si můžeme uložit do šablon pro pozdější použití.

Nové grafy od Excel 2016

Od Excel 2016 jsou k dispozici tyto nové typy grafů:

Netradiční grafy - pokud vám nestačí výše uvedené


Sloupcový graf - Column Chart

Hodnoty zobrazeny jako sloupce. Výška sloupce dle datových hodnot.

Excel - Grafy - Sloupcový Solumn

Sloupcové grafy se mimo jiné hodí pro zobrazení datových hodnot v závislostí na časovém období (stoupájíci cena akcií či zisku), nebo kategorie (například počet obyvatel v krajských městech, atd.). K vizuálnímu zobrazení hodnot, které porovnáváte (dva a více výrobků).

Na vodorovné ose je čas, kategorie a na svislé příslušné hodnoty.

Existuje několik podtypů sloupcových grafů:

 • Skupinový sloupcový
 • Skupinový sloupcový s prostorovým efektem
 • Skládaný sloupcový
 • Skládaný sloupcový s prostorovým efektem
 • 100% skládaný sloupcový
 • 100% skládaný sloupcový s prostorovým efektem
 • Prostorový sloupcový
 • Válcový
 • Kuželový
 • Jehlanový
 • atd.

Další články o sloupcových grafech

Podrobněji jsem tvorbu sloupcových grafů popsal v článku: Sloupcový graf - Excel 2010 a případně odvozený graf od sloupcového (Waterfall charts) vodopádový graf. Od Excel 2016 je nově k dispozici jako nový typ grafu.

Spojnicový (čárový) graf - Line Chart

Hodnoty zobrazeny jako body (možnost spojit čárou). X-ová osa rovnoměrně rozdělená.

Excel - Grafy - Spojnicové - Line

Jejich použití je výhodné nejenom pro souvislá data, která jsou rovnoměrně rozdělená. Jsou ideální pro přehledné porovnání trendů (např. pravidelné měření teploty). Tento graf je ekvivalentem bodového grafu.

Existuje několik podtypů spojnicových grafů:

 • Spojnicový
 • Spojnicový se značkami
 • Skládaný spojnicový
 • Skládaný spojnicový se značkami
 • 100% skládaný spojnicový
 • 100% skládaný spojnicový se značkami
 • Prostorový spojnicový

Další články o spojnicových (čárových) grafech

Podrobněji jsem tvorbu spojnicových grafů popsal v článku: Spojnicový graf - Excel 2010.

Výsečový graf - Pie Chart

Hodnoty zobrazeny jako poměr ze 100% z kruhu. Výseče představují poměr z celkových 100%.

Excel - Grafy -Výsečový graf - Pie Chart

často použiváné pro zobrazení volebných výsledků. Ve výsečových grafech se hodnoty zobrazují jako procentní poměr z celku (tj. 100% odpovědí, 50% mužů, 50% žen). Pro prezentace dotazníku, statistik (počet mužů a žen, věkové rozpoložení atd.). Při vhodném použití jsou tyto grafy velice přehledné. Obdobou tohoto grafu vychází graf prstencový (který je popsán níže).

Existuje několik podtypů výsečových grafů:

 • Výsečový
 • Výsečový s prostorovým efektem
 • Výsečový s dílčí výsečí
 • Výsečový s dílčími pruhy
 • Rozložený výsečový
 • Rozložený výsečový s prostorovým efektem

Poznámka: U 3D grafů (Rozložený výsečový s prostorovým efektem) může dojít ke zkreslení velikosti hodnot.

Další články o výsečových grafech

Podrobněji v článku: Výsečový graf - Excel 2010.

Pruhový graf - Bar Chart

Hodnoty zobrazeny jako pruhy. Šířka pruhu dle datových hodnot.

Excel 

 - Grafy - Pruhove - Bar

Využití pro porovnání položek (např. průměrná mzda v jednotlivých státech EU, atd.). Někdy vhodnější než sloupcové, pokud jsou popisky os jsou příliš dlouhé. Podobný typ grafu je pod názvem sloupcový (jeho popis je uveden výše).

Existuje několik podtypů pruhových grafů:

 • Skupinový pruhový
 • Skupinový pruhový s prostorovým efektem
 • Skládaný pruhový
 • Skládaný pruhový s prostorovým efektem
 • 100% skládaný pruhový
 • 100% skládaný pruhový s prostorovým efektem
 • Vodorovný válcový
 • Válcový
 • Kuželový
 • Jehlanový

Plošný graf - Area Chart

Hodnoty zobrazeny jako body spojené čarou a s výplní pod touto čarou. X-ová osa rovnoměrně rozdělená.

Excel 

- Grafy - Plošné (Area)

Vycházejí částečně ze spojnicových (čárových) grafů. Jen jsou designově upraveny tak aby zaujaly pozornost na plochu. Využít lze pro demonstraci poměru obratu a zisku společnosti, atd.

Existuje několik podtypů plošných grafů:

 • Plošný
 • Plošný prostorovým efektem
 • Skládaný plošný
 • Skládaný plošný s prostorovým efektem
 • 100% skládaný plošný
 • 100% skládaný plošný s prostorovým efektem
 • Prostorový plošný

XY bodový graf - XY (Scatter) Chart

Výhodné pro zobrazení průběhu funkce y=f(x). Pro jednu x-ovou osu může být zobrazeno několik průběhu y (až dvě nezávislé osy y).

Excel - 

Grafy - XY - bodove

Tento typ grafů je mnou nejpouživanější, lze volit měříko (tj. graf umí zobrazit logaritmickou osu, případně 2 y-ové osy, atd.), zvláda nestejnoměrné rozložení hodnot. Pro určitých hodnot lze vytvořit čárový graf, některé hodnoty nechat pouze bodové, atd. O tomto grafu a jeho úpravách se zmíním podrobněji v některém z dalších článků.

Plošných grafů existuje několik podtypů:

 • Bodový pouze se značkami
 • Bodový s vyhlazenými spojnicemi
 • Bodový s vyhlazenými spojnicemi a se značkami
 • Bodový s rovnými spojnicemi
 • Bodový s rovnými spojnicemi a se značkami

Burzovní graf - Stock Chart

Excel - Grafy - Burzovni

Jak je patrné z názvu, je to speciální graf pro prezentaci burzovních dat. Lze využít i pro jiné věci jako kolísaní teploty (kolísá podobně jako akcie). Tento graf osobně moc nepoužívám jelikož pro jeho správné fungování je potřeba uspořádat data do správného pořadí.

Další články o burzovních grafech

Podrobněji jsem tvorbu popsal v článku: Jak na burzovní graf v Microsoft Excelu.

Povrchový graf - Surface Chart

Excel - Grafy - Povrchovy

Vychází z plošného grafu. Pohled na data ve 3D. Pro modelaci speciálních matematických funkcí.

Prstencový graf - Doughnut Chart

Excel - Grafy - prstencovy

Vychází z grafu výsečového (koláčového), tj. hodí se pro stejné účely jen design navenek vypadá jinak. Volba mezi prstencovým a výsečovým grafem spíše závisí na estetickém cítění, než na vstupních datech (v obou případech mohou být stejné). V prstencových lze do jedné výseče umístit několik datových řad.

Podrobněji jsem tvorbu prstencových grafu popsal v článku: Prstencový graf - Excel 2010.

Bublinový graf - Bubble Chart

Excel 2010 - Grafy - Bublinove

Tyto grafy najdou uplatnění u psychologů pro jejich dotazníková šetření (od Excel 2016 lze využít i krabicový graf, který je posán níže). Umístění na ose x/y a příslušnou hodnotu jež bude představovat velikost bubliny.

Další články o bublinových grafech

Podrobněji jsem tvorbu popsal v článku: Jak na bublinový graf - Excel.

Paprskové grafy - Radar Chart

Excel 2010 - Grafy Paprskový (Radar)

Když musíte porovnat několik nezávislých znaků (vlastností), které hodnotíme vzájemně u několika prvků.

Uplatnění pro grafické znázornění výsledků psychotestů, srovnávací testy elektroniky (tj. máme několik notebooku a hodnotíme u nich velikost obrazovky, paměti, kapacitu disku, rychlost procesoru,...).

Další články o paprskových grafech

Podrobněji jsem tvorbu popsal v článku: Jak na paprskový graf v Microsoft Excel.

Stromová mapa - Treemap

Od Excel 2016. Pro rozdělení hiearchických dat.

Excel Stromová mapa - Treemap

Další články

Podrobněji jsem tvorbu grafu popsal v článku: Jak na stromovou mapu (Treemap) v Excel 2016.

Poznámka: Za mě nejlepší graf z kolekce, která byla dodáná do Excel 2016.

Vícevrstvý paprskový - Sunburst Chart

Od Excel 2016. Do verze Excel 2013 je k dispozici pouze omezený prstencový.

Excel 2016 - Grafy Vícevrstvý paprskový (Sunburst) - nové grafy od Excel 2016

nahrazuje prstencový

Další články

Podrobněji jsem tvorbu grafu popsal v článku: Jak na vícevrstvé prstencové grafy (Sunburst) v Excel 2016.

Histogram - histogram

Od Excel 2016.

Jde ve své podstatě o sloupcový graf ve kterém se zobrazují četnosti. K dispozici dva druhy:

 • Histogram
 • Paretův graf
Excel Histogram

Další články

V přípravě.

Krabicový graf - Box & Whisker Chart

Od Excel 2016.

Krabicové grafy se využívají pro statistickou analýzu. Krabicový graf můžete využít například pro porovnání klinických testů. Nebo pro porovnání výsledků zaměstnanců/studentů.

Excel Krabicový graf

Další články

V přípravě.

Vodopádový graf - Waterfall Chart

Od Excel 2016 - v předchozích verzích lze vytvořit pomocí upraveného sloupcového grafu.

Využijí ekonomové, ač lze tento graf vytvořit i ve starších verzích Excel, jen je potřeba trochu upravit zdrojovou tabulku a nastavit sloupcový graf. VYužitím tohoto typu je vytvořní grafu otázkou pár kliků a případně nastavit první a poslední datový bod jako souhrn.

Excel - Vodopadový graf - Waterfall Chart

Další články

V přípravě.

Trychtýřový graf (Funnel chart)

Nově od Excel 2016 jako samostatné položka.

Vizualizováni obchodních procesů.

Excel Kombinovaný graf

Další články

Podrobněji jsem tvorbu grafu popsal v článku: Jak na trychtýřový graf v Excel.

Kombinovaný graf - Combo charts

Od Excel 2016 jako samostatné položka.

V dialogovém okně vložit graf, si můžete nastavit, jaké dva typy grafu chcete zkombinovat, proti předcházajícícm verzím Excel (2013 a starší), přináší opět intujitivnější použití.

Excel Kombinovaný graf

Další články

V přípravě.

Závěr

Který graf je váš nejoblíbenější? Který z nových grafu v Excel 2016 je pro vás nejpřínosnější?

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:00

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Jirka

Přidáno: 21.04.16 08:27

Díky za web kamaráde, fakt pomohl k tvorbě grafů

Pepa

Přidáno: 21.04.16 09:06

Fakt maso tenhle web kámo, díky moc

Mrkus

Přidáno: 21.04.16 09:07

Fakt super teďka ve škole to děláme rukama, díky Josefe

Josef

Přidáno: 21.04.16 09:07

otevřelo mi to oči

Amanda

Přidáno: 21.04.16 09:07

Tohle je lepší jak učení <3

Runda

Přidáno: 21.04.16 09:08

Fakt pomohlo, teďka nepropadnu z IKT, protože náš učitel není moc týpek

Jozefína

Přidáno: 21.04.16 09:08

Vždycky jsem chtěla najít takovýhle web

Barák

Přidáno: 21.04.16 09:09

Vždycky jsem nad tím hodně přemýšlel a nyní jsem si jistý, že excel je super :)))


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |