Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-formulare » excel-vba-formular-image-obrazek-vlastnosti

Image (Obrázek) vlastnosti ve VBA

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

... Image (Obrázek) a jeho použítí ve formuláři za pomocí VBA...

Vložit Image

Karta Vývojář - Visual Basic. Menu Insert - UserForm. Z Toolboxu vybereme Image.

MS Excel - formuláře - Image (Obrázek)

Vlastnosti Image:

Seznam základních vlastností prvku Image (Obrázek). Okno vlastností můžeme zobrazit klávesou F4.

 • (Name)
 • AutoSize
 • BackColor
 • BackStyle
 • BorderColor
 • BorderStyle
 • ControlTipText
 • Enabled
 • Height
 • Left
 • MouseIcon
 • MousePointer
 • Picture
 • PictureAlignment
 • PictureSizeMode
 • PictureTiling
 • SpecialEffect
 • Tag
 • Top
 • Visible
 • Width

(Name)

Pojmenování prvku (můžeme změnit). Ve kódech se pak budeme na tento prvek odkazovat jeho jedinečným názvem. V našem příkladě je (Name) Image1.

Pozor: Název prvku se musí změnit před psaním kódu. Když dojde ke změně názvu po napsání VBA kódu jeho odkazy se nezmění.

AutoSize

Specifikuje, zda mění objekt automaticky velikost v souladu se svým celým obsahem. Pokud mění tak velký text zvětší objekt.

Hodnota (True - mění, False - výchozí, nemění)

  Image1.AutoSize = True
  AutosizeStav = Image1.AutoSize

BackColor

Vrací nebo nastavuje barva pozadí objektu TextBox.

  Image1.BackColor = RGB(255, 128, 128)
  BarvaPozadi = Image1.BackColor

BackStyle

Vrací nebo nastavuje styl pozadí objektu Label.

fmBackStyleTransparent (0) Pozadí je průhledné.

fmBackStyleOpaque (1) Pozadí je neprůhledné (výchozí nastavení).

  Image1.BackStyle = fmBackStyleTransparent

BorderColor

Vrací nebo nastavuje barvu okrajů. Pokud není nastaven okraj tak se změna barvy neprojeví.

  Image1.BorderColor = RGB(254, 127, 127)

Poznámka: Nutno mít nastaven BorderStyle

BorderStyle

Vrací nastavení nebo změní nastavení okrajů.

 • fmBorderStyleNone - 0 - nemá viditelný okraj
 • fmBorderStyleSingle - 1 - viditelný okraj
  Image1.BorderStyle = fmBorderStyleSingle

Poznámka: ignoruje se pokud je vlastnost SpecialEffect = none

ControlTipText

Bublinková nápověda. Zobrazí se při najetí nad objekt

  Image1.ControlTipText = "Můj text v bublinkové nápovědě."
  ControlTipText = Image1.ControlTipText

Enabled

Určuje, zda se může ovládací prvek stát aktivním a odpovídat na události, generované uživatelem. Nebo specifikuje jak je tato vlastnost aktuálně nastavena.

  Image1.Enabled = True
  EnabledNastaveni = Image1.Enabled

Height

Vrací výšku objektu nebo jeho výšku nastaví.

  Image1.Height = 28
  Vyska = Image1.Height

Left

Umístění objektu od levého okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

  umistenileft = Image1.Left
  Image1.Left = 12

MouseIcon

Přiřazení ikony por objekt

  Image1.MouseIcon = LoadPicture ("c:\mojeIkonka.ico")

MousePointer

Vrací typ ukazatele myši, nebo nastaví ukazatel myši. Hodnoty jsou:

 • fmMousePointerDefault 0 - standartní ukazatel
 • fmMousePointerArrow 1
 • fmMousePointerCross 2
 • fmMousePointerIBeam 3
 • fmMousePointerSizeNESW 6
 • fmMousePointerSizeNS 7
 • fmMousePointerSizeNWSE 8
 • fmMousePointerSizeWE 9
 • fmMousePointerUpArrow 10
 • fmMousePointerHourglass 11
 • fmMousePointerNoDrop 12
 • fmMousePointerAppStarting 13
 • fmMousePointerHelp 14
 • fmMousePointerSizeAll 15
 • fmMousePointerCustom 99
  Image1.MousePointer = fmMousePointerHelp

Picture

Nastavení obrázek na pozadí.

  Image1.Picture = LoadPicture("c:\Obrazek.jpg")

Poznámka: Nutno zadat správný název a umístění obrázku.

MS Excel - formuláře - TextBox

PictureAlignment

Udává umístění obrázku v pozadí. Nebo vrací nastavení této vlastnosti.

 • fmPictureAlignmentTopLeft - 0 - Levý horní roh.
 • fmPictureAlignmentTopRight - 1 - Pravý horní roh.
 • fmPictureAlignmentCenter - 2 - Střed.
 • fmPictureAlignmentBottomLeft - 3 - Levý dolní roh.
 • fmPictureAlignmentBottomRight - 4 - Pravý dolní roh.
  Image1.PictureAlignment = fmPictureAlignmentTopRight

PictureSizeMode

Udává, jak se v ovládacím prvku, formuláři nebo stránce zobrazí obrázek v pozadí.

 • fmPictureSizeModeClip - 0 - Zkrátí část obrázku, jež přesahuje formulář nebo stránku (výchozí nastavení).
 • fmPictureSizeModeStretch - 1 - Natáhne obrázek, aby vyplňoval formulář nebo stránku. Toto nastavení může obrázek zkreslit ve vodorovném nebo svislém směru.
 • fmPictureSizeModeZoom - 3 - Zvětší obrázek, ale nezkreslí ho ani ve vodorovném ani ve svislém směru.
  Image1.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeStretch

Poznámka: Nejprve musí být nahrán nějaký obrázek.

PictureTiling

Umožňuje uspořádat obrázek na formuláři nebo stránce jako dlaždice.

 • True - Obrázek se v pozadí opakovaně zobrazí jako dlaždice.
 • False - Obrázek se nezobrazí v pozadí opakovaně (výchozí nastavení).
  Image1.PictureTiling = True

SpecialEffect

Vrací nebo určuje speciální efekty objektu.

 • fmSpecialEffectFlat 0
 • fmSpecialEffectRaised 1
 • fmSpecialEffectSunken 2
 • fmSpecialEffectEtched 3
 • fmSpecialEffectBump 6
  Image1.SpecialEffect = fmSpecialEffectFlat
  Image1.SpecialEffect = 6
   StavSpecialEfekt = Image1.SpecialEffect

Tag

Doplňkové informace o objektu.

  

Top

Umístění objektu od horní okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

  umistenitop = Image1.Top
  Image1.Top = 12

Visible

Nastavuje viditelnost objektu, nebo zobrazuje jaký stav má objekt. Nabývá hodnot TRUE (viditelný - výchozí nastavení), FALSE (neviditelný).

  Image1.Visible = False
  Image1.Visible = True

Width

Vrací šířku objektu nebo jeho výšku nastaví.

  Image1.Width = 110
  Sirka = Image1.Width

Ke stažení

Hotový příklad ke stažení: Formulář Image (Obrázek) - vlastnosti ukázky použití soubor ve formátu *.xls

MS Excel - formuláře - Image (Obrázek)

Závěr

Popis vlastnosti objektu Image (Obrázek) máme za sebou :)

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Kuba

Přidáno: 12.02.12 11:47

Dobrý den, zajímalo by mě zda jde použít obrázek i jinak než pomocí načtení z nějakého konkrétního umístění např. LoadPicture("c:\Obrazek.jpg"). Chtěl bych mít pouze jeden excelovský soubor bez nějakých příloh a do formuláře chci načítat různé obrázky. Chtěl bych to použít nějak podobně jako v jednom s Vašich témat a to http://office.lasakovi.com/excel/vba-triky/vba-excel-graf-do-formulare/ Kde je graf umístěn na listu a jen se načítá do UserForm. Je to možné? Jak na to jít? Děkuji Kuba

Pavel Lasák

Přidáno: 13.02.12 20:25

To Kuba: Lze. Pokud obrázky předem "načtete" při tvorbě formuláře, nemusí být v už příloze c:\Obrazek1.jpg. Pak jen zobrazovat/skrývat pomocí Image1.Visible = False, Image1.Visible = True. Případně přesouvat atd.
Poznámka na okraj: Když nastavíte Visible tak ve formuláři tento obrázek stále vidíte. Až když je formulář spuštěn objekt (obrázek) není vidět (pokud je správně nastvena vlastnost visible), ale to jen tak na okraj, jelikož včera jsem tento dotaz zodpovídal emailem.

Kuba

Přidáno: 13.02.12 22:14

Ještě bych se pokusil uvést příklad jak jsem postupoval. Stále nemůžu přijít na to proč mi to nejde. Inspiraci sem hledal ve Vašem příspěvku ohledně vkládání grafu do formulářů. Na listu "ZATÍŽENÍ" mám obrázek s názvem "Picture" A potřeboval bych ho zobrazit po otevření formuláře. Dim Picture As ChartObjects Set Picture = Sheets("ZATÍŽENÍ").ChartObjects(1).Chart Dateiname = "Picture.gif" Picture.Export Filename:=Dateiname, FilterName:="GIF" Image1.Picture = LoadPicture(Dateiname) Používám tento lehce modifikovaný skript. Děkuji za radu. Kuba

Pavel Lasák

Přidáno: 14.02.12 06:19

To Kuba: Tento kód musí být spuštěn. Zobrazit formulář nestačí. Můžete provést například při aktivaci formuláře. Kód vložit do VBA kódu pro daný formulář. Sub UserForm_Activate() ... kod... End Sub PS: Nemá Váš graf něco společného s elektrickým strojem? :)

Pavel Lasák

Přidáno: 15.02.12 17:14

To Kuba: viz email.

To ostatní: Jak importovat obrázek, který je nalistu do Image ve formuláři sepíšu v nějakém z dalších článků.

Osi

Přidáno: 26.06.12 10:56

Dobrý den, mám následující problém : pomocí el. tužky a tabletu vložím do tabulky obrázek (podpis) a potřeboval bych vědět rozmer tohoto obrázku, abych ho mohl upravit na velikost buňky. Jeto možné ( nevím totiž jak zjistím rozměry aktuálního obrázku, ten který je právě vybrán). Děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 26.06.12 17:38

To Osi: Pro Excel 2010 - Klikneš na obrázek, zobrazí se dočasná karta Nástroje obrázku - Formát - velikost -> a tam jsou rozměry obrázku.

Osi

Přidáno: 27.06.12 07:21

To je jasný, ale já bych to potřeboval udělat jako makro ve VBA

Pavel Lasák

Přidáno: 27.06.12 16:34

To Osi: Zjistím velikost pomocí vlastnosti Height a Width, pro obrázek Image1 Vyska = Image1.Height Sirka = Image1.Width

Osi

Přidáno: 28.06.12 11:53

To funguje, když vím jméno obrázku, ale já po vložení podpisu vím pouze, že je aktivní obrázek u určité buňky

Pavel Lasák

Přidáno: 28.06.12 16:21

To Osi: Teď úplně nerozumím. Pomocí VBA makra vložíš obrázek a potřebuješ znát jeho rozměry. Ty se zobrazí jako dialogový box nebo autoamticky zmenší obrázek?

Osi

Přidáno: 16.07.12 13:33

Ten obrázek se mi vloží k aktivní buňce poté co udělám podpis pomoci tužky. Ten podpis je jako obrázek, ale nevím jméno, vím pouze, že je aktivní ( dá se okamžitě upravovat). A právě ty úpravy bych chtěl dělat ve VBA.

Osi

Přidáno: 16.07.12 14:59

ješte přikládám macro, kde jsem si myslel že získám rozmery aktuálního obrázku ( podpisu) : Sub uprava_podpisu() Dim dObrazekSirka As Double Dim dObrazekVyska As Double Dim AktPodpis As Object Set AktPodpis = ActiveSheet.Pictures With AktPodpis dObrazekSirka = .Height dObrazekVyska = .Width End With MsgBox dObrazekSirka & " ; " & dObrazekVyska End Sub

Osi

Přidáno: 24.07.12 12:27

Už to mám vyřešený, ale potřebuji ještě pomoct s tímhle : Potřebuji zjistit je-li v určité oblasti ( třeba A3:N3 ), nějaký objekt (obrázek) a jestli jo tak tuto informaci předat proměnné. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 24.07.12 16:01

To Osi: Gratuluji k vyřešení, nějak nestíhám. K druhému dotazu. Kód, zda existuji na listu obrázky On Error Resume Next Sheets("List1").Pictures.Select If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Bez obrazku." On Error GoTo 0

Pavel Lasák

Přidáno: 24.07.12 16:15

To Osi: Možná pomůže odkaz http://www.excelplus.net/forum/viewthread.php?thread_id=715&pid=3023#post_3023

Osi

Přidáno: 25.07.12 09:31

Moc děkuji, to je ono

Osi

Přidáno: 26.07.12 11:48

Tak se mi zdálo, že to funguje, ale Err.Number je pořád 0, ať tam obrázek je a nebo není.Kdýž tam obrázek je tak ho vybere ( to funguje ), ale Err.Number je pořád 0.
tady je kod : Sub uprava_podpisu() Dim Shp As Shape Dim Shpk As Shape Dim nazev As String Dim RadekPodpisu As String Dim AktImageSirka As Single Dim AktImageVyska As Single Dim AktBunkaVyska As Single Dim AktBunkaSirka As Single Dim ObrazekUpraveny As Object Dim ObrazekPuvodni As Object AktBunkaSirka = ActiveCell.ColumnWidth AktBunkaVyska = ActiveCell.RowHeight AktImageSirka = Selection.Width AktImageVyska = Selection.Height Stop MsgBox Err.Number On Error Resume Next Sheets("hlášení").Pictures.Select MsgBox Err.Number If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Bez podpisu" GoTo konec On Error GoTo 0 For Each Shp In ActiveSheet.Shapes If Left(Shp.Name, 4) = "Pict" Then Shp.LockAspectRatio = msoFalse ' odemknou uzamknuti pomeru stran Shp.Width = AktBunkaSirka * 5.4 Shp.Height = AktBunkaVyska Shp.LockAspectRatio = msoTrue End If Next Shp Range(Range("Q8")).Select RadekPodpisu = ActiveCell.Row Range(Range("Q8")).Value = "podepsáno" Range(Range("S3")).Select Set Shp = Nothing Call pr konec: End End Sub Mám ještě jednu prosbu, nedaří se mi ukončit externí aplikaci, kterou pouštím takto : 'spustí externí aplikaci na vložení obrázku (podpisu )z pera a tabletu spust = "c:\Program Files\GENIUS TABLET\PenSign.exe" kill = "TASKKILL /F /IM c:\Program Files\GENIUS TABLET\PenSign.exe"

Honza

Přidáno: 05.03.13 10:49

Jde měnit vložený obrázek na sheetu, změnou cesty v nějaké buňce? Děkuji

Honza

Přidáno: 12.03.13 11:19

Obrázek (resp. Cesta k obrázku, získaná třeba přes GetOpenFilename, nebo z buňky) lze vložit místo jiného obrázku takto: Shee = číslo sheetu (záložky), obr=název obrázku na sheetu Sub Obrazek(shee, obr) i = Sheets(shee).Pictures.Count With Sheets(shee).Pictures(obr) L = .Left T = .Top W = .Width H = .Height .Delete Application.Sheets(shee).Shapes.AddPicture Cesta, True, True, L, T, W, H Sheets(shee).Pictures(i).Name = obr Sheets(shee).Pictures(obr).OnAction = obr & "_click" ´makro při kliknutí End With End Sub Nevím jak zjistit nebo nastavit jméno obrázku, které je ve VBA, když nevím jeho pořadí na sheetu. Dělám to nyní tak, že poprvé vím, že je to ten poslední na sheetu, takže místo „obr“ dám hodnotu „i“ a při dalším už má můj název a můžu jej najít a tedy třeba vyměnit. Honza

Honza

Přidáno: 13.03.13 08:45

Je tam chyba, tohle: Sheets(shee).Pictures(i).Name = obr má být na dalším řádku

Marcox

Přidáno: 11.11.13 08:40

Dobrý den, čtu si Váš zajímavý článek a potřeboval bych poradit. Automatizuji jeden úkol v Excelu kdy po kliknutí na tlačítko proběhne vygenerování souboru v pdf určité oblasti v excelu do jedné složky, a zároveň se tento soubor v pdf přiloží jako příloha do mailu.
Vše funguje perfektně, jen jsem se zastavil na tom jak udělat elegantní podpis v Emailu. (Nějaký text + obrázek. text je v části Body kde je to spojeno s obsahem několika buněk, s přeřádkováním. Na konci v části Body bych chtěl vložit logo firmy, ale tak aby obrázek byl použit z Excelu (chci se vyhnout nějakému mapování)

Může někdo ze zkušenějších poradit? Děkuji předem

použiji jen část kódu pro ukázku
With OutMail MsgBox ("Soubor byl vygenerován, uložen a odeslán mailem.") .To = Range("B9").Text 'propojení na adresu .Subject = Range("Q40") ' předmět .Body = Range("Q42") & Chr(13) & Range("Q43") & Chr(13) & Range("Q44") & Chr(13) & Range("Q45") & Chr(13) & Range("Q46") & Chr(13) & Range("Q47") & Chr(13) & Range("Q48") & Chr(13) & Range("Q49") & Chr(13) & Range("Q50") & Chr(13) & Range("Q51") & Chr(13) & Range("Q52") & Chr(13) & Range("Q53") & Chr(13) & Range("Q54")& Chr(13) .Attachments.Add CelaCesta ' řeší přílohu .Send 'odesílá

Martin

Přidáno: 30.01.14 10:43

Dobrý den. Zkoušel jsem přiložený soubor od Vás a funguje hezky. Zkusil jsem si vytvořit i nějaký svůj a zjistil jsem, že refresh obrázků funguje perfektně ,ale nesmí byt nové nahrání obrázku obsaženo ve funkci Image1_click (klik přímo na obrázek) v tomto případě se přestanou obrázky refreshovat. V paměti je uložený nový obrázek, ale je potřeba přes starý obrázek přesunout jiné okno (nebo podobná akce) a pak se zobrazí aktualní obrázek. Dokonce tento způsob přes klik na obrázek udělá nefunkční i ostatní nahrávání přes tlačítka která do té doby fungovala. V případě, že za load obrázku vložím třeba ještě Image1.BackColor tak se obrázek refresfne. Proč ten klik na obrázek pro změnu obráku dělá takový bordel? Neexistuje něco pro přidat za load obrázku aby se hned refreshnul v případě že chcu obrázky měnit pávě klikem na obrázek.

Hancz

Přidáno: 02.04.14 23:56

Dobrý den všem, chtěl bych se zeptat, zda nekdo tusite, jak udelat nasledujici macro v excelu.... myslel jsem si, ze s tim nebude zas az takovy problem a vcelku je (aslespon pro me) Ve sloupci "A1" az treba "A100" mam vzdy jinou hodnotu (napr XB100, XB120, XB320, atd....) a ja bych potreboval na zaklade hodnot/nazvu ze sloupce "A" najit odpovidajici obrazek (ktery se jmenuje stejne jako hodnoty ve sloupci "A") ze slozky (treba C:\obrazky\) a vlozit jej vedle vedle hodnoty v sloupci "A" do sloupce "B" Snad je to srozumitelne, ale pro jistotu strucna rekapitulace >na zaklade hodnoty napr. v bunce "A1" > najit obrazek (.jpg) ve slozce (napr. C:\Obrazky\ ), ktery se jmenuje stejne jako hodnota v bunce "A1" > obrazek vlozit do vedlejsi bunky, tedy "B2" upravu velikosti davam, ale vyhledani a vlozeni na zaklade "Stringu" bunky proste prozatim nedavam :( Dekuji vsem za pripadne napady, rady, tipy! (S)mejte se ;-)

Jakub

Přidáno: 01.02.15 16:56

Dobrý den, mám problém s proměnnou u Image objektu. Mám ve formuláři 5 obrázků: Image1, Image2, ... ale chtěl bych je nahradit proměnnou. obr = 1 While obr <= 5 Image & obr.Picture = LoadPicture(cesta_k_obrazku) obr = obr + 1 Wend Ale hlásí mi to chybu: Compile error: Expected Sub, Function, or Property - když použiji něco jako: obr = 1 While Image = "Image" & obr Image.Picture = LoadPicture(cesta_k_obrazku) obr = obr + 1 Wend Tak je to chyba: '424' - Object required - jen když použiju přímý zápis Image1 = LoadPicture(cesta_k_obrazku) Image2 = LoadPicture(cesta_k_obrazku) ... Tohle byl příklad, těch obrázků je mnohem víc a ještě mají spoustu proměnných, co mají zobrazovat a kdy a pak je to tímto způsobem prakticky neřešitený. Děkuji za radu

Jakub

Přidáno: 01.02.15 17:47

Doplnění: - jen když použiju přímý zápis, tak to funguje

Jojo

Přidáno: 03.02.15 07:28

To Jakub: -- obr = 1 cesta_k_obrazku = "C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures\Nový priečinok\" While obr <= 2 Image = cesta_k_obrazku & "Image" & obr & ".jpg" ' 'atď.

Jakub

Přidáno: 03.02.15 09:37

To Jojo: Já spíš potřebuju něco jako: ' V UserForm mám objekty ' Image1, Inage2, Image3, ... Image50 ' A ve složce obrázky ' 1.gif, 2.gif, .... 200.gif ' Gen. náh. čísel mi vyhodí 200 čísel v různém pořadí A1 = 101 A2 = 24 A3 = 186 ... A200 = 48 i = 1 obr = 1 While obr <= 50 gen = Range("A" & i) If gen > 10 And gen < 80 Then obr.Picture = LoadPicture(gen".gif") obr = obr + 1 i = i + 1 Else i = i + 1 End If Wend To všechno by bylo v pohodě, jediný problém mám s tím obr. Jelikož název objektu nesmí začínat číslem, tak bych potřeboval, aby to vypadalo jako Image&obr.Picture 'což také nefunguje tzn. ve výsledku (postupně) Image1.Picture Image2.Picture ... Image50.Picture Jako proměnnou potřebuju to: OBR, ale to se mi nedaří zrealizovat. Díky

Jakub

Přidáno: 06.02.15 06:16

Tak jsem svůj problém výše vyřešil takto: i = 1 obr = 1 While obr <= 50 gen = Range("A" & i) If gen > 10 And gen < 80 Then Range("B" & obr) = gen obr = obr + 1 i = i + 1 Else i = i + 1 End If Wend Image1.Picture = LoadPicture(Range("B1") & ".gif") Image2.Picture = LoadPicture(Range("B2") & ".gif") Image3.Picture = LoadPicture(Range("B3") & ".gif") ... Image50.Picture = LoadPicture(Range("B50") & ".gif") Snad někdo ocení a využije ;) Pokud by ale někdo věděl, jak nastavit 'Image1' resp. jméno objektu jako proměnnou, tak bych byl rád.

Jakub

Přidáno: 06.02.15 07:22

Omlouvám se za ERROR, pokud to tento příspěvek neopraví, tak prosím správce o jeho smazání a úpravu předchozího příspěvku.

Přidáno: 06.02.15 07:24

Honza

Přidáno: 04.03.15 10:30

To Jakub. Podívej se výše na můj dotaz a řešení. Mělo by ti to pomoct.

Oki

Přidáno: 24.06.15 11:08

Dobrý den Potrebujem vložiť obrázok do vyhraničeného okna tak, aby vyplnil celé okno a nepresahoval, PictureSizeModeStretch mi nefunguje. Vopred ďakujem

oki

Přidáno: 24.06.15 16:47

Vyriešené stačí odomknúť pomer strán .LockAspectRatio = msoFalse aj tak ďakujem

Tomáš

Přidáno: 02.10.15 08:51

Dobrý den, mám problém s tímto kodem: Sub Convert_Graf_Do_Obrazku() Dim Cht As Chart If ActiveChart Is Nothing Then Exit Sub Set Cht = ActiveChart Cht.CopyPicture xlPrinter, xlScreen, xlPicture ActiveWindow.RangeSelection.Select ActiveSheet.Paste With ActiveSheet .Height = 100 .Width = 100 End With End Sub Tento kod mi z grafu vytvoří obrázek, ale já nevím, jak nastavit jeho rozměry. Možná, že už to tady někdo dělal, ale jsem začátečník, tak se v tom ještě tolik nevyznám. Díky!!

David

Přidáno: 21.06.16 16:29

Dobrý den, je možné vkládat obrázky, které jsou součástí souboru .htm do těla emailové zprávy, která je generována automaticky? Obrázek se mi aktuálně do mailu vloží, ale zobrazen není. Respektive je zobrazena hláška: "Tento obrázek nyní nelze zobrazit"


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |