Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-formulare » excel-vba-formular-togglebutton

ToggleButton (Přepínací tlačítko) ve formuláři VBA

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

... ToggleButton (Přepínací tlačítko) a jeho použítí ve formuláři za pomocí VBA... Tento prvek hodně připomíná CommandButton (Tlačítko).

Vložit ToggleButton

Karta Vývojář - Visual Basic. Menu Insert - UserForm. Z Toolboxu vybereme ToggleButton.

MS Excel - formuláře - ToggleButton (Přepínací tlačítko)

Vlastnosti ToggleButton

Seznam základních vlastností prvku ToggleButton (Přepínací tlačítko). Okno vlastností můžeme zobrazit klávesou F4.

 • (Name)
 • Accelerator
 • AutoSize
 • BackColor
 • BackStyle
 • Caption
 • ControlSource
 • ControlTipText
 • Enabled
 • Font
 • ForeColor
 • Height
 • HelpContextID
 • Left
 • Locked
 • MouseIcon
 • MousePointer
 • Picture
 • PicturePosition
 • TabIndex
 • TabStop
 • Tag
 • TextAlign
 • Top
 • TripleState
 • Value
 • Visible
 • Width
 • WordWrap

(Name)

Pojmenování prvku (můžeme změnit). Ve kódech se pak budeme na tento prvek odkazovat jeho jedinečným názvem. V našem příkladě je (Name) ToggleButton1.

Pozor: Název prvku se musí změnit před psaním kódu. Když dojde ke změně názvu po napsání VBA kódu jeho odkaz se nezmění.

Accelerator

Nastaví nebo získá přístupovou (zkratkovou klávesu Alt) klávesu daného ovládacího prvku.

  ToggleButton1.Accelerator = "C"
  ZkratkovaKlavesa = ToggleButton1.Accelerator

AutoSize

Specifikuje, zda mění objekt automaticky velikost v souladu se svým celým obsahem. Pokud mění tak velký text zvětší objekt. Hodnoty:

 • False (výchozí nastavení) - nemění velikost
 • True - změní velikost podle textu.
  ToggleButton1.AutoSize = False
  ToggleButton1.AutoSize = True
  AutosizeStav = ToggleButton1.AutoSize

BackColor

Vrací nebo nastavuje barva pozadí objektu TextBox.

  ToggleButton1.BackColor = RGB(255, 128, 128)
  BarvaPozadi = ToggleButton1.BackColor

BackStyle

Vrací nebo nastavuje styl pozadí objektu.

 • fmBackStyleTransparent (0) Pozadí je průhledné.
 • fmBackStyleOpaque (1) Pozadí je neprůhledné (výchozí nastavení).
  ToggleButton1.BackStyle = fmBackStyleTransparent

Caption

Varcí Text na objektu ToggleButton (Přepínací tlačítko) nebo ho nastaví.

  ToggleButton1.Caption = "muj text"
  AktualniTextVCheckBox = ToggleButton1.Caption

ControlSource

Identifikuje kde se budou ukládat data, která se vloží přes vlastnost Value. Případně vratí kde se budou data ukládat.

  ToggleButton1.ControlSource = "a9"
  HodnotaVBunce = ToggleButton1.ControlSource

ControlTipText

Bublinková nápověda. Zobrazí se při najetí nad objekt. Případně vratí nastavenou hodnotu.

  ToggleButton1.ControlTipText = "Můj text v bublinkové nápovědě."
  ControlTipText = ToggleButton1.ControlTipText

Enabled

Určuje, zda se může ovládací prvek stát aktivním a odpovídat na události, generované uživatelem. Nebo specifikuje jak je tato vlastnost aktuálně nastavena.

  ToggleButton1.Enabled = True
  EnabledNastaveni = ToggleButton1.Enabled

Font

Vrací nastavení fontu nebo nastaví požadovaný fontu (velikost, typ, ...). Případně vratí nastavené hodnoty.

  ToggleButton1.Font.Italic = True
  ToggleButton1.Font.Size = 22
  ToggleButton1.Font.Bold = True
  ToggleButton1.Font = "Times New Roman"
  velikostFontu = ToggleButton1.Font.Size
  typFontu = ToggleButton1.Font
  FontJeKurziva = ToggleButton1.Font.Italic

ForeColor

Varcí nastavení nebo definuje barvu popředí objektu tj. v našem případě jakou barvu bude mít text.

  ToggleButton1.ForeColor = RGB(255, 255, 0)
  BarvaPopredi = ToggleButton1.ForeColor

Height

Vrací výšku objektu nebo jeho výšku nastaví.

  ToggleButton1.Height = 28
  Vyska = ToggleButton1.Height

HelpContextID

Odkaz do nápovědy ve formátu Microsoft Windows pro konkretní objekt

  

Left

Umístění objektu od levého okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

  umistenileft = ToggleButton1.Left
  ToggleButton1.Left = 12

Locked

Určuje, zda lze ovládací prvek editovat. Případně vrací stav této vlastnosti. Nabývá hodnot TRUE (nelze editovat), FALSE (lze editovat, jedná se o vychozí nastavení).

  ToggleButton1.Locked = TRUE
  ToggleButton1.Locked = FALSE

MouseIcon

Přiřazení ikony pro objekt

  ToggleButton1.MouseIcon = LoadPicture("c:\mojeIkonka.ico")

MousePointer

Vrací typ ukazatele myši, nebo nastaví ukazatel myši. Hodnoty jsou:

 • fmMousePointerDefault 0 - standartní ukazatel
 • fmMousePointerArrow 1
 • fmMousePointerCross 2
 • fmMousePointerIBeam 3
 • fmMousePointerSizeNESW 6
 • fmMousePointerSizeNS 7
 • fmMousePointerSizeNWSE 8
 • fmMousePointerSizeWE 9
 • fmMousePointerUpArrow 10
 • fmMousePointerHourglass 11
 • fmMousePointerNoDrop 12
 • fmMousePointerAppStarting 13
 • fmMousePointerHelp 14
 • fmMousePointerSizeAll 15
 • fmMousePointerCustom 99
  ToggleButton1.MousePointer = fmMousePointerHelp

Picture

Nastavení obrázek na pozadí.

  ToggleButton1.Picture = LoadPicture("c:\mujObrazek.bmp")

PicturePosition

Pozice obrázku relativně k titulku.

 • fmPicturePositionLeftTop - 0 - vlevo od titulku zarovnání s horním okrajem
 • fmPicturePositionLeftCenter - 1 -
 • fmPicturePositionLeftBottom - 2 -
 • fmPicturePositionRightTop - 3 -
 • fmPicturePositionRightCenter - 4 -
 • fmPicturePositionRightBottom - 5 -
 • fmPicturePositionAboveLeft - 6 -
 • fmPicturePositionAboveCenter - 7 -
 • fmPicturePositionAboveRight - 8 -
 • fmPicturePositionBelowLeft - 9 -
 • fmPicturePositionBelowCenter - 10 -
 • fmPicturePositionBelowRight - 11 -
 • fmPicturePositionCenter - 12 -
  ToggleButton1.PicturePosition = fmPicturePositionLeftTop

TabIndex

Vrací nebo udává pozici jednoho objektu v pořadí karet formuláře.

  ToggleButton1.TabIndex = 0

TabStop

Určuje, zda se může objekt stát aktivním, když na něj uživatel přejde klávesou tabelátor. Nabývá hodnot TRUE, FALSE.

 • True - Přístup TAB je možný (výchozí nastavení).
 • False - Při použití tabelátoru se objekt vynechá.
  ToggleButton1.TabStop = False

Tag

Doplňkové informace o objektu.

  ToggleButton1.Tag = "office.lasakovi.com"

TextAlign

Zaroznání textu. Vpravo, vlevo, na střed. Nabývá hodnot:

 • fmTextAlignLeft - 1 - Zarovnani vlevo
 • fmTextAlignCenter - 2 - Zarovnání na střed
 • fmTextAlignRight - 3 - Zarovnání vpravo
  ToggleButton1.TextAlign = fmTextAlignCenter
  ToggleButton1.TextAlign = 3
  jakZarovnano = ToggleButton1.TextAlign

Top

Umístění objektu od horní okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

  umistenitop = ToggleButton1.Top
  ToggleButton1.Top = 12

TripleState

Určuje, zda uživatel může zadat, z uživatelského rozhraní, stav Null na CheckBox. Tj. že zaškrtnutí bude zašedlé. (Přepíná se mezi třemi hodnotami, nezatrhlé, zatrhlé, zatrhlé šedé). Nabývá hodnot TRUE, FALSE (výchzí nastavení) lze volit jen ANO/NE, Null není povoleno.

  ToggleButton1.TripleState = TRUE

Value

Udává stav nebo obsah daného ovládacího prvku. Může nabávat hotnot TRUE, FALSE, (Null).

  ToggleButton1.Value = Null
  MujValue = ToggleButton1.Value

Visible

Nastavuje viditelnost objektu, nebo zobrazuje jaký stav má objekt. Nabývá hodnot TRUE (viditelný - výchozí nastavení), FALSE (neviditelný).

  ToggleButton1.Visible = False
  ToggleButton1.Visible = True

Width

Vrací šířku objektu nebo jeho výšku nastaví.

  ToggleButton1.Width = 110
  Sirka = ToggleButton1.Width

WordWrap

Označuje, zda se obsah ovládacího prvku automaticky zalomi na konci řádku. Nabývá hodnot:

 • TRUE
 • FALSE
  ToggleButton1.WordWrap = True

Ke stažení

Hotový příklad ke stažení: Formulář ToggleButton (Přepínací tlačítko) - ukázky použití soubor ve formátu *.xls

MS Excel - formuláře - ToggleButton (Přepínací tlačítko)

Závěr

Popis vlastnosti objektu ToggleButton (Přepínací tlačítko) máme za sebou :)

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |