Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-formulare » excel-vba-formular-optionbutton-prepinac

OptionButton (Přepínač) ve formuláři VBA

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

... OptionButton (Přepínač) a jeho použítí ve formuláři za pomocí VBA...

Vložit OptionButton

Karta Vývojář - Visual Basic. Menu Insert - UserForm. Z Toolboxu vybereme OptionButton.

MS Excel - formuláře - OptionButton (Přepínač)

Vlastnosti OptionButton

Seznam základních vlastností prvku OptionButton (Přepínač). Okno vlastností můžeme zobrazit klávesou F4.

 • (Name)
 • Accelerator
 • Alignment
 • AutoSize
 • BackColor
 • BackStyle
 • Caption
 • ControlSource
 • ControlTipText
 • Enabled
 • Font
 • ForeColor
 • GroupName
 • Height
 • HelpContextID
 • Left
 • Locked
 • MouseIcon
 • MousePointer
 • Picture
 • PicturePosition
 • SpecialEffect
 • TabIndex
 • TabStop
 • Tag
 • TextAlign
 • Top
 • TripleState
 • Value
 • Visible
 • Width
 • WordWrap

(Name)

Pojmenování prvku (můžeme změnit). Ve kódech se pak budeme na tento prvek odkazovat jeho jedinečným názvem. V našem příkladě je (Name) OptionButton1.

Pozor: Název prvku se musí změnit před psaním kódu. Když dojde ke změně názvu po napsání VBA kódu jeho odkaz se nezmění.

Accelerator

Nastaví nebo získá přístupovou (zkratkovou klávesu Alt) klávesu daného ovládacího prvku.

  OptionButton1.Accelerator = "C"
  ZkratkovaKlavesa = OptionButton1.Accelerator

Alignment

Kde bude přepínač. Před textem nebo za textem. Volby:

 • fmAlignmentRight - 1 - vpravo (výchozí)
 • fmAlignmentLeft - 0 - vlevo.
  OptionButton1.Alignment = fmAlignmentLeft

AutoSize

Specifikuje, zda mění objekt automaticky velikost v souladu se svým celým obsahem. Pokud mění tak velký text zvětší objekt. Hodnoty:

 • False (výchozí nastavení) - nemění velikost
 • True - změní velikost podle textu.
  OptionButton1.AutoSize = False
  OptionButton1.AutoSize = True
  AutosizeStav = OptionButton1.AutoSize

BackColor

Vrací nebo nastavuje barva pozadí objektu OptionButton (Přepínač).

  OptionButton1.BackColor = RGB(255, 128, 128)
  BarvaPozadi = OptionButton1.BackColor

BackStyle

Vrací nebo nastavuje styl pozadí objektu.

 • fmBackStyleTransparent (0) Pozadí je průhledné.
 • fmBackStyleOpaque (1) Pozadí je neprůhledné (výchozí nastavení).
 •   OptionButton1.BackStyle = fmBackStyleTransparent

  Caption

  Varcí Text na objektu OptionButton (Přepínač) nebo ho nastaví.

    OptionButton1.Caption = "muj text"
    AktualniTextVCheckBox = OptionButton1.Caption

  ControlSource

  Identifikuje kde se budou ukládat data, která se vloží přes vlastnost Value. Případně vratí kde se budou data ukládat.

    OptionButton1.ControlSource = "a1"
    HodnotaVBunce = OptionButton1.ControlSource

  ControlTipText

  Bublinková nápověda. Zobrazí se při najetí nad objekt. Případně vratí nastavenou hodnotu.

    OptionButton1.ControlTipText = "Můj text v bublinkové nápovědě."
    ControlTipText = OptionButton1.ControlTipText

  Enabled

  Určuje, zda se může ovládací prvek stát aktivním a odpovídat na události, generované uživatelem. Nebo specifikuje jak je tato vlastnost aktuálně nastavena.

    OptionButton1.Enabled = True
    EnabledNastaveni = OptionButton1.Enabled

  Font

  Vrací nastavení fontu nebo nastaví požadovaný fontu (velikost, typ, ...). Případně vratí nastavené hodnoty.

    OptionButton1.Font.Italic = True
    OptionButton1.Font.Size = 22
    OptionButton1.Font.Bold = True
    OptionButton1.Font = "Times New Roman"
    velikostFontu = OptionButton1.Font.Size
    typFontu = OptionButton1.Font
    FontJeKurziva = OptionButton1.Font.Italic

  ForeColor

  Varcí nastavení nebo definuje barvu popředí objektu tj. v našem případě jakou barvu bude mít text.

    OptionButton1.ForeColor = RGB(255, 255, 0)
    BarvaPopredi = OptionButton1.ForeColor

  GroupName

  Přiřadí prvek do určité skupiny.

    OptionButton1.GroupName = "Skupina1"
    JmenoSkupiny = OptionButton1.GroupName

  Height

  Vrací výšku objektu nebo jeho výšku nastaví.

    OptionButton1.Height = 28
    Vyska = OptionButton1.Height

  HelpContextID

  Odkaz do nápovědy ve formátu Microsoft Windows pro konkretní objekt.

    

  Left

  Umístění objektu od levého okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

    umistenileft = OptionButton1.Left
    OptionButton1.Left = 12

  Locked

  Určuje, zda lze ovládací prvek editovat. Případně vrací stav této vlastnosti. Nabývá hodnot TRUE (nelze editovat), FALSE (lze editovat, jedná se o vychozí nastavení).

    OptionButton1.Locked = TRUE
    OptionButton1.Locked = FALSE

  MouseIcon

  Přiřazení ikony pro objekt OptionButton (Přepínač).

    OptionButton1.MouseIcon = LoadPicture("c:\mojeIkonka.ico")

  MousePointer

  Vrací typ ukazatele myši, nebo nastaví ukazatel myši. Hodnoty jsou:

  • fmMousePointerDefault 0 - standartní ukazatel
  • fmMousePointerArrow 1
  • fmMousePointerCross 2
  • fmMousePointerIBeam 3
  • fmMousePointerSizeNESW 6
  • fmMousePointerSizeNS 7
  • fmMousePointerSizeNWSE 8
  • fmMousePointerSizeWE 9
  • fmMousePointerUpArrow 10
  • fmMousePointerHourglass 11
  • fmMousePointerNoDrop 12
  • fmMousePointerAppStarting 13
  • fmMousePointerHelp 14
  • fmMousePointerSizeAll 15
  • fmMousePointerCustom 99
    OptionButton1.MousePointer = fmMousePointerHelp

  Picture

  Nastavení obrázek na pozadí.

    OptionButton1.Picture = LoadPicture("c:\mujObrazek.bmp")

  PicturePosition

  Pozice obrázku relativně k titulku.

  • fmPicturePositionLeftTop - 0 - vlevo od titulku zarovnání s horním okrajem
  • fmPicturePositionLeftCenter - 1 -
  • fmPicturePositionLeftBottom - 2 -
  • fmPicturePositionRightTop - 3 -
  • fmPicturePositionRightCenter - 4 -
  • fmPicturePositionRightBottom - 5 -
  • fmPicturePositionAboveLeft - 6 -
  • fmPicturePositionAboveCenter - 7 -
  • fmPicturePositionAboveRight - 8 -
  • fmPicturePositionBelowLeft - 9 -
  • fmPicturePositionBelowCenter - 10 -
  • fmPicturePositionBelowRight - 11 -
  • fmPicturePositionCenter - 12 -
    OptionButton1.PicturePosition = fmPicturePositionLeftTop

  SpecialEffect

  Vrací nebo určuje speciální efekty objektu.

  • fmSpecialEffectFlat 0
  • fmSpecialEffectSunken 2
    OptionButton1.SpecialEffect = fmSpecialEffectFlat
     StavSpecialEfekt = OptionButton.SpecialEffect

  TabIndex

  Vrací nebo udává pozici jednoho objektu v pořadí karet formuláře.

    OptionButton1.TabIndex = 0

  TabStop

  Určuje, zda se může objekt stát aktivním, když na něj uživatel přejde klávesou tabelátor. Nabývá hodnot TRUE, FALSE. True - Přístup TAB je možný (výchozí nastavení). False - Při použití tabelátoru se objekt vynechá.

    OptionButton1.TabStop = False

  Tag

  Doplňkové informace o objektu.

    OptionButton1.Tag = "office.lasakovi.com"

  TextAlign

  Zaroznání textu. Vpravo, vlevo, na střed. Nabývá hodnot:

  • fmTextAlignLeft - 1 - Zarovnani vlevo
  • fmTextAlignCenter - 2 - Zarovnání na střed
  • fmTextAlignRight - 3 - Zarovnání vpravo
    OptionButton1.TextAlign = fmTextAlignCenter
    OptionButton1.TextAlign = 1
    jakZarovnano = OptionButton1.TextAlign

  Top

  Umístění objektu od horní okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

    umistenitop = OptionButton1.Top
    OptionButton1.Top = 12

  TripleState

  Určuje, zda uživatel může zadat, z uživatelského rozhraní, stav Null na CheckBox. Tj. že zaškrtnutí bude zašedlé. (Přepíná se mezi třemi hodnotami, nezatrhlé, zatrhlé, zatrhlé šedé). Nabývá hodnot TRUE, FALSE (výchzí nastavení) lze volit jen ANO/NE, Null není povoleno.

    OptionButton1.TripleState = TRUE

  Value

  Udává stav nebo obsah daného ovládacího prvku. Může nabávat hotnot TRUE, FALSE, (Null).

    OptionButton1.Value = Null
    MujValue = OptionButton1.Value

  Visible

  Nastavuje viditelnost objektu, nebo zobrazuje jaký stav má objekt. Nabývá hodnot TRUE (viditelný - výchozí nastavení), FALSE (neviditelný).

    OptionButton1.Visible = False
    OptionButton1.Visible = True

  Width

  Vrací šířku objektu nebo jeho výšku nastaví.

    OptionButton1.Width = 110
    Sirka = OptionButton1.Width

  WordWrap

  Označuje, zda se obsah ovládacího prvku automaticky zalomi na konci řádku. Nabývá hodnot:

  • TRUE
  • FALSE
    OptionButton1.WordWrap = True

  Ke stažení

  Hotový příklad ke stažení: Formulář OptionButton (Přepínač) - ukázky použití soubor ve formátu *.xls

  MS Excel - formuláře - OptionButton

  Závěr

  Popis vlastnosti objektu OptionButton1 máme za sebou :)

  Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

  Odměna

  Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


  Pavel Lasák - autor webu

  Pavel Lasák

  Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

     Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


  Komentáře


  Pavel Marnik

  Přidáno: 07.06.13 13:00

  Dobry den, chtel bych se zeptat, zda lze slucovat option buttony, ktere vkladam primo do excel sheetu. Vytvarim formular, ktery ma nekolik otazek ano/ne a ktery chci po vyplneni tisknout. Vkladam tedy vsechny prvku primo do excelu a kdyz pouziji group box, tak to na seskupovani tlacitek nema zadny vliv a stejne vsechny option buttony reaguji jako by byly v jedne skupine. Predem dekuji za odpoved a omlouvam se za diakritiku.

  Pavel Lasák

  Přidáno: 07.06.13 16:07

  To Pavel Marnik: Jde musí se ohraničit skupinovým rámečkem.

  Jakub Pivoňka

  Přidáno: 24.09.13 15:59

  Dobrý den mám stejný problém excel 2013 - ohraničení pomocí skupinového rámečku a rámečky vedle sebe to neakceptuje. Je pravda že k chybě dojde vždy když upravuji jejich velikost a umístění ve skupinovém rámečku kvuli. Děkuji

  PKO

  Přidáno: 04.12.15 14:35

  Dobrý den, nemohu přijít na to, aby pomocí volby v OptionButton-ech na formuláři se mi automaticky změní příslušný obsah v dalším/dalších tlačítkách formuláře. tedy aby se mi vyfiltrovali příslušné seznamy, které potřebuji na základě volby.

  Paultom

  Přidáno: 22.02.16 11:17

  To Pavel Marnik, Jakub Pivoňka: Při vložení prvků OptionButton přímo do sheetu, získávají tyto ve vlastnosti GroupName název listu. Pro přepínání ve skupinách je tedy potřeba změnit název GroupName podle skupin.


  Excel


  Sdílejte

  Pomohl Vám návod?
  Sdílejte na Facebooku, G+
  LinkedIn...

  Nové články


  Reklama


  TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

  Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
  | Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |