Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-formulare » excel-vba-formular-scrollbar-posuvnik

ScrollBar (Posuvník) ve formuláři VBA

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

... ScrollBar (Posuvník) a jeho použítí ve formuláři za pomocí VBA...

Vložit ScrollBar

Karta Vývojář - Visual Basic. Menu Insert - UserForm. Z Toolboxu vybereme ScrollBar.

MS Excel - formuláře - ScrollBar (Posuvník)

Vlastnosti:

Seznam základních vlastností prvku ScrollBar (Posuvník). Okno vlastností můžeme zobrazit klávesou F4.

 • (Name)
 • BackColor
 • ControlSource
 • ControlTipText
 • Delay
 • Enabled
 • ForeColor
 • Height
 • HelpContextID
 • LargeChange
 • Left
 • Max
 • Min
 • MouseIcon
 • MousePointer
 • Orientation
 • ProportionalThumb
 • SmallChange
 • TabIndex
 • TabStop
 • Tag
 • Top
 • Value
 • Visible
 • Width

(Name)

Pojmenování prvku (můžeme změnit). Ve kódech se pak budeme na tento prvek odkazovat jeho jedinečným názvem. V našem příkladě je (Name) ScrollBar1 a ScrollBar2.

Pozor: Název prvku se musí změnit před psaním kódu. Když dojde ke změně názvu po napsání VBA kódu jeho odkaz se nezmění.

BackColor

Vrací nebo nastavuje barva pozadí objektu TextBox.

  ScrollBar1.BackColor = RGB(255, 128, 128)
  BarvaPozadi = ScrollBar1.BackColor

ControlSource

Identifikuje kde se budou ukládat data, která se vloží přes vlastnost Value. Případně vratí kde se budou data ukládat.

  ScrollBar1.ControlSource = "a1"
  HodnotaVBunce = ScrollBar1.ControlSource

ControlTipText

Bublinková nápověda. Zobrazí se při najetí nad objekt

  ScrollBar1.ControlTipText = "Můj text v bublinkové nápovědě."
  ScrollBar2.ControlTipText = "Jiný text v bublinkové nápovědě."
  ControlTipText = ScrollBar1.ControlTipText

Delay

U SpinButton nebo ScrollBar specifikuje prodlevu pro události SpinUp (přetáčení nahoru), SpinDown (přetáčení dolů) a Change (změna).

  ScrollBar1.Delay = 80

Enabled

Určuje, zda se může ovládací prvek stát aktivním a odpovídat na události, generované uživatelem. Nebo specifikuje jak je tato vlastnost aktuálně nastavena.

  ScrollBar1.Enabled = True
  EnabledNastaveni = ScrollBar1.Enabled

ForeColor

Varcí nastavení nebo definuje barvu popředí objektu tj. v našem případě jakou barvu bude mít šipka.

  ScrollBar1.ForeColor = RGB(255, 255, 0)
  BarvaPopredi = ScrollBar1.ForeColor

Height

Vrací výšku objektu nebo jeho výšku nastaví.

  ScrollBar1.Height = 28
  Vyska = ScrollBar1.Height

HelpContextID

Odkaz do nápovědy ve formátu Microsoft Windows pro konkretní objekt

  

LargeChange

Specifikuje velikost posunu, který nastane, když uživatel klepne mezi tlačítko a šipku posuvníku. Přednastaveno 1.

  ScrollBar1.LargeChange = 10

Left

Umístění objektu od levého okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

  umistenileft = ScrollBar1.Left
  ScrollBar1.Left = 12

Max

Udávají nejvyšší a nejnižší přípustné hodnoty vlastnosti Value u ScrollBar.

  ScrollBar1.Max = 120

Min

Udávají nejvyšší a nejnižší přípustné hodnoty vlastnosti Value u ScrollBar

  ScrollBar1.Min = 2

MouseIcon

Přiřazení ikony por objekt

  ScrollBar1.MouseIcon = LoadPicture("c:\mojeIkonka.ico")

MousePointer

Vrací typ ukazatele myši, nebo nastaví ukazatel myši. Hodnoty jsou:

 • fmMousePointerDefault 0 - standartní ukazatel
 • fmMousePointerArrow 1
 • fmMousePointerCross 2
 • fmMousePointerIBeam 3
 • fmMousePointerSizeNESW 6
 • fmMousePointerSizeNS 7
 • fmMousePointerSizeNWSE 8
 • fmMousePointerSizeWE 9
 • fmMousePointerUpArrow 10
 • fmMousePointerHourglass 11
 • fmMousePointerNoDrop 12
 • fmMousePointerAppStarting 13
 • fmMousePointerHelp 14
 • fmMousePointerSizeAll 15
 • fmMousePointerCustom 99
  ScrollBar1.MousePointer = fmMousePointerHelp
  ScrollBar2.MousePointer = fmMousePointerIBeam

Orientation

Určuje, jak je objekt orientován svisle nebo vodorovně.

 • fmOrientationAuto –1 Automaticky určuje orientaci podle rozměrů ovládacího prvku (výchozí nastavení).
 • FmOrientationVertical 0 Ovládací prvek se uloží svisle.
 • FmOrientationHorizontal 1 Ovládací prvek se uloží vodorovně.
  ScrollBar1.Orientation = FmOrientationHorizontal

ProportionalThumb

Určuje, zda se velikost tlačítka posuvníku mění úměrně velikosti celé oblasti nebo zda je pevné velikosti.

 • True Tlačítko posuvníku se mění úměrně velikosti celé oblasti (výchozí nastavení).
 • False tlačítko posuvníku je pevné velikosti.
  ScrollBar1.ProportionalThumb = False

SmallChange

Specifikuje velikost pohybu, který nastane, když uživatel klepne na šipku.

  ScrollBar1.SmallChange = 10

TabIndex

Vrací nebo udává pozici jednoho objektu v pořadí karet formuláře.

  ScrollBar1.TabIndex = 0

TabStop

Určuje, zda se může objekt stát aktivním, když na něj uživatel přejde klávesou tabelátor. Nabývá hodnot TRUE, FALSE. True - Přístup TAB je možný (výchozí nastavení). False - Při použití tabelátoru se objekt vynechá.

  ScrollBar1.TabStop = FALSE

Tag

Doplňkové informace o objektu.

  ScrollBar1.Tag = "office.lasakovi.com

Top

Umístění objektu od horní okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

  umistenitop = ScrollBar1.Top
  ScrollBar1.Top = 12

Value

Udává stav nebo obsah daného ovládacího prvku.

  ScrollBar1.Value = 15
  MujValue = ScrollBar1.Value

Visible

Nastavuje viditelnost objektu, nebo zobrazuje jaký stav má objekt. Nabývá hodnot TRUE (viditelný - výchozí nastavení), FALSE (neviditelný).

  ScrollBar1.Visible = False
  ScrollBar1.Visible = True

Width

Vrací šířku objektu nebo jeho výšku nastaví.

  ScrollBar1.Width = 110
  Sirka = ScrollBar1.Width

Ke stažení

Hotový příklad ke stažení: Formulář ScrollBar (Posuvník) - ukázky použití soubor ve formátu *.xls

MS Excel - formuláře - ScrollBar

Závěr

Popis vlastnosti objektu ScrollBar máme za sebou :)

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |