Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-formulare » excel-vba-formular-checkbox-zaskrtavaci-pole

CheckBox (Zaškrtávací pole) ve formuláři VBA

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

... CheckBox (Zaškrtávací pole) a jeho použítí ve formuláři za pomocí VBA...

Vložit CheckBox

Karta Vývojář - Visual Basic. Menu Insert - UserForm. Z Toolboxu vybereme CheckBox.

MS Excel - formuláře - CheckBox

Vlastnosti:

Seznam základních vlastností prvku CheckBox (Zaškrtávací pole). Okno vlastností můžeme zobrazit klávesou F4.

 • (Name)
 • Accelerator
 • Alignment
 • AutoSize
 • BackColor
 • BackStyle
 • Caption
 • ControlSource
 • ControlTipText
 • Enabled
 • Font
 • ForeColor
 • GroupName
 • Height
 • HelpContextID
 • Left
 • Locked
 • MouseIcon
 • MousePointer
 • Picture
 • PicturePosition
 • SpecialEffect
 • TabIndex
 • TabStop
 • Tag
 • TextAlign
 • Top
 • TripleState
 • Value
 • Visible
 • Width
 • WordWrap

(Name)

Pojmenování prvku (můžeme změnit). Ve kódech se pak budeme na tento prvek odkazovat jeho jedinečným názvem. V našem příkladě je (Name) CheckBox1.

Pozor: Název prvku se musí změnit před psaním kódu. Když dojde ke změně názvu po napsání VBA kódu jeho odkaz se nezmění.

Accelerator

Nastaví nebo získá přístupovou (zkratkovou klávesu Alt) klávesu daného ovládacího prvku.

  CheckBox1.Accelerator = "C"
  ZkratkovaKlavesa = CheckBox1.Accelerator

Alignment

Kde bude zaškrtavací políčko. Před textem nebo za textem. Volby. fmAlignmentRight - 1 - vpravo (výchozí). fmAlignmentLeft - 0 - vlevo.

  CheckBox1.Alignment = fmAlignmentLeft

AutoSize

Specifikuje, zda mění objekt automaticky velikost v souladu se svým celým obsahem. Pokud mění tak velký text zvětší objekt.

Hodnota (True False)

  CheckBox1.AutoSize = False
  AutosizeStav = CheckBox1.AutoSize

BackColor

Vrací nebo nastavuje barva pozadí objektu CheckBox.

  CheckBox1.BackColor = RGB(255, 128, 128)
  BarvaPozadi = CheckBox1.BackColor

BackStyle

Vrací nebo nastavuje styl pozadí objektu Label.

fmBackStyleTransparent (0) Pozadí je průhledné.

fmBackStyleOpaque (1) Pozadí je neprůhledné (výchozí nastavení).

  CheckBox1.BackStyle = fmBackStyleTransparent

BorderColor

Vrací nebo nastavuje barvu okrajů. Pokud není nastaven okraj tak se změna barvy neprojeví.

  CheckBox1.BorderColor = RGB(254, 127, 127)

BorderStyle

Vrací nastavení nebo změní nastavení okrajů.

fmBorderStyleNone - 0 - nemá viditelný okraj

fmBorderStyleSingle - 1 -

  CheckBox1.BorderStyle = fmBorderStyleSingle

Poznámka ignoruje se pokud je vlastnost SpecialEffect = none

Caption

Varcí Text na objektu CheckBox nebo ho nastaví.

  CheckBox1.Caption = "muj text"
  AktualniTextVCheckBox = CheckBox1.Caption

ControlTipText

Bublinková nápověda. Zobrazí se při najetí nad objekt CheckBox.

  CheckBox1.ControlTipText = "Můj text v bublinkové nápovědě."
  ControlTipText = CheckBox1.ControlTipText

Enabled

Určuje, zda se může ovládací prvek stát aktivním a odpovídat na události, generované uživatelem. Nebo specifikuje jak je tato vlastnost aktuálně nastavena.

  CheckBox1.Enabled = True
  EnabledNastaveni = ComboBox1.Enabled

Font

Vrací nastavení fontu nebo nastaví požadovaný fontu (velikost, typ, ...).

  CheckBox1.Font.Italic = True
  CheckBox1.Font.Size = 22
  CheckBox1.Font.Bold = True
  CheckBox1.Font = "Times New Roman"
  velikostFontu = CheckBox1.Font.Size
  typFontu = CheckBox1.Font
  FontJeKurziva = CheckBox1.Font.Italic

ForeColor

Vrací nastavení nebo definuje barvu popředí objektu tj. v našem případě jakou barvu bude mít text.

  CheckBox1.ForeColor = RGB(255, 255, 0)
  BarvaPopredi = CheckBox1.ForeColor

GroupName

Přiřadí prvek do určité skupiny.

  CheckBox1.GroupName = "Skupina1"
  JmenoSkupiny = CheckBox1.GroupName

Height

Vrací výšku objektu nebo jeho výšku nastaví.

  CheckBox1.Height = 28
  Vyska = ComboBox1.Height

HelpContextID

Odkaz do nápovědy ve formátu Microsoft Windows pro konkretní objekt.

  

Left

Umístění objektu od levého okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

  umistenileft = CheckBox1.Left
  CheckBox1.Left = 12

Locked

Určuje, zda lze ovládací prvek editovat. Případně vrací stav této vlastnosti. Nabývá hodnot TRUE (nelze editovat), FALSE (lze editovat, jedná se o vychozí nastavení).

  CheckBox1.Locked = TRUE
  CheckBox1.Locked = FALSE

MouseIcon

Přiřazení ikony pro objekt

  CheckBox1.MouseIcon = LoadPicture("c:\mojeIkonka.ico")

MousePointer

Vrací typ ukazatele myši, nebo nastaví ukazatel myši. Hodnoty jsou:

 • fmMousePointerDefault 0 - standartní ukazatel
 • fmMousePointerArrow 1
 • fmMousePointerCross 2
 • fmMousePointerIBeam 3
 • fmMousePointerSizeNESW 6
 • fmMousePointerSizeNS 7
 • fmMousePointerSizeNWSE 8
 • fmMousePointerSizeWE 9
 • fmMousePointerUpArrow 10
 • fmMousePointerHourglass 11
 • fmMousePointerNoDrop 12
 • fmMousePointerAppStarting 13
 • fmMousePointerHelp 14
 • fmMousePointerSizeAll 15
 • fmMousePointerCustom 99
  CheckBox1.MousePointer = fmMousePointerHelp

Picture

Nastavení obrázek na pozadí.

  CheckBox1.Picture = LoadPicture("c:\mujObrazek.bmp")

PicturePosition

Pozice obrázku relativně k titulku.

 • fmPicturePositionLeftTop - 0 - vlevo od titulku zarovnání s horním okrajem
 • fmPicturePositionLeftCenter - 1 -
 • fmPicturePositionLeftBottom - 2 -
 • fmPicturePositionRightTop - 3 -
 • fmPicturePositionRightCenter - 4 -
 • fmPicturePositionRightBottom - 5 -
 • fmPicturePositionAboveLeft - 6 -
 • fmPicturePositionAboveCenter - 7 -
 • fmPicturePositionAboveRight - 8 -
 • fmPicturePositionBelowLeft - 9 -
 • fmPicturePositionBelowCenter - 10 -
 • fmPicturePositionBelowRight - 11 -
 • fmPicturePositionCenter - 12 -
  CheckBox1.PicturePosition = fmPicturePositionLeftTop

SpecialEffect

Vrací nebo určuje speciální efekty objektu.

 • fmSpecialEffectFlat - 0 - silné ohraničení zaškrtavacího rámečku
 • fmSpecialEffectSunken - 2 -
  CheckBox1.SpecialEffect = fmSpecialEffectFlat
  CheckBox1.SpecialEffect = 6
   StavSpecialEfekt = CheckBox1.SpecialEffect

TabIndex

Vrací nebo udává pozici jednoho objektu v pořadí karet formuláře.

  CheckBox1.TabIndex = 0

TabStop

Určuje, zda se může objekt stát aktivním, když na něj uživatel přejde klávesou tabelátor. Nabývá hodnot TRUE, FALSE. True - Přístup TAB je možný (výchozí nastavení). False - Při použití tabelátoru se objekt vynechá.

  CheckBox1.TabStop = False

Tag

Doplňkové informace o objektu.

  TagInfo = CheckBox1.Tag

TextAlign

Zaroznání textu. Vpravo, vlevo, na střed. Nabývá hodnot:

 • fmTextAlignLeft - 1 - Zarovnani vlevo
 • fmTextAlignCenter - 2 - Zarovnání na střed
 • fmTextAlignRight - 3 - Zarovnání vpravo
  CheckBox1.TextAlign = fmTextAlignCenter
  CheckBox1.TextAlign = 1
  jakZarovnano = CheckBox1.TextAlign

Top

Umístění objektu od horní okraje. Nebo zjištění jak je umístěn objekt.

  umistenitop = CheckBox1.Top
  CheckBox1.Top = 12

TripleState

Určuje, zda uživatel může zadat, z uživatelského rozhraní, stav Null na CheckBox. Tj. že zaškrtnutí bude zašedlé. (Přepíná se mezi třemi hodnotami, nezatrhlé, zatrhlé, zatrhlé šedé). Nabývá hodnot TRUE, FALSE (výchzí nastavení) lze volit jen ANO/NE, Null není povoleno.

  CheckBox1.TripleState = TRUE

Value

Udává stav nebo obsah daného ovládacího prvku.

  CheckBox1.Value = TRUE
  MujValue = ComboBox1.Value

Visible

Nastavuje viditelnost objektu, nebo zobrazuje jaký stav má objekt. Nabývá hodnot TRUE (viditelný - výchozí nastavení), FALSE (neviditelný).

  CheckBox1.Visible = False
  CheckBox1.Visible = True

Width

Vrací šířku objektu nebo jeho výšku nastaví.

  CheckBox1.Width = 110
  Sirka = CheckBox1.Width

WordWrap

Označuje, zda se obsah ovládacího prvku automaticky zalomi na konci řádku. Nabývá hodnot TRUE, FALSE.

  CheckBox1.WordWrap = True

Ke stažení

Hotový příklad ke stažení: Formulář CheckBox (Zaškrtávací pole) - ukázky použití soubor ve formátu *.xls

MS Excel - formuláře - CheckBox

Závěr

Popis vlastnosti objektu ChecktBox1 máme za sebou :)

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Luboš Pokorný

Přidáno: 29.04.15 12:18

Nemám komentář, spíše dotaz. Používám zaškrtávací políčka pro řízení výpočtu.Když je zobrazen list Excelu na počítači, jsou na svém místě. Při tisku se již v náhledu jejich poloha změní - třeba i do tabulky. Při snaze upravit nastavení ve vlastnostech políčka (na listu, ne v kódu) je možnost měnit současně velikost i polohu zobrazena šedě a změny ostatních nastavení nemají vliv. Používám Office 2013 pro podnikatele. Díky za případnou radu l.pokorny@iex.cz


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |