Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » kontingencni-tabulka » serial-kontingencni-tabulky-grafy-excel

Seril - Kontingenn tabulky a grafy
Microsoft Excel

Videokurzy Excel

Ve spoluprci se SEDUO jsem vytvoil nkolik videokurz:

Hledte rady a nvody jak na kontingenn tabulky a grafy v Microsoft Excelu? Jak vytvoit, nastavit, upravit, atd. Nehledejte - nalezli jste ;)

5.2.2014 - doplnno

V tomto serilu se dozvte "ve" co jste o kontingennch tabulkch a grafech chtli vdt, ale bojte se zeptat. Tento lnek slou jako rozcestnk na nvody s praktickmi pklady jak na kontingenn tabulky a grafy.

vodem

Vyuijte schopnosti kontingennch tabulek a graf naplno.

Microsoft Excel - kontingenn tabulka

Posledn dobou se zved zjem o profesionlnj zpracovn dat (jsou poteba rzn analzy, zpracovn a prezentace tchto dat, ...). Mnoho z tabulek je vytvoeno v Microsoft Excelu. Pro tedy nevyut jeho monosti? Napklad tvorbu kontingennch tabulek a graf. Rozhodl jsem se publikovat praktick pklady (a uetit si as odpovmi na stejn dotazy ;)). Urit se vm tyto nvody budou hodit, nejen pi pprav prezentac, nebo na pijmac pohovory.

Tento seril tvom postupn, jak mm chu a nladu. Pokud je odkaz jako hypertextov, ji je toto tma bylo zpracovno. V opanm ppad se lnek na dan tma pipravuje.

Kontingenn tabulky (grafy) mete pout pro analzu data, ppravu na prezentace tchto dat, podklady pro rozhodovn a mnoho dalho. Co se dozvte?


Seznam kapitol

Co se mete o kontingennch tabulkch a grafech zatm dozvdt.

Microsoft Excel - kontingenn tabulka

Kontingenn tabulky a grafy - lnky

Vyberte si co vs zajma:

Poznmka:

Seznam lnku nen konen, asem urit njak pidm dal. Tma je velice zajmav a pnosn.

Zvrem

Pokud vs njak zleitost ohledn kontingennch tabulek a graf napad a nen uvedena v seznamu hotovch/pipravovanch kapitol, mete se zmnit v komentch.

Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 11:02

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>

Komente

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude monost pidn komente" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //oteve soubor book.dat pro ten $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //pete data ze souboru a ulo do promnn "data" - kvli tomu aby se zobrazoval posledn pspvek nahoe FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |