Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce-statisticke » statisticke-funkce-Excel

Statistické funkce - seznam - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Z bible a statistiky dokážete cokoli ;-) Pojďte na statistické funkce v Excel podívat podrobněji.

Seznam statistických funkcí v Excel

Statistika a statistické výpočty jsou v Excelu silně podporovány. V této první kapitole popíšutomto článku je seznam statistických funkcí spolu s odkazy na jejch praktické použití. Postupně budou doplňovány další funkce.

MS Excel - statistické funkce

Seznam statstických funkcí

 • AVERAGEA - (AVERAGEA) Vrátí průměr hodnot v seznamu argumentů.
 • AVERAGEIF (AVERAGEIF) Vrátí průměrnou hodnotu buněk v oblasti dle podmínky
 • AVERAGEIFS (AVERAGEIFS) Vrátí průměrnou hodnotu buněk v oblasti dle více podmínek
 • -
 • BETADIST (BETADIST) Funkce hustoty rozdělení součtové pravděpodobnosti beta
 • BETAINV (BETAINV) Inverzní hodnotu hustoty rozdělení součtové pravděpodobnosti beta
 • BINOMDIST (BINOMDIST) Hodnota binomického rozdělení pravděpodobnosti
 • -
 • CONFIDENCE (CONFIDENCE) Interval spolehlivosti pro střední hodnotu
 • CORREL (CORREL) Korelační koeficient oblastí buněk
 • COUNTBLANK (COUNTBLANK) Prázdné buňky v dané oblasti
 • COUNTIF- (COUNTIF) počet buněk v oblasti odpovídající zadanému kritériu
 • COUNTIFS - (COUNTIFS) počet buněk v oblastech odpovídající zadanémým kritériím
 • COVAR (COVAR) Kovariance, průměr součinů odchylek pro dvojici datových bodů
 • CRITBINOM (CRITBINOM) Nejmenší hodnota, pro součtové binomické rozdělení pro kriterium
 • ČETNOSTI (FREQUENCY) - Počet výskytů hodnot v rámci oblasti
 • -
 • DEVSQ (DEVSQ) Součet čtverců odchylek datových bodů od střední hodnoty výběru
 • -
 • EXPONDIST (EXPONDIST) Hodnota exponenciálního rozdělení
 • -
 • FDIST (FDIST) Hodnota rozdělení pravděpodobnosti F
 • FINV (FINV) Hodnota inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F
 • FISHER (FISHER) Hodnota Fisherovy transformace v hodnotě x
 • FISHERINV (FISHERINV) Hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci
 • FORECAST(FORECAST) Vypočítá / odhadne budoucí hodnotu podle existujících hodnot
 • FTEST (FTEST) Výsledek F-testu
 • -
 • GAMMADIST
 • GAMMAINV
 • GAMMALN
 • GEOMEAN (GEOMEAN) Vrátí geometrický průměr
 • -
 • HARMEAN (HARMEAN) Vrátí harmonický průměr.
 • HYPGEOMDIST (HYPGEOMDIST) Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
 • -
 • CHIDIST
 • CHIINV
 • CHITEST
 • -
 • INTERCEPT (INTERCEPT) Vrátí úsek lineární regresní čáry
 • -
 • KURT (KURT) Hodnota špičatosti množiny dat.
 • -
 • LARGE (LARGE) Vrátí k-tou největší hodnotu v oblasti.
 • LINREGRESE (LINEST) Přímku, která nejlépe odpovídá uvedeným datům
 • LINTREND (TREND) množinu hodnot y, které na přímce odpovídají hodnotám nová_x
 • LOGINV (LOGINV) Inverzní funkce k distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení
 • LOGLINREGRESE (LOGEST)
 • LOGLINTREND (GROWTH)
 • LOGNORMDIST (LOGNORMDIST)
 • -
 • MAX (MAX) Maximální hodnota z množiny.
 • MAXA (MAXA) Maximální hodnotu v seznamu argumentů
 • MAXIFS (MAXIFS) Maximální hodnota v oblasti dle podmínky.
 • MEDIAN (MEDIAN) Číslo které leží uprostřed uspořádané množiny
 • MIN (MIN) Minimální hodnota z množiny.
 • MINIFS (MINIFS) Minimální hodnota v oblasti dle podmínky.
 • MINA (MINA) Minimální hodnotu v seznamu argumentů
 • MODE (MODE) Modus - nejčastěji se vyskytující nebo opakující se hodnota
 • -
 • NEGBINOMDIST
 • NORM.DIST (NORMDIST) (NORM.DIST (NORMDIST)) - normálního rozložení a distribuční funkce
 • NORMINV
 • NORMSDIST
 • NORMSINV
 • -
 • PEARSON
 • PERCENTIL (PERCENTILE) - vrátí hohnotui k-tého percentilu z oblasti (0 - 1).
 • PERCENTIL.EXC (PERCENTILE.EXC) - vrátí hohnotui k-tého percentilu z oblasti (0 - 1) (nezapočitává krajní hodnoty 0 a 1).
 • PERCENTIL.INC (PERCENTILE.INC) - vrátí hohnotui k-tého percentilu z oblasti (0 - 1)
 • PERCENTRANK
 • PERMUTACE
 • POČET (COUNT) - Počet buněk, které obsahují čísla.
 • POČET2 (COUNTA) - Vrátí počet neprázdných buněk.
 • POISSON
 • PROB
 • PRŮMĚR (AVERAGE) - zjištění průměrné hodnoty
 • PRŮMODCHYLKA
 • -
 • QUARTIL (QUARTILE) - rozděli číselná data na tři skupiny - 25. percentilu, 50. a 75. (do Excel 2007)
 • QUARTIL.EXC (QUARTILE.EXC) - rozděli číselná data na tři skupiny - 25. percentilu, 50. a 75., bez krajních hodnot (od Excel 2010)
 • QUARTIL.INC (QUARTILE.INC) - rozděli číselná data na tři skupiny - 25. percentilu, 50. a 75. (od Excel 2010)
 • -
 • RANK (RANK) Pořadí argumentu v seznamu čísel (do Excel 2007).
 • RANK.EQ (RANK.EQ) Pořadí argumentu v seznamu čísel (od Excel 2010).
 • RANK.AVG (RANK.AVG) Pořadí argumentu v seznamu čísel (od Excel 2010).
 • RKQ (RKQ) Druhou mocninu Pearsonova korelačního koeficientu pro lin. regresi
 • -
 • SKEW(SKEW) - Šikmost rozdělení náhodné veličiny
 • SLOPE
 • SMALL (SMALL) Vrátí k-tou nejmenší hodnotu v oblasti.
 • SMODCH.P (SMODCH.P) Směrodatná odchylka základního souboru z náhodného výběr (od Excel 2010)
 • SMODCH.VÝBĚR.S (SMODCH.VÝBĚR.S) Odhad směrodatné odchylky základního souboru z náhodného výběru (od Excel 2010)
 • SMODCH (STDEVP) Směrodatná odchylka základního souboru z náhodného výběru (zastaralá funkce)
 • SMODCH.VÝBĚR (STDEV) Odhad směrodatné odchylky základního souboru z náhodného výběru (zastaralá funkce)
 • STANDARDIZE
 • STDEVA
 • STDEVPA
 • STEYX
 • -
 • TDIST
 • TINV
 • TRIMMEAN
 • TTEST
 • -
 • VAR.P (VAR.P) Rozptyl základního souboru (od Excel 2010)
 • VAR.S (VAR.S) Rozptyl výběru (od Excel 2010)
 • VARA
 • VARPA
 • VAR (VARP) Rozptyl základního souboru (zastaralá funkce)
 • VAR.VÝBĚR (VAR) - Rozptyl výběru (zastaralá funkce)
 • -
 • WEIBULL
 • -
 • ZTEST ()

Závěrem

Seznam statistických funkcí. Odkazy na podrobnější praktické použití těchto funkcí budou postupně doplńovány.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:59

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |