Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce-statisticke » countif-funkce-statisticke-excel

COUNTIF - Funkce statistické - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

zjistěte počet buněk splňující požadovanou podmínku. Praktické použití statistické funkce COUNTIF v Microsoft Excelu včetně několika triků jak ji použít.

12.8.2014: Zpřehledněno.

Úvodem do funkce COUNTIF

Microsoft Excel logo

V tomto článku je popsána funkce COUNTIF v Microsoft Excelu. Tato statistická funkce vám umožní spočítat počet buněk v oblasti, které splňují požadovanou podmínku.

Přehled kapitol o COUNTIF


Trocha teorie COUNTIF (Syntaxe, operátory, zástupné znaky)

Základní teoretický úvod do funkce COUNTIF.

Syntaxe

=COUNTIF(oblast porovnávaných dat ; kritérium výběru)

  • oblast porovnávaných dat - kde budete hledat, sloupec (A1:A2367), celá tabulka (B10:BMW12345), lze použít i pojmenovanou oblast (TabulkaMoje) nebo odkaz na tabulku obsahující styl: Tabulka1[Částka]
  • kritérium výběru - které data chceme spočítat (tj. muž, žena, číslo,...)

Použití matematických operátoru

Ve funkci COUNTIF lze pro kritérium použít i logické operátory:

  • = rovná se
  • < menší než
  • > větší než
  • <= menší nebo rovno
  • >= větší nebo rovno
  • <> různé od

Použití zástupných znaků

Při hledání textu lze použít i zástupné znaky (podobně jako když hledáte v databázích). V Excelu se používá hvězdička a otazník.

  • * - zastupuje libovolný řetězec
  • ? - zastupuje právě jeden libovolný znak

Základní teorii o funkci COUNTIF máte za sebou. Dále se podíváme na praktické použití této zajímavé funkce.

Zdrojová tabulka pro výpočty

V ukázkových příkladech budu používat tuto zdrojovou tabulku, na které ukážu praktické použití funkce COUNTIF.

COUNTIF - zdrojová tabulka - Microsoft Excel

Syntaxe COUNTIF

Tabulku nemusíte vytvářet je k dispozici soubor COUNTIF - zdrojová tabulka v MS Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

První příklad na COUNTIF

Jednoduchý příklady pro začátek, jistěte kolikrát se v sloupci Částka objevuje hodnota 1.000:

1. hodnotu 1000 přímo zapíšeme

=COUNTIF(E6:E16;1000)

2. hodnota kritéria je přes buňku

=COUNTIF(E6:E16;E6)

3. Jak se odkazovat pokud tabulka obsahuje pojmenovaný sloupec tabulkaMoje

=COUNTIF(tabulkaMoje;E6)

4. Pokud je tabulka naformátována pomocí stylu, bude vzorec vypadat:

=COUNTIF(Tabulka1[Částka];1000)

Podobné příklady:

Pro jinou tabulku, která obsahuje seznam zaměstnanců. Potřebujete spočítat kolik jich má jméno "Karel". Opět lze použít funkci COUNTIF. Stačí použít:

=COUNTIF(E2:E12000;"Karel")

A máte hotovo :)

Poznámka: některé příklady se dají řešit i jinak například použitím filtru o kterých jsem psal v článku: Filtry v MS Excel

COUNTIF větší/menší

Jak spočítat počet čísel větších než 1000.

1. hodnotu 1000 přímo zapíšeme

=COUNTIF(E6:E16;">1000")

2. hodnota kritéria je přes buňku

=COUNTIF(E6:E16;">"&E6)

3. Pokud kriteriální hodnota je v buňce s rozsahem >1000

=COUNTIF(E6:E16;C29)

COUNTIF práce s texty

* znamená jakýkoli počet znaků ? přesný počet znaků, jeden otazník jeden znak.

1. kolikrát se v tabulce objevuje slovo koruna

=COUNTIF(C6:C16;"Koruna")

2. kolikrát se v tabulce objevuje slovo které obsahuje text koruna (takže třeba i stokoruna)

=COUNTIF(C6:C16;"*koruna*")

3. kolikrát slov má 6 znaků

=COUNTIF(C6:C16; "??????")

Poznámka: Opět se dá využít odkazů na buňku, využít pojmenované oblasti a styly aplikované na danou tabulku. (v C38 je ?????? v C39 je *koruna*

=COUNTIF(C6:C16; C38) =COUNTIF(C6:C16; C39)

Další možností 3 znaky písmena CZ a další dva znaky:

=COUNTIF(B2:B12000;"???CZ??")

COUNTIF - spočítat rozmezí

Spočtěte z prvního sloupce počet čísel větších/rovno 4 a menší rovno než 8.

=COUNTIF(tabulkaMoje; ">=4")- COUNTIF(tabulkaMoje; ">8")

Prakticky provedete tak, že sečtete všechny hodnoty od 4 (včetně) nahoru a od toho odečtete hodnoty nad 8.

Poznámka: Doplněno na základě dotazů v komentářích. Jinak pozor na znaménka =<> (zálaží na požadovaném intervalu, který požadujete).

COUNTIF - Práce s datum (čas)

Kolikrát se objevuje datum 6.1.2013 (neboli 41280 - tomuto číslu odpovídá 6.1.2013)

=COUNTIF(D6:D16;41280) =COUNTIF(D6:D16;"6.1.2013") =COUNTIF(D6:D16;D11)

Pokud půjde v datum v požadovaném rozmezí (větší/menší):

=COUNTIF(D6:D16;">="&D11) =COUNTIF(D6:D16;">=6.1.2013") =COUNTIF(D6:D16;">=41280")

Kolikrát se datum shoduje s dnešním dnem?

=COUNTIF(D6:D16;DNES())

Poznámka: Podrobněji v článku: Datum a čas teoretický úvod.

Složitější příklady na COUNTIF

Potřebujeme zjistit kolik Adamu a Ev je v oblasti? Opět nic složitého:

=COUNTIF(E2:E12000;"Adam")+COUNTIF(E2:E12000;"Eva")

Podobně pokud budete chtít spočítat počet čísel 666, 777, 888

=COUNTIF(A2:A12000;666)+COUNTIF(A2:A12000;777)+COUNTIF(A2:A12000;888)

Rozsah (větší a rovno 10 a menší než 100)

=COUNTIF(A2:A12000; ">=10")- COUNTIF(A2:A12000; ">100")

Dynamický rozsah

Rozsah dynamicky (větší než průměr v dané oblasti)

=COUNTIF(data;">="&PRŮMĚR(data))

Jedinečné hodnoty

Funkci COUNTIF lze použít pro zjištění, zda se v tabulce nacházejí duplicitní hodnoty. Výsledek TRUE (ano jsou duplicitní)

=COUNTIF($E$6:$E$16;E7)>1

Více oblastí COUNTIFS

Pokud potřebujete kontrolovat více oblastí doporučuji použít funkci: COUNTIFS

COUNTIF - řazení

Funkci COUNTIF lze využít i k určení pořadní, například potřebuji seřadit jména abecedně (abecedu), Pokud mám čísla lze využít funkci RANK, ale u písmen mohu využít funkci COUNTIF a zjisti počet hodnot větších rovno než a mám hotovo.

=COUNTIF($B$7:$B$11;"<="&B7) =COUNTIF($B$7:$B$11;"<="&B8)

nebo opačně

=COUNTIF(B15:B19;">="&B15) =COUNTIF(B16:B20;">="&B16)

UKázka

COUNTIF - jak využit k řazení - Microsoft Excel

COUNTIF pro více listů

První možnost je zkopírovat data na jeden list a použít výše uvedené postupy. V případě, že chcete ponechat na svých místech je také možnost. Viz dále.

Pokud máte data na více litech, musí se použít k výpočtu funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ, NEPŘÍMÝ.ODKAZ, data se nachází na dvou listech List1, List2:

=SOUČIN.SKALÁRNÍ(COUNTIF(NEPŘÍMÝ.ODKAZ("List"&{1;2}&"!C6:C16");"Koruna"))

Ke stažení příklady na COUNTIF

Hotová tabulka je hotova COUNTIF - hotova tabulka v MS Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Závěrem ke COUNTIF

Jak používáte funkci COUNTIF v Microsoft Excelu. V komentářích se můžete zmínit, zda tuto funkci používáte nebo využíváte jiné postupy (filtry, kontingenční tabulky, VBA kódy)?

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:59

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Standa

Přidáno: 28.06.12 08:39

Dobrý den, potřebuji v EXcelu získat počet buděk oblasti, které jsou větší nebo rovné, než buňka, ale ve funkci COUNTIF mi nelze zadat kritérium výběru jako vzorec. Umožňuje tato funkce tuto možnost, nebo ne?

Pavel Lasák

Přidáno: 28.06.12 16:21

To Standa: Myslíte pro dvě hodnoty budu kontrolovat zda obsahuje KAREL nebo PAVEL?

Zdeněk

Přidáno: 19.11.12 10:03

Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak zadat funkci, která by mi vypsala počet buněk, které obsahují čísla větší nebo rovna 27,5 a zároveň menší nebo rovna 28,5. Jde o počet buňek, které svým obsahem odpovídají rozměru 28 +/-0,5. Dekuji

Pavel Lasák

Přidáno: 21.11.12 16:38

To Zdeněk: Pomocí COUNTIF vybrat čísla do 28,5 a od toho odečíst čísla pod 27,5 a zbyde požadovaný interval.
Nebo využít funkci COUNTIFS kterou jsem popsal v: http://office.lasakovi.com/excel/funkce/countifs-funkce-statisticke-excel/

Fanda Spilka

Přidáno: 13.11.13 00:07

Ahoj, chtěl jsem se zeptat jak ve fci COUNTIF můžu zadat do argumentu OBLAST zadat dvě oblasti buněk. Konkrétně B3:B6 a B10:B11. Znaky & a ^ my nefungují. Děkuju

Pavel Lasák

Přidáno: 13.11.13 18:21

To Fanda Spilka: Použít funkci COUNTIFS http://office.lasakovi.com/excel/funkce/countifs-funkce-statisticke-excel/

Vlado

Přidáno: 01.01.14 18:37

Pre ZDENEK a k prikladu "Spočtěte z prvního sloupce počet čísel větších/rovno 4 a menší rovno než 8." ak ide o tú istú oblasť ale viacnásobné kritérium, nie je nutné použiť COUNTIFS Stačí kritérium zadať napr. podmienka1 AND podmienka2 Alebo sa mýlim? ;-)

Pavel Lasák

Přidáno: 26.06.14 20:09

To Vlado: Bohužel funkce COUNTIF, nezvládá použití funkci A, NEBO v argumentu kriterií. Pak by nebyla potřeba COUNTIFS.

Fanouš

Přidáno: 14.08.14 19:29

Zdravím! Už nějakou dobu hledám způsob, jak na duplicitní záznamy v sešitu excel. Mám sešit s devíti listy, mezi kterými chci vyhledávat případné duplicity a ty aby se probarvily ve všech svých výskytech. Na každém listu je identická tabulka, ve které je sloupec s jedinečným identifikačním číslem, podle kterého by se zjišťovaly případné duplicitní záznamy. Zadám-li tedy do libovolného listu určité identifikační číslo, které se již někde na listu, nebo v sešitu vyskytuje, chci, aby se probarvilo toto i to druhé a já tak zjistil, že zadaný údaj již někde je a abych ho podle probarvení mohl najít. Kdysi jsem dokonce chtěl, abych to hledání měl usnadněné podle odpovídající barvy příslušného listu, ale to jsem ještě netušil, že už samotná duplicita je takový extrém. Hodně mi pomohl váš web, ale pořád někde dělám nějakou chybku, kvůli které se mi ty duplicity nedaří pokořit. Poradíte mi, prosím?

Fanouš

Přidáno: 14.08.14 20:42

Ještě na doplnění - mám excel 2010

Pavel Lasák

Přidáno: 18.08.14 14:53

To Fanouš: Nejprve Využít INDEX, POZVYHLEDAT pro vyber unikátních dat a pak přes COUNTIF spočítat

Fanouš

Přidáno: 29.08.14 02:56

Díky moc za radu. Ale jsem z toho stejnej jelen jak na začátku... Ještě nějakou dobu se budu snažit tím prokousat a uvidím.

Petr

Přidáno: 06.10.14 10:01

Dobrý den, existuje v excelu nějaká funkce, která by mi spočítala, kolik buňek v řádku obsahuje komentář? Případně alespoň nějaká funkce, která by mi vrátila hodnotu podle toho, zda buňka obsahuje komentář nebo ne? Mám sestavu, kde jsou určité buňky v řádku rozlišeny pouze barvou nebo komentářem. Po jednotlivých sloupcích je filtrovat mohu, ale potřeboval bych přidat jeden sloupec, podle kterého například vyfiltruji všechny řádky, ve kterých není žádný komentář (nebo není žádná barevná buňka). Předem děkuji za radu a přeji pěkný den

Lenka Kandlerová

Přidáno: 16.12.14 13:54

Dobrý den, jak použít zástupný znak, když chci zjistit jaký počet buněk odpovídá kritérii vyrobeno v 90. letech, mám-li v buňkách zadán rok výroby např. 1994 atd. Zadala jsem kritérium v podobě "??9?", ale nefunguje. Děkuji za odpověď. Hezký den

Pavel Lasák

Přidáno: 28.12.14 19:53

To Petr: Nutno využít VBA (makra).

Pavel Lasák

Přidáno: 28.12.14 19:54

to Lenka Kandlerová: Je nutno spočítat rozmezí, viz kapitola v tomto článku: COUNTIF - spočítat rozmezí

Jojo

Přidáno: 30.12.14 07:40

To Pavel Lasák: -- prosím opraviť v tomto článku v kapitole: "Složitější příklady na COUNTIF" tretí príklad na: =COUNTIF(A2:A12000; ">=10")-COUNTIF(A2:A12000; ">100") -- zmenil som iba znak "<" na ">" pred "100-kou"

Pavel Lasák: Děkuji opraveno.

Lenka

Přidáno: 01.02.15 14:25

Dobrý den, nemůžu přijít na to, jak k dané buňce přičíst nebo odečíst procento z též dané buňky... 1200,- + 25%

petr

Přidáno: 18.03.15 19:56

mám asi 10 000 čísel a potřebuju zjistit kolik čísel se tam nachází víc jak jednou :( jak na to ? :)

Pavel Lasák

Přidáno: 16.05.15 09:05

To petr: Nejrychlejši přes kontingenční tabulku. Budeš vědět i kolikrát se které číslo nachází.

Vratislav Janko

Přidáno: 31.07.15 19:13

Dobrý den, nemohu přijít na to, proč mi ve VB tyto řádky: Range("A3").Formula = "=SUMA(A1:A2)" - nefunguje (vloží textový řetězec =suma(A1:A2)) Range("A3").Formula = "=SUM(A1:A2)" - funguje (výsledek je =SUMA(A1:A2)) Range("A3").Formula = "=COUNTIF(A1:A2;1)" - nefunguje (chyba 10004) U funkce asi SUMA to má něco společno EN/CZ ale u funkce COUTIF mi to nedává smysl. Děkuji předem za odpověď Janko email: janko_v@volny.cz

Michal Klíč

Přidáno: 05.04.16 11:00

Dobrý den, potřebuji použít funkci COUNTIF na data, která mi ve sloupci zbydou po vyfilrování. Funkce SUBTOTAL tuto funkci neobsahuje. Je možné to nějak elegantně vyřešit? Děkuji MK


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |