Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » formatovani » ms-excel-podminene-formatovani-priklady

Podmíněné formátování - Praktické příklady

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak využít podmíněné formátování. - barevné označení řádku, sloupců, buněk na základě zadaných podmínek... představeno na praktických příkladech

Doplněno: 30.3.2015: Hra Bingo

Úvodem do podmíněného formátování

Logo Excel 2010 - praxe

Teorie

doplněn teoretický úvod.

  • Trocha teorie - aneb jak vlastní podmíněné formátování pomocí vzorce vložit

Seznam příkladů

Popsány jsou tyto praktické příklady (včetně souboru zdarma ke stažení):

Praktický tip


Co je podmíněné formátování jsem popsal v článku o základech podmíněného formátování V následujícím textu ukážu hlavně praktické příklady využití podmíněného formátování.

Trocha teorie

Pokud Vám nevyhovují přednastavené formáty Microsoft Excelu (podrobněji v článku podmíněné formátování základy je k dispozici možnost nastavit si podmínky samostatně pomocí pomoci vzorce.

Podmíněné formátování - menu - MS Excel 2010

Nastavení provedete na kartě Domů sekce styly ikona podmíněné formátování z menu Správa pravidel...

Podmíněné formátování - sprava pravidel - MS Excel 2010

V dialogovém okně Nové pravidlo... a v dalším zobrazeném dialogovém okně Určit buňky k formátování pomocí vzorce

Podmíněné formátování - nove pravidlo - MS Excel 2010

Při použití podmíněného formátu za použití Určit buňky k formátování pomocí vzorce je potřeba vyplnit.

  • Pravidlo - které se bude kontrolovat, zda buňka obsahuje
  • Formát - jak bude buňka vypadat, pokud bude pravidlo splněno
  • Platí pro - ať nemusíte pro každou buňku vytvářet jednotlivě

Podmíněné formátování - sprava pravidel - MS Excel 2010

Platí pro

Začneme od konce. V položce platí pro uvede se oblast, pro kterou bude platit.

Formát

Jak nastavit formát buňky je popsáno v článku: Jak nastavit formát buňky.

Pravidlo

Tato položka je nejdůležitější (hlavně ji správně pochopit). Pro pochopení předpokládám základní znalost relativního a absolutního adresování.

Jako pravidlo co musí daná buňka splňovat. Zadává se první a do dalších buněk se tato první rozkopíruje. Podle zadání (absolutně relativně) se provedou příslušné odkazy. Důležité je správně zadat $. Viz ukázka po rozkopírováni $A1 (rozná se 5).

=$A1="5" Podmíněné formátování - menu - MS Excel 2010

V rozkopírování se můžete podivat dle jakého vzorce se budou další buňky kontrolovat.


Poznámka

Pokud jste z mého vysvětlení nepochopily, jsou k dispozici praktické příklady, kde je teorie názorně předvedena.

Označ buňky obsahující hledané slovo

Potřebujete-li v tabulce označit buňky které obsahují slovo. V ukázkovém příkladu hledáte slovo koruna.

Ukázka

podmíněné formátování - příklad - MS Excel 2010

Podmínky

Do vzorce uvedete:

=HLEDAT($D$5;B4)

Platí pro uvedete (tj. oblast tabulky ve které bude pravidlo platit):

=$B$4:$B$19 podmíněné formátování - pravidlo - MS Excel 2010

Příklad ke stažení zdarma

Ke stažení zdarma Označení buňky pokud obsahuje zvolené slovo soubor ve formátu *.xlsx verze pro Excel 2010 (2007).

Zpět na seznam kapitol o podmíněném formátování.

Podmíněné formátování - den týdne

Potřebujete-li v tabulce označit buňce jejíž datum splňuje podmínku roznající se určitému dnu v týdnu (například sobota, nebo kombinace sobota, neděle).

podmíněné formátování - příklad - MS Excel 2010

Pokud znáte funkce datum a čas, konkrétně funkci DENTÝDNE. Nepotřebujete nápovědu, do vzorce podmíněného formátování uvedete:

=DENTÝDNE(B6;2)=6

Pro úterý:

=DENTÝDNE(B6;2)=2

Nastavíte platí pro celou tabulku (tj. oblast tabulky ve které bude pravidlo platit), ve které chcete, aby podmíněné formátování bylo prováděno:

=$B$4:$B$35 podmíněné formátování - pravidlo - MS Excel 2010

Ke stažení

Soubor podmíněné formátování - dle dne v týdnu soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma. Pro Excel 2010, 2007.

Zpět na seznam kapitol o podmíněném formátování.

Označení řádku na základě splněné podmínky

V MS Excelu potřebujete označovat řádky, které splňují podmínku (tj. jsou po splatnosti). Využijete podmíněné formátování.

Ukázka

MS Excel - podmíněné formátování

Příprava pro podmíněné formátování

Druhý sloupec bude udávat, kdy musí být splaceno. Třetí a další budou údaje o faktuře, dodávce atd. (co je potřeba).

První sloupec vám řekne, zda je či není daný řádek po splatnosti. Pro zjištění (zda je po splatnosti) využijete funkci KDYŽ.

  • Hodnota 1 známená, že daný řádek je po splatnosti.
  • Prázdná buňka, na splacení je dost času.

Aby první sloupce fungoval mustí mít někde v listu buňku s aktuálním datem např. B3. Doplníte ji o funkci =DNES(). Do prvního slupce v prním testovaném řádku (u ukázce A6) doplníte funkci:

=KDYŽ(B6<$B$3;1;"")

Nastavení podmínky podmíněného formátování

Označíme první řádek.

Přes kartu Domů - Podmíněné formátování vybereme Správa pravidel .... Přes Nové pravidlo... . Typ pravidla zvolíme Určit buňky k formátování pomocí vzorce. a vzorec zadáme =$A1.

Toto pravidlo podmíněné formátování poté rozkopírujte na další řádky.

Příklad ke stažení zdarma

Lepší než slova je praktická ukázka ke stažení zdarma Označení řádku na základě splněné podmínky soubor ve formátu *.xls

Modifikace

V příkladu se kontroluje datum, ale můžeme kontrolovat splnění dle jiného kriteria (splněný věk, zda jde o víkend, první den v měsíci, je to muž, atd.).

Zpět na seznam kapitol o podmíněném formátování.

Kde se nachází aktivní buňka

Kde se nachází kurzor. Označení celého řádku a celého sloupce. Splňujících podmínku, že procházejí danou (aktivní) buňkou.

Ukázka

MS Excel - podmíněné formátování

Nastavení podmíněného formátování

Označíme požadovanou oblast (pro kterou budou podmínky platit).

Přes kartu Domů - Podmíněné formátování vybereme Správa pravidel .... Přes Nové pravidlo... . Typ pravidla zvolíme Určit buňky k formátování pomocí vzorce. a vzorec zadáme:

1. Podmínka

=ŘÁDEK()=POLÍČKO("Řádek")

2. Podmínka

=SLOUPEC()=POLÍČKO("Sloupec")

Příklad ke stažení zdarma

Praktická ukázka ke stažení zdarma (pokud je popis málo pochopitelný) Kde se nachází kurzor - podmíněné formátování soubor ve formátu *.xls

Zpět na seznam kapitol o podmíněném formátování.

Označ buňku, která se rovná požadované hodnotě

Potřebujete-li označit jednu buňku splňující určité kritérium. Konkrétně potřebujete označit v oblasti A1:H8, číslo které se shoduje s číslem v buňce A10, kdy v oblasti jsou různá čísla ( v příladu jsou náhodně rozesetá čísla 1 - 64, ale klidně se některá čísla mohou opakovat). Pro názornost si můžete stahnout ukázkový příklad.

Podmíněné formátování - MS Excel 2010

Praktické řešení

Pro buňku A1 nastavíte vlastní formát: Karta Domů - podmíněné formátování - nové pravidlo. Vyberete typ pavidla: Určit buňky k formátování pomocí vzorce a zadáte:

=A1=$A$10

Nastavíte výplň - třeba na žlutou a stisknete OK.

Formát buňky rozkopírujete na celou požadovanou oblast A1:H8.

Poznamka k podmíněnému formátování:

Rozebereme si vzorec =A1=$A$10

  • =A1 - pro kterou buňku platí - je uvedeno relativně protože budeme rozkopírovávat a v další buňce už musí být B1, ...
  • =$A$10 - protože se bude stále porovnávat s buňkou A10 - kde je uvedeno číslo, které hledáte.

Ke stažení zdarma

Soubor Označ buňku, která se rovná požadované hodnotě soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma, pro Excel 2010 (2007).

Poznámka: Ukázka je doplněna o číselník, kdy můžete čísla měnit (zobrazovat) pomocí tlačítek. Jedno číslo v řadě 1 až 64 chybí a jedno je 2 x ;)

Zpět na seznam kapitol o podmíněném formátování.

Označ celý řádek - splněna podmínka - Podmínění formátování

Označ celý řádek podle informace uvedené ve sloupci A, například Při uvedení Červená bude řádek červený, Při Žlutá bude žlutý atd.

MS Excel 2010 - Podmíněné formátování

Stačí nastavit tato pravidla. Pro Zelenou uvést Určit buňky k formátování pomocí vzorce

=$A1="Zelená"

Pro Červenou

=$A1="Červená"

Atd. Výsledek po vyplnění podmínek.

MS Excel 2010 - Podmíněné formátování

Ke stažení zdarma

Soubor Označ řádek, který se rovná požadované hodnotě soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma, pro Excel 2010 (2007).

Označ celý řádek - pokud jsou splněny dvě podmínky (pro jeden řádek)

Oznaš podmíněným formátem řádek pokud jsou splněny dvě (či více) podmínek. Ve sloupci A a zároveň B.

Ke stažení zdarma

Soubor Označ řádek pokud jsou splněny dvě podmínky soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma, pro Excel 2010 (2007).

Zpět na seznam kapitol o podmíněném formátování.

Označ celý sloupec - více podmínek - Podmínění formátování

Označ celý sloupec podle informace uvedené v řádku 1, (například Při uvedení Červená bude sloupec červený, Při Žlutá bude sloupec žlutý atd.). řešení bude provedeno za využití podmíněného formátování.

MS Excel 2010 - Podmíněné formátování

Stačí nastavit tato pravidla. Pro Zelenou uvést v Určit buňky k formátování pomocí vzorce

=A$1="Zelená"

Pro Červenou

=A$1="Červená"

Atd. Výsledek po vyplnění podmínek.

MS Excel 2010 - Podmíněné formátování

Ke stažení zdarma

Soubor Označ sloupec, ktery se rovná požadované hodnotě soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma, pro Excel 2010 (2007).

Zpět na seznam kapitol o podmíněném formátování.

Označ buňku která splňuje datum a příslušné časové rozmezí

Potřebujeteli v tabulce označit buňku která odpovída datu a časovému rozmezí. Máte v tabulce řádky které představují jednotlivé dny v měsíci a sloupce, které představují časové rozmezí. Chcete automaticky označit buňku, které dle zadaného data a času splňuje obě kretériá. Z ukázky bude požadavek jasnější.

MS Excel 2010 - Podmíněné formátování

V ukázce je den 9.12 a čas 11:32. Takže je potřeba automaticky označit průsečík řádku s dnem 9 a slopuce s rozmezím 11:30 až 11:44.

Poznámka

Řešení využívá kromě podmíněného formátování i funkce KDYŽ.

Ke stažení zdarma

Soubor Označ buňku která splňuje datum a příslušné časové rozmezí soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma, pro Excel 2010 (2007).

Zpět na seznam kapitol o podmíněném formátování.

Speciálnosti...

Na základě komentářů pár triků:

Kontrola dvou a více podobných textů

Potřebuji označit text, který začíná Celkem a nějak pokračuje Celkem 2012, Celkem 2013, .... Možnost řešení omezit pomocí textové funkce:

=ZLEVA($A7;5)="Celkem"

nebo využít logické funkce NEBO, pokud jde jen o (Celkem 2012, Celkem 2013) a na žádnou jinou hodnotu nemá reagovat.

=NEBO($A7="Celkem 2012";$A7="Celkem 2013")

Označit sudý/lichý řádek

Jak v tabulce označovat sudé, liché řádky.

MS Excel 2010 - Podmíněné formátování

Ke stažení

Soubor Označ sudý/lichý řadek v tabulce soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma, pro Excel 2010 (2007).

Označit řádek pokud je odlišný od předchozího

MS Excel 2010 - Podmíněné formátování

V tabulce označovat řádky pokud dojde ke změně hodnoty. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 8 ... budou označeny řádky 1, 3, 5, 8, 8, ... viz ukázka:


Lze využít vzorec:

=SUMA(($B4:$B$4<>$B5:$B$5)/1)

Výsledkem bude řada čísel, vždy zvětšena o jedičku pokud dojde ke změně. Tím tento úkol převedete na sudé a liché hodnoty a jeho řešení je popsáno v předchozím článku. Pozor je nutno zadávat maticově - Shift+Ctrl+Enter

Nebo zadat do podmíněného formátování tento vzorec:

=MOD(SUMA(($B4:$B$4<>$B5:$B$5)/1);2)=1

Poznámka: tohle řešení jsem našel na internetu, takže není z mé hlavy, ale je elegantní tak proč jej nepublikovat v češtině. Navíc se nemusí zadávat jako maticový vzorec (podmíněné formátování to udělá za vás samo ;) )

Ke stažení

Soubor Označit řádek pokud je odlišný od předchozího soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma, pro Excel 2010 (2007).

Označ ne/zamčené buňky

Potřebujete-li označit v listu buňky, které jsou zamčené. Stačí využít jednoduchého vzorce.

=POLÍČKO("zámek";A1)=0

Kopírování podmíněného formátu

I podmíněné formátování je možno kopírovat (stejně jako klasický formát) pomocí ikony štětce kopírovat formát.

Štětec kopírování - MS Excel 2010

Poznámka: Musí být správně nastaveno odkazování (relativní, absolutní, smíšené).

Kontrola délky textu

Je potřeba označit celý řádek, pokud daná buňka v řádku obsahuje více než daný počet znaků. Za využití funkce DÉLKA. Případně pokud daná buňka neobsahuje přesně stanovaný počet znaků.

Pro délku větší než 6 znaků

=(DÉLKA($B5)>6)

Pro délku různou od 5 znaků

=(DÉLKA($B16)<>5) Kontrola délky textu - MS Excel 2010

Ke stažení

Soubor Kontrola délky textu soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma, pro Excel 2010 (2007).

Test - kontrola odpovědi

Je potřeba zkontrolovat odpověď, který je ve skrytém řádku. Můžete využít pro své děti pro testy matematiky, na učení slovíčet, atd. Pokud neodpovíte dobře buňka se zabarví (například načerveno). Případně pokud je odpověď správná zabarví se zeleně.

Pouze špatné odpovědi

=A($C5<>$E5;DÉLKA($E5)>0)

Špatné odpovědi i dobré odpovědi

=$E18=$C18 a =A($C18<>$E18;DÉLKA($E18)>0) Test - kontrola odpovědi - MS Excel 2010

Ke stažení

Soubor Test - kontrola odpovědi soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma, pro Excel 2010 (2007).

BINGO

Je potřeba Označit na kartičkách hry BINGO vylosovaná čísla.

Podmínka pro přehllednost rozdělena na dvě části

=NEBO(D2=$U$2;D2=$U$3;D2=$U$4;D2=$U$5;D2=$U$6;D2=$U$7;D2=$U$8;D2=$U$9;D2=$U$10;D2=$U$11;D2=$U$12;D2=$U$13;D2=$U$14) =NEBO(D2=$V$2;D2=$V$3;D2=$V$4;D2=$V$5;D2=$V$6;D2=$V$7;D2=$V$8;D2=$V$9;D2=$V$10;D2=$V$11;D2=$V$12;D2=$V$13;D2=$V$14) Bingo

Ke stažení

Soubor BINGO soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma. Od 2007 až (2016).

Označ buňky, podle časového rozmezí

Potřebujeme označit buňky (celý řádek) podle datumu, který je starší o požadovaný počet dnů. Například před 5 dny (před tři dny) a poté od dnešního dne a novější.

V buňce E6 je uloženo aktuální (dnešní) datum.

Kódy

=$B5>=$E$6 =$B5>=($E$6-3) =$B5>=($E$6-5)

Ukázka

Označ buňky, podle časového rozmezí

Ke stažení

Soubor buňky, které označeny podle časového rozmezí soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma, pro Excel 2010 (2007).

Závěrem

O další příklady si můžete napsat v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:56

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Přidáno: 03.02.12 20:11

Ahoj, potřebovala bych naformátovat hodnoty dvou sloupců: prakticky rok 2010 a 2011 a označit sadou ikon buĎ zeleně, že se v roce 2011 oproti roku 2010 šetřilo a nebo červeně, že náklady byly ve 2010 nižší než ve 2011. - Nevim si rady - Jinak moc pěkný stránky . Díky moc za pomoc :o)

Pavel Lasák

Přidáno: 05.02.12 08:47

To : Jak nastavit formátování jsem popsal v http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani-2010/

Homola

Přidáno: 13.04.12 06:42

Dobrý den, mám speciální požadavek na podmíněné formátování a nevím si s ním rady. Jde o to, aby když v řákdu, je jedno jak rozsáhlém změním hodnotu jakékoliv buňky na jinou než nic (prázdná buňka) změní celý řádek kde změna proběhla barvu pozadí. Nejedná se o jednu buňu, musí se změnit barva celého řádku.Můžete mi s tím pomoci? Díky Homola.

Pavel Lasák

Přidáno: 13.04.12 13:59

TO Homola: Chápu to dobře? Potřebujete, aby byly označeny všechny řádky ve kterých je nějaká hodnota?

Homola

Přidáno: 17.04.12 10:45

Přesně tak, pokud se v jékoliv buňce v rádku oběví něaká hodnota, musí se celý řádek barevně označit.

Pavel Lasák

Přidáno: 17.04.12 20:00

To Homola: Použít první ukázkový příklad, do prvního sloupce uvést vzorec, který zkontroluje, zda je řádek prázdný, pokud není dá hodnotu 1 a tím se řádek podbarví =KDYŽ(COUNTIF(D4:H4;"")=5;"";1)

Milan

Přidáno: 11.05.12 16:48

Dobrý den, mám dotaz.lze v Podmíněném formátování pomocí vzorce a nebo ve VBA udělat funkci,aby se v tabulce řádek(text) zvětšil na určitou velikost textu a při přechodu na jiný řádek zase vrátil do původního nastavení a nový označení řádek-buňka v tabulce opět zvětšil atd.? Něco podobného jako je funkce =ŘÁDEK()=POLÍČKO("Řádek") Jestli mohu poprosit o vzorec nebo příklad. Moc děkuju Milan

Mirka

Přidáno: 18.06.12 21:02

dobrý den, mám velkou prosbičku. Jak naformátovat,aby se mi v tabulce zabarvily buňky při: průměrné mzdě 30000Kč - buňka se vyplní zeleně, při 15000 - 30000Kč - buňka se zbarví žlutě a pod 15000Kč se mi buňka zbarví červeně a částka je napsána bílým písmem??? Díky moc!

Pavel Lasák

Přidáno: 21.06.12 12:13

To Mirka: Zadat v podmínkách rozmezí Tj. je mezi, je větší, je menší.

Eva

Přidáno: 13.09.12 14:40

Dobrý den, měla bych také jeden dotaz.. Zapisuji faktury do excelu s údaji č. faktury, datum, částka atd. (v každé buňce zvlášť). Bylo by možné nějakým vzorcem, aby mě to upozornilo (třeba podbarvením) na opakující číslo? Že třeba tato faktura je již s tímto číslem jednou zapsaná? Děkuji za radu. Příjemný den. Eva

Pavel Lasák

Přidáno: 13.09.12 21:27

To Eva: Zadat vzorec do sloupce B a rozkopírovat =COUNTIF($A$1:$A$5510;A1) a pokud je větší než jedna existuje více čísel (a toto větší číslo podbarvit). Číslo zmnanená kolikrát se opakuje.

Matajda

Přidáno: 06.11.12 08:42

Dobrý den, učím se podle Vás Excel a není mi jasné, proč v Nastavení podmínky podmíněného formátování Označíme první řádek a přes nové pravidlo zadám =$A1. Toto pravidlo podmíněné formátování poté rozkopírujte na další řádky. Pokud to udělám, nevidím nikde žádnou změnu, naopak si celou tabulku přepíšu textem uvedeným v prvním řádku. Ani v uvedené ukázce se mi po stáhnutí neobjeví, kde jste tento příkaz zadal. Kde dělám chybu? Děkuji. Matajda

Matajda

Přidáno: 06.11.12 09:17

Ahááá :)

Pavel Lasák

Přidáno: 06.11.12 18:59

To Matajda: jsem rád, že se povedlo.

Radek Mannheim

Přidáno: 26.11.12 10:26

Dobrý den pane Lasáku. Potřeboval bych poradit, jak v rozvrhu hodin, kde sloupce označují čtvrthodiny a řádky dny v roce, označit buňku, která náleží aktuálnímu času a dnu. Psal jsem Vám to i mailem. Využití aktuálního data a času je bezproblémové. Děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 26.11.12 15:49

To Radek: Email nevidím, můžete poslat ještě jednou i s ukázkovým příkladem.

Radek Mannheim

Přidáno: 27.11.12 07:53

Poslal jsem znovu na lasak@centrum.cz. Jinou adresu jsem nikde nenašel.

Pavel Lasák

Přidáno: 27.11.12 22:27

To Radek: Teď již dorazilo.

Iva

Přidáno: 23.01.13 19:54

Dobrý den, lze nastavit v podminenem formatovani, aby se mi zabarvil radek na zaklade datumu a to tak, ze pokud je treba aktualni datum od zadaneho data lisi o vice jak 10 dni, zabarvi se radek treba na zeleno, pokud je treba v rozemezi 5-10 dni od zadaneho data, zmeni se na cerveno

Pavel Lasák

Přidáno: 24.01.13 16:25

To Iva: Jde vice v článku podníměné formátování: Datum

Michal

Přidáno: 05.03.13 12:48

Zdravím Pavle, mám prosbu, mám rozsáhlý dokument, kde by se mi moc hodilo označení celého řádku a celého sloupce buněk, splňujících podmínku, že procházejí danou buňkou. Když otevřu váš dokument, všechno funguje v pohodě, ale když vzorce použiju u svého dokumentu, funguje to jen na půl, když kliknu na nějakou buňku, formátování se neaktualizuje ihned, ale například při rolování dokumentem a já si s tím nevím rady. Díky za rady

Michal

Přidáno: 05.03.13 12:52

Asi vím v čem je zhruba problém... v čistém dokumentu to funguje normálně, ale i ve vašem příkladovém dokumentu, pokud sloučím buňky a poté je znovu rozdělím, formátování začne "blbnout".

Pavel Lasák

Přidáno: 05.03.13 16:06

To Michal: ono podmíněné formátování nemá rádo slučování buněk.

Vlasta

Přidáno: 29.03.13 08:47

Dobrý den , potřeboval bych poradit s podmíněným formátováním buňky kalendáře ,kdy den 10 vychází na sobotu,aby se označilo datum 9 a když vyjde 10 na neděli označí se datum 11. Děkuji za pomoc.

Jirka

Přidáno: 02.04.13 20:17

Geniální ! Moc děkuji za ukázky s příklady. Umíte takto radit i s Accesem ?

Jirka

Přidáno: 02.04.13 20:42

Ještě opět já. Accesovské příklady tu sice jsou, ale otázka je na "skromnost" příspěvků. Chápu, že Excel je asi používanější, ale poptávka po Accesu je tam taky :-)

Pavel Lasák

Přidáno: 03.04.13 17:29

To Jirka: Bohužel nemám zatím koupený Access, měl jsem měl 60-ti denní verzi a ta bohužel vypršela. Nelegální instalace nepodporuji. Mám v plánu koupit Office 2013 i s Accessem takže i na Access se dostane. ;-)
I když na druhou stranu jen o Excelu se toho dá ještě spoustu napsat.
Nebo se najde někdo ochotný a bude psát o Accessu více...

Mirek

Přidáno: 07.04.13 21:04

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Jak udělat v excelove tabulce aby se barevně zvýraznoval celý řádek na kterém je právě aktivní buňka. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 07.04.13 22:49

To Mirek: Viz kapitolu Kde se nachází kurzor (aktivní buňka).

Mirek

Přidáno: 08.04.13 07:37

Moc díky,ale narážím na problem. Když ve vašem příkladu nepovolím makro, tak je příklad nefunkční, stejně jako když zadám podmíněné formátování do nově vytvořené tabulky. Díky

Pavel Lasák

Přidáno: 08.04.13 21:29

To Mirek: Makro musí být, aby fungovalo automaticky. Jinak obnovovat F9 (Přepočítat).

Mirek

Přidáno: 08.04.13 21:47

Díky....

Valsorim

Přidáno: 14.04.13 15:51

Dobrý den, zjistil jsem, že pokud použiji v podmíněném formátování Excel 2010 sadu tří ikon. Tak se čísla formátují chybně. Ve výchozím nastavení jsou limity 33% a 67%, ale v praxi nefungují. Respektive nepodařilo se mi zjistit co je těch 100% z nichž to bere. Pokud udělám řadu čísel 0 až 10 a dám sadu ikon - vše je OK. ale stačí udělat řadu 1 až 10 a už jedna ikona nesedí. U běžných čísel v praxi pak více čísel nesedí... Můžete mi to ujasnit? Co je základ (100%), ze kterých se počítají limity 33% a 67%? Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 14.04.13 18:33

To Valsorim: Podle slov Microsoftu "V tříbarevné škále představuje horní barva vyšší hodnoty, prostřední barva představuje střední hodnoty a dolní barva představuje nižší hodnoty." Podrobnější algoritmus, jak se na pozadí počítá jsem zatím nenašel.
Osobně pokud potřebuji mít kontrolu nad rozsahy vytvořím si vlastní podmíněné formátování.

Richard

Přidáno: 09.05.13 05:50

Dobrý den, používám v excelu fci. SVYHlEDAT, některé buňky však zobrazují #NENÍ_K_DISPOZICI, což je v pořádku. Bohužel s buňkou potřebuji dále pracovat a potřeboval bych, aby v případě že data pro ni nejsou k dispozici vykazovala hodnotu 0, místo chyby. Zkoušel jsem již funkci =KDYŽ, se kterou jsem se nikam nedostal, a u podmíněného formátování jsem také požadovanou možnost nenašel. Zkoušel jsem i google, ale také nic. Prosím tedy o radu zda je tento problém řešitelný a jakým způsobem. Předem děkuji za pomoc Richard

Pavel Lasák

Přidáno: 09.05.13 20:29

To Richard: Je potřeba použít funkci JE.CHYBA nebo JE.CHYBHODN (ve starších verzích je chyba #NENÍ_K_DISPOZICI pod tímto názvem #N/A) více Informace funkce - Microsoft EXCEL

Richard

Přidáno: 12.05.13 03:35

Moc děkuji za odpověď bohužel jsem asi špatně popsal můj problém. Chyba ve vzorci vzniká, neboť existuje celkem 500 kódů ale každý den jich je v reportu náhodně pouze 100. Funkcí SVYHLEDAT tedy musím mít zadanou pro všech 500 kódů neboť nevím, které se tam objeví. U těch, které se tam neobjevili mi excel správně vyhazuje chybu, že data nejsou k dispozici (#NENÍ_K_DISPOZICI). Bohužel tato data se mají nadále sčítat mezi sebou. V případě že sčítám buňky s některou buňkou která vykazuje chybu, vždycky se jako výsledek ukazuje chyba. Proto bych potřeboval aby excel v případě chyby (#NENÍ_K_DISPOZICI) vykazoval nulu pro následný vzorec, kde sčítám buňky mezi sebou. A nebo jinou metodu, nic lepšího mne bohužel nenapadlo.

Pavel Lasák

Přidáno: 12.05.13 17:39

To Richard: Pro další výpočet použiješ odkaz na buňku s funkcí KDYŽ, kdy pokud je chyby bude nula, pokud není bude výpočet. =KDYŽ(JE.CHYBA(A1);0;A1)

Richard

Přidáno: 13.05.13 02:50

Velice děkuji za pomoc Pavle. Vzorec funguje přesně jak jsem si to představoval :) V případě, že je můj dotaz ve špatném tématu můžeš ho přesunout.

Dedkoid

Přidáno: 16.05.13 10:58

Dobrý den, šlo by udělat obecné makro na všchny listy v sešitě, bez ohledu na to jak se jmenují? Př.: mám vice sešitů a v nich listy s růz. jmény. Podmíňeným formátováním chci obarvit prázdné buňky na šedo. Makro by mělo umět: 1. Vybrat všechny listy v sešitě 2. zrušit pod. formátování 3. nastavit podmíň. formátování znovu. (Listy jsou plněny ext. programem a ten pod. formátování přebije).

Pavel Lasák

Přidáno: 17.05.13 16:00

To Dedkoid: Šlo. Bude-li chuť napíšu čkánek.

Dedkoid

Přidáno: 20.05.13 13:42

No jéje, já chuť na dovzdělání mám. Teď jestli vy? :-)

Pavel Lasák

Přidáno: 20.05.13 20:33

To Dedkoid: Něco už je sepsáno (bod 1): http://office.lasakovi.com/excel/vba-listy-sheet/listy-sheet-pridat-smazat-excel-vba/ další postupně

Lenka

Přidáno: 21.05.13 14:24

Dobrý den, ráda bych požádala o pomoc s následujícím příkladem. Mám tabulku s daty, kde v posledním sloupci přes fci MIN najdu minimální hodnoty. Tyto minimální hodnoty bych potřebovala přes podmíněné formátování barevně zvýraznit, ale ne ve sloupci, kde je funkce MIN, ale v originálním rozsahu. Toto se týká všech řádků, nechci kopírovat formátování do každého řádku zvlášť. Mnohokrát Vám děkuji za pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 21.05.13 17:03

To Lenka: Označení řádku na základě podmínky, jen místo = 1 bude minimum: http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani-priklady/#01

Dedkoid

Přidáno: 22.05.13 10:25

Makro přes záznam vypadá takto (viz níže). Potřebuju se dostat přes Tab1, Tab2, atd. Aby makro vybralo listy bez ohledu na to jak se jmenují neb ho potřebuju použít ve více sešitech a listy se jmenují různě a je jich různý počet. Sub PODMFORMAT() Sheets(Array("Tab1", "Tab2a", "Tab2b", "Tab3", "Tab4a", "Tab4b", "Tab5", "Tab6", "Tab7" _ )).Select Sheets("Tab1").Activate Cells.Select Selection.FormatConditions.Delete Selection.FormatConditions.Delete Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, _ Formula1:="=""""" Selection.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 15 End Sub

Pavel Lasák

Přidáno: 22.05.13 16:29

To Dedkoid: Vybrat všechny listy ActiveWorkbook.Sheets.Select

Dedkoid

Přidáno: 23.05.13 13:34

Toto funguje: Sub Format() ActiveWorkbook.Sheets.Select Cells.Select Selection.FormatConditions.Delete End Sub Selection.FormatConditions.Delete - to mi smaže podm. formátování jen na prvnim listu :-/

Pavel Lasák

Přidáno: 23.05.13 16:07

To Dedkoid: Tak jsem se podíval na metodu FormatConditions a nemumí všechny listy najednou (můj chybný předpoklad). Tak se to holt postupně :( Tohle už jsem zkoušel a funguje Excel CZ 2010 For Each PomocnyList In ThisWorkbook.Sheets PomocnyList.Cells.FormatConditions.Delete Next pro zrychlení vypnout překreslování Application.ScreenUpdating = False For Each PomocnyList In ThisWorkbook.Sheets PomocnyList.Cells.FormatConditions.Delete Next Application.ScreenUpdating = True

Martin

Přidáno: 31.05.13 13:42

Dobrý den, Lze podmíněné formátování nějak zamknout na řádku? Jde mi o to, že při posunuti řádku s pod.form. o jeden dolů se přenese i formátování a já bych potřeboval aby zůstalo na originálním řádku. Děkuji Martin

Pavel Lasák

Přidáno: 31.05.13 14:01

To Martin: Nevím o možnosti jak tento požadavek udělat bez použití VBA programování.

Dědek

Přidáno: 09.06.13 10:59

Ahoj, nacházím zde spoustu užitečných rad, za to dík. Osobně si nevím rady s naformátováním tabulky kde je ve druhém sloupci pod sebou v každé buňce text ve tvaru VS-2013-000157,VS-2013-000158,VS-2013-000159...Text se opakuje, někdy jednou jindy i desetkrát a nikdy ne stejný počet. Potřeboval bych skupiny stejných čísel ohraničit čarou v celém řádku. Děkuji dědek.

Martas

Přidáno: 03.07.13 11:29

Dobrý den, potřeboval bych vyřešit problém...... chci evidovat pro nadřízeného určitý proces, který má začít a skončit v určitý den, potřeboval bych - zda-li je to vůbec možné aby se každý den, vzhledem k datu "dneška" připočetl a pomocí barevné škály nadřízenému ukázal v jaké fázi ten proces právě je. V polední den bude škála dejme tomu zelená, v první den červená...... Procesy bych chtěl vkládat i dopředu, samozřejmě s tím, že podbarvovat se začnou až v den začátku. případně možnost zcela jiného podbarvení jako čekající proces.Začátek a konec procesu bych chtěl vkládat do samostatných buněk. Děkuji za Váš čas

Pavel Lasák

Přidáno: 03.07.13 16:00

To Martas: Využít podmíněného formátování a logické funkce http://office.lasakovi.com/excel/funkce/kdyz-funkce-logicka-excel/ (KDYŽ) a funkce datum a čas http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/ =DNES(), jako ukázka může posloužit ganttuv diagram http://office.lasakovi.com/excel/grafy/ganttuv-diagram-excel/ ono "výpočtu" které se s Excelem dají provádět je mnoho.
Bohužel popis požadavku je tajemný jak hrad v Karpatech ;)

Pokorný

Přidáno: 03.07.13 17:25

Rád bych věděl, jestli se dá jednoduše změnit podmíněné formátování na trvalé. V listu si pomocí podm. formátu podbarvím všechna pole obsahující např. "0" a pak je chci mít podbarvená stále bez ohledu na změnu jejich obsahu. Je to řešitelné bez VBA?

Kamila

Přidáno: 06.09.13 11:04

Dobrý den, prosím o radu s podmíněným formátováním pomocí "semaforu", pokud potřebuju formátovat výsledná čísla v %, která ale jsou i záporná (jedná se o odchylky od plánu). V nastavení podmíněného formátování je možné zadat jenom hodnoty od 0 do 100 %. Já bych potřebovala zadávat i záporná %, jde to nějak vyřešit pomocí vzorce? Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 06.09.13 17:32

To Kamila: Přidat další sloupec a -100% - 100% přepočísta na 0 až 100%. NEbo vytvořit vlastní podmíněné formátování.

Niki

Přidáno: 10.09.13 09:20

Ahoj, mam dotaz, potřebuju v tabulce označit čísla různou barvou a to < nebo = 1 červeně, > než 1 a < než 10 modře a = a > než 10 zeleně..jak se to, prosím, dělá?

Pavel Lasák

Přidáno: 10.09.13 20:34

To Niki: Je to popsáno v článku. Doporučuji si prezentované příklady prakticky vyzkoušet a pak například místo 5 zadat 1 a místo = zadat <=...

Andrea

Přidáno: 20.09.13 19:28

Nejdřív moc děkuji za rady a články. Bohužel jsem nikde nenašla, co potřebuji. Nebo to neumím převést na svůj "problém". Potřebovala bych změnit barvu písma v celém řádku, když se hodnota jedné buňky v řádku změní z prázdné na datum. Děkuji.

Michal

Přidáno: 26.09.13 09:45

Dobrý den, prosím o radu: Potřebuji na základě datumů sledovat, zda se určité úkoly stíhají včas nebo ne. S formátem vzorce do buňky problém nebyl, ve vedlejším sloupci se mi počítá rozdíl mezi datumy (na dny). Když je tedy rozdíl -1, buňka se mi zabarví červeně, je tedy po termínu splnění. Chtěl bych však přidat ještě jednu podmínku, aby se zabarvila žlutě týden před termínem splnění. Zkoušel jsem to řešit pomocí podobného formánu, jako v řípadě červené s tím rozdílem, že buňku, která počítá rozdíl ve dnech jsem dal "rovná" se 1. Jak mám udělat, abych do jedné podmínky dal "rovná" se 1,2,3,4,5,6 (rozmezí 1-6). Nechci to řešit vytvořením 6 nových podmínek. Děkuji.

Pepa

Přidáno: 28.09.13 00:11

Dobrý den, manželce jsem do zaměstnání vytvořil tabulku do které doplňuje spoustu finančních zápisů. Občas se jí stane, že na místo desetinné čárky napíše tečku a pak si stěžuje, že nefungují vzorce. Dalo by se to nějakým pravidlem ošetřit aby se buňka ve které je hodnota špatně zapsaná podbarvila. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 28.09.13 10:27

To Pepa: Osobně bych využil Ověření dat, podbarvení pokud je nutné bych řešil přes funkci =JE.ČISLO v další buňce a přiřadit podmíněný formát

Zuzana

Přidáno: 02.10.13 16:58

Dobrý den, snažím se obejít nedostatek excelu 2003, v nové verzi totiž mohu mít pro jednu oblast mnoho podmínek, pro starou verzi však pouze tři. Neměl byste nápad jak to obejít? Nemůžu na nic přijít. Potřebovala bych řádky barvit podle obsahu jedné buňky pěti různými barvami. Kdyby třeba bylo možné nějak nastavit do sloupce číslo, které by odpovídalo číslu barvy, kterou se má řádek podbarvit...? Nevím si rady. Děkuji za jakýkoli nápad.

Pavel Lasák

Přidáno: 02.10.13 20:15

To Zuzana: Využít další možnosti jako filtry, nebo použít další sloupec (sloupce) a trochu si pohrát s logikou - bude se zabarvovat více sloupců.

Zuzana

Přidáno: 03.10.13 18:04

Asi nerozumím. Potřebuji obarvit celý řádek podle hodnoty v jedné buňce. Hodnot může být pět různých a podle toho potřebuji ten jeden řádek barvit pěti různými barvami. Jak využít filtr? Nejde o kombinaci podmínek, ale pět nezávislých formátů.

Martina

Přidáno: 04.10.13 05:05

Dobrý den, učím se dle těchto návodu excel a potřebovala bych pomoct s příkladem Podmíněné formátovaní na základě splněné podmínky - označení prvního dne v měsíci. Můžete mi prosím napsat postup? Děkuji a velice chválím tento Váš web :)

Tereza

Přidáno: 14.10.13 10:36

Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak je možné barevně označit celý řádek, kde je poprvé "celkem 2011" a podruhé "celkem 2012"? Příklad s =$A7="Celkem" jsem pochopila, ale co když se mi za slovem celkem mění hodnoty? Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 14.10.13 21:01

To Tereza: Využít textové funkce, tj. kontrolovaný text se ořízne. =ZLEVA($A7;5)="celkem" nebo kontrolovat více možností atd. =NEBO($A7="celkem 1";$A7="celkem 2") Případně se dá i odkazovat na další buňky atd. =ZLEVA($A7;5)=$H$2

Tereza

Přidáno: 15.10.13 08:59

Super, díky moc za všechny rady a články

Begginer

Přidáno: 15.10.13 21:47

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak udělat označení celého řádku pokud kamkoliv zadám A, B nebo C v daném řádku a nejen do první buňky jako máte v příkladu. Předem děkuji za odpověď.

Jarek

Přidáno: 21.10.13 19:58

Dobrý den, co v Excelu 2007 nastavit, aby mi po napsaní prvního písmene různého slova do buňky v jednom sloupci, se v buňce zobrazilo celé slovo. V jednom formuláři mi to jde samo a v druhém to nejde a nemohu přijít, proč. Děkuji

Tereza

Přidáno: 23.10.13 10:44

TO BEGGINER: já mám v jednom příklad tento vzorec "=HLEDAT("neděle";$B5)" dny jsou ve sloupci B a označují se mi celé řádky... Je potřeba mít správně nastavené smíšené adresování :)

Jirka

Přidáno: 29.10.13 06:20

Dobrý den, potřebuji poradit. V buňkách A2-A8 mám nastaveno podmíněné formátování. Za určitých podmínek se mění barva buněk.Jak udělat to,/pokud to vůbec lze/ aby prí obarvení buňky A1 se změnila touto barvou i barva buněk A2-A8 ? Děkuji za radu Jirka

Pavel Lasák

Přidáno: 29.10.13 16:49

To Jirka: Viz kapitola v tomto článku: Označení řádku na základě splněné podmínky

Jirka

Přidáno: 29.10.13 18:01

To Pavel děkuji za reakci, když do buňky A1 vložím nějaký text tak samozřejmě umím "obarvit" třeba calý řádek, myslel jsem jsestli jde vložením barevné výplně do A1 obarvit další určené buňky v řádku. Děkuji

Lubomír

Přidáno: 06.11.13 12:51

Dobrý den, mám problém s kompatibilitou ve starších verzích. Konkrétně se jedná o sešit vytvořený ve verzi 2007 a při otevření ve verzích 2010 a 2013 se u buněk s podmíněným formátováním zruší část formátování (zarovnání písma) a na levém okraji buňky se objeví #, který ale v buňce jako znak zapsán není. Nesetkal jste se někdy s takovým případem?

Pavel Lasák

Přidáno: 06.11.13 16:02

To Lubomír: nesetkal, můžu poprosit o zaslání ukázka? lasak@centrum.cz

Kamil

Přidáno: 13.11.13 11:22

Dobrý den, lze nejakou funkci secist hodnoty v tabulce, ktere jsou podninene naformátovány?? Proste nalezt cisla, ktere jsou zadana jinou barvou a pouze ta secist? Dekuji

Pavel Lasák

Přidáno: 13.11.13 18:21

To Kamil: Využít funkci z oné podmínky (pokud je zadána), případně použít funkce SUMIFS, COUNTIFS, KDYŽ, záleží na podmínce.

Přidáno: 14.11.13 21:16

SUMIF zni dobre, jaky agrument vsak zadat, kdyz potrebuji secist pouze cervena cisla v radku. barvu cisel navolil uzivatle sam, pres format pisma........ zbytek cisel je klasickych cernych, nebo prazdne bunky

Petra

Přidáno: 14.11.13 22:51

Moc děkuju, článek je super, ostatně jako všechny :). Našla jsem chybku u příkladu s označováním celého řádku - faktury po datu splatnosti. Ve vzorci musí být absolutní odkaz na buňku s dnešním datem, ne relativní. Správně tedy: =KDYŽ(B6<$B$3;1;"") Díky, Petra.

Zbyněk Voják

Přidáno: 15.11.13 10:02

Dobrý den, jsem bezradný.. potřebuji měnit barvu buňky R6, která má svůj vzorce (něco vypočítává), ale chci měnit barvu nezávisle na výpočtu (hodnotě) této buňky. Změna barvy by měla být závislá na jiné buňce D2, kde je také vzorec, ale vypočítává se tam pouze hodnota 1 a 2, nic jiného ve výpočtu nebude. Když se vypočítá v buňce D2 číslo 1, tak aby se mě zabarvila buňka R6, pokud se vypočítá v buňce D2 čílso 2, tak žádné zabarvení. Někde jsem nějaké informace četl, ale nepodařilo se mi uvést do provozu. Mám Excel 2010 Předem děkuji.

Zbyněk Voják

Přidáno: 15.11.13 13:46

Už jse, na to přišel :-)

Pavel Lasák

Přidáno: 15.11.13 18:59

To Petra: Děkuji za dobrý postřeh, opraveno, ať nemate další čtenáře.

Martty

Přidáno: 30.11.13 22:49

Dobrý den, mám tabulku 10 na 10, ve které jsou náhodně generována čísla. pomocí náhodného formátování mám vybrat to Maximální a podbarvit a) celý řádek ve kterém se nachází b) ceý sloupec ve kterém je číslo maximální a c) řádek i sloupec zároveň. Zkoušel jsem přes =$A3=MAX($A$3:$J$12) a podobné modifikace, řádek se sice podbarví i s nejvyšším číslem, ale jen třeba po každém desátem "refreshi" jinak se tabulka tváří jako bez pravidla. Děkuji za radu :)

Lukáš D.

Přidáno: 03.12.13 14:34

Zdravím, potřeboval bych si zformátovat sloupce s českým a anglickým názvem dílu, když do jiného sloupce zapíšu číslo pozice v kusovníku a do dalšího zapíšu, že se jedná o sestavu. Konkrétně - Když ve sloupci D se D5=1 a ve sloupci E se E5=sestava, zformátuj při splnění podmínky ve sloupcích B a C buňky na Tučné písmo o velikosti 18. Nějak se nemůžu přes použití vzorc v podměněném formátování k tomu nemohu dohrabat. Předem děkuji za radu.

David Pešek

Přidáno: 17.01.14 08:12

Dobrý den, mám na Vás velkou prosbičku. Líbí se mi Vaše ukázka Kde se nachází kurzor - podmíněné formátování soubor ve formátu *.xls. Když si vytvořím formátování ve svém sešitu, tak funguje, ale pouze po přepočtu listu (automatiký přepočet je samozřejmě nastaven). Tuším, že je v tom nějaké makro (při otevírání Vašeho sešitu se mě zeptá na povolení), ale nemohu ho v sešitu najít. Děkuji moc za pomoc a prima den!

Pavel Lasák

Přidáno: 17.01.14 17:22

To David Pešek: Nutno otevřít VBA. A přímo pro daný list je kód pro událost listu Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) ActiveSheet.Calculate End Sub

David Pešek

Přidáno: 17.01.14 18:22

Díky moc, funguje!

Ondráš

Přidáno: 31.01.14 10:01

Dobrý den, potřeboval bych s něčím poradit. Možná, že už na to tady odpověď je, ale bohužel jsem jí nenašel. K věci: když se v nějaké buňce dané tabulky objeví datum s tímto nebo minulým měsícem, celý řádek se zbarví. Děkuji moc za odpověď

Arnošt

Přidáno: 05.02.14 10:41

Dobrý den, potřeboval bych radu jak spojit dve tabulky se stejnymi udaji..., v prvni tabulce je dejme tomu cislo 123, v druhe je take, ale k tomu je prirazeno, ze to je MTS nebo MTD a tudiz je bud zelene a modre. Tedy potreboval bych, aby v prvni tabulce se cislo 123 obarvilo bud na zeleno ci modro podle toho zdali je to MTS nebo MTD, cisla jsou vsak na kazdem radku jina...snad je to srozumitelne. Moc vam dekuji.

Petr Stolař

Přidáno: 05.02.14 12:01

Dobrý den, mám drobný problém s podmíněným formátováním - sady ikon. Potřeboval bych, aby se mi v buňce A1 tabulky zobrazila ikona (semafor) podle hodnoty v P1 bez ohledu na to, co je v A1. Zkoušel jsem nastavení "Vzorec", ale bez úspěchu. Semafor mi vždy reaguje pouze na hodnotu buňky, na které je podmíněné formátování nastaveno, tedy na A1. Jo, jen drobný postřeh z konverzace - vzorec"=KDYŽ(JE.CHYBA(A1);0;A1)" je možné nahradit funkcí IFERROR(A1;0). Díky

Lubomír

Přidáno: 09.02.14 20:31

Dobrý den, prosím potřeboval bych radu, potřebuju vybarvit řádek na základě textu jedné buňky - to není problém, ale nejsem schopný to rozkopírovat do ostatních řádků. Vždy se mi vybarví pouze buňka, nikoliv řádek - v čem dělám chybu? Vzorec =$W1="ano" ;formát zelený; platí pro =$A$1:$X$1 - nejsem schopný kopírovat děkuju

Pavel Lasák

Přidáno: 10.02.14 15:57

To Lubomír: Dolar $ musí být u "jednčky" viz příklady výše. =W$1="ano"

Petr

Přidáno: 19.02.14 09:54

Dobry den, potrebuji formatovat bunku kdyz je prazdna a kdyz je v ni cokoli jinym formatem (tedy i nula) Problem je ze prazdna bunka se chova jako bunka s nulou.

Petra

Přidáno: 20.02.14 14:02

Dobrý den, lze nastavit jako upozornění podmíněné formátování (např. červeně vyplnit buňku),ve které někdo zrušil vzorec a dopsal pouze ručně text?

Petra

Přidáno: 10.03.14 16:10

Dobrý den, lze označit podmíněným formátováním buňky, které obsahují vzorec? Třeba, že buňka která obsahuje jakýkoliv vzorec se obarví červeně?

wanna5

Přidáno: 19.03.14 16:39

Dobrý den, mám v excelový buňkách německé slovíčka se členy. Např. der Hund, das Tier, die Oma. Jak podmíněným formátování rozdělit slovíčka do tří barev pomocí členu? Díky, pěkný web!

Pavel Lasák

Přidáno: 20.03.14 16:59

To wanna5: Viz kapitola: "Označ buňky obsahující hledané slovo" kde je tohle popsáno, jen místo koruna použije daná člen "der" a pro další členy zopakuje.

Kristýna

Přidáno: 22.03.14 15:48

Dobrý den pane Lasáku, existuje prosím sčítání pomocí podmíněného formátování? jedná se mi o to - máme velké množstí dat - do sloupce text přidám (již tam je text např. vodné stočné, v dalším řádku je marketing..atd) slovo "upomínka" přes podmíněné formátování zvýraním barevně a ... lze pak nastavit aby mi to někde sečetlo kolik Kč celkem musíme hradit (sloupec "celkem") pokud ve vedlejší buňce je barevně označeno nebo text "upomínka"? Nebo mě napadá přes kontingenční tabulky - ale umí vybírat jen podle barvy nebo části textu? Předem díky Kristýna

Marek

Přidáno: 24.03.14 10:33

Dobrý den pane Lasáku, moc díky za užitečné návody. Mám dotaz - jde nastavit podmíněné formátování tak, aby fungovalo i mezi listy? Pokud mám např. dva listy a v nich stejná rodná čísla, dokáže mi je toto najít? Zatím se s tím peru a na nic jsem nepřišel. Díky Marek

Helena

Přidáno: 24.03.14 15:10

dobrý den, prosím o radu ohledně podmíněného formátování. Potřebuji, aby se mi sloupec, kde je nadefinováno datum další revize, podbarvil červeně 1 měsíc přede dnem, kdy má dojít k další revizi.

Pavel

Přidáno: 10.04.14 09:34

Dobry den, obracim se sem protoze uz si nevim rady :D Zacnu prikladem: vyplnim si 12 bunek hodnotou 1,2 a udelam jejich průmer coz je 1,2 taky :) na druhy radek vyplnim jen 3 bunky z 12 taky hodnout 1,2 udelam prumer(pres vsech 12 bunek) coz je taky 1,2. Ted nastavim na tento prumer podmineny format sadu ikon: ikona 1 (cervena) zde je odkaz na prumer prvniho radku * 1,05 ikona 2 (zluta) zde je odkaz ciste jen na prumer prvniho radku) Ikona 3 zelena. Podle me by se mela ikona zbarvit do zelena ale je zluta. Zkousel jsem ze kdyz vyplnim v druhem radku vsech 12 bunek hodnotou 1,2 tak ikona zezelena, pokud je tam min hodnot tak je zluta.... ale v podstate prumer je prece porad 1,2 :D :D je to dosti matouci, v nasem excelu sou nejake ikony zelene, nejake zlute a uz si vazne nevim rady.

Pavel Lasák

Přidáno: 11.04.14 08:26

To Pavel: zašlete ukázku na pavel.lasak*gmail.com nejsem si jist, zda dotaz chápu správně.

Pavel

Přidáno: 11.04.14 09:55

Zaslano a predem dekuji, snad to neni nejaka banalita :)

Miloš

Přidáno: 26.04.14 09:17

Dobrý den, potřeboval bych poradit s jednou věcí. V tabulce mám vzorec, který vychází PRAVDA a nebo NEPRAVDA. Lze aby se na základě výsledku vzorce celý řádek zvýraznil? Např. ze vzorce vyplyne PRAVDA a zvýrazní se celý řádek červeně. Děkuji za odpověď

Pavel Lasák

Přidáno: 26.04.14 16:39

To Miloš: Viz příklad výše, jen místo barev zadáte PRAVDA

Miloš

Přidáno: 28.04.14 10:44

Děkuji, ještě bych se pozeptal na jeden případ. Jakou nejjednodušší formou (pomocí fce a podmíněného formátování) provedu následující?: Ve sloupci A1 jsou všechny pracovní dny (bohužel obsahuji svátky, protože xls. umí vyřadit jen soboty a neděle) a v tomto sloupci bych potřeboval svátky zvýraznit. Seznam svátků mám na jiném listě. Děkuji za radu

Honza

Přidáno: 04.05.14 14:22

Dobrý den, mohl by jste mi poradit nevím si rady s podmíněným formátováním lépe řečeno s vyjádřením: mám nastaveno: $B$1- zde mám aktuální den. Zelená-30 dní před =$C$4-$B$1<30 Oranžová-Prošlé datum do 30 dnů Červená-Prošlé datum nad 30dnů Nevím co nastavit do vzorce pro oranžovou a červenou. Zatím to mám pro červenou takto: =$B$1>$C$4 bez oranžové. Předem děkuji za radu.

Pavel

Přidáno: 05.05.14 00:45

Dobrý den, mám nastaveno podmíněné formátování ale v některých případech se mi označí dvě buňky pokud nastane situace, že jsou v nich stejné hodnoty. Jak nastavit podmíněné formátování pro jeden konkrétní řádek? Teď to mám nastaveno takto: =D9=SVYHLEDAT($I$3;cena1;$I$2-1;1) Asi je potřeba ještě vnořit finkci INDEX ale netuším jak na to :( Poradíte mi prosím? Děkuji.

Ondra

Přidáno: 10.05.14 14:19

Dobrý den, mám tabulky 2 skupin fotbalového turnaje a potřebuji zeleně zvýraznit první čtyři postupující a červeně zvýraznit týmy na 5.-posledním místě z obou tabulek. Pořadí mám samozřejmě nastaveno. U jedné z tabulek mám pořadí ve sloupci C, a tak jsem nastavil pravidlo formátování pomocí vzorce jako =C$5="1." na zelenou barvu. Stejným způsobem jsem nastavil zbytek. Bohužel to ale nefunguje. Můžete mi prosím poradit? Děkuji

jj

Přidáno: 14.05.14 15:34

Dobrý den. Rád bych se také zeptal na tu první věc ze 3.2.2012 - mně tohle taky nejde, v sadě ikon Excel nebere relativní adresaci, takže podmíněný formát ve formě vzorce potom nemohu rozkopírovat na sousední buňky. Nepřišel jsem na to, jak to udělat. (Standardním podmíněným formátováním - vybarvením celé buňky - mi to jde.) Děkuji.

Pavla

Přidáno: 23.05.14 09:19

Dobrý den. potřebovala bych poradit zda lze" Mám v jednom sloupci (A)podmíněné formátování kdy se při textu např. pzf.... barevně buňka označí např ( A1 ) . V návaznost na tohle bych potřebovala podmínit jiný sloupec , aby se při označ. buňky A1 barevně označila ve slouci B buňka B1 na stejném řádku.

Evžen

Přidáno: 09.06.14 16:45

V Excelu2007 zadám do vzorce podmínku pro oblast F3:G3: =KDYŽ(F10>=MAX(F10;H10);PRAVDA) J¨Nedojde k automatickému přepnutí barvy. Až když "odjedu" s listem mimo viditelnou plochu nebo zvětším či zmenším měřítko zobrazení dojde ke správné funkci podmíněného formátování a oblast se přepne do jiné barvy. Co to může být za problém? V Excelu2003 mi toto fungovalo bez problému. Díky za zprávu.

Evžen

Přidáno: 10.06.14 08:08

Už jsem na to přišel! Aplikace byla vytvořena v EXCEL2003 a spuštěna a následně uložena v EXCEL2007. Proto to nepracovalo dobře. Po okopírování oblasti do nově vytvořeného sešitu v EXCEL2007 běží vše perfektně. "Cestou k odpovědi je položená otázka...." Skvělý web!

Lukas

Přidáno: 15.06.14 16:13

Děkuji za tento web, velice mi pomohl v podmíněném formátování.

Jakub

Přidáno: 16.06.14 11:09

Dobrý den, potřeboval bych pomoct s jedním problémem. Mám velké množství ukazatelů, kde mám podmíněné formátování takové, že když je ukazatel pozitivní, svítí zeleně, jinak červeně. Potřeboval bych ale spočítat poměr červených a zelených. Napadá Vás nějaká funkce, která by spočítala počet zeleně svítících?? Děkuji.

Lukáš1

Přidáno: 23.06.14 08:55

Dobrý den, je možné díky podmíněnému formátování označit, který řádek je duplicitně? Mám hodnoty ve sloupcích A až AB na cca 3500 řádcích a další hodnoty budou přibývat. Některé se můžou opakovat a nemohu vše hlídat. Potřeboval bych porovnat hodnoty na řádcích a označit ty které jsou stejné. Nevím jak? A jsem skoro začátečník. Děkuji

Jasánek87

Přidáno: 25.06.14 19:53

Dobrý den pane Lasáku dovolil bych si vás požádat o radu, ale předem říkám, že jsem začátečník. mám tabulku kde ve sloupci "G" mám čísla, ale některá z nich jsou podbarvena šrafovaně. Do sloupce "B" tyto čísla sepisuji a mám tam podmíněné formátovaní pomocí vzorce "SVYHLEDAT". Takže pokud jsou čísla nalezena a shodná tak se podbarví zeleně, ale ja potřebuji pokud bude nalezeno vyšrafované číslo, tak aby se zabarvylo např. modře. Šrafování muže být pokaždé v jiném řádku a s jiným číslem. moc vám děkuji za pomoc s pozdravem Jasánek87

Pavel Lasák

Přidáno: 01.07.14 20:36

To Jakub: Použít funkci =KDYŽ(A1>0;1;0) a poté například pomocí SUMA spočítat.

Pavel Lasák

Přidáno: 01.07.14 20:39

To Lukáš1: Spočítat unikátní http://office.lasakovi.com/excel/funkce/index-pozvyhledat-vyber-unikatnich-dat/#01 a pak přes COUNTIF počet daných unikatních hodnot.

Pavel Lasák

Přidáno: 01.07.14 20:42

To Jasánek87: Chtělo by to ukázku, nevím například jak je zajištěno podbarvení, atd.

Majka

Přidáno: 31.07.14 15:50

Dobrý den, prosím mohl byste mi poradit s následujícím příkladem automatického formátování? Potřebovala bych, aby se mi v tabulce automaticky zbarvil celý řádek, pokud bude jakýkoli text v určité buňce toho řádku (např. rozhodující budou buňky sloupce H, a pokud bude buňka H3 obsahovat text, celý řádek 3 se zbarví zvolenou barvou (vždy stejná). Děkuji! Majka

Petr

Přidáno: 01.08.14 09:19

Dobry den, marne hledam jak napsat rozhodovaci podminku pro graf. Mam urcity graf (krivku) tedy parametr X a Y a chtel bych rozhodnout po zadani techto dvou hodnot jestli se vysledna hodnota nachazi pod nebo nad krivkou. Dekuji za radu...

Miloš

Přidáno: 08.08.14 23:52

Dobrý den, nenašel jsem odpověď na dotaz zda lze označit podmíněným formátováním buňky, které obsahují vzorec? Třeba, že buňka která obsahuje jakýkoliv vzorec se obarví červeně? Je to vůbec možné?

Láďa z Mostu

Přidáno: 31.08.14 12:05

To: Miloš Podmínka ke zvýraznění svátků: =NE(JE.NEDEF(POZVYHLEDAT(J12;U$6:U$10;0))) kde J12 = formátovaná buňka, U$6:U$10 je seznam svátků

Láďa z Mostu

Přidáno: 31.08.14 13:11

To: Miloš Zda lze označit podmíněným formátováním buňky, které obsahují vzorec? Proč je toto zapotřebí? Jedna z možných voleb nastavení EXCEL je zobrazit vzorce. (např nástroje - možnosti - zobrazení - ...) podle verze EXCEL. Zkontroluju co třeba a přepnu zobrazení zpět.

Láďa z Mostu

Přidáno: 31.08.14 13:31

To Lukáš1: Podmíněné formátování - příklad řeší sloupec: =COUNTIF($J$12:$J$30;J12)>1

Láďa z Mostu

Přidáno: 31.08.14 13:37

To Petr: Rozhodovaci podminku pro graf. Jestli se vysledna hodnota nachazi pod nebo nad krivkou. Pro vyhodnocovaný bod (hodnotu X) spočítám podle rovnice křivky hodnotu Y. Je-li Y větší jak Y hodnoceného bodu leží hodnocený bod pod křivkou, je-li menší leží hodnocený bod nad křivkou.

Miloš

Přidáno: 18.09.14 20:23

to Láda z Mostu představ si že mícháš data, která se vyplňují automaticky například funkcemi index( ; pozvyhledat(;;0)) a data která zadáváš ručně. Pokud by buňky se vzorci byly odlišeny, zlepší se přehlednost tabulky.

Stehejny

Přidáno: 19.09.14 18:15

Dobrý večer , potřebuji poradit , jak sečíst v jednom sloupci barevné buňky . Jedny jsou červené a druhé zelené . Jejich počet se v každém sloupci liší . V každé červené a zelené buňce je libovolné číslo . Mě nejde o součet jednotlivých čísel v barevně označených buňkách , ale o počet červených a zelených buněk .

Matěj Komár

Přidáno: 13.10.14 10:36

Dobrý den, mám menší problém s tím, že mám tabulku s čísly 1 - 60. Přitom každé číslo má určitou hodnotu. 1 = 1, 2 = 2,7, 10 = 85,5 atd... A mám druhou tabulku, kde mám řádky, u kterých je uvedeno právě číslo 1 - 60. Bylo by možné, aby se za čísla 1 - 60 doplnily sami jejich hodnoty? S pozdravem Komár

Jojo

Přidáno: 14.10.14 07:36

To Matěj Komár: -- cez funkciu SVYHLEDAT()

oldtety

Přidáno: 14.10.14 15:19

dobrý den, potřebuji kopírovat chemické názvy např. H2O z listu na list pomocí kopírovacího vzorce.Ale pouze na prvním listuje je tak jak jej zadám pomocí dolního indexu do správné podoby na dalších už dolní index nefunguje. Dík

Kamil

Přidáno: 14.10.14 22:02

Dobrý den, taktéž jako jiní potřebuji poradit a netuším jak s tím hnout dál. Např.: Mám "Prioritní" buňky v rozmezí A1:A5 v červené barvě. Pak jsou i další podružné A11:A15,C11:C15,E11:E15 ...... až Y11:Y15 v podobném trendu se opakující. Občas potřebuji změnit barvu buněk v A2 nebo v a A4 na jinou, třeba žlutou a modrou, ale stejně tak i v A12 a A14, C12 a C14, E12 a E14 ...... až Y12:Y14. Lze toto nějak provést automaticky podmíněným formátováním nebo jsem odkázán pouze na ruční změnu barev? Děkuji

Jojo

Přidáno: 17.10.14 07:47

To oldtety: -- Treba použiť makro

Jojo

Přidáno: 17.10.14 08:39

To Kamil: -- Treba použiť makro

MilK

Přidáno: 27.11.14 10:37

Dobrý den, prosím o radu - potřebuji vybarvit celý řádek, pokud v kterékoliv buňce tohoto řádku je text delší než 127 znaků. Dokážu vybarvit tu příslušnou buňku(=DÉLKA(A1)>127), ale nikoliv celý řádek. Předem děkuji za pomoc.

Jojo

Přidáno: 01.12.14 09:05

To MilK: -- Ak nie je veľa stĺpcov: =NEBO(DÉLKA(B1)>127;DÉLKA(C1)>127;DÉLKA(D1)>127) -- inak by som použil asi makro.

MilK

Přidáno: 02.12.14 09:35

To JoJo: Děkuji za odpověď, bohužel, sloupců " je veľa " - cca 140 , a řádků cca 90000 ... Nicméně těch barevných bude jen několik set. Doufal jsem, že by na to mohla existovat funkce, makra bastlit neumím, lépe řečeno, než bych to nastudoval a udělal, bude rychlejší to udělat ručně "na optiku" - zmenším si měřítko zobrazení, a prostě to budu detekovat okem..

Jojo

Přidáno: 04.12.14 08:33

To MilK: -- tá "optika" bude príliš malá na to, aby sa človek nepomýlil v riadkoch (najmä keď ich je 90000. Preto uvádzam makro(bude bežať dlhšie cca 1,5-2min):Sub TestDlzky() 'Vyfarbí celý riadok ak text v ktorejkoľvek bunke je dlhší ako 127 znakov Application.ScreenUpdating = False For rw = 1 To 90000 ' riadky For col = 1 To 140 ' stĺpce If Len(Cells(rw, col)) > 127 Then ' počet znakov Cells(rw, col).EntireRow.Interior.ColorIndex = 3 Exit For End If Next col Next rw Application.ScreenUpdating = True End Sub

Máňa

Přidáno: 04.12.14 20:10

Dobrý den,potřebovala bych, aby se v tabulce skryli celé řádky při podmínce když nastane sobota, neděle nebo svátek. Nemůžu přijít na žádné řešení jak toho docílit. Prosím o pomoc, děkuji.

Jojo

Přidáno: 05.12.14 07:30

To Máňa:-- Ak bude v A1 dátum na zisťovanie + v D1ažD10 dátum sviatkov, -- tak oblasť D1ažD10 treba pomenovať na "sviatok"(Exc 2003=cez Vložit/Název/Definovat/Přidat alebo priamo cez "Pole názvů") + nasledujúci vzorec treba vložiť do B1 cez CTRL+SHIFT+ENTER(nie iba cez ENTER) -- =KDYŽ(NEBO(DENTÝDNE(A1;2)=6;DENTÝDNE(A1;2)=7;A1=sviatok);"skryť";"") -- Vzorec bude zobrazovať, ktoré riadky treba skryť(napr cez filter).

Máňa

Přidáno: 05.12.14 20:32

Moc děkuji, vyzkouším a uvidím, v Excelu nepracuji moc dlouho, ale jsem ohromena co všechno jde udělat, baví mě to.

Jojo

Přidáno: 08.12.14 07:29

To Máňa: -- ak sa z komentáru z 05/12/14 pre zjednodušenie vynechá premenovanie na "sviatok" tak stačí vložiť tento vzorec(cez CTRL+SHIFT+ENTER) -- =KDYŽ(NEBO(DENTÝDNE(A1;2)=6;DENTÝDNE(A1;2)=7;A1=D1:D10);"skryť";"")

lada.nemec@seznam.cz

Přidáno: 08.12.14 17:22

Dobrý den, máte zkušenosti s tvorbou testů? A1 - cizojazyčné slovo B1 - napiš český překlad C1 - skryté přeložené slovo Prakticky: B1 se musí podbarvit zeleně, je-li text v B1 stejný jako v buňce C1. V čem je problém: Vše dokážu vytvořit, ale nelze to zkopírovat i na ostatních 1 000 slovíček pod tím. Podmíněné formátování ve sloupci B mě nutí do každé buňky zvlášť vkládat toto formátování a trvalo by to neskutečně dlouho na vytvoření. Jak na to? Děkuji

Jojo

Přidáno: 11.12.14 07:48

To lada.nemec@seznam.cz: -- v stĺpci "B" vysvietiť celú oblasť(=1000 slovíčok), kde sa má opakovať podmienené formátovanie + podmienené formátovanie napísať tak, ako pre tú jednu bunku, ale treba dbať na to, aby tam nezostal znak "$" -- čiže napr. "Hodnota buňky"+"je rovno"+"=C1"+vybrať farbu(cez "Formát..."+OK

Sváča

Přidáno: 06.01.15 10:47

Nemám dotaz, jen chci poděkovat za užitečnou stránku. Díky

Pavel Lasák

Přidáno: 10.01.15 13:06

Doplněny další praktické příklady.

Pavel Lasák

Přidáno: 10.01.15 13:07

To Jojo: děkuji za kvalifikované zodpovídání dotazů.

To Sváča: Rádo se stalo, ať stránky slouží i nadále.

Jojo

Přidáno: 12.01.15 10:38

To Pavel Lasák: -- Ďakujem :)

Lukás

Přidáno: 12.01.15 11:54

Dobrý den, prosím, potřeboval bych do jedné buňky napsat jméno a hned do druhé vypsat tel číslo. Vypsaná jména jsou C7-C15, čísla jsou D7-D15. P5. do C3 napíšu jméno, a potřebuji do F3 automaticky přidat tel. číslo. Děkuji Lukáš

Jojo

Přidáno: 14.01.15 07:50

To Lukás: -- Nerozumiem čo znamená "P5" <-> je to samostatná bunka s číslom bez mena? Inak by som použil SVYHLEDAT() / VLOOKUP()

Petr

Přidáno: 14.01.15 10:39

Měl bych prosbu ohledně formátování datumu. Mám tabulku datumů a potřeboval bych, aby mi buňky změnily barvu, pokud dané datum nastane za 14 a méně dní a zůstaly po této době červené, než zase datum zaktualizuji. Jde toto nějak ošetřit? Moc díky

Helena

Přidáno: 14.01.15 13:54

Mám prosbu: nevím, jak definovat podmíněné formátování když v níže uvedeném problému: Buňka A obsahuje vždy určité číslo, např. 6812007 (vybírám z přednastavených čísel 6010001 - 6917100 v jiném listě téhož sešitu). Potřebuji nadefinovat buňku B tak, aby v případě, že se v buňce A objeví číslo z rozmezí: 1. 6010001- 6017100, tak se do buňky B napsal text "Norm" 2. 6510001 - 6817100, tak se do buňky B napsal text "Rekl" 3. 6910001 - 6917100, tak se do buňky B napsal text "Int" Moc díky za pomoc

Lukáš

Přidáno: 14.01.15 14:38

to Jojo - omlouvám seto má být Př jako příklad: do C3 napíšu jméno, a potřebuji do F3 automaticky přidat tel. číslo

Jojo

Přidáno: 15.01.15 07:28

To Lukáš: -- do F3 treba napísať -- =SVYHLEDAT(C3;C7:D15;2;NEPRAVDA) -- POZOR pre správne tel.čísla sa mená môžu vyskytovať iba 1x(musia byť jedinečné), inak pri rovnakých menách vráti prvé nájdené.

Jojo

Přidáno: 15.01.15 08:17

To Helena: -- do "B1" napísať -- =KDYŽ(A(A1>=6010001;A1<=6017100);"Norm";KDYŽ(A(A1>=6510001;A1<=6817100);"Rekl";KDYŽ(A(A1>=6910001;A1<=6917100);"Int";"Iné")))

Jojo

Přidáno: 15.01.15 08:29

To Petr: -- Dátum splatnosti faktúr/Termíny: -- zvoliť Formát/Podmíněné formátování... + vybrať z 1.otváracieho políčka "Vzorec"(predvolené je "Hodnota buňky") + napísať: -- =A1<=DNES()+DATUM(1900;1;14) -- + vybrať požadovanú farbu písma alebo pozadia -- Viac pre dátum viď aj komentáre z (22.07.14 + 24.07.14) na: -- http://office.lasakovi.com/excel/funkce/kdyz-funkce-logicka-excel/ -- viac o nastavovaní farby viď napr: http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani/

Helena

Přidáno: 15.01.15 08:41

To Jojo: Díky za radu, pomohlo to.

Lukáš

Přidáno: 15.01.15 10:58

to Jojo - Díky moc. Pomohlo mi to.

Honza

Přidáno: 16.01.15 13:04

Ahoj, potřeboval bych poradit se zadáním funkce na tento př.: buňka C1 - barevné označení, v případě že buňka A1=1 a B1=2. Děkuji za radu

Jojo

Přidáno: 19.01.15 07:26

To Honza: --Tak ako komentár z 15.01.15 08:29, len napísať: -- =A(A1=1;B1=2)

Ondrash

Přidáno: 28.01.15 12:13

Zdravím, potřebuji zjistit jednu věc. Umí Excel spočítat počet buněk na základě stylu písma. Mám tím na mysli, zda umí rozlišit v řadě kolik je např. čísel nebo písmen černě a kolik červeně, nebo kolik jich je napsáno kurzívou či tučně. Moc díky za pomoc

Jojo

Přidáno: 29.01.15 10:57

To Ondrash: -- Cez makro sa dá. Pomocou: -- .Font.Color -- ALEBO .Font.ColorIndex

Jana

Přidáno: 30.01.15 13:51

Přeji dobrý den. Potřebuji v jednom sloupci s textovými hodnotami nastavit podmíněné formátování tak, aby při jednom výskytu textového řetězce ve sloupci zůstala barva buňky normální, při duplicitním výskytu textového řetězce ve sloupci změnily obě buňky s totožným textem barvu na žlutou, při výskytu třikrát na zelenou, při výskytu čtyřikrát na červenou. Děkuji za odpověď.

Jojo

Přidáno: 02.02.15 09:00

To Jana: -- Pre duplicity použiť: -- =COUNTIF(A:A;A1)=2 ' (2,3 alebo 4)

Mirek

Přidáno: 03.02.15 08:39

Dobrý den poradí mi děkdo postup při podmíněném formátování v office 2010? příklad: potřebuji, aby se mi třeba v buňce B5 objevovalo číslo třeba 50 pokud je v buňce A1 hodnota třeba od 31 do 42. Nevím jak nastavit abych formát který chci v jedné buňce nastavit tak aby se odkazoval na podmínku v druhé buňce a jak toto nastavit děkuji

Pavel Motyka

Přidáno: 04.02.15 09:01

Dobrý den, děkuji za podnětné/inpirativní příklady. Nicméně nenašel jsem způsob jak vyřešit tento problém: Nastavení vzorce pro podmíněné formatování: když sloupec P Q nebo R obsahuje hodnotu 1 až 84 celý řádek zčervená. Děkuji za pomoc.

Jojo

Přidáno: 04.02.15 09:17

To Mirek: -- do bunky B5 napísať -- =KDYŽ(A(A1>=31;A1<=42);50;"")

Mirek

Přidáno: 04.02.15 09:59

T: Jojo: moc děkuji to mi pomohlo. Pokud budu potřebovat aby tedy v buňce B5 bylo 50 pokud je v buňce A1 hodnota od 31 do 42 tak už vím. Můžu nějak v zadané podmínce pokračovat tak, aby se v buňce B5 zobrazilo třeba 60 když v Buňce A1 bude hodnota od 43 do 50 atd... Prostě tu podmínku rozšířit? díky

Jojo

Přidáno: 04.02.15 13:46

To Mirek: -- =KDYŽ(A(A1>=31;A1<=42);50;KDYŽ(A(A1>=43;A1<=50);60;"iné"))

Jojo

Přidáno: 05.02.15 07:41

To Pavel Motyka: -- vysvietiť celý prvý riadok + zadať podmienené formátovanie +vybrať vzorec + vložiť nasl.vzorec: -- =NEBO(A($P1>=1;$P1<=84);A($Q1>=1;$Q1<=84);A($R1>=1;$R1<=84)) -- + zvoliť farbu + OK

Mirek

Přidáno: 05.02.15 09:26

to Jojo: super díky. Asi jsem už otravný, ale myslel jsem, že to zvládnu sám, ale stále mi to háže chybu. potřebuji zadat takových podmínek několik. Tak aby se mi v bunce B5 zobrazilo určité číslo, které si nastavím, ale v závislotsi na rozmezí čísel v bunce A1. Zkoušel jsem si to nastavit takto ale nejde mi to. Tak snad otravuji již naposledy :-) toto jsem zkoušel: =KDYŽ(A(A1>=31;A1<=42);50;KDYŽ(A(A1>=43;A1<=50);60;"iné");KDYŽ(A((A1>=51;A1<=80);70;"iné")) potřeboval bych tam těch podmínek naskládat více třeba 20 atd...

Jojo

Přidáno: 06.02.15 08:54

To Mirek: -- KDYŽ() pre viac(20) podmienok. -- Ak by malo byť tak veľa podmienok, tak doporučujem vytvoriť pomocnú tabuľku podmienok pre porovnanie čísla v "A1": od riadku 1 vložiť do stĺpca "C" čísla od ktorých má byť A1 väčšie alebo rovno + do stĺpca "D" čísla od ktorých má byť A1 menšie alebo rovno + a do "E" vložiť čísla, ktoré má vrátiť + do B5 treba vložiť nasledujúci maticový vzorec cez CTRL+SHIFT+ENTER (nie cez samotný ENTER) -- =INDEX($E$1:$E$20;POZVYHLEDAT(1;(A1>=$C$1:$C$20)*(A1<=$D$1:$D$20);0))

Jojo

Přidáno: 07.02.15 13:31

To Mirek: -- 1)Môj predchádzajúci komentár z 6/2/15 pracuje, aj keď rozsahy nie sú "zotriedené" a NEnasledujú tesne za sebou (napr.rozah 1až5 a 7až9). -- 2)Ak je však rozsah "zotriedený" a nasledujúci rozsah tesne naväzuje na predchádzajúci, tak stačí použiť dva pomocné stĺpce "C" a "D". Do "C" zapísať iba hodnoty, od ktorých bude platiť hodnota uvedená v stĺpci "D"(bude platiť až po ďalšiu hodnotu v stĺpci "C"). V stĺpci "C" a "D" treba ešte nastaviť, čo má vypísať, ak je v "A1" menšia hodnota, ako v "C1" alebo ak je väčšia ako posledná hodnota v "C1". -- Potom do B5 stačí vložiť nasledujúci vzorec -- =SVYHLEDAT(A1;C1:D20;2)

Lukas

Přidáno: 19.02.15 11:02

Ahoj, dobrý den, tak jsem zkousel vselijake pokusy s podminenym formatovanim v MS Office 2010 a narazil jsem na jednu, osklivou, nepekna vec :-) Ve sloupci A mam ruzna data, podminene formatovane co se do barvy bunky tyce. Ve sloupcich B,C,D,E mam vzorce (vypocty), ktere se odkaziji na sloupec A. A ted prichazi onen problem, potreboval bych podbarvit jednotlive radky ve sloupcich B,C,D,E, prave tak jak je podbarveny radek ve sloupci A. Kdyz jsem zkousel kopirovat format, nebo sloucit podminene formatovani, doslo k smazani vsech funkci a vzorcu v B,C,D,E, sloupcich. Muzete mi nekdo poradit? Dekuji Lukas

Alex

Přidáno: 02.03.15 17:03

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na formátování sloupců s datem, když chci aby sobota a neděle v tabulce měly barvu sloupce bílou, tak zadám funkci NEBO(DENTÝDNE(R[-1]C;2)+1=7;DENTÝDNE(R[-1]C;2)+1=8), první řádek je v pořádku avšak další řádky zadané ve výběru jsou celé zbarveny do bílé bez ohledu na to, jaký den v týdnu je v příslušném sloupci a já nevím co s tím, proto bych Vás chtěl poprosit o radu.

Vlastík

Přidáno: 13.03.15 13:24

Ahoj,(Kuriozitka) prosím o radu při použití podmíněného formátování buňky. Je možné provést podmíněné formátování buňky hodnotou jiné buňky tak, aby ve formátované buňce postupně narůstal barevný pruh. (jako při použití datového pruhu). Jedná se mi o fce, kdy v buňce A bude datum pevně stanovené a od tohoto data začne plynout 14denní termín. A jak by plynul, bych potřeboval, aby se plnilo okénko buňky barvou. Až do naplnění buňky při překročení termínu 14dní. V případě použití viz výše zmíněného vzorce, jde provést pouze jeden povel. Buď pravda (např. barva výplně), nebo nepravda a nic se neprovede. Předem děkuji za jakoukoliv radu.

Pavel Lasák

Přidáno: 15.03.15 14:00

To Alex: Jak na DENTÝDNE je uvedno v příkladech v tomto článku, spolu s příkladem ke stažení.

Pavel Lasák

Přidáno: 15.03.15 14:03

To Vlastík: Doplnil bych další sloupec a na ten aplikoval podmíněné formátování: datové pruhy.

Jirka V:

Přidáno: 22.04.15 22:07

Zdravím, také prosím o radu: Mám buňky A1 výplň v ní červenou a hodnotu "1", potom B1 výplň modrou a hodnotu "2" a já bych potřeboval docílít toho, aby např. buňka C1 při změně její hodnoty "1" nebo "2" přebrala automaticky zbarvení podle buňky se stejnou hodnotou. Přes VBA vím jak, ale chtěl bych to vyřešit bez VBA. Předem děkuji za jakoukoliv radu

Pavel Lasák

Přidáno: 27.04.15 20:03

To Jirka V: Nastavit několik formátu na danou buňku.

Lukáš

Přidáno: 07.05.15 07:30

Ahoj, prosím o radu. Mám vytvořenou tabulku, do jedné buňky vypisuji záznamy, které někdy přesahují velikost buňky. Když zaškrtnu Přizpůsobit buňce, tak se mi pouze znemší písmo, velikost buňky zůstane stejná. Jde někde nastavit, aby se velikost buňky automaticky nastavila podle obsahu, tzn. zvětšila se a zůstalo zachováno i velikost písma? Moc díky Lukáš

Honza

Přidáno: 08.05.15 22:32

Chtel bych Vas poprosit o radu. Chtel bych vybrat urcite radky(bunky) v souboru. Jedna se o kalkulacni listy, ktere jsou kazdy na jedne strance a je jich asi 200 stran. Jsou ve Wordu a tam jsou v bunkach . Potreboval bych vybrat je nektere radky (bunky) z kazdeho listu - ty radky jsou stejne ( nazev vykonu, sdilena odbornost, kod vykonu ) a jen tuhle zkracenou informaci vytahnout z techto listu. Zkousel jsem to dat na txt a importovat do excelu, pak jsem ztracen. Dekuju moc Honza

Nikol

Přidáno: 20.05.15 12:53

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné nějak naformátovat tabulku, aby se vybarvila buňka v případě toho, že se v ní něco změní - např. provedu změnu v roce 2015 - buňka bude zelená, provedu změnu v roce 2016 - buňka bude modrá.

Dušan

Přidáno: 01.06.15 17:05

Potrebuje pomoc z tymto problemom. Bunka A1 bude datum v rozsahu 1.1.2015 až 31.3.2015 bunka B1 sa nam sfarby na zeleno. Cize bunka A1 moze obsahovať len datum a bunka B1 reaguje len na udany rozsah datumu Kto pomôze

Milan

Přidáno: 02.06.15 14:01

Nevím, jak v MS OFFICE 2007 zadat podmíněné formátování části řádku např. A4:K4, když mám v buňce F4 podmínku =KDYŽ(E4="";"";KDYŽ(DNES()>(E4);"OVER";"")) a podmínka je splněna, tedy dnešní datum je větší než datum zadané v buňce E4. Jak provést, aby zadaná oblast byla např. v červené barvě? U MS Office 2003 jsem podobné podmínky bez problému vkládal, v MS Office 2007 mi to nějak nefunguje

Bohumír

Přidáno: 16.06.15 10:48

Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu. Mát tabulku, kde je ve sloupci seznam zboží a v druhém počet kusů. Tuto tabulku mám vytvořenou na každém listě zvlášť, pro každý obchod. Chtěl bych dosáhnout toho, aby na posledním listě byl celkový součet pro každý druh zboží. A aby se netiskly řádky se zbožím u kterých bude 0 kusů. Děkuji za odpověď

Adina

Přidáno: 25.06.15 09:27

Dobrý den, máte skvělý web, děkuji. Mám jeden dotaz k tématu, podmíněné formátování na základě výskytu textu. Jak to udělám, pokud hledaných slov potřebuji více než 1? Lze to řešit? Konkretně potřebuji docílit toto: Sloupec A je pracovní, kam budu vepisovat postupně konkrétní slova, 1 slovo = 1 buňka. Ta když se shoduji s obsahem buněk sloupce C, označí se třeba modře. Děkuji mnohokrát, jestli se k mému dotazu dostanete! :) Hezký den všem, Adina

Zdeněk

Přidáno: 10.07.15 11:06

Dobrý den, v jedné buňce mám vzorec, resp. zobrazen výsledek a já bych potřeboval, aby se do např. vedlejší buňky vypsal tento vzorec (třeba do závorky, nebo jinak ohraničený, aby nebylo na začátku = a nebylo to již bráno jako vzorec. Děkuji.

Martin

Přidáno: 23.07.15 12:31

Dobrý den, nejdříve musím pochválit a poděkovat za tento web. Mám určit, interval ve kterém by se měli hodnoty pohybovat (např.(-1;1)) a pak skutečné hodnoty zadávám. Mám nastaveno, že pokud je hodnota mimo interval buňka zčervená. Takže ve výsledku (pokud mám 10 hodnot) mám třeba 3 červené a 7 bílých . Lze nějak udělat aby se mi v nějaké buňce automaticky sčítali ty špatné hodnoty, takže u buňky nazvané třeba "suma špatných hodnot" by byla 3? Předem děkuji za odpověď

Mirec S.

Přidáno: 23.07.15 13:54

Dobrý deň, musím sa Vám normálne aspoň takouto cestou poďakovať sa Vašu prácu na týchto stránkach pán Lašák, je urobená výborne jednoducho, prehľadne a vecne. Aj keď som toho o exceli vedel už oveľa viac ako moje okolie, aj tak som sa tu dozvedel dosť vecí, ktoré mi rapídne uľahčili a zrýchlili prácu. Na tomto článku to bolo poukázanie na relatívne a absolútne odkazovanie pri nastavovaní oblasti a jeho význam, pracujem s veľmi rozsiahlimi tabuľkami (200 stĺpcov a 378 riadkov zatiaľ) a nastaviť 7 rôznych pravidiel na fomrátovanie riadkov a jedno pravidlo na formátovanie stĺpcov tak aby formátovanie stĺpcov malo vyššiu prioritu mi nastavovanie riadok po riadku trvalo zhruba 8 hodín a teraz to viem spraviť do 15 minút. Vrelá vďaka a ešte raz skvelá práca ;-) Mirec S.

Mirec S.

Přidáno: 23.07.15 14:00

Zdeněk Přidáno: 10.07.15 11:06 Dobrý den, v jedné buňce mám vzorec, resp. zobrazen výsledek a já bych potřeboval, aby se do např. vedlejší buňky vypsal tento vzorec (třeba do závorky, nebo jinak ohraničený, aby nebylo na začátku = a nebylo to již bráno jako vzorec. Děkuji. V tomto prípade je niekoľko možností. 1.možnosť využiť funkciu text: =text("A1+A2";), kde za bodkočiarkov je definícia formátovania textu a vzorec musí byť v úvodzovkách 2. možnosť stačí napísať pred vzorec úvodzovku (štandardne pravý alt+P): '=A1+A2

Magic

Přidáno: 31.07.15 23:23

Dobrý den, potřeboval bych poradit. Při vzorci =KDYŽ se mi v záložce objevuje text NEPRAVDA. Toto slovo se objevuje i při tisku. Jde prosím nějakým způsobem eliminovat popř. vytvořit filtr tak aby se slovo NEPRAVDA nezobrazovalo při tisku.

Filip

Přidáno: 03.08.15 11:56

Dobrý den,prosím o radu. Lze použít pro podmíněné formátování barvu buňky jako výchozí hodnotu? Mám tabulku a na prvním řádku se nachází několik podbarvených buňek. Chtěl bych, aby se mi dle podbarvené buňky podbarvil vždy celý sloupec tabulky pod touto buňkou. Děkuji

Janina

Přidáno: 12.08.15 09:39

Dobrý den, nevím si rady a nikde jsem se nedočetla jak na to. Mám velký objem dat cca 80 000 řádků, ve sloupci si zadám duplicitní hodnoty, ale pak to nejde vyfiltrovat, program neodpovídá a musím ho zavřít. Bez formátování normálně filtruji. Soubor je uložen do excelu ze souboru csv,tak nevím jestli to může mít nějaký vliv. Děkuji za odpověď

Michaela

Přidáno: 14.08.15 07:53

Dobrý den, nevím si rady: Potřebuji nastavit vzorec tak, že když se text v buňce rovná "sobota" NEBO "neděle", aby se při splnění této podmínky vepsala 0 a pokud podmínka není splněna vepsal by se další výpočet. Nevím jak udělat aby stačilo splnění jednoho z požadavků (buď sobota a nebo neděle)

Mirec S.

Přidáno: 20.08.15 12:19

MichaelaPřidáno: 14.08.15 07:53 Dobrý den, nevím si rady: Potřebuji nastavit vzorec tak, že když se text v buňce rovná "sobota" NEBO "neděle", aby se při splnění této podmínky vepsala 0 a pokud podmínka není splněna vepsal by se další výpočet. Nevím jak udělat aby stačilo splnění jednoho z požadavků (buď sobota a nebo neděle) Sú možné viaceré varianty, vložím asi najjednoduchšie. Varianta 1: =IF(OR($A$1="sobota";$A$1="nedeľa");0;"ďalší výpočet") Varianta 2: =IF($A$1="sobota";0;IF($A$1="nedeľa";0;"ďalší výpočet")) Osobne odporúčam variantu č.1

Tomáš

Přidáno: 26.08.15 15:05

Dobrý den, při použití vyhledávací funkce INDEX se mi ve zdrojové tabulce (12 měsíců x 4 střediska)podbarvuje vždy příslušný měsíc (popis plus hodnoty) a sloupec (popis plus hodnoty). Je to vzor z nějakého školení a nemůžu přijít na to, jak to nastavit na své tabulky. Funkce jako taková správně vyhledává, ale barvy tam nastavit nedokážu. Tipnul bych si na Podmíněné formátování. Můžete mi pomoci? Díky

Láďa

Přidáno: 21.09.15 18:12

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ako najjednoduchšie spočítať bunky s podfarbeným pozadím na základe podmnieneného formárovania. Toto formátovanie podfarbuje bunky s dátumami pri splnení podmienok istých podmienok jednou alebo druhou farbou. Ja potrebujem spočítať koľko buniek v na liste spĺňa jednu podmieku (dátum, farbu) a koľko buniek spĺňa druhú podmienku. Skúšal som funkciu "CountCcolor()", ktorá však funguje len na manuálne podfarbené bunky ale na bunky sfarbené podmieneným formátovaním nereaguje. Ďakujem.

Karel

Přidáno: 21.09.15 22:24

Dobrý den, Potřebuji rozkopirovat podminene formatovani na zaklade porovnani vetsi mensi tak, aby se ono pravidlo dynamicky menilo podle aktualniho radku. Pri skoro vsech typech klasickeho rozkopirovani se pravidlo zemni pouze u jednoho, ale ostatni jsou jiz zamrzle a nemeni se. Prosim o pomoc. EXCEL 2007 Dekuji

Pavel L.

Přidáno: 29.09.15 13:21

Zdravím! Chtěl bych, aby podmíněné formátování fungovalo následovně: Mám vzorec když(je.nedef(svyhledat...; to znamená, že buňka níže má odlišný vzorec... A v těchto výsledcích potřebuji dělat "ruční zásahy" např.(na konci vzorce doplním +1 nebo -1, nebo se tam vyskytne i +5000)... A chtěl bych, aby se podmíněně formátovaly pouze ty hodnoty, které jsou dále ve vzorci "ručně upravené." Mockrát díky za pomoc.

Petr

Přidáno: 29.09.15 17:05

zdravim, potreboval bych poradit jak mam napsat vzorec aby mi v urcite bunce zkontroloval text a zdali obsahuje urcite(nebo cast) slovo,pokud ano tak se podbarvily bunky na radku v tabulce. Dekuji za pomoc

PavelO

Přidáno: 07.10.15 08:24

Dobrý den, bádám nad následujícím řešením. Tabulka obsahuje oblast nebo více oblastí s hodnotami. Chtěl bych dosáhnout toho, aby se na základě vybrané hodnoty (postavením kurzoru na buňku s touto hodnotou) zvýraznily (např. podbarvením pozadí buňek) všechny ostatní hodnoty, které vyhovují např. 5% toleranci vzhledem k vybrané hodnotě. Děkuji za nápady.

PavelO

Přidáno: 07.10.15 10:13

V souvislosti s předchozím příspěvkem se mi podařilo modifikací Vašeho návodu, pane Lasáku, "Kde se nachází aktivní buňka" pomocí podmíněného formátování dosáhnout dílčího kroku, a to obarvení pouze té buňky, na které se kurzor nachází (resp. levé horní buňky z vybrané oblasti). Třeba to bude někomu užitečné. Vzorec vypadá takto: =A(ŘÁDEK()=POLÍČKO("Řádek");SLOUPEC()=POLÍČKO("Sloupec"))

PavelO

Přidáno: 07.10.15 14:53

Chci korigovat formulaci, týkající se mých předchozích 2 příspěvků, kde jsem se v popisu vyjádřil asi nesrozumitelně použitím výrazu kurzor ve spojení s vyběrem buňky. Kurzorem na buňce jsem měl na mysli označenou - zvýrazněnou (vybranou) buňku.

Tana

Přidáno: 19.10.15 11:49

Dobry den, rada by jsem se chtela zeptat na radu. Mam pouzit funkcu countif pokud chci z jednoho sloupce vybrat bunky se stejnym textem a secist bunky, ktere obsahuji cisla. Tato bunka s cislamy je ve stejnem radku jako bunk s textem, ale ne hned vedle sebe. Predem velmi dekuji za radu. S pozdravem tana.marelov@seznam.cz

Tara

Přidáno: 25.10.15 22:25

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, používám MS office pro MAC a v Excelu mám problém s podmíněným formátováním. Při použití funkce při vytváření vlastního pravidla pro podmíněné formátování: např. zadám vzorec =COUNTIF($D$2:$D$11;D2)>1 mi excel vyhodí chybovou hlášku, že vzorec obsahuje chybu. Jákýkoli vzorec, který tam zadám obsahuje chybu a já netuším, v čem je problém. Co dělám špatně? Děkuji. S pozdravem Tamara K.

Honza

Přidáno: 26.10.15 22:16

Dobrý den, potřeboval bych naformátovat TEXT v buňce A1 podle hodnoty čísla v buňce A2, a to takto: záporná hodnota = ČERVENÝ text, nulová hodnota = ČERNÝ text a kladná hodnota = ZELENÝ text. Poradíte, prosím? Děkuji.

Honza

Přidáno: 27.10.15 09:08

Tak už jsem na to přišel.

Mirka

Přidáno: 03.11.15 17:15

Dobrý den, našla jsem tyto stránky a snad mi tu pomůžete, nemůžu to nikde najít. V tabulce cca 120 řádků x 80 sloupců podmíněným formátováním označuji množství "podstav" (tj. menší než...). V každém sloupci bych pak potřebovala dole počet zvýrazněných "podstavů". Díky za radu.

Karel

Přidáno: 24.11.15 10:48

Dobrý den, mám tabulku, kde v buňkách druhého řádku porovnávám s hodnotou v prvním řádku. Pokud je hodnota (textová) stejná buňka je zelená, při rozdílu zčervená. Potřeboval bych najít vzorec, který spočítá počet zelených buněk v daném řádku. Stačilo by mi to bez barev. Určit kolik hodnot ve druhém řádku je stejných jako obsah buňky v řádku prvním (ve stejném sloupci). Děkuji

Karel

Přidáno: 25.11.15 13:09

Problém je vyřešen. Bez barev (ty lze podmíněně naformátovat také). Využije se funkce =SOUČIN.SKALÁRNÍ(--(B2:K2=B3:K3)) kde vnitřní závorka porovná vždy dvojice hodnot, dvojí minus převede hodnotu PRAVDA na číslo 1, která jsou pak sečtena.

Igi

Přidáno: 15.12.15 14:13

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ako urobiť v slovenskom exceli aby sa farebne zvýrazňoval celý riadok a stĺpec v ktorom je práve aktivna bunka. Prepísal som vaše vzorce =ŘÁDEK()=POLÍČKO("Řádek") a =SLOUPEC()=POLÍČKO("Sloupec") na =ROW()=CELL("ROW") a =COLUMN()=CELL("COLUMN"). Funguje ale iba zvýraznenie riadka, stĺpec sa nezvýrazní. Neviete poradiť kde by mohla byť chyba? Ďakujem

Petr

Přidáno: 16.12.15 20:12

Dobrý den, potřeboval bych poradit s následujícím problémem. Mám tabulku o cca 2000 řádcích, v té tabulce bych potřeboval označit v jednom sloupci buňky, které jsou vypsané v jiném sloupci mimo tabulku. Je to skoro stejné jako popisujete nahoře v odstavci "Označ buňky obsahující hledané slovo" akorát je potřeba označit třeba 20 hledaných slov. Tedy např. namísto "koruna" i třeba slovo "stovka" atd. viz. zmiňovaný odstavec. Je možno toto prosím také řešit podmíněným formátováním aniž by se muselo vytvořit těch 20 různých podmínek?

Tom

Přidáno: 30.12.15 18:44

Dobrý den, jaká by podle Vás byla odpověď na otázku: Vysvětlete podmíněné formátování kódu? .. jde mi o to slovo kódu .. děkuju za odpověď

RomanTE

Přidáno: 04.01.16 11:05

Dobrý den, potřeboval bych, aby se mi v konkrétní buňce v daném sloupci vygenerovalo další číslo v pořadí. Pro upřesnění je to tak, že mám ve sloupci nějaká čísla, ale když použiji filtr pro ostatní sloupce, tak se mi v daném sloupci přehází čísla a já pak nevím, jaké by mělo být následující. Je to pro zapisování dokladů, tak aby vždy další doklad měl číslo o jedno (1) vyšší, nežli je poslední nejvyšší. Děkuji za pomoc!

RomanTE

Přidáno: 04.01.16 11:35

Dobrý den, možná by mi pomohlo, kdybych si v konkrétní buňce mohl nechat zobrazovat (trvale) nejvyšší číslo z konkrétního sloupce. Děkuji za pomoc!

Pavel Lasák

Přidáno: 05.01.16 08:47

To RomanTE: Využít funkce MAX viz funkce MAX

Radek L.

Přidáno: 07.01.16 12:33

Dobrý den, mám speciální požadavek. Nevím, zda je to vůbec možné, ale potřeboval bych, aby se mi v jedné buňce každý pracovní den zvedala určitá hodnota v procentech vždy o stejnou hodnotu až do cílových 100 %. Prakticky jde o to, že mám určitou kvótu, např. 1,587 %, která se každý pracovní den o stejnou hodnotu zvedá. (První den 1,587 %, druhý den plus 1,587 % atd.) Celkem tedy po 63 pracovních dnů až do 100%. Pak kalkulačka, do které to potřebuji, končí. Je reálné něco takového nastavit? Děkuji za odpověď.

David

Přidáno: 07.01.16 17:17

Dobrý den, mám úkol provést podmíněné formátování celého řádku, pokud text v 3. sloupci obsahuje určité slovo. Příklad: sloupec A-85 bodů, sloupec B-64 bodů, sloupec C-)verze testu) TM (A1) EK (B4). Znaky ve sloupci C se neustále mění a já potřebuji naformátovat celý řádek, pokud je ve sloupci C slovo TM. Děkuji za radu.

RomanTE

Přidáno: 07.01.16 22:35

Dobrý večer pane Lasáku, děkuji za radu.

JB

Přidáno: 11.01.16 17:27

Ahoj, hledám způsob, jak vyřešit správné obarvení sudých/lichých řádků i v případě, že jsou vyfiltrovány třeba jen sudé řádky. Výše uvedený příklad (v souboru "Podmíněné formátování sudá - lichá") to neřeší a přiznám se, mně došla inspirace. děkuji JB

Pavel Kovář

Přidáno: 18.01.16 06:58

Dobrý den, chci se zeptat, zda byste mi mohl poradit. Potřebuji formátovat buňky jsou-li obsaženy v seznamu. V jednom sloupci jsou buňky, z nichž každá má být označena, pokud je obsažena v seznamu druhého sloupce. Uvažoval jsem použít formátovat podle vzorce =SVYHLEDAT(....), ale z nějakého důvodu to nechce fungovat, možná že jsem funkci špatně nadefinoval? :/ Děkuji KP

Luboš

Přidáno: 19.01.16 10:35

Dobrý den! Jak jsem po dlouhém zkoumání příčin mých problémů s neuděřitelně pomalým chodem Excelu 2013 zjistitl, vyskytuje se v podmíněném formátování jeden zajímavý femoném. Díky prakticky neomezeným možnostem podmíněného formátování a jeho přenášení pomocí kopírování vlastností, ale i celých buněk, totiž dochází v Excelu 2013 k nekontrolovanému „množení“ podmíněného formátování v buňkách do té míry, že se nakonec rozpadá na stovky podmínek pro každou buňku zvlášť. Díky tomu je pak práce s takovým souborem utrpením, protože kromě toho, že Excel 2013 přepočítává při jakékoli změně všechny otevřené sešity (proč???-otázka spíš na autory), pak dělá totéž pro podmíněné formátování. Já jsem se dostal na stav, kdy jsem měl v jedné buňce sešitu 183 podmínek, z nichž 183 bylo stejných a protože se podmíněně formátovaných buněk v sešitu vyskytovalo několik stovek, po zapsání jakéhokoli údaje do libovolné buňky trvalo až 20 s přepočítání listu, přičemž celý Excel (ale i jeho jiné otevřené instance) nereagovaly na jakýkoli příkaz. Otázka: Neznáte způsob, jak kromě vymazání podmíněného formátování v celém listu (sešitu) a jeho opětovném nastavení najít shodné (duplicitní) podmíněné formátování v buňkách a tohle vymazat? Rady typu Najít a vybrat – Přejít na-jinak – Podmíněné formátování (stejné) uvedené jako rada výše znám a nikam nevedou. Nedokáží totiž najít duplicity podmíněného formátování v buňce a ty odstranit. A řešení vypnutím automatických výpočtů v listu nefunguje, protože podmíněné formátování si pravděpodobně žije vlastním životem a stejně se i bez viditelného přepočítání buněk (při zapnutém ručním výpočtu) po doplnění hodnoty do jakéhkoli buňky Excel na těch 20 s zastaví. Kromě toho to nikam nevede, nemůžu takový soubor nekomu poslat s návodem, jak se u toho nezbláznit, že? Děkuji za radu

Lukáš

Přidáno: 19.01.16 19:21

Dobrý den, měl bych dotaz a jsem bezradný. Mám již vytvořenou tabulku a ve třech soupcích se objevují datumy. Potřeboval bych aby se změnila barva buňky s datumem pokud se blíží konec termínu. TZN dám tam datum třeba 30.1.2016 a 14 dní předem se změní barva buňky třeba na červeno. Vůbec si s tím nevím rady. Děkuji

JB

Přidáno: 28.01.16 21:58

to Lukáš: do podm. formátování např. vložit tento vzorec =$A4

JB

Přidáno: 28.01.16 22:02

oprava: =$J4<DNES()-90

Pavel Lasák

Přidáno: 27.02.16 07:22

To Luboš: Hol Excel není dokonalý a kopírování dokáže na sešitu napáchat pěknou paseku. Viděl jsme sešit kdy buňky měla 128 stejných podmínek!
Řešil jsem to:
1) podmíněné formátování bylo vytvořeno ve VBA, abych předešel problémum u začátečníků.
2) Druhé řešení (jiná firma) bylo v proškolením jak Excel funguje.

Gabina

Přidáno: 03.03.16 23:14

Potrebovala bych v bunce s podminenym formatovanim (barva bunky na zaklade ciselne hodnoty) idealne skryt tuto hodnotu a naopak zobrazit text, který je automaticky vlozeny z jine bunky. Tak nejak tusim, ze by se to dalo vyresit pomoci formatovani bunek (kombinace textu a ciselne hodnoty) ale cokoli jsem zatim zkusila tak zrusilo podminene formatovani (cislo bylo prevedeno na text). Lze to nejak vyresit?

jiri23

Přidáno: 15.03.16 09:28

Dobrý den, potřeboval bych poradit s tímto ukolem. Vytvářím si sešit pro evidenci práce. Mám na jednotlivých listech sešitu jména zaměstnanců př. list 1- Novák, list2 Mrázek atd.. U každého zaměstnance tabulku která má 15 sloupců a cca 35 řádků (podle počtu dní v měsíci). V prvním sloupci tabulky (B) mám datm, v druhém (c) den, v třetím (D) příchod, atd. Ve sloupci sedmém (h) označuji pomocí výběru z rozevíracího seznamu absence, př.n= nemoc, d= dovolená atd. . Potřeboval bych aby když označím u zaměstnance ve sloupci( h )že měl v daný den dovolenou, tak aby se mi vypsal datum do přehledu dovolených, který mám vytvořený a jiném listu stejného sešitu. prostě když označím nekolik dnů (v řádcích) D, tak aby se mi vyplnil datum toho daneho dne do tabulky na jinem listu. Předem děkuji

Jirka

Přidáno: 14.04.16 10:43

Dobrý den, měl bych dotaz. Potřebuji vytvořit jednoduchou tabulku, kde budou v jednom sloupci ruzné datumy a potřeboval bych aby se změnila barva buňky s datumem pokud se blíží konec termínu (například měsíc před termínem), ale aby se označovali pouze buňky, které spadají do kritéria těch 30 dní...ostatní, to znamená víc jak 31 dní zůstali neoznačený. děkuji

ivo

Přidáno: 02.05.16 13:43

Zdravim potreboval bych pomoc s podminenym formatovanim oblasti budenk W:W kde jsou ruzna data konce platnosti revizi zarizeni. Rad bych pouzil dvoubarenvou skalu formatovani textu se dvema podminkami: Vse za predpokladu ze dnes rok360(dnes()-[bunka]) muze byt i zaporna hodnota. 1. =kdyz rok360(dnes()-[bunka])<0 tak zbarvi cervene 2. =kdyz rok360(dnes()-[bunka]) je v intervalu 1 - 60 tak zbarvi oranzove Nevim spise jak to napasovat do toho podminenho formatovani Pouzivam jednoduchou podminku na cele pole W:W, tak aby [bunka] byla hodnota radku ve sloupci W. diky

Franta

Přidáno: 08.05.16 16:35

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat,jak udělat, aby mě excel upozornil (např. zabarvením buňky jakoukoli brvou), když se mi v tabulce ve sloupečku bude opakovat slovo nebo zkratka? Mockrát děkuji za radu. frantour@seznam.cz

Honza

Přidáno: 17.05.16 09:52

Dobrý den, existuje možnost kopírování vlastního formátu buňky bez kopírování podmíněného formátu? Příklad: buňka změmí barvu na základě podmíněného formátu. Tuto buňku potřebuji zkopírovat do nového listu, se zachováním hodnoty a barvy buňky.

Petr L.

Přidáno: 07.06.16 16:40

Píšete: V rozkopírování se můžete podívat dle jakého vzorce se budou další buňky kontrolovat. Takto to funguje v (běžném)kopírování vzorce. V nově vzniklých vzorcích je vidět nově vzniklé, kopírováním modifikované adresy (pokud nejsou uvedeny v kopírovaném vzorci oba dolary - pak by byla nová adresa totožná). Kopírování adres uvnitř podmínek podmíněného formátování však takto nefunguje. Přestože dolar v adrese není, po rozkopírování podmíněného formátování se adresa nezmění. Tváří se to, že testujete původní buňku. Přesto to funguje, testuje se buňka s modifikovanou adresou. O to je to nepříjemnější; zmatené a neprůhledné. Nahlédnete do pravidel podmíněného formátování uprostřed řady buněk, je tam napsáno, že testujete první buňku, a přitom je testována aktuální, v daném řádku. Rád s Vámi povedu i polemiku na toto téma, raději snad na adrese petr.liznar@seznam.cz. Pracuji jako lektor. Předem děkuji za reakci.

kesnerova@dhmirosov.cz

Přidáno: 14.06.16 10:55

Dobrý den, měla bych dotaz. Potřebuji vytvořit jednoduchou tabulku, kde budou v jednom sloupci ruzné datumy a potřeboval bych aby se změnila barva buňky s datumem pokud se blíží konec termínu (například měsíc před termínem), ale aby se označovali pouze buňky, které spadají do kritéria těch 30 dní...ostatní, to znamená víc jak 31 dní zůstali neoznačený. děkuji

Katka K.

Přidáno: 15.06.16 15:18

Dobrý den, je možno využít v podmíněném formátování jako podmínku i zaškrtnuté/nezaškrtnuté zaškrtávací políčko? Potřebuji nastavit změnu barvy buněk, pokud nebudou zaškrtnuta všechna mnou vybraná zaškrtávací políčka. Děkuji.

Petra B.

Přidáno: 08.07.16 15:34

Dobry den, chtela bych se zeptat, jestli podminene formatovani pro cely radek v kontigencni tabulce funguje stejny zpusobem jako v "proste" tabulce. Mam kontingencku s procentualnimi hodnotami, ale kdyz zadam vzorec pro podminene formatovani - cervena mene nez 50%, zelena vice nez 100%, oznaci se mi sice cely radek (hodnota i nazev), ale naprosto nesmyslne, napr. se mi 91% oznaci cervene. Dekuji, pekny den Petra B.

Zdeněk

Přidáno: 06.12.16 10:43

Dobrý den, děkuji za výše uvedené návody a rady, jeden jsem však nenašel a nedokáži si s ním poradit, mohl bych Vás požádat o radu? úloha je následující: Na základě jakékoliv textové proměnné vypsané do jedné buňky (např 1, 2, 2a, 3, 4c..) se celý řádek této buňky zkopíruje do jiného listu se stejným označením (list 1, 2, 2a,..) a to tak, aby se řádky kopírovaly za sebou do nové tabulky. Vlastně jde o derivaci tabulky z jiné tabulky na základě proměnné hodnoty. Děkuji za reakci a zdravím.

Andrea

Přidáno: 09.12.16 13:07

Dobrý den, v tabulce jsem nastavila podmíněné formátování na jednom řádku. Toto formátování bych potřebovala nakopírovat do celé tabulky, tak aby byl každý řádek formátovaný zvlášť. Když formátuji přes kopírovat formát, tak se mi zformátuje celá oblast tabulky. Potřebuji mít formátovaný každý řádek zvlášť. Pokud to půjde, děkuji za radu.Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |