Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » formatovani » vlastni-format-bunek-pokrocile-nastaveni

Vlastní formát buněk - pokročilé nastavení - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Upravte a nastavte si vlastní formát buňky v Microsoft Excel. Přidejte číslům jednotky, změňte jejich barvu (bez podmíněného formátování), název měsíce zobrazujte v angličtině, atd.

22.3.2015: Článek doplněn o související články.

Úvodem

MS Excel 2010 - Vlastní formát

Vlastní formát najde uplatnění:

Technické výpočty - zobrazovat požadovaný počet desetinných míst, oddělovat čísla po tisících (tj. 10 000 000 - pro větší přehlednost, atd.)

Účetnictví potřebujete doplnit měnu a třeba změnit barvu čísla, pokud je číslo záporné (červené).

Fyzikální výpočty nejde jen o čísla, ale čísla (hodnoty) mohou mít fyzikální jednotku.

V tomto článku se naučíte používat pokročilejší formátování čísla (hodnot) pomocí vlastního formátu. Pro přehlednost je rozdělen do několika kapitol

Seznam kapitol - rychlý rozcestník


Proč vlastní formát - možnosti nastavení

Výhodou nastavení vlastního formátu buněk je, že si způsob zobrazení hodnoty v buňce upravíte k obrazu svému. Sice Microsoft Excel má mnoho předpřipravených formátu, ale není nad to umět si formát zobrazení v buňce nastavit samostatně. V buňce tedy můžete nastavit:

 • Doplnění jednotek, symbolů - případně různých textů
 • Vlastní datum - měsíc číslem, římským číslem, jménem, zkratkou, atd.
 • Nahrazení čísla slovem - místo záporného čísla bude uvedeno "ztráta"
 • Barevné označení - záporná červeně, kladná modře, nula černě
 • Zaokrouhlování (optické), oddělování čísel po řádech - místo 1000000,0000000 bude zobrazeno 1 000 000,00
 • Jazyková verze - možno změnit zobrazovaný jazyk (místo českého pondělí bude anglické Monday, nebo německé Montag)
 • kombinace a speciálnosti - kombinace předchozích (barvy, jednotky, texty), opakování čísel, intervaly, skloňování (Excel umí i skloňovat, pokud ho to naučíte :) atd.

Jak zobrazit dialogové okno: Formát buněk

Způsob zobrazení dialogového okna Formát buněk závisí na verzi Excelu, kterou používáte (Excel 2010, Excel 2003). Pokud máte rádi klávesové zkratky, tak i tato možnost existuje.

Excel 2013 (2010, 2007)

Dialogové okno Formát buněk záložka číslo je k dispozici:

 • Pravé tlačítko myší - klik na buňce a poté Formát buněk
 • Karta Domů sekce Číslo čtvereček se šipkou.
MS Excel 2010 - Vlastní formát

Excel 2003 a 97

Pro verzi MS Excel 2003, MS Excel 97, z menu Formát - Buňky vybereme záložku Číslo a druh Vlastní (Custom).

excel formatovat záložka číslo

Klávesová zkratka

Dialogové okno Formát buněk lze zobrazit i pomocí klávesové zkratky Ctrl + 1. Což funguje zatím ve všech verzích Excelu.

Trocha teorie o vlastním formátu

Jelikož se v tomto článku zabývám pokročilejším nastavením vlastního formátu (pro základní bude k dispozici samostatný článek) proberu teoretické základy, které se Vám budou pro experimentování hodit. Na konci článku je k dispozici soubor ke stažení, kde jsou jednotlivé příklady uvedeny. V tomto odstavci proberu:

 • Znaky - které se ve vlastním formátu vyskytují (0, @, #, %, ...)
 • Podmínky
 • Datum čas znaky
 • Barvy - jak se definují ve formátu a jaké názvy, nebo číselné označení barvy mají

Poznámka: Pozor na vzájemné kombinace s podmíněným formátováním a vlastních formátů (osobně pro grafiku používám raději podmíněné formátování).

Znaky

Pozor na verzi Excelu (Anglická, česká) - v anglické verzi se používají jiné znaky (čárka, je tečka. atd.), v tomto článku se budu zabývat MS Excelem v české lokalizaci s českým národním nastavením (v poznámce se pokusím upozornit jak je to v anglické verzi).

 • @ - zástupný symbol textu v buňce @ "ukázka" @
 • 0 - zástupný symbol čísla v buňce - zobrazuje i nuly (lze kombinovat 0,00 nebo 000,0 atd.)
 • # - zástupný symbol čísla v buňce - Nezobrazuje nuly (# ### ##0)
 • % - přidá procenta a hodnotu vynásobí 100
 • - + - zobrazení plus mínus (není nijak vázáno s hodnotou buňky - doporučuji volit z rozmyslem)
 • $ - symbol měny (podobně jako Euro, lze zapsat přímo)
 • * - musí být doplněna dalším znakem, který vyplní zbytek buňky
 • , - desetinný oddělovat (pro anglickou verzi je to tečka)
 • "" - pokud obsahuje text tento bude zobrazen (splňuje-li kritéria)
 • . - tečka oddělení dnů.měsíců.roků (pokud nejde o datum musí se doplnit uvozovkami ".")
 • : - dvojtečka oddělení hodin:minut (pokud nejde o hodiny musí se doplnit uvozovkami ":")
 • ; - oddělení sekcí/polí kladné číslo;záporné číslo;nula;text - vid dále barva a příklady
 • ? - otazník
 • \ - zpětné lomítko - zobrazí následující znak (\@) - aby se daly zobrazit i znaky co mají specifickou vlastnost
 • [] - hranaté závorky, lze využít jen tři intervaly (kdy třetí je pro zbývající hodnoty) viz dále
 • _ - dolní podtržítko - mezera
 • Vęeobecný - Excel píše místo Všeobecný š jako ę

Podmínky

 • [podmínka] - viz příklady, kde bude lépe pochopitelné
 • [název barva] - viz další text o barvách
 • [barva číslo] - viz další text o barvách

Datum čas znaky

Formát data

Pro formát data se používají:

 • d,dd,ddd,dddd
 • m,mm,mmm,mmmm měsíce jako římské číslice (I až XII) - problém v české verzi se zobrazením Římských číslic
 • rr,rrrr - v anglickou (EN) verzi Excelu yy, yyyy
 • h,hh
 • m,mm - minuty bohužel mají stejný název jako měsíce
 • s,ss

Případně využít další možnosti (složené závorky, ...)

 • h:mm:ss.00 - zlomky vteřin
 • [h] - uplynulý čas v hodinách
 • [mm] - uplynulý čas v minutách
 • h:mm dop./odp. - zlomky vteřin

Poznámka: Pokud máte údaj v minutách 2570 a potřebujete výstup v celých hodinách + minuty 42:50. Tak stačí údaj v minutách vydělit 60 a 24. =2570/60/24 a nastavit formát [h]:mm

Problém se zobrazováním římských číslic

Excel 2007 - 2013 má problémy zobrazit římské čísla u měsíců. Proč tomu tak je se mi zatím nepodařilo zjistit. Jak tento problém obejít? Navrhuji použití funkce ROMAN:

=ROMAN(MĚSÍC(A1))

Poznámka

Pokud zadáte formát [h] při sečtení 20 hodin + 20 hodin bude výsledek 40 hodin. Při klasické h bude výsledek 16 hodin a přičte se jeden den ke kalendářnímu dnu.

Více informací jak formátovat datum a čas je pospáno v článku: Datum a čas formátování.

Barvy

Pokud chcete pomocí vlastního formátu nastavit barvu buňky je syntaxe:

[název barva 1]Všeobecný;[název barva 2]Všeobecný;[název barva 3]0;[název barva 4]@;
 • název barva 1 - pro kladná čísla
 • název barva 2 - pro záporná čísla
 • název barva 3 - pro nulu
 • název barva 4 - pro text

Názvy barev:

 • černé
 • modré
 • zelené
 • bílé
 • žluté
 • červené
 • azurové
 • purpurové

Čísla barev (1-56):

 • 1 černá
 • 2 bíla
 • 3 červená
 • ..
 • 5 Modrá
 • 6 Žlutá
 • ..
 • 10 Zelená
 • ..
 • 53 hnědá
 • ..
 • 56 - šedá 80%

Praktické příklady - Vlastní formát buněk

Praktické ukázky.

Jednotky

Doplnění o jednotku:

0" Hz"

Počet desetinných míst:

[<1]0,000" A";[<1000]0,00" A";0,0" A"

Pozor na zbytečnou mezeru! Za nulou!

0 " Hz"

Zaokrouhlování

Různé možností zaokrouhlování. Více řekne praktická ukázka z Excelovského souboru (sešitu), kterou si můžete stáhnout.

0,0000

Dvě desetinná místa

0,00

Oddělení tisíců, zaokrouhlení na dvě desetinná místa

# ##0,00

Oddělení tisíců, budou doplněny nulami, jinak dvě desetinná místa

0 000,00

Slovní náhrady čísel

Místo čísel slova..

"kladné";"záporné";"nula"

Skloňování

I Excel umí skloňovat, jen ho to musíte naučit ;) ... Jak jsme psal lze využít jen tři intervaly. První omezení, druhé omezení a zbývající hodnoty.

Skloňování slova roky.

[=1]0" rok";[<5]0" roky";0" roků"

Podobně můžete skloňovat další slova (město, tobě sto, řediteli dvě sto :))

Hrátky s jazykem

Anglické datum

[$-409]dddd, mmmm, rrr

Německé datum

[$-407]dddd, mmmm, rrr

Bude-li zájem, doplním seznam kódu pro další jazyky. (Čeština je [$-405].)

Barvy

Záporná čísla červená

# ##0;[Červená]-# ##0

Kladná čísla Modrá, Záporná čísla červená

[Modrá]# ##0;[Červená]-# ##0

Kladná čísla Modrá, Záporná čísla červená, nula žlutá

[Modrá]# ##0;[Červená]-# ##0;[Žlutá]Vęeobecný

Kladná čísla Modrá, Záporná čísla červená, nula žlutá, text zelená

[Modrá]# ##0;[Červená]-# ##0;[Žlutá]Vęeobecný;[Zelená]Vęeobecný

Alternativy

Jednu věc můžete zapsat několika způsoby, třeba mezera jde zapsat:

0\ 00

nebo

0" "00

Pokud jde o mezeru v řádu tisíců lze zjednodušit a nechat pouze samostatnou mezeru.

0 000

m2 m3

Jak zadávat m2 a m3 jako horní index pomocí podmíněného formátování?

#" m2"

Při zadávání 2, 3 ve vlastním formátu přidržte klávesu Alt Gr a zadejte dvojku či trojku. Nebo Alt 0178 co zmiňují zahraniční weby (pro 2), člověk musí být přepnut v EN klávesnici (což je jasné :).

Speciálnosti

Skryje nulu

Vęeobecný;-Vęeobecný;;@

Skryje nulu

Vęeobecný;-Vęeobecný;"tady má být nula";@

Ke stažení zdarma

MS Excel 2010 - vlastní formát praktické ukázky

Soubor Ukázky vlastních formátů v MS Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Související články

Závěrem

Pokud máte v zásobě nějaký zajímavý formát, můžete svůj postřeh přidat do komentářů, ať poslouží i dalším lidem.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:56

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |