Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » formatovani » vlastni-format-bunek-pokrocile-nastaveni

Vlastní formát buněk - pokročilé nastavení - Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Upravte a nastavte si vlastní formát buňky v Microsoft Excel. Přidejte číslům jednotky, změňte jejich barvu (bez podmíněného formátování), název měsíce zobrazujte v angličtině, atd.

22.3.2015: Článek doplněn o související články.

Úvodem

MS Excel 2010 - Vlastní formát

Vlastní formát najde uplatnění:

Technické výpočty - zobrazovat požadovaný počet desetinných míst, oddělovat čísla po tisících (tj. 10 000 000 - pro větší přehlednost, atd.)

Účetnictví potřebujete doplnit měnu a třeba změnit barvu čísla, pokud je číslo záporné (červené).

Fyzikální výpočty nejde jen o čísla, ale čísla (hodnoty) mohou mít fyzikální jednotku.

V tomto článku se naučíte používat pokročilejší formátování čísla (hodnot) pomocí vlastního formátu. Pro přehlednost je rozdělen do několika kapitol

Seznam kapitol - rychlý rozcestník


Proč vlastní formát - možnosti nastavení

Výhodou nastavení vlastního formátu buněk je, že si způsob zobrazení hodnoty v buňce upravíte k obrazu svému. Sice Microsoft Excel má mnoho předpřipravených formátu, ale není nad to umět si formát zobrazení v buňce nastavit samostatně. V buňce tedy můžete nastavit:

 • Doplnění jednotek, symbolů - případně různých textů
 • Vlastní datum - měsíc číslem, římským číslem, jménem, zkratkou, atd.
 • Nahrazení čísla slovem - místo záporného čísla bude uvedeno "ztráta"
 • Barevné označení - záporná červeně, kladná modře, nula černě
 • Zaokrouhlování (optické), oddělování čísel po řádech - místo 1000000,0000000 bude zobrazeno 1 000 000,00
 • Jazyková verze - možno změnit zobrazovaný jazyk (místo českého pondělí bude anglické Monday, nebo německé Montag)
 • kombinace a speciálnosti - kombinace předchozích (barvy, jednotky, texty), opakování čísel, intervaly, skloňování (Excel umí i skloňovat, pokud ho to naučíte :) atd.

Jak zobrazit dialogové okno: Formát buněk

Způsob zobrazení dialogového okna Formát buněk závisí na verzi Excelu, kterou používáte (Excel 2010, Excel 2003). Pokud máte rádi klávesové zkratky, tak i tato možnost existuje.

Excel 2013 (2010, 2007)

Dialogové okno Formát buněk záložka číslo je k dispozici:

 • Pravé tlačítko myší - klik na buňce a poté Formát buněk
 • Karta Domů sekce Číslo čtvereček se šipkou.
MS Excel 2010 - Vlastní formát

Excel 2003 a 97

Pro verzi MS Excel 2003, MS Excel 97, z menu Formát - Buňky vybereme záložku Číslo a druh Vlastní (Custom).

excel formatovat záložka číslo

Klávesová zkratka

Dialogové okno Formát buněk lze zobrazit i pomocí klávesové zkratky Ctrl + 1. Což funguje zatím ve všech verzích Excelu.

Trocha teorie o vlastním formátu

Jelikož se v tomto článku zabývám pokročilejším nastavením vlastního formátu (pro základní bude k dispozici samostatný článek) proberu teoretické základy, které se Vám budou pro experimentování hodit. Na konci článku je k dispozici soubor ke stažení, kde jsou jednotlivé příklady uvedeny. V tomto odstavci proberu:

 • Znaky - které se ve vlastním formátu vyskytují (0, @, #, %, ...)
 • Podmínky
 • Datum čas znaky
 • Barvy - jak se definují ve formátu a jaké názvy, nebo číselné označení barvy mají

Poznámka: Pozor na vzájemné kombinace s podmíněným formátováním a vlastních formátů (osobně pro grafiku používám raději podmíněné formátování).

Znaky

Pozor na verzi Excelu (Anglická, česká) - v anglické verzi se používají jiné znaky (čárka, je tečka. atd.), v tomto článku se budu zabývat MS Excelem v české lokalizaci s českým národním nastavením (v poznámce se pokusím upozornit jak je to v anglické verzi).

 • @ - zástupný symbol textu v buňce @ "ukázka" @
 • 0 - zástupný symbol čísla v buňce - zobrazuje i nuly (lze kombinovat 0,00 nebo 000,0 atd.)
 • # - zástupný symbol čísla v buňce - Nezobrazuje nuly (# ### ##0)
 • % - přidá procenta a hodnotu vynásobí 100
 • - + - zobrazení plus mínus (není nijak vázáno s hodnotou buňky - doporučuji volit z rozmyslem)
 • $ - symbol měny (podobně jako Euro, lze zapsat přímo)
 • * - musí být doplněna dalším znakem, který vyplní zbytek buňky
 • , - desetinný oddělovat (pro anglickou verzi je to tečka)
 • "" - pokud obsahuje text tento bude zobrazen (splňuje-li kritéria)
 • . - tečka oddělení dnů.měsíců.roků (pokud nejde o datum musí se doplnit uvozovkami ".")
 • : - dvojtečka oddělení hodin:minut (pokud nejde o hodiny musí se doplnit uvozovkami ":")
 • ; - oddělení sekcí/polí kladné číslo;záporné číslo;nula;text - vid dále barva a příklady
 • ? - otazník
 • \ - zpětné lomítko - zobrazí následující znak (\@) - aby se daly zobrazit i znaky co mají specifickou vlastnost
 • [] - hranaté závorky, lze využít jen tři intervaly (kdy třetí je pro zbývající hodnoty) viz dále
 • _ - dolní podtržítko - mezera
 • Vęeobecný - Excel píše místo Všeobecný š jako ę

Podmínky

 • [podmínka] - viz příklady, kde bude lépe pochopitelné
 • [název barva] - viz další text o barvách
 • [barva číslo] - viz další text o barvách

Datum čas znaky

Formát data

Pro formát data se používají:

 • d,dd,ddd,dddd
 • m,mm,mmm,mmmm měsíce jako římské číslice (I až XII) - problém v české verzi se zobrazením Římských číslic
 • rr,rrrr - v anglickou (EN) verzi Excelu yy, yyyy
 • h,hh
 • m,mm - minuty bohužel mají stejný název jako měsíce
 • s,ss

Případně využít další možnosti (složené závorky, ...)

 • h:mm:ss.00 - zlomky vteřin
 • [h] - uplynulý čas v hodinách
 • [mm] - uplynulý čas v minutách
 • h:mm dop./odp. - zlomky vteřin

Poznámka: Pokud máte údaj v minutách 2570 a potřebujete výstup v celých hodinách + minuty 42:50. Tak stačí údaj v minutách vydělit 60 a 24. =2570/60/24 a nastavit formát [h]:mm

Problém se zobrazováním římských číslic

Excel 2007 - 2013 má problémy zobrazit římské čísla u měsíců. Proč tomu tak je se mi zatím nepodařilo zjistit. Jak tento problém obejít? Navrhuji použití funkce ROMAN:

=ROMAN(MĚSÍC(A1))

Poznámka

Pokud zadáte formát [h] při sečtení 20 hodin + 20 hodin bude výsledek 40 hodin. Při klasické h bude výsledek 16 hodin a přičte se jeden den ke kalendářnímu dnu.

Více informací jak formátovat datum a čas je pospáno v článku: Datum a čas formátování.

Barvy

Pokud chcete pomocí vlastního formátu nastavit barvu buňky je syntaxe:

[název barva 1]Všeobecný;[název barva 2]Všeobecný;[název barva 3]0;[název barva 4]@;
 • název barva 1 - pro kladná čísla
 • název barva 2 - pro záporná čísla
 • název barva 3 - pro nulu
 • název barva 4 - pro text

Názvy barev:

 • černé
 • modré
 • zelené
 • bílé
 • žluté
 • červené
 • azurové
 • purpurové

Čísla barev (1-56):

 • 1 černá
 • 2 bíla
 • 3 červená
 • ..
 • 5 Modrá
 • 6 Žlutá
 • ..
 • 10 Zelená
 • ..
 • 53 hnědá
 • ..
 • 56 - šedá 80%

Praktické příklady - Vlastní formát buněk

Praktické ukázky.

Jednotky

Doplnění o jednotku:

0" Hz"

Počet desetinných míst:

[<1]0,000" A";[<1000]0,00" A";0,0" A"

Pozor na zbytečnou mezeru! Za nulou!

0 " Hz"

Zaokrouhlování

Různé možností zaokrouhlování. Více řekne praktická ukázka z Excelovského souboru (sešitu), kterou si můžete stáhnout.

0,0000

Dvě desetinná místa

0,00

Oddělení tisíců, zaokrouhlení na dvě desetinná místa

# ##0,00

Oddělení tisíců, budou doplněny nulami, jinak dvě desetinná místa

0 000,00

Slovní náhrady čísel

Místo čísel slova..

"kladné";"záporné";"nula"

Skloňování

I Excel umí skloňovat, jen ho to musíte naučit ;) ... Jak jsme psal lze využít jen tři intervaly. První omezení, druhé omezení a zbývající hodnoty.

Skloňování slova roky.

[=1]0" rok";[<5]0" roky";0" roků"

Podobně můžete skloňovat další slova (město, tobě sto, řediteli dvě sto :))

Hrátky s jazykem

Anglické datum

[$-409]dddd, mmmm, rrr

Německé datum

[$-407]dddd, mmmm, rrr

Bude-li zájem, doplním seznam kódu pro další jazyky. (Čeština je [$-405].)

Barvy

Záporná čísla červená

# ##0;[Červená]-# ##0

Kladná čísla Modrá, Záporná čísla červená

[Modrá]# ##0;[Červená]-# ##0

Kladná čísla Modrá, Záporná čísla červená, nula žlutá

[Modrá]# ##0;[Červená]-# ##0;[Žlutá]Vęeobecný

Kladná čísla Modrá, Záporná čísla červená, nula žlutá, text zelená

[Modrá]# ##0;[Červená]-# ##0;[Žlutá]Vęeobecný;[Zelená]Vęeobecný

Alternativy

Jednu věc můžete zapsat několika způsoby, třeba mezera jde zapsat:

0\ 00

nebo

0" "00

Pokud jde o mezeru v řádu tisíců lze zjednodušit a nechat pouze samostatnou mezeru.

0 000

m2 m3

Jak zadávat m2 a m3 jako horní index pomocí podmíněného formátování?

#" m2"

Při zadávání 2, 3 ve vlastním formátu přidržte klávesu Alt Gr a zadejte dvojku či trojku. Nebo Alt 0178 co zmiňují zahraniční weby (pro 2), člověk musí být přepnut v EN klávesnici (což je jasné :).

Speciálnosti

Skryje nulu

Vęeobecný;-Vęeobecný;;@

Skryje nulu

Vęeobecný;-Vęeobecný;"tady má být nula";@

Ke stažení zdarma

MS Excel 2010 - vlastní formát praktické ukázky

Soubor Ukázky vlastních formátů v MS Excel soubor ve formátu *.xlsx ke stažení zdarma.

Související články

Závěrem

Pokud máte v zásobě nějaký zajímavý formát, můžete svůj postřeh přidat do komentářů, ať poslouží i dalším lidem.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:56

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Radek

Přidáno: 09.10.10 17:02

Nevím jak vám ostatním, ale mě nefunguje v Excelu 2007 a 2010 formátování datumu. Chtěl bych, aby datum třeba 2.2.2002 se zobrazilo jako II-02 na což má být kód mmm-rr (cs) nebo jako v článku mmm-yy. Tento kód funguje jen u 2003 a starších nebo např. u OpenOffice. Zájímá mě jestli dělám něco špatně, nebo se poučky kopírují, aniž by je někdo vyzkoušel.

Pavel Lasák

Přidáno: 10.10.10 07:05

To Radek: v předchozích verzích římské formátování fungovalo bez problému. Proto jsem předpokládal, že u novější verze zůstaly všechna předchozí formátování zachováno (proto jsem je všechny nezkoušel). I oficiální nápověda Microsoftu uvádí, že římské čísla v MS Excel mají fungovat. Na dotaz proč Excel 2010 nezobrazuje římské číslice měsíce Microsoft bohužel neodpovídá.

Pavel

Přidáno: 12.05.11 15:07

žádám o radu, jak seřadit tabulku podle datumu

Pavel Lasák

Přidáno: 12.05.11 19:19

To Pavel: Excel 2007 (2010) Označit Karta Domů - Seřadit a filtrovat - Seřadit od nejstaršího k nejnovějšímu. Předpokládám že v buňkách je formát datum a ne text co se tváří jako datum.

xlnc

Přidáno: 24.07.11 00:22

Mohu potvrdit, že ani ve verzi 2007, ani ve verzi 2010 se ServicePacky nefunguje v české verzi formát "mmm". Na chybu jsem narazil až dnes a pošlu to také jako bug. Byl bych ale radši, kdyby namísto římským číslic tento formát zobrazoval zkratky měsíců, byť (jestli se nepletu) oficiálně (narozdíl od zkratek dnů v týdnu) nejsou uznány. P.S. Zkoušel jste někdo sekvence "b", "bbb", "e" a "g"?

xlnc

Přidáno: 24.07.11 00:30

K nerozlišování "m" a "M" mám také výhrady. Jinak pokud uvedený výklad popisuje české přostředí, tak v něm je od Excelu verze 2000 symbol pro roky "r", nikoliv "y".

Pavel Lasák

Přidáno: 17.11.11 06:45

To xlnc: Děkuji z doplnění.
Ted jsem řešil římské číslice a obešel tímco vzorcem. =ROMAN(MĚSÍC(A1))

xlnc

Přidáno: 15.05.12 22:16

Dnes jsem na Windows 7 zkusil a posílám zkušenost: Excel 2003 CZ mmm ... špatně [$-405]mmm ... správně Excel 2007 CZ mmm ... špatně [$-405]mmm ... špatně Excel 2010 CZ mmm ... špatně [$-405]mmm ... špatně Zatím s tím nikdo nic neudělal. Chyba je podle všeho někde mezi systémem a Excelem (knihovna a která, oprava vlastním silami?)

Pavel Lasák

Přidáno: 16.05.12 19:05

To xlnc: Děkuji za doplnění. Naštěstí potřeba římských čísel u měsíců je vyjmečná, ale Microsoft by mohl tuto chybu opravit a v dalších verzích nepoužívat pro měsíce a minuty stejné písmeno ...

Fány

Přidáno: 25.05.12 18:58

Zřejmě mi nefunguje korektně formát data "rr" a "rrrr". Napíšu do buňky číslo 10 a naformátuju Vlastní > Typ rr > v buňce vidím 00 a v řádce 10.1.1900. u Typu rrrr mám v buňce 1900 a v řádce opět 10.1.1900. S číslem 1910 udělá Typ rr > 05 > 24.3.1905 a Typ rrrr > 1905 > 24.3.1905. Mám Excel 2007 (CZ) a Windows 7 Professional SP1 (CZ).

Pavel Lasák

Přidáno: 25.05.12 19:27

To Fány: Předpokládám že funguje správně. 10.1.1900 je pro rr správně 00 jde o poslední dvě čísla roku. Excel čísluje data takto: číslu 1 přiřazeno datum 1.1.1900, číslu 10 pak 10.1.1900. více informaci jsem sepsal v článku jak funguje datum a čas v Excelu na http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-teorie/

luba

Přidáno: 06.06.12 17:14

Doplnění - excel 2007 + winXP mmm funguje.

Petr

Přidáno: 10.08.12 12:00

Dobrý den, jestli mohu se k tomu zeptat na trochu jinou věc? Mam vyexportované data, ve kterých jsou datumy brány jako text tzn při řazení se databáze rovná podle prvních znaků 1.1.1985 1.1.1986 atd a nebere v potaz význam data. Dá se toto opravit, resp změnit text na datum? (Přes formát buňky to nejde)

Pavel Lasák

Přidáno: 10.08.12 21:06

To Petr: Osobně bych napsal makro, jednodužší způsob mě nenapadá.

ondrabe

Přidáno: 11.08.12 14:51

Dobrý den, jak lze vložit do excelu rozbalovací kalendář? Ve wordu lze přes kartu vývojář. V ecelu jsem nenašel. Děkuji Vám za radu. Ondřej

Pavel Lasák

Přidáno: 11.08.12 17:02

To Ondrabe: Tohle téma zpracova Petr Pecháček http://excelplus.net/news.php?readmore=66

Super

Přidáno: 09.10.12 21:07

Super. Díky

Ivan

Přidáno: 02.11.12 13:07

Zdravím, nevíte někdo jak udělat abych si zadal měsíc, a v buňkách pod sebou bych měl vypsané dny onoho měsíce??? vím jak upravit zobrazení, ale zajímá mě funkce která my vyhodí seznam dní v daném měsíci (příklad: dám srpen 2013 a chci abych měl pod sebou vypsané dny1,2,3, až 31 nebo 30 - záleží kolik má dní.) poté bych potřeboval celý řádek který je sobota nebo neděle označit šedou barvou. díky

Pavel Lasák

Přidáno: 02.11.12 16:05

To Ivan: Doporučuji článek, kde jsem tohle popisoval na praktickém příkladu. Docházkový list

Pavel Lasák

Přidáno: 16.11.12 22:14

To Super: Rádo se stalo.

Jiří Bůbela

Přidáno: 16.01.13 07:08

Kde dát podmínku, že pokud je vzorec, tak je nějaké formátování a pokud je hodnota tak je jiné? Zkoušel jsem to hledat, ale nenašel jsem :-(

Pavel Lasák

Přidáno: 16.01.13 17:53

To Jiří Bůbela: Řešil bych přes makro: If Range("B7").HasFormula = True Then MsgBox ("Je vzorec") Else MsgBox ("není vzorec") End If nebo do modulu jako funkci Function JETOVZOREC(KontrolBunka As Range) As Boolean JETOVZOREC = KontrolBunka.HasFormula End Function Jak to zjistit elegantně jen s funkcemi, které sjou k dispozici v Excelu nevím o funkci typu JE.VZOREC nevím.

Alois Plass

Přidáno: 17.01.13 01:09

Jak setu v tabulce hodiny? Mám tabulku s příchodem a odchodem a odpracované hodiny se mi zobrazují správně,ale když chci sečíst hodiny za celý týden, nejde mi to.

Alois Plass

Přidáno: 17.01.13 01:21

Jak sečtu v tabulce hodiny? Mám tabulku s příchodem a odchodem a odpracované hodiny se mi zobrazují správně,ale když chci sečíst hodiny za celý týden, nejde mi to.

Pavel Lasák

Přidáno: 22.01.13 14:41

To Alois Plass: http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas/

Lukáš

Přidáno: 23.01.13 15:23

Dobrý den, chtěl abych se zeptat na vzorec v případě, že potřebuji odečíst data narození a úmrtí např. 3-1850 a 4-1890, abych zjistil, kolika měsíců a let se dotyčný dožil (nechci počet dní). Jaký formát data mám použít? Jedná se o excel 2007. Díky.

Lukáš

Přidáno: 23.01.13 16:00

Resp. jak je to v případě, že se jedná o léta před rokem 1900. DATEDIF jsem zkoušel, ale ztroskotal na letopočtech.

Pavel Lasák

Přidáno: 23.01.13 18:28

ToLukáš na to budete mustet napsat vlatní funkci. DATEDIF nebude fungovat je mimo rozsah ve kterém počítá Excel.

Luban

Přidáno: 23.01.13 18:41

konečně jsem to někde našel shrnuté do pochopitelna :) mám však dotaz: dá se někde v excelu nastavit, aby při otevření nového sešitu (souboru) byl automatický formát každé buňky např. pouze číslo, bez desetinných míst, rozděleno po tisících? kdykoliv otevřu nový sešit, tak je bez toho rozdělení tisíců. a poněvadž dost často používám excel k počítání velkých čísel, kde se mezery mezi řády tisíců hodí, tak mě unavuje to permanentně nastavovat znovu a znovu. díky mějte se

Pavel Lasák

Přidáno: 24.01.13 16:25

To Luban: Vytvořit si vlastní šablonu.

Roman Močička

Přidáno: 18.03.13 22:06

Chtěl bych se zeptat, zda lze nějak nastavit formát buňky, aby se při splnění nějaké podmínky (např. v buňce B2) formátovalo číslo (např. v buňce A1) jako metry (např. 24 m)a při nesplnění téže podmínky (v buňce B2) jako stopy (např. 24 ft), a to vše při zachování statusu čísla, aby se s tím dalo dál počítat?

Pavel Lasák

Přidáno: 19.03.13 16:46

To Roman Močička: Vytvořil bych zobrazovanou velikost v další buňce pomocí funkce logické KDYŽ http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/ a pomocí funkce textové CONCATENATE http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/ a při odkazování se odkazoval stále na původní číslo (tj. 24).

Jana

Přidáno: 26.03.13 16:22

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak naformátovat datum tak, aby se mi zobrazovali měsíce (mmmm), ale aby bylo vždy první písmeno měsíce velké. Nevíte prosím, jak toho docílit? Díky.

Pavel Lasák

Přidáno: 26.03.13 21:14

To Jana: Pokud je datum v buňce D4: =CONCATENATE(ZLEVA(VELKÁ(HODNOTA.NA.TEXT(D4;"mmmm")));ZPRAVA(HODNOTA.NA.TEXT(D4;"mmmm");DÉLKA(HODNOTA.NA.TEXT(D4;"mmmm"))-1)) Trochu delší, ale snad nevadí ;)
PS: Proč je potřeba první písmeno velké?

Petr Pecháček

Přidáno: 27.03.13 22:56

Ještě okomentovat trochu zástupný symbol ?. Nevím proč, ale měl jsem naučený střední rod pro barvy, tj. [Červené] (jak uvádí i nápověda na stránkách MS), nicméně platný je zmíněný zápis [Červená]. Skloňování v češtině je trochu problém, hodily by se nám 4 sekce. Sám spojuji 0 a 1, nulu slovně komentuji jako "žádný", tj. žádný rok, nikoliv nula roků. Namísto roků bych byl pro "let". Horní a dolní indexy (kromě 2 a 3) lze řešit fontem a použít schránku (viz karta Vložení / Symbol, Písmo: (normální text), Podsada: Horní a dolní indexy). Dvojka a trojka je v základní ANSI tabulce (pořadí 178 a 179). Typ vzorce bez svépomoci umí teprve Excel 2013 a jeho funkce ISFORMULA (nechápu, proč nebyla přeložena jako JE.VZOREC). Do té doby možná ještě Excel 4 Macro funkce, ale to vyjde nastejno jako VBA, vlastní funkce a HasFormula.

Jana

Přidáno: 28.03.13 07:30

Moc díky za pomoc! Velké písmeno není nutností, jen mě to zajímalo, jestli to půjde. :)

Pavel Lasák

Přidáno: 28.03.13 20:07

To Petr Pecháček: Děkuji za doplnění. Na zakoupení Office 2013 se chystám ať mohu doplnit a zůstat s dobou ;).

Pavel Lasák

Přidáno: 29.03.13 17:29

To Jana: Ještě jednodušší řešení =VELKÁ2(HODNOTA.NA.TEXT(D4;"mmmm")) to je tak když píšu z hlavy a nekouknu na seznam funkcí :)

Pavel Hurt

Přidáno: 01.04.13 17:58

Dobrý den, mohu poprosit o radu? Jak skrýt nulu ve formátu času, tedy místo 8:00 hod (h:mm "hod")nastavit tak, aby v případě nuly zmizely minuty (8 hod)m ale v případě,že nebude nula se minuty zobrazí. Děkuji.

Petr Pecháček

Přidáno: 03.04.13 21:02

To Pavel Hurt: Podle mého názoru nijak. V podmínkách vlastního formátu (hranaté závorky) budete muset pracovat s časem jako desetinným číslem a použít pouze jednoduchou podmínku, ale vy potřebujete čas nejprve zpracovat vzorcem (akce typu *60, 1/24, funkce MOD apod.). Kromě toho to není dobrý nápad, dokonce naopak bych doporučoval pracovat s formátem [hh]:mm.

Pavel Hurt

Přidáno: 03.04.13 21:27

Máte pravdu, je to blbost, zachovávám tedy formát h:mm. Díky a pěkný den.

Saša Stránský

Přidáno: 03.04.13 22:24

Dobrý den,lze nastavit formátování buňky tak, aby se za určitých podmínek změnila barva podkladu nebo čísla? Konkrétně se mi jedná o toto : mám vytvořenu tabulku kde se k zadanému datu přičítá 30 dní. Potřeboval bych, aby se např 28 den změnila barva a tak mě upozornila na blížící se konec termínu. Děkuji předem za odpověď.

Svoboda

Přidáno: 04.04.13 09:34

Dobrý den, jde nastavit, aby se změnil formát celého sloupce na základě rozevíracího seznamu? U vyúčtování cestovních příkazů mám z horních buněk rozevírací seznam s měnami (EUR, HRK, GBP, CZK..ty jsou normálně napsané, ne vybrané ze seznamu měn) a potřebuji, aby se na základě toho, kterou měnu vyberu změnil na formát této měny celý sloupec. Buď že by se za číslo vložila zkratka měny z mého seznamu a nebo že by se prostě celý sloupec změnil na formát měny vybraný přímo v excelu. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 04.04.13 16:17

To Saša Stránský: Využít podmíněného formátování. V příkladech v článku Podmíněné formátování - Příklady jen místo rovnosti se dá větší než 27.

Pavel Lasák

Přidáno: 04.04.13 16:20

To Svoboda: Využil bych na to funkci CONCATENATE. Předpoklad, že po vybrání je v nějaké buňce vidět vybraná měna.
Pokud ne jak je rozevírací seznam je vytvořen pomocí formulářového prvku nebo pomocí ověření dat?

Svoboda

Přidáno: 05.04.13 07:31

Pavel Lasák: Děkuji za odpověď, vyzkouším. Seznam je vytvořen pomocí ověření dat

Pavel

Přidáno: 06.04.13 11:50

Dobry den, diky za objasneni. Mam ale jeden problem, ktery nedokazu vyresit. Chtel bych naformatovat zadani SPZ. Cili obsah bunky = 4M73265 Zobrazeni bunky = 4M7 3265. Zkousel jsem format jako treba ###\ #### ale bez uspechu. V textu je pismeno a tudiz se nejedna o cislo. Predem diky za navrh reseni.

Pavel

Přidáno: 06.04.13 18:16

Resp. tak jako mezi cisly jde vlozit mezera (#" "###), tak bych ji nejak potreboval vlozit i mezi text-pismena.

Pavel Lasák

Přidáno: 06.04.13 22:23

To Pavel: řešil bych to funkcí =CONCATENATE(ZLEVA(A1;3);" ";ZPRAVA(A1;4)) Nic elegantnějšího mě v tuto večerní hodinu nenapadlo.

Pavel

Přidáno: 06.04.13 22:34

To me ani nenapadlo, super napad. Jen ma jednu mouchu, potreboval bych zapisovat primo do bunky, ktera se ma formatovat. Timto se dostanu na cyklicky odkaz. Ale diky za snahu!

Svoboda

Přidáno: 08.04.13 09:38

Tak bych s tou funkcí CONCATENATE potřeboval trochu více poradit. Mám 3 sloupce s měnami..příklad jednoho je M3, a ty si můžu rozevřít pomocí toho ověření dat na EUR, HRK, CZK atd. No a do řádků pod tím už píšu částky a potřebuji, aby se tyto řádky (sloupec) změnily na formát měny, kterou vyberu v tom M3..konkrétně se jedná o M4 až M26. Byl by tedy nějáký nápad, jak to udělat? Ještě jednou díky

Per Pecháček

Přidáno: 09.04.13 23:55

To Pavel: =NAHRADIT(A1;4;0;" ") Ne, že by to bylo lepší řešení než od Pavla Lasáka, pořád je to vzorec. Teoreticky je možné to udělat přes Data / Text do sloupců a pevnou šířku tří znaků a pak přihodit mezeru a znovu spojit. Ale efektivní to není. Každopádně formátem to nejde.

Petr Pecháčček

Přidáno: 10.04.13 00:19

To Svoboda a Pavel Lasák: Na CONCATENATE bych se chlapi vykašlal. Navstupujte hodnoty a naráz jim udejte formát. Jinak makro po vstupu hodnot. Téma doplňuji jednohubkou - podívejte se po funkci HODNOTA.NA.TEXT.

Svoboda

Přidáno: 10.04.13 15:06

Petr Pecháček: No už se blížíme..teď jenom jak napsat, aby to odkazovalo na text, který vyberu v M3

Míra

Přidáno: 12.04.13 08:26

Ahojky, rád bych věděl, jak to udělat, aby mi to u kladných čísel ukazovalo i to plus. Místo 8 => +8

Míra

Přidáno: 12.04.13 08:32

Už jsem na to přišel +0;-0

Marcel

Přidáno: 23.04.13 11:36

Ahoj, potrebuji poradit. V Excelu se mi nedari odebrat desetina mista. Normalne vim, jak se to dela a funguje to. Ale v bunce, kde mam vysledek podilu trzby za ctvrtleti (funkce IMDIV), mi vychazi cislo s 9 desetinymi cisly a nevim jak tam dostat jen 2 des. cisla. Klasickym zpusobem to proste nejde. Dekuji

Pavel Lasák

Přidáno: 23.04.13 15:52

To Marcel: V kartě číslo, nastavit počet desetinných míst 2 nepomůže? Když tak prosím o zaslání ukázky.

Filip

Přidáno: 11.05.13 16:54

Ahojte, potřeboval bych poradit. Potřebuji,aby se mi podle čísla obarvila jiná buňka 0-černá, 1-hnědá, 2-červená, 3-oranžová, 4-žlutá, 5-zelená, 6-modrá, 7-fialová, 8-šedá a 9 bílá. Ale nějako mi nefungujou ty kódy barev. Jak to tam mam vložit? Snažim se to udělat přes funkci KDYŽ.

Pavel Lasák

Přidáno: 11.05.13 20:36

To Filip: Použít podmíněné formátování http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani-priklady/

Přidáno: 25.05.13 22:27

Ahoj, nevíte někdo jestli a jak lze nahradit názvy sloupců a řádků slovním pospisem (písmena a čísla), případně jak zaručit, že u dlouhé tabulky stále nahoře stránky uvidím název příslušného sloupce (abych věděla, co v něm je vyplněno)? Předem dík za rady Jana

Přidáno: 25.05.13 22:47

už jsem na to došla :-) Jana

lookatass

Přidáno: 07.06.13 11:14

Dobry den, mam prosbu. V bunce mam cislo 87 a potrebuji ho zmenit na 1:27. Poradite mi jak na to?

Pavel Lasák

Přidáno: 07.06.13 16:06

To lookatass: Použít funkci NAHRADIT.

dedajozo

Přidáno: 27.06.13 20:39

Hezký den,jak zadat vlastní formát (excel 2007) m3. Ať dělám co dělám nejde to.Vkládání nefunguje

Petr Pecháček

Přidáno: 29.06.13 08:12

dedajozo: Je to zmíněno výše. Index vložíte přes schránku jako už hotový symbol, vlastní formát neumožňuje formátování jako Word nějakým nástrojem "horní index". Karta Vložení / Symbol, vložte symbol někam do buňky, zkopírujte a nakopírujte ze schránky do vlastního formátu.

Pavel Lasák

Přidáno: 29.06.13 09:15

To Petr Pecháček: Děkuji za odpovědi.
Pro všechny: Další informace o Excelu můžete najít i na http://www.excelplus.net/

dedajozo

Přidáno: 29.06.13 14:21

Moc moooc děkuji ta schránka mě nenapadla,už to funguje. Jsem důchodece samouk, je to boj ale krásný.

Honza

Přidáno: 01.07.13 16:18

Díky za přehledný a hodnotný článek. Lámu si ale hlavu s následujícím formátem: 0_gk\s. Výsledkem je zobrazení čísla s uvedením jednotky ks, tedy např "5 ks". "0" je zástupný znak za číslo; podtržítko zajišťuje mezeru; k čemu je "g"? "k" je jasný a zpětný lomítko je asi proto, aby nebylo "s" bráno jako sekunda. To "g" fakt nechápu... Díky za případnou reakci... Honza

Pavel Lasák

Přidáno: 01.07.13 20:18

To Honza: Děkuji za zajímavý dotaz (vidím poprvé). Tak "g" není nikde popsáno (je mi záhadou, že funguje :). _ je mezera, \ zobrazí se znak za tímto zpětným lomítkem (například zpětné lomítno zavináč, ...). Co jsem to teď chvílí zkoušel tak "g" vypadá, že částečně nahrazuje zpětné lomítko "\", prostě taková anomálie. Osobně bych použil standartní řešení, které je srozumitelné buď 0" ks" nebo 0_\k\s .

roman muller

Přidáno: 12.07.13 09:56

dobrý den potřebuji poradit chci do tabulky psát jméno a příjmení a jak udělat abych ho nemusel psát celé, aby se mi hned vyplnilo pod ani nad tabulku nemůžu vložit seznam s kterým se to porovnáv tak mi to fungovalo předtím moc díky za radu rom.muller@seznam.cz

Pavel Lasák

Přidáno: 12.07.13 16:07

to roman muller: vložit seznam na další list? Použít VBA?

Honza

Přidáno: 21.07.13 21:10

Dobry den, nedokážu vymyslet způsob, jak z excelu dobýt odpočet času, když do buňky vychází číslo 0,520007, aby ho zobrazilo jako 00:31:12,03, případně 00h 31m 12,03s vždy docílím akorát toho, že když je číslo větší jak 1, tak už to ukazuje 13h atp. Díky moc

Pavel Lasák

Přidáno: 22.07.13 11:37

To Honza: Od 13:00 odečíst 0,5200... Předpokládám, že potřebuješ dopočet do jedné hodiny.
Výsledné buňce pak přiřadit vlastní formát hh:mm:ss,00 (pro 00:31:12,03)
Pro 00:31:12,03 mi vychází 0,51999965277777800 ne 0,520007

Jan

Přidáno: 07.08.13 08:30

Dobrý den, snažím se přijít na to, jestli je možné využít automatické, nebo podmíněné formátování k rozlišení sudých a lichých hodnot.?

MJ

Přidáno: 07.08.13 11:37

Dobrý den, děkuji za přehledný návod. Hledala jsem přehled formátovacích symbolů a zde jsem jej našla. Zajímalo by mne, jestli je možné nějak naformátovat i "tučnost" textu. Při vlastním vzorci, který vypadá takto: "je"" "@ , bych potřebovala, aby bold byl jen vkládaný text, ale "je" zůstalo normální. Děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 07.08.13 15:56

To Jan: Využít funkce ISEVEN nebo ISODD (informační funkce) a podmíněné formátování

Pavel Lasák

Přidáno: 07.08.13 16:00

To MJ: Jak to udělat v jedné buňce bez použítí VBA maker (programování) bohužel nevím.

Jan

Přidáno: 07.08.13 16:09

Re: To Jan: Využít funkce ISEVEN nebo ISODD (informační funkce) a podmíněné formátování Díky za rychlou odpověď, ale jak to právě udělat v Podmíněném formátování nevím. Můžu nastavit formátování "větší než", "menší", "rovno", "horních 10".. atd atd.. ale nevím, jak udělat sudá-lichá v témže sloupci. ISEVEN jen dá "pravda-nepravda" a to do dalšího sloupce.

Franta

Přidáno: 27.10.13 17:45

Ahoj. Potřeboval bych zadat časy v minutách a sekundách, např. 32:18 (mm:ss), tak abych na klávesnici nemusel vyťukávat čas i včetně hodin, tedy abych nemusel zadávat 00:32:18. Jde mi zkrátka o to abych si ušetřil to vyťukávání 00: (hh:). Zároveň potřebuji aby buňka nebyla formátována jako text a bylo s ní tedy možné dále počítat. Děkuji mnohokrát!

Radek

Přidáno: 05.11.13 00:32

Dobrý den, buňku (A1) naformátuji mm/dd/yyyy hh:mm:ss a vložím 12/31/2013 23:50:01 v buňce (B1) je hodnota 125 /*myšleno minut/ Prosím sečtěte (A1) + 125 minut Věřte, že tento návod jsem hledal veelmi dlouho a bezvýsledně. Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 05.11.13 16:50

To Radek: Doporučuji přečíst teorii o datumu a času v Excel, kde je teorie o tom jak funguje datum a čas
Je potřeba zadat minuty jako: =ČAS(0;125;0) ...

Pavla

Přidáno: 06.11.13 20:43

Zdravim. Prosim Vas, potrebovala bych obsah napriklad 10-30 ci vice budek sloucit do jedne a aby dana data byla oddelena carkou. Pomoci funkce CONCATENATE je to pri vetsim poctu bunek dosti neprakticke. Asi je optimalni reseni pouzit nejake makro, ze? Diky za pripadnou radu: )

Renata

Přidáno: 07.11.13 17:12

Lze dát jako podmínku ve funkci KDYŽ barvu buňky? (t.j. pokud je barva buňky A1 zelená, je hodnota buňky B2="ANO") Díky R.

aladin

Přidáno: 12.11.13 11:15

To Radek: Náhodou jsem narazil na tuto diskuzi a řešení je i jiné. Do buňky C1 vložit 0:01 Do buňky C2 vložit =B1*$C$1 to převede hodnotu v B1 na formát h:mm Do buňky C3 vložit =A1 + C2, buňku formátovat jako datum s časem

Pavel Lasák

Přidáno: 12.11.13 17:17

To aladin: Díky za další možný způsob řešení.

Pavel Lasák

Přidáno: 17.11.13 09:15

To Renata: Využitím VBA a naprogramovat si vlastní funkcí: Public Function BarvaBunky(targetCell As Range) As Variant Dim colorIndex As Long colorIndex = targetCell.Interior.Color If (colorIndex = 255) Then BarvaBunky = "Ano" Else BarvaBunky = "Ne" End If End Function požadovaná barva ... 255 v příslušné buňce zadat: =BarvaBunky(A1)

Petr Pecháček

Přidáno: 05.12.13 01:30

ad Renata) Zapomeňte na to. Co je pro vás zelená? Budeme se hádat o zelenomodrou? Excel 2007+ používá jiné barevné palety. Jaký to má význam na černobílé laserovce, co barvoslepost atd.? ad reakce Pavla na Renatu) Color versus ColorIndex? Funkce není Volatile, zelenou to zrovna také neřeší..

ján

Přidáno: 07.12.13 08:25

Dobrý deň. Ako mi vypíše mesiac s veľkým začiatočným písmenom?

Adam

Přidáno: 15.12.13 18:08

Prosím o radu jak naformátovat buňku v které je například číslo 0,75 na 45min 00,00sec, případně 45:00,00 ale zároveň aby minuty šly přes 60, tj. např. číslo 1,12300 zobrazilo jako 67:22,80. Nemusí to být bezpodmínečně v jedné buňce, jde jen o to, aby se to číslo zobrazilo a šlo si rychle uvědomit o kolik minut se jedná. Napadlo mě použít funkci HODNOTA.NA.TEXT, ale nešla mi zase správně naformátovat. Pro mě je pak důležité, abych dál mohl pracovat s tím původním desetinným číslem v minutách, ale aby se to i jako mm:ss,00 zobrazilo.

Pavel Lasák

Přidáno: 15.12.13 20:15

To Adam: Aby minuty šli přes 60. Ve funkci dát minuty do hranatých závorek [mm]. Jen je potřeba doplnit o vhodný výpočet (12 hodinám odpovídá číslo 0,5).

DolfyCzech

Přidáno: 01.01.14 21:46

Ahoj, dá se nějak přes vlastní formát pracovat s řetězci obsahující číslo, případně samotný řetězec zpracovat tak, aby hodnota v buňce "811SU" se zobrazila jako "81 1 SU". Jsem schopný to udělat přes funkci ČÁST, případně napsat makro, ale rád bych aby se to zformátovalo ihned po zapsání do buňky bez možnosti volat funkci. Díky za pomoc

Pavel Lasák

Přidáno: 02.01.14 15:13

To DolfyCzech: Nic mě nenapadá kromě použití funkcí, nebo VBA (makra).

Mikuláš

Přidáno: 17.01.14 12:06

Zdravím, je možnost utvořit v buňce, kde je zmíněné číslo, vložit k němu vlastní formát? Např. číslo - 10 200 a k němu formát "ks".. Tudíž v buňce bude 10 200 ks(kusů) Předem díky

Pavel Lasák

Přidáno: 17.01.14 17:23

To Mikuláš: Postup je popsán v článku ;)

Hanka

Přidáno: 23.01.14 13:11

Ahoj, chtěla bych vědět zda se dá ve 100% sloupcovém grafu nějak upravit ciselny popisek osy Y. Myslím tak, že tam nechci mít uvedeno 0%-100%, ale pouze hodnoty 0-100 a jednotky (%)bych dala přímo do slovního popisku osy. Umí to excel nějak zařídit?

JT

Přidáno: 27.01.14 15:51

Zdravím, dá se před formátování buňky odebrat nějaký znak? Například mám v buňce zapsáno "2000,-" a já bych to chtěl FORMÁTOVÁNÍM změnit na "2000". Lze? Předem děkuji za odpověď. To Hanka: Postup je popsát na tomto webu u grafů.

Hanka

Přidáno: 28.01.14 15:07

No právě proto se nejdříve ptám než něco čtu :-D, protože i když pak čtu, tak jsem to stejně nenašla. Asi blbě koukám. Nic, až bude víc času, začnu pročítat nějak systematicky a třeba dohledám. I tak díky za odpověď

JT

Přidáno: 29.01.14 10:01

To Hanka: Dle mého by to mělo být tady: http://office.lasakovi.com/excel/grafy/excel-2010-graf-popisky/

Ján

Přidáno: 01.02.14 08:30

Zdravím Vás . Opakujem otázku zo 7.12.13. Dá sa napísať mesiac z veľkým zač. písmenom. Pri "mmmm" vypíše "január", potreboval by som "Január"

Pavel Lasák

Přidáno: 01.02.14 16:21

To Jan: Musí se použít například textové funkce. Pouze vlastním formátem to nelze.

JT

Přidáno: 02.02.14 13:42

Také bych si dovolil zopakovat otázku (přišlo mi, že zapadla ve zbytku textu). QUOTES: Přidáno: 27.01.14 15:51 Zdravím, dá se před formátování buňky odebrat nějaký znak? Například mám v buňce zapsáno "2000,-" a já bych to chtěl FORMÁTOVÁNÍM změnit na "2000". Lze? Předem děkuji za odpověď.

Pavel Lasák

Přidáno: 02.02.14 15:44

To JT: Doporučuji textové funkce. http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/

JT

Přidáno: 03.02.14 11:22

To Pavel Lasák: Děkuji, za odpověď. Toho jsem se chtěl vyvarovat, ale nevadí.

Ondřej Mikeš

Přidáno: 03.02.14 15:38

Dobrý den. V excelu mám v jednom sešitu připravené formátování pro určitou barevnou škálu v jednom sloupci a vedle něj mám hodnoty. Lze použít nějak příkaz SVYHLEDAT, ať mi do nějaké buňky v jiném sešitě přiřadí formátování, které odpovídá vloženému číslu? Nebo si musím daný příkaz sám naprogramovat. Děkuji

Fero Hora

Přidáno: 03.02.14 21:55

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné triediť buňky na základe formátovania. Napríklad mám po sebou uvedené čísla v roznych menách (euro, Kč, dolár, atď.)-mena je pridaná cez formát buniek, a potreboval by som spočítať všetky eurové sumy. Jedným z riešení, čo ma napadlo, by bolo pridať nový stĺpec vedľa sumy s uvedením cudzej meny, a potom to spočítať cez SUMIF, avšak už je tých záznamov celkom dosť, tak hľadám nejaké elegantnejšie riešenie. Neviem, či som sa trafil do správnej diskusie:-) avšak vopred ďakujem za odpoveď.

Pavel Lasák

Přidáno: 04.02.14 21:17

To Fero Hora:Kontingenční tabulka nepomůže?

Matej

Přidáno: 21.02.14 10:05

Ahoj, rád bych se dozvěděl, zda-li je možné z několika různých souborů excelu, vybrat vždy jen jednu buňku (např. B18) s určitou hodnotu a ty hodnoty, aby se mi seřadily do sloupce pod sebe? Díky za odpověď :)

Matej

Přidáno: 21.02.14 10:11

Myslím tím funkci, která mi to umožní. otevřít každý soubor zvlášt a zkopírovat buňku zvládnu, ale měsíc to dělat nechci :)

Petr

Přidáno: 21.02.14 13:15

Dobrý den a velké díky za tvoje stránky. Poraď: něco se mi stalo s Excelem, všechny buňky mají najednou formát EURo, včetně prázdných buněk. Podobný bugg se stal i spolupracovnici. Jak se toho zbavit, aniž bych musel znovu nastavovat formáty, které jsou již správně? Ideálně něco jako "nahradit formátování". Díky

branik

Přidáno: 03.03.14 17:49

Dobrý den, vedel by ste mi poradiť ako nastaviť formát m4(meter na štvrtu). na druhú a tretiu viem ale na štvrtú si neviem rady. používam túto jednotku pomerne často.

Pavel

Přidáno: 05.03.14 12:24

Zdravím, nevěděl by, prosím, autor nebo někdo jiný jak napsat chemický vzorec (např. KMnO4) tak, aby když si ho vynesu do grafu např. v legendě grafu byla číslice 4 v dolním indexu? Děkuji pd

Vilém

Přidáno: 15.03.14 08:37

Přeji pěkný den a velké díky za užitečné stránky. Měl bych jednoduchý dotaz - pokud si vytvořím vlastní formát, dá se nějak tento formát přidat na kartu "číslo"? Tedy abych jej měl přístupný na jedno kliknutí myši? Děkuji.

Falkon

Přidáno: 25.03.14 15:54

Pěkný den :) Potřeboval bych nějaký elegantní formát, který by automaticky převáděl RČ z tvaru ddmmrr???? na ddmmrr/???? aniž bych musel nějak ošetřovat počet čísel za lomítkem. Kdybych použil třeba ######\/#### tak to z RČ 123456123 (tj. 123456/123) udělá RČ 12345/6123.

Pavel Lasák

Přidáno: 25.03.14 20:42

To Vilém: O možnosti jak si přidávat vlastní formáty na kartu "číslo" bohužel nevím.

Pavel Lasák

Přidáno: 25.03.14 20:47

To Falkon: Musí se využít textové funkce. Jak využít elegantně vlastní formát jsem zatím nepřišel.

Petr Pecháček

Přidáno: 26.03.14 23:17

Falkon: Zkuste využít toho, že čtyřciferný ocásek mají rodná čísla od 1.1.1954, od boku: [>5400000000]"RČ "######"/"####;"RČ "######"/"###

Bill

Přidáno: 17.04.14 08:38

Donrý den, snažím se vyřešit automatikou změnu měny KČ a EUR ve formuláři v 5 buňkách podle jiné ve které je měna zadaná - a nějak si nevím rady.Poradíte někdo?

Hanka

Přidáno: 07.05.14 10:02

Prosím o radu. V Excelu mám sloupec, ve kterém se v buňkách zobrazuje buď datum nebo buňka zůstane prázdná. Jak mám udělat, aby se řádky s datumem skryly a zůstaly jen řádky, kde datum není uvedený? Děkuji za radu.

Pavel Lasák

Přidáno: 08.05.14 16:28

To Hanka: Využít filtry.

Poipop

Přidáno: 08.05.14 22:12

Hezký den přeji. je možné do formátování textu v buňce vložit i vzorec? Potřeboval bych v buňce zobrazit dvě proměnné (tedy krom doprovodného textu). Jednu proměnnou si vyřeším v buňce na jiném listě, a druhou proměnnou bych rád vkládal přímo do této buňky, ve které chci výsledek zobrazit. V zásadě jde o to, že bych rád třeba do buňky A1 vložil třeba 1234, v buňce A2 mít třeba 456, a v buňce A1 chci zobrazit třeba "Ahoj 1234, použiju 456." Kdybych nemusel v buňce A1 mít vloženou proměnnou i výsledek použiju vzorec pro sečtení dvou řetězců znaků. Takto se to snažím vyřešit přes formátování textu. Například něco jako takto: "Ahoj "", použiju "=A2" ." Bohužel při takovém zadání excel nechápe "=A2" jako vzorec.

Mjach

Přidáno: 16.05.14 11:05

W7, MSOffice 2007. Vyrobím si vlastní potřebný formát čísla. Vše se zobrazí jak má. Uložím, OK. Zavřu excel. Chci znovu otevřít soubor ohlásí chybu: ".. aplikace zjistila nečitelný obsah...chcete obnovit? ..." po stisknutí "ano" se zobrazí dokument bez onoho formátování s hláškou, že šlo otevřít až po opravě nečitelného obsahu a následující informací: Opravené záznamy: Formát z části /xl/styles.xml (Styly)

Vašek

Přidáno: 03.06.14 09:17

W7, Excel 2007. Eviduji sériová čísla výrobků a ty obsahují jak čísla, tak i písmena. Všechny se mění. U formátu buňky bych potřeboval oddělovat místa po 3 znacích. Celkem 12 až 15 znaků. Nevíte jak na to, aby to bylo přehlednější? Díky za pomoc.

Pavel Lasák

Přidáno: 04.06.14 16:59

To Vašek: Využíl bych textové funkce CONCATENATE, ve spojení s funkci KDYŽ.

Alena Povolná

Přidáno: 11.06.14 19:04

Prosím dotaz (pokud lze): nenašla jsem, zda lze provést úpravy formátu textu v buňkách pro účely tisku, např. řádkování v rámci jedné buňky, odsazení od kraje ap. Je řešením jedině převést do tabulky do Wordu a upravit tam? Díky.

Pavel Lasák

Přidáno: 08.07.14 19:59

To Alena Povolná: Úpravy textu lze provést z karty Domů - sekce zarovnání, případně přes dialogové okno Formát buněk záložka Zarovnání kde lze nastavit zalomení textu, zarovnání textu, atd.

Michal Koutecký

Přidáno: 17.07.14 11:36

Dobrý den, už druhý den se trápím s vyhledáváním v buňce. Do buňky mam vložený seznam o cca 6.000 řádků podobného obsahu a nemůžu najít rychlé a efektivní řešení jak najít správný řádek v seznamu. Představoval jsem si, že začnu do buňky psát a v seznamu mi budou zbývat pouze hodící se řádky (např. jako u internetového vyhledávače, fakturaci, ...). Bohužel, i když bych byl méně náročný, tak se v seznamu velmi špatně pohybuje i kolečkem myši. Předem děkuji za odpověď

Lenka

Přidáno: 18.07.14 12:09

Dobrý den, mám na Vás dotaz týkající se Microsoftu Excel. Chtěla bych v rozsáhlé databázi nastavit formát čísla jako IČO: 11223344. Nyní je tvar následující: 11 22 33 44. Můžete mi prosím poradit? Jaký je postup? Asi bude nejlepší Formát buněk - Číslo... ale nevím jak pokračovat dál. Děkuji Vám!

Jojo

Přidáno: 24.07.14 09:54

To Lenka: -- Formát buniek/Číslo/Vlastný + nastaviť v políčku "Typ"

Atimoon

Přidáno: 28.07.14 08:45

Zdravím, mám problém, když v excelu 2007 použiju funkci =nyní() tak mi funkce vypíše datum a čas, pak přes formát buňky přepnu jen na čistý čas a ten se mi také ukáže ale jak mám k tomuto času přičíst například 30 minut? funkce =NYNÍ()+30 nefunguje. pořád to bere jako měsíce nebo nějaké úplně pro mě nesmyslné hodnoty. :D

Míša

Přidáno: 28.07.14 15:33

To Atimoon: jde to, když si zadáš třeba do A1 0:30 (příp. dle formátu) a pak zadáš do jiné buňky =nyní()+A1 Ono kdybys to chtěl zadat přímo z klávesnice, tak to asi musí mít nějaký přesný tvar, jestli to vůbec jde (to nevím).

Přidáno: 05.08.14 17:04

Dobrý den, mohl byste mi někdo poradit funkci, která by mi z dat v buňce odstranila určitý počet zleva? Příklad mám "job 01" a potřebuji "01", ale také můžu mít "job 011" a "011", tzn. nemohu řešit fcí =vpravo, protože mohu mít rozdílný počet buněk, které chci zprava ponechat. Jediné jisté je, že vždy budu chtít odsranit stejný počet zleva. Děkuji velmi předem

Pavel Lasák

Přidáno: 07.08.14 19:34

To Atimoon: =NYNÍ()+"00:30"

To : Využít funkce ZPRAVA, ZLEVA, KDYŽ

Rado

Přidáno: 15.08.14 12:10

Dobry den, mam vystup ucetni predvahy v html formatu (ovsem v excelu) a cisla jsou natvrdo a nemuzu jim dat zadny format. Zkousim mozne i nemozne pres format bunek. Neparoadite mi, prosim? Dekuji, Rado

Yarda

Přidáno: 18.08.14 17:04

Zdravím, jak pomocí zástupných znaků formátovat buňku reprezentující úhel (ve stupních), aby se nezobrazovala ve formátu desetinného čísla, ale jako stupně minuty vteřiny? Např. 60,752 zobrazit jako 60° 02´ 52,8". Na zápis vlastního formátu: 0\°_mm\´_ss,#\" excel hlásí chybu. Jak by zápis měl vypadat správně? Děkuji

Láďa z Mostu

Přidáno: 19.08.14 19:49

Možmá se bude hodit využití mezery jako formátovacího znaku. Každá mezeza ve formátu posune zobrazení o 1000. příklad formátovacího řetězce 0 " kHz" Buňka Zobrazení 1000 1 kHz 1350 1 kHz 1500 2 kHz příklad formátovacího řetězce 0,00 " kHz" 1000 1,00 kHz 1350 1,35 kHz 1500 1,50 kHz S výhodou se toto formátování používá také u formátu čísla popisujícího hodnoty na ose grafu.

Láďa z Mostu

Přidáno: 22.08.14 11:12

To Rado: Možná pomůže celou oblast s čísly vynásobit 1. (do libovolné volné buňky vložím 1. Buňku zkopíruji do schránky, označím oblast a zvolím vložit jinak - násobit).

Pavel Lasák

Přidáno: 30.08.14 07:02

To Yarda: Matematickými funkcemi upravit do buněk na minuty, sekundy, vteřiny a pak pomocí textové CONCATENATE pospojovat.

Pavel Lasák

Přidáno: 30.08.14 07:23

To Láďa z Mostu: Děkuji za doplnění.

Honza

Přidáno: 18.09.14 10:38

Dobrý den, je možné uložit vlastní formát pro další použití v nových sešitech a nemusel ho v každém novém sešitu znovu nastavovat? Např. zobrazení tel. čísla "+420 "000" "000" "000

Boris

Přidáno: 24.09.14 13:13

W7, MSOffice 2007 i MSOffice 2013. Vyrobím si vlastní potřebný formát čísla. Vše se zobrazí jak má. Uložím, OK. Zavřu excel. Chci znovu otevřít soubor ohlásí chybu: ".. aplikace zjistila nečitelný obsah...chcete obnovit? ..." po stisknutí "ano" se zobrazí dokument bez onoho formátování s hláškou, že šlo otevřít až po opravě nečitelného obsahu a následující informací: Opravené záznamy: Formát z části /xl/styles.xml (Styly) Nevíte prosím v čem může být problém?

Tomáš Martínek

Přidáno: 25.09.14 11:07

Je možné definovat ve vlastním formátu parametry z jiných buněk? Například, pokud napíšu hodnotu do buňky A2, došlo by k vynásobení hodnoty buňky A2 o hodnotu v buňce A1.

Pavel Lasák

Přidáno: 05.10.14 20:40

To Boris: Takhle neodhadnu, zkuste poslat emailem problematický sešit.

Pavel Lasák

Přidáno: 05.10.14 20:42

To Tomáš Martínek: Jde o formát. Buď rešit v další buňce nebo použít VBA a příslušnou událost (Worksheet_Change).

Jakub Krejčí

Přidáno: 27.10.14 09:01

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakým způsobem při vlastním formátu buněk lze vložit, aby např. každá buňka, která obsahuje číslo dělitelné čtyřmi změnila barvu na žlutou (celá buňka, nikoli číslo v ní). Předem děkuji za odpověď.

Jojo

Přidáno: 28.10.14 08:32

To Jakub Krejčí: -- Podmienené formátovanie - vlastný vzorec: -- Formát/Podmíněné formátování... + vybrať z 1.otváracieho políčka "Vzorec"(pôvodne tam je "Hodnota buňky") + napísať: -- =MOD(A1;4)=0 -- viac o nastavovaní farby viď napr: http://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani/

Pavel

Přidáno: 30.10.14 14:05

Dobrý den, potřebuji prosím poradit. Chtěl bych hromadně do buňek přidat opačné lomítka před a za hodnotu. Vím, že je vlastní formát "\"####"\" ale tohle funguje, jen když je v buňce jen číslo. Já potřebuji dát lomítka na hodnoty s písmenem. Mám hodnoty A001,A002,atd.. na tokové hodnoty vlastní formát, který jsem uvedl nefunguje. Děkuji za odpověď.

VB

Přidáno: 30.10.14 14:09

Dobrý den, jak řešit duplicitu stejného čísla v 8sloupci do kterého stále připisuji. Rád bych v 9sloupci dostal informaci, zda se stejné číslo již v 8sloupci vyskytuje nejlépe formou pořadového daného řádku. děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 30.10.14 17:08

To VB: Duplicitní záznamy

Roman

Přidáno: 06.11.14 11:55

Dobrý deň, ako naformátujem bunky tak , aby zobrazovali jednotky SI , napr. hmotnosť v kg , objem m3 , m2 . Vďaka za odpoveď

Pavel Lasák

Přidáno: 11.11.14 07:41

To Roman: Vše je uvedeno v článku, jen místo Hz, co je uvedeno jako příklad, zaměníte za kg ;)

Adam Pánek

Přidáno: 12.11.14 11:55

Zdravím všechny znalce MS office. Možná vás to překvapí, ale chci vás poprosit o radu. V excelu mám vytvořen ceník zemědělských komodit,kde cena je uvedena následovně: 2.300 Kč/q (uvedeno jako text s tím ovšem nelze dále v kalkulacích pracovat). Lze nastavit formát buňky, aby se hodnota 2300 zobrazila 2.300 Kč/q? Díky za radu jak na to.

Jakub Sudek

Přidáno: 20.11.14 09:54

Dobrý den. Potřeboval bych udělat podmíněné formátování tabulky , kde ve sloupci ,, H ,, mám datumy ( kdy se má materiál dostat ven ze skladu ), a já potřebuji aby se mi celý řádek podbarvil do červena pokud je datum ve sloupci ,, H ,, dnešní . Dále již budu pokračovat s tím aby se mi další řádky podbarvily zeleně pokud ve sloupci ,,H ,, budu mít zítřejší datum. Tato tabulka není mnou vytvořená, a tahá aktuální informace z jiného skladového systému. Předem děkuji za pomoc, pokud to vůbec jde.

Denisa Csobóová

Přidáno: 23.11.14 23:15

Dobry den Pavle, potrebovala bych poradit. Mam v tabulce nejake ciselne hodnoty a zaroven i namisto hodnot znak : Potrebovala bych naformatovat bunku se znakem : tak, aby se jeho hodnota změnila na nulu ale znak : zustal. Nicmene tak, aby pri vytváření grafu mi bralo ciselnu hodnotu nula. Mockrat dekuji za pomoc. Deni

Pavel

Přidáno: 19.12.14 08:39

Dobrý den. Přeinstaloval jsem známému zkolabované Windows a následně Office verze 2003. V předchozí instalaci Excelu měl údajně v ikonkovém menu tlačítko (rozbalovací roletku), kterým si mohl rychle vybírat mezi symboly měny. Nevím, že takovéto tlačítko existuje a případně jak ho nastavit. Umíte mi poradit? Děkuji.

Ivana

Přidáno: 12.01.15 15:22

Prosím o radu: lze vytvořit fomrát čísla tak, aby byla oddělovačem tečka místo mezery a fungovalo to i mezi milionem a statisícem? Nepřišla jsem na to:-(. Děkuji

Iveta

Přidáno: 27.01.15 10:59

Dobrý den, chci seřadit tabulku podle pohlaví kde mam f nebo m, když dám seřadit podle sloupce gender od a do z, tak se to sice seřadí, ale zmizí mi první řádek. Co s tím? Moc děkuji za radu.

Jojo

Přidáno: 29.01.15 10:57

To Iveta: -- pravdepodobne treba správne nastaviť zakliknutie "Tieto údaje majú hlavičku"

JC

Přidáno: 31.01.15 21:59

Dobrý den, je možné zformátovat buňku tak, aby zobrazovala jen desetiny? Případně jakou funkcí lze odečíst jednotky, aby byl výsledek jen desetiny? Příklad: Buňka obsahuje např.hodnotu "4,7" a já bych potřeboval zobrazit jen to "7" bez ohledu na hodnotu jednotek Děkuji za pomoc!

Jojo

Přidáno: 02.02.15 09:00

To JC: -- =ZPRAVA(A1) 'pre jednu desatinu -- =ZPRAVA(A1;DÉLKA(A1)-HLEDAT(",";A1)) ' univerzálnejšie(=viac desatín)

Dan

Přidáno: 04.02.15 18:47

Dobrý den, neví někdo jak jinak zobrazit v Excelu 2013 když je v buňce hlášení #NENÍ_K_DISPOZICI (je tam vzorec) např. pomlčkou? Děkuji za

Jojo

Přidáno: 06.02.15 08:54

To Dan: -- Excel 2013 nemám, ale malo by to vyriešiť: -- 1)Pre(CZ) -- KDYŽ()+JE.CHYBHODN() (alebo JE.NEDEF() ) -- 2)Pre(En) -- IF()+ISERROR()

PavelO

Přidáno: 13.02.15 08:16

Dobrý den, narazil jsem na problém s vlastním formátem čísla - Excel 2007. Potřebuji 17 místné číslo formátovat tak, aby se v buňce zobrazovalo rozčleněné po určitém počtu číslic pomocí 4 pomlček a 1 mezery, přesně to znázorňuje následující kód formátu, který jsem nastavil: 000-00-000-00" "0000-000 Zdálo se, že to funguje, ale pak jsem zjistil, že 2 poslední cifry se po zápisu čísla do buňky a odentrování vždy změní na nuly, a to fakticky, ne pouze v zobrazení. Pokud zapíšu 16 místné číslo, vynuluje se jen poslední číslice, při 15 místném, zůstává číslo nezměněno - tedy kromě toho, že se pochopitelně v zobrazení doplní nuly na začátek čísla do celkového počtu 17 číslic. Máte, prosím, někdo nějaké vysvětlení nebo radu? Děkuji.

Dana

Přidáno: 21.02.15 17:30

Prosím, jak přidat vlastní formát s přidáním jednotky, např. 10 000 g. V článku čtu, že je to možné, ale návod jsem nenašla ani tady, ani v nápovědě microsoftu - mám 2007. Děkuji za radu

PavelO

Přidáno: 22.02.15 13:11

To Dana: Volba "Formát buňky" (např. vybrat z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši nad buňkou, kterou chci formátovat), záložka "Číslo", volba "Vlastní", zvolit nejbližší vyhovující formát z nabídky a v poli pod názvem "Typ:" jej upravit vložením za znaky formátu čísla do uvozovek mezeru a požadovaný znak.

Pavel Lasák

Přidáno: 16.03.15 14:16

To Dana: Jak je uvedeno výše, jen je potřeba zkombinovat údaje (jednotka a rozložení), takže do Vlastního formátu pak stačí zadat:
# ###" g"
případně pokud bude potřeba zadávat s desetinným číslem:
# ##0,00" g"

Radek J.

Přidáno: 17.03.15 10:29

Zdravím, mám asi opačný problém. Když do buňky napíšu "únor 2015" tak se mi hodnota změní na "2.15" a tím i na formát vlastní, když pak přepnu do obecného, tak je z toho "42036" a kam se poděl můj "únor 2015" ??!! Docela mě to vytáčí a nevím kde to automatické nahrazování vypnout. Prosím o radu nebo tady někoho pošlu do křemíkového nebe... Děkuji PS: MS Excel 2007

Vity

Přidáno: 18.03.15 13:52

Ahoj. Jde dát do formátu pro měnu odkaz na jinou buňku, ve které je uveden typ měny? Např v A1 bude uvedena použitá měna CZK, EUR nebo USD a v části pro vkládání dat se zobrazí vložené číslo s uvedenou měnou. Chci měnu zobrazit hned v buňce, do které se vkládá číslo. Děkuji

Alenka

Přidáno: 21.03.15 10:26

Ahojte, neporadil byste mi někdo jeli možné spojit různé texty se zachovánim formátování? (potřebuju hlavně horní a dolní indexy)

Jana

Přidáno: 26.03.15 18:15

Dobrý den. V excelu 2013 vytvářím tabulky a mám problém s formátem číslic.Potřebovala bych nastavit, aby čílice byly kladné tj. aby před každým číslem bylo plus a zaroven bych z těchto tabulek potřebovala udělat graf. Jaký formát číslic bych měla nastavit aby to fungovalo? Děkuji

Radek J.

Přidáno: 01.04.15 16:17

Jano, kladné nebo záporné hodnoty jsou věcí obsahu a ne formátu. Funkce ABS vám je převede na kladná čísla.

Milan

Přidáno: 13.04.15 11:30

Dobrý den, chci se zeptat, jestli existuje nějaká funkce excelu, která umí skloňovat vlastní jména do 5. pádu (aby mi ze jména "Marek" vytvořil "Marku"). O jednoduchém skloňování ve třech tvarech vím, ale to mi nepomůže... Děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 02.05.15 19:26

To Milan: Taková funkce v Excel není. Možné řešení doplnit tablku o další sloupec se jménem v 5.osobě. Pak například pro vložení využít funkce SVYHLEDAT, INDEX, POZVYHLEDAT...

Vlado Medvec

Přidáno: 11.05.15 16:48

Dobrý deň, mám potrebu , aby po vyhodnotení funkcie SMALL si vrátená hodnota zachovala parametre bunky, v ktorej pôvodne bola. Napr. z troch stĺpcov s číslami 10 11 a 13 rôznych farieb potrebujem vyhodnotiť 2. najnižšiu hodnotu a potrebujem, aby sa číslica 11 zobrazila v jej pôvodnej farbe a podfarbení. Je to možné? Ďakujem.

Ladyaries

Přidáno: 13.06.15 15:06

Potřebuji poradit, jak převést na desetinné číslo s desetinnou čárkou číslo, které se načítá z webové stránky s tečkou a jako datum. Zkoušela jsem nahrazení čárky tečkou, vypnutí systémového oddělovače, text do sloupců, ale problém je v tom, že je v buňce datum a není možné se ho zbavit. V buňce je např. 8.22 a v řádku vzorců vidím 1.8.2022. Děkuji za tip.

Ladyaries

Přidáno: 13.06.15 15:17

Potřebuji poradit, jak převést na desetinné číslo s desetinnou čárkou číslo, které se načítá z webové stránky s tečkou a jako datum. Zkoušela jsem nahrazení čárky tečkou, vypnutí systémového oddělovače, text do sloupců, ale problém je v tom, že je v buňce datum a není možné se ho zbavit. V buňce je např. 8.22 a v řádku vzorců vidím 1.8.2022. Děkuji za tip.

Zdenka

Přidáno: 19.06.15 15:38

Ahoj, dosud nikdo nedokázal vyřešit můj problém. Vepisuji do sloupce ve formuláři datumy. Je pro mě rychlejší psát je ve formátu 19,6,15, protože u číselné klávesnice mám čárku. Potřebuji aby se mi samy formátovaly do tvaru 19.6.15. Tedy změna čárky na tečku v datumu. Děkuji za případnou radu. Funkce najít a nahradit je pro mě nepoužitelná, protože potřebuji automatickou záměnu, Zdenka.

rispav

Přidáno: 08.07.15 10:19

ahoj, můj problém je, že když napíšu "1.6" tak excel pozná, že je to datum, udělá z toho 1.6.2015, ale bohužel to formátuje jako "1.VI" v buňce. V dialogu Formát buněk se to zobrazuje jako Druh: Vlastní. nevím jak se toho zbavit, počítač i office nastaveny na český region se standardními formáty, které excel ignoruje. mám office 2013, ale bylo to i v předchozích. Pokaždé to musím před dialog manuálně změnit - taková automatizace je skutečně k ničemu

Pavel Lasák

Přidáno: 22.07.15 10:47

To rispav: Buď před psaním naformátujete buňku na text, nebo použijete apostrof ' (klávesa nad pravou klávesou Shift). Případně změnit nastavení Excel, ale jakmile přejdete k jinému PC už nebude fungovat. Takže doporučuji naučit se používat jednu z prvních dvou možností.

Petr Soukup

Přidáno: 13.08.15 10:08

Dobrý den, potřebuji nastavit AJ formát číslování ve stylu: CZK 1,000,000 ...pro větší než nula CZK - ...pro rovno nule CZK -1,000 ...pro menší než nula Nechci ale přepínat excel na AJ verzi. Použil jsem proto vzorec pro vlastní formát: " CZK "* ###","###","###" ";" CZK " * "- "###","###","###;" CZK " * "-"?? (bohužel mi ale tu tisícinou čárku hází bez ohledu na to, kolik tam těch tisíců je) Lze s tím něco udělat?

Honza

Přidáno: 25.08.15 18:50

Tak jsem přišel pro Pavlu jak dát 30 a vice hodnot bunek pod sebou za sebe do jedné buňky :D Chcete-li to pro 300, tak to jen udelate 3x :D =CONCATENATE(A1;";";A2;";";A3;";";A4;";";A5;";";A6;";";A7;";";A8;";";A9;";";A10;";";A11;";";A12;";";A13;";";A14;";";A15;";";A16;";";A17;";";A18;";";A19;";";A20;";")&CONCATENATE(A21;";";A22;";";A23;";";A24;";";A25;";";A26;";";A27;";";A28;";";A29;";";A30;";";A31;";";A32;";";A33;";";A34;";";A35;";";A36;";";A37;";";A38;";";A39;";";A40;";")&CONCATENATE(A41;";";A42;";";A43;";";A44;";";A45;";";A46;";";A47;";";A48;";";A49;";";A50;";";A51;";";A52;";";A53;";";A54;";";A55;";";A56;";";A57;";";A58;";";A59;";";A60;";")&CONCATENATE(A61;";";A62;";";A63;";";A64;";";A65;";";A66;";";A67;";";A68;";";A69;";";A70;";";A71;";";A72;";";A73;";";A74;";";A75;";";A76;";";A77;";";A78;";";A79;";";A80;";")&CONCATENATE(A91;";";A92;";";A93;";";A94;";";A95;";";A96;";";A97;";";A98;";";A99;";";A100;";")

Petr

Přidáno: 02.09.15 16:35

Dobrý den. Zápasím s Excelem 2010 a prosím o radu. Kopíruji do Excelu velkou tabulku s více hodnotami a jedna z nich má tvar například "1m16s (5)" nebo "111m28s (14)". Potřeboval bych aby se to v buňce zobrazilo jako "00:01:16" nebo "01:51:28". Jde mi o to abych s tímto časovým údajem mohl dál pracovat (sčítat). Ta hodnota v závorce mě nezajímá, nepotřebuji ji zobrazit. Děkuji

Iva

Přidáno: 03.09.15 15:25

Dobrý den, právě nevím jak vyřešit podmíněný formát. Chtěla bych označit v tabulce všechna čísla která nejsou nulová a vyloučit i čísla,která mají na prvních 5 místech nulu jako např. 0,000536. I toto číslo brát jako nulu. Problém u Excelu 2007 je, že tyto čísla bere jako 5,36 E-5 a tím pádem, pokud použiji funkci LEFT, tak místo nul excel bere 536. Poradili byste mi, jakou funkcí vybrat čísla začínající na 0,000. děkuji Iva

Iva

Přidáno: 04.09.15 09:18

Už jsem na to přišla. Stačí zadat do podminky >0,001.

Martina

Přidáno: 23.09.15 13:21

Pěkný den, poradí mí někdo jak je možné nastavit oddělovač tisíců v MS Word 2013, resp. mám soubor v Excelu - tabulku se spoustou čísel, který je provázán hromadnou korespondencí prostřednictvím slučovacího pole MERGEFIELD ve Wordu. Zaokrouhlování na celá čísla nebo na dvě desetiny se mi již podařilo udělat po "Přepnout zobrazení polí"-> a vložení ###0 nebo v případě desetin ##0,00. Jak ale docílit pomocí těchto zástupných znaků aby se mi oddělovali tisíce, statisíce popř. i miliony? Zkoušela jsem již vložit mezeru, čárku i tečku, ale žádný z těchto znaků Word 2013 nefungoval. Předem moooc děkuji.

ice

Přidáno: 24.09.15 19:45

zkuste zadat jako formát ;;; pokud vidíte nic, tak je to správně :-))

Martina

Přidáno: 25.09.15 06:03

pro ice: bohužel po zadání ;;; bylo číslo zobrazeno úplně nezměněné. Dostala jsem ještě tuto radu: Záleží na verzi Office, ale v těch novějších je to formát #\.###\.##0,00 pro oddělení tisícovek tečkama (např. 10.000.000,00) # ##0,00 pro oddělení tisícovek mezerama (např. 10 000 000,00) Tak jsem to vyzkoušela a oddělení mezerami tam nejde, tečkami ano, ale musím použít jen oddělení tisíců ###\.##0 protože těch čísel co jdou do milionu je jen pár a tak by se mi před těmi ostatními čísly dělala v případě použití #\.###\.##00 stále tečka před částkou, vypadalo by to např. takhle: .123.000,-

ice

Přidáno: 25.09.15 21:07

pro Martinu: formát ;;; neumí nic jiného než skrýt obsah buňky.

ice

Přidáno: 25.09.15 21:27

ještě pro Martinu: nebylo to míněno jako odpověď na Váš dotaz. Omlouvám se pro xlnc z 24.07.11 00:22 -> P.S. Zkoušel jste někdo sekvence "b", "bbb", "e" a "g"? zkoušel: "e" funguje jako "rrrr", "g" vkládá mezeru ale nepracuje korektně a "b","bbb" jsou korektní datumové hodnoty s absolutně nekorektním zobrazením.Pro"b" je rok nula v roce 1972, pro "bbb" je rok nula v roce 543 před naším letopočtem. Jestli někdo ví co se stalo úžasnýho ve zmíněným čase, sem s tím

Ondra K.

Přidáno: 27.10.15 13:59

Mockrát děkuji, informace o změně jazyka ve vlastnosti buněk pomocí kódu je perfektní.. Ještě jednou moc díky. O

Ivana Písaříková

Přidáno: 07.11.15 12:08

Dobrý den, prosím o radu. Mám tabulku jenž obsahuje číselnou řadu psanou v římských číslicích a mám určit nejdelší počet znaků pro číslici. Jsem v tomto začátečník a zkoušela jsem funkci =POZVYHLEDAT("max";B1:B215;0). Je to správný výběr či nikoliv moc děkuji

Pavel Lasák

Přidáno: 08.11.15 15:14

To Ivana Písaříková: Počet znaku lze spočíst funkcí =DÉLKA(A1) - pokud v buňce A1 je římské číslo. Například pro MXXI bude výsledkem 4.

Jirka

Přidáno: 23.11.15 08:56

Ahoj, chtěl bych se zeptat k vlastnímu formátu buněk na "skloňování". Pří zadání formátu [=1]0" rok";[<5]0" roky";0" roků" se hodnota 0 zobrazuje jako 0_roky. Jelikož není možné doplnit čtvrtý interval, je možné druhý interval zadat nějak ve smyslu [2 až 5]0" roky", aby 0 spadla do třetího intervalu? Díky.

Šárka

Přidáno: 20.01.16 07:41

Dobrý den, potřebovala bych v kontingenčním grafu upravit formát osy - datum. Zobrazuje se jako římské číslice a potřebuji to jako "březen 15". V tabulce i v kontingenční tabulce jsem formát upravila. Nevím, kde a jestli vůbec se to dá upravit i v grafu.

Šárka

Přidáno: 20.01.16 07:43

Dobrý den, potřebovala bych v kontingenčním grafu upravit formát osy - datum. Zobrazuje se jako římské číslice a potřebuji to jako "březen 15". V tabulce i v kontingenční tabulce jsem formát upravila. Nevím, kde a jestli vůbec se to dá upravit i v grafu.

dejv

Přidáno: 26.01.16 16:35

Lze nějak nastavit, že uživatel vyplňuj buňku datum, ale rok již bude předvyplněn?

martink

Přidáno: 07.02.16 09:55

Dobrý den, prosím o radu jak sloučit do jedné buňky více buněk o různém formátování. Používal jsem concatenate, ale tam mi bohužel výjde něco co nechci. druhý způsob dle office je "např =C1&"C2&"C3& ale opět výjde nesmysl konkrétně potřebuji sloučit do jedné buňky hodnoty 001 001 000001 tak aby mi v jedné bunce vznikl tvar 001001000001 děkuji za radu Martin

Jaroslav Soukup

Přidáno: 09.03.16 14:26

Ahoj, už dlouho řeším ( a nevyřešil jsem ) problém přenosu buňky Excelu, kde je výpočet (logická funkce) s výsledkem s horním indexem, do jiného listu kde se formát horního indexu nepřenese. Nevíte někdo nějaký fígl jak to obejít? Teď to přepisuji ručně, je toho hodně a hlavně je to velká otrava. Díky Jarda

Jojo

Přidáno: 16.03.16 11:03

To martink: =C1&C2&C3

Petr Pecháček

Přidáno: 06.04.16 00:36

Ad Šárka: V čem je problém? Graf a) přebírá formát čísla z tabulky b) vnutíte mu vlastní ve formátu osy a patřičné položce dialogu

Petr Pecháček

Přidáno: 06.04.16 00:41

Ad Dejv: Předformátujte buňky na datum ve tvaru, jaký potřebujete. Při zadání datumu neuvádějte tečku za číslem měsíce a rovnou potvrzujte Enterem. Excel doplní aktuální rok. Pokud stojíte o jiný rok, pak holt asi jen přes funkci DATUM().

Petr Pecháček

Přidáno: 06.04.16 00:45

Ad Ice: To mi přijde "b" jako "easter egg" ve smyslu "birthday" nějakého programátora a 543 b.c., to taky netuším, to je někde konec slávy Egypta?

Pavol Novický

Přidáno: 09.04.16 20:08

Dobrý deň, dovoľujem si Vás osloviť vo veci overenia dát s prepojenými zoznamami. Potrebujem viac možností pre prepojenie dát a neviem ako nastaviť voľbu INDIRECT.

Pavol Novický

Přidáno: 09.04.16 20:14

Potreboval by som radu, ako zapísať do excelu obrázok tak, aby sa mi objavil v prepojenom Word dokumente. Príklad: v Exceli mám kontaktné a adresné údaje osoby. V inej zložke mám jeho fotografiu. Potrebujem do excelu zadať názov fotografie tak aby som po spojení s Wordom videl napr. v hromadnej korešpondencii videl nie len kontaktné a adresné údaje ale aj konkrétnu fotografiu osoby. Ďakujem

Honza K.

Přidáno: 22.05.16 22:42

Dobrý den, dokážete prosím poradit ?! Nepřišel jsem na to, jak změnit barvu části textu, složeného vzorcem. PŘÍKLAD A1 = "Novák" A2 = "724 006 231" A3 = "novak@centrum.cz" A4 = vzorec : = A1 & ", " & A2 & ", " & A3 Lze naformátovat A4 tak, aby mailová adresa byla modrá a podtržená ?! Mockrát děkuji, H.

Fx

Přidáno: 08.06.16 11:08

Zdravim, je mozne prostrednictvom nejakej funkcie zistit, akou farbou je podfarbena zvolena bunka? Ide o toto: mam tabulku, kde su priradene 3 rozne cisla ku kazdemu tovaru (t.j. povedzme 4 stlpce celkovo, ked ten 4. bude nazov tovaru). Ale na konkrétnom tovare je nalepene len 1 cislo (z niektorého z tych stlpcov). Podfarbenim mam odlisene, ktore z tych cisiel je na tovare nalepene. Pre dalsie spracovanie ale potrebujem zistit z podfarbenia, v ktorom stlpci sa to nalepene cislo nachadza.

Pavel Lasak

Přidáno: 29.06.16 18:01

To Fx použít VBA maker.

JoCam75

Přidáno: 22.09.16 05:59

Pro "Yarda" Zobrazení stupňů, minut a vteřin jsem vyřešil tímto formátem - [hh]"°" mm´ ss,0´´ - zadávat se musí stupně:minuty:vteřiny,drobný. Na desetinné stupně se převede vynásobením 24 (den má 24h). Excel2013CZ. Rada sice pozdě, ale měl jsem takovou radost, že se musím podělit.

Krtek

Přidáno: 22.09.16 13:30

Dobry den, existuje prosim nejaka obdoba funkce "text do sloupcu" pro radky? Mam v jedne bunce napr. 30 hodnot, a potreboval bych z toho udelat 30 bunek pod sebou po jedne hodnote (hodnoty v bunce lze oddelit nejakym znakem, tj. aby když narazi na tento znak, aby pridal novy radek, zkopiroval do nej obsah bunky od znaku dale, a pokracoval dále). Diky za radu.

Michal R.

Přidáno: 18.11.16 14:06

Dobrý den, marně se snažím přijít na formát čísla, aby při vkládání peněžních hodnot zobrazil při nula haléřů pomlčku za desetinnou čárkou místo nuly. Např. hodnotu 14,50 zobrazit takto, ale bez haléřů jako 14,- namísto 14,00. Je to možné? Děkuji.Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |