Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » excel » dashboard » predikce-Excel-trendy
Microsoft Excel logo

Predikce v Excel - trendy

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Předvídejte budoucnost z dat, která již máte. Funkce LINTREND (TREND), LOGLINTREND (GROWTH).

Úvodem do predikce (výpočtu trendu)

Trendy - predikce - logo

Pro přehlednost je článek rozdělen na jednotlivé kapitoly:


Teorie k predikci/trendům

Nejen šéfové firem potřebují vědět co je čeká další měsíc. Pokud víte, co vás čeká můžete se na to připravit. S predikci (trendem) vám může pomoci Excel a statistické funkce, které obsahuje.

Pro aplikaci těchto funkcí potřebujete mít k dispozici data z předchozího období (například prodeje, zisky,...), stejně tak lze predikci vypočíst pro vědecká/technická měření/experimenty. Na tyto data aplikujete některé z funkcí, například FORECAST, LOGLINTREND, LINTREND. Nebo využít spojnice trendu, kterou vložíte do grafu. Čím více dat tím přesnější výsledky funkce přinesou.

Pozor: Jde o předpověď (statistická), která není 100% a nikdy nebude.


LINTREND (TREND)

Vrátí množinu hodnot y, které na přímce odpovídají hodnotám pro nové x, proložením přímky množinou bodů ze zadaných souřadnic pole_y a pole_x (metodou nejmenších čtverců).

Syntaxe CZ:

LINTREND(pole_y;pole_x;nová_x;b)

Syntaxe EN:

TREND(pole_y;pole_x;nová_x;b)

Popis argumentů:

 • pole_y - množina hodnot y odvozených ze vztahu y = mx + b
 • pole_x - množina hodnot x, kterým odpovídají hodnoty pole_y. (nemusí být zadána)
 • nová_x - nová množina hodnot x, pro něž funkce vypočte odpovídající hodnoty
 • b - logická hodnota, určuje s konstantou b počítat nebo bude nula (0)
  • PRAVDA (neuvedeno) - počítá se konstanta b běžným způsobem
  • NEPRAVDA - za parametr b se automaticky dosadí nula a vztah se zredukuje na tvar y = mx

Poznámka

 • Vzorec lze zadat i jako maticový
 • Pokud oblasti pole_y a pole_x jsou prázdné nebo obsahují odlišný počet bodů dat, vrátí funkce LIMTREND chybovou hodnotu #N/A

Podobné funkce

 • LOGLINTREND (GROWTH)
 • SLOPE
 • INTERCEPT

Příklad:

 • =LINTREND(C5:C16;B5:B16;B17:B19)

Zadávat maticově.

Ukázka

Excel - statistické funkce - LINTREND

LOGLINTREND (GROWTH)

Vypočte hodnotu odhadu exponenciálního růstu na základě existujících dat. Vrátí hodnoty y pro množinu hodnot x. Urči se na základě existujících hodnot x a y. Lze použít k úpravě exponenciální křivky na základě existujících hodnot x a y.

Syntaxe CZ:

LOGLINTREND(pole_y;[pole_x];[nová_x];[b])

Syntaxe EN:

GROWTH(pole_y;[pole_x];[nová_x];[b])

Popis argumentů:

 • pole_y - množina hodnot y odvozených ze vztahu y = mx + b
 • pole_x - množina hodnot x, kterým odpovídají hodnoty pole_y. (nemusí být zadána)
 • nová_x - nová množina hodnot x, pro něž funkce vypočte odpovídající hodnoty
 • b - logická hodnota, určuje s konstantou b počítat nebo bude nula (0)
  • PRAVDA (neuvedeno) - počítá se konstanta b běžným způsobem
  • NEPRAVDA - za parametr b se automaticky dosadí nula a vztah se zredukuje na tvar y = mx

Poznámka

 • Vzorec, který vrací matici, musí být zadán jako maticový vzorec.

Podobné funkce

 • LINTREND (TREND)
 • SLOPE
 • INTERCEPT

Příklad:

 • =LOGLINTREND(C5:C16;B5:B16;B17:B19)

Ukázka

Excel - statistické funkce - LOGLINTREND

FORECAST (FORECAST)

Vypočítá nebo odhadne budoucí hodnotu na základě existujících hodnot. Tuto funkci lze například použít k předpovědi objemu budoucího prodeje, požadavků zásob nebo trendů.

Syntaxe CZ:

FORECAST(x;pole_y;pole_x)

Syntaxe EN:

FORECAST(x,pole_y,pole_x)

Popis argumentů:

 • x - je datový bod, u kterého chcete předpovědět hodnotu
 • pole_y - je matice nebo oblast závislých dat
 • pole_x - je matice nebo oblast nezávislých dat

Poznámky

 • x musí být číslo, jinak FORECAST vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!
 • Oblasti pole_y a pole_x nesmí být prázdné nebo mít odlišný počet bodů dat pak FORECAST vrátí chybovou hodnotu #N/A
 • Podobné funkce LINTREND, LOGLINTREND, SLOPE, INTERCEPT
 • Pro matici se zadává maticově Ctrl + Shift + Enter

Příklad:

 • =FORECAST(B17:B19;C5:C16;B5:B16)

Ukázka

MS Excel - finanční funkce - FORECAST

Další možností výpočtu

Jak na predikci (trendy) jinými postupy.

Pro výpočet lze využít rovnici získanou ze směrnice trendů:

Využití výpočtu trendů lze využít v dashboardech.


Závěrem

Článek je průběžně doplňován.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:56

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |