Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » dashboard » interaktivni-rozhrani-pro-dashboardy-excel
Microsoft Excel logo

Interaktivní rozhraní pro dashboardy Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak vytvořit grafy interaktivní? Které ovládací prvky a jak je efektivně využít.

Úvodem do interaktivity grafů

Microsoft Excel logo

V současné době potřebují nejen manažeři mít možnost jednoduše zobrazovat různé pohledy na data (dle zákazníků, dodavatelů, produktů, ...). Otázkou je: Jak jednoduše uživatelům různé pohledy na data zprostředkovat? Naštěstí, Excel nabízí nástroje, které umožňují do grafu přidat interaktivitu a tímto dashboardy vylepšit.

V tomto článku zjistíte, jak začlenit různé ovládací prvky (tlačítka, zaškrtávací políčka, posuvníky), do vašich dashboardu (grafů, tabulek).

Seznam kapitol

Poznámka

Předpokládám základní znalosti Excel, v jednotlivých kapitolách budou odkazy na podrobnější články, které se zabývají problematikou, která je v daných kapitolách uvedená.


Začínáme s ovládacími prvky formuláře

Excel nabízí sadu ovládacích prvků s názvem Ovládací prvky formuláře, navržený pro tvorbu uživatelského rozhraní přímo na listu.

Poznámka: Existují ještě ovládací prvky ActiveX (o těch se zmíním v jiném článku).

Než budete mít možnost vkládat ovládací prvky, je nutné mít zobrazenou kartu Vývojář. Katru lze zobrazit jednoduše:

Zobrazení karty vývojář (Developer)

 1. Pás karet Soubor
 2. Klik na Možnosti - otevřít dialogové okno Možnosti aplikace Excel
 3. Klik na menu Přizpůsobit pás karet
 4. V seznamu na pravé straně Zaškrtněte políčko karty Vývojář
 5. Potvrdit OK

Podrobněji

Podrobný postup jak kartu vývojář zobrazit.

Popis ovládacích prvků

Microsoft Excel logo

Seznam ovládacích prvků formuláře s popisem

 • Tlačítko - (Button) - provede přiřazené makro, klikem na tlačítko.
 • Pole se seznamem - (Combo Box) - možnost vybrat ze seznamu
 • Zaškrtavací políčko - (Check Box) - Výběr z volby ANO/NE - TRUE / FALSE
 • Číselník - (Spin Button) - umožňuje uživateli snadno zvětšit nebo zmenšit hodnotu kliknutím na šipku nahoru nebo dolů
 • Seznam - (List Box) - dává uživateli seznam možností, ze kterých si může vybrat
 • Přepínač - (Option button) - přepínaní mezi dvěma nebo více možnostmi, výběrem jedné možnosti se automaticky zruší ostatní
 • Skupinový rámeček - (Group Box) - Obvykle se používá pro design, případně pro selekci (kontejner) ovládacích prvků (např. přepínačů)
 • Popisek - (Label) - umožňuje přidat textové popisky do listu (lze využít i jako tlačítko a přiřadit makro)
 • Posuvník - (Scroll Bar) - podobně jako číselník, pro rychlejší změnu hodnot lze využít i myš (nebo klávesy pg up, pd dn)
 • Textové pole
 • Seznam se vstupním polem
 • Rozevírací seznam se vstupním polem

Ovladaci prvky pro Excel

Podrobněji o prvcích formuláře

Přidání ovládacího prvku do listu

Zaskrtavaci tlacitko - vlozeni - Excel

Jak přidávat prvky do listu je popsáno podrobně v článku Ovládací prvky formuláře. V rychlosti návod v bodech:

 1. Karta Vývojář ikona Vložit vybrat zaškrtávací políčko (ovládací prvek formuláře)
 2. Vložit na list
 3. Pravé tlačítko a z menu Formát ovládacího prvku ...
 4. Zadat Propojení s buňkou
 5. Klik OK

Pomocné tabulky

Ovládací prvky máte umístněný na listu a jejich výstup je asociován na příslušnou buňku. Teď jen pomocí funkci vytvoříte pomocnou tabulku, která ze vstupních dat vytvoří podklad pro graf.

Funkce pro tvorbu pomocných tabulek

Pro tvorbu tabulek využijete některé z funkcí (SVYHLEDAT, POSUN, INDEX, ZVOLIT). Předpokládám, že použití funkce umíte, pro případ nejistoty přikládám odkazy:

Tvorba pomocných tabulek

Než vytvoříte graf, je potřeby vytvořit pomocnou tabulku (pomocné tabulky) z kterých se bude graf (grafy) tvořit.

Ukázka pomocné tabulky

Pomocná tabulka - dashboard - Excel

Použití ovládacího prvku: Tlačítko (Button)

Při vložení tlačítka Excel zobrazí dialogové okno Přiřadit makro, kde se odkážete na vámi připravené makro a klikem na OK je hotovo. Pokud makro zatím nemáte, stačí klik na Storno - makro lze přiřadit později.

Pozdější přidání makra, pravý klik na tlačítko a zvolit Přiřadit makro... a vybrat vámi hotové makro a klik OK

Tlačítko - dashboard - Excel

Poznámka:

Přidáte-li makra do sešitu, musíte uložit tento sešit jako *.XLSM soubor, aby se uložila i vaše makra, jinak budou makra se sešitu smazány (ukládání *.xlsx).

Použití ovládacího prvku: Zaškrtávací políčko (CheckBox)

Využitím zaškrtávacího políčka využijete u volby, kterou datovou řadu (křivku) v grafu chcete zobrazit. Buď jednu, nebo i několik. Co bude zaškrtnuto, to bude zobrazeno (lze zvolit i inverzi - co bude označeno to se skryje, ale nedoporučuji).

Zaskrtavaci prvky - dashboard - Excel

Použití ovládacího prvku: Pole se seznamem (Combo Box)

Využití seznamu pro výběr, kterou datovou řadu chcete zobrazit. Lze využít ve spojení s pokročilejšími dashboardy, kde se vybírá podle více kriterií (region, rok, měsíc, ...). Lze využít i přepínače, ale oproti přepínačům je seznam menší a nezabere tolik místa.

Seznam - použití v dashboardu - Excel

Použití ovládacího prvku: Přepínač (Option button)

Podobně jako výběrový seznam, lze zvolit jednu hodnotu. Oproti seznamu máte všechny položky stále na očích, ale zabere více místa. Seznamu se musí rozkliknout pro zjištění možných voleb.

Prepinac - vyuziti v Dashboard -Excel

Použití ovládacího prvku: Seznam (List Box)

Prepinac - vyuziti v Dashboard -Excel

Ostatní ovládací prvky

Příklady pro další ovládací prvky budou doplněny časem.


Související články

Seznam článku, které souvisí s tématem interaktivních rozhraní pro dashboardy:


Závěrem

Tvoříte interaktivní grafy (dashboardy)?

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:56

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |