Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce-nove » XMATCH-vyhledani-pozice-funkce-Excel
Microsoft Excel logo

XMATCH (XMATCH) - nov vyhledvac funkce v Excel

Videokurzy Excel

Ve spoluprci se SEDUO jsem vytvoil nkolik videokurz:

XMATCH - je nov vyhledvac funkce, kter je od 28.8.2019 (u m od 2.9.2019, kdy vychz prvn verze lnk) oficiln dostupn v Insider verzi Excel v Office 365. V tomto lnku se podvm, jak funguje a co um, jak jsou mon komplikace, zrady, tipy, triky.

XMATCH - vod do funkce

Jak na nalezen poad hodnoty v prohledvan oblasti (aneb pokroilej funkce POZVYHLEDAT - MATCH, kterou ji znte z Excel). Pro pehlednost je lnek rozdlen na jednotliv kapitoly (pehlednost a monost pidvat dal kapitoly):


lnek bude postupn roziovn na zklad dotaz astnk kolen, dotaz od firemnch klient, ppadn z mch test s touto novou funkc.

Zklad - teorie syntaxe

Funkce najde poad hledanho prvku (hodnoty) v zadanm sloupci. Funkce XMATCH vyhledv i na zklad piblin shody (nejbli ni/vt ne zadan hodnota). Navc funkce um hledat od zatku do konce (nebo opan) v danm sloupci a ppadn v hledan hodnot lze vyuvat zstupn znaky.

Syntaxe CZ

=XMATCH(co;prohledat; [reim_shody]; [reim_vyhledvn] )

Syntaxe EN

=XMATCH(lookup_value,lookup_array,[match_mode],[search_mode])

Argumenty

Popis argument

 • lookup_value (co) - [povinn argument] - co se bude hledat
 • lookup_array (prohledvat) - [povinn argument] - kter oblast (sloupec) se bude prohledvat
 • [match_mode] reim shody - [nepovinn argument] - nastavuje jak se bude prohledvat
  • 0 - pesn shoda (pokud nen uvedeno vyuv standartn)
  • 1 - nejbli vt hodnota, pokud neexistuje pesn shoda
  • -1 - nejbli men hodnota pokud neexistuje pesn shoda
  • 2 - Vyuit zstupnho znaku * ? (* jakkoliv poet znak, ? Prv jeden znak)
 • [search_mode] (reim vyhledvn) - [nepovinn argument] - nastavuje zpsob hledn (prohledvn)
  • 1 pro vyhledvn od prvn do posledn (pokud nen uvedeno vyuv standartn)
  • -1 pro vyhledvn od posledn k prvn
  • 2 binrn vyhledvn (vzestupn)
  • -2 binrn vyhledvn (sestupn)

Zkladn ukzka pouit

Potebuji najt poad slova (jmna) Anna.

=XMATCH("Anna";C7:C11)

Pro ukzku jak lze vyeit vyuitm POZVYHLEDAT (MATCH)

=POZVYHLEDAT("Anna";C7:C11) XMATCH - funkce Excel - zklady

Vyhledvan od konce / zatku

Problm u POZVYHLEDAT (MATCH) je, e pokud se stejn hodnota opakuje, funkce najde jen prvn hodnotu. Naproti tomu XMATCH um hledat od jak od zatku sloupce (v zkladu), nebo od konce sloupce (takto mete mt dva rzn vsledky). Proto je jasn, e k prostednm hodnotm se nedostanete (pokud napklad stejn hodnota bude vce ne dva krt, nalezen funkce pozici prvn nebo posledn ).

Potebuji napklad vrtit pozici jmna Pavel, kdy chci hledat od zatku tabulky a nsledn potebuji najt pozici jmna Pavel, ale od konce tabulky.

=XMATCH("Pavel";C7:C11;0;1) =XMATCH("Pavel";C7:C11;;1) =XMATCH("Pavel";C7:C11;0;-1) =XMATCH("Pavel";C7:C11;;-1) XMATCH - funkce Excel - prohledvat od zatku, od konce

Vyhledvan od nejbli nejvt od nejmen

Dal monost je vyhledvat od nejbli men, ppadn nejbli vt. Zde je jasn, e hodnoty mus bt seazeny od nejmen ho nejvt, jinak funkce nebude fungovat sprvn.

Potebuji najt pozici platu (sla) od 13000, neboli pokud 13.000 neexistuje tak pozici nejmenho platu od hodnoty 13.000, podobn potebuji najt pozici nejvtho platu (sla) od 13.000,-.

=XMATCH(13000;E7:E11;-1) =XMATCH(13000;E7:E11;1) XMATCH - funkce Excel - nejbli nejmen, nejvt

Vyhledvn zstupn znaky

Pi hledan s vyuitm zstupnch znak je poteba nezapomenout na nepovinn argument - [match_mode] reim shody.

Potebuji najt pozici jmna Karel s vyuitm zstupnch znak, neboli mm jen st slova (jmna) Kare (a nevm posledn psmenu). =XLOOKUP("Pave?";C7:C11;E7:E11;2)

Najt pozici slova, kter obsahuje * (hvzdiku):

=XMATCH("*~*";C7:C11;2) XMATCH - zstupn znaky ve funkci Excel

Poznmka, chpu e ve funkci nelze vaut regulrn vrazy, ale kdyby se dalo ;)

Dal ukzky pprav.

Chyby ve vyhledvn s funkci XMATCH

Pokud funkce nenajde hledanou hodnotu, vrat funkce chybovou hodnotu nenalezeno (#NEN_K_DISPOZICI), stejn jako funkce POZVYHLEDAT.

=

Pro piblin hledn mus bt hodnoty seazeny od nejmen do nejvt.

v pprav

Pi hledan vyuitm zstupnch znak nen uveden argument (2)

=XMATCH("kare?";C7:C11;2) vs =XMATCH("kare?";C7:C11)

Sloupec / dek mus bt jednorozmrn (neboli jeden sloupec, jeden dek).

Dal chyby a problmy, kter mohou pi pouit funkce XLOOKUP nastat jsou v pprav

Vyuit ve VBA

Jak na vyuit funkce SEQUENCE ve VBA. Tato st je v pprav.

Dal lnky souvisejc s funkc

Dal lnky souvisejc se funkci? Jeliko se jedn o nov funkce, musm nejprve dal lnky sepsat. Nsledn doplnm.


Microsoft Excel VBA - stahuj logo

Ke staen

Soubor ke staen zdarma v pprav. Soubor vyuv makra. Zdarma pi vydn lnku obdr (obdreli) Patreon(i).


Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 10:59

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>

Komente zatm nejsou

Mete bt prvnmi co zanechaj smyslupln koment." ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |