Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » funkce-nove » XLOOKUP-vyhledavaci-funkce-Excel
Microsoft Excel logo

XLOOKUP (XLOOKUP) - nov vyhledvac funkce v Excel

Videokurzy Excel

Ve spoluprci se SEDUO jsem vytvoil nkolik videokurz:

XLOOKUP - je nov vyhledvac funkce, kter je od 28.8.2019 (u m od 2.9.2019, kdy vychz prvn verze lnk) oficiln dostupn v Insider verzi Excel v Office 365. V tomto lnku se podvm, jak funguje a co um, jak jsou mon komplikace, zrady, tipy, triky.

XLOOKUP - vod do funkce

Jak na vyhledvn v oblasti (aneb pokroilej funkce SVYHLEDAT - VLOOKUP). Pro pehlednost je lnek rozdlen na jednotliv kapitoly (pehlednost a monost pidvat dal kapitoly):


lnek bude postupn roziovn na zklad dotaz astnk kolen, dotaz od firemnch klient, ppadn z mch test s touto novou funkc.

Zklad - teorie syntaxe

Funkce najde data v dku danho sloupce a piad hodnotu z jinho sloupce (podobn SVYHLEDAT VLOOKUP), kdy lze vyhledvat i piblin (nejbli ni/vet), hledat od zatku do konce (nebo opan) a ppadn vyuvat zstupn znaky.

Syntaxe CZ

=XLOOKUP(co;prohledat;vrtit;reim_shody;reim_vyhledvn)

Syntaxe EN

=XLOOKUP(lookup_value,lookup_array,return_array,[match_mode],[search_mode])

Argumenty

Popis argument

 • lookup_value (co) - [povinn argument] - co se bude hledat
 • lookup_array (prohledvat) - [povinn argument] - kter oblast (sloupec) se bude prohledvat
 • return_array (vrtit) - [povinn argument] - z kter oblasti se bude vracet (sloupec)
 • [match_mode] reim shody - [nepovin argument] - nastavuje jak se bude prohledvat
  • 0 - pesn shoda (pokud nen uvedeno vyuv standartn)
  • 1 - nejbli vt hodnota, pokud neexistuje pesn shoda
  • -1 - nejbli men hodnota pokud neexistuje pesn shoda
  • 2 - Vyuit zstupnho znaku * ? (* jakkoliv poet znak, ? Prv jeden znak)
 • [search_mode] (reim vyhledvn) - [nepovin argument] - nastavuje zpsob hledn (prohledvn)
  • 1 pro vyhledvn od prvn do posledn (pokud nen uvedeno vyuv standartn)
  • -1 pro vyhledvn od posledn k prvn
  • 2 binrn vyhledvn
  • -2 binrn vyhledvn

Zkladn ukzka pouit

Potebuji najt, kolik vydlv (plat) Anna, ppadn plat pracovnka dle ID (osobnho sla).

=XLOOKUP("Anna";C7:C11;E7:E11) =XLOOKUP(3;B9:B13;E9:E13)

Pro ukzku jak lze vyeit vyuitm SVYHLEDAT / VLOOKUP

=SVYHLEDAT("Anna";C6:E11;3;NEPRAVDA) XLOOKUP - funkce Excel - zklady

Vyhledvan od konce / zatku

Problm u SVYHLEDAT je, e pokud se stejn hodnota opakuje, funkce najde jen prvn hodnotu. Naproti tomu XLOOKUP um hledat od zatku (v zkladu), nebo od konce (takto mete mt dva rzn vsledky). Proto je jasn e k prostednm hodnotm se nedostanete (pokud napklad stejn hodnota bude vce ne dva krt).

Potebuji napklad vrtit plat pro osobu s ID 4, ale bohuel je tam vce ne jednou. Mohu hledat od zatku do konce, ppadn od konce do zatku.

=XLOOKUP(4;B7:B13;E7:E13) =XLOOKUP(4;B7:B13;E7:E13;0) =XLOOKUP(4;B7:B13;E7:E13;0;) =XLOOKUP(4;B7:B13;E7:E13;0;-1) XLOOKUP - funkce Excel - prohledvat od zatku, od konce

Vyhledvan od nejvt od nejmen

Dal monost je vyhledvat od nejbli men, ppadn nejbli vt. Zde je jasn, e hodnoty mus bt seazeny od nejmen ho nejvt, jinak funkce nebude fungovat sprvn.

Potebuji najt jmno osoby kter m plat nejbli ni zadanmu (pokud nen pesn shoda), ppadn lovka, kter m plat nejbli vy zadan hodnot.

=XLOOKUP(10500;E7:E11;C7:C11;-1) =XLOOKUP(10500;E7:E11;C7:C11;1) XLOOKUP - funkce Excel - nejbi vy / ni

Vyhledvn zstupn znaky

Pi hledan s vyuitm zstupnch znak je poteba nezapomenout na nepovinn argument - [match_mode] reim shody.

=XLOOKUP("Pave?";C7:C11;E7:E11;2)

bez vyplnnho argumentu, skon chybovou hodnotou:

=XLOOKUP("Pave?";C7:C11;E7:E11) XLOOKUP-funkce-Excel-zastupne-znaky.JPG

Dal ukzky pprav.

Chyby ve vyhledvn s funkci XLOOKUP

Pokud hodnota se nenajde hledanou hodnotu, vrat funkce chybovou hodnotu nenalezeno (#NEN_K_DISPOZICI), stejn jako funkce SVYHLEDAT.

=XLOOKUP("Petr";C7:C11;E7:E11)

Pro piblin hledn mus bt hodnoty seazeny od nejmen do nejvt.

v pprav

Pi hledan vyuitm zstupnch znak nen uveden argument (2)

=XLOOKUP("Pave?";C7:C11;E7:E11)

Dal chyby a problmy, kter mohou pi pouit funkce XLOOKUP nastat jsou v pprav

Vyuit ve VBA

Jak na vyuit funkce SEQUENCE ve VBA. Tato st je v pprav.

Dal lnky souvisejc s funkc SEQUENCE

Dal lnky souvisejc se funkci? Jeliko se jedn o nov funkce, musm nejprve dal lnky sepsat. Nsledn doplnm.


Microsoft Excel VBA - stahuj logo

Ke staen

Soubor ke staen zdarma v pprav. Soubor vyuv makra. Zdarma pi vydn lnku obdr (obdreli) Patreon(i).


Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 10:59

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>

Komente zatm nejsou

Mete bt prvnmi co zanechaj smyslupln koment." ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |