Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » project » time-management » pomodoro

Pomodoro

Co je pomodoro a jak ho vyut v prci.

vodem do pomodoro

Pomodoro

Organizovn, plnovn asu, zvyovn produktivity. Na toto tma jsem sepsal nkolik lnku tkajc se Timemanagementu a GDT. Dal technikou je v tomto lnku pedstaven technika pomodoro.

Na rozdl od timemanagementu, GDT je metoda pomodoro jednoduch a tm nic k n nepotebujete. Navc ji lze kombinovat s GDT a plnovnm pomoc pouek timemanagementu.


Co k pomodoro potebujete?

V zsad jen kuchyskou minutku. Pak tuku a papr, kde si zapete, co budete provdt (seznam kol), pokud si to nezapamatujete. Oboj vtinou mte doma, take Vm nic nebrn techniku vyzkouet a pokud Vm nebude vyhovovat minutku vrtte do kuchyn a tuku s paprem pouijete na jin vci. No a klidn mete zstat u starho zpsobu plnovn a organizace svho asu.

Pomodoro prakticky

V jednoduchosti je sla.

Praktick postup:

  1. Pipravte si seznam kol - co potebujete splnit
  2. Nastavte na minutce 25 minut
  3. Zante plnit prvn kol.
  4. Po skonen (25 min) nastavte 5 minut
  5. Relaxujte
  6. Po skonen (5 min) nastavte opt 25 minut
  7. Zante plnit druh kol - nebo pokraujte v plnn toho prvnho
  8. po 2 hodinch 30 min pauza - budete mt za sebou 4 cykly
  9. Opakujte - 25 - 5 - 25 - 5 - 25 - 5 - 25 - 5 - 30 ....

Jen a pouze jeden kol (innost)! Pokud pete dopis, lnek, rsujete, atd. pracujte pouze na tomto kolu a neodbhejte jinam (facebook, chaty, ...)

Poznmka: Klidn si upravte asy na 20 min, 15 min pauzy, nebo jinak.

Hlavn finta pomodoro

Dlte, (soustedte) se jen a jen na jednu vc.

Jak jsem psal, ten as nen a tak dleit. Nejdleitj je ono soustedn se na jednu vc. Co me v kontextu zaniknout. Take bhem prvnho seku vydte emaily. Bhem druhho pipravte nabdku, bhem tetho naprogramujte st aplikace. Kdy u vyizujete napklad emaily, nesnate se u toho zkouknout facebook, i odpovdat na SMS, telefonty.

Poznmky o pomodoro

Technika urit nen nov, jen se dostv pod nzvem pomodoro vce do pozornosti (podobn jako timemanagement, GTD, ...).

Pro je technika v pekladu nazyvna raje nevm, ale teba se pod tmto nzvem dobe propaguje. :)

Zvrem o pomodoro

Jako vechny modern techniky ani technika pomodoro nen velkem. Prost pokud se vyuv rozumn velice pome, pokud se vyuv nevhodn je spe na obt. Na rozdl od GTD (kter je trochu sloitj a je poteba si nco nast), nebo klasickho timemanagementu 4. generace (kter je dle m zbyten sloit a propracovan a doporuuje se mt speciln di, kter nen zdarma) lze tuto techniku zat vyuvat tm okamit.

V komentch se mete zmnit, zda techniku pomodoro vyuvte. Ppadn pokud ji vyuvte jak jste s n spokojeni.

Dal informace o pomodoro

Vce informac o pomodoro naleznete napklad na:

Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 10:39

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

Komente zatm nejsou

Mete bt prvnmi co zanechaj smyslupln koment." ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |