Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » word » zaklady » word-2013-navod

Návod Word 2013 krok za krokem

Zvládněte základní práci v Microsoft Word 2013 během hodiny v 10 krocích. Tento návod na Microsoft Word 2013 využijete, nejen pokud se připravujete na pracovní pohovor, nebo si potřebujete rychle zopakovat základy práce v tomto programu.

Co se v článku naučíte?

Začnete spuštěním Wordu 2013, vložení (napsání) textu, přes jeho úpravu, kontrolu a tisk včetně uložení hotového (textu) dokumentu do souboru.

Proč se naučit (zopakovat si jak) pracovat v Microsoft Wordu 2013. Třeba Vás čeká pracovní pohovor, a zaměstnavatel požaduje základní znalost práce ve Wordu, ale zatím jste v tomto programu moc nepracovali? Případně chcete znát základy a další vychytávky nepotřebujete? Potřebujete ve Wordu rychle napsat článek, ročníkovou práci? Přesně pro Vás je tento článek.

Microsoft Word 2013 se naučíte používat rychle a efektně WORD v 10-ti krocích:

Poznámka: Snímky obrazovky jsou provedeny v české verzi Microsoft Word 2013. Jak na verzi 2010 jsem popsal v článku: Návod Word 2010 krok za krokem, jehož ovládaní je velice podobné. U přijímacího pohovoru se setkáte většinou s nejnovější verzí (Případně se doporučuji předem zeptat jakou verzi Wordu používají).

Oproti předchozím verzím, je Word 2013 silně orientován na siŤovou spolupráci a pro spravnou činnost, musí být propojen s účtem na webu Microsotf (tuto záležisto zajistí správce sítě, případně v případě zájmu o tom sepíšu samostatný článek).

1) Spuštění Wordu, pojmenování dokumentu a jeho uložení

Jako cvičnou ukázku zkuste vytvořit ve Wordu váš životopis. Nejprve spusťte Word, a to buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Word 2013.

MS Word 2013 - ikona spuštění

Než dojde ke spouštění Word 2013 je zobrazeno dialogové okno informující, že probíhá spuštění.

Spuštení - dialogové okno - Microsoft Word 2013

Oproti předchozí verzi Wordu se po spuštění nezobrazí prázdná prázdná stránka připravena pro psaní, ale úvodní okno s výběrem. V tomto okně máte možnost zvolit si buď prázdný dokument, nebo některou z předpřipravených šablon.

Úvodní okno - Microsoft Word 2013

Až provedením výběru (v našem případě byl zvolen prázdný dokument) je zobrazeno vlastní okno aplikace Microsoft Word 2013. Tj. prázdná stránka připravena pro psaní.

MS Word 2013 - první spuštění

Dokument pojmenujte zivotopis a uložte. To se provedete na kartě Soubor.

Karta soubor - Word 2013

V zobrazeném okně z menu vyberete Uložit jako a klikem na ikonu Procházet.

Karta soubor - Word 2013

V zobrazeném okně zvolíte, kam chcete dokument umístit a jeho jméno. Například zivotopis a dáte uložit.

Pokud se Vám povedlo dokument pojmenovat a uložit, máte za sebou úspěšně první krok.

2) Napsání prvního textu

Začněte psát text vašeho životopisu, zatím nic neformátujte, pouze pište. Po dokončení řádku použijte pro přesun na další řádek Enter. Nepoužívejte žádné zbytečné mezery.

Poznámka: Zadáte-li - (mínus) s mezerou a nějaký text -> provede Word automaticky převod na odrážky (tj. y mínus vytvoří automaticky odráku), což zatím nedělejte. Odrážky a jejich aplikace budou probrány v následující kapitole.

Příklad textu:

Životopis
Základní údaje
Jméno: Pavel Lasák
Stav: střízlivý
Telefon: ME45
Email: mám

Školy
Mateřská škola
Základní škola
Auto škola

Počítačové dovednosti
MS Excel
MS Word
MS Access
MS PowerPoint
MS Outlook

Jazykové znalosti
Česky - potichu - velice dobře
Česky - nahlas - excelentně
Česky - pomalu - perfektně
Česky - rychle - jakž takž

Datum vyhotovení: 31.12.2013

Pokud máte základní text hotový vypadá Word přibližně takto:

MS Word 2013 - první text

Kapitolu 2 máte za sebou. V další se vrhneme na formátování

3) Základní formátování písma, odstavce, číslování, odrážky

Takovýto suchý text je nejen nepřehledný, ale i nevzhledný, v této kapitole se naučíte použitím základního formátování text graficky upravit.

MS Word 2013 - karta domu

Zvolte kartu Domů sekci Písmo. Tato sekce obsahuje možnosti formátování písma:

 • typ písma - tučné, kurzíva, podtržené
 • druh písma - jak bude font vypadat (Arial, Calibri, Times new roman, ...)
 • velikost písma - jak velké potřebujeme písmo v bodech
 • barva písma - barva písma
 • atd. - jdou nastavit i další typy formátu, ale to pro začátek není potřeba

Zvolte kartu Domů sekci Odstavec. Tato sekce umožňuje formátovat odstavec (větší část textu) obsahuje:

 • zarovnání - napravo, nalevo, na střed, do bloku
 • odrážky - textu přidá odrážky
 • číslování - vytvoří číslovaný seznam
 • atd. - podrobněji bude probráno ve speciálním článku

Změna formátu - vyberete text, který chcete zformátovat a pote klikem na požadovanou ikonu změníte jeho formát (velikost, typ písma, barvu)

Kopírování formátu - pokud už nastavíte některému textu pokročilejší formát, který chcete použít na další text, ušetříte si čas použitím ikony pro kopírování formátu. Na kartě Domů v sekce Schránka je "štětec" MS Word 2010 - stětec pokud stojíte na textu jehož formát chcete přenést, kliknete na štětec a poté označíte text, který má být naformátován stejně.

Poznámka: Text "nadpisu" (Základní údaje, Školy, ..) zatím formátovat nebudete. V další kapitole se naučíte provést formátování přiřazením stylu.

Váš dokument bude po úpravách vypadat podobně:

MS Word 2013 - hotove formatovani

Poznámka: Speciální formátování a úpravy odstavců (víceurovňové číslovaní, tabelátory, atd.) je nad rámec tohoto rychlokurzu.

4) Přiřazení stylů nadpisům

Opomíjenou metodou formátování je použití stylů. Ač na první pohled je výsledek stejný jako při použití klasického formátování, na druhý pohled už to stejné není. Výhody oceníte nejen při tvorbě obsahů, navíc se váš dokument zpřehlední a pokud v budoucnu budete chtít upravit například nadpisy udělate to na pár kliků), což popíšu v následující kapitole o tvorbě obsahů.

Zvolte kartu Domů sekci Styly. Tato sekce obsahuje možnosti přiřazení stylů.

MS Word 2013 - sekce styly

Ve vašem dokumentu přiřaďte "nadpisům" (Základní údaje, Školy, ..) styl Nadpis 1. Po správném přiřazení stylu nadpisům bude váš dokument vypadat podobně:

MS Word 2013 - styly hotovo

Poznámka: Podrobnější informace o stylech jsem sepsal v článku: styly a formátování v MS Word 2010, kde se dozvíte, jak můžete upravit formátování stylů podle vašich požadavků.

5) Vložení tabulky

Vložení tabulky provedete na kartě vložení sekce Tabulky. Klikem na ikonu Tabulka se zobrazí možnost zvolit velikost tabulky (počet řádků/sloupců). Velikost volíte tažením myší (aktuální velikost je graficky označená). Až budete s tabulkou spokojeni, potvrdíte pravým klikem.

MS Word 2013 - tabulka

V dokumentu objeví prázdná tabulka (je vidět na pozadí jak se tvoří). Poznámka: Počet řádků/sloupců bude na základě zvoleného omezení. Tabulku vidíte na pozadí již při volbě její velikosti.

Pokud do jednotlivých buněk tabulky vložíte text (například o jazykové vybavenosti) může tabulka vypadat:

MS Word 2013 - tabulka vyplněna

Poznámka: Po vložení tabulky se objeví dočasný soubor karet Nástroje tabulky, kdy bude zobrazena karta Návrh. Soubor karet umožňuje provádět další úpravy a formátování tabulky. Možnosti úprav a formátování však přesahují rámec tohoto článku a budou probrány v článku věnujícím se tabulkám v MS Wordu.

Tabulku můžete vyplnit požadovaným textem. Například jazykové znalosti a jejich úroveň. A pomocí dočasné karty Nástroje tabulky provést formátování tabulky (například stínování pozadí).

Hotová tabulka může vypadat podobně:

MS Word 2013 - hotovo tabulka

6) Vložení obrázku, klipartu

Jak vložíte obrázek (například fotografií) do vašeho životopisu? Na kartě Vložení sekce Ilustrace ikonka Obrázek

MS Word 2013 - karta vložení

Zobrazí se okno Vložit obrázek. Výběr vhodného obrázku provedete z vašeho disku. Označte vhodný obrázek (vaše foto) a stiskněte Vložit (výběrem obrázku se tlačítko Otevřít změní na Vložit).

MS Word 2013 - vlozeni obrazku okno

Po kliku na Vložit bude obrázek vložen do vašeho dokumentu. Kliknutím na pravý dolní roh můžete obrázek zmenšit.

MS Word 2013 - vlozeni obrazku okno

Pokud máte označen vložený obrázek, máte ve Wordu k dispozici dočasnou kartu Nástroje obrázku. Na této kartě Nástroje obrázku v sekci Uspořádat vyberete tlačítko Zalamovat text a v zobrazeném menu položku Uvnitř čímž změníte obtékání textu kolem obrázku takto.

MS Word 2013 - vlozeni obrazku uprava

Po vložení obrázku vypadá váš dokument podobně, máte úspěsně vložen obrázek.

MS Word 2013 - vlozeni obrazku okno

Vložení klipartu

Vložení klipartu je obdobné jako vkládaní obrázku na kartě Vložení sekce Ilustrace ikonka Klipart.

Poznámka: Vkládání dalších objektů jako obrazce, SmartArt, grafy, snímky obrazovky stejně jako formátování a úprava objektů v sekci Ilustrace přesahuje rámec tohoto článku.

7) Vložení symbolů, vzorců

Vložení symbolů

Vložení symbolů (c) nebo (R), atd. Na kartě Vložení sekce Symboly ikona Symbol. Z nabízených symbolů vyberete požadovaný.

Ukázka vloženého symbolů:

MS Word 2013 - karta vlozeni sekce symboly

Poznámka: Některé symboly mohou být vloženy i pomocí klávesnice, například copyright se vloží jako (c). Předpokládám, že máte nastaveny automatcké opravy (pokud je máte vypnuty nebude fungovat).

Vkládání vzorců

Vkládání vzorců na kartě Vložení sekce Symboly ikona rovnice Podrobnější informace o vkládání vzorů do Wordu 2013 jsem sepsal v článku: Vkládaní vzorců do Wordu

MS Word 2013 - rovnice

8) Automatická tvorba obsahu

Obsah se hodí pro delší dokumenty (diplomové a ročníkové práce, studie,...), které získají přehlednost. Pokud jste přiřadili správně styly nadpisům, jak jsem popsal v kaitole 4) Přiřazení stylu nadpisům, můžete vygenerovat obsah na tři kliknutí.

Poznámka: často se setkávám, že v dokumentu je obsah vytvořen ručně (tj. název kapitoly, umístění na stránce). Když si představím kolik času a trpělivosti s tím musel autor mít (třeba se nudil) a přitom stačí jeden klik a obsah je hotov (pokud jsou správně nadefinované styly).

MS Word 2013 - karta reference

Automatické vložení obsahu kurzor umístěte na místo, kde chcete mít obsah. Na kartě Reference sekce Obsah klikněte na Obsah. V rozbaleném menu vyberte jeden z předdefinovaných obsahů.

Máte obsah hotov.

MS Word 2010 - obsah hotovo

Poznámka: Pravým klikem na obsah můžete provést aktualizaci obsahu (pokud jste například přidali další nadpis do textu). Více o tvorbě obsahů jsem sepsal v článku: Automatická tvorba obsahu v MS Word 2010.

9) Kontrola pravopisu a gramatiky

Poznámka: Pro ukázku vytvořte nějakou gramatickou chybu, například slovu telefon dejte dlouhé ó.

Dokument máte téměř hotov, ještě můžete provést kontrolu na gramatiku a opravit případné překlepy. Na kartě Revize sekce Kontrola pravopisu ikona Pravopis a gramatika.

MS Word 2013 - karta revize - kontrola pravopis

Oprava chybného slova. Pokud při procházení Word nalezne chybu zobrazí dané chybné slovo (není v jeho slovníku) s návrhy na opravu. Máme na výběr několik možnosti.

 • Přeskočit - bude považovat slovo za správné (například vaše příjmení bude označeno chybně, pokud nejste Novák).
 • Zaměnit - ponecháte vybrané slovo nebo z Návrhu vyberete to správné. Po kliku na zaměnit bude chybné slovo opraveno.
MS Word 2010 - pravopis oprava chybného slova

Po úspěšné kontrole obdržíte dialogové okno (s vtipnou průpovídkou):

MS Word 2010 - pravopis oprava hotovo

Kontrola pravopisu má mnoho dalších nastavení a tlačítek. Word 2010 navíc umí kontrolovat shodu podmětu s přísudkem a další jazykové věci (podtrhává zeleně). Tyto informace překračuji rámec základního seznámení s Wordem, proto podrobněji o těchto možnostech se zmíním v některém z dalších článků.

10) Tisk dokumentu

Máte opraveno? Zbývá váš dokument vytisknout. Na kartě Soubor vyberte menu Vytisknout (oproti předchozí verzi Word, kde byl Tisk).

MS Word 2013 - tisk

V menu Tisk vidíte náhled stránky (tj. jak bude vypadat). V položce Tiskárna můžete zvolit jinou tiskárnu. V položce kopie zadáte požadovaný počet kopií. Orientace papíru atd.

Pokud máte správně nainstalovanou tiskárnu a nastaveny požadované parametry (počet kopií). Stačí kliknout na tlačítko Tisk a váš dokument se vytiskne. Povedlo se?

Poznámka: Dokument nezapomeňte uložit. Na kartě Soubor vyberte menu Uložit nebo klávesovou zkratku Ctrl + S.

Požadované znalosti Wordu u pracovního pohovoru

Co skutečně testují personalisté? Pomozte zdokonalit tento článek o základech práce v MS Wordu. V komentářích napište, co po Vás na pohovoru chtěli, zda Vám základy pomohli.

Na základě komentářů poté mohu článek doplnit.

Závěrem k návodu na MS Word

Pokud jste došli až sem a vše fungovalo, zvládáte základy práce ve Microsoft Word 2013. Jak rychle se Vám povedlo vytvořit váš první dokument? Můžete se pochlubit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:38

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter ProfilKomentáře


Pepan

Přidáno: 09.05.14 21:10

Super návod, díky za něj.

Pavel Lasák

Přidáno: 10.05.14 21:29

To Pepan: Rádo se stalo.

mycache

Přidáno: 18.05.14 11:05

Jedna otázka. nevím proč, ale za boha nemůžu najít jak se dělá jednoduché pozadí stránky.

Renata M.

Přidáno: 26.09.14 07:44

Lze ve Wordu 2013 vkládat do písma(WordArt) obrázek,.. fotografii, což nabízejí některé jiné Wordy? Děkuji.

Jiří Varvařovský

Přidáno: 13.10.14 13:55

URGENCE dotazu! Abych byl přesnější (9.) velice mi chybí povel (makro či nějaký zkrácení) pro SLEDOVÁNÍ textu s viditelným vyznačením jakékoli opravy (objeví se každá provedená oprava kupř. vyznačená červeně, takže příjemce opraveného [zkorigovaného] textu okamžitě vidí, co napsal špatně a může se rozhodnout, zda s opravou souhlasí anebo ji třeba opraví zpět – VELICE PRAKTICKÉ!!!). V předchozím wordu, asi verze 7, bylo pro tyto opravy celých materiálů jednoduché makro (?) Ctrl + Shift + E. Prosím poraďte nějak obratem na tento e-mail! Potřebuji to nutně ke své práci. Zdraví Jiří Varvařovský st.

Stanislava

Přidáno: 24.10.14 12:35

Dobrý den, na začátku každého napsaného řádku mi vždy automaticky naskakuje velké písmeno (i když je to uprostřed věty). Dá se to nějak odstranit? Děkuji.

Lukfili

Přidáno: 29.10.14 18:38

Dobrý Den.Potřeboval bych poradit,jak mám provést uzamčení = záhlaví-zápatí , které by bylo pevně nadefinováno ( obrázek . png )? Děkuji , za případnou pomoc.

Sáhy

Přidáno: 03.11.14 21:11

Zdravím ,za boha nemohu najít kde se tvoří nový oddíl, kvůli číslování a dalšímu textu v zapatí atd. Děkuji mockrát

Petr

Přidáno: 03.12.14 15:41

Dobrý den, hezky přehledný návod. Chtěl bych se ale zeptat na konkrétní věc a to, jak odsadit čáru, která je mezi textem a poznámkami pod čarou. Nikde jsem na to nepřišel a návody z předchozích verzí se bohužel neshodují. Děkuji mnohokrát

Iva

Přidáno: 01.10.15 08:08

poradí mi někdo prosím jak tisknout adresy na obálky ve wordu 2013 díky za odpovědWord


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |