Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » word » zaklady » word-2010-krok-za-krokem

Návod Word 2010 krok za krokem

Zvládněte MS Word během hodiny v 10 krocích. Návod na MS Word pokud se připravujete na pracovní pohovor, nebo si potřebujete rychle zopakovat základy.

Co se v článku naučíte?

Od spuštění Wordu přes vytvoření dokumentu jeho kontrolu a tisk včetně uložení.

Naučte se pracovat v MS Wordu 2010. Třeba Vás čeká pracovní pohovor, máte v životopise, že umíte ve Wordu pracovat, ale zatím jste v tomto programu moc nepracovali? Případně chcete znát jen základy a další vychytávky nepotřebujete; chcete pouze efektivně napsat článek, ročníkovou práci? Přesně pro Vás je tento článek.

Naučíte se používat rychle a efektně WORD v 10 kapitolách:

Poznámka: Ukázky, budu demonstrovat na Word 2010. Ve verzi 2007 je to velice podobné. U přijímacího pohovoru se setkáte většinou s nejnovější verzí.

1) Spuštění Wordu, pojmenování dokumentu a jeho uložení

Jako cvičnou ukázku zkuste vytvořit ve Wordu životopis. Nejprve spusťte Word, a to buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Word 2010.

MS Word 2010 - ikona spuštění

Po spuštění bude zobrazena prázdná stránka připravena pro psaní.

MS Word 2010 - první spuštění

Dokument pojmenujte zivotopis a uložte. Karta Soubor a menu Uložit jako. V horní liště uvidíte vámi zvolené jméno dokumentu (tj. zivotopis).

MS Word 2010 - první spuštění

Pokud se Vám povedlo dokument pojmenovat a uložit, máte za sebou úspěšně první krok.

2) Napsání prvního textu

Začněte psát text vašeho životopisu, zatím nic neformatujte, pouze pište. Po dokončení řádku použijte pro přesun na další řádek Enter. Nepoužívejte žádné zbytečné mezery.

Poznámka: Zadáte-li - s mezerou a nějaký text provede Word automaticky převod text automaticky na odrážky, která budou probrány v následující kapitole.

Příklad textu:

Životopis
Základní údaje
Jméno: Pavel Lasák
Stav: střízlivý
Telefón: ME45
Email: mám

Školy
Mateřská škola
Základní škola
Auto škola

Počítačové dovednosti
MS Excel
MS Word
MS Access
MS PowerPoint
MS Outlook

Jazykové znalosti
Česky - potichu - velice dobře
Česky - nahlas - excelentně
Česky - pomalu - perfektně
Česky - rychle - jakž takž

Datum vyhotovení: 32.13.2012

Pokud máte základní text hotový vypadá Word přibližně takto:

MS Word 2010 - první text

Kapitolu 2 máte za sebou. V další proberu formátování

3) Základní formátování písma, odstavce, číslování, odrážky

Takovýto suchý text je nejen nepřehledný, ale i nevzhledný, v této kapitole se naučíte použitím základního formátování text graficky upravit.

MS Word 2010 - karta domu

Zvolte kartu Domů sekci Písmo. Tato sekce obsahuje možnosti formátování písma:

 • typ písma - tučné, kurzíva, podtržené
 • druh písma - jak bude font vypadat (Arial, Calibri, Times new roman, ...)
 • velikost písma - jak velké potřebujeme písmo v bodech
 • barva písma - barva písma
 • atd. - jdou nastávit i další typy formátu, ale to pro začátek není potřeba

Zvolte kartu Domů sekci Odstavec. Tato sekce umožňuje formátovat odstavec (větší část textu) obsahuje:

 • zarovnání - napravo, nalevo, na střed, do bloku
 • odrážky - textu přidá odrážky
 • číslování - vytvoří číslovaný seznam
 • atd - podrobněji bude probráno ve speciálním článku

Změna formátu - vyberete text, který chcete zformátovat a pote klikem na požadovanou ikonu změníte jeho formát (velikost, typ písma, barvu)

Kopírování formátu - pokud už nastavíte některému textu pokročilejší formát, který chcete použít na další text, ušetříte si čas použitím ikony pro kopírování formátu. Na kartě Domů v sekce Schránka je "štětec" MS Word 2010 - stětec pokud stojíte na textu jehož formát chcete přenést, kliknete na štětec a poté označíte text, který má být naformátován stejně.

Poznámka: Text "nadpisu" (Základní údaje, Školy, ..) zatím formátovat nebudete. V další kapitole se naučíte provést formátování přiřazením stylu.

Váš dokument bude po úpravách vypadat podobně:

MS Word 2010 - hotove formatovani

Poznámka: Speciální formátování a úpravy odstavců (víceurovňové číslovaní, tabelátory, atd.) je nad rámec tohoto rychlokurzu.

4) Přiřazení stylů nadpisům

Opomíjenou metodou formátování je použítí stylů. Ač na první pohled je výsledek stejný jako při použití klasického formátování, na druhý pohled už to stejné není, což popíšu v následující kapitole o tvorbě obsahů.

Zvolte kartu Domů sekci Styly. Tato sekce obsahuje možnosti přiřazení stylů.

MS Word 2010 - sekce styly

Ve vašem dokumentu přiřaďtě "nadpisu" (Základní údaje, Školy, ..) styl Nadpis 1. Po spravném přiřazení stylu nadpisům bude váš dokument vypadat podobně:

MS Word 2010 - styly hotovo

Poznámka: Podrobnější informace o stylech jsem sepsal v článku: styly a formátování v MS Word 2010, kde se dozvíte, jak můžete upravit formatování stylů podle vašich požadavků.

5) Vložení tabulky

Vložení tabulky provedete na kartě vložení sekce Tabulky. Klikem na ikonu Tabulka se zobrazí možnost zvolit velikost tabulky (počet řádků/sloupců). Velikost volíte tažením myší (aktuální velikost je graficky označená). Až budete s tabulkou spokojeni potvrdíte pravým klikem.

MS Word 2010 - tabulka

V dokumentu objeví prázdná tabulka. Poznámka: Počet řádků/sloupců bude na základě zvoleného omezení. Tabulku vidíte na pozadí již při volbě její velikosti.

Poznámka: Po vložení tabulky se objeví dočasný soubor karet Nástroje tabulky, kdy bude zobrazena karta Návrh. Soubor karet umožňuje provádět další úpravy a formátování tabulky. Možnosti úprav a formátování však přesahují rámec tohoto článku a budou probrány v článku věnujícícm se tabulkám v MS Wordu.

Dokument s vloženou tabulkou bude vypadat takto:

MS Word 2010 - tabulka vlozeno

Tabulku můžete vyplnit požadovaným textem. Například jazykové znalosti a jejich úroveň.

MS Word 2010 - hotovo tabulka

6) Vložení obrázku, klipartu

Jak vložíte obrázek (například fotografií) do vašeho životopisu? Na kartě Vložení sekce Ilustrace ikonka Obrázek

MS Word 2010 - karta vložení

Zobrazí se okno Vložit obrázek. Výběr vhodného obrázku provedete z vašeho disku. Označte vhodný obrázek a stiskněte Vložit (výběrem obrázku se tlačítko Otevřít změní na Vložit).

MS Word 2010 - vlozeni obrazku okno

Po kliku na Vložit bude obrázek vložen do vašeho dokumentu. Kliknutím na pravý dolní roh můžete obrázek změnšit.

MS Word 2010 - vlozeni obrazku okno

Pokud máte označen vložený obrázek, máte ve Wordu k dispozici dočesnou kartu Nástroje obrázku. Na této kartě Nástroje obrázku v sekci Uspořádat vyberete tlačítko Zalamovat text a v zobrazeném menu položku Uvnitř čimž změníte obtékání textu kolem obrázku takto.

MS Word 2010 - vlozeni obrazku okno

Po vložení obrázku vypadá váš dokument podobně, máte uspěsně vložen obrázek.

MS Word 2010 - vlozeni obrazku okno

Vložení klipartu je obdobné jako vkládaní obrázku na kartě Vložení sekce Ilustrace ikonka Klipart.

Poznámka: Vkládání dalších objektů jako obrazce, SmartArt, grafy, snímky obrazovky stejně jako formátování a úprava objektů v sekci Ilustrace přesahuje rámec tohoto článku.

7) Vložení symbolů, vzorců

Vložení symbolů

Vložení symbolů (c) nebo (R), atd. Na kartě Vložení sekce Symboly ikona Symbol. Z nabízených symbolů vyberete požadovaný.

MS Word 2010 - karta vlozeni sekce symboly

Ukázka vložených symbolů (c) a :-).

MS Word 2010 - karta vlozeni sekce symboly

Vložení vzorců

MS Word 2010 - karta vlozeni sekce symboly

Vkládání vzorců na kartě Vložení sekce Symboly ikona rovnice Podrobnější informace o vkládaní vzorů do Wordu jsem sepsal v článku: Vkládaní vzorců do Wordu

MS Word 2010 - rovnice

8) Automatická tvorba obsahu

Obsah se hodí pro delší dokumenty (dimplomové a ročníkové práce, studie,...), které získají přehlednost. Pokud jste přiřadili správně styly nadpisům, jak jsem popsal v paitole 4) Přiřazení stylu nadpisům, můžete vygenerovat obsah na tři kliknutí.

Poznámka: často se setkávám, že v dokumentu je obsah vytvořen ručně (tt. název kapitoly, umístění na stránce). Když si představím kolik času a trpělivosti s tím musel autor mít (třeba se nudil) a přitom stačí jeden klik a obsah je hotov (pokud jsou správně nadefinované styly).

MS Word 2010 - karta reference

Automatické vložení obsahu kurzor umístěte na místo, kde chcete mít obsah. Na kartě Reference sekce Obsah klikněte na Obsah. V rozbaleném menu vyberte jeden z předdefinovaných obsahů.

MS Word 2010 - obsah výběr

Máte obsah hotov.

MS Word 2010 - obsah hotovo

Poznámka: Pravým klikem na obsah můžete provést aktualizaci obsahu (pokud jste například přidali další nadpis do textu). Více o tvorbě obsahů jsem sepsal v článku: Automatická tvorba obsahu v MS Word 2010.

9) Kontrola pravopisu a gramatiky

Poznámka: Pro ukázku vytvořte nějakou gramatickou chybu, například slovu telefon dejte dlouhé ó.

Dokument máte téměř hotov, ještě můžete provést kontrolu na gramatiku a opravit případné překlepy. Na kartě Revize sekce Kontrola pravopisu ikona Pravopis a gramatika.

MS Word 2010 -

Oprava chybného slova. Pokud při procházení Word nalezne chybu zobrazí dané chybné slovo (není v jeho slovníku) s návrhy na opravu. Máme na výběr několik možnosti.

 • Přeskočit - bude považovat slovo za správné (například vaše příjmení bude označeno chybně, pokud nejste Novák).
 • Přidat do slovníku - slovo můžete přidat do slovníku a Word jej příště bude považovat za spravné (například vaše příjmení)
 • Zaměnit - ponecháte vybrané slovo nebo z Návrhu vyberete to správné. Po kliku na zaměnit bude chybné slovo opraveno.

Kontrola pravopisu má mnoho dalších nastavení a tlačítek. Word 2010 navíc umí kontrolovat shodu podmětu s přísudkem a další jazykové věci (podtrháva zeleně). Tyto informace překračuji rámec základního seznámení s Wordem, proto podrobněji o těchto možnostech se zmíním v některém z dalších článků.

MS Word 2010 - pravopis oprava chybného slova

10) Tisk dokumentu

Máte opraveno? Zbývá váš dokument vytisknout. Na kartě Soubor vyberte menu Tisk.

MS Word 2010 - tisk

V menu Tisk vidíte náhled stránky (tj. jak bude vypadat). V položcce Tiskárna můžete zvolit jnou tiskárnu. V položce kopie zadáte požadovaný počet kopií. Orientace papíru atd.

Pokud máte správně nainstalovanou tiskárnu a nastaveny požadované parametry (počet kopií). Stačí kliknout na tlačítko Tisk a váš dokument se vytisknete. Povedlo se?

Poznámka: Dokument nezapomeňte uložit. Na kartě Soubor vyberte menu Uložit nebo klávesovou zkratku Ctrl + S.

Požadované znalosti Wordu u pracovního pohovoru

Co skutečně testují personalisté? Pomozte zdokonalit tento článek o základech práce v MS Wordu. V komentářích napište co po Vás na pohovoru chtěli, zda Vám základy pomohli.

Na základě komentářů poté mohu článek doplnit.

Závěrem k návodu na MS Word

Pokud jste došli až sem a vše fungovalo, zvládáte základy práce ve MS Wordu 2010. Jak rychle se Vám povedlo vytvořit váš první dokument? Můžete se pochlubit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:38

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter ProfilKomentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

Word


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |