Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Jste zde: Úvodní stránka » word » zaklady » word-2010-krok-za-krokem

Návod Word 2010 krok za krokem

Zvládněte MS Word během hodiny v 10 krocích. Návod na MS Word pokud se připravujete na pracovní pohovor, nebo si potřebujete rychle zopakovat základy.

Co se v článku naučíte?

Od spuštění Wordu přes vytvoření dokumentu jeho kontrolu a tisk včetně uložení.

Naučte se pracovat v MS Wordu 2010. Třeba Vás čeká pracovní pohovor, máte v životopise, že umíte ve Wordu pracovat, ale zatím jste v tomto programu moc nepracovali? Případně chcete znát jen základy a další vychytávky nepotřebujete; chcete pouze efektivně napsat článek, ročníkovou práci? Přesně pro Vás je tento článek.

Naučíte se používat rychle a efektně WORD v 10 kapitolách:

Poznámka: Ukázky, budu demonstrovat na Word 2010. Ve verzi 2007 je to velice podobné. U přijímacího pohovoru se setkáte většinou s nejnovější verzí.

1) Spuštění Wordu, pojmenování dokumentu a jeho uložení

Jako cvičnou ukázku zkuste vytvořit ve Wordu životopis. Nejprve spusťte Word, a to buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Word 2010.

MS Word 2010 - ikona spuštění

Po spuštění bude zobrazena prázdná stránka připravena pro psaní.

MS Word 2010 - první spuštění

Dokument pojmenujte zivotopis a uložte. Karta Soubor a menu Uložit jako. V horní liště uvidíte vámi zvolené jméno dokumentu (tj. zivotopis).

MS Word 2010 - první spuštění

Pokud se Vám povedlo dokument pojmenovat a uložit, máte za sebou úspěšně první krok.

2) Napsání prvního textu

Začněte psát text vašeho životopisu, zatím nic neformatujte, pouze pište. Po dokončení řádku použijte pro přesun na další řádek Enter. Nepoužívejte žádné zbytečné mezery.

Poznámka: Zadáte-li - s mezerou a nějaký text provede Word automaticky převod text automaticky na odrážky, která budou probrány v následující kapitole.

Příklad textu:

Životopis
Základní údaje
Jméno: Pavel Lasák
Stav: střízlivý
Telefón: ME45
Email: mám

Školy
Mateřská škola
Základní škola
Auto škola

Počítačové dovednosti
MS Excel
MS Word
MS Access
MS PowerPoint
MS Outlook

Jazykové znalosti
Česky - potichu - velice dobře
Česky - nahlas - excelentně
Česky - pomalu - perfektně
Česky - rychle - jakž takž

Datum vyhotovení: 32.13.2012

Pokud máte základní text hotový vypadá Word přibližně takto:

MS Word 2010 - první text

Kapitolu 2 máte za sebou. V další proberu formátování

3) Základní formátování písma, odstavce, číslování, odrážky

Takovýto suchý text je nejen nepřehledný, ale i nevzhledný, v této kapitole se naučíte použitím základního formátování text graficky upravit.

MS Word 2010 - karta domu

Zvolte kartu Domů sekci Písmo. Tato sekce obsahuje možnosti formátování písma:

 • typ písma - tučné, kurzíva, podtržené
 • druh písma - jak bude font vypadat (Arial, Calibri, Times new roman, ...)
 • velikost písma - jak velké potřebujeme písmo v bodech
 • barva písma - barva písma
 • atd. - jdou nastávit i další typy formátu, ale to pro začátek není potřeba

Zvolte kartu Domů sekci Odstavec. Tato sekce umožňuje formátovat odstavec (větší část textu) obsahuje:

 • zarovnání - napravo, nalevo, na střed, do bloku
 • odrážky - textu přidá odrážky
 • číslování - vytvoří číslovaný seznam
 • atd - podrobněji bude probráno ve speciálním článku

Změna formátu - vyberete text, který chcete zformátovat a pote klikem na požadovanou ikonu změníte jeho formát (velikost, typ písma, barvu)

Kopírování formátu - pokud už nastavíte některému textu pokročilejší formát, který chcete použít na další text, ušetříte si čas použitím ikony pro kopírování formátu. Na kartě Domů v sekce Schránka je "štětec" MS Word 2010 - stětec pokud stojíte na textu jehož formát chcete přenést, kliknete na štětec a poté označíte text, který má být naformátován stejně.

Poznámka: Text "nadpisu" (Základní údaje, Školy, ..) zatím formátovat nebudete. V další kapitole se naučíte provést formátování přiřazením stylu.

Váš dokument bude po úpravách vypadat podobně:

MS Word 2010 - hotove formatovani

Poznámka: Speciální formátování a úpravy odstavců (víceurovňové číslovaní, tabelátory, atd.) je nad rámec tohoto rychlokurzu.

4) Přiřazení stylů nadpisům

Opomíjenou metodou formátování je použítí stylů. Ač na první pohled je výsledek stejný jako při použití klasického formátování, na druhý pohled už to stejné není, což popíšu v následující kapitole o tvorbě obsahů.

Zvolte kartu Domů sekci Styly. Tato sekce obsahuje možnosti přiřazení stylů.

MS Word 2010 - sekce styly

Ve vašem dokumentu přiřaďtě "nadpisu" (Základní údaje, Školy, ..) styl Nadpis 1. Po spravném přiřazení stylu nadpisům bude váš dokument vypadat podobně:

MS Word 2010 - styly hotovo

Poznámka: Podrobnější informace o stylech jsem sepsal v článku: styly a formátování v MS Word 2010, kde se dozvíte, jak můžete upravit formatování stylů podle vašich požadavků.

5) Vložení tabulky

Vložení tabulky provedete na kartě vložení sekce Tabulky. Klikem na ikonu Tabulka se zobrazí možnost zvolit velikost tabulky (počet řádků/sloupců). Velikost volíte tažením myší (aktuální velikost je graficky označená). Až budete s tabulkou spokojeni potvrdíte pravým klikem.

MS Word 2010 - tabulka

V dokumentu objeví prázdná tabulka. Poznámka: Počet řádků/sloupců bude na základě zvoleného omezení. Tabulku vidíte na pozadí již při volbě její velikosti.

Poznámka: Po vložení tabulky se objeví dočasný soubor karet Nástroje tabulky, kdy bude zobrazena karta Návrh. Soubor karet umožňuje provádět další úpravy a formátování tabulky. Možnosti úprav a formátování však přesahují rámec tohoto článku a budou probrány v článku věnujícícm se tabulkám v MS Wordu.

Dokument s vloženou tabulkou bude vypadat takto:

MS Word 2010 - tabulka vlozeno

Tabulku můžete vyplnit požadovaným textem. Například jazykové znalosti a jejich úroveň.

MS Word 2010 - hotovo tabulka

6) Vložení obrázku, klipartu

Jak vložíte obrázek (například fotografií) do vašeho životopisu? Na kartě Vložení sekce Ilustrace ikonka Obrázek

MS Word 2010 - karta vložení

Zobrazí se okno Vložit obrázek. Výběr vhodného obrázku provedete z vašeho disku. Označte vhodný obrázek a stiskněte Vložit (výběrem obrázku se tlačítko Otevřít změní na Vložit).

MS Word 2010 - vlozeni obrazku okno

Po kliku na Vložit bude obrázek vložen do vašeho dokumentu. Kliknutím na pravý dolní roh můžete obrázek změnšit.

MS Word 2010 - vlozeni obrazku okno

Pokud máte označen vložený obrázek, máte ve Wordu k dispozici dočesnou kartu Nástroje obrázku. Na této kartě Nástroje obrázku v sekci Uspořádat vyberete tlačítko Zalamovat text a v zobrazeném menu položku Uvnitř čimž změníte obtékání textu kolem obrázku takto.

MS Word 2010 - vlozeni obrazku okno

Po vložení obrázku vypadá váš dokument podobně, máte uspěsně vložen obrázek.

MS Word 2010 - vlozeni obrazku okno

Vložení klipartu je obdobné jako vkládaní obrázku na kartě Vložení sekce Ilustrace ikonka Klipart.

Poznámka: Vkládání dalších objektů jako obrazce, SmartArt, grafy, snímky obrazovky stejně jako formátování a úprava objektů v sekci Ilustrace přesahuje rámec tohoto článku.

7) Vložení symbolů, vzorců

Vložení symbolů

Vložení symbolů (c) nebo (R), atd. Na kartě Vložení sekce Symboly ikona Symbol. Z nabízených symbolů vyberete požadovaný.

MS Word 2010 - karta vlozeni sekce symboly

Ukázka vložených symbolů (c) a :-).

MS Word 2010 - karta vlozeni sekce symboly

Vložení vzorců

MS Word 2010 - karta vlozeni sekce symboly

Vkládání vzorců na kartě Vložení sekce Symboly ikona rovnice Podrobnější informace o vkládaní vzorů do Wordu jsem sepsal v článku: Vkládaní vzorců do Wordu

MS Word 2010 - rovnice

8) Automatická tvorba obsahu

Obsah se hodí pro delší dokumenty (dimplomové a ročníkové práce, studie,...), které získají přehlednost. Pokud jste přiřadili správně styly nadpisům, jak jsem popsal v paitole 4) Přiřazení stylu nadpisům, můžete vygenerovat obsah na tři kliknutí.

Poznámka: často se setkávám, že v dokumentu je obsah vytvořen ručně (tt. název kapitoly, umístění na stránce). Když si představím kolik času a trpělivosti s tím musel autor mít (třeba se nudil) a přitom stačí jeden klik a obsah je hotov (pokud jsou správně nadefinované styly).

MS Word 2010 - karta reference

Automatické vložení obsahu kurzor umístěte na místo, kde chcete mít obsah. Na kartě Reference sekce Obsah klikněte na Obsah. V rozbaleném menu vyberte jeden z předdefinovaných obsahů.

MS Word 2010 - obsah výběr

Máte obsah hotov.

MS Word 2010 - obsah hotovo

Poznámka: Pravým klikem na obsah můžete provést aktualizaci obsahu (pokud jste například přidali další nadpis do textu). Více o tvorbě obsahů jsem sepsal v článku: Automatická tvorba obsahu v MS Word 2010.

9) Kontrola pravopisu a gramatiky

Poznámka: Pro ukázku vytvořte nějakou gramatickou chybu, například slovu telefon dejte dlouhé ó.

Dokument máte téměř hotov, ještě můžete provést kontrolu na gramatiku a opravit případné překlepy. Na kartě Revize sekce Kontrola pravopisu ikona Pravopis a gramatika.

MS Word 2010 -

Oprava chybného slova. Pokud při procházení Word nalezne chybu zobrazí dané chybné slovo (není v jeho slovníku) s návrhy na opravu. Máme na výběr několik možnosti.

 • Přeskočit - bude považovat slovo za správné (například vaše příjmení bude označeno chybně, pokud nejste Novák).
 • Přidat do slovníku - slovo můžete přidat do slovníku a Word jej příště bude považovat za spravné (například vaše příjmení)
 • Zaměnit - ponecháte vybrané slovo nebo z Návrhu vyberete to správné. Po kliku na zaměnit bude chybné slovo opraveno.

Kontrola pravopisu má mnoho dalších nastavení a tlačítek. Word 2010 navíc umí kontrolovat shodu podmětu s přísudkem a další jazykové věci (podtrháva zeleně). Tyto informace překračuji rámec základního seznámení s Wordem, proto podrobněji o těchto možnostech se zmíním v některém z dalších článků.

MS Word 2010 - pravopis oprava chybného slova

10) Tisk dokumentu

Máte opraveno? Zbývá váš dokument vytisknout. Na kartě Soubor vyberte menu Tisk.

MS Word 2010 - tisk

V menu Tisk vidíte náhled stránky (tj. jak bude vypadat). V položcce Tiskárna můžete zvolit jnou tiskárnu. V položce kopie zadáte požadovaný počet kopií. Orientace papíru atd.

Pokud máte správně nainstalovanou tiskárnu a nastaveny požadované parametry (počet kopií). Stačí kliknout na tlačítko Tisk a váš dokument se vytisknete. Povedlo se?

Poznámka: Dokument nezapomeňte uložit. Na kartě Soubor vyberte menu Uložit nebo klávesovou zkratku Ctrl + S.

Požadované znalosti Wordu u pracovního pohovoru

Co skutečně testují personalisté? Pomozte zdokonalit tento článek o základech práce v MS Wordu. V komentářích napište co po Vás na pohovoru chtěli, zda Vám základy pomohli.

Na základě komentářů poté mohu článek doplnit.

Závěrem k návodu na MS Word

Pokud jste došli až sem a vše fungovalo, zvládáte základy práce ve MS Wordu 2010. Jak rychle se Vám povedlo vytvořit váš první dokument? Můžete se pochlubit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 10:38

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter ProfilKomentáře


tom

Přidáno: 30.05.12 12:38

Pěkně mi posloužilo na přípravu ! učitel

Pavel Lasák

Přidáno: 30.05.12 17:38

To tom: Ať slouží i nadále, věčný student

Honza

Přidáno: 25.06.12 20:55

Díky super.

Dan

Přidáno: 24.07.12 17:41

teď jsem si to přečetl a zkusím si napsat životopis..pak dám vědět, jestli se povedlo...resp. jak :) I tak už teď díky!

Pavel Lasák

Přidáno: 24.07.12 21:40

To Dan: Ať se podaří (nezapomenout připsat jako znalost Word :) a hlavně ať najdeš dobrou práci

Petra

Přidáno: 27.07.12 22:03

Díky hodí se

Katka

Přidáno: 18.10.12 21:10

Vaše stránky a návody jsou super.

Pavel Lasák

Přidáno: 21.10.12 10:57

To Petra, Katka: Rádo se stalo ať návody slouží.

Mirka

Přidáno: 06.11.12 21:07

Děkuji za super návod.

Martina

Přidáno: 13.11.12 14:15

Potřebuji poradit, jak vložím nebo zarovnám do odstavce adresu u obchodní korespondence např. cca 7cm od pravého okraje?

Pavel Lasák

Přidáno: 13.11.12 15:51

To Martina: Pomocí Odsazení v MS Word

Maja

Přidáno: 21.11.12 09:47

Najlepší návod aký som na webw našla. Ďakuje :-)

Pavel Lasák

Přidáno: 21.11.12 20:09

To Maja: Rádo se stalo. ;-)

Radek

Přidáno: 11.12.12 16:08

Ahoj, potřebuju prosím poradit s úkazem, který nechápu. Vygeneroval jsem obsah z textu a v obsahu mám číslování, ale v textu chybí a jsou tam jako by jen modrošedá pole, která mi vážou číslování. Prosím o radu (kdo se s tím setkal), jak to mohu vrátit zpět?

Pavel Lasák

Přidáno: 11.12.12 16:45

To Radek: Pošlete ukázku na lasak@centrum.cz nějak si nedokáži představit (včetně informace kterou verzi Wordu máte).

Michala

Přidáno: 19.05.13 15:32

Opravdu skvěle vysvětlené,smekám a děkuji!!!

Martina

Přidáno: 05.07.13 00:09

,,naprosto skvěle vysvětlené návody.... děkuji!!!!

Zuza

Přidáno: 23.08.13 19:57

Potřebuju poradit, vložila jsem do dokumentu konec oddílu a teď mi to z tama nejde dát pryč? Mohl by mi někdo poradit?

Jirka

Přidáno: 30.08.13 09:46

Mám dotaz k Wordu. Omylem jsem si nastavil místo Nový (prázdná stránka) mnou vytvořenou šablonu, která se mi vždy při otevření programu nebo při otevření Nový zobrazí. Bohužel nevím, jak se to dá vrátit a přenastavit. Všechny pokusy selhaly. Děkuji za radu.

Pavel Lasák

Přidáno: 31.08.13 08:49

To Jirka: Popsáno v článku Uložit upravit šablony - Word 2010 včetně Normal.dotm

Hana

Přidáno: 07.12.13 16:34

Skvělé! Dobře logicky vysvětlené pojmy a ukázky - chystám se na zkoušky ECDL a tohle je lepší a jednodušší než celý manuál. Děkuji, pošlu svým spolužákům. Hana

Pavel Lasák

Přidáno: 07.12.13 18:26

To Hana: díky za sdílení a držím palce ke zkouškám.

Šárka Č.

Přidáno: 09.01.14 12:47

Dobrý den, článek je výbornou pomůckou pro začátečníky (můj případ) a myslím, že i pro zkušenější osoby:). Moc mi to pomohlo se zorientovat, "osahat" si to a vytvořit text na úrovni. Ještě se musím pustit do Excelu. Moc Vám děkuji.

Pavel Lasák

Přidáno: 09.01.14 18:41

To Šárka Č.: Rádo se stalo a ať se daří i s Excelem.

Přidáno: 04.04.14 10:29

Mám specifický dotaz. Používám "možnosti automatických oprav", tak, že zde mám uloženy například adresy, citace zákonů atd. Hrozí mi teď aktuálně výměna pc. Má "databáze" objektů, které v rámci těch automatických oprav používám, už je docela rozrostlá. Ptám se tedy, zda máte povědomí o tom, jestli je možné někde soubor kam se automatické úpravy ukládají najít, zkopírovat a vložit do nového pc (word bude stejný). Děkuji Martin

Pavel Lasák

Přidáno: 06.04.14 16:23

Viz nápověda Microsoftu http://support.microsoft.com/kb/135778

amisamis

Přidáno: 13.05.14 10:48

Dobrý den, potřebuji do dopisního papíru ve wordu použít podtisk přes celou stránku, tak aby se přes něj mohlo psát. Je možné podtisk uzamknout, aby se obrázek nehýbal při psaní textu? diky

Zvědavej kluk, co se ptá

Přidáno: 14.05.14 23:38

Prosím o pomoc. Mám určitý text, dejme tomu 70 stran textu členěného do odstavců. Úkol jest - ohraničte všechny odstavce, ve kterých se vyskytuje určité slovo, nějakou barvou a vyplňte je jinou barvou. Když to konkretizuju tak musím ohraničit červeně a vyplnit třeba modře odstavce, které disponují slovem "OHRADA" a těch odstavců je dejme tomu 55 (zjistim funkcí najít). Nějak nevím jak na to. Děkuji.

Jozef

Přidáno: 16.08.14 22:29

pan Lasak, mam prosbu. Prosim mam Word 2010, poradte mi ak sa Vam da. Mam dohody o dielo, ktore casto posielam zakaznikom, kde si oni dopisu svoje zakladne udaje, napriklad adresu, narodenie a ine svoje udaje. Niekedy sa stane tym zakaznikom, ze mi omylom vymazu, ci prepisu v tom worde moj uz dopredu navrhnuty text. Prosim, ako viem zablokovat, aby druha osoba nevstupila do mojho textu, a vstupi len tam na dopisanie textu, kde ja toto povolim? Vdaka,

Honza D.

Přidáno: 02.09.14 07:51

máme Office 2007 - lze ve Wordu někde poznat nebo nastavit zviditelnění polohy tlačítka INSERT? mám dojem, že někdy v 95-98 bývalo na spodní liště uvedeno "INS". v DOSu, v MAT.5 se to značilo průhledným a černým obdélníčkovým kurzorem. (a jen tak jemně upozorňuji na překlepy ve vašem textu.)

Jojo

Přidáno: 04.09.14 10:30

To Honza D.: -- 1)Pravý klik na spodnuú lištu 2)Zakliknúť "Prepísať" 3)Klikať na spodnej lište na "Prepísať/Vložiť"

Tony

Přidáno: 16.09.14 16:27

Ahoj. Ja by som sa chcel opýtať či vo worde existuje možnosť označenia určitých slov / viet keď aj na niekoľkých stranách a následne po prepísaní jedného slova / vety sa mi zmenia všetky označené slová (dopredu zadefinaované) na to nové slovo. Avšak nemyslím ctrl+h (nahradiť) pretože táto funkcia mi prepisuje všetky rovnaké slová v texte, nie len vybrané, resp. požadované slová, ktoré by som chcel automaticky meniť. Ďakujem za pomoc.

Lad´a

Přidáno: 06.10.14 20:43

kde mam sehnat key kdyz jsem si to stáhl

Vody

Přidáno: 20.10.14 10:24

vaše stránka my velmy pomohli. posouložilo to mým studentíkům.

Karolina

Přidáno: 16.11.14 14:05

Dobrý den, otevřela jsem stránku ve wordu, kde nebyly postranní lišty a text začíná úplně nahoře a k tomu zmizela vpravo posuvná liště. Od té doby, když chci něco psát ve wordu, tak mám všude toto nastavení a nemohu přijít na to, jak to změnit. Přitom v možnostech nastavení mám okraje 2,5 cm. Můžete mi prosím poradit? Díky moc.

Pavel

Přidáno: 20.02.15 12:06

Dobrý den. Potřeboval bich poradit se sčítáním částek v jednom sloupci tabulky. Vím že v excelu to jde pomocí součtu. Jdeto nějak uďelat i ve wordu? Předem děkuji za odpověď.

David

Přidáno: 11.03.15 18:25

To Pavel: Ano jde, pokud Vás dobře chápu. Když máte vytvořenou tabulku, tak v kartě ,,Rozložení" je v pravo Vzorec. po kliknutí na tuto funkci, si zvolíte jakou funkci chcete dělat :)

Lukáš

Přidáno: 14.04.15 09:45

Dobrý den.Mám problém ve Wordu 2010. Kykoliv chci novy dokumetn tak se mi otevře dokument s prací kterou jsem dělal cca před měsícem.Abych mohl pracovat tak musím dokument vymazat a až potom můžu pracovat.Zkoušel jsem přeinstalovat celé offici a různé rady z netu, ale nic nepomohlo. Budu vděčný za každou radu.Děkuji Lukáš

Přidáno: 14.05.15 10:13

Vojta

Přidáno: 10.06.15 08:56

jak odstranit složené závorky z odkazu ve wordu?

Michaela

Přidáno: 20.07.15 21:22

Dobrý den. Chtěla bych se, prosím Vás, zeptat, jak můžu uložit zobrazení word 2010 ve 140%, a aby se mi to pokaždé v těchto zobrazovalo? 100% je na můj monitor málo. Je to špatně čitelné. Děkuji za odpověď.

Lenka

Přidáno: 13.10.15 19:30

http://formatovani-dokumentu.cz

Václav

Přidáno: 19.11.15 18:18

Dobrý den, prosím o radu jak zajistit, abych si mohl nastavit boční pravítko a přímo do určitých úrovní, tady vzdálenost v cm od začátku dokumentu rozvrhnout obsah. Jinak tedy bych prosil o radu jak při nastaveném textu jako normální při prvním políčku v nabídce, mám nastavené odrážky, ale pokud nastavím okraje tak se mi to posune ještě jednou o tolik, Děkuji, s pozdravem. V. K.

Viktorie

Přidáno: 19.01.16 21:36

Dobrý den, velice děkuji za užitečný článek jak o Wordu, tak i Excelu. Nejvíce mě tedy pomohlo a příjemně překvapilo ve Wordu ods.8 - Obsah, o kterém jsem netušila, jak jednoduše to lze udělat; přesně, jak jste uváděl, dříve jsem to "otrocky" psala ručně. Hezký den přeji

Andrea

Přidáno: 14.07.16 13:31

Připravuji se na pohovor po RD, zapomněla jsem už vše, kromě drření příboru:-). Moc děkuji za Vaše návody, které jsou přehledné, srozumitelné, prostě dobře vypracované.
Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2024 |