Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » word » templates-sablony » kalendar-sablona-excel-word

Kalend - ablona Word

ukzkov ablony kalend pro Microsoft Word.

Kalend - Word ablona

vodem

Pokud potebujete mt ve Wordu kalend, pro se neinspirovat (neokoprovat) ji hotovou ablonu?

  • Ron
  • Msn - verze 1
  • Msn - verze 2
  • atd. dal v pprav

Poznmka: Pokud se vm nelb ablona v Microsoft Word, mete vyut teba excelovskou. Pro Excel jsou kalende k dispozici v lnku: ablony kalend v Excelu.


Ron kalend jako ablona

Ukzka ablony ronho kalende.

Kalend - Word ablona

Ke staen

Soubor Ukzky ronho kalende soubor ve formtu *.docx pro Microsoft Word ke staen zdarma.

Msn kalend jako ablona

Ukzka msinho kaledne pro nor 2014.

Ukzka 1

Kalend - Word ablona

Ukzka 2

Kalend - Word ablona

Ke staen

Soubor Ukzky msn s fotografi kalende soubor ve formtu *.doc verze modr pro Microsoft Word ke staen zdarma.

Soubor Ukzky msn s fotografi kalende soubor ve formtu *.doc verze erven pro Microsoft Word ke staen zdarma.

Msn kalend jako ablona

Ukzka msinho kaledne pro nor 2014 dal mon verze.

Ukzka

Kalend - Word ablona

Ke staen

Soubor Ukzka msnho kalende (bez fotky) soubor ve formtu *.doc msc nor, pro Microsoft Word ke staen zdarma.

Zvrem

Vyuvte ablony kalend ve Wordu? Nebo mte radji ty Excelovsk?

Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 10:38

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter ProfilKomente

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude monost pidn komente" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //oteve soubor book.dat pro ten $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //pete data ze souboru a ulo do promnn "data" - kvli tomu aby se zobrazoval posledn pspvek nahoe FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

Word


Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |