Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » power-point » zaklady » prezentace-na-co-nezapomenout

Prezentace – na co nezapomenout

...co vše je nutno vzít v úvahu při přípravě prezentace...

Prezentace - na co nezapomenout

Prezentace nebude nikdy dokonalá, stále je co vylepšovat....

PowerPoint - Logo

Připravit kvalitní prezentaci není vůbec jednoduché. Její kvalitu ovlivňuje mnoho faktoru, některé můžete ovlivnit a některé neovlivníte. Takže než začnete připravovat prezentaci například v Microsoft PowerPointu musíte si ujasnit několik záležitostí:

 1. Cíl prezentace
 2. Pro koho je určena
 3. Místo kde bude prezentováno
 4. Čas (kolik na prezentaci, kdy začne)
 5. Příprava (Zdroje, cena)
 6. Technika a podpůrné materiály
 7. Vlastní prezentace
 8. Ostatní

1. Cíl prezentace

Když nevím kam jít určitě dojdu někde jinde...

Stanovaní cílů prezentace SMART tj cíle musí být:

 • Specifické
 • Měřitelné
 • Akceptovatelné
 • Reálné
 • Terminované

Co od prezentace očekáváme:

 • prodej
 • seznámení
 • školení
 • soutěž
 • sponzorství
 • ...

K správnému sestavení cílů prezentace pomohou níže zmíněné faktory, které mohou přípravu ovlivnit.

2. Pro koho je určena

Každý je jiný...

Kdo Vás bude poslouchat:

 • Kulturní úroveň
 • Věkové rozpětí
 • Pohlaví Muži, ženy, společně
 • Odbornost Laici, odborníci, manažeři, ...

Nálada účastníku:

 • přišli sami - protože je téma zajímá
 • jsou zde z povinnosti (pravidelné školení bezpečnosti)
 • nečekají na konec - raut, oběd, losování
 • výherci loterie
 • nemocní, nezaměstnaní

Kolik budete mít posluchačů

 • jeden (dva)
 • malá skupina
 • velká skupina

Zpětná vazba

 • očekává se od účastníku zpětná vazba
  • dotazy
  • diskuze
  • koupě zboží
  • příspěvek (na charitu)
 • neočekává se

3) Místo kde se prezentuje

Všude dobře doma nejlépe.

Značný vliv na prezentaci má místo kde bude prezentováno.

Znalost prostředí

 • Domácí prostření (vlastní školicí místnost)
 • Neznáme prostředí (prezentace u zákazníka)
 • Virtuální prostředí – diváky neuvidíme, využíváme moderních prostředků (internet)

Druh místa

 • Učebna (jaká světlá, tmavá, půjde okna při promítání slajdu zastínit)
 • Výstavní hala
 • Hřiště
 • Hospoda
 • Divadlo
 • Modré plátno - virtuální – reportéři v TV, TV shoping
 • atd.

Kvalita prostředí kde bude prezentováno

 • Kvalitní - klimatizace (zima, teplo), posluchači mají příjemné sezení
 • Příjemné - hospůdka, zahrádka, ...
 • Nekvalitní - hluk, špína (dílna okolní stroje)
 • Nepříjemné prostředí (vězení, špinavé učebny,...)
 • Tvar místnosti - lze opustit učebnu (místnost) aniž by odcházejicí rušil ostatní?
 • Pohodlí - lze na židlích pohodlně sedět

Venkovní počasí

 • nechmurně, prší - to lidem nevadí, že sedí někde zavření a rádi poslouchají
 • sluníčko
 • zima, sníh

4) Čas

Chybí poslední minuta na dokončení přípravy...

Mnohdy je k dispozici určité množství času. Jednak pro prezentaci a jednak pro následné dotazy. Do kterého se přednášející musí vejít a neskončit v půlce přednášky.

Čas na vlastní prezentaci

 • vymezený čas na prezentaci a na dotazy
 • neurčeno - prezentace nemá určený čas

Časový harmonogram - pokud máte vlastní prezentaci (školení) je vhodné mít připraven časový plán, který nesmí zapomínat na:

 • Přestávky - dlouhá školení a prezentace - po určité době (max. 1,5 hod), stejně už Vás nebudou poslouchat
 • Poznámky - posluchačům nechte čas na tvorbu poznámek
 • Dotazy - čas položení dotazu a jeho zodpovězení
 • Sledovat čas - během prezentace sledovat čas - umět některé podrobné kapitoly vypustit (pokud jste časem limitování) aniž přednáška utrpí

Doba kdy prezentace probíhá - brát na to ohled

 • ráno - lidé jsou ještě rozespalí a potřebují probudit
 • dopoledne- (nečekají netrpělivě na oběd)
 • pře koncem pracovní doby - nepřetahujte nebudou Vás mít rádi!
 • večer – nebude raut? Na který se těší více než na vlastní prezentaci

Čas na přípravu prezentace - důležité si uvědomit kolik času se opravdu můžete přípravě prezentace věnovat.

 • krátký - vypadl lektor a vy jej musíte nahradit
 • dlouhý – prezentaci si můžete v klidu připravit odzkoušet

5) Příprava prezentace

těžko na cvičišti - lehko na bojišti

Poučná, zábavná, objevná, ne nudná, ne dlouhá

Struktura prezentace:

 • Úvod stať a závěr
 • přecházet od "A" k "B"
 • Logické členění
 • Od obecného ke specifickému

Zdroje:

 • Jejich relevantnost – čerpáte z internetu jsou informace opravdu pravdivé
 • Aktuálnost – jsou ještě aktuální
 • Vlastní zkušenosti – velký přínos (navíc pokud se něco nepovedlo a umí se to podat, bude prezentace velice působívá)
 • Copyright – je to vaše vlastní prezentace, nebo jen prezentujete texty někoho jiného

Finance

 • Peníze Kolik peněz máte na přípravu prezentace?
 • Zdarma co nám přinese (reklamu, zkušenosti, obdiv, ...)

Název prezentace

 • krátký
 • srozumitelný
 • výstižný
 • Jak vydělat milión? Nebo Úvod a postupné seznámení krok po kroku jak s malým počátečním vkladem vydělat velké mění? - Který název z předcházejících je lepší je jasné…

Poznámka: Microsoft a jejich prezentace. Je vidět, že prezentace mají opravdu připravené a zvládnuté (téměř jako divadlo). Tuto prezentaci již nepřipraví jeden člověk, tj. více peněz a času (nácvik), kvalitní technické vybavení a zázemí (projektory, externí zvukař, atd.).

6) Technika a pomůcky

technika nám ulehčí prezentaci

S čím budete pracovat:

 • Video
 • PC a PowerPoint
 • Diapozitivy
 • Mikrofon
 • Flip-chart
 • Kombinace - promítaní PowerPointu, Flip-chart, Mikrofon
 • tištěná podoba prezentace - budete rozdávat?

Znalost pomůcky

 • předem vyzkoušet (mikrofon - vypínání, flipchart ať je text vidět i v zadních řadách,...)
 • umět s technikou pracovat - nečekané záležitosti, spací režim u PC, zpětná vazba mikrofon
 • flipchart - psát tiskacím a dostatečně velká písmena
 • raději méně ale umět ovládat
 • zatemnění - na co se bude pomítat

Mikrofon - pokud prezentujete ve velké místnosti

 • vyzkoušet předem - jak vypnout, ztlumit, zesílit
 • umět vypnout - a nezapomenout vypnout když odcházíte na přestavku
 • zpětná vazba - pískání
 • zaplnění místnosti - když se místnost zaplní může se mikrofon chovat jinak než v prázné. Být na to připraven a rychle zareagovat.

Další pomůcky

 • Modely
 • Zvuk (hudební podkres)
 • Degustace – většinou má úspěch...
 • Čich

7) Vlastní prezentace

tak a jdeme na to :)

Rétorické triky

 • podle výzkumu cca 10% verbální projev, 50% neverbální, 40% hlasový) – Pozn.: neověřená informace z internetu
 • 3x zopakovat - nejdůležitější věci, pokaždé jinými slovy
 • proložit vtipem – opatrně a nepřehánět
 • vlastní zkušenosti – ta zabírá nejvíce, navíc pokud je spojeno z nezdarem posluchače potěší.
 • poděkovat za pozornost

Hlavní kostru prezentace umět nazpaměť

 • pomocný papír ať není moc vidět
 • nečíst s papíru
 • neopakovat to co je na PowerPointu nebo slajdech

Hlas

 • zvýšení hlasu
 • ztišení hlasu
 • mlčení - lidé zpozorní
 • střídaní tempa
 • krátké věty (ne rozsáhlá souvětí)
 • Jazyk - přizpůsobit profesi (IT – „slangové“ výrazy)
 • rozmluvit se - před začátkem, jazykolamy

Oblečení

 • oblek? (doporučuje se o stupeň lepší oblečení než posluchači) - výjimka potvrzuje pravidlo (v montérkách prezentujete zařízení manažerům)
 • kravaty – co se nosí? Nevíte (koukněte na moderátory v TV)
 • vhodné doplňky aktovka atd. (opět záleží na cíli prezentace)

Řeč těla

 • Stát - vzpřímený postoj
 • Sedět – prezentace výrobků u zákazníka
 • Pohybovat se - prospěje to přednášce?
 • Gestikulace - přiměřeně. I když výjimky potvrzují pravidlo. (viz Balmer a jeho prezentace produktů od Microsoftu) sice podle příruček jak prezentovat rozhodně jeho vystoupení není, ale vždy má příznivé hodnocení a ohlasy.

Forma:

 • Pasivní poslech
 • Aktivní účast posluchačů (školení)
 • Praktické ukázky (mohou si vyzkoušet i posluchači?)

....

 • Začátek prezentace pozdravit, představit se – naznačit o čem prezentace bude, vlastní prezentace, shrnutí s poděkováním, případně prostor pro dotazy (na konci poděkovat za dotazy).
 • Nečíst doslova co máte na slajdech (PowerPointové prezentaci) – použít vlastní slova
 • Text nechat dostatečně dlouho ať si jej účastníci stihnou přečíst.
 • Konec prezentace poděkovat

8) Ostatní

co se jinam nehodilo, ale stojí za povšimnutí...

Co ještě je vhodné zmínit v souvislosti s školením (prezentacemi).

 • Reklama a propagace – pokud se chcete pořádáním prezentaci živit musíte se nějak prezentovat.
 • Reference – firma pořádající školení (prezentace) si určitě nenechá ujít možnost pochlubit se kladným hodnocením školení.
 • Tiskoviny - Prezentace k dispozici v tištěné podobě
 • Dárky a výhry – pro účastníky prezentace. Pozor ať to není úplatek...

Podklady

Z vlastních zkušenosti při školeních a prezentacích, která jsem pořádal a pořádám.

Závěr

Jde o body na co se zaměřit, co může přinést při přípravě prezentace problém. Pokud bude zájem mohu některé kapitoly rozvést podrobněji.

Takže z vlastní zkušeností vím, že ne vše v knihách o prezentacích se musí dodržovat. Například když je přednášející v montérkách a posluchači v kravatách, tak dovedou poslouchat a nevyrušovat. Přitom se stojí u mašiny, kde je hluk nejen dané mašiny ale i z okolí (to nemluvím o vedru). Takže teoreticky nevhodné prostředí, včetně nevhodného oblečení přednášejícího, ale „prezentace“ funguje a posluchači jsou spokojeni...

Článek byl aktualizován: 24.06.2013 19:10

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře


Rebeka

Přidáno: 02.05.12 12:49

Velice děkuji, moc se mi líbí, je to velice zdařilé...

Klára Krupičková

Přidáno: 02.05.12 12:56

Dobrý den, máte to velmi pěkně udělané. Velice jsem se z toho naučila. Pak je to veliká zábava tu prezentaci vytvářet. Velice vzrušující zážitek!!!

Pavel Lasák

Přidáno: 25.06.12 21:03

To Rebeka, Klára Krupičková: Děkuji a ať se daří tvořit prezentace.Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 | 19480

Tento web zatím neprošel jazykovou korekturou. Beta verze redakčního systému.