Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » power-point » zaklady » prezentace-krok-za-krokem-powerpoint-2010

Prezentace krok za krokem - nvod - PowerPoint 2010

Zvldnte PowerPoint bhem hodiny v 10 krocch.

Co se v lnku naute?

Od sputn pes vytvoen po uloen hotov prezentace.

Chcete se rychle nauit pracovat v PowerPointu, teba Vs ek pracovn pohovor, mte v ivotopise, e umte v PowerPointu pracovat, ale zatm jste dnou prezentaci nevytvoili? Ppadn chcete znt jen zklady a dal vychytvky nepotebujete; chcete jen pipravit nkolik "slajd" a jt prezentovat? Pesn pro Vs je tento lnek.

Naute se pouvat rychle a efektn PowerPoint takto:

Poznmka: Ukzky, jak vytvoit prezentaci, budu demonstrovat na PowerPointu 2010. Ve verzi 2007 je to velice podobn. U pijmacho pohovoru se setkte vtinou s nejnovj verz.

1) Sputn powerpointu pro tvorbu prezentace

Jako cvinou ukzku zkuste vytvoit v PowerPointu prezentaci vaeho ivotopisu. Spuste PowerPoint, a to bu ikonou na ploe, nebo pes nabdku Start - Vechny programy - Microsoft Office - PowerPoint 2010.

MS PowerPoint 2010 - ikona sputn

Po sputn bude zobrazena przdn prezentace s vodnm snmkem.

MS PowerPoint 2010 - prvn sputn

Pokud vidte ve uveden nhled obrazovky, mte za sebou spn prvn krok.

2) Vyplnn vodnho snmku

Vytvote prezentaci ivotopisu. Zobrazen snmek vyplte konkretnmi daji. Vyplnn textu "ivotopis" se provede kliknutm na text "Kliknutm vlote nadpis". Klik zpsob, e dan text zmiz a zobraz se kurzor. Mete zat pst, napklad text "ivotopis". Mte? Pokraujete klikem na text "Kliknutm vlote podnadpis". Vyplnte Vae jmno, j zvolm sv, take pozor a neopisovat :). Dle mete pipsat adresu, telefon, tituly, prost co uznte za vhodn.

Po sprvn proveden akci, bude zobrazeno nco podobnho.

MS PowerPoint 2010 - prvn snmek hotov

Pokud vypad Vae PowerPointov okno stejn, mte za sebou spn druh krok.

3) Vloen dalho novho snmku

Prvn snmek je hotov a te potebujete pidat dal snmek. Jak na to? Je to jednoduch. Na kart Dom kliknete na Nov snmek a vyberete, kter typ z pedpipravench motiv se vm bude hodit nejvce. Pro ukzkov pklad vyberte Nadpis a obsah.

MS PowerPoint 2010 - nov snmek

Vybrnm motivu Nadpis a obsah se zobraz nsledujc snmek:

MS PowerPoint 2010 - pridan novy snimek

Vyplte poadovan daje, v tomto ppad absolvovan koly. Kliknutm na "Kliknutm vlote nadpis" vlote text "Absolvovan koly" a kliknutm na "Kliknutm vlote text" vlote text o absolvovanch kolch (matesk, zkladn, auto :).

Vsledkem bude:

MS PowerPoint 2010 - hotov nov snimek vloen

Take mte dva snmky a dal kapitolu spn splnnou.

Poznmka: Podobn mete pidvt dal snmky dle poteby.

4) prava textu ve snmku

V PowerPointu (podobn jako ve Wordu i Excelu) mete formtovat text. V tto kapitole si ukeme nkolik monost (pokud znte Word, Excel nebude Vm init formtovn problmy).

K zkladnmu formtovn text nm posta karta Dom sekce Psmo nebo Odstavec.

MS PowerPoint 2010 - menu domu - psmo - odstavec

Nejprve oznate text, kter chcete zmnit, a na kart Dom v sekci Psmo si vyberete, jak chcete zmnit velikost psma, typ psma (fontu), jeho barvu.

Dal monost formtovn textu je zarovnn, formt odstavce, atd., kter mete provst na kart Dom v sekci Odstavec.

V tomto ppadu upravte formt textu "Absolvovan koly" na tun, velikost zmnme na 48 a font na Bauhaus 93. Vsledn text mete zarovnat na sted strnky.

Pokud se vm ve povede, snmek bude vypadat takto:

MS PowerPoint 2010 - zmenen formty psma

Dal kapitolu mte za sebou a umte formtovat texty v PowerPointu.

5) Vloen obrzku

Ji umte vloit snmek, napsat a naformtovat text a v tto kapitole se naute, jak vloit obrzek.

Vlote dal snmek s motivem Porovnn. (Jak vloit snmek umte, pokud si nejste jisti, mrknte do kapitoly 2.)

Zobraz se toto:

MS PowerPoint 2010 - snme porovnani

Obrzek vlote jednodue klikem na obrzek (ikona obrzku).

MS PowerPoint 2010 - vloz obrzek

Zobraz se okno Vloit obrzek. Vbr vhodnho obrzku provedete z vaeho disku. Oznate vhodn obrzek a stisknte Vloit (vbrem obrzku se tlatko Otevt zmn na Vloit).

MS PowerPoint 2010 - vlozit obrzek

Jako nadpis mete vloit FOTO a jako popis moje aktuln fotka.

Pi sprvn prci bude zobrazeno:

MS PowerPoint 2010 -

Poznmka: Nevyplnnou levou st snmku doplnme v dal kapitole, kde budeme vkldat klipart.

6) Vloen klipartu, grafu, tabulky

Podobn jako obrzky mete vloit klipart, graf, tabulku. Zkuste si vloit klipart (vkladn dalch objekt je podobn, ale to a v jinm lnku, tento je zamen na zklady).

Zante klikneme na klipart (podobn postup, jako u znte z pedchoz kapitoly).

MS PowerPoint 2010 - vkladn klipart

Okno PowerPointu se trochu zmn. Pokud nemte ve vbru zobrazeny dn kliparty, sta kliknout na Hledat.

MS PowerPoint 2010 - klipart vbr

Ze zobrazench (nalezench) klipart vybereme ten, kter potebujeme (lb se nm).

MS PowerPoint 2010 - klipart vloen

Poznmka: Klikem na kek mete doasn zobrazen hledn klipartu zavt.

7) Zmna pozad a motivu snmku

Zmna pozad

Tak ji umte vkldat a upravovat text, vkldat obrzky a klipatry, co jako zklad pro prci v powerpointu pln postauje. Te provedete zmnu blho pozad snmk, kter se Vm urit nelb.

MS PowerPoint 2010 -

Pejdete na kartu Nvrh. V sekci Pozad vyberete ikonu Styly pozad, kde mete zmnit poadovanou barvu pozad takto:

MS PowerPoint 2010 - pozad

Poznmka: Jak jsem napsal v kapitole 4) prava textu ve snmku, mete upravit barvu textu.

Zmna motivu

Propracovanj monost, jak zmnit grafick nvrh snmku, je zmna motivu snmku. Zmnou motivu snmku dojde nejen ke zmn barvy pozad, ale dle vybranho motivu se zmn i barvy textu, barvy podkladu pod jednotlivmi nadpisy, atd. Zmnu motivu provedete na kart Nvrh v sekci Motivy.

MS PowerPoint 2010 - motivy

Vybrnm vhodnho motivu zmnte snmky teba takto:

MS PowerPoint 2010 - motivy

Tak a zvldli jste dal kapitolu.

8) Prce se snmky

Graficky ji umte snmek upravit, ale co kdy potebujete njak snmek smazat i pesunout? To se naute v tto kapitole.

Smazn snmku

Pro smazn snmku v osnov pravm klikem my vyberete poadovan snmek a z nabzench poloek vyberete Odstranit snmek a mme vyhrno (hotovo).

MS PowerPoint 2010 - smazat snmek

Pesunut snmku

Pidrte lev tlatko myi v osnov na snmku, kter potebujete pesunout, a tahem snmek pesunete nahoru (dolu).

9) Sputn a kontrola prezentace

Prezentaci mte tm hotovou, nebo si alespo myslte, e ji mte hotovou... Proto je teba prezentaci spustit a zkontrolovat, jestli odpovd Vam pedstavm.

Sputn prezentace - prvn monost

Pesute se na prvn snmek v osnov a kliknte na tlatko sputn prezentace. MS PowerPoint 2010 -

MS PowerPoint 2010 -

Sputn prezentace - druh monost

Klvesovou zkratkou F5.

Sputn prezentace - tet monost

V kart Prezentace ze sekce Spustit prezentaci vyberete Od Zatku.

MS PowerPoint 2010 - karta prezentace

Takto si prohldnete v vtvor na cel obrazovce. Pokud se vm lb, mete pejt k poslednmu a nejdleitjmu a nejjednodumu kroku uloen prezentace.

Poznmka: Pokud se Vm nco nelb, dle pedchozch kapitol poadovan zmnte, doplnte, upravte.

10) Uloen prezentace

Zpracovanou prezentaci ulote na kart Soubor - menu Uloit jako.

MS PowerPoint 2010 - karta uloit

Prezentaci ulote pod zvolenm nzvem. Dle mte na vbr nkolik monost ppon. Bu nechte standartn, co nabz PowerPoint Uloit jako typ "Prezentace aplikace PowerPoint", nebo vyberete Uloit jako typ "Pedvdn aplikace PowerPoint" (toto se zobraz po kliknut na roletku, naleznete uprosted seznamu). Vhodou druhho typu uloen prezentace je, e se vae prezentace spust jedinm klikem na soubor a vy mete zat prezentovat (tj. nebudete muset po sputn PowerPointu kliknout na ikonu sputn prezentace. MS PowerPoint 2010 -

MS PowerPoint 2010 -  uloit

Te mete vai prezentaci poslat emailem, nebo zkoprovat na USB disk a penst, kam potebujete.

Zvrem

Pokud jste doli a sem a ve fungovalo, zvldte zklady prce v PowerPointu, gratujuji. Jak rychle se Vm povedlo vytvoit vai prvn prezentaci? Mete se pochlubit v komentch.

Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 10:52

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>

Komente

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude monost pidn komente" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //oteve soubor book.dat pro ten $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //pete data ze souboru a ulo do promnn "data" - kvli tomu aby se zobrazoval posledn pspvek nahoe FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |