Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-listy-sheet » zahlavi-zapati-excel-vba

Zápatí a záhlaví pomocí VBA Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak formátovat záhlaví a zápatí v Microsoft Excelu pomocí VBA.

6.7.2013: Doplněno a zpřehledněno.

Microsoft Excel 2010 VBA - logo

Úvodem

Cílem tohoto článku je zpřístupnění kódu pro práci se záhlavím a zápatím v Microsoft Excelu. Jednotlivé kapitoly:


Vložení textu do zahlaví

Vložení textu" Nějaký text.

Worksheets("List1").PageSetup.LeftHeader = "Nějaký text."

Vložení textu, který se odkazuje na buňku,

Sub VlozitZahlavi() With ActiveSheet.PageSetup .LeftHeader = Range("A1") .CenterHeader = Range("A2") .RightHeader = Range("A3") End With End Sub

Vložení textu do zápatí

Jendoduchá vložení textu:

Worksheets("List1").PageSetup.CenterFooter = "Nějaký jiný text."

Text který se odkazuje na buňku:

Sub VlozitZapati() With ActiveSheet.PageSetup .LeftFooter = Range("A1") .CenterFooter = "Text zadaný přímo" .RightFooter = "" End With End Sub

Další kódy

Další kódy pro práci se záhlavím a zápatím:

Kody pro čísla stránek, datum, list...

With ActiveSheet.PageSetup .LeftHeader = "&P" .CenterHeader = "&N" .RightHeader = "&D" .LeftFooter = "&T" .CenterFooter = "&F" .RightFooter = "&A" End With

Seznam kódu

Do hlavičky lze pomocí VBA kódu vložit například aktuální stránky, datum, čas. Jaké kódy jsou k dispozici a co umí viz následující tabulka:

Kód Popis
&D Vypíše aktuální datum
&T Vypíše aktuální čas
&F Vypíše název dokumentu
&A Vypíše název listu
&P Vypíše číslo stránky
&P+číslo Vypíše číslo stránky zvýšené o uvedené číslo
&P-číslo Vypíše číslo stránky snížené o uvedené číslo
&& Vytiskne jeden znak &
&N Vypíše počet stránek v dokumentu
&Z Vytiskne cestu k souboru
&G Vloží obrázek

Formatovácí kódy hlavičky / patičky

Následuje seznam formatovacích znaku, které se dají použít ve VBA pro naformatování textu v hlavičce / patičce listu Microsoft Excelu. Použít lze u (LeftHeader, CenterHeader, RightHeader, LeftFooter, CenterFooter a RightFooter).

Kód Popis
&L Zarovnání textu doleva
&C Zarovnání textu ne střed
&R Zarovnání textu doprava
&E Dvojité podtržení – zapnout nebo vypnoutí
&X Tisk superscript – zapnout nebo vypnoutí
&Y Tisk subscript – zapnout nebo vypnoutí
&B Tučné písmo – zapnout nebo vypnoutí
&I Kurzívá – zapnout nebo vypnoutí
&U Podtržení jednoduché – zapnout nebo vypnoutí
&S Přeškrtnutí textu – zapnout nebo vypnoutí
&„JménoFontu“ Změna fontu
&nn Velikost fontu velikost v bodech (dvě čísla)
&K[barva] Změna barvy – hexadecimální hodnota

Změna barvy

Sice v manuálu Microsft je pro změnu barvy uvedeno chybně &barva, správně má být vkládání kódu doplněno o "K" tj. &K[barva], ukázky čísla stránky v modré barvě.

LeftFooter = "&K0000FF&P"

Kódy barev v HEX

Barva HEX Červená Zelená Modrá Anglicky
Černá #000000 0 0 0 Black
Bíla #FFFFFF 255 255 255 White
červená #FF0000 255 0 0 Red
Zelená #00FF00 0 255 0 Green
Modrá #0000FF 0 0 255 Blue
Žlutá #FFFF00 255 255 0 Yellow
Růžová #FF00FF 255 0 255 Magenta
Sv. modrá #00FFFF 0 255 255 Cyan

Automatické názvy

Zadat automaticky název souboru do každé hlavičky (levé části).

Worksheets("List1").PageSetup.LeftHeader = ActiveWorkbook.Name

Celé jméno do středové patičky:

ActiveSheet.PageSetup.CenterFooter = ThisWorkbook.FullName

Velikost, typ - font - záhlaví/zápatí

Změna velikosti textu, fontu.

Worksheets("List3").PageSetup.LeftHeader = _ "Nějaký&B&""Courier New""&10 Bold Courier New Size 10&B&""Arial"" text na ukázku."

Kompletní kód

Takto se vloží kód při nahrávání makra.

With ActiveSheet.PageSetup .LeftHeader = "" .CenterHeader = "" .RightHeader = "&""Arial CE,tučné""&D" .LeftFooter = "" .CenterFooter = "" .RightFooter = "" .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.787401575) .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.787401575) .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.984251969) .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.984251969) .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.4921259845) .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.4921259845) .PrintHeadings = False .PrintGridlines = False .PrintComments = xlPrintNoComments .PrintQuality = 600 .CenterHorizontally = False .CenterVertically = False .Orientation = xlPortrait .Draft = False .PaperSize = xlPaperA4 .FirstPageNumber = xlAutomatic .Order = xlDownThenOver .BlackAndWhite = False .Zoom = 100 End With

Závěrem

Máte-li zajímavý kód ve VBA pro vkládání a úpravu textu záhlaví a zápatí, můžete jej přidat do komentáře.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |