Pøeskoèit navigaci | Pøeskoèit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-listy-sheet » kopirovani-bunek-excel-vba
Microsoft Excel logo

Koprovn bunk - Excel VBA

Videokurzy Excel

Ve spoluprci se SEDUO jsem vytvoil nkolik videokurz:

Jak na koprovn dat v bukch (oblastech) vyuitm VBA v Excel.

vodem do koprovn pomoc VBA

Potebujete-li ve VBA vyut koprovn dat z buky (oblasti). Jak na to prakticky se dozvte v tomto lnku. Z dvodu pehlednosti a monosti roziovn a doplovn je rozdlen na jednotliv kapitoly:


Nast a vloit hodnotu

Nast a vloit hodnotu. Co je mnohdy nejjednodu a nejrychlej monost. Samozejm e mete krom Value vyut i jin vlastnosti (Value2, Text ...), ale to pedpokldm, e u znte z lnku: Nast hodnotu z buky.

Zklad z buky do buky

Pro zopakovn a otestovn pedpokldm dva listy, jeden zdrojov s nzvem Zdroj (obsahuje data, ale to asi pipomnat nemusm) a druh clov s nzvem Cil

Worksheets("Cil").Range("A1").Value = Worksheets("Zdroj").Range("A1").Value

Zklad oblast do oblasti

Pokud mte oblast mete vyut a nakoprovat do oblasti do kter potebujete:

Worksheets("Cil").Range("A1:H1").Value = Worksheets("Zdroj").Range("A1:H1").Value

Pozor odkete-li se jen do clov buky (a neudte oblat) vlo se jen tato jedna hodnota

' jen jedna hodnota Worksheets("Cil").Range("A1").Value = Worksheets("Zdroj").Range("A1:H1").Value

Vyut metodu Copy

Chcete-li vyut metodu Copy

Jedna buka

Vyuitm Copy a Destination

Worksheets("Zdroj").Range("A1").Copy Destination:=Worksheets("Cil").Range("A1")

Vyuitm Copy a bez Destination (Destination je voliteln)

Worksheets("Zdroj").Range("A1").Copy Worksheets("Cil").Range("A1")

Oblast vyutm copy

Vyuitm Copy a Destination pro oblast

Worksheets("Zdroj").Range("A1:H1").Copy Destination:=Worksheets("Cil").Range("A1:H1")

lze v cl zadat jen pravou horn buku (samozejm se nakopruje cel oblast):

Worksheets("Zdroj").Range("A1:H1").Copy Destination:=Worksheets("Cil").Range("A1")

Bez pouit Destination

Worksheets("Zdroj").Range("A1:H1").Copy Worksheets("Cil").Range("A1:H1")

a jen udna "poten" buka cle

Worksheets("Zdroj").Range("A1:H1").Copy Worksheets("Cil").Range("A1")

Oblast v jinm seitu vyuitm copy

Ze seitu do seitu

Workbooks("Sesit1.xlsx").Worksheets("List1").Range("A1").Copy _ Workbooks("Sesit2.xlsx").Worksheets("Lisst1").Range("A1")

Koprovat pes Select

Pokud mte oznaenou oblast vyuitm Select, mete pout:

Worksheets("Zdroj").Activate Worksheets("Zdroj").Range("A1").Select Selection.Copy Worksheets("Cil").Range("A1")

Nebo vyut Paste v Select

Range("A1:B10").Copy Range("E1").Select ActiveSheet.Paste

Koprovat pes PasteSpecil

Pokud potebujete speciln vkldat, napklad jen formt ;) :

Zklad

vloen pouze hodnot

Worksheets("Zdroj").Range("A1:H1").Copy Worksheets("Cil").Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues

Formty

Worksheets("Zdroj").Range("A1:H1").Copy Worksheets("Cil").Range("A1").PasteSpecial xlPasteFormats

Hodnoty pro PasteSpecial

Seznam konstant pro PasteSpecial:

 • xlPasteAll
 • xlPasteAllExceptBorders
 • xlPasteAllMergingConditionalFormats
 • xlPasteAllUsingSourceTheme
 • xlPasteColumnWidths
 • xlPasteComments
 • xlPasteFormats
 • xlPasteFormulas
 • xlPasteFormulasAndNumberFormats
 • xlPasteValidation
 • xlPasteValues
 • xlPasteValuesAndNumberFormats

Vyjmout Cut

Metodu vyjmout, proberu jet v samostatnm lnku.

Range("A:A").Cut Range("B:B") Application.CutCopyMode = False
Microsoft Excel VBA - stahuj logo

Ke staen

Soubor ke staen zdarma. Soubor je v pprav.


Zvrem

Nco co zde chyb? Mete doplnit v komentch.

Èlánek byl aktualizován: 19.09.2020 11:07

Odmìna

Ušetøil vám tento web èas, peníze? Pomohl vyøešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odmìnu na další rozvoj? Vybrte si formu odmìny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vìnuji od roku 2000 (od 2004 na této doménì) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenìní MVP (zatím jsem jediný z ÈR v kategorií Excel). Své vìdomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, uèím na MUNI. Tento web již tvoøím pøes 15 let. Zdarma je zde pøes 1.000 návodu, tipù a trikù, vèetnì pøes 250 rùzných šablon, sešitù.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

" ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>

Komente zatm nejsou

Mete bt prvnmi co zanechaj smyslupln koment." ; echo "google_adtest=\"on\"; " ; echo "" ; echo "TEST REKLAMNIHO SYSTEMU" ; } else { echo "" ; } ?>Sdlejte

Pomohl Vm nvod?
Sdlejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nov lnky


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. Neslou jako technick podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2020 |