Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-listy-bunky » formatovani-bunek-excel-vba

Formátování buněk - kódy Excel VBA

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak pomocí kódu VBA nastavovat formát buňkám. Tučné písmo, šířka sloupce, řádků, ....

Doplněno 26.10.2014 (doplněn sešit ke stažení)

Úvodem

Microsoft Excel logo

Pro přehlednost je článek rozdělen na kapitoly, které se týkají nastavování formátu buněk. K dispozici je zatím:


Výška - šířka buňky automaticky

Jak automaticky upravit výšku a šířku (více řekne ukázka na obrázku) buňky pomocí VBA .

MS Excel 2010 - Výška - šířka buňky automaticky
With Me.Cells .Rows.AutoFit .Columns.AutoFit End With

Šířka / výška - pevně zadaná

Jak změnit šířku / výšku buňky.

výška

With Me.Cells .Rows.RowHeight = 12 End With

pro jeden řádek (buňku)

Range("A1").RowHeight = 90

Šířka

With Me.Cells .Columns.ColumnWidth = 20 End With

Aktuální velikost buňky

MsgBox "Buňka: Výška = " & Range("A1").RowHeight & vbCrLf & "Šířka = " & Range("A1").ColumnWidth

Zalomit text / upravit výšku automaticky

Jak zalomit text v buňce a automaticky upravit výšku buňky (řádku).

Range("B2").WrapText = True Range("B2").EntireRow.AutoFit

Sloučit/rozdělit buňky

Jak sloučit buňky B10:C10 pomocí VBA:

Range("B10:C10").Merge

Jak rozdělit buňky B10:C10 pomocí VBA:

Range("B10:C10").UnMerge

Ohraničení buňky

Jak nastavit ohraničení (borders) buňky pomocí VBA v Excelu?

Range("B32").Select With Selection.Borders(xlEdgeTop) .LineStyle = xlDouble .Weight = xlThick .ColorIndex = xlAutomatic End With Range("B32").Select With Selection.Borders(xlEdgeLeft) .LineStyle = xlContinuous .Weight = xlHairline .ColorIndex = xlAutomatic End With

Odstranění ohraničení:

Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone

Poznámka: Jak na ohtaničení buňky bude sepsáno podrobněji v samostatném článku. Typy ohraraničení (linky), tloušťka, barvy ohraničení. Umístění ohraničení (horní, dolní, levé, ...)

Barva buňky

Pomocí VBA změnit barvu (pozadí) buňky aktivní:

ActiveCell.Interior.ColorIndex = 26

Pomocí VBA změnit barvu (pozadí) buňky B43, zadání RGB:

Range("B43").Interior.Color = RGB(200, 160, 35)

nebo přes Cells

Cells(1,1).Interior.Color = RGB(200, 160, 35)

Pokud je potřeba mít buňku bez výplně:

ActiveCell.Interior.ColorIndex = xlNone

Formát čísla v buňce

Jak nastavit formát čísla buňce Excelu pomocí VBA :

Cells(1,1).NumberFormat = "@" Range("A1").NumberFormat = "General"

Podrobněji v samostatných článcích. Zatím je k dispozici:

Barvy, font, velikost textu v buňce

Jak na změnu barvy:

Range("B2").Font.Color = RGB(255, 0, 0) ' nebo Range("B2").Font.ColorIndex = 26 ' nebo Cells(2,2).Font.ColorIndex = 26

řez fontu (tučné, kurzíva):

' tučné Range("B2").Font.Bold = True ' netučné Range("B2").Font.Bold = False ' kurzíva Range("B2").Font.Italic = True

Změna velikosti fontu:

Range("B2").Font.Size = 20 ' nebo Cells(2,2).Font.Size = 20

Změna fontu (motivu) na Arial:

Range("B2").Font.Name = "Arial" ' nebo Cells(2,2).Font.Size = 20

hromadná změna několika parametru fontu:

Range("B79:B80").Select With Selection.Font .Color = RGB(0, 0, 255) .Italic = True .Size = 12 .Name = "Arial" End With

Podrobněji v samostatném článku, kde výše uvedené kódy doplním odalší možností (příklady).

Zarovnání a orientace textu

Zarovnání textu pomocí VBA

Range("B86").HorizontalAlignment = xlCenter Range("B86").VerticalAlignment = xlCenter

Orientace textu

Range("B88").Orientation = 90

Odsazení textu

Range("B88").IndentLevel = 3

směr textu

Range("B88").ReadingOrder = xlContext ' další možnost Range("B88").ReadingOrder = xlRTL

Uzamknout - skrýt vzorce

Jak zamykat a skrývat vzorce?

Range("B98").Select Selection.Locked = True Selection.FormulaHidden = True ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True

Podrobněji toto téma bude popsáno v samostatném článku.

Microsoft Excel VBA - stahuj logo

Ke stažení

Soubor Formát - praktické příklady - Excel VBA soubor ve formátu *.xlsm ke stažení zdarma. Soubor využívá makra (pro Excel 2007 a novější).


Další související články:

Pokud už máte buňku (oblast) označenou můžete s ními dále pracovat například

V přípravě

V přípravě další VBA kódy týkající se formátování buněk.

' v přípravě

Závěrem

Máte svůj oblíbený kód, které ještě není uveden. Můžete se pochlubit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>
Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |