Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-listy-bunky » excel-vba-vybirat-oznacovat-bunky

Jak vybírat (označovat) buňky - Excel VBA

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Označit buňku pomocí SELECT, ale jak na to, čtěte dále.

Nově doplněno 13.12.2018 - dynamicky jiný list

Úvodem

Microsoft Excel - select -logo

V tomto článku jsou představeny tyto kódy:


Vybrat (označit) buňku v aktivním sešitu

V našem případě potřebujeme označit buňku B3

ActiveSheet.Range("B3").Select

nebo

ActiveSheet.Cells(3, 2).Select

Poznámka: při vybíraní přes Cells je nejprve řádek a poté sloupec.

Vybrat (označit) buňku na jiném listu - ve stejném sešitě

Nejednoduši je využít toho co víme. Takže se do sešitu (v našem příkladě List5) přepneme a použijeme příkazy dle předchozího odstavce.

Sheets("List5").Activate

a pak je to jasné pro buňku B3

ActiveSheet.Range("B3").Select ´ nebo ActiveSheet.Cells(3, 2).Select

Nebo využít Application.Goto

Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("List2").Cells(3, 2)

nebo pomocí Range

Application.Goto (ActiveWorkbook.Sheets("List2").Range("B3"))

Vybrat (označit) buňku v jiném sešitě

Napřiklad sešit pokus.xls na listě "List2"

Workbooks("pokus.xls").Sheets("List2").Activate

a klasicky co je jasné, pro buňku B3

ActiveSheet.Range("B3").Select ´ nebo ActiveSheet.Cells(3, 2).Select

Nebo využít Application.Goto

Application.Goto Workbooks("Sešit2.XLS").Sheets("List1").Cells(3, 2) ´ nebo Application.Goto Workbooks("Sešit2.XLS").Sheets("List1").Range("B3")

Vybrat oblast buněk na aktivním listu

Budeme vybírat oblast C3:E11 na aktivním listě, lze použít:

ActiveSheet.Range(Cells(3, 3), Cells(11, 5)).Select ´ nebo ActiveSheet.Range("C3:E11").Select ´ nebo ActiveSheet.Range("C3", "E11").Select

Sepsáno v článku: Range objekt - oblast buněk

Vybrat oblast buněk na jiném listu

Budeme vybírat oblast C3:E11 na listu "List5"

Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("List5").Range("C3:E11") ´ nebo Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("List5").Range("C3", "E11")

Nebo se přepnout do Listu5 a použít předchozí příklad (List5 bude aktivním listem)

Sheets("List5").Activate

Vybrat oblast buněk na listu jiného sešitu

Vybereme na v sešitu muj.xls na listě List3 oblast C3:E11.

Application.Goto Workbooks("muj.xls").Sheets("List3").Range("C3:E11") ´ nebo Application.Goto Workbooks("muj.xls").Sheets("Listt3").Range("C3", "E11")

Nebo se přepnout do sešitu muj.xls na List3 a použít předchozí příklad (List3 bude aktivním listem)

Workbooks("muj.xls").Sheets("List3").Activate

Označit dynamicky oblast na jiném listě

Potřebuji dynamicky označovat oblast na jiném listě. Například pro kopírování atd.

Range("B10:C13").Select Range("B10", "C13").Select Range(Cells(10, 2), Cells(13, 3)).Select

Klasika je jasná ale při použití Cells musí Excel vědět na kterém listě. Což je možno provést:

Sheets("Jiny").Activate ' problém nebude vědět, kde je Cells (2,2) ' Sheets("Jiny").Range(Cells(2, 2), Cells(13, 3)).Select

Pokud uvedeme kde, zafunguje:

Sheets("Jiny").Activate Sheets("Jiny").Range(Sheets("Jiny").Cells(2, 2), Sheets("Jiny").Cells(13, 3)).Select

Sheets("Jiny").Activate ActiveSheet.Range(ActiveSheet.Cells(2, 2), ActiveSheet.Cells(7, 4)).Select ' řádky a sloupce lze zadávát dynamicky

Dynamicky

Radek_zacatek = 2 Sloupec_zacatek = 2 Radek_konec = 7 Sloupec_konec = 4 Sheets("Jiny").Activate ActiveSheet.Range(ActiveSheet.Cells(Radek_zacatek, Sloupec_zacatek), _ ActiveSheet.Cells(Radek_konec, Sloupec_konec)).Select

A doplnění o nasetování daného listu:

Dim sht As Worksheet Set sht = Sheets("Jiny") sht.Activate sht.Range(sht.Cells(2, 2), sht.Cells(7, 4)).Select

A případně ještě dynamicky pozici...

Vybrat pojmenovanou oblast

Máme oblast pojmenovanou Test. A tuto chceme vybrat.

Range("Test").Select

Podobně můžeme pojmenovanou oblast vybírat na jiném listě, či v jiném sešitu. Což předpokládám není potřeba rozvádět. Pokud tyto požadavky budou v komentářích doplním do článku.

Která buňka je označena?

Zjistit, které buňky jsou označeny a vypsat je nebo uložit do proměné.

Dim Bunka As Range For Each Bunka In Selection MsgBox "Vybraný řádek je " & Bunka.Row MsgBox "Vybraný sloupec je " & Bunka.Column 'uloz do promene: pokus = Bunka.Row Next Bunka

Do označených buněk zapiš text

Do označených buněk zapiš požadovaný text. Například: http://office.lasakovi.com

Dim Bunka As Range For Each Bunka In Selection Bunka.Value = "http://office.lasakovi.com" Next Bunka

Jak zapisovat data do buněk je popsáno v samostatném článku:

Microsoft Excel VBA - stahuj logo

Ke stažení

Soubor Select - Jak vybrat označit buňky - praktické příklady - Excel VBA soubor ve formátu *.xlsm ke stažení zdarma. Soubor využívá makra. Pro Excel 2007 a vyšší.


Select - vyběr buněk - Microsoft Excel VBA - příklady ke stažení

Další související články:

Pokud už máte buňku (oblast) označenou můžete s ními dále pracovat například

Závěrem

Máte nějaké zajímavé kódy, týkající se tématu označování buněk (oblastí) v Microsoft Excelu pomocíc VBA? Můžete se pochlubit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>
Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |