Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-funkce-vzorce » Textove-funkce-ve-VBA-Excel
Microsoft Excel logo

Textové funkce - ve VBA Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Přehled všech textových funkcí v Excelu s praktickými příklady pro uplatnění ve VBA.

Seznam funkcí textových

MS Excel 2010 - textové funkce

Seznam textových funkcí v Microsoft Excelu s odkazy na použití ve VBA:

 • ASC (ASC)
 • BAHTTEXT (BAHTTEXT)
 • CONCAT (CONCAT) - Sloučí několik textových řetězců do jednoho ze zadané oblasti - od Excel 2016
 • CONCATENATE (CONCATENATE) - Sloučí několik textových řetězců do jednoho
 • ČÁST (MID) - počet znaků z textového řetězce od zadané pozice
 • DÉLKA (LEN) - počet znaků textového řetězce.
 • DOSADIT (SUBSTITUTE) - nahradí v textu zadaný řetězec jiným.
 • HLEDAT (SEARCH) - od kolikátého znaku v daném řetězci začíná první výskyt hledaného znaku
 • HODNOTA (VALUE) - nalezne textovou hodnotu
 • HODNOTA.NA.TEXT (TEXT) - zformátuje číslo a převede ho na text
 • (DOLLAR) - převede číslo na text ve formátu měny
 • KÓD (CODE) - číselný kód prvního znaku textového řetězce
 • MALÁ (LOWER) - převede text na malá písmena
 • NAHRADIT (REPLACE) - nahradí znaky uvnitř textu
 • NAJÍT (FIND) - nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné
 • OPAKOVAT (REPT) - zopakuje text
 • PROČISTIT (TRIM) - odstraní z textu mezery
 • STEJNÉ (EXACT) - zda jsou dvě textové hodnoty
 • T (T) - převede argumenty na text
 • UNICHAR (UNICHAR) - vrátí znak Unicode - od Excel 2013
 • VELKÁ (UPPER) - převede text na velká písmena
 • VELKÁ2 (PROPER) - převede první písmeno každého slova na velké
 • VYČISTIT (CLEAN) - odebere z textu netisknutelné znaky
 • ZAOKROUHLIT.NA.TEXT (FIXED) -zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst
 • ZLEVA / VLEVO (LEFT) - první znaky textu zleva
 • ZNAK (CHAR) - vrátí znak určený číslem kódu
 • ZPRAVA / VPRAVO (RIGHT) - vrátí požadovaný počet znaků zprava

CONCATENATE (CONCATENATE)

Sloučí několik textových řetězců do jednoho.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=CONCATENATE(""Jméno"", "" "", ""Příjmení"")" Range("B5").FormulaLocal = "=CONCATENATE(""Jméno""; "" ""; ""Příjmení"")"

Hrátky

Se znakem +

Hodnota = "2" + "3" ' >= "23" MsgBox (Hodnota) Hodnota = "2" + 3 ' >= 5 MsgBox (Hodnota) Hodnota = 2 + "3" ' >= 5 MsgBox (Hodnota) Hodnota = "A" + 3 ' => nefunguje chyby v typování MsgBox (Hodnota)

Se znakem &

Hodnota = "2" & "3" ' => "23" MsgBox (Hodnota) Hodnota = "2" & 3 ' => "23" MsgBox (Hodnota) Hodnota = 2 & "3" ' => "12" MsgBox (Hodnota) Hodnota = 2 & 3 ' => "12" MsgBox (Hodnota) Hodnota = "A" & 3 ' => "A3" MsgBox (Hodnota) Hodnota = "A" & "B" ' => "AB" MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

ČÁST (MID)

počet znaků z textového řetězce od zadané pozice

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=MID(""Tomáš Novák"", 1, 5)" Range("B5").FormulaLocal = "=ČÁST(""Tomáš Novák""; 3; 5)"

Využití WorksheetFunction

Dim HodnotaMID As String HodnotaMID = Mid("Abeceda", 3, 2) MsgBox (HodnotaMID)

Poznámky a další příklady

DÉLKA (LEN)

Počet znaků textového řetězce.

Zapsaní funkce do buňky

Range("C4").Formula = "=LEN(""Jméno"")" Range("C5").FormulaLocal = "=DÉLKA(B5)"

Využití WorksheetFunction

ZjistujiPocet = "aaa" Pocet = Len(ZjistujiPocet) MsgBox (Pocet)

Poznámky a další příklady

DOSADIT (SUBSTITUTE)

Zapsaní funkce do buňky

Range("B8").Formula = "=SUBSTITUTE(B5, ""nákupu"", ""prodeje"")" Range("B8").FormulaLocal = "=DOSADIT(B5; ""nákupu""; ""prodeje"")"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = WorksheetFunction.Substitute("Práci udělám dnes", "dnes", "zítra") MsgBox (Vysledek)

nebo:

Dim Vysledek As String Vysledek=Replace("Práci udělám dnes", "dnes", "zítra") MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

HLEDAT (SEARCH)

Od kolikátého znaku v daném řetězci začíná první výskyt hledaného znaku

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=SEARCH(""a"",""Abeceda"",1)" Range("B5").FormulaLocal = "=HLEDAT(""a"";""Abeceda"";1)"

Využití WorksheetFunction

Dim Pozice As Integer Pozice = InStr(1, "Pavel Lasák", "a") MsgBox (Pozice)

nebo

Dim Pozice2 As Integer Pozice2 = InStr(3, "Pavel Lasák", "a") MsgBox (Pozice2)

nebo

Dim Pozice3 As Integer Pozice3 = InStr(1, "Pavel Lasák", "ave") MsgBox (Pozice3)

nebo

Dim Pozice3 As Integer Pozice3 = InStr(1, "Pavel Lasák", "ave") MsgBox (Pozice3)

Poznámky a další příklady

HODNOTA (VALUE)

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=VALUE(""1 000 Kč"")" Range("B5").FormulaLocal = "=HODNOTA(""1 000 Kč"")"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = Evaluate("1.0%") MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

HODNOTA.NA.TEXT (TEXT)

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=TEXT(2.715, ""0,00 Kč"")" Range("B5").FormulaLocal = "=HODNOTA.NA.TEXT(2,715; ""0,00 Kč"")"

Využití WorksheetFunction

Dim Procenta As String Procenta = Format("0,981", "Percent") MsgBox (Procenta) ' výsledek 98,10%

Poznámky a další příklady

KČ (DOLLAR)

Zapsaní funkce do buňky

Range("D4").Formula = "=DOLLAR(B4,C4)" Range("D5").FormulaLocal = "=KČ(B5;C6)"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = WorksheetFunction.Dollar(123.45, 2) MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

KÓD (CODE)

Číselný kód prvního znaku textového řetězce

Zapsaní funkce do buňky

Range("C4").Formula = "=CODE(B4)" Range("C5").FormulaLocal = "=KÓD(B5)"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As Integer Vysledek = Asc("A") MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

MALÁ (LOWER)

Převede text na malá písmena

Zapsaní funkce do buňky

Range("D4").Formula = "=LOWER(B4)" Range("D5").FormulaLocal = "=MALÁ(B5)"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = LCase("ABECEDA") MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

NAHRADIT (REPLACE)

nahradí znaky uvnitř textu

Zapsaní funkce do buňky

Range("B8").Formula = "=REPLACE(B5,3,2,""*"")" Range("B8").FormulaLocal = "=NAHRADIT(B5;3;2;""*"")"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = WorksheetFunction.Replace("Praci", 2, 2, "*") MsgBox (Vysledek)

Pozor!

Dim Vysledek As String Vysledek=Replace("Práci udělám dnes", "dnes", "zítra") MsgBox (Vysledek) ' neprojde

Poznámky a další příklady

NAJÍT (FIND)

Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné

Zapsaní funkce do buňky

Range("D4").Formula = "=FIND(B4,C4)" Range("D5").FormulaLocal = "=NAJÍT(B5;C5)"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = WorksheetFunction.Find("x", "Expert") MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

OPAKOVAT (REPT)

zopakuje text, podle požadovaného počtu zopakování

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=REPT(""*"",3)" Range("B5").FormulaLocal = "=OPAKOVAT(""*"";3)"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = WorksheetFunction.Rept("* ", 2) MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

PROČISTIT (TRIM)

odstraní z textu mezery

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=TRIM(""Pavel Lasák"")" Range("B5").FormulaLocal = "=PROČISTIT(""Pavel Lasák"")"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = WorksheetFunction.Trim("Pavel Lasák") MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

Podobná funkce VYČISTIT (netisknutelné znaky).

STEJNÉ (EXACT)

jsou dvě textové hodnoty shodné

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=EXACT(""ahoj"",""Ahoj"")" Range("B5").FormulaLocal = "=STEJNÉ(""Ahoj"";""Ahoj"")"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = StrComp("ahoj", "Ahoj") MsgBox (Vysledek) Vysledek = StrComp("Ahoj", "Ahoj") MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

T (T)

převede argumenty na text

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=T(""Text"")" Range("B5").FormulaLocal = "=T(""1 000 Kč"")"

Využití WorksheetFunction

v přípravě

Poznámky a další příklady

UNICHAR (UNICHAR)

v přípravě

UNICODE (UNICODE)

v přípravě

VELKÁ (UPPER)

převede text na velká písmena

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=UPPER(""abeceda"")" Range("B5").FormulaLocal = "=VELKÁ(""abeceda"")"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = UCase("abeceda") MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

Podobné funkce MALÁ, VELKÁ2

VELKÁ2 (PROPER)

převede první písmeno každého slova na velké

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=PROPER(""abeCEDA"")" Range("B5").FormulaLocal = "=VELKÁ2(""abeCEDA"")"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = Application.Proper("pokuS") MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

VYČISTIT (CLEAN)

odebere z textu netisknutelné znaky

Zapsaní funkce do buňky

Range("B7").Formula = "=CLEAN(B5)" Range("B8").FormulaLocal = "=VYČISTIT(B5)"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = Application.WorksheetFunction.Clean(Range("B5")) MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

Podobná funkce PROČISTIT.

ZAOKROUHLIT.NA.TEXT (FIXED)

zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst

Zapsaní funkce do buňky

v přípravě

Využití WorksheetFunction

v přípravě

Poznámky a další příklady

ZLEVA / VLEVO (LEFT)

první znaky textu zleva

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=LEFT(""Prodejní cena"", 8)" Range("B5").FormulaLocal = "=ZLEVA(""Prodejní cena""; 8)"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = Left("abeceda", 2) MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

ZNAK (CHAR)

vratí znak určený číslem kódu

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=CHAR(65)" Range("B5").FormulaLocal = "=ZNAK(65)"

Využití WorksheetFunction

MsgBox Chr(65)

Poznámky a další příklady

PRAVA">ZPRAVA / VPRAVO (RIGHT)

vrátí počet znaků zprava

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=Right(""Prodejní cena"", 4)" Range("B5").FormulaLocal = "=ZPRAVA(""Prodejní cena""; 4)"

Využití WorksheetFunction

Dim Vysledek As String Vysledek = Right("abeceda", 2) MsgBox (Vysledek)

Poznámky a další příklady

Závěrem

Využíváte nějaké VBA triky s tetovými funkcemi, můžete zmínit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |