Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-funkce-vzorce » Datum-cas-funkce-ve-VBA-Excel
Microsoft Excel logo

Datum a čas funkce ve VBA Excel

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak na funkce datum a čas pomocí VBA.

Seznam funkcí pro datum a čas ve VBA

Sem tam potřebuji použít funkce pro datum a čas ve VBA. Proto jsem si připravil tento seznam, spolu s odkazy na použití těchto funkci ve VBA:

 • ČAS – TIME - Pořadové číslo času
 • ČASHODN – TIMEVALUE - Převede čas na pořadové číslo.
 • DATEDIF – DATEDIF - Rozdíl mezi dvěma kalendářními dny
 • DATUM – DATE - Pořadové číslo data (datumu).
 • DATUMHODN – DATEVALUE - Datum ve formě textu na pořadové číslo.
 • DAYS – DAYS - Rozdíl mezi dvěma dny
 • DEN – DAY - Převede pořadové číslo na den v měsíci.
 • DENTÝDNE – WEEKDAY - Převede pořadové číslo na den v týdnu.
 • DNES – TODAY - Pořadové číslo dnešního data.
 • EDATE – EDATE - Pořadové číslo data, určený počet měsíců před/po počátečním datu.
 • EOMONTH – EOMONTH - Pořadové číslo posledního dne měsíce před / po zadaném počtu měsíců.
 • HODINA – HOUR - Převede pořadové číslo na hodinu.
 • ISOWEEKNUM – ISOWEEKNUM - vrátí číslo týdne v roce (dle ISO) od Excel 2013
 • MĚSÍC – MONTH - Převede pořadové číslo na měsíc.
 • MINUTA – MINUTE - Převede pořadové číslo na minutu.
 • NETWORKDAYS – NETWORKDAYS - Počet celých pracovních dní mezi dvěma daty.
 • NETWORKDAYS.INTL – NETWORKDAYS.INTL
 • NYNÍ – NOW - Pořadové číslo aktuálního data a času.
 • ROK – YEAR - Převede pořadové číslo na rok.
 • ROK360 – DAYS360 - Počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.
 • SEKUNDA – SECOND - Převede pořadové číslo na sekundu.
 • WEEKNUM – WEEKNUM - Číslo představující číselnou pozici týdne v roce.
 • WORKDAY – WORKDAY - Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní.
 • WORKDAY.INTL – WORKDAY.INTL - Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní bez víkendů.
 • YEARFRAC – YEARFRAC - Část roku vyjádřená zlomkem. Počet dní mezi počátečním a koncovým datem.

Článek nemá za cíl být kompletní příručkou. Je průběžně doplňován a vylepšován.

ČAS - TIME

Pořadové číslo času

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=TIME(16, 48, 10)" Range("B5").FormulaLocal = "=ČAS(16; 48; 10)"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = TimeSerial(16, 48, 10) MsgBox (Hodnota) 'zobrazí aktuální čas Hodnota = TimeSerial() MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

ČASHODN (TIMEVALUE)

Převede čas na pořadové číslo.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=TIMEVALUE(""9:30 AM"")" Range("B5").FormulaLocal = "=ČASHODN(""9:30 AM"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = TimeValue("15:30:12") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

DATEDIF (DATEDIF)

Rozdíl mezi dvěma kalendářními dny

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=DATEDIF(""1.1.2016"";""1.1.2017"";""y"")" Range("B5").FormulaLocal = "=DATEDIF(""1.1.2016"";""1.1.2017"";""m"")"

Využití WorksheetFunction

v přípravě

Poznámky a další příklady

DATUM (DATE)

Pořadové číslo data (datumu).

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=DATE(2015,7,6)" Range("B5").FormulaLocal = "=DATUM(2015;7;6)"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = DateSerial(2015, 4, 27) MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

DATUMHODN (DATEVALUE)

Datum ve formě textu na pořadové číslo.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=DATEVALUE(""1.1.2017"")" Range("B5").FormulaLocal = "=DATUMHODN(""1.1.2017"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = DateValue("1.7.2017") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

DAYS (DAYS)

Rozdíl mezi dvěma dny

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=DAYS(""7.1.2017"",""1.1.2017"")" Range("B5").FormulaLocal = "=DAYS(""7.1.2017"";""1.1.2017"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = WorksheetFunction.Days("7/1/2017", "1/1/2017") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

DEN (DAY)

Převede pořadové číslo na den v měsíci.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=DAY(""12.3.2013"")" Range("B5").FormulaLocal = "=DEN(""1.1.2017"")" Range("B6").Formula = "=DAY(""12 Mar 2013"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = Day("12/31/2011") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

DENTYDNE (WEEKDAY)

Převede pořadové číslo na den v týdnu.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=WEEKDAY(""1.1.2017"";0)" Range("B5").FormulaLocal = "=DENTÝDNE(""1.1.2017"";0)"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = WorksheetFunction.Weekday("1/1/2017", vbSunday) MsgBox (Hodnota) Hodnota = WorksheetFunction.Weekday("1/1/2017", vbMonday) MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

DNES (TODAY)

Pořadové číslo dnešního data.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=TODAY()" Range("B5").FormulaLocal = "=DNES()"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = Date MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

EDATE (EDATE)

Pořadové číslo data, určený počet měsíců před/po počátečním datu.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=EDATE(""30.1.2016"",1)" Range("B5").FormulaLocal = "=EDATE(""30.1.2016"";1)"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = WorksheetFunction.EDate("1/30/2016", 1) MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

EOMONTH (EOMONTH)

Pořadové číslo posledního dne měsíce před / po zadaném počtu měsíců.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=EOMONTH(""1.1.2017"",0)" Range("B5").FormulaLocal = "=EOMONTH(""1.1.2017"";0)"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = WorksheetFunction.EoMonth("1/5/2017", 0) MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

HODINA (HOUR)

Převede pořadové číslo na hodinu.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=HOUR(""12:50"")" Range("B5").FormulaLocal = "=HODINA(""1.1.2017"")" Range("B6").Formula = "=HOUR(""12 Mar 2013 15:02"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = Hour("16:08") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

ISOWEEKNUM (ISOWEEKNUM)

Vrátí číslo týdne v roce (dle ISO)

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=ISOWEEKNUM(""1.1.2017"")" Range("B5").FormulaLocal = "=ISOWEEKNUM(""1.1.2017"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = Application.IsoWeekNum("1/1/2017") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

MĚSÍC (MONTH)

Převede pořadové číslo na měsíc.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=MONTH(""12.3.2013"")" Range("B5").FormulaLocal = "=MĚSÍC(""1.1.2017"")" Range("B6").Formula = "=MONTH(""12 Mar 2013"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = Month("12/31/2011") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

MINUTA (MINUTE)

Převede pořadové číslo na minutu.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=MINUTE(""12:24"")" Range("B5").FormulaLocal = "=MINUTA(""5:15"")" Range("B6").Formula = "=MINUTE(""10:25:15 dopoledne"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = Minute("12:10") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

NETWORKDAYS (NETWORKDAYS)

Počet celých pracovních dní mezi dvěma daty.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=NETWORKDAYS(""2.1.2016"",""5.1.2016"")" Range("B5").FormulaLocal = "=NETWORKDAYS(""2.1.2016"";""5.1.2016"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = WorksheetFunction.NetworkDays("2/1/2016", "5/5/2016") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

NETWORKDAYS.INTL (NETWORKDAYS.INTL)

Zapsaní funkce do buňky

v přípravě

Využití WorksheetFunction

v přípravě

Poznámky a další příklady

NYNÍ (NOW)

Pořadové číslo aktuálního data a času.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=NOW()" Range("B5").FormulaLocal = "=NYNÍ()"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = Now MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

ROK (YEAR)

Převede pořadové číslo na rok.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=YEAR(""12.3.2013"")" Range("B5").FormulaLocal = "=ROK(""1.1.2017"")" Range("B6").Formula = "=YEAR(""12 Mar 2013"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = Year("12/31/2011") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

ROK360 (DAYS360)

Počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.

Zapsaní funkce do buňky

Range("B4").Formula = "=DAYS360(""1.1.2010"", ""31.12.2010"")" Range("B5").FormulaLocal = "=ROK360(""1.1.10""; ""31.12.10"")"

Využití WorksheetFunction

Hodnota = WorksheetFunction.Days360("1/1/2010", "12/12/2010") MsgBox (Hodnota)

Poznámky a další příklady

 • – SECOND -
 • SEKUNDA (SECOND)

  Převede pořadové číslo na sekundu.

  Zapsaní funkce do buňky

  Range("B4").Formula = "=SECOND(""15:20:45"")" Range("B5").FormulaLocal = "=SEKUNDA(""15:22:34"")"

  Využití WorksheetFunction

  Hodnota = Second("12:15:24") MsgBox (Hodnota)

  Poznámky a další příklady

  WEEKNUM (WEEKNUM)

  Číslo představující číselnou pozici týdne v roce.

  Zapsaní funkce do buňky

  Range("B4").Formula = "=WEEKNUM(""1.1.2017"")" Range("B5").FormulaLocal = "=WEEKNUM(""1.1.2017"")"

  Využití WorksheetFunction

  Hodnota = Application.IsoWeekNum("1/1/2017") MsgBox (Hodnota)

  Poznámky a další příklady

  WORKDAY (WORKDAY)

  Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní.

  Zapsaní funkce do buňky

  Range("B4").Formula = "= YEARFRAC(""2.1.2016"",""15.1.2016"")" Range("B5").FormulaLocal = "= YEARFRAC(""8.1.2016"";""5.12.2016"")"

  Využití WorksheetFunction

  v přípravě

  Poznámky a další příklady

  WORKDAY.INTL (WORKDAY.INTL)

  Pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní bez víkendů.

  Zapsaní funkce do buňky

  v přípravě

  Využití WorksheetFunction

  v přípravě

  Poznámky a další příklady

  YEARFRAC (YEARFRAC)

  Část roku vyjádřená zlomkem. Počet dní mezi počátečním a koncovým datem.

  Zapsaní funkce do buňky

  Range("B4").Formula = "= YEARFRAC(""2.1.2016"",""15.1.2016"")" Range("B5").FormulaLocal = "= YEARFRAC(""8.1.2016"";""5.12.2016"")"

  Využití WorksheetFunction

  Hodnota = WorksheetFunction.YearFrac("2/1/2016", "5/5/2016") MsgBox (Hodnota)

  Poznámky a další příklady

  Související články s funkci datum a čas

  Další články související s logickými funkcemi:


  Microsoft Excel VBA - stahuj logo

  Ke stažení

  Soubor v přípravě.


  Závěrem

  Využíváte nějaké VBA triky s logickými funkcemi, můžete zmínit v komentářích.

  Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

  Odměna

  Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


  Pavel Lasák - autor webu

  Pavel Lasák

  Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

     Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


  Komentáře zatím nejsou

  Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.  Sdílejte

  Pomohl Vám návod?
  Sdílejte na Facebooku, G+
  LinkedIn...

  Nové články


  Reklama


  TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

  Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
  | Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |