Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » vba-application » calculate-metody-excel-vba

Calculate Metody - Excel VBA

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

jak na výpočty v Microsoft Excel VBA automatické/manuální/stav/typ

Úvodem

Co použít k přepočtům v Microsoft Excel pomocí VBA

přepočítat sešit:

Application.Calculate

nebo:

Calculate

pro list:

Worksheets(1).Calculate

pro oblast (buňku):

Worksheets(1).Rows(2).Calculate

Calculation Metody

Calculation

Calculation = xlCalculationManual Calculation = xlCalculationAutomatic Calculation = xlCalc CalculateFull CalculateFullRebuild

CalculationState

Jak je na tom přepočet:

  • Calculating
  • xlDone
  • Pending

CalculationMode

Typ kalkulace

  • xlCalculationAutomatic
  • xlCalculationManual
  • xlCalculationSemiautomatic

Kontrola kalkulace - příklad

(1)

If Application.CalculationState = xlDone Then MsgBox "HOTOVO! To byla, ale hokna." Else ' na výpočtu se pracuje. MsgBox "Bouchám na tom fest." End If

(2)

' Application.DisplayAlerts = False ' Application.ScreenUpdating = False Application.EnableEvents = False Application.Calculate Application.EnableEvents = True ' Application.DisplayAlerts = True ' Application.ScreenUpdating = True

(3)

Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:03")) If Application.CalculationState = xlDone Then Exit Do

(4)

If Application.CalculationVersion <> _ Workbooks(1).CalculationVersion Then Application.CalculateFull End If

(5)

Private Sub Workbook_Activate() Application.Calculation = xlManual End Sub

(6)

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Application.Calculation = xlAutomatic End Sub

(7) - změna typu kalkulace manuální/automatická

NastavMoje = MsgBox("Kalkulace nastavena na manuální (doporučeno)." & vbCrLf & "Nastavit na automatickou?", vbYesNo + vbCritical, "Excel nastavení kalkulace.") Select Case NastavMoje Case vbYes Application.Calculation = xlCalculationAutomatic MsgBox ("Nastaveno na automatickou.", vbOKOnly + vbInformation, "Excel nastavení kalkulace.") Case vbNo MsgBox ("Nastaveno na manuální.", vbOKOnly + vbInformation, "Excel nastavení kalkulace.") End Select

Závěrem

Jedná se o podklady z ktarých vnikne článek. Potřebuji do práce, tak jsem si připravil pár kódů.

Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře

" ; // echo "kompletni_cesta :" ; // echo $adresar_pro_vkladani ; // echo "
" ; // echo " Tady bude možnost přidání komentáře" ; // echo "
" ; // echo "
" ; $kompletni_cesta = "komentare"; $adresar_pro_vkladani = $kompletni_cesta; ?> \n"; reset($polozky); while (list($key, $val) = each($polozky)) { if ($val != "." && $val != "..") { if (!is_dir($val)) { // echo "$val
\n"; $fp = FOpen ($adresar_pro_vkladani."/".$val, "r"); //otevře soubor book.dat pro čtení $data = FRead ($fp, FileSize($adresar_pro_vkladani."/".$val)); //přečte data ze souboru a uloží do proměnné "data" - kvůli tomu aby se zobrazoval poslední příspěvek nahoře FClose($fp); echo "$data"; } } } ?>

Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 |