Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » power-bi » Prace-se-sloupci-Power-BI
Microsoft Excel logo

Práce se sloupci v Power BI

Videokurzy Excel

Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:

Jak očistit data využitím Editoru Power Query v Power BI. Data již umíte načíst do Power BI (Editoru Power Query). Zde se dozvíte, jak pracovat se sloupci. Jak je přesunout, upravit typ, sloučit/rozdělit atd.

Práce se sloupci v Editoru Power Query

Při čistění (úpravě) dat vlastně pracujete s úpravou sloupců. Co vše lze se sloupci provádět se dozvíte v tomto článku. Činnosti je mnoho, proto jsme rozdělil do jednotlivých kapitol ať je přehlednější hledání:

Určitě znáte Excel (ten zná každý). Možná znáte i klávesové zkratky a úpravy vám jsou od ruky, ale proč se trápit, když Editor Power Query to umí vyřešit za vás a jednotlivé kroky si zapamatuje následně provádí sám, když "dorazí" nová data. Jdeme na to.

Tip. Postupy fungují i v Power Query editoru, který se nachází v Power BI ;) Jen některé ikonky mohou být umístěny jinde.

Načtená data

Předpokládám, že máte podobnou tabulku s daty:

mazaní sloupců - Excel Query editor

Tabulku předpokládám máte načtenou v Editoru Power Query v Power BI. Jak načítat excelovské data do Power BI jsem se psal v článku zde.

mazaní sloupců - Excel Query editor

V dalších kapitolách se podíváme, jak na úpravy sloupců.

Smazat sloupce

Začnete-li něco upravovat je často potřeba promazat zbytečné sloupce, které nebudete potřebovat. Nemusíte mazat po jednom. Jde využít možnosti označovat více sloupců najednou pomocí Shift, případně různorodé sloupce pomocí Ctrl (stejně jako v Excel).

Sloupec (sloupce) máte označeny. Buď klik pravým tlačítkem nad sloupcem, který chcete smazat a pak vybrat Odebrat.

mazaní sloupců - Excel Query editor

Dokonce lze u mazaní využít i negace, neboli smažete sloupce, které nejsou označeny. Pravý klik a vybrat Odebrat ostatní sloupce (ty které nejsou označeny), za mně skvělá vychytávka.

Případně využít menu Domovská stránka a v sekci Správa sloupců vybrat Odebrat sloupce. Případně klikem na šipku pod Odebrat sloupce lze vybrat odebrat ostatní sloupce.

mazaní sloupců - Excel Query editor

Přesunout sloupce

Další důležitá a potřebná činnost je přesouvat (přeuspořádat sloupce). Nejrychlejší je uchopení sloupce za název a přesunout, zelená čára ukazuje kam se bude vkládat.

Query editor - přesunovat sloupce

Využít lze pravé tlačítko a vybrat:

 • Vlevo
 • Vpravo
 • Na začátek
 • Na konec
Query editor - přesunovat sloupce

Případně využít menu Transformace - Přesunout (někdy je vidět jen ikonka) a v sekci Libovolný sloupce vybrat:

 • Vlevo
 • Vpravo
 • Na začátek
 • Na konec
Query editor - přesunovat sloupce

Přejmenovat sloupce

Pozor: Mnohdy sloupce nemusíte přejmenovávat, názvy mohou být v řádku, stačí jen upravit. Více v článku o řádcích.

Pokud je opravdu potřeba sloupce přejmenovat. Nejjednodušší metoda dvojklik na názvu daného sloupce vstoupíte do názvu a přejmenujete.

Query editor - přejmenovat sloupce

Nad vybraným sloupcem pravé tlačítko a vybrat Přejmenovat.

Query editor - přejmenovat sloupce

Máte-li vybraný sloupec, lze v menu Transformace v sekci Libovolný sloupce klik na Přejmenovat

Query editor - přejmenovat sloupce

Duplikovat sloupce

Duplikovat sloupec. Možná vás napadne proč. Například pro testování, nebo budete potřebovat sloupec rozdělit a mít z důvodu propojení i původní sloupec.

Rychlý způsob, pravý klik nad sloupcem a vyberte Duplikovat sloupec.

Power Query editor - Duplikovat sloupce - Power BI desktop

Z menu Přidání sloupce v sekci Obecné klik na Duplikovat

Power Query editor - Duplikovat sloupce v Power BI dekstopu

Poznámka: Bohužel nefunguje Ctrl a posunout sloupec jako v klasickém Excel, kde se vytvoří kopie sloupce.

Rozdělit sloupce

Někdy je potřeba sloupce rozdělit (například celé jméno na jméno a příjmení kde oddělovačem bude mezera). Oddělit kódy (kde se bude děli podle počtu znaků) atd.

Nejrychleji pravým tlačítkem, a vybrat požadované rozdělení. Nebo využít menu Transformace - Rozdělit sloupec. K rozdělení může dojít několika způsoby:

 • Oddělovačem
 • Podle počtů znaků
 • Podle pozic
 • Podle malé písmeno x velké písmeno
 • Podle velké písmeno x malé písmeno
 • Podle číslice x nečíslice
 • Podle nečíslice x číslice
Query editor - Rozdělit sloupce

Prakticky ukáži rozdělení

 • Oddělovačem
 • Počtem znaků

Oddělovačem

Nejčastější případ je rozdělení oddělovačem. Oddělovačem může být jakýkoliv znak (nejčastěji mezera, tečka, čárky, středník), ale používal jsem i mínus, lomítka, podtržítka. Případně různé speciální znaky, například poslední dobou oblíbena tvrdá mezera v číslech (klávesový zápis Alt + 0160). Pokud si speciální znaky nepamatujete, máte k dispozici i upřesnění možností.

Nad sloupec JménoZakaznik vyberete si Rozdělit - Oddělovačem obdržíte dialogové okno Rozdělit sloupce oddělovačem:

Query editor - Rozdělit sloupce

V dialogovém okně vyberete oddělovač (pro nás mezera). Dále můžete vybrat jak se bude rozdělovat (každý oddělovač nebo jen krajní). Případně přes Upřesnění možností můžete provést další nastavení.

Podle počtu znaků

Další možnost je využít zadání podle počet znaků a z které strany se mají počítat. Pro sloupec IDZakaznik vyberete Podle počtu znaku a v zobrazeném dialogovém okně Rozdělit podle počtu znaku nastavíte Počet znaků a zda opakovaně, nebo jen jednou zprava nebo jen jednou zleva. Stejně tak máte možnost ještě Upřesnění možností.

Query editor - Rozdělit sloupce - podle počtu znaků

Pozor na nuly, mezery a další zákonitosti, které při rozdělování mohou zlobit (mezery které nevidíte - na konci textu atd.).

Sloučit sloupce

Co takhle je sloučit. Máte-li v samostatných sloupcích den měsíc rok hodí se spojit (získáte datum), stejně tak někdy je potřeba mít v jednom sloupci jméno a příjmení (jako v ukázce).

Opět máte dvě možnosti jak sloučit sloupce:

 • Přidáním sloupce - (přibude) - původní sloupce zůstanou a přidá se sloučený sloupec
 • Transformací - (zmizí) - z označených sloupců se stane jeden sloučený

Lze použít pravé tlačítko (provede sloučení sloupců), případně z příslušného menu Sloučit sloupce

Menu si vyberte podle požadavku, zda chcete přidat ke sloupcům nový vyberte z pásu karet Přidat sloupec, nebo když sloupce chcete sloučit bez přidání dalšího vyberte z pasu karet

se nachází na dvou pásech karet Transformace.

Než vybereme sloučení. Musíte označit sloupce, které chcete sloučit (přes Ctrl lze vybrat i nesouvisející sloupce), pozor na pořadí záleží.

Pozor záleží na pořadí v jakém budete označovat ("zaklikávat")! Podle zaklikaného pořadí se sloučí.

Sloučit sloupce - dialogové okno

V dialogovém okně vyberete:

 • Oddělovač Co za oddělovač bude oddělovat sloupce (nemusí být žádný) nebo si vyberete z přednastavených případně si zvolíte vlastní
 • Název nového sloupce můžete zvolit vlastní název pokud se vám nelibí přednastavený název od Query editoru
Query editor - Sloučit sloupce

Podle vybraného postupu se přidá sloučený sloupec, neb se sloupce spojí a z označených vznikne jeden sloučený (ten vzniká i přes výběr přes pravé tlačítko).

Nastavit datový typ sloupce

Sloupce máte doplněny, ale vhodné i upravit jejich datový tip. Co je v sloupci za datový tip říká ikonka vlevo u názvu sloupce. Ne vždy Query editor odhadne správně, proto je třeba ručně upravit.

Nejen, že tabulky zpřehledníte, ale bude se lépe pracovat s vizualizacemi.

Pokud jde pouze o datum proč ve sloupci zobrazovat hodiny, minuty a sekundy?

Levým tlačítkem na ikonkou typu a vybrat co potřebujete:

 • Desetinné číslo
 • Měna
 • Celé číslo
 • ...
Query editor - Změnit datový tip sloupce

Přidat indexovaný sloupec

Přidání vlastního sloupce se hodí, třeba z důvodů doplnění indexů. čísel řádků, které mohou začínat od jedničky nebo od nuly.

V menu Přidání sloupce - Indexový sloupec a vybrat:

 • Od 0
 • Od 1
 • Vlastní...
Query editor - Přidat sloupce

Formát sloupce

Na pásu karet Přidání sloupce - Formát (pokud chcete upravený sloupec přidat jako nový), případně přes Transformace - Formát (pokud chcete změnit vybraný sloupec). Na výběr máte:

 • malá písmena
 • VELKÁ PÍSMENA
 • Velké první písmeno každého slova
 • Oříznout
 • Vyčistit
 • Přidat předponu
 • Přidat příponu
Power BI - Query Editor - Formát sloupce

Extrahovat

Z textu můžete extrahovat nějaké znaky.

Na pásu karet Přidání sloupce - Extrahovat (pokud chcete upravený sloupec přidat jako nový), případně přes Transformace - Extrahovat (pokud chcete změnit vybraný sloupec). Na výběr máte tyto možností:

 • Délka
 • První znaky
 • Poslední znaky
 • Rozsah
 • Text před oddělovačem
 • Text za oddělovačem
 • Text mezi oddělovači
Power BI - Query Editor - Extrahovat

Vyplnit

Doplní hodnoty do prázdných buněk. Prakticky ukáži v jiném ukázce, kde bude vhodnější, zde je uvedeno rpo dokreslení možností práce se sloupci.

Související články

Další odkazy na související články v přípravě:

Závěrem

Jde o základ článku o práci se sloupci, informace tak postupně dopíšu, případně se odkáži na samostatné články.

Můžete se v komentářích zmínit, zda používáte nějaké triky, tipy, které vám práci se sloupci ulehčí, ať se mohu inspirovat.

Článek byl aktualizován: 05.05.2020 06:44

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák - autor webu

Pavel Lasák

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil


Komentáře zatím nejsou

Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.


Excel


Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Reklama


TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2020 | 532

Tento web zatím neprošel jazykovou korekturou. Beta verze redakčního systému.